Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investește în oameni!
Titlu proiect: „ Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”
Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155
Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Activitatea 3.3. Organizarea și desfășurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic din învățământ, în sprijinul învățării pe tot parcursul vie ții

Nr. înregistrare .............../...............2015 1


PLAN INSTITUȚIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ2
(învățământ preuniversitar)

1. DATELE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII / INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 3


Jud. Localitatea Denumirea unității/instituției Cod Nr. persoane Nr. persoane
unității/instituției de învățământ preuniversitar SIRUES4 beneficiare ale beneficiare ale subvenției, din categoria personal didactic
de învățământ de stat subvenției/ de predare/
preuniversitar de categorii de nivel de învățământ preuniversitar 6
stat personal didactic5
de auxiliar preşcolar primar profesional secundar secundar
predare şi tehnic inferior superior

2. PRIORITĂȚILE7 UNITĂȚII/INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR


PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC
Nr. Categorii de personal
crt. 8
Prioritate identificată/stabilită didactic
Personal Personal
didactic de didactic
predare auxiliar

3. FORMELE/ACTIVITĂȚILE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ RECOMANDATE 9


Nr. Categorii de personal
8
crt. Forma/activitatea de dezvoltare profesională recomandată 9 didactic
Personal Personal
didactic de didactic
predare auxiliar

Reprezentant legal,
Funcție, nume și prenume, semnătură,
...........................................................................
Ștampila instituției

S-ar putea să vă placă și