Sunteți pe pagina 1din 2

1 Care sunt operațiile principale ale procesului de ambalare?

2 La ce se referă funcția de protecție a unui ambalaj?

3 De ce ambalajul și produsul ambalat trebuie privite în ansamblu, ca un tot unitar, și nu doar 4


individual?

4 Privit d.p.v.d al poziției ambalajului față de produs, pentru ce fel de ambalaje se utilizează lemnul?

5 Pentru ce sunt utile accesoriile de ambalaj? Dați câteva exemple!

6 Care credeți că ar fi principalul avantaj al utilizării sticlei ca material de ambalaj?

7 Ce materiale plastice expandabile cunoașteți și cum se prezintă acestea dupa expandare?

8 Care este scopul principal al testării ambalajelor?

9 Care ambalaje se supun testelor de climatizare?

10 După proprietățile fizico-mecanice ale produselor ambalate, mașinile de dozat pot fi …?

11 Care sunt modurile de funcționare a dozatorului cu tambur și alveole?

12 Cum se face transferul din pâlnie în ambalaj la dozatorul automat cu cilindri telescopici? (ce traseu
urmează materialul?)

13 La dozatoarele cu plunjer (sau piston) pentru păstoase volumul de material dozat depinde de …?

14 Ce principii de dozare-umplere (îmbuteliere) a lichidelor cunoașteți?

15 Care este rolul pompei de vid la instalațiile de umplere cu lichide, model Vega? Dar la sistemul
skin-pack?

16 In ce scop se face umplerea sub presiune a lichidelor de tip bere sau carbo-gazoase?

17 Ce înțelegem prin ciclograma procesului de umplere cu lichid, la o instalație de tip carusel?

18 Care sunt operațiile pregătitoare la transformarea materialului plastic în ambalaje?

19 Ce formă are duza de injecție la extrudarea cu suflare? Din ce motiv?

20 La calandrare, materialul plastic se prezintă inițial sub formă de …?

21 Mașinile rotative de obținere a ambalajelor termoformate folosesc principiul termoformării


prin ...?

22 Ce operații presupune procesul de ambalare a produselor în folii (termo)contractibile?

23 De ce tip este aparatul de sudare la MACFC ?


24 Ce măsuri se iau la camera de contracție a MACFC pentru a împiedica pierderea de căldură în
exterior?

25 Care sunt parametrii regimului de lucru la instalațiile verticale de formare-umplere-închidere?

26 Ce proprietăți trebuie să aibă lacul cu care se acoperă tabla ambalajelor metalice, pentru interior
și pentru exterior?

27 Cum se numește operația de închidere a cutiilor de conserve ?

28 Ce profil are talerul mașinii de închis cutii de conserve? Dar capul de închidere?

29 Calculați cifra de control pentru un cod de bare cu primele 12 cifre: 007567816492

30 Care sunt subansamblele principale ale unei mașini de etichetat cu adeziv lichid?