Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea din Pitești

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică


Conversie profesională: Educație Fizică și Sportivă, Anul 2

Disciplina:
KINESIOLOGIE

Referat:
Influența activităților fizice și a exercițiilor fizice specializate asupra
organismului și relația cu starea de sănătate – Kinesiologia fitnessului
general

Nume și prenume student:Neagoe Daniel Nicolae

Semnătura:

01.02.2021
1
Cuprins
Introducere 3
Influiența activităților fizice asupra organismului 4
Exerciții fizice specializate în relație cu starea de sănătate 6
Concluzii 8
Bibliografie 8

2
Introducere
Scopul lucrării de față este de informare și documentare în ccea ce privește
kinesiologia, activitățile fizice, a exercițiilor fizice specializate, influența acestora asupra
organismusmului umanși a stării de sănătate, cât și kinesiologia fitnesului general. Acestă
lucrare este elaborată în contextul formării profesionale în domeniulEducației fizice și a
Sportului.
Educația fizică și sportul este o componentă importantă a educației globale. Prin
practicarea exercițiilor fizice și sportive, scopul profesorului de educație fizică și sport îl
constituie creșterea unor generații de elevi sănătoși, dezvoltarea fizică armonioasă a acestora,
a intelectului, a esteticului, a calităților morale și integrarea acestora în societate.
Rolul educației fizice și sportului în societatea românească modernă este decisivă în
starea de sănătate, educația și integrarea socială a populației.
Kinesiologia este o disciplină fundamentală în domeniul Educației fizice și a Sportului
și este definită ca: „știința activității fizice/motrice”, „știința motricității” sau „știința
activității corporale”.
Kinesiologia, ca disciplină de studiu, destinată studentului de nivel de licență trebuie
să creeze fundamentele de cunoaştere, necesare oricărui absolvental acestui domeniu.
Indiferent de sfera în care profesează: educaţie fizică, sport, kinetoterapie etc., specialistul
trebuie să consolideze şi să aprofundeze aceste cunoştinţe ce formează nucleul comun al
tuturor acestor activităţi.
Ca disciplină didactică kinesiologia are ca obiect de studiu activitatea fizică/motrică a
omului. Așadar, cunoașterea în profunzime a acestei discipline și aplicabilitatea ei este
deosebit de importantă deoarece mediul de desfășurare al activității profesorului de educație
fizică și sport este cel școlar, al cărui rol este de a forma tânăra generație, de a influența
benefic stilul de viață al acestora, starea de sănătate și dezvoltarea armonioasă a personalității.
Provocările actuale al studiului mişcării umane (Kinesiologiei) sunt:
1.Înnoirea, regândirea procesului educaţional. - îmbunătăţirea formării viitorilor
specialişti, a experienţei învăţării în şcoli, în condiţiile în care lecţia de educaţie fizică capătă
şi alte sensuri, prin includerea fitness-ului, a stării de bine, a deprinderilor în timpul liber, a
activităţilor de aventură etc. promovarea sănătăţii şi a recuperării fizice prin mişcare.
2. Promovarea sănătăţii şi a recuperării prin mişcare.
3.Prevenţia. Înseamnă păstrarea unei stări de bine (wellness), posibilă prin:
- screening-uri medicale periodice;
- identificarea factorilor de risc pentru sănătate;
- echilibru psihic, dar şi un bun management al stress-ului;
- consiliere în ceea ce priveşte alimentația şi păstrarea greutăţii corporale optime;
- tehnici de socializare care previn alienarea;
- angajarea sistematic în programe ă de exerciţii fizice.
4. Redefinirea sportului. Boyer (1990) spune că trăsăturile sportului modern trebuie
promovate în conţinutul kinesiologiei. Acestea susținegalitarismul şi umanismul, tehnologiile
avansate, aspectele de etică,recrutarea minorităţilor, oportunităţile pentru persoanele cu
disabilităţi etc.
Studenţii vor fi pregătiţi să lucreze în profesii ce se dezvoltă pe măsura creşterii fenomenului
sportiv.
5. Creşterea capacităţii de expresie şi comunicare. Funcţia simbolică a mişcărilor
corpului începe să capete o importanţă deosebită, alături de cea sanogenetică, de obţinere a
excelenţei sau de recuperare. Astfel, kinesiologia este astăzi o teorie generalăa mişcării
umane, dar şi un domeniu academic şi profesional în continuăschimbare.

3
KINESIOLOGIA este o teorie generală a mişcării umane ce studiază activitatea
fizică cuimpactul său asupra sănătăţii, calităţii vieţii, societăţii şi performanţei umane.
Kinesiologia este o disciplină cu o evoluţie rapidă, cu oviziune de ansamblu a
mijloacelor, metodelor, formelor de organizare şi direcţiilor de aplicare aleexerciţiului fizic,
ca parte a activităților fizice.

Influiența activităților fizice asupra organismului

Influența exercițiilor fizice asupra sănătății organismului este dovada exercitiul fizic
medical organizat și realizează efecte profilactice, terapeutice și de recuperare asupra
organismului întreg sau doar asupra unor aparate și sisteme. Kinetoterapia poate influenta
organismul întreg privit ca un totunitar, indeplinind aceleași obiective de întreținere,
ameliorare sau refacere a funcției integrative, respectiv a “starii de sănătate”.
Exercițiile fizice medicale au un loc importantîn asistența unor boli cronice, în special
ale aparatului cardiovascular, respirator, a unor boli metabolice sau a unor boli psihice. De
asemenea, au un rol major în profilaxia sau “tratarea” sedentarismului, a bătrâneții, respectiv a
ceea ce numim “decondiționarea” organismului. Prin aceste exerciții se realizează creșterea
capacității de muncă, creșterea performanțelor fizice și psihice ale individului sau  “starea de
bine”. 
Exercițiul aerobic s-a dovedit că este singurul care poate combate limitarea rezervelor
funcționale datorate vârstei, ameliorează toleranța pentru activitățile zilnice, ameliorează
calitatea vieții, reduce morbiditatea prin boli grave. Răspunsurile fiziologice ale organismului
la exercițiile fizice aerobe pot fi reprezentate de răspunsul metabolic celular local, răspunsul
cardiovascular, răspunsul respirator. Pentru producerea de energie necesară contracției
musculare, consumul de oxigen crescut are rol  esential. Mărimea consumului de oxigen la
nivelul celulei musculare este într-on raport direct cu vascularizația mușchiului, numărul
mitocondriilor intracelulare, prezența enzimelor oxidative mitocondriale în fibrele musculare
și intensitatea contracției acestor fibre. Exercitiul fizic determină și stimularea fibrelor
simpatice din cadrul nervilor micști care antrenează creșterea activității sistemului nervos
simpatic cu efecte imediate cardio-vasculare: vasoconstricție generalizată, tahicardie, tensiune
arterială crescută, contractilitate miocardică crescută. Sistemul venos înregistrează o
vâsoconstricție atât în musculatura activa, cât și în cea neactivă, care duce la creșterea
presiunii venoase periferice.
La nivelul cordului crește debitu cardiac subordonat acelorași necesități metabolice
musculare. Exercitiul aerobic la persoanele cu afectare cardiacă determină răspunsuri diferite
decăt cele fiziologice. Răspunsul respirator al exercitiului fizic este de menționat ca imediat
cu inceperea exercițiului și se instalează modificările ventilatorii prin creșterea rapidă a
ventilației până la acomodarea ei cu valoarea efortului atunci când intră în steady-state.
Cresterea ventilației pe minut corespunde cu creșterea intensă a ventilației alveolare, necesara
asigurarii noului nivel al schimburilor gazoase. Creșterea ventilației de la începutul
exercițiului și înaintea lui este de origine reflexă, dar sigur cu control cortical. Adaptarea
ventilației la efortul cerut de exercițiul fizic este foarte importantă. Ceea ce limitează
intensitatea efortului, oprindu-l brusc, este deficitul ventilator. În exercitiul aerobic, acest
lucru nu se întâmplă, doar în cazuri patologice.
Exercițiile fizice efectuate constant după tehnicile și parametrii necesari determinăun
nivel crescut de fitness (VO2 max crescut) și o rezistență crescută la activitatea fizică.
 Existămulte profesii care, prin natura lor, determină apariția unor modificări la nivelul
coloanei vertebrale, modificari care, în timp, vor avea răspuns asupra sănătății.

4
Pentru prevenirea acestor afecțiuni care apar la nivelul aparatului musculoartrokinetic,
un rol deosebit de important îl au exercițiile fizice atât ca prevenție, cât și ca efect terapeutic. 
De exemplu, la conducătorii de vehicule grele, în general la tractoriști, întâlnim boala de
vibrații generaăa care afectează sistemul osteo-articular și în deosebi coloana toraco-lombară,
artroza degenerativă a coloanei vertebrale, accentuarea curburilor coloanei vertebrale care se
manifestă clinic prin lombalgii, lombosciatică.
Patologia degenerativă sau discală a coloanei vertebrale este intalnită și printrecei care
au meserii care implică ridicarea de greutăți. Funcționării de birou care nu au scaune
ergometrice adaptate mediului de muncă, au poziții vicioase și  aparatul musculo-ligamentar
paravertebral slăbit, vor dezvolta sindroame vertebrale statice de tipul: cifoze, scolioze sau
lordoze.
 

Figura 1. Exerciții cu mingea elvețiană(https://www.revistagalenus.ro, 2021)

Având în vedere că putem considera sportul de performanță o profesie, putem spune


căși unele sporturi determină modificări la nivelul coloanei vertebrale precum: tenisul și
handbalul determină apariția unor scolioze  cu convexitatea spre membrul superior cu care
tine racheta, respectiv aruncă mingea. Un alt exemplu, boxul profesionist predispune la
aparitia cifozei dorsale. Sub acțiunea unor exerciții fizice medicale bine conduse, aceste
deficiențe ale coloanei vertebrale pot fi atat prevenite, dar și tratate sau măcar ameliorate la
acești sportivi. Există o serie de exercitii terapeutice sau profilactice cu rol deosebit de
important.
 Cea mai importanta însăse pare a fi profilaxia tuturor acestor boli, într-o epocăîn care
morbiditatea prin boli cronice este foarte mare. Efortul trebuie să aibe ca efect prevenirea sau
încetinirea evoluției acestor boli. Exercițiul fizic medical are indicații generale pentru toți
subiecții, indiferent de vârsta pe care o au. Programele de exercișii sunt însă diferite în funcție
de vârsta, de starea de sănătate și de obiectivele urmărite.
 Obiectivele urmărite pentru prevenirea și înlăturarea deficiențelor care apar în diferite
domenii de activitate sunt:
 menținerea supleții articulare;
 menținerea rezistenței și a forței musculare;
 menținerea unei bune coordonări și abilități a mișcărilor;
 menținerea unei posturi și alinieri corecte;
 menținerea capacității de efort.
 

5
În cazul unor persoane care sunt în pericol de a face anumite boli sau de a contracta
anumite suferințe din cauza condițiilor mediului de muncăși viață este de luat în deamă latura
profilactică primară a exercițiului fizic. Spre exemplu, muncitorii supuși în continuu efortului
lombar sau care au o inegalitate a membrelor inferioare sau piese vertebrale de tranziție vor
efectua în special anumite exerciții intitulate “școala spatelui”, care sunt țintite pe o
anumităproblematică de patologie. Toate aceste lucruri sunt valabile pentru prevenție.
Exercitiul fizic terapeutic va acționa  odată cu apariția unui deficit și va urmări blocarea
evoluției spre incapacitatea pe termen lung. Astfel, acest tip de exerciții vor trebui să trateze
deficitele funcționale și să realizeze compensări pentru cele anatomice, determinate de bolile
cronice cu potențial evolutiv. Astfel se asigură prevenirea agravării deficitelor deja apărute
sau prevenirea apariției unor deficite cu caracter handicapant.
În continuare voi realiza o schemă care descrie componentele fitness-ului fizic:

Rezistența
cardio-
vasculară

FITNESS Rezistența
Forța
musculară

Mobilitate Compoziție
suplețe corporală

Figura 2 „Componentele fitness-ului fizic/general”

Exerciții fizice specializate în relație cu starea de sănătate


Principalele efecte benefice ale exercițiilor fizice asupra stării de sănătatea
organismului sunt:
 exercițiile de menținere a supleții articulare urmaresc cresterea amplitudinii miscărilor
la nivelul tuturor articulațiilor și la cei cu sindroame vertebrale statice, degenerări vertebrale
sau afectări discale, creșterea  amplitudinii de mișcare cervico-dorso-lombară;
 exercițiile pentru creșterea forței și rezistenței musculare urmăresc contracararea
slăbirii musculare, prin neutilizare, știndu-se faptul că un mușchi neutilizat pierde 3-5% din
forța musculară. De asemenea, urmăresc și menținerea câștigului de forță realizat;
 exerciții pentru menținerea și corectarea tonusului muscular, au ca obiectiv principal
tonifierea, în primul rând a musculaturii corectoare a trunchiului și a musculaturii abdominale;

6
 exercițiile pentru ameliorarea posturii urmaresc corectarea cifozelor, lordozelor și a
scoliozelor, care se realizează prin posturi fixe menținute corectoare sau hipercorectoare,
exerciții de corectare posturală;
 exercițiile pentru menținerea capacității de efort au rol important în creșterea debitului
cardiac, a ventilației pe minut și a ventilației alveolare, creșterea fluxului sanguin în muschi
care duce lao rezistență crescută la activitatea fizică.

 Exerciții cardio:
 Mersul alert
Mersulalert poate fi practicat în jurul blocului, pe stradă sau în parc. Este un bun
început pentru a te familiariza cu sportul, însă trebuie executat pe o perioadă mai lungă de
timp pentru a-ți aduce beneficii semnificative. Mersul alert poate fi și o încălzire pentru alte
tipuri de exerciții cardio. Echipamentul trebuie să fie comod și încălțăminte adecvată pentru a
te mișca în voie.

(2021)
 Figura 3. Jogging

 Jogging-ul este o alergare ușoară ce îți solicită rezistența fizică.


 Alergat pe loc
Se poate alerga în propria sufragerie, pe loc, pentru a avea parte de o sesiune cardio
eficientă. Sporește intensitatea ducând călcâiele la șezut.
 Sărituri cu coarda
Săritul cu coarda reprezintă unul dintre cele mai eficiente exerciții cardio, care vor
aduce numeroase beneficii.
 Jumping Jacks

(2021)
7
Figura 4.Jumping Jacks
Din poziția inițială, cu picioarele apropiate și mâinile pe lângă corp se sare și se
depărtează picioarele, ducând mâinile deasupra capului. Se revine, apoi se repetă.
 Burpees.
Antrenamentul cardio Burpees solicită foarte multe grupe musculare odată.
Burpees reprezintă o combinație de flotări și sărituri, care se pot face în serii, cu o
mică pauză între acestea. Care este ordinea: ghemuit, se sare pentru a îndepărta picioarele în
spate, flotare, ghemuit, săritură.
 Genuflexiuni cu săritură
Și acesta reprezintă un exercițiu cardio foarte eficient, care antrenează mai multe
grupuri de mușchi. După fiecare genuflexiune se face o săritură și se repetă.

 Concluzii

 Exercițiile fizice au un rol bine definit în menținerea sănatății, fapt cunoscut din cele
mai vechi timpuri. Este unanim cunoscut faptul că atat corpul uman, cât și psihicul au nevoie
de exerciții fizice pentru a-și menține integritatea și o bună funcționalitate pe termen lung.
Activitatea motrică sistematică poate să menţină şi să îmbunătăţească structura
diverselor ţesuturi şi organe, să amelioreze funcţiile şi să contracareze deteriorările care apar
inerent din cauza inactivităţii (sedentarismului) şi înaintării în vârstăEfectele sanogenetice ale
activităţilor fizice sunt: funcţionale, de îmbunătăţire a funcţiilor tuturor aparatelor şi
sistemelor, profilactice, de împiedicare a apariţiei bolilor.

Bibliografie

1. https://exercitii-cardio-pentru-acasa (2021, 01 31). Preluat de pe https://exercitii-


cardio-pentru-acasa
2. https://exercitii-cardio-pentru-acasa (2021, 01 31). Preluat de pe https://exercitii-
cardio-pentru-acasa
3. A., U., Ungureanu A., & Ceban V. (25 noiembrie 2016). Fitness-ul, stil de viață activ
al studentului. În: “Educație pentru. În s. d. Fitness-ul. București: Editura Conspress.
4. Avramescu, E. T. (2007). Bazele anatomice ale mișcării. În Bazele anatomice ale
mișcării. Craiova: Universitaria.
5. Cordun, M. (1995). Kinesologie medicală. Bucuresti: AXA.
6. Davis, B. (2000). Physical education and the study of sport. U.K. : Harcourt Publishers
Ltd.
7. Dragnea, A. (2002). Teoria sportului . Bucuresti: Ed. FEFT.
8. Epuran, M. (2005). Metodologia cercetării activităților corporale. Bucuresti: Ed.
FEST.

8
9. Grigore, V. (2009). Exercitiul fizic, factor activ pentru prevenirea îmbatranirii.
Bucuresti: Ed. Didactica si Pedagogică.
10. Hanțiu, I. (2013). Kinetologia - Știința activității fizice. Ed. AXA.
11. http://www.cnaa.md. (2018, 08 14). http://www.cnaa.md. Preluat de pe
http://www.cnaa.md/files/theses/2018/54046/aurelian_ungureanu_abstract.pdf
12. https://murmanprokat.ru. (2020, 11 24). Preluat pe 02 01, 2021, de pe
https://murmanprokat.ru: https://murmanprokat.ru/ro/kineziologiya-dlya-detei-
uprazhneniya-kineziologiya---chto-eto-takoe.html
13. https://olnafu.ru. (2020, 12 12). Preluat pe 02 01, 2021, de pe https://olnafu.ru:
https://olnafu.ru/auto-cultivare/79895-complex-de-exerci%C8%9Bii-pe-kineziologie-
educa%C8%9Bional%C4%83.html
14. https://www.revistagalenus.ro. (2021, 01 31). Preluat de pe
https://www.revistagalenus.ro: https://www.revistagalenus.ro/wp-
content/uploads/2013/03/shutterstock_96048866.jpg?x55510
15. https://www.studocu.com. (2013, 09 25). Preluat pe 02 01, 2021, de pe
https://www.studocu.com: https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-spiru-
haret/kinetologie/altele/kinesiologie-stiinta-miscarii/4889631/view
16. Mârza, D. (2002). Masajul terapeutic. Bacău: Editura Plumb.
17. (2004). Metodica educației fizice. Bucurețti: Cartea uNIVERSALĂ.
18. Nemeș, D., & Gogulescu, A. (2006). Kinesiologie functională. Timisoara: Timisoara.
19. (2004). Metodica educației fizice. În Ș. S. bucurești: Cartea Universitară.
20. Sabău, E. (2002). Fitness la copii. București: Ed. Arvin.
21. Sbenge, T. (2005). Kinesiologie - știința mișcării. În Kinesiologie - știința mișcării.
București: Editura Medicală.
22. Sbenghe, T. (1999). Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei. București: Ed.
Medicală.
23. Sbenghe, T. (2013, 11 04). https://ro.scribd.com. Preluat pe 02 01, 2021, de pe
https://ro.scribd.com: https://ro.scribd.com/doc/181271991/Sbenghe-Tudor-
Kinesiologie-Stiinta-miscarii-pdf
24. Sbenghe, T. (2005). Kinesiologie – stiinta miscarii,. Ed. Medicală.
25. Valentin, C. (2019, 10 10). http://scoaladoctoralaunefs.r. Preluat pe 02 01, 2021, de
pe http://scoaladoctoralaunefs.r: http://scoaladoctoralaunefs.ro/wp-
content/uploads/2019/04/Cristian-Valentin-rezumant-A5.pdf

S-ar putea să vă placă și