Sunteți pe pagina 1din 1

Asociatia de Proprietari Bloc 111 A scara A, Str. Drumul Timonierului nr.

8
Bloc 111 A scara A Sect.6 Bucuresti

Nr / 01.07.2020

Act Aditional

Urmare hotararii Comitetului executiv la sedinta din data de 11.06.2020, Contractul de


inchiriere nr. 118 din data de 30.06.2010 titular Toader Teodora ap.45, se prelungeste pana la
data de 30.06.2023, cu urmatoarele conditii:

a) Chiria se va majora de la 60 ron/luna la 75 ron/luna


b) In cazul in care titularul contractului de inchiriere instraineaza apartamentul personal,
acesta va preda cheile de la boxa Asociatiei de Proprietari
c) In camera inchiriata nu se vor depozita produse sau substante urat mirositoare.

Actul aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul la fiecare parte contractanta.

01.07.2020 Presedinte,
Bodarca Costel Adrian

Am primit un exemplar,
Semnatura