Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA:
INSTITUȚIA: Școala Gimnazială Vînători
CLASA:
DISCIPLINA : Dezvoltare personală
SUBIECTUL LECȚIEI : Emoțiile mele
TIPUL LECȚIEI : consolidare
DURATA : 35 de minute +15 minute activități în completare
COMPETENŢE SPECIFICE:
DP:
1.1. – Identificarea unor trăsături personale elementare;
2.1. – Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare;
CLR:
2.2. – Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte;
AVAP:
2.2. – Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale.
SCOPUL:
Formarea capacităţii de a utilize limbajul nonverbal prin identificarea si utilizarea, în diferite contexte, a expresiilor faciale asociate
emoţiilor de bază.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să enumere emoţii, exemplificând situaţii personale în care au remarcat prezenţa acelor trăiri afective;
O2: Să asocieze fiecărei emoţii metode de reglare şi optimizare a comportamentului.
O3: Să identifice trăirile afective ale anumitor personaje prin obervarea expresiilor faciale;
O4: Să redea prin imitaţie în oglindă diferite expresii faciale care expimă emoţiile învăţate.
O5: Să deseneze expresii faciale potrivite emoţiilor impuse de anumite situaţii,

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia, exemplificarea , observaţia, exerciţiul, explicaţia, joc de rol;
Resurse materiale: buzunarul emoţiilor, săculeţul cu emoţii, planșe cu expresii faciale,fragmente muzicale, suport tehnic;
Forme de organizare : frontal, individual, în perechi;

Bibliografie:
Breben, Silvia, 2010, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, editura Reprograph,
Craiova.

DEMERS DIDACTIC
EVENIMEN OB.
TUL CONŢINUTUL INSTRUCTIV- EDUCATIV STRATEGIA DIDACTICE EVALUARE

DIDACTIC Metode si Materiale Forme de


procedee didactice organizare

Moment Asigurarea condițiilor necesare lecției : Conversaţia Frontal


organizatoric
- pregătirea mobilierului și a materialelor ; Explicaţia
1’ - organizarea colectivului de elevi pentru Observaţia
buna desfăşurare a activităţii. 
- copiii vor da mana unii cu alţii şi vor
menţiona cum se simt astăzi.
Se va realiza printr-un joc. Jocul se numește Explicația Borcanul cu Frontal .
Captarea Conversaţia emoții
Borcanul fericirii. Se prezinta copiilor o imagine
atenției
două borcane colorate. Un borcan reprezinta lucruri
2’
pe care le pot aduna în borcan pentru a fi fericit, iar
în celălalt borcan ceea ce trebuie dat afară, lucruri
care pricinuiesc emnoții negative. Fiecare copil va
trebui să prezizeze un lucru pe care il stange în
borcan și unul pe care il scoate afară.
Anunțarea Elevii sunt anunţaţi că vor învăţa să îşi exprime Explicaţia
subiectului Frontal Capacitatea de a
emoţiile altfel decât o fac în mod obişnuit, prin
lecției și a recepta un mesaj
obiectivelor O1
utilizarea cuvintelor, şi anume prin expresii ale transmis pe cale
1’ orală
O2 feţei.
O3
Conversaţia Buzunarul cu Frontal
Ce alte emoţii cunoaşteţi?
emoţii Evaluez
Dirijarea Se va identifica fiecare stare afectivă cu ajutorul capaciatea
învățării elevilor de a
“buzunarului cu emoţii”.
15’ denumi emoţii,
asociind fiecăreia
situaţii specifice.
Daţi exemple de situaţii când v-aţi simţit
fericiţi/trişti/ furioşi ?
Cum aţi reacţionat în aceste siţuaţii?
În continuare fiecare copil va extrage câte o
Explicația Săculeţul cu Frontal
figurină din „Săculeţul cu emoţii” şi va asocia
acesteia modalităţi de reglare emoţională, cât şi Conversația emoţii Individual Evaluez
O4 Exercițiul capacitatea
exemple de comportamente empatice.
evelilor de a
Ce faci atunci când esti supărat? idenitfica
modalităţi de
Cum reacţionezi dacă îl vezi pe colegul tău
reglare
plângând? emoţională
Ce ar putea sa o facă pe prietena ta veselă?
Cum te comporţi atunci cand esti furios?
O5
Asocierea diferitelor emoţii unor momente
muzicale. Conversaţia Fragmente Frontal
muzicale
Ce emoţie îţi transmite această compoziţie. Ce ţi-ai
imaginat ?

Se vor expune o serie de imagini cu diferite


Conversaţia Planşa cu Frontal Evaluez
personaje care exprima emoţii diverse prin limbaj
Observaţia exprsii capacitatea
non-verbal. Explicaţia faciale elevilor de
identifica
caracteristici ale
Se va analiza expresia feţei pe baza unor indici: expresiilor faciale
specifice fiecărei
ochi, spâncene, nas, gură.
emoţii
Ce credeţi ca simte fetiţa?
De unde ştim că este speriată?
Cum sunt ochii ei?

2. Se vor realiza două diagrame, una pentru Exerciţiul Imagini Frontal Evaluez
emoţiile pozitive, cealaltă pentru cele negative. capacitatea
elevilor de a
Copiilor li se vor atăta diverite imagini cu expresii
grupa imaginile
faciale, se va denumi emoţia, iar planşa va fi plasată cu expresiile
faciale după
în una din cele două diagrame.
criteriul emoţie
pozitivă sau
negativă.
3. Pentru exersarea identificării emoţiilor după
Joc de rol în perechi
expresiile faciale se va organiza un joc „mim în
oglindă”. Copiii vor imita în perechi, plasaţi faţă în
faţă o serie de emoţii ce vor fi identificate pe baza
unor situaţii.
Situaţia 1. Ionică şi George se plimbă prin poieniţă.
Deodată le apare în faţă o vulpe.
Evaluez
capacitatea
elevilor de a imita
Situaţia 2. Ana a învăţat pentru testul de la
„în oglindă”
matematica şi a primit calificativul „foarte bine”. expresii faciale
ale unor comtexte
emoţionale
Situaţia 3. A venit vacanţă de vară. Iona ţi Mihaela
sunt prietene foarte bune. Ele se vor revedea din
nou în toamnă, când va începe un nou an şcolar.

Situaţia 4 Mihai se jucă cu mingea în clasă. Din


neatenţie băiatul sparge un geam.
Situaţia 5. Este ziua Cristinei. Mama i-a facut
cadou cartea pe care fetiţa şi-o dorea foarte mult.

Situaţia 6. Andrei are doar 3 ani. Baieţelul merge


cu părinţii săi la cumpărături în super marchet,
Copilul se rătăceşte prin mulţimea de oameni.

Situaţia 7. Elevii sunt in sala de sport. Mihai il


implinge in mod repetat în timp ce aceştia joacă
fotbal.

Situaţia 8. Mina este o elevă silitoarea. La toate


testele ia nota mare, de aceea ea crede ca este mai
bună decât toţi ceilalţi colegi ai săi.

Situaţia 9. Mihnea a luat notă mică la test. Deşi


doamna învăţătoare i-a dat lucrarea acasă cu nota
scrisă pe ea, baiatul a aruncat-o la coş şi i-a spus
mamei ca a luat notă bună. Mama a găsit lucarea lui
Mihnea mototolită in coşul de gunoi.

Situalia 10. Este ora 9. Mirela se întoarce singură


acasa pe o stadă întunecată.
Rezolvarea exercițiilor de pe fișa de lucru.
Obtinerea O5 Exerciţiul Fisă de lucru Individual Evaluez capacitatea
Elevii vor deseana diferite expresii facilae în copiilor de a reda
performanței.
5’ funcţie de situaţia indictă de cerinţă. prin desen expresii
faciale asociate
unor emoţii.

Asigurarea Conversaţia Frontal


Despre ce am învăţat astăzi la ora de Dezvoltare
trasferului și a
retenției personală?
1’
Enumeraţi modurile în care putem exprima ceea ce
simţim.
Care sunt indiciile după care ne punem ghida
pentru a ne da seama ce simte o persoană?

Voi face aprecieri gloabale și individuale asupra


Încheierea Conversaţia Frontal
modeului de participare al elevilor la lecție
activității
1’