Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învatare 1: 

La început de drum
Competente Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de
Ziua Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi continut

Luni
 Festivitatea de deschidere a noului an scolar
14
 “Să facem cunostintă” – dialog cu copiii si părintii
sept.
 Întâlnirea de dimineaţă – prezentare,
DP - 1.1, 3.1 mascota clasei
impresii, aşteptări (activitate frontală) Observarea
CLR - 1.1; 2.1 calculator,
 Joc: “ Să mă prezint ” Cine sunt eu? sistematică
MM – 3.1 videoproiector
 Auditie: Cântecul „Bună dimineata”
 Recitarea unor poezii învăţate la stimulente
Marti CLR - 1.1; 2.1 Observare
grădiniţă. Ascultarea unui CD
15 MM – 1.4 , 2.1 Expunerea
 Cântece învătate la grădinită mesaj plastilină
sept. AVAP - 2.4 lucrărilor
Modelaj: Jucăria preferată din grădiniţă
 “Şcoala mea” – prezentarea şcolii Să ne
MEM - 3.1 Observarea
 Joc de mişcare: “Buchetelele” cunoastem
MM – 3.2 sistematică
( în cerc, în curtea şcolii) scoala
Educatie fizica
 Întâlnirea de dimineaţă
DP – 1.1, 3.1 caietul auxiliar
 Evaluare initială: Cine sunt eu? Observarea
MM – 2.1 Autocunoastere (pag 2)
 Repetarea cântecului “Bună dimineata” sistematică
AVAP – 1.2 fisă de lucru
 Colorează imaginile
Mier-  Activitatea scolară
CLR - 1.1; 2.3 Comunicarea Observarea
curi „Stabilim împreună regulile clasei” imagini
AVAP - 2.1 orală sistematică
16  Joc de rol: „La scoală”
sept.
Clasa noastră (identificarea obiectelor din obiectele din Aprecieri
MEM - 1.1; 2.1 Orientarea în
clasa noastră, pozitionarea lor) sala de clasă globale si
CLR - 2.1 spatiu
 Joc: “Ce poti spune despre…” individuale
Religie
 Întâlnirea de dimineată
 Gruparea jucăriilor si a obiectelor din
DP – 3.1 Sortarea si Aprecieri
clasă după mărime si compararea lor (cel
MEM – 3.1 clasificarea fisă de lucru globale si
mai mare, lung, înalt, gros)
MM – 1.4 obiectelor individuale
Joc: „Ne jucam, sarcini rezolvam”
 Repetarea cântecului “Bună dimineata”
Povestire creată cu început dat: „Prima zi
Joi
de scoală”
17 Aprecieri
CLR - 1.1; 2.1  crearea unui mesaj oral Comunicare bloc desen,
sept. globale si
AVAP – 1.2  identificarea cuvintelor dintr-un mesaj orală culori
individuale
scurt
 Desen: Eu, în prima zi de scoală
 Evaluare initiala casetofon cu CD Aprecieri
Evaluare
MM – 2.1 “Ce cântece stiu de la grădinită!” buline globale si
initială
 Concurs de cântece recompense individuale
Limba engleză
Vineri  Întâlnirea de dimineată
18 DP – 3.1  „Iată ce ştiu” – reactualizarea Elemente de Aprecieri
sept. CLR - 1.1; 2.1 cunoştinţelor din grădiniţă (sunete, silabe, constructie a fisă de lucru globale si
MEM - 1.1 cuvinte, propoziţii) comunicarii individuale
 Numărăm sunete, silabe, cuvinte
 Materiale si tehnici de lucru acuarele,
AVAP – 2.4 Expunerea
 Recunoasterea culorilor Pictură pensule, foi
MM – 3.1 lucrărilor
 Auditie: “Culorile se ceartă” desen
MM - 1.4 , 2.1  Învătarea cântecului Cântarea în calculator, Observarea
“Noi acum suntem scolari”
CLR – 2.1 colectiv videoproiector sistematică
 Alcătuirea unor enunturi despre scoală
Educatie fizica 
 Întâlnirea de dimineată
DP_ 3.1
 Evaluare initiala (I) Aprecieri
CLR - 1.1; 2.1 Evaluare caietul auxiliar
Propozitia, cuvântul silaba-elemente de globale si
MEM – 1.1 initială (pag 2)
constructive a comunicarii individuale
AVAP – 1.2
 Coloreaza imaginile
Luni
Formă, mărime, culoare. Orientare spatială Aprecieri
21 MEM - 1.1; 2.1 Evaluare caietul auxiliar
Joc: “Asază obiectul unde îti spun” globale si
sept. CLR - 2.1 initială (pag 2)
 Joc: “Ce poti spune despre…” individuale
acuarele, Observare
AVAP – 1.3, 2.2  Autoportret. Pictură
Pictură pensule, foi Expunerea
MM – 2.1  Cântec: “Bat din palme”
desen lucrărilor
Educatie pentru viata si comunitate
 Întâlnirea de dimineată
DP - 1.1, 3.1 Autocunoastere
 Audierea povestii caietul auxiliar Observarea
CLR - 1.1; 1.2 si atitudine
“Comoara neasemuită” de Clara Ruse (pag 3) sistematică
AVAP – 3.1 pozitivă
 Colorează imaginea personajului fericit
 Evaluare initiala (II)
Aprecieri
CLR - 1.1; 2.1 Propozitia, cuvântul silaba-elemente de Evaluare caietul auxiliar
Marti globale si
MEM - 1.1 constructive a comunicarii initială (pag 3)
22 individuale
 Numărăm cuvinte, silabe
sept.
 Evaluare initială
DP – 3.1
Caracteristici ale anotimpurilor Aprecieri
MEM – 3.1 Evaluare caietul auxiliar
Mediul de viata al animalelor globale si
CLR - 2.1 initială (pag 3)
 Colorează corespunzator partile individuale
AVAP – 1,2
componente ale unei flori
Educatie fizica
 Întâlnirea de dimineată Autocunoastere caietul auxiliar
DP – 1.1, 3.1 Observarea
 Mă prezint (numele, vârsta) si atitudine (pag 4)
AVAP – 1.2 sistematică
 Colorează anotimpul în care te-ai născut pozitivă
 Întâlnirea de dimineată
 Clasa mea.
 Audierea şi memorarea poeziei “Adio
DP – 3.1 caietul auxiliar
gradinita!” Aprecieri
CLR - 1.1; 1.2 “Adio, (pag 4)
Mier-  Formularea întrebărilor şi răspunsurilor globale si
AVAP -1.2 grădinită” calculator
curi pe baza textului individuale
MM – 3.1 CD
23  Alcătuirea unor prop. cu cuvinte date
sept.  Colorează imaginile
 Auditie – Adio, grădinită!
 Orientarea spatială si localizari in spatiu
caietul auxiliar
MEM – 2.1, 3.1  Observarea imaginii unei sali de clasa Aprecieri
Orientarea (pag 4)
CLR - 2.1  Stânga-dreapta-orientare spatială globale si
spatială fisă de lucru
MM – 2.1  Continuă sirul individuale
videoproiector
 Cântec: “Stâng – drept învătăm”
Religie
 Întâlnirea de dimineată
Joi  Corpul omenesc. Igiena corpului caietul auxiliar
24  Identificarea partilor componente ale (pag 5, pag. 7) Aprecieri
sept. DP – 3.1 corpului omenesc; rolul lor Corpul omenesc calculator globale si
MEM – 3.1  Obiectele de igienă personală videoproiector individuale
MM – 1.4  Pozitia corectă în bancă
 Tânăr-bătrân
 Decuparea imaginilor şi aşezarea în
ordine a programului zilnic
 Cântec - “Degetele”
 Clasa mea.
Elemente de
 Alcătuirea unor propoziţii cu doua caietul auxiliar Aprecieri
CLR - 1.1; 2.1, 4.1 constructie a
cuvinte; cu trei cuvinte; (pag 5) globale si
AVAP - 2.2 comunicarii
 Decorare cu semne grafice; individuale
 Semne grafice: punctul si linia
 Învătarea cântecului “Unu, doi, trei –
asa copiii”
MM – 2.1 Cântarea în calculator Observarea
 Ne jucăm, sarcini rezolvăm: Aranjăm
MEM – 5.1 colectiv videoproiector sistematică
jucăriile în dulap după formă mărime,
culoare
Limba engleză
 Întâlnirea de dimineată
 Audierea şi memorarea poeziei “Prima
zi de scoală” caietul auxiliar
DP – 3.1  Formularea întrebărilor şi răspunsurilor (pag 6)
“Prima zi de Observarea
CLR - 1.1; 2.1, 4.1 pe baza textului. fise de lucru
scoală” sistematică
AVAP - 2.1  Alcătuirea unor prop. cu cuvinte date. calculator
 Semne grafice: linii orizontale, verticale, CD
Vineri
oblice
25
 Cântec –“Scolarei si scolarite”
sept.
 Proba pentru verificarea tehnicilor de
Verificarea Observare
AVAP – 2.4 modelaj „Modelează ce-ti place”- Plansetă si
tehnicilor de Expunerea
AV – 1.2 activitate individuala plastilină
modelaj lucrărilor
 „Denumeste culoarea utilizata!”
calculator
MM - 1.4 , 2.1  Învătarea cântecului “Degetelele” Cântarea în Observarea
videoproiector
AVAP – 1.2  Decorarea unui sablon: palma proprie colectiv sistematică
sablon
Educatie fizica 
 Întâlnirea de dimineată
DP – 3.1 caietul axiliary
 Obiectele scolarului Elemente de
CLR – 1.1; 2.1 (pag 7) Observarea
 Despărtirea cuvintelor în silabe constructie a
MEM – 1.1 fise de lucru sistematică
 Ex. grafic: bastonas, oval, semioval comunicării
AVAP – 1.2 calculator, CD
 Cântec –“Noi acum suntem scolari”
 Obiectele scolarului
Luni MEM – 2.1, 3.1 Sortare si caietul auxiliar Aprecieri
 Sortarea si clasificarea obiectelor după
26 CLR - 4.1 clasificare de (pag 6) globale si
formă, mărime, culoare, grosime, înăltime
sept. obiecte individuale
 Scrierea punctului
Pictura: „Frunze de toamna” frunze
Observare
AVAP – 2.3, 2.4  Caracteristici ale materialelor folosite acuarele
Pictură Expunerea
CLR– 2.1  Observarea frunzelor; stabilirea culorilor pensoane
lucrărilor
 Recitare : „Toamna” bloc de desen
Educatie pentru viata si comunitate
Marti  Întâlnirea de dimineată
DP – 1.1, 3.1 Autocunoastere caietul auxiliar Observarea
27  Despre mine (activităti preferate)
AVAP – 1.2 si atitudine (pag 5) sistematică
sept.  Desenează animalul, jucăria preferate
pozitivă
 Desenează cel mai bun prieten
 Cartea, prietena mea..
 Audierea povestii ”Povestea cartii de
povesti” de Emilia Caldararu. Povestea cărtii
caietul auxiliar Aprecieri
CLR - 1.1; 2.1, 4.1  Coloreaza imaginile; de povesti, de E.
(pag 8) globale si
AVAP - 2.2  Descrie cartea (coperta, foaie, pagina , Căldăraru
individuale
imagine, text)
 Joc de rol: La bibliotecă
 Exercitiu grafic: cârligul
MEM – 2.1, 3.1  Sortarea si clasificarea obiectelor după Sortare si caietul auxiliar Aprecieri
CLR - 4.1 materialul din care sunt făcute, după clasificare de (pag 8) globale si
utilitate obiecte fise de lucru individuale
 Semne grafice: linia verticală si videoproiector
orizontală
Educatie fizica
 Întâlnirea de dimineată
DP – 1.1, 3.1  Corpul meu - părtile componente Autocunoastere caietul auxiliar Observarea
AVAP – 1.2  Identificarea părtilor corpului, rolul lor si atitudine (pag 6) sistematică
 Desen: Completează desenul astfel încât pozitivă
personajul să semene cu tine
 Cartea, prietena mea.
caietul auxiliar
 Desparte in silabe cuvitele
(pag 9)
CLR - 1.1; 2.1, 4.1 corespunzatoare imaginilor. Observarea
Cartea fise de lucru
MEM - 1.1  Decorarea obiectelor cu semne grafice. sistematică
calculator
 Cât pagini poate avea o carte?
CD
Mier-  Ex. grafic: noduletul, linia serpuită
curi  Identificarea organelor de simt
caietul auxiliar
28 MEM – 3.1  Corespondentă între simturi si organele Aprecieri
(pag 9)
sept CLR – 4.1 de simt Simturile globale si
calculator
MM – 2.1  Trasează linii după model – ex.grafic individuale
videoproiector
 Cântec: “Bună dimineata”
Religie
DP – 3.1  Întâlnirea de dimineată
fisă de evaluare Aprecieri
MEM – 5.1  Evaluare: Elemente pregătitoare pentru
individuale
înţelegerea unor concepte matematice
Am învățat să scriem caietul auxiliar
CLR – 4.1; 2.1 Observarea
Joi  Semne grafice - repetare Semne grafice fise de lucru
AVAP – 2.4 sistematică
29  Modelaj – semen grafice calculator, CD
sept  Învătarea cântecului “Unu, doi, trei –
MM – 2.1 asa copiii” Cântarea în calculator Observarea
MEM – 5.1  Aranjăm jucăriile în dulap după formă colectiv videoproiector sistematică
mărime, culoare
Limba engleză
 Întâlnirea de dimineată
DP – 3.1
 Evaluare: Propozitia, cuvântul, silaba. Aprecieri
CLR - 1.1; 4.1 Semne grafice fise de evaluare
Semne grafice individuale
MM- 1.4
 Cântec –“Noi acum suntem scolari”
Vineri
 Tehnici de lucru: decupare după contur, Observare
30 AVAP – 2.3, 2.4 foarfece, lipici,
lipire: Colaj: Obiectele scolarului Colaj Expunerea
sept MM – 2.1 imagini
 Cântec: “Scolărei si scolărite” lucrărilor
 Repetarea cântecelor învătate
MM - 1.4 , 2.1 Cântarea în calculator Observarea
 Vizionare dsene animate: Bobită si
DP– 3.3 colectiv videoproiector sistematică
Buburuză
Educatie fizica

S-ar putea să vă placă și