Sunteți pe pagina 1din 3

Formule macroeconomie

 Retrageri=Injecţii
 S+T+IM=I+G+EX
 (S-I)+(T-G)=EX-IM
Economisirea nationala = S+T-G
 PIB=∑VAB
 PIB = PGB – Ci
 VAB = VT – Ci
 PIB=C+IB+G+Enet
 Investițiile brute (IB) = Formarea brută de capital + Variația stocurilor + construcția de
noi locuințe
 PIN=PIB-A
 PNB=PIB+SVABS
 PNN=PNB-A=VN (în prețurile pieței)
PP = PF + Ti – Subvenții
PP=preturile pietei
PF=preturile factorilor
Ti=taxe indirecte
 VN la costul factorilor=VN-taxe indirecte+subvenții
 VN disponibil=VN+soldul transferurilor curente cu străinătatea
 V.D. = VN – Venituri nedistribuite + Transferuri – Taxe
VD=C+S=Yd
 Deflatorul PIB=PIB nominal/PIB real %
 Deflatorul PIB= PIB nominal =
∑ P1 ∙Q1
PIB real ∑ P0 ∙Q1
 g= Δ %PIBreal rata de crestere economica

 IPC=Σgi(Pi1/ Pi0),
 IPC=ΣPi1Qi0/ΣPi0Qi0
 Rata dobânzii reală (r)=Rata dobânzii nominală (i) – Rata inflației (Ri)
 Rs=Ş/PA
 PA=PO+PANO

∆ C c= C
c’ = ;
∆Y d Yd
∆ S s= S
s’ = ;
∆Y d Yd
Yd=C+S
c’+s’=1
c+s=1
c=C/Yd
s=S/ Yd
∆K
a= => ∆K=a∆Y=I
∆Y
S
S0 = n n
( 1+i )
Ex:Sn=100000Euro peste 15 ani; Ri=3%
S0=100000/1,0315=64103
∆Y d 1
k= = =1/s ' intr-o economie simpla, fara sector public, sau doar cu taxe autonome
∆I 1−c '
Cag = C + I + G = Ca + c’Yd + I + G = Y=C+I+G
Yd = Y – T + TR = Y - Tn
T = Ta + tY
∆T
t= rata marginala a fiscalitati
∆Y
ΔT=t*ΔY
∆Y 1
k= =
∆ I [1−c ( 1−t ) ] multiplicatorul investitiilor
'

∆Y 1
mG = = ' multiplicatorul cheltuielilor publice
∆ G [ 1−c ( 1−t ) ]
∆Y −c '
MF = =
∆ T a [ 1−c ' ( 1−t ) ]

MF= multiplicatorul fiscal, care arată cu cât se modifică venitul naţional ca urmare a variaţiei
taxelor autonome.
MF = -c’MG = -c’Mi
∆Y c'
MTR = =
∆ T R [ 1−c ' ( 1−t ) ]

MTR = multiplicatorul transferurilor, care arată cu cât se modifică venitul naţional ca urmare a
variaţiei transferurilor.
MTR = c’Mi = c’MG = -MF
1
P c= cu Pc=puterea de cumparare si IPC=indicele preturilor de consum
IPC

1
Multiplicator M onetar= si Masamonetară=MultiplicatorM ∙ Baza monetară
RMO

P∙ Y
Masamonetară=
v

C=D/i
C=cursul obligatiunii
D=cupon (dobanda)
i=rata dobanzii
Salariul nominal
Salariulreal=
IPC