Sunteți pe pagina 1din 1

 

Controversa este o discuţie în contradictoriu asupra unei


chestiuni principiale,  aprinsă,o ceartă, o neînţelegere despre
felul în care poeta și-a scris poemul. Poeta mărturisește despre
jocul pe care l-a încercat scriind ,,un poem
oblic”,înclinat,altfel decât o scriere normală,ca o caligramă-un
desen într-o dispoziție grafică a cuvintelor. Vederea lui a
stârnit curiozitate,astfel că,,cineva”,un necunoscut în
înțelegerea noului l-a văzut ca o orientare spre
necunoscut,ieșind din tiparele unei poezii. Unul,văzând
dispunerea cuvintelor face haz,asemănând scrierea poemului
cu o,,mătură”, instrumentul de bază al curățeniei,  care
însemna cândva instituirea unui spațiu culturalizat, atins,
transformat –cosmos - și separarea lui de teritoriul dezordinii
și al murdăriei - haos. În opoziție,altul
compătimește,lăcrimând, forma ciudată a poemului repetând
că este chiar,,mărul de aur”,împodobit cu o salbă aurie de
portocale. Nefiind niciun semn grafic,,marele plastic”-
modelatorul readuce la forma obișnuită universul,,lumea”
cuvintelor flexibile,care iau forme speciale în
exprimare,compunând-o fix,,din lemn”-o limbă de lemn
ascunde realitatea, abate atenția,o limbă încremenită,nu-l face
pe om să vibreze la auzul vorbelor.
  Poezia este un joc poetic,prin care poeta își îngăduie să se
amuze,manevrând cuvintele simple într-un poem oblic,,o
caligramă”,surprinzând pe cei obișnuiți cu formele reale ale
poeziei.