Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TÂRGU-JIU

FACULTATEA DE INGINERIE

PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENTUL CALITĂȚII FABRICAȚIEI

TEHNOLOGII MODERNE DE FABRICATIE

Profesor coordonator: S.L. Dr. Ing. Nioata Alin

Masterandă: Munteanu Anca-Alexandra


UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TÂRGU-JIU

FACULTATEA DE INGINERIE

PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENTUL CALITĂȚII FABRICAȚIEI

TEHNICI MODERNE DE MĂSURARE 3D

Profesor coordonator: S.L. Dr. Ing. Nioata Alin

Masterandă: Munteanu Anca-Alexandra


CUPRINS

Introducere……………………………………………………….………….……………...….4

Definirea MMC………………………………………………….…….……………………….5

Măsurarea în coordonate……………………………………………..………………..……….7

I. Componentele principale ale unei MMC………………..………………….….…..8


II. Dispozitive de măsurare………………………………………………...……….....9

Scanare rapidă cu PC-DMIS………………..…………………………………….…………..10

Prelucrarea și afișarea măsurilor……………………………...………………...…………….10

I. Capete de măsurare ………………………………...…………………………….11


II. Principiul constructiv al capului de măsurare……………………..…………...…11
III. Sisteme de palpare……………..…………………………………………………13
IV. Măsurarea soft-ului mașinii………………………….………………….………..14

Soluții Soft CADCAM……………………………………………………………………..…15

Perspectivă și tendințe…………………………………………..……………………………15

Concluzii…………………………………………………………………………...…………16

Bibliografie……………………………………………………………..…………………….17
Introducere

Deși este cunoscută de mai mult de 15 de ani, măsurarea tridimensională (3D)


este o tehnică relativ nouă, în continuă dezvoltare, cu aparate și echipamente (scannere
3D) unele încă în faza de testare, dar care revoluţionează tehnicile de măsurare clasice.
Scanarea 3D este procesul de copiere a informațiilor digitale ale geometriei unui obiect
fizic (solid), de aceea este cunoscută ca digitalizare. „Digitizarea“ sau „digitizarea 3D“
este un procedeu care utilizează un palpator de digitizare cu contact sau non-contact
pentru a capta forma obiectelor și a le recrea într-un spațiu de lucru virtual printr-o
rețea foarte densă de puncte (xyz), sub formă de reprezentare grafică 3D.
Cu mai bine de 30 de ani în urmă au apărut în peisajul măsurărilor de precizie,
sistemele de măsurare tridimensională. În multe cazuri măsurarea în plan, respectiv
măsurarea individuală a dimensiunilor piesei utilizând instrumente de măsurare clasice
(şubler, micrometru, comparator etc.) nu mai este suficientă, făcându-se simţită nevoia
de măsurare în spaţiu, în care piesa este analizată şi măsurată într-un sistem de
măsurare tridimensional. Aceste sortimente de piese, oferă o idee asupra mărimii
câmpului de aplicare a tehnicii de măsurare în coordonate.
Principiile de bază ale tehnicii de măsurare în coordonate sunt la prima vedere
destul de simple. Baza o constituie un aparat în coordonate numit pe scurt MMC
(mașină de măsurare în coordonate) – un dispozitiv de deplasare având trei axe
perpendiculare între ele. Maşinile de măsurare în coordonate sunt utilizate pentru
măsurarea cu precizie (0,5-2,5 m) a dimensiunilor unei piese sau ale majorităţii
abaterilor geometrice. Avantajele măsurărilor în coordonate sunt multiple, unele
piese putând fi măsurate doar cu aceste sisteme.1
Dintre avantajele cele mai importante putem aminti:
 MMC măsoară dimensiunea, forma și poziţia tuturor elementelor geometrice posibile
ceea ce nu poate face nici un alt instrument cunoscut;
 sunt reduşi majoritatea timpilor de măsurare la o fracţiune din timpii necesari anterior;
adaptarea flexibilă la schimbarea dimensiunilor piesei;
 sunt universal utilizabile pentru un mare spectru de piese;
 sunt mai sigure în procesul de măsurare decât majoritatea instrumentelor de măsurare;
 pot înlocui calibrele și aparatele de măsurare cu destinaţie unică.2

GOM dezvoltă, produce şi distribuie software, aparate şi sisteme pentru tehnologia de


măsurare cu coordonate 3D industrială şi automatizată şi pentru testarea 3D cu ajutorul celor
mai noi descoperiri şi tehnologii inovatoare. Societatea GOM garantează atât consultarea de
specialitate, cât şi asistenţă şi service profesional la faţa locului pentru operatori, în limbile
vorbite local, prin intermediul celor peste 60 de locaţii şi a reţelei de angajaţi de 1.000 de
specialişti în metrologie. Suplimentar, compania GOM transmite informaţii privind procesele
şi tehnologia de măsurare în cursurile de instruire, în conferinţe şi în atelierele de lucru.

1
www.hexagonmetrology.com
2
Ionescu, G., Măsurări tehnice și traductoare, Institutul Politehnic București, 1975.
• Măsurarea cu mașini de măsurat în coordate

MMC-urile oferă nu numai posibilitatea de a inspecta dimensiuni geometrice standard,


dar şi piese cu caracteristici speciale, cum ar fi roţi dinţate, arbori cu came, piese din
industria aerospaţială şi multe altele. Într-un mediu de producţie tradiţional, pentru
fiecare dintre aceste procese de inspecţie ar fi fost necesar câte un tip de instrument de
măsură potrivit fiecărei caracteristici inspectate.
Pe aproape toate piesele, MMC trebuie să inspecteze trei grupe de caracteristici:
 Diametre şi distanţe
 Abateri de poziţie
 Abateri de formă
Până la apariția noilor tehnologii, digitizarea a fost limitată de viteza capului de scanare și
alegerea corectă a sistemului de palpare, tipul piesei scanate și bugetul pentru achiziționarea
sau dezvoltarea sistemului de scanare.

Chiar dacă sunt destinate pentru copierea sau controlul geometric, sau mai degrabă
modelării geometrice virtuale sau realizării de produse, scanările se împart în două
tipuri: scanare 3D contact și non-contact .
Contact se referă la contactul mecanic al suprafețelor care se realizează cu palpatori, în timp
ce tehnologiile non-contact (fără contact mecanic) utilizează senzori optici, surse laser sau o
combinație a ambelor.
Măsurarea lungimilor este cel mai frecvent tip de măsurare. De aceea numărul aparatelor,
maşinilor pentru măsurarea lungimilor este mare.

 Sunt utilizate: şublere, micrometre, ceasuri comparatoare şi tot mai frecvent


maşinile de măsurat în coordonate. Maşinile de măsurat în coordonate se
impun datorită universalităţii lor, preciziei şi productivităţii. Caracteristicile
specifice a acestor aparate sunt:
 permit o reprezentare grafică a spaţiului de măsurare;
 permit prelucrarea datelor primare obţinute. Prelucrarea este asigurată de
calculatoarele cuplate on-line, de microprocesoare sau de sisteme combinate.3

3
Dea Global Silver Coordinate Measuring Machines, Brochure-Hexagon Metrology, 2012.
Mașină de măsurare în coordonate

Mecanismul scanerul poate avea trei forme diferite:


 un sistem de transport cu brațe rigide menţinute strâns în relație
perpendiculară și fiecare axă aluneca de-a lungul unei piste;
 un braţ articulat cu componente rigide și senzori unghiulari de
mare precizie;
 o combinație a ambelor metode;

O MMC (mașină de măsurare în coordonate) este cel mai bun exemplu al unui
scanner 3D cu contact.
Aceasta este utilizată în principal în fabricare și poate fi foarte precisă, dar are anumite
dezavantaje:
1. În producţia industrială, tehnica de măsurat în coordonate şi-a găsit un
loc stabil. În prezent, nu există nici o piesă a cărei dimensiuni să nu
poată fi măsurată cu maşinile de măsurat în coordonate. Această
universalitate şi gradul înalt de automatizare, explică dominarea din
ultimii 10 ani a tehnicii de măsurat în coordonate.4
2. Proliferarea maşinilor de măsurat în coordonate se explică şi prin
dezvoltarea prelucrărilor cu CNC, dezvoltarea sistemelor flexibile de

4
www.hexagonmetrology.com
prelucrare cât şi a metodelor de prelucrare fără îndepărtare de material.
3. Modificarea conceptelor de proiectare prin dezvoltarea modelelor geometrice
3D, necesită în faza de concepţie şi în faza de producţie, o supraveghere cu
ajutorul tehnicii de măsurat în coordonate.

Caracteristici constructive:

 Corpul principal este constituit dintr-un batiu care susţine sau pe care se
deplasează dispozitive axiale care sunt montate astfel încât să materializeze 3
axe perpendiculare una în funcţie de alta.
 Deplasările de-a lungul axelor sunt citite de către un sistem de
măsurare a lungimilor, care le transmite unui sistem de calcul.
Funcţia de măsurare a lungimilor este realizată de către capul
palpator care în momentul contactului cu piesa transmite sistemului
de acţionare un semnal de comandă pentru memorarea poziţiei de
contact.
Se utilizează trei sisteme de coordonate:
 primul, ataşat maşinii de măsurat şi este iniţializat la pornirea maşinii (X0, Y0, Z0);
 cel de-al doilea se ataşează piesei care se măsoară şi este iniţializat pentru
fiecare piesă (XP, YP , ZP );
 ultimul este sistemul de coordonate ataşat acţionării şi este iniţializat la
pornirea programului CNC a maşinii (XM, YM, ZM). 5

5
Romer Absolute Arm. Brochure-Hexagon Metrology, 2013.
Măsurarea se bazează pe comparaţia între modelul geometric 3D (“SOLL”), şi piesa
reală obţinută în urma prelucrării (“IST”). Modelul geometric poate fi desenul de
execuţie al reperului sau modelul virtual construit cu ajutorul programelor de
proiectare asistată. Prin măsurare sunt obţinute cotele unor puncte aflate pe
suprafaţa reperului care apoi prelucrate de calculator furnizează informaţii
referitoare la abaterile constatate între dimensiunile proiectate (ideale) şi cele
realizate efectiv (reale).6

6
http://www.mdmstandard.ro/download/resurse/Mașini%20de%20măsurat%20în%203%20coordonate.pdf
Mașină de măsurat în coordonate DEA GLOBAL ediția Silver
Mașina de măsurat în coordonate (CMM) DEA GLOBAL a
revoluționat metrologia în coordonate 3D la începutul noului mileniu.
Un CMM foarte flexibil și potrivit pentru o multitudine de aplicații.
La mașina de măsurat în coordonate DEA GLOBAL ediția Silver, toate
componentele, fie hardware, software sau senzori, au fost concepute pentru
performanța ridicată în orice condiții de mediu sau aplicații.

 Randamentul ridicat, optimizarea algoritmilor de deplasare, software îmbunătățit și


noul controller electronic. Rezultatul: o măsurare mai rapidă și mai lină.
 Noul controller electronic dă tonul: tehnologia hardware și firmware de ultimă
generație garantează calculul și transferul rapid al datelor, precum și procesarea
eficientă și multi-tasking pentru performanța de top a mașinii de măsură.7

7
www.gom-inspect.com./ro/company.php.
Scanare rapidă cu PC-DMIS. Scanare adaptivă „Adaptive Scanning”

 Noua funcție PC-DMIS pentru scanare adaptabilă vă permite să atingeți cea mai bună
performanță de scanare – ușoară și eficientă.
 Doar se introduc toleranțele caracteristicilor reperelor in
formularul PC-DMIS si se lasa softwareul sa lucreze.

 PC-DMIS Adaptive Scanning calculează de unul singur parametrii de scanare optimi,


chiar și pentru procese de măsurare complexe. Se realizează programele de
măsură fără efort, cu PC-DMIS Adaptive Scanning.

DEA GLOBAL Silver SF își demonstrează flexbilitatea în orice mediu. Nici


schimbările rapide de temperatură, vibrațiile sau praful nu pot degrada fiabilitatea
acestui CMM. Acest model oferă cea mai bună precizie chiar și în condițiile cele mai
dure de mediu în atelierele de producție. O rețea de senzori de temperatură
detectează cu precizie temperatura CMM-ului și a piesei de lucru. Algoritmii avansați
de compensare termică structurală compensează în timp real deformările mașinii sau
pieselor, provocate de variația temperaturii. Sisteme optice certificate minimizează
erorile de măsură în cazul în care temperatura este departe de valoarea optimă de
20°C. 8

8
Dodoc, P., Metrologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.
Mașina de măsură DEA GLOBAL Silver SF este potrivită pentru mediul de producție
și datorită soft-wareului: PC-DMIS STI+ (Single Touch Interface) simplifică
controlul pe linia de producție deoarece oferă posibilitatea de a adăuga o interfață
simplă în programul PC-DMIS.9 PC-DMIS STI+ poate face operarea mașinii de
măsurat în coordonate la fel de simplă ca un dispozitiv trece/nu trece, păstrând în
același timp flexibilitatea și capabilitățile unui CMM sofisticat. Aceasta permite
utilizatorilor fără experiență să execute programe de măsură rapid și ușor.

Mașina este echipată cu noul JogBox Universal (UJB), instrumentul potrivit în orice limbă.
S-au dezvoltat pagini speciale ale ecranului cu butoane distanțate pentru operarea cu
mănuși.Versiunea UJB cu interfață PC-DMIS interacționează direct cu soft-wareul PC-DMIS
prin Bluetooth. Astfel, deplasarea între CMM, ecranul computerului și tastatură este redusă,
iar operațiile sunt optimizate.10

9
Romer Absolute Arm. Brochure- Hexagon Metrology, 2013.
10
Ionescu, G., Măsurări tehnice și traductoare, Institutul Politehnic București, 1975.
SISTEME DE PALPARE

 LSP-X5 este un cap de măsură fix, pentru scannare 3D. Se pot configura palpatori
multipli, cu lungimi de până la 500 mm și greutate de până la 500 g, în același timp
garantând precizie și repetabilitate ridicată.
 Este ideal pentru măsurarea pieselor mecanice cu precizie ridicată și a geometriilor
complexe.

 LSP-X1c reprezintă tehnologia de scannare Leiz în format compact. Permite o


măsurare flexibilă, precisă și acoperă o gamă largă de aplicații. LSP-X1c poate realiza
toate tipurile de măsurători standard, cum ar fi: punct cu punct, auto-centrat și
scannare continuă de mare viteză pentru măsurători rapide și precise de formă și
profil.

 TESASTAR-m si TESASTAR-sm sunt capete de măsură indexabile, capabile să se


indexeze din 5 în 5°. Astfel sunt posibile 2.952 poziții unghiulare în volumul de
măsură. TESASTAR se indexează mult mai rapid decât produsele similare.11

 CMS106 este un senzor laser complet automat cu precizie ridicată.


Caracteristici: Rază laser cu lungimi diferite: 24, 60 sau 124 mm, control automat al
intensității razei laser.

11
Romer Absolute Arm. Brochure-Hexagon Metrology, 2013.
GLOBAL Silver Classic- Solutia acesibila pentru aplicatii
standard de masura si control.

 Măsurare punct cu punct sau opțiuni de scanare, pentru un număr mare de aplicații,
de la piese prismatice până la geometrii și suprafețe complexe;
 Tehnologie multi senzor: contact, scannare și non contact;
 Cap de măsură fix pentru scannare și pentru măsurare abateri
de formă cu precizie ridicată;
 Aplicații de măsură generale în producție, inclusiv control pe linia de
producție, control de procese, verificarea dispozitivelor de fixare.12

Soluţii soft CADCAM pentru industrie:


12
Ionescu, G. Și col., Traductoare; principii și metode de proiectare, Institutul Politehnic București, 1980.
Delcam este unul dintre liderii mondiali în soluţii soft CADCAM avansat, pentru dezvoltarea
de produs pentru industria prelucrătoare. Câteva dintre programe sunt: PowerShape,
PowerMill PowerInspect, CopyCad, ArtCAm.

Programul PowerINSPECT produs de Delcam este leaderul mondial al soft-urilor de


verificare independente de platforma hard, furnizând rapoarte amănunţite de verificare, ceea
ce permite o detectare timpurie a erorilor şi corectarea acestora cu costuri minime. Odată cu
trecerea de la folosirea desenelor 2D la modelele CAD, ca metodă preferată pentru definirea
produsului, echipamentele de inspecţie precum şi procesele aferente au suferit modificări
rapide şi radicale. Această schimbare, cuplată cu creşterea cererii pieţei asupra companiilor de
a-şi proba calitatea produselor lor, a condus la o creştere a cererii de metode de inspecţie care
pot fi utilizate pe întreg lanţul prototip-fabricare-asamblare. Cu aceste tehnici, orice eroare
poate fi identificată timpuriu în procesul de dezvoltare, reuşind astfel, să fie corectată mult
mai rapid şi cu costuri mai mici.13

Perspectivă și tendințe
Nu există nici o îndoială asupra faptului că tehnica de măsurare în coordonate va pătrunde în
viitor în multe domenii ale asigurării calității precum și în cercetare și în știință. Motivul
principal este combinația absolut unică dintre universalitate, flexibilitate și acuratețe, oferită
de către tehnica de măsurare 3D. Scanarea este procesul de copiere/reprezentare digitală a
geometriei obiectelor solide folosind laserul. În urma procesului de scanare tridimensională,
geometria obiectului real măsurat este redată digital printr-o rețea densă de puncte denumită
generic nor de puncte, format din puncte având coordonate X,Y,Z la densitate milimetrică.
Informațiile de tip nor de puncte sunt post-procesate în rețele de mici poligoane. Acest tip de
informații pot fi salvate în diverse formate, inclusiv CAD. Rezultatul final constă în imagini
3D fotorealiste compuse din milioane de puncte.

Acest proces tridimensional oferă utilizatorului o soluție excelentă pentru reprezentarea 3D a


structurilor, evaluarea deformațiilor construcțiilor cu aplicabilitate în industrie, arhitectură,
patrimoniu arheologic, evaluarea dezastrelor naturale, industria petrolieră, copierea scenei
accidentelor aeriene, rutiere, feroviare. Informațiile de tip " nor de puncte" sunt de regulă
postprocesate într-o rețea de mici poligoane ce poartă numele de mesh ( 3D mesh ). Eficienţa
dovedită în ultimii ani a sistemelor optice de scanare 3D au motivat marile companii din
sectorul industriei auto, şi nu numai, să îşi îndrepte atenţia către acestea. Datele masurate cu
scanerele 3D optice au devenit un instrument indispensabil pentru controlul calității în
procesele de dezvoltare și producție ale produselor moderne. 14

13
www.hexagonmetrology.com
14
Dodoc, P., Metrologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.
Concluzii

Sistemele optice de scanare 3D ATOS sunt dedicate în principal controlului dimensional al


reperelor industriale cu o largă aplicabilitate în diverse domenii, precum: industria
auto,industria aerospațială, producția de bunuri de larg consum. Acestea permit controlul
dimensional în diferite etape ale proceselor de producție pentru piese obținute prin turnare,
forjare sau injecție,controlul elementelor de tablă ambutisată,controlul fabricării matrițelor și
ștanțelor, palete de turbină și rotori paletați,etc.15

Indiferent de complexitatea proiectelor avem puse la dispoziție și servicii de scanare 3D,


control dimensional și reverse engineering. Astfel putem obține avantajele care ni le oferă
utilizarea soluțiilor automatizate,acestea fiind următoarele: -creșterea eficienței în controlul
calității; - productivitate ridicată; -siguranță în exploatare; -ușurință uimitoare a programării
procesului de inspecție; -repetabilitatea măsurătorilor; -importante reduceri de cost.
următoare. Ultimele două elemente ale enumerării sunt exemple.

Controlul pieselor prelucrate este o operație întâlnită în toate firmele de producție. Este etapa
din ciclul de fabricație care validează produsul. Metodele și instrumentele de control diferă de
la cele mai simple cum ar fi șublere, micrometre, calibre, lere, până la instrumente moderne
cu un înalt grad de performanță tehnologică. Aici amintim: braț de măsurare în coordonate,
mașină de măsurat în coordonate (denumită și CMM – Coordinate Measuring Machine),
scaner 3D etc. Principiul de funcționare al acestor instrumente moderne se bazează fie pe
contactul unui palpator cu suprafața inspectată (braț de măsurare, mașină de măsurat în
coordonate) fie pe non-contact în cazul instrumentelor de scanare cu lumină structurată,
lumină colorată sau laser.

La măsurarea cu braț sau mașină de măsurat în coordonate, prin contact, se înregistrează


coordonatele unui punct în raport cu sistemul de referință stabilit și comparând aceste
coordonate cu coordonatele aceluiași punct de pe modelul 3D al reperului, se stabilește
abaterea. În cazul brațului de măsurare, deplasarea și poziționarea brațului pentru a stabili
contactul și uneori pentru a citi/prelua valoarea se face manual. În cazul mașinii de măsurat în
coordonate, mașina realizează deplasările în funcție de un program stabilit, similar
programului CN aferent prelucrării reperului. În plus, mașina de măsurat în coordonate poate
”scana” suprafața prin parcurgerea acesteia cu palpatorul, similar palpatorului unui
rugozimetru.16

15
Dea Global Silver Coordinate Measuring Machines, Brochure-Hexagon Metrology, 2012.
16
www.gom-inspect.com/ro/company.php.
Bibliografie
1. www.hexagonmetrology.com
2. Romer Absolute Arm. Brochure- Hexagon Metrology, 2013.
3. Dea Global Silver Coordinate Measuring Machines. Brochure-Hexagon Metrology,
2012.
4. http://www.mdmstandard.ro/download/resurse/Ma sini%20de%20masurat%20in
%203%20coordona te.pdf
5. http://www.ttonline.ro/secțiuni/calitate- control/articole/12612-alegerea-unei-mașini-
pentru-măsurat-coordonate-mmc
6. www.gom-inspect.com/ro/company.php. Accesat la data: 08.05.2016. [2].
ro.atos.net/ro-ro/home/soluții/atosworldgrid.html.
7. Ciocîrlea-Vasilescu, A., Constantin, Mariana, Măsurări tehnice, Editura
Cvasidocumentaţia PROSER & Printech, Bucureşti, 2005.
8. Ciocîrlea-Vasilescu, A., Metrologie industrială, Editura Cvasidocumentaţia PROSER
& Printech, Bucureşti, 2005.
9. Ciocîrlea-Vasilescu, A., Constantin, Mariana; Ciocîrlea-Vasilescu, Ioana,Elemente de
tehnologie mecanică, Editura PRINTECH, Bucureşti, 2004.
10. Dodoc, P., Metrologie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.
11. Ghiţescu, D., Mirea, A., Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, Manual pentru şcoli
profesionale, anul I şi II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
12. Iliescu, C. şi col.,Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice; îndrumar de laborator,
Institutul Politehnic Bucureşti, 1992.
13. Ionescu, G. şi col., Traductoare; principii şi metode de proiectare, Institutul Politehnic
Bucureşti, 1980.
14. Ionescu, G., Măsurări tehnice şi traductoare, Institutul Politehnic Bucureşti, 1975.

S-ar putea să vă placă și