Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

Aprob Sef departament ISA_____________________I. Fiodorov


TEST(Multiple choise) la disciplina TSSS, Specializarea: Automatica Informatica.

Barem: Raspunsul la …ecare subiect/intrebare este considerat corect daca au


fost incercuite numai si numai a…rmatiile/raspunsurile corecte asociate subiectului.
Pentru raspuns corect la …ecare subiect se acorda un pct. Numarul maxim de puncte:
9 1 pcte+1pct din o…ciu=10pcte.

Student_____________gr.___
Varianta 2

1. Consider¼ am urm¼ atorul algoritm de simulare statistica:


P as:0: Variabile de intrare n, p, n 2 f1; 2; :::g, 0 < p < 1; P as:1: Generam
succesiv n valoari x1 , x2 ,...,xn : X Bernoulli(p); P as:2: Lu¼ am y := x1 + x2 +
::: + xn . ST OP . În acest caz, algoritmul simuleaza valoarea y a v.a. Y , unde:
a) Y Geom(p); b) Y Bi(n; p); c) Y P ascal(n; p); d) Algoritmul de
simulare e bazat pe Tehnica Inversarii.
2. Consider¼ am urm¼ atorul algoritm de simulare statistica: P as:0: Variabilea
de intrare k, p, k 2 f1; 2; :::g, 0 < p < 1; P as:1: Generam succesiv k valoari x1 ,
x2 ,...,xk : X Geom(p) trunciata in zero; P as:2: Lu¼ am y := x1 + x2 + ::: + xk .
ST OP . În acest caz, algoritmul simuleaza valoarea y a v.a. Y , unde: a)
Y P ascal(k; p) ; b) Y Bineg(k; p); c) Y Geom(p) trunchiata in zero,
atunci cand k = 1; d) Y este o v.a. de tip absolut continua.
3. Consider¼ am urm¼ atorul algoritm de simulare statistica: P as:0: Variabila
de intrare , > 0; P as:1: Gener¼ am valoarea x := X U [0; 1]; P as:2: y :=
1
ln x. ST OP . În acest caz, algoritmul simuleaza valoarea y a v.a. Y , unde:
a) Y Exp( ) ; b) Y P oisson( ); c) Valoarea y este simulata prin Tehnica
Inversarii; d) Y este o v.a. de tip discret.
4. Consider¼ am urm¼ atorul algoritm de simulare statistica: P as:0: Variabila
de intrare k, , k 2 f1; 2; :::g, > 0; P as:1: Generam succesiv k valoari x1 ,
x2 ,...,xk : X Exp( ); P as:2: Lu¼ am y := x1 + x2 + ::: + xk . ST OP . În acest
caz, algoritmul simuleaza valoarea y a v.a. Y , unde: a) Y Exp( ) pentru
k = 1 ; b) Y Laplace( ); c) Y Erlang(k; ); d) Y este o v.a. de tip
discret.
5. Consider¼ am urm¼ atorul algoritm de simulare statistica: P as:0: Variabila
de intrare , > 0; P as:1: Gener¼ am valoarea x : X U [0; 1]; P as:2: Daca
x 0:5, atunci s := 1, in caz contrar s := 1; P as:3: Generam o valoare
z : Exp( ) si luam y := s z. ST OP . În acest caz, algoritmul simuleaza
valoarea y a v.a. Y , unde: a) Y Exp( ); b) Y Laplace( ); c) Valoarea
y este simulata prin Tehnica Amestecarii Discrete d) Valoarea y este simulata
prin Tehnica Inversarii
6. Consideram urmatoarea a…rmaţie matematica: Dac¼a Sn este num¼arul de
apariţii ale unui eveniment A în n experimente independente şi p probabilitatea
acestui eveniment în …ecare experiment, atunci

1
lim P Sn
n p 6 " = 1, 8 " > 0.
n!1

Aceasta a…rmatie reprezinta Legea Slaba a Numerelor Mari: a) Forma Ce-


byshev; b) Forma Poisson; c) Forma Bernoulli; d) Forma Hincin.
7. Metoda Monte-Carlo, avand ca scop estimarea valorii medii EX = m
a unei v.a. X in baza valorilor ei x1 , x2 ,...,xn simulate pe calculator, luand
EX w x = (x1 + x2 + ::: + xn )=n, se pune problema calcularii exactitatii " > 0
Pn
pentru care P n1 xi m 6 " = 1 , unde 2 (0; 1) este dat. Atunci:
i=1 p
x1 =2
a) " = p n
, cand = DX este cunoscut, unde x1 =2 : P Z x1 =2 ,
s x1 =2 p
Z N (0; 1); b) a) " = p
n
, cand = DX este necunoscut, unde
Pn
s = n 1 1 (xi x)2 , x1 =2 : P Z x1 =2 , Z N (0; 1); c) " = p1n ;
i=1
d) " = n1 .
8. Numarul minim n0 de valori p simulate x1 , x2 ,...,xn ale v.a. X astfel incat
pentru " > 0, 2 (0; 1), = DX cunoscute, cu x1 =2 : P Z x1 =2 ,
Pn
Z N (0; 1), vom avea ca P n1 xi m 6 " = 1 ; poate … calculat
h i=1i
x1 =2 2 x1 =2
dupa formula: a) n0 = " + 1; b) n0 = " + 1; c) n0 =
h i
x1 =2 2 x1 =2
" ; d) n0 = " .
9. Consideram durata T de functionare a unui sistem pana la defectarea
acestuia si F (t) = P (T t) . Atunci rata de defectare a sistemului sistemului
este functia 0
R0 (t)
a) r(t) = 1F F(t)(t) ; b) r(t) = R(t) , unde R(t) este …abilitatea sistemului; c)
1 F (t) R(t)
r(t) = F (t) ; d) r(t) = 1 R(t) , unde R(t) este …abilitatea sistemului.

Proces verbal nr.4 din 23.11.2020 Examinator: prof. univ., dr., A. Leahu

S-ar putea să vă placă și