Sunteți pe pagina 1din 8

Pag 6

Valori initiale P1 2787


Valori initiale P2 4513

Pag 14 Tabel 1.3 Evolutia vanzarilor in ultimii zece ani


2012 1.000 2787
2013 1.050 2926
2014 1.160 3233
2015 1.370 3818
2016 1.600 4459
2017 1.750 4877
2018 1.800 5017
2019 1.820 5072
2020 1.780 4961

2021 185.80% 5178


2022 184.70% 5148
2023 181.30% 5053
Tabelul nr. 4.13. Indicele previzionat de modificare a costului

Elemente de cheltuieli
Nr. crt.
Valoare (lei)
0 1 2
1 Materii prime, materiale
consumabile și alte cheltuieli
materiale
30,729,864
2 Energie electrică 2,029,402
3 Combustibili 347,494
4
Lucrări și servicii executate
de terți 328,574
5 Impozite, taxe și vărsăminte
asimilate
75,165
6 Cheltuieli cu personalul 27,226,060
7
Cheltuieli de protocol,
publicitate 185,928
8
Cheltuieli cu deplasări,
detașări, transferări 269,620
9 Amortizări și provizioane 2,867,040
10 Alte cheltuieli de exploatare 13,198
Total cost de productie 64,072,347

Tabelul 4.7 Cresterea fata de anul t-8 Vanzari previzionate


t+1 185.80% 5178.25
t+2 184.70% 5147.59
t+3 181.30% 5052.83

Tabelul 4.8 Cresterea fata de anul t-8 Vanzari previzionate


t+1 209.90% 9472.79
t+2 219.50% 9906.04
t+3 227.90% 10285.13

Tabelul 4.9
P1 5178 3820
P2 9473 5400
Total
Tabelul 4.10

1 Productia vanduta in anul t 65384600

Productia vanduta
previzionata in preturile
2 comparabile 70934160

Obiectivul managerial
privind cresterea productie
vandute in anul t+1 fata de
3 anul t 30%

Productia vanduta
corespunzatoare
obiectivului managerial (CA
4 aferent productie vandute) 92214408

Qp3=Cat-Qp2*pret p2 totul impartit la pret p3


Pentru produs
Pentru produs

Tabel 4.25 Sold initial Vanzari previzionate


P1 60 60
P2 125 9473
P3 0 6623
R1 60 0
S1 55 0

Qs1 = 33108
QR1 42767
QR1 pentru sectia II = Qp2 9659
QR2= QS1 33108
QR3= 3QP3 20685

Tabel 4.26 Productia in anul t (q0) Productia in anul t+1 (q1)


R1 35500 42767
S1 27000 33108
Total sectia I
P1 5000 0
P2 8500 9659
P3 0 6895
Total sectia a II-a Daca ar fi 5348.41+ ar fi perfect dar cu ajungem acolo

Iqf sectia I 121.92


Iqf sectia II 137.32
0
1.000 4513
1.030 4648
1.200 5416
1.460 6589
1.650 7446
1.790 8078
1.880 8484
1.950 8800 0

209.90% 9473 10
219.50% 9906 11
227.90% 10285 12

ic
Pondere g (%) g X ic 100
3 4 5
47.96 104.5 50.12

3.17 106.0 3.36


0.54 107.0 0.58
0.51 107.0 0.55

0.12 110.0 0.13

42.49 115.0 48.87


0.29 125.0 0.36

0.42 130.0 0.55

4.47 140.3 6.28


0.02 108.0 0.02
100 1,156.80 110.81

Aproximat in + /-
5178
5148
5053
9473
9906
10285

19779960
51154200
70934160

tit la pret p3 6623


Pentru produsul P2 Sn= 311
Pentru produsul P3 Sn= 272

Stoc normat Productia planificata


0 0
311 9659
272 6895
60 42767
55 33108

Cost unitar in anul t (c0) q0 x c0 q1 x c0


243.30 8637150 10405211.10
654.07 17659890 21654949.60
26297040 32060160.70
3814.49 19072450
5294.14 45000190 51136098.00
5344 0 36846880.00
fi 5348.41+ ar fi perfect dar cu ajungem acolo? 64072640 87982978.00

Rezultatele profesorului
121.92
137.37
0

100 9 81
121 10 100
144 11 121
Pag 43
FR anul t-1 ### 4006606 542518
FR anul t ### 4907976 1036882
NFR anul t- ### 4006606 73148
NFR anul t ### 4907976 484745
Concluzii
Fondul de rulment pozitiv arata faptul ca societatea este in echilibru pozitiv
NFR este pozitiv fiind consecinta unei cresteri economice sanatoase

Pag 44
Cg1 anul t- 5258106 23042834 0.2282
Cg1 anul t 4948676 22153982 0.2234
Ct anul t-1
Ct anul t
CA anul t-1
CA anul t
Ci anul t-1
Ci anul t
Prd anul t-1
Prd anul t
Cl1 anul t-1
Cl1 anul t