Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE EVALUARE

I. Încercuiți răspunsul corect:


1. Neuronul: 0,5p
a) este format doar din dendrite
b) este o celulă nervoasă
c) poate avea mai mulți axoni

2. Măduva spinării: 0.5p


a) este împărțită în șase zone
b) are substanța cenușie dispusă la exterior
c) prezintă două zone mai dilatate

3. Encefalul: 0.5p
a) este parte componentă a SNP
b) localizat în coloana vertebrală
c) are o protecție triplă

4. Receptorii pentru auz sunt localizați în: 0,5p


a) pavilionul urechii
b) timpan
c) melcul membranos din urechea internă
1.5
p
II. 1. Notați în dreptul fiecărei cifre din coloana A litera corespunzătoare din coloana B:
A B
1.tunica internă a. coroida
2.tunica externă b. retina
3.tunica medie c. sclerotica

2.Completaţi spaţiile libere: 1,5 p


Sistemul nervos al omului este alcătuit din:
……………. (…………..) – adăpostit de cutia craniană;
……………… …………. – adăpostită în canalul vertebral din centrul coloanei vertebrale;
…………….. şi ganglioni nervoşi;
4p
III. 1. Precizați mediile transparente ale ochiului.
2. Enumerați principalele glande endocrine din organism.
3. Menționați care sunt straturile pielii, anexele și funcțiile pielii.
4. Care este tunica receptoare a globului ocular și ce rol au celule cu conuri și celule cu
bastonașe.
1p oficiu