Sunteți pe pagina 1din 3

10.

MODALITĂȚI DE DETERMINARE A CURSULUI VALUTAR


A. Determinarea cursului de schimb valutar
Cursul de schimb reprezintă raportul de schimb între două monede care se compară în cadrul
mecanismului cursului de schimb sau altfel definit este prețul unei monede exprimat în raport cu moneda
altei țări.
El constituieo variabilă economică deosebit de importantă, evoluția sa având influență asupra
dezvoltării economice, asupra nivelului prețurilor, a importului și exportului la nivel mondial,
influențând nu numai agenții economici, ci și persoanele fizice.
Pe plan internaţional (ISO 4217), simbolizarea monedelor naţionale se realizează printr-o
denumire cu 3 litere (primele două semnifică ţara emitentă, iar a treia
-denumirea monedei respective).

EXEMPLU: USD (United States Dollar –dolar american),


JPY (Japan Yen –yen japonez),
CHF (Confederation Helvetique Franc –franc elveţian) etc.
Modalitatea de exprimarea cursului valutar este: 4,4012/RON (sau 1 EUR = 4,4012 RON).
EUR se numeşte monedă de bază (engl. base currency), iar RON monedă variabilă (engl.
variable/domestic currency).
Cotația valutară reprezintă prețul de cumpărare/de vânzare afișat de un intermediar pe piață
pentru moneda de bază.4,4012 EUR/RON reprezintă cursul la cumpărare(BID).
El este privit prin prisma operatorilor pe piaţa valutară (care acţionează în calitate de
intermediari) şi este cursul la care aceştia cumpărămoneda de bază (EUR) contra monedei variabile
(RON).4,4104 EUR/RON reprezintă cursul la vânzare(ASK), fiind cursul la care intermediarul pe piaţa
valutară vindemoneda de bază (EUR) contra monedei variabile (RON).
Diferenţa între cursul la cumpărare şi cel la vânzare (= 0,0092 = 92 puncte; PIPS= percentage in
point) se numeşte marjă (spread)şi reprezintă câştigul intermediarului
-el cumpără la un curs mai scăzut şi vinde apoila un curs mai ridicat.
Întotdeauna, cursul la cumpărare practicat de intermediar (bid) este mai mic decât cursul la
vânzare (ask) al acestuia.
Un pip se determină ca 1/10.000 (excepție JPY pentru care 1 pip = 1/100).
Evoluția cursului de schimb se reflectă în aprecierea/depreciereaunei monede față de altă monedă
cu care se compară.
Acest fenomen –caracteristic regimurilor valutare bazate pe cursuri de schimb flotante,
este determinat de modificarea cursului de schimb ca urmare a confruntării continue a cererii și ofertei
de valute de pe piață. În situația în care modificarea cursului de schimb are loc ca urmare a deciziei
băncii centrale prin care aceasta modifică paritatea cursului de schimb, termenul utilizat este de
valorizare/devalorizare–caracteristic regimurilor valutare bazate pe cursuri de schimb fixe.
În situația în care se dorește nu numai determinarea aprecierii/deprecierii unei monede față de o
singură altă monedă, ci și interpretarea evoluției internaționale (de ansamblu) a cursului unei anumite
monede față de un coș de valute, este necesar a se calcula un curs de schimb efectivcare ia în considerare
cursurile bilaterale și ponderea pe care diferitele valute din coș o dețin în comerțul internațional al țării
analizate.
Pentru clienţii de pe piaţa valutară care adresează intermediarilor ordine de vânzare/cumpărare,
cursurile de schimb trebuie privite invers decât din punctul de vedere al intermediarilor.
Ceea ce pentru intermediar reprezintă curs la cumpărare, pentru client este curs la vânzare, iar
cursul la vânzare al intermediarului este curs la cumpărare pentru client.În practica internaţională se
întâlnesc următoarele modalităţi de cotare:cotarea directă(incertă) prin care se determină numărul de
unităţi de monedă naţională ce revine la o unitate de monedă străină.
Această cotaţie se exprimă prin raportul:

Modalitate de cotarea indirectă a monedelor naționale se întâlneşte în ţări precum Marea


Britanie, ţările Zonei Euro, Canada, Australia, Noua Zeelandă.
O valută poate fi monedă de bază în cadrul unei cotații și monedă cotantă în cadrul altei cotații.
Regulamentul valutar al României precizează faptul că moneda națională (leul) cotează
direct față de toate celelalte valute.
În funcţie de puterea de cumpărare, starea de convertibilitate a monedelor naţionale şi de
reglementările existente pe fiecare piaţă, există mai multe tipuri de cursuri:
 cursul oficial(central) este stabilit de autoritatea monetară fiind mai apropiat sau mai
îndepărtat de raportul valoric real dintre monedele care se compară.
Astfel, cursul oficial poate fi determinat de autoritatea monetară:
1) ca o medie ponderată a cursurilor de revenire,pentru principalele grupe de bunuri şi servicii,ce fac
obiectul schimburilor între ţările ale căror monede se compară (în țările cu momnedă convertibilă); sau
2) ca un curs mediu interbancar,calculat de banca centrală, pe baza multiplelor tranzacții
derulate de către bancile comerciale.
cursul de piaţă(curs economic) reflectă condiţiile pieţei fiind determinat ca punct de echilibru între
cererea şi oferta de valută de pe piaţă la un moment dat.
Este un curs liber, variabil şi care se poate modifica de mai multe ori pe parcursul unei zileîn
principiu fără nici o limită a variaţiei de curs

S-ar putea să vă placă și