Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAȚI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

CURS POSTUNIVERSITAR – NIVELUL II

DISCIPLINA: EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

PROIECT DIDACTIC

CURSANT1:__________________________________

SPECIALIZAREA/DOMENIUL:___________________

2020

1
Doamnele vor semna cu numele de domnișoara