Sunteți pe pagina 1din 21

Ambreiajul

pentru
transmisiile manuale

1 © Prof. dr. ing. Mitică MANEA


Ambreiajul – prezentare generală

Echiparea automobilelor cu cutii de viteze manuale sau automate depinde


în principal de ţara în care se comercializează automobilul respectiv. De exemplu în
Europa aproximativ 70% din automobile sunt oferite spre vânzare cu cutii de viteze
manuale. La polul opus se află regiunea NAFTA (America de Nord, Canada şi
Mexic) şi Japonia în care automobilele cu cutii automate reprezintă 84%, respectiv
70%, din totalul de automobile.

În cazul automobilelor echipate cu cutii de viteze manuale este


indispensabilă utilizarea unui ambreiaj. Acesta este poziţionat între motor şi cutia de
viteze şi are trei funcţii majore:

 permite întreruperea fluxului de putere dintre motor şi cutia de viteze;


 permite cuplarea progresivă a motorului la cutia de viteze în timpul demarajului;
 protejează la suprasarcini celelalte organe ale transmisiei.

2
Ambreiajul – prezentare generală

Ambreiajul trebui să îndeplinească anumite condiţii, si anume:

1. să permită decuplarea completă şi cât mai rapidă a motorului de transmisie, pentru ca


schimbarea treptelor să se facă fără şocuri;
2. să decupleze cu eforturi minime din partea conducătorului, fără a se obţine însă o cursă
la pedală mai mare de 120-200 mm. Forţa la pedală necesară declupării nu trebuie să
depăşească 150 N la autoturisme şi 250 N la autocamioane şi autobuze;
3. părţile conduse să aibă o greutate cât mai redusă pentru ca schimbarea treptelor să se
facă fără şocuri;
4. să fie suficient de progresiv pentru a se evita pornirea bruscă din loc a automobilului;
5. să asigure în stare cuplată o îmbinare perfectă între motor şi transmisie;
6. să permită eliminarea căldurii care se produce în timpul procesului de cuplare prin
patinarea suprafeţelor de frecare;
7. să amortizeze vibraţiile ce se produc în transmisie;
8. să aibă o construcţie simplă şi ieftină ;
9. să fie cât mai uşor de întreţinut şi de reglat şi să ofere siguranţă.

3
Ambreiajul mecanic – prezentare generală

Foto: Ambreiaj montat pe motor


Sursa: Wikimedia Commons
1 - bloc motor; 2 - volanta motorului; 3 - discul de ambreiaj;
4 4 - placa de presiune; 5 - arc diafragmă.
Ambreiajul mecanic – prezentare generală

Întreruperea fluxului de putere dintre motor şi cutia de viteze, în cazul în care o


treaptă de viteză este cuplată, este necesară în momentul în care turaţia motorului tinde să
scadă sub turaţia de mers încet în gol (ralanti) pentru a preveni calarea motorului. De
asemenea, schimbarea treptelor de viteză se face fără sarcină (fără flux de putere între motor
şi roţi) deci este necesară decuplare motorului de cutia de viteze prin intermediul
ambreiajului.

Foto: Kit de ambreiaj ZF Sachs:


Sursa: ZF Sachs

1. discul de ambreiaj;
2. carcasă cu placă de presiune;
3. arcul diafragmă;
4. rulmentul de presiune.

5
Ambreiajul mecanic – clasificare

Ambreiajele se clasifică după principiul de funcţionare şi după tipul mecanismului


de comandă.
După principiul de funcţionare ambreiajele pot fi:
• mecanice,
• hidrodinamice,
• combinate şi
• electromagnetice.
După tipul mecanismului de comandă, ambreiajele pot fi cu comandă:
• mecanică,
• hidraulică,
• pneumatică şi
• electrică.
După modul de realizare a comenzi, ambreiajele pot fi:
• neautomate/comandate şi
• automate.

6
Ambreiajul mecanic – clasificare

Ambreiajele mecanice utilizate la automobile se clasifica după mai multe criterii.

 După forma geometrica a suprafeţelor de frecare, ambreiajele pot fi: cu discuri, cu saboţi
şi cu conuri.
 După numărul arcurilor de presiune şi modul de dispunere a lor, ambreiajele pot fi: cu
mai multe arcuri dispuse periferic şi cu un singur arc central.
 După numărul discurilor conduse, ambreiajele pot fi: cu un disc, cu două discuri şi cu
mai multe discuri.
 După modul de obţinere a forţei de apăsare, ambreiajele pot fi: simple, semicentrifuge şi
centrifuge.
 După condiţiile de lucru ale suprafeţelor de frecare, ambreiajele pot fi: uscate sau în ulei.
 După tipul mecanismului de comandă, ambreiajele pot fi cu comandă: mecanică,
hidraulică, cu servomecanism şi automată.
 După modul de realizare a debreierii, ambreiajele pot fi: cu debreire manuală,
semiautomată şi automată.

7
Ambreiajul mecanic – părţi componente

Foto: Elementele componente


ale unui ambreiaj
Sursa: Wikimedia Commons
A. ambreiaj cuplat;
B. ambreiaj decuplat.
1. arbore cotit
2. volantă
3. disc de ambreiaj
4. placa de presiune
5. arc diafragmă
6. arbore de intrare în cutia de viteze
7. rulment de presiune
8. carcasă
9. inele de reazem
10. ştift de fixare
11. ştift de fixare

8
Ambreiajul mecanic – funcţionare

Majoritatea automobilelor cu cutii manuale sunt echipate cu ambreiaje mecanice


(de fricţiune), monodisc (frecarea se realizează prin intermediul unui singur disc de
ambreiaj), cu frecare uscată (fără ulei), acţionate mecanic (cablu) sau hidraulic (fluid de
lucru).
Cum funcţionează un ambreiaj? Explicaţia este făcută cu ajutorul imaginii de mai
jos. Când este apăsată pedala de ambreiaj, rulmentul de presiune (7) acţionează asupra
părţii interioare a arcului diafragmă (5) care prin intermediul ştifturilor (10) ridică placa
de presiune (4) de pe discul de ambreiaj (3). Astfel se întrerupe legătura dintre arborele
cotit (1) şi arborele de intrare în cutia de viteze (6).
Ansamblul format din arbore cotit (1), volanta (2), carcasa (8), arcul
diafragmă (5) şi placa de presiune (4) se rotesc împreună, cât timp motorul este pornit. În
cazul în care ambreiajul este cuplat mişcarea se transmite mai departe, prin intermediul
discului de ambreiaj (5), către arborele de intrare în cutia de viteze (6).

9
Ambreiajul mecanic – construcţie elemente componente

Discul de ambreiaj este compus dintr-o garnitură de fricţiune (1) care este
fixat pe discul metalic (2) prin intermediul niturilor. De reţinut că există două discuri
metalice, unul pe care este fixată garnitura de fricţiune (1) şi altul care este fixat pe
butucul canelat (4). Între aceste două discuri mişcarea de rotaţie se transmite prin
intermediul arcurilor elicoidale (3) care au rolul de a prelua şocurile mecanice în
momentul cuplării ambreiajului.

Foto: Componentele unui disc de


ambreiaj
Sursa: superformance.co.uk
1. garnitură de fricţiune;
2. disc metalic;
3. arcuri elicoidale;
4. butuc canelat.

10
Ambreiajul mecanic – construcţie elemente componente

Garniturile de fricţiune ale discului de ambreiaj trebuie să îndeplinească cerinţe


multiple pe întreaga durată de viaţă a unui ambreiaj:
asigurarea unui coeficient de frecare pe cât posibil constant, ce nu-şi modifică valoarea
odată cu variaţiile de temperatură, turaţie şi cuplu;
să proprietăţi mecanice ridicate (să reziste la şocuri mecanice).
Uzura garniturilor de fricţiune depinde în primul rând de energia disipată în
momentul cuplării ambreiajului. Nivelul energiei disipate este dată de valoarea diferenţei
de turaţie între motor şi cutia de viteze şi de cuplului motor în timp. Astfel, de exemplu,
dacă la plecarea de pe loc, motorul se ridică la o turaţie mare ia timpul de patinare al
ambreiajului este de asemenea ridicat, energia disipată prin frecare va fi mare deci uzura
ambreiajului semnificativă.

Diferenţa de turaţii între


Cuplul motor Timpul de patinare Energia disipată (uzura)
motor şi cutia de viteze
Cm [Nm] tp [s] Q [J]
Δn [rot/min]
mică mic mic mică
medie mediu mediu medie
mare mare mare mare

11
Ambreiajul mecanic – construcţie elemente componente

Totodată dacă timpul de patinare este foarte scurt cuplarea motorului la cutia de
viteze se va face cu şoc, lucru care nu este de dorit. Ideal timpul de patinare al unui ambreiaj
este timpul minim pentru care şocurile în momentul cuplării sunt acceptabile.
Conducătorul auto poate controla uzura discului de ambreiaj prin doi parametrii:
diferenţa de turaţie într motor şi cutia de viteze;
timpul de patinare.
Cel de-al treilea parametru, cuplul motor, depinde de încărcarea automobilului,
care poate să crească în cazul în care automobilul pleacă în rampă sau dacă sarcina utilă este
mare.
De reţinut! Prin reducerea diferenţei de turaţii şi a timpului de patinare se reduce
uzura ambreiajului!
Placa de presiune trebuie să asigure contactul discului de ambreiaj pe toată suprafaţa
acestuia, în mod uniform. De asemenea o parte din căldura rezultată în urma patinării
ambreiajului este absorbită de placa de presiune şi degajată către mediul exterior.
Arcul diafragmă are rolul de a menţine contactul între volantă, disc de ambreiaj şi
placa de presiune cât timp pedala de ambreiaj nu este apăsată.
Rulmentul de presiune permite acţionarea arcului diafragmă, care este în mişcare,
prin intermediul unor pârghii, care sunt fixe. Este elementul care este cel mai mult supus
uzurii mai ales în cazul în care cuplările şi decuplările ambreiajului sunt foarte dese.
12
Ambreiajul mecanic – construcţie elemente componente
În funcţie de sensul de acţionare al arcului diafragmă se deosebesc două tipuri de
ambreiaje:
• de tipul împins (push type), la care decuplarea se face prin împingerea arcului diafragmă;
• de tipul tras (pull type), la care decuplarea se face prin tragerea arcului diafragmă.
ZF Sachs este unul din producătorii de ambreiaje care oferă ambele tipuri de
acţionare.
Avantajul ambreiajelor de tipul tras este forţa de acţionare mai mică relativ la
aceeaşi forţă de apăsare a arcului diafragmă. Acest lucru permite ca pentru ambreiajele care
pot transmite un moment maxim mai mare să se utilizeze acelaşi mecanism de acţionare ca
în cazul unui ambreiaj de tipul împins.
Foto: Componentele ambreiajelor
pull-type şi push-type (Sursa: ZF
Sachs) Ambreiaje ZF Sachs, monodisc,
cu frecare uscată:
1. carcasa ambreiajului;
2. placa de presiune;
3. ştift de fixare;
4. rulment de presiune;
5. arc diafragmă (pârghia interioară);
6. arc diafragmă (pârghia exterioară);
13
7. arc lamelar.
Ambreiajul mecanic dublu cu frecare uscată LuK

Piața principală pentru automobilele cu transmisii cu dublu ambreiaj (DCT) o


reprezintă Europa. În același timp, în SUA și Japonia o parte din piața transmisiilor
automate și a celor cu variație continuă este preluată de transmisiile DCT.
Tehnologia transmisiilor cu dublu ambreiaj nu este nouă, Porsche a început
utilizarea acestei tehnologii acum 25 de ani. Datorită costurilor mari de producție și a
controlului deosebit de complex al schimbării treptelor de viteză tehnologia DCT nu a fost
adoptată pe scară largă.
Cutiile (transmisiile) cu dublu ambreiaj (DCT) îmbină avantajele unei cutii
manuale (simplitate constructivă, randament ridicat) cu cele ale unei cutii automate
(schimbarea automată, sub sarcină și fără șocuri a treptelor de viteză). Cutiile DCT, în timpul
unei schimbări de treaptă de viteză, transferă cuplul de la un ambreiaj la celălalt aproape
instantaneu.
Componenta principală a unei transmisii DCT este ambreiajul dublu. Acesta
transferă cuplul de la motor la angrenajele cutiei de viteze. Constructiv se deosebesc două
tipuri de ambreiaje duble: multidisc cu frecare umedă și monodisc cu frecare uscată.

14
Ambreiajul mecanic dublu cu frecare uscată LuK

Foto: Ambreiaj dublu monodisc cu Foto: Ambreiaj dublu - furci de


frecare uscată acționare și rulmenți de presiune
Sursa: LuK Sursa: LuK

15
Ambreiajul mecanic dublu cu frecare uscată LuK

Ambreiajele multidisc utilizează ulei de transmisie pentru o răcire mai eficientă,


transfer de cuplu progresiv și fiabilitate ridicată. Dar, datorită imersării în ulei, randamentul
este mai scăzut iar prețul de producție mai ridicat.
Ambreiajele monodisc uscate au avantajul unui randament mai bun datorită lipsei
uleiului. De asemenea coeficientul de frecare al acestor ambreiaje se situează între 0.2 și 0.4,
valori duble față de un ambreiaj multi-disc umed. Cu toate acestea ambreiajele uscate sunt
proiectate să funcționeze pe întreaga durată de viață a automobilului, fără a avea nevoie de
întreținere.
Componentele unui ambreiaj dublu sunt similare cu cele ale unui ambreiaj simplu:
placă de presiune, disc de ambreiaj, rulment de presiune și arc diafragmă.

16
Ambreiajul mecanic dublu cu frecare uscată LuK

Foto: Secțiune printr-un ambreiaj


dublu cu frecare uscată
Sursa: LuK

1. furcă de acționare ambreiaj 1


2. furcă de acționare ambreiaj 2
3. rulment de presiune 1
4. rulment placă centrală
5. volantă dublă (DMF)
6. placă de presiune ambreiaj 1
7. disc de ambreiaj 1
8. placă centrală
9. disc de ambreiaj 2
10. placă de presiune 2
11. arc diafragmă 1

17
Ambreiajul mecanic dublu cu frecare uscată LuK
Furcile de acționare pot fi controlate electro-hidraulic sau electric. Acestea trebuie
să fie rezistente din punct de vedere mecanic și perfect funcționale pe toată durata de viața a
ambreiajului.
Rulmentul de presiune, câte unul pentru fiecare ambreiaj, are rolul de a permite
acționarea arcului diafragmă prin intermediul furcii.
Volanta dublă este montată pe partea cu motorul și are rolul de a filtra oscilațiile
torsionale ale motorului. Montarea unei volante duble nu este obligatorie în cazul motoarelor
cu injecție indirectă. În cazul motoarelor diesel cât și în cazul motoarelor pe benzină cu
injecție directă este necesară utilizarea volantei duble deoarece oscilațiile de cuplu sunt mai
pronunțate.
Discurile de ambreiaj sunt mai groase decât cele ale unei cutii manuale. De
asemenea rezistența la uzură este mai mare deoarece acestea trebuie să reziste toată durata de
viață a automobilului. Discul ambreiajului 1 are diametru mai mare deorece acesta este supus
unor sarcini mai mari.
Plăcile de presiune sunt de mărimi diferite, fiecare fiind potrivit pentru discul de
ambreiaj corespunzător. Mecanismele de acționare sunt de asemenea diferite, placa de
presiune 2 este acționată prin împingere iar placa de presiune 1 prin tragere.
Între cele două discuri de ambreiaj este poziționată o placă centrală. Acesta se sprijină pe
un rulment cu bile, are grosime mai mare decât plăcile de presiune și este utilizat de ambele
discuri de ambreiaj pentru transmiterea mișcării. Datorită poziționării, rulmentul plăcii
centrale este supus unor solicitări termice intense ce pot ajunge și până la 200 °C.
18
Ambreiajul mecanic dublu cu frecare uscată LuK

Foto: Secțiune printr-un ambreiaj


dublu cu frecare uscată
Sursa: LuK
1. volantă dublă
2. placă de presiune 1
3. disc de ambreiaj 1
4. disc de ambreiaj 2
5. placă de presiune 2
6. arbore cotit
7. arbore de intrare în transmisie 1
(arbore tubular)
8. arbore de intrare în transmisie 2
9. placă centrală

19
Ambreiajul mecanic dublu cu frecare uscată LuK

Foto: Ambreiajul 1 închis (Sursa: LuK) Foto: Ambreiajul 2 închis (Sursa: LuK)
20
Ambreiajul mecanic dublu cu frecare uscată LuK

Cuplul motor este transferat, prin intermediul volantei duble, plăcii centrale. Acesta
se rotește împreună cu volanta dublă, cu plăcile de presiune și cu cele două arcuri diafragmă.
Ambele ambreiaje sunt prevăzute cu mecanisme de compensare automată a uzurii (SAC),
care mențin constantă distanța între discurile de ambreiaj și plăcile de presiune, indiferent de
gradul de uzură al discului. Acest mecanism asigură forțe mici de acționare pe întreaga durată
de viață a ambreiajului și caracteristici constante ale acestora, elemente esențiale pentru un
sistemul de acționare automat.
Aceste ambreiaje sunt dovada progresului tehnologic evident al transmisiilor pentru
automobile. Cu acest concept inginerii de la LuK au reușit să utilizeze simplitatea și
fiabilitatea unui ambreiaj de cutie manuală într-un sistem care permite automatizarea
necesară unei transmisii cu dublu ambreiaj.
Randamentul superior al ambreiajelor uscate, comparativ cu cele multi-disc umede,
au permis automobilelor cu transmisii cu dublu ambreiaj cu frecare uscată să obțină un
consum de combustibil mai mic comparativ cu un automobil cu transmisie manuală. În plus
acestă arhitectură de transmisie are și avantajele unei transmisii automate: schimbarea rapidă a
treptelor și fără întrerupere a cuplului motor, confort ridicat.
Datorită acestor avantaje transmisia cu dublu ambreiaj cu frecare uscată reprezintă
soluția viitorului pentru automobilele de clasă mică și medie.

21

S-ar putea să vă placă și