Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT ID
CENTRUL:SIBIU

DISCIPLINA:
Dreptul european al afacerilor
Aplicație practică
Cu privire la competența instanței
Lipsa determinării instanței - Regulamentul Bruxelles I bis
Cu privire la legea aplicabilă
Lipsa determinării legii aplicabile - Convenția de la Viena – Executarea contractului
Cu privire la efectele hotărârii
Executarea în Spania a unei decizii pronunțate în Franța – Creanțe necontestate

Starea de fapt
Dna. Castagnetta, profesionist cu domiciliul în Spania citește pe Internet anunțul dnei
Gamina, profesionist cu domiciliul în Franța, aceasta din urmă fiind interesată să achiziționeze
păpuși dansatoare de Flamenco. Dna Castagnetta o contactează pe dna Gamina pentru a-i
propune să cumpere colecția sa de 1 000 de piese în valoare de 4 000 de euro. Dna Gamina
dorește să vadă păpușile pentru a aprecia valoarea lor înainte de a accepta oferta dnei
Castagnetta. Încântată să obțină modele de o raritate excepțională, dna Gamina acceptă prețul
cerut de dna Castagnetta și e de acord să îi plătească 30% din valoarea acestuia odată cu primirea
primelor 500 de păpuși și se angajează să plătească restul de 70% la primirea celorlalte 500 de
exemplare. Totuși, în timp ce prima parte a contractului este executată fără dificultate, atunci
când dna Castagnetta trimite la data convenită a doua parte a comenzii aceasta i se restituie cu
mențiunea «retur la expeditor», dna Gamina răspunzând că nu are intenția de a plăti a doua parte
a comenzii. Dna Castagnetta vrea să sesizeze instanța pentru a obține plata integrală a păpușilor;
ea suspectează că dna Gamina ar fi primit păpușile care o interesau mai mult, refuzând de a
onora partea restantă a contractului.
Cerințe
1. Ea vă solicită consilierea juridică, dorind să știe ce instanță trebuie să sesizeze și care
va fi legea aplicabilă;
2. Dorește să știe care sunt temeiurile care ar putea justifica cererea sa împotriva dnei
Gamina;
3. În fine, dorește să știe în ce condiții decizia dată va putea fi executată în Spania. Nota.
Raspunsul la cerinta 3 este facultativ.

1. Conform prevederilor Cap. II, Sectiunea I, art. 3 pct. 1 din REGULAMENTUL (CE)
NR. 44/2001 al CONSILIULUI din 22 decembrie 2000 privind competența
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială,
persaonele care au domiciliul pe raza unui stat membru, pot fi acționate în justiție în
fața instanțelor de judecată ale unui alt stat membru, numai în temeiul normelor
enunțate în secțiunile 2-7 din capitolul menționat mai sus. In conformitate cu
prevederile Cap. II, Secțiunea II, art 5 pct. 1, numita Castagnetta din Spania o va
putea acționa în justiție pe numita Gamina din Franța, în materie contractuală, în fața
instanței competent teritorială din Spania

2. În conformitate cu prevederile Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de


vânzare internațională de mărfuri, încheiată la Viena la 11 aprilie 1980, între numita
Castagnetta din Spania în calitate de vânzător și Gamina din Franța, în calitate de
cumpărător, a fost încheiat un contract în care numita Castagnetta din Spania și-a
respectat obligațiile prevăzute în contract și de convenția de la Viena, de a preda
bunurile, pe când numita Gamina din Franța în calitate de cumpărător, nu a respectat
termenii contractului. De asemenea aceasta nu a respectat nici prevederile
Capitolului III referitoare la obligațiile cumpărătorului din Convenția Națiunilor
Unite.Numita Castagnetta dispune de mijloacele care se regăsesc în Capitolul III,
Secțiunea a III-a din Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare
internațională de mărfuri, încheiatăla Viena la 11 aprilie 1980

3. Prevederile actelor normative din speță de aplică în materie civilă și comercială,


indifferent de natura instanței, pe teritpriul tuturor statelor membre.
.