Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Andrei Iulian


Data:05.10.2020
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnaziala Buda,judetul Buzau
Clasa: a VIII-a B
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Iubirea,temeiul vietii
Tipul lecţiei: mixtǎ
Durata: 50 min.
Scopul lecţiei: precizarea şi aprofundarea conceptului de iubire creştinǎ; cultivarea dragostei faţǎ de Dumnezeu si de semeni.
Competenţe generale:
Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare.
Sa demonstreze importanta conlucrarii omului cu Dumnezeu in vederea mantuirii;
Sa utilizeze in diferite contexte expresiile si notiunile nou invatate.
Competenţe specifice:
Sa argumenteze ca scopul adevaratei vieti crestine este comuniunea deplina cu Dumnezeu si cu semenii;
Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
1. - să precizeze ce înseamnǎ iubirea, in sens teologic;
2. - să ex plice importanţa dobândirii virtuţii dragostei pentru urcuşul spiritual şi mântuirea personală;
3. - să specifice modalitǎţile concrete de iubire faţǎ de Dumnezeu şi faţǎ de aproapele;
4. - să explice rolul iubirii jertfelnice în viaţa creştinului;
5. - să enumere cel puţin patru acţiuni prin care oamenii îşi dovedesc iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni;
Competenţe formativ-educative:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
1. – să conştientizeze importanţa iubirii lui Dumnezeu pentru noi;
2. - să conştientizeze faptul că Dumnezeu este Iubire şi că noi, oamenii, fiii Lui fiind, suntem datori să trăim în iubire.
3. - să-şi formeze deprinderea de a-i ajuta pe cei aflaţi în suferinţǎ.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura, conversaţia catehetica si euristica, exerciţiul, prelegerea, audierea, jocul didactic „Cosul plin”,
invatarea prin descoperire, RAI.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, prezentare power point, linguri de lemn, arpacas, cosuri, minge, cantare religioasa-inregistrare,
plansa, post-it-uri.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe echipe.
Resurse
Oficiale:
1. Programa scolara pentru disciplina religie, clasa a VIII-a;
2. Planificarea calendaristicǎ orientativǎ, clasa a VIII-a;
3. Proiectarea unitaţii de învǎţare: Dumnezeu se face cunoscut omului
Bibliografice:
*** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi, 1999.
Opris, Dorin, Opris, Monica, Metode active de predare-Modele si aplicatii la religie, Editura”Sf.Mina”, Iasi, 2006.
Stǎniloae, Dumitru, Iubirea creştinǎ, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1993.
Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr., Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba-lulia, 2000.
SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Etapele lecţiei Comp. Timp Conţinutul instructiv - educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt. derivate (min. Activitatea profesorului/activitatea elevilor procedee invăţământ organizare
/ )
form.-
edu.

1. Momentul 5 min. Salutul .Rugaciunea Intonare Tatal nostru Activitate


oraganizatoric Pregǎtirea pentru începerea orei. frontala

2. Verificarea 10 Voi verifica proiectele elevilor lucrate in echipe. Conversatia PPT Activitate Aprecieri
temei și a min. Elevii vor prezenta proiectele lucrate in echipa pe echipe verbale
cunoștințelor printr-un raportor al echipei.
anterioare Proiectele sunt apreciate si corectate cand este
cazul.
3. Captarea 10 Voi organiza jocul „Cosul plin”. Pentru joc vor fi Joc didactic Linguri de Activitate Aprecieri
atentiei/ min. alese doua echipe, echipele lucreaza in stafeta. lemn, pe echipe verbale
Exercitiu de Cosul trebuie umplut cu grau cu ajutor unei arpacas,
„dezghet” lingure de lemn de dimensiune mare, miscarea de cosulete
umplere se realizeaza doar intr-un anumit spatiu.
Voi anunta elevii ca pentru victorie au nevoie de o
regula ascunsa/necunoscuta. Regula este ca nu pot
sa umple propriul cos, fiindca lingura este prea
lunga, asa ca nu au cum sa castige, dar poate ajuta
echipa adversa si invers. Astfel vom avea ambele
echipe castigatoare. Elevii vor intelege ca iubirea
colegilor este mai importanta decat victoria
jocului.
4. Precizarea 2 min. Voi comunica elevilor tema lecţiei „Tema lecţiei Activitate
titlului și a de astăzi este –Iubirea, temeiul vietii. frontala
competențelor Voi explica elevilor ce vor descoperi parcursul
urmărite lectiei: C1, C2, C3, C4, C 5.
5. Prezentarea C. d. 1 15 Lecția propriu-zisă începe printr-o discuție Concersatie PPT Activitate
noului conţinut min. referitoare iubire si impotanta iubirii crestine in catehetica frontala
şi dirijarea viata noastra
învăţării Activitatea va continua cu descoperirea Invatare
C. d. 2 Persoanei care a iubit mai intai. Elevii Il vor prin PPT
identifica pe Dumnezeu ca Cel ce ne-a iubit descoperire
C. f. 1 primul, creand lumea din iubire, Se jertfeste
pentru ea tot din iubire si ii poarta de grija tot din RAI Minge
iubire. Activitate
Voi pune elevii pe rand sa citeasca cele zece lectura individuala/
porunci, pentru a intelege ca Mantuitorul nu Decalogul frontala
schimba legea , ci o desavarseste, asezand
poruncile sub auspiciului iubirii. explicatia
Voi explica ca: Dragostea faţă de Dumnezeu
şi faţă de aproapele reprezintă Legea Nouă. În ea
C. d. 1 sunt cuprinse toate poruncile Sfintei Scripturi: ,,Să lectura PPT
iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău din toată Activitate Aprecieri
inima ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău individuala/ verbale
ca pe tine însuţi” (Marcu II, 31). Iubirea Frontala
creştină ar trebui să fie mai presus în viaţa omului.
C. d. 2 Această iubire o dovedim prin iubirea aproapelui.
Iubirea adevărată se exprimă prin fapte,
izvorăşte dintr-o inimă curată, aşa cum spunea
C.f. 1 Mântuitorul Hristos: ,,Nu tot cel ce-Mi spune Conversatie
Doamne, Doamne, va intra în împărăţia Tatălui catehetica
Meu care este în cer” (...), deci iată că iubirea
trebuie arătată prin fapte. Tot Mântuitorul spune Aprecieri
la Matei V, 40: ,,Întrucât aţi făcut un bine unuia Minge verbale
dintre aceşti fraţi mai mici ai Mei, Mie Mi-aţi RAI
făcut”. Ce înţelegem de aici? În mâna săracului să
vedem întotdeauna mâna lui Hristos. Activitate
Care ar fi modalităţile concrete de frontala
manifestare a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de
C.d. 3 semeni? Lectura Ppt
… faţă de Dumnezeu: credinţă, iubire, post,
participarea la sfintele slujbe ale Bisericii, iertarea Auditie
aproapelui. Se prezintă elevilor imagini sugestive cantarea: cantarea:
pentru iubirea fata de Dumnezeu. “Iubi-Te- “Iubi-Te-
… faţă de semeni, îndeplinirea faptelor milei voi, voi,
trupeşti şi sufleteşti Doamne” Doamne”.
Se prezintă elevilor liste si imagini sugestive
pentru faptele milei trupeşti şi sufleteşti.
Se audiază un fragment din Sf. Liturghie:
,,Iubi-Te-voi, Doamne”.
Solicit elevilor să identifice în această cântare
religioasă atributele lui Dumnezeu.
… dătător de virtuţi creştine, întăritor în
credinţă, izbăvitorul de rău. Observaţia
Dragostea este cel mai înalt şi mai profund Prelegere Activitate sistematică
sentiment sădit în sufletul fiecărui om, este Ppt frontala
dezinteresată şi ne aşează într-o relaţie autentică,
C.d.4 atât cu Dumnezeu, cât şi cu semenii noştri.
Dragostea este cea mai importantă virtute
creştină, cu ea putem câştiga desăvârşirea sau
sfinţenia, putem intra în comuniune cu
C.f. 1 Dumnezeu. Este o treaptă în desăvârşirea creştină,
ea ne face mai buni, mai generoşi, mai înţelegători
şi mai sensibili la suferinţele celor din jurul
nostru. Iubirea pe care i-o acordam lui Dumnezeu
este o ibire raspuns: „Ale Tale dintru ale Tale,
Ție Îți aducem de toate și pentru toate” fragment
din Sfanta Liturghie. Caci, I se oferă lui Explicatie Ppt Observaţia
Dumnezeu Cinstitele Daruri, pâinea și vinul, care sistematică
sunt pregătite pentru prefacerea în Trupul și
C.d. 4 Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și
acestea sunt ale lui Dumnezeu din ceea ce ne dă
Dumnezeu, și pe acestea I le aducem,
reprezentând tot ce putem aduce și pentru toate
câte ne dă Dumnezeu. Primirea Sfintei
Impartasanii alaturi de celelalte Sfinte Taine il
duce pe crestin spre mantuire.
Iubirea creştinǎ este greu de definit. Sfântul
C.d. 1 Ioan Teologul ne spune cǎ iubirea este Dumnezeu:
„Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu,
pentru cǎ Dumnezeu este iubire”(I Ioan 4,8). Dar
tot Sfântul Ioan ne spune cǎ „Dumnezeu este
luminǎ” (I Ioan 1,5). Dacǎ nu putem spune ce e
dragostea, pentru cǎ virtutea aceasta mai curând
C.f. 2 se experimenteazǎ decât se teoretizeazǎ, putem
spune ce e lumina. Şi, prin similitudine, vom
spune ce e iubirea. Se ştie cǎ lumina albǎ este
amestecul sau combinaţia a şapte culori: roşu,
galben, verde, albastru, indigo şi violet. Aceasta
este spectrul luminii alcǎtuit din şapte culori.
Dupǎ ploaie, când lumina se descompune trecând
prin picǎturile de apǎ, putem admira curcubeul
care nu este altceva decât spectrul luminii.
Spectrul dragostei este alcǎtuit dintr-o combinaţie
de virtuţi. Trǎsǎturile dragostei le aminteşte Lectura Sfanta
Sfântul Apostol Pavel în minunatul imn al Scriptura-
dragostei. Epistola I
Voi solicita citirea Imnului dragostei ( I catre
Corinteni 13,1-13) din Sfânta Scripturǎ apoi se Invatare Corinteni, Aprecieri
cere elevilor sǎ identifice atributele care descriu prin cap.I verbale
dragostea adevǎratǎ. descoperire
… binevoitoare, nu gândeşte rǎul, nu se
bucurǎ de nedreptate, ci sa bucurǎ de adevǎr, toate Observaţia
le suferǎ, toate le rabdǎ, etc. sistematică
Precizare:
Aceste atribute reprezintǎ trǎsǎturile sau
culorile ce alcǎtuiesc spectrul dragostei.
C. d. 4 Invataturi: Domnul Iisus Hristos îi învaţă pe
creştinică cea mai mare poruncă este iubirea lui
Dumnezeu şi a aproapelui.
Iubirea este dovedită de creştini prin faptele pe
care le fac şi prin cuvintele pe care le rostesc.
6. Fixarea și C.d. 5 7 Voi ruga elevii sa scrie pe post-it-uri modalitati de Exercitiu Plansa Pe perechi Aprecieri
sistematizarea min. manifestare a iubirii fata de Dumnezeu si fata de verbale
cunoștințelor aproapele.
Post-it-urile completate cu exemple de manifestari
ale iubirii fata de Dumnezeu vor fi aplicate pe
linia vertical a crucii, iar cele cu exemple de
manifestari ale iubirii fata de aproapele vor fi
aplicate pe linia orizontala a crucii.
7. Asocierea, C. f. 3 4 min. Se prezintă elevilor o scurta povestire a unei statui Povestire Frontal Observatie
generalizarea, a Mantuitorului ce in urma unui bombardament a sistematica
aplicarea ramas fara maini. Morala istorioarei este ca putem
sa fim noi mainile Mantuitorului.
8. Aprecierea 1 min. Se fac aprecieri asupra desfăşurării lecţiei, se conversatie Aprecieri
activităţii nominalizează elevii care au participat activ la oră verbale/
elevilor şi se notează. notare
9. Încheierea 5 min. Rugǎciunea –Tatal Nostru convesatie Observaţia
activitǎţii sistematică