Sunteți pe pagina 1din 4

TEST

-ȋncheierea situaţiei şcolare clasa a VI-a-

SUBIECTUL I……………………………………………………………... 30
1.Definiţi următorii termeni:…………………………………………………………..… 4x2.5p

biologie, celulă, ţesut, sinapsă

2.Notaţi adevărat sau fals şi modificaţi afirmaţiile false astfel ȋncât să devină adevărate fără
a utiliza negaţiile:…………………………………….…………………………..……… 20p

(….) a. Celulele gliale conduc impulsul nervos.

…………………………………………………….…………….…………………………..………

(….) b. Respiraţia reprezintă procesul prin care organismele preiau din aer oxigenul şi elimină
dioxidul de carbon.

…………………………………………………….…………….…………………………..………

(….) c. Melcul este hermafrodit.

…………………………………………………….…………….…………………………..………

SUBIECTUL II…..………………………………………………………... 30p


1. Completaţi spaţiile libere:……………………………………………………………. 4x2.5p

a. Funcţiile organismului animal se clasifică ȋn funcţii de: ………………….,


…………………….. şi …………………………………

b. Sistemul ………………….. alcătuit din ………………… şi ………………..………………,


realizează ………………………….. particulelor alimentare ȋn substanţe proprii organismului şi
……………………………. eliminate sub formă de materii fecale.

c. ………………………..este segmentul comun tubului ……………………..şi căilor aeriene.

d. Fluturele alb al verzei prezintă …………………………….completă cu …… stadii de


dezvoltare reprezentate de ou-……………-…………………….-………………..

2 Explicaţi pe scurt adaptările păsărilor la zbor..…………………………………………. 10p


SUBIECTUL III…..………………………………………………………... 30p
Se dă următorul text:

Amfibienii sunt  o clasă de animale ovipare și poichiloterme, de dimensiuni diferite capabili să


trăiască atât ȋn mediul terestru cât şi acvatic. Broasca de lac, tritonul şi salamandra sunt amfibieni
ȋntâlniţi la noi ţară. Broasca de lac are picioarele dinapoi mai lungi, adaptate pentru sărit, cu gura
largă și cu ochii bulbucați. Forma larvară, branhiată și înotătoare, prezentând o coadă care
dispare la metamorfoză, este denumită mormoloc.

Se cere:

a) definiţi vertebratele şi enumeraţi cele 5 categorii de organisme vii care fac parte din
această mare grupă………………………………………………………………………… 5p

b) definiţi termenii ovipar și poichiloterm……………………………………… 10p

c) prezentaţi câte o adaptare a amfibienilor pentru mediul terestru şi acvatic…. 5p

d) alcătuiţi un mini-eseu pornind de la afirmaţia „Delfinul este mamifer”, după următorul


plan:……………………………………………………………………………… 10p

- definirea termenului de „mamifer”

- enumerarea a 2 caracteristici ale mamiferelor

- prezentarea răspândirii mamiferelor ȋn diferitele medii de viaţă

- oferirea a 2 argumente ştiinţifice ȋn favoarea afirmaţiei


TEST
-ȋncheierea situaţiei şcolare clasa a VI-a-

SUBIECTUL I……………………………………………………………... 30
1.Definiţi următorii termeni:…………………………………………………………..… 4x2.5p

biologie, celulă, ţesut, sinapsă

2.Notaţi adevărat sau fals şi modificaţi afirmaţiile false astfel ȋncât să devină adevărate fără
a utiliza negaţiile:…………………………………….…………………………..……… 20p

(….) a. Celulele gliale conduc impulsul nervos.

…………………………………………………….…………….…………………………..………

(….) b. Respiraţia reprezintă procesul prin care organismele preiau din aer oxigenul şi elimină
dioxidul de carbon.

…………………………………………………….…………….…………………………..………

(….) c. Melcul este hermafrodit.

…………………………………………………….…………….…………………………..………

SUBIECTUL II…..………………………………………………………... 30p


1. Completaţi spaţiile libere:……………………………………………………………. 4x2.5p

a. Respirația reprezintă ………………………….de gaze respiratorii dintre ………………… şi


………………..………………

b. Sistemul ………………….. alcătuit din ………………… şi ………………..………………,


realizează ………………………….. particulelor alimentare ȋn substanţe proprii organismului şi
……………………………. eliminate sub formă de materii fecale.

c. ………………………..este segmentul comun tubului ……………………..şi căilor aeriene.

d. Fluturele alb al verzei prezintă …………………………….completă cu …… stadii de


dezvoltare reprezentate de ou-……………-…………………….-………………..

2. Explicaţi pe scurt adaptările peştilor la ȋnot ……………..…………………………. 10p


SUBIECTUL III…..………………………………………………………... 30p
Se dă următorul text:

Păsările (Clasa Aves) sunt vertebrate ovipare înalt dezvoltate care au capacitatea de a zbura, deși


sunt reprezentanți ce trăiesc doar în mediul terestru. Sunt mai mult de 9000 de specii. Păsările au
fost împărțite dupăFeider și colab. în 1976, în două subclase și anume Saurure (Archaeornithes)
și Ornithurae (Neornithes).

Se cere:

a) definiţi vertebratele şi enumeraţi cele 5 categorii de organisme vii care fac parte din
această mare grupă………………………………………………………………………… 5p

b) definiţi termenii ovipar și homeoterm……………………………………… 10p

c) prezentaţi câte o adaptare a amfibienilor pentru mediul terestru şi acvatic…. 5p

d) alcătuiţi un mini-eseu pornind de la afirmaţia „Delfinul este mamifer”, după următorul


plan:……………………………………………………………………………… 10p

- definirea termenului de „”

- enumerarea a 2 caracteristici ale mamiferelor

- prezentarea răspândirii mamiferelor ȋn diferitele medii de viaţă

- oferirea a 2 argumente ştiinţifice ȋn favoarea afirmaţiei „