Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Raporturile de drept international privat sunt:


a. raporturi de drept privat
b. raporturi de drept penal
c. raporturi de drept administrativ

2. Raporturile de drept international privat sunt:


a. raporturi civile fara element de extraneitate
b. raporturi de drept privat cu element de extranietate
c. raporturi de drept financiar

3. Raportul juridic civil cu element de extranietate este format din:


a. Subiect, obiect si element de extranietate.

b. Element de extranietate, obiect si continut.

c. Subiect, obiect si continut.

4. Elementul de extranietate este caracterizat prin faptul că:


a. Un raport juridic care aparţine dreptului intern este susceptibil de a fi guvernat de două
sau mai multe legi care emană de la legiuitorii unor state diferite.
b. Elementul de extraneitate se referă la unul dintre elementele de structură ale unui contract
c. Este responsabil pentru situaţia în care se aplică în mod direct, nu o lege care aparţine
unui stat anume (în sensul de drept substanțial), ci normele juridice europene ori dispoziţiile
convenţiilor internaţionale.

5. Care dintre raporturile enumerate mai jos sunt raporturi de drept international
privat:
a. Incheierea de catre doua parti, unul cetatean german, iar celalalt cetatean francez, a unui
contract de vanzare cumparare a unui bun imobil aflat in Italia.
b. Savarsirea de catre un cetatean sirian a infractiunii de trecere ilegala a frontierei statului
Roman.
c. Executarea unui contract de antreprinza pe teritoriul Austriei de catre o persoana juridica
romana in beneficiul unei persoane juridice austriece.
6. Raportul de drept international privat se diferentiaza de raportul de drept intern
prin:
a. existenta unuia sau mai multor elemente de extraneitate
b. obiect
c. continut

7. Care dintre variantele de mai jos sunt adevarate:


a. Normele care reglementeaza raporturile juridice de drept international privat sunt norme
sanctionatorii constitutionale.
b. Normele care reglementeaza raporturile juridice de drept international privat sunt norme
conflictuale.
c. Minoritar. normele care reglementeaza raporturile juridice de drept international privat
sunt norme de aplicație imediată.

8. Ce rol au normele materiale ?


a. indica doar legea competenta
b. reglementeaza direct si nemijlocit raportul juridic cu element de extranietate
c. nu se aplica în niciun caz direct si nemijlocit raportului juridic cu element strain

9. Norma conflictuala este formata din:


a. continut
b. legatura
c. sanctiune

10. Rolul normelor conflictuale este:


a. Sa faca trimitere la hotarari ale consiliului local pentru dezlegarea unui raport juridic civil.
b. Sa faca trimitere la legi nationale sau internationale care sa indice legea aplicabila in cazul
unui raport de drept civil cu element de extranietate
c. Sa stabileasca legea aplicabila adoptiei unui copil cetatean francez de catre un cetatean
roman.
BAREM:
1.a
2.b
3.c
4.a,b,c
5. a,c
6. a
7. b,c
8. b
9.a,b
10. b,c

S-ar putea să vă placă și