Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ


SCOALA GIMNAZIALA COTOFENII DIN FATA
Judetul Dolj
Strada Coţofenilor nr. 473,
Cod poştal : 207013, Cod fiscal : 16449961
e-mail : scoala_cotofenii_din_fata_dolj@yahoo.com
Tel/fax : 0251/446570

NR._____/ ________________

CLASA PREGĂTITOARE
An şcolar 2020/2021
SEDINTELE CU PĂRINŢII
PLANIFICAREA TEMELOR

Prof. Inv. Primar POPA ALINA

DATA
Nr. crt. TEMA RESPONSABIL
ŞI LOCUL
Prezetarea şi discutarea regulamentului de ordine
interioară
Septembrie
-prezentarea şi semnarea regulamentului de ordine
1. Învăţătorul clasei
interioară;
Sala de clasă
- alegerea comitetului de părinţi;
- probleme organizatorice;
Rolul familiei în stabilirea bugetului de timp al copilului
-discuţii referitoare la activităţile adecvate vârstei, dar şi la Octombrie
Învăţătorul clasei
2. aptitudinile acestuia – sunt ele valorizate suficient?
- prezentarea unor variante de a petrece timpul liber în mod Sala de clasă
Părinţii elevilor
plăcut şi util;
„Învăţarea învăţării” – implicarea familiei în reuşita şcolară
-dezbatere pe tema rolului părinţilor în obţinerea succesului Noiembrie Învăţătorul clasei
3.
şcolar de către copiii lor; Sala de clasă Psihologul şcolar
- prezentarea rezultatelor şcolare.
Aptitudini şi aspiraţii. Atitudinea în faţa unui eşec -
Decembrie Învăţătorul clasei
4. dezbatere în legătură cu tema aleasă; aplicare de
Sala de clasă Părinţii elevilor
chestionar;
Cum a decurs primul semestru ?
Ianuarie
5. -prezentarea situaţiei la învăţătură pe semestrul I; Învăţătorul clasei
Sala de clasă
-măsuri recuperatorii şi amelioratorii;
Pericolul stressului de la o varsta fragedă
- dezbatere şi consiliere despre semnele şi cauzele apariţiei
stressului la copiii, precum şi combaterea ideii preconcepute Februarie Învăţătorul clasei
6. că stresul este o afecţiune care se manifestă doar la o
vârstă mai mare; Sala de clasă Părinţii elevilor
- modalităţi de prevenire a stresului;
– chestionar, referat;
7. Paza buna trece primejdia rea! Martie Învăţătorul clasei
-analiză, dezbatere, prezentare de cazuri concrete şi
consiliere în vederea prevenirii posibilelor situaţii dramatice
din viaţa copiilor; Sala de clasă Părinţii elevilor
– accidente rutiere, incendii, răpiri etc
Recapitulările finale:
- prezentarea importanţei perioadei de recapitulare la sfârşit
Aprilie Învăţătorul clasei
de an şcolar;
8.
- modalităţi de evaluare ce se vor aplica;
Sala de clasă Părinţii elevilor
-indicaţii pentru parcurgerea cu succes a Evaluării Na ționale;
- Stabilirea itinerarului unei excursii .
Vine vacanţa mare!
9. - discutarea pregătirii unui moment artistic pentru serbarea Mai
Învăţătorul clasei
de sfârşit de an şcolar, aprecieri asupra tuturor activităţilor Sala de clasă
desfăşurate, proiecte de vacanţă

S-ar putea să vă placă și