Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 4. Leucocitele. Imunitatea.

Hemostaza şi coagularea sângelui


SARCINA 1
1.Explorarea seriei albe:
A. Modificari cantitative (enumeră, indică cauza)
1. Leucocitoza Cauza: Neutrofelia
2. Leucopenia Cauza: Scăderea producţiei medulare
B. Modificari calitative (enumeră, indică cauza)_
Defecte ale funcţiei de Chemotaxie Cauza: Sindromul Chediak- Higashi___

1. La numărarea leucocitelor pe fiecare dintre cele 25 patrate s-au găsit:


A. ___ de leucocite;
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
B. ___ de leucocite;
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
C. ___ de leucocite
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
Calculează care este numărul de leucocite/mm3. Explică şi argumentează rezultatul.

Cum se numeşte scăderea procentului de neutrofile în formula leucocitară şi cu ce se asociază


scăderea marcată a lor? De ce?
Neutropenia
O scadere a nivelului de neutrofile apare de obicei atunci cand organismul utilizeaza
celulele imune mai repede decat le produce sau maduva osoasa nu le produce corect. O
splina marita poate provoca, de asemenea, o scadere a nivelului de neutrofile, deoarece
splina prinde si distruge neutrofilele si alte celule din sange.
4. Analizează următoarele formule leucocitare, subliniind valorile care nu sunt normale şi precizează
câteva posibilităţi de diagnostic.
a. Pacient, 24 ani: L=16000/mm3; NN=3%, NS=74%, E=2%, B=0%, Lf=16%, M=5%.
b. Pacient, 1 an: L=11000/mm3; NN=1%, NS=46 %, E=3%, B=0%,Lf=45%, M=5%.
c. Pacient, 16 ani: L=8600/mm3; NN=1%, NS=58%; E=14%, B=0%; Lf=21%, M=6%.
d. Pacient, 34 ani: L=19400/mm3; Mielocite=1%, Metamielocite=2%; NN=6%, NS=72%,
E=2%, B=1%, Lf=12 %, M=4%.
_a.___________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_b.___________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_c.___________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_d.___________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
SARCINA 2
1. Completează tabelul ce urmează.
Tab.5.27 Factorii procoagulanţi - caractere generale.
Factorul -denumirea Sinteza- Dependenţa Roluri principale în coagulare
locul de vit. K(+/-)
FI Fibrinogen - formează cheagul de fibrină
FII Protrombina + forma activă (IIa) activează I, V, VII, XIII,
proteina C, plachetele
FIII Tromboplastina - cofactor al VIIa;
Tisulara
FIV Ca 2+ - necesar legării factorilor de coagulare de
fosfolipid;
FV Proaccelerina - cofactor pentru X, cu care formează
protrombinaza;
FVI - forma activată a V
FVII Proconvertină + proconvertina, factorul stabil – activează IX, X;
FIII Factor Antihemolific cofactor pentru IX, cu care formează tenaza
A
FIX Factor Antihemolific + formează tenaza împreună cu VIII, activează X;
B
FX Factor Stuart-Prower + formează protrombinaza cu V, activează II;
FXI Factor Antihemofilic - activează XII, IX şi
C prekalikreina;
FXII Factor Hageman - activează prekalikreina şi fibrinoliza;
FXIII Factor stabilizator - formarea legăturilor între monomerii de fibrină;
al fibrinei
2.Care sunt evenimentele majore ale hemostazei primare?
(timpul vasculo-plachetar) reprezintă ansamblul dereacţii rapide care au loc după
 lezarea endoteliului, soldate cu formarea„trombusului alb” plachetar: vasoconstric
ţia, adeziunea plachetară, activareaşi degranularea trombocitară
urmate de formarea agregatului plachetar
3.Schiţează reacţiile din cascada coagulării pe cale extrinsecă.

Calea extrinsecă este iniţiată de leziuni ale peretelui vascular si ale ţesutului
perivascular. În acest fel, plasma este expusă celulelor extravasculare (care conţin factor
tisular). Factorul VII plasmatic se va lega de factorul tisular, activându-se la FVIIa. Acest
complex, în prezenţa calciului şi a fosfolipidelor, activează factorii IX şi X la IXa şi Xa
[45,46]. Factorii IXa şi Xa pot rămâne legaţi de celulele purtătoare de factor tisular
sau pot difuza şi se pot lega la suprafaţa trombocitelor, care au format deja trombusul alb,
plachetar.

2. Schiţează reacţiile din cascada coagulării pe cale intrinsecă.

Calea intrinsecă. Rolul fiziologic şi mecanismul precis al activării căii intrinseci sunt
mai puţin bine elucidate. Probabil factorul iniţiator al acestei cascade este expunerea
sângelui
la colagenul denudat din peretele vascular. Rezultatul este, pe de o parte, conversia
factorului
XII (factorul Hageman) în forma sa activă (factor XIIa) şi, pe de alta parte, activarea
plachetară. Factorul XIIa, printr-o reacţie enzimatică, activează factorul XI la factor XIa,
reacţia necesitând prezenţa kininogenului cu greutate moleculară mare (HMWK) şi
prekalikreinei. Factorul XIa are rolul de a converti factorul IX la factor IXa, care, la
rândul
lui, activează factorul X la factor Xa. Odată generat factorul Xa, fenomenele urmează calea
comună, la fel ca şi în cazul căii extrinseci

3. Defineşte hemostaza fiziologică.


 proprie organismului uman, reprezintă echilibrul dintre doua procese ce
au loc în organism simultan, formarea cheagului și fibrinoliza. La rândul ei,
hemostaza fiziologică este de 2 tipuri: primară și secundară.
4. In caietul de laborator realizează un rezumat de 300 de cuvinte al lecţiei, în care să relatezi
etapele hemostazei, evenimentele dominante din fiecare etapă şi finalitatea acestora.