Sunteți pe pagina 1din 42

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAŞOV

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial


Managementul Afacerilor în Industrie

PROIECT MFAAE

NUME PRENUME
Grupa

2015 – 2016
Tema 1. Prezentare societate comercială
SC Bricomat SA face parte din Holdingul ATLASSIB din Sibiu. Acest centru comercial
infiintat in 2002 face parte din categoria retailului constructiilor si amenajarilor interioare. Din
anul infiintarii sale si pana acum, Bricomat a fost prezent pe piata locala cu oferte competitive.
Centrul comercial are o suprafata de 3600 mp pe care isi desfasoara activitatea cca 60 de
angajati. Acestia pun la dispozitia clientilor aproape 15000 de produse intr-o gama foarte variata.
Diversitatea produselor si a sortimentelor poate sa raspunda cu succes nevoilor clientilor de orice
fel. Consumatorii sunt atat firme de constructii, amenajari si firme in dezvoltare sau reamenajare,
cat si persoane fizice care cauta solutii pentru innoirea locuintelor. Pentru a veni cu solutii la toate
cererile si solicitarile clientilor, Bricomat pune la dispozitie materiale de constructii, obiecte
sanitare, articole pentru amenajari interioare, mobila, articole electrice, electronice si
electrocasnice, unelte pentru gradinarit, scule si masini pentru constructii.
Date financiare S.C. BRICOMAT S.A. SIBIU

Cifra de Profit net/


An Venituri Cheltuieli
afaceri Pierdere neta
2010 7,781,971 8,926,407 10,013,593 -1,095,436
2011 8,299,272 8,765,642 9,381,720 -616,078
2012 9,009,958 9,363,576 10,306,330 -942,754
2015 12,385,407 16,783,026 15,804,310 978,716
2014 10,103,820 10,206,192 10,202,228 3,964
2015 6,241,778 6,340,604 6,320,984 19,620
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000 Evolutia cifrei de afaceri
Evolutia veniturilor
8,000,000
Evolutia cheltuielilor
6,000,000 Evolutia profitului
4,000,000
2,000,000
0
-2,000,0002010 2011 2012 2013 2014 2015

2. Analiza echilibrului financiar


Structura simplificată a bilanţului contabil
ACTIV 2014 2015 PASIV 2014 2015

Active imobilizate 35275065 35238583

- Imobilizări necorporale 9007 5147


Capitaluri proprii 33962649 33982268
- Imobilizări corporale 32776066 32741834

- Imobilizări financiare 2489992 2491602

Active circulante 2095352 1954967


Datorii pe termen mai
15758 286890
- Stocuri 1242219 1336387 mare de un an

- Creanţe 821455 595652

- Investiții pe termen scurt 0 0 Datorii pe termen mai


3434009 3007480
mic de un an
- Casa și conturi la bănci 31678 22928

Provizioane 0 0
Cheltuieli în avans 41999 83088
Venituri în avans 0 0

TOTAL ACTIV 37412416 37276638 TOTAL PASIV 37412416 37276638

a) Situaţie netă
SN = Activ total – Datorii totale

ΔSN=SN2015-SN2014
SN – situatie neta

SN2014=37412416-(15758+3434009)=33962649 lei

SN2015=37276638-(286890+3007480)=33982268 lei

ΔSN=33982268-33962649 = 19619 lei

Situatia neta pozitiva si crescatoare reflecta o gestiune economica corecta a intreprinderii,


iar cresterea de la un an la altul a acesteia indica atingerea obiectivului fundamental al gestiunii
financiare de maximizare a valorii intreprinderii.

b) Fond de rulment
FR=Capitaluri permanente-Nevoi permanente
ΔFR=FR2015-FR2014
FR – fond de rulment
FR2014=(33962649+15758) - 35275065= -1296658 lei
FR2015=(33982268+286890) - 35238583= -969425 lei
ΔFR=-969425 – (-1296658) =327233 lei
Fondul de rulment negativ in ambii ani indica faptul ca intreprinderea nu are capitaluri
permanente suficiente pentru a finanta integral nevoile permanente si nu dispune de lichiditati
excedentare care sa permita acoperirea riscurilor pe termen scurt. Nu exista echilibru financiar pe
termen lung. Totusi, in anul 2015 are loc o crestere a valorii fata de anul 2014. Se doreste
cresterea in continuare a fondului de rulment, pana ce acesta devine pozitiv.
c) Necesar de fond de rulment
NFR = (Active circulante – Active de trezorerie) – (Resurse temporare – Pasive de trezorerie)
ΔNFR=NRF2015-NRF2014
NFR – necesar de fond de rulment
NFR2014=(2095352-31678) - (3434009-551713)= -818622 lei
NFR2015=(1954967-22928)-(3007480-719706)= -355735 lei
ΔNFR=-355735- (-818622) = 462887 lei
Valoarea negativa a necesarului de fond de rulment are semnificatia unui surplus de
resurse financiare, in raport cu nevoile temporare. Situatia este apreciata ca fiind pozitiva.
d)Trezoreria netă
TN=FR-NFR
ΔTN= CF=TN2015- TN2014
TN2014=-1296658-(-818622)=-478036 lei

TN2015=-969425- (-355735)=-613690 lei

CF=-613690-(-478036)=-135654 lei

Trezoreria netă negativă semnifica un dezechilibru financiar al întreprinderii. Intrucat


deficitul de lichiditati trebuie acoperit, intreprinderea va apela la resurse financiare imprumutate
pe termen scurt.
O valoare negativa a Cash-flow-ului sugereaza o scadere a capacitatii reale de finantare a
investitiilor si o confirmare a micsorarii valorii intreprinderii.
Valorile indicatorilor de echilibru financiar sunt sintetizati in urmatorul tabel:

Nr. Simbo
Indicatori 2014 2015 ∆
crt. l

1 Situaţia netă SN 33962649 lei 33982268 lei 19619 lei

2 Fond de rulment FR -1296658 lei -969425 lei 327233 lei

Necesar de fond de
3 NFR -818622 lei -355735 lei 462887 lei
rulment

4 Trezoreria netă TN -478036 lei -613690 lei -135654 lei

Evolutia indicatorilor de echilibru financiar este prezentata in urmatorul grafic:


40,000,000 lei

35,000,000 lei

30,000,000 lei

25,000,000 lei

20,000,000 lei
2014
15,000,000 lei 2015

10,000,000 lei

5,000,000 lei

0 lei
SN FR NFR TN
-5,000,000 lei

3. Solduri intermediare de gestiune

Tabelul SIG

Nr. Exercitiul financiar


Crt. Indicatori 2014 2015
1 Vânzări de mărfuri (ct. 707) 9258126 5297796
2 Costul mărfurilor vândute (ct. 607) 8422903 4696867
3 Marja comercială (1 - 2) 835223 600929
4 Producţia vândută (ct. 701 la 708, fara 707) 845694 943982
Variaţia stocurilor de produse finite si a producţiei in curs de
5 execuţie (ct. 711+712) 0 0
6 Venituri din producţia de imobilizări (ct. 721+722) 0 0
7 Producţia exerciţiului (4 + 5 + 6) 845694 943982
8 Consumuri de la terţi (gr. 60 fără ct. 607, gr. 61 şi gr. 62) 820807 812584
9 Valoarea adăugată (3 + 7 - 8) 860110 732327
10 Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7411) 0 0
11 Cheltuieli cu personalul (gr. 64) 686394 575072
12 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 74196 62159
13 Excedent brut de exploatare (9 + 10 - 11 - 12) 99520 95096
14 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 82103 97373
15 Alte venituri de exploatare (ct. 7417+758+7815) 0 14983
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale
16 (ct. 6811+6813-7813) 87107 69104
Ajustări de valoare privind activele circulante (ct. 654+6814-
17 754-7814) -70017 -12784
18 Ajustări privind provizioanele (ct. 6812-7812) 0 0
19 Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+658) 106273 62046
20 Rezultat din exploatare (13 + 14 - 15 – 16-17-18) 58260 89086
21 Venituri financiare monetare (gr. 76) 20269 1453
22 Cheltuieli financiare monetare (gr. 66) 74565 70919
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investiţiile
23 deţinute ca active circulante(ct.686-786) 0 0
24 Rezultat curent al exerciţiului (19 + 20 – 21 - 22) 3964 19620
25 Venituri extraordinare (ct. 771) 0 0
26 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 0 0
27 Rezultatul brut al exerciţiului (23 + 24 - 25) 3964 19620
28 Impozit pe profit (ct. 691) 0 0
29 Rezultatul exerciţiului (profit net sau pierdere) (26 - 27) 3964 19620

Desi marja comerciala are valori pozitive in ambii ani analizati, aceasta a inregistrat,
totusi, o scadere fata de perioada precedenta, de la 835223 lei la 600929 lei.
Cresterea productiei exercitiului indica o situatie pozitiva, valoarea acesteia in anul 2015
fiind cu aproximativ 10% mai mare.
Valoarea adaugata prezinta o semnificatie deosebita in perspectiva distribuirii veniturilor
intreprinderii intre participantii la viata economica a acesteia. Fata de anul 2014, aceasta a
crescut, ceea ce reprezinta un excedent de acumulari banesti pentru plata datoriilor catre stat,
salariati etc.
Dacă se raportează valoarea adaugată la producţia exerciţiului se constată că la un 1 leu
producţie a exercitiului se obţinea în 2014 o valoarea adaugată de 1,017 lei, iar în 2015 aceasta
scade la 0,775 lei, aspect nefavorabil.
Excedentul brut din exploatare reprezinta o resursa financiara fundamentala pentru
intreprindere, utilizata pentru mentinerea sau cresterea capacitatilor de productie, rambursarea
imprumuturilor angajate anterior, plata cheltuielilor financiare, a impozitului pe profit si a
dividendelor. In 2014 valoarea acestuia a fost de 99520 lei, iar in anul 2015 cu 5% mai mica
(95096lei), ceea ce indica o gestiune incorecta a firmei.
Rezultatul din exploatare exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de
exploatare, iar in anul 2015 acesta a inregistrat o crestere, aspect interpretat ca fiind pozitiv.
Rezultatul exerciţiului are valori pozitive in ambii ani analizati si este in crestere. Se doreste
mentinerea sau cresterea in continuare a acestuia.

Evoluția Excedentului Brut din Exploatare


100000 99520

99000

98000

97000
EBE
96000
95096
95000

94000

93000

92000
2014 2015

4. Determinarea capacităţii de autofinanţare

a) Metoda deductivă

2014 2015

Excedent brut din exploatare 99520 95096

+Alte venituri din exploatare 82103 97373

-Alte cheltuieli din exploatare (cu excepţia ct. 6583) 106273 62046

+Venituri financiare 20269 1453

-Cheltuieli financiare (cu excepţia ct. 686 – ct.786) 74565 70919

+Venituri extraordinare 0 0

-Cheltuieli extraordinare 0 0

-Impozit pe profit 0 0
=Capacitate de autofinanţare 21054 60957

b) Metoda aditivă

2014 2015

Rezultat net al exerciţiului 3964 19620

+Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale 87107 69104

+Ajustări de valoare privind activele circulante -70017 -12784

+Ajustări privind provizioanele 0 0

+Ajustări de valoare privind imobilizări financiare si investi ţiile


0 0
deţinute ca active circulante

+Cheltuieli privind activele cedate si alte operaţii de capital 0 0

-Venituri din vanzarea activelor si alte operaţii de capital 0 0

-Venituri din subvenţii pentru investiţii 0 0

-Reduceri comerciale primite (ct. 609) 14983

=Capacitate de autofinanţare 21054 60957

ΔCAF= CAF2015- CAF2014=60957-21054=39903 lei

Capacitatea de autofinantare este un indicator al profitabilitatii firmei, iar aceasta crescand


cu aproximativ 300% indica faptul ca firma si-a imbunatatit capacitatea de a-si finanta
dezvoltarea si activitatile de exploatare viitoare din surse proprii.
Evolutia capacitatii de autofinantare este prezentata in urmatorul grafic:
Evoluția Capacității de Autofinanțare (CAF)
70000
60957
60000

50000

40000
CAF

30000
21054
20000

10000

0
2014 2015

5. Diagnosticul financiar prin sistemul de rate


a) Rate de rentabilitate
a.1. Rate de rentabilitate comercială
1. Rata marjei comerciale
Marja comercialã
Rata marjei comerciale=
Cifra de afaceri

835223
Rata marjei comerciale2014 = =0 , 0826
10103820

600929
Rata marjei comerciale 2015 = =0 , 0962
6241778

1. Rata marjei nete de exploatare sau rata privind rentabilitatea exploatării


Rezultat din exploatare
Rata marjei nete de exploatare=
Cifra de afaceri
58260
Rata marjei nete de exploatare2014 = =0 , 0057
10103820
89086
Rata marjei nete de exploatare 2015 = =0 , 0142
6241778
2. Rata rentabilităţii comerciale
Profit net
Rata rentabilitatii comerciale=
Cifra de afaceri
3964
Rata rentabilitatii comerciale 2014 = =0 , 0003
10103820
19620
Rata rentabilitatii comerciale 2015= =0 , 0031
6241778
a.2. Rate de rentabilitate economică
1. Rata de rentabilitate economică brută
Excedent brut din exploatare
Rata de rentabilitate economica bruta=
Activ total
99520
Rata de rentabilitate economica bruta 2014 = =0 , 0026
37412416
95096
Rata de rentabilitate economica bruta 2015 = =0 ,0025
37276638

2. Rata de rentabilitate economică netă


Rezultat din exploatare
Rata de rentabilitate economica neta=
Activ total
58260
Rata de rentabilitate economica neta 2014 = =0 , 0015
37412416
89086
Rata de rentabilitate economica neta 2015 = =0 , 0024
37276638
a.3. Rate de rentabilitate financiara
1. Rata de rentabilitate financiară a capitalurilor proprii
Profit net
Rata de rentabilitate financiara= ⋅100
Capitaluri proprii
3964
Rata de rentabilitate financiara 2014 = =0 , 0116%
33962649
19620
Rata de rentabilitate financiara 2015 = =0 ,0577 %
33982268
2. Rata de rentabilitate financiară a capitalurilor permanente
Profit net
Rata de rentabilitate financiara= ⋅100
Capitaluri permanente
3964
Rata de rentabilitate financiara 2014 = =0 , 0116%
33978407
19620
Rata de rentabilitate financiara 2015 = =0 ,0572 %
34269158
3. Randamentul capitalurilor permanente
Dividende
Randamentul capitalurilor permanente=
Capitaluri permanente
2014: Randamentul capitalurilor permanente → nu se poate calcula (nu exista date)
2015: Randamentul capitalurilor permanente → nu se poate calcula (nu exista date
b) Rate de echilibru financiar
1. Rata de finanţare a imobilizărilor
Capitaluri permanente
Rata de finantare a imobilizarilor=
Nevoi permanente
33978407
Rata de finantare a imobilizarilor 2014 = =0 , 9632
35275065
34269158
Rata de finantare a imobilizarilor 2015= =0 , 9725
35238583
2. Rata finanţării activului economic
Nevoi permanente
Rata finantarii activului economic=
Necesar de fond de rulment din exploatare
35275065
Rata finantarii activului economic 2014 = =−43 , 0907
-818622
35238583
Rata finantarii activului economic 2015 = =−99 , 0585
-355735
3. Rata de finanţare a NFR
Fond de rulment net
Rata de finantare a NFR=
Necesar de fond de rulment
-1296658
Rata de finantare a NFR 2014 = =1 , 5839
-818622
-969425
Rata de finantare a NFR 2015 = =2 ,7251
-355735
c) Rate de lichiditate şi solvabilitate
Active circulante
Rata de lichiditate generalã=
1. Datorii pe termen scurt
2095352
Rata de lichiditate generala 2014 = =0 ,6101
3434009
1954967
Rata de lichiditate generala 2015 = =0 ,65
3007480
2. Rata de lichiditate redusă
Active circulante- Stocuri
Rata de lichiditate redusa=
Datorii pe termen scurt
2095352-1242219
Rata de lichiditate redusa 2014 = =0 ,2484
3434009
1954967-1336387
Rata de lichiditate redusa 2015 = =0 , 2057
3007480
3. Rata de lichiditate imediată
Disponibilitati si plasamente pe termen scurt
Rata de lichiditate imediata=
Datorii exigibile imediat
31678
Rata de lichiditate imediata 2014 = =0 ,0092
3434009
22928
Rata de lichiditate imediata 2015= =0 , 0076
3007480
4. Rata solvabilităţii globale
Active totale
Rata solvabilitatii globale=
Datorii totale
37412416
Rata solvabilitatii globale2014 = =10 , 845
3449767
37276638
Rata solvabilitatii globale2015 = =11, 3152
3294370
5. Rata solvabilităţii parţiale
Capitaluri proprii
Rata solvabilitatii partiale=
Capitaluri proprii+Credite bancare
33962649
Rata solvabilitatii partiale 2014 = =0 , 984
33962649+551713
33982268
Rata solvabilitatii partiale 2015 = =0 , 9792
33982268+719706
6. Rata autonomiei financiare
Capitaluri proprii
Rata autonomiei financiare=
Capitaluri permanente
33962649
Rata autonomiei financiare 2014 = =0 , 9995
33978407
33982268
Rata autonomiei financiare 2015 = =0 , 9916
34269158
d) Rate privind managementul datoriei
1. Levierul
Datorii totale
Levierul=
Capitaluri proprii
3449767
Levierul 2014 = =0 ,1016
33962649
3294370
Levierul 2015= =0 , 0969
33982268

2. Rata dobânzii efective


Cheltuieli cu dobanzile
Rata dobanzii efective=
Datorii financiare
71528
Rata dobanzii efective2014 = =0 , 1296
551713
69575
Rata dobanzii efective2015 = =0 , 0966
719706
3. Rata datoriei financiare
Datorii financiare
Rata datoriei financiare=
Capitaluri permanente
551713
Rata datoriei financiare2014 = =0 , 0162
33978407
719706
Rata datoriei financiare2015 = =0 , 021
34269158
4. Rata capacităţii de rambursare
Datorii financiare
Rata capacitatii de rambursare=
Capacitate de autofinantare
551713
Rata capacitatii de rambursare 2014 = =26 , 2 ani
21054
719706
Rata capacitatii de rambursare 2015 = =11, 8 ani
60957
Datorii totale
Rata capacitatii de rambursare=
Capacitate de autofinantare
3449767
Rata capacitatii de rambursare 2014 = =163 , 8 ani
21054
3294370
Rata capacitatii de rambursare 2015 = =54 ani
60957
e) Rate de structură ale activului şi pasivului
e.1. Rate de structură ale activului
1. Rata activelor imobilizate
Active imobilizate
Rata activelor imobilizate= ·100
Total activ
35275065
Rata activelor imobilizate 2014 = ·100=94 , 287 %
37412416
35238583
Rata activelor imobilizate 2015 = ·100=94 , 533 %
37276638
 Rata imobilizărilor necorporale
Imobilizari necorporale
Rata imobilizarilor necorporale= ·100
Total activ
9007
Rata imobilizarilor necorporale 2014 = ·100=0,0243%
37412416
5147
Rata imobilizarilor necorporale 2015= ·100=0,0138%
37276638
 Rata imobilizărilor corporale
Imobilizãri corporale
Rata imobilizarilor corporale= ·100
Total active
32776066
Rata imobilizarilor corporale 2014 = ·100=87 ,6077 %
37412416
32741834
Rata imobilizarilor corporale 2015= ·100=87 , 8352 %
37276638
 Rata imobilizărilor financiare
Imobilizãri financiare
Rata imobilizarilor financiare= ·100
Total active
2489992
Rata imobilizarilor financiare 2014 = ·100=6,655%
37412416
2491602
Rata imobilizarilor financiare 2015 = ·100=6,684%
37276638
2. Rata activelor circulante
Active circulante
Rata activelor circulante= ·100
Total activ
2095352
Rata activelor circulante2014 = ·100=5 , 6006 %
37412416
1954967
Rata activelor circulante2015 = ·100=5 ,2444 %
37276638
 Rata stocurilor
Stocuri
Rata stocurilor= ·100
Total activ
1242219
Rata stocurilor 2014 = ·100=3,3203%
37412416
1336387
Rata stocurilor 2015 = ·100=3 , 585 %
37276638
 Rata creanţelor
Creante
Rata creantelor= ·100
Total activ
821455
Rata creantelor 2014 = ·100=2 , 1957 %
37412416
595652
Rata creantelor 2015 = ·100=1 ,598 %
37276638
 Rata titlurilor de plasament pe termen scurt
Titluri pe termen scurt
Rata titlurilor pe termen scurt= ·100
Total active
0
Rata titlurilor pe termen scurt 2014 = ·100=0 %
37412416
0
Rata titlurilor pe termen scurt 2015= ·100=0 %
37276638
 Rata disponibilităţilor
Disponibilitati
Rata disponibilitatilor= ·100
Total activ
31678
Rata disponibilitatilor 2014 = ·100=0 , 0846 %
37412416
22928
Rata disponibilitatilor 2015 = ·100=0,0614%
37276638
e.2. Rate de structură ale pasivului
 Rata stabilitătii finantării
Capital permanent
Rata stabilitatii finantarii= ·100
Total pasiv
33978407
Rata stabilitatii finantarii 2014 = ·100=90 , 821 %
37412416
34269158
Rata stabilitatii finantarii 2015 = ·100=91, 932 %
37276638
 Rata datoriilor pe termen scurt
Datorii pe termen scurt
Rata datoriilor pe termen scurt= ·100
Total pasiv
3434009
Rata datoriilor pe termen scurt 2014 = ·100=9 ,178 %
37412416
3007480
Rata datoriilor pe termen scurt 2015 = ·100=8,068%
37276638
 Rata datoriilor totale
Datorii totale
Rata datoriilor totale= ·100
Total pasiv
3449767
Rata datoriilor totale2014 = ·100=9,221%
37412416
3294370
Rata datoriilor totale2015 = ·100=8 , 837 %
37276638
f) Rate de rotaţie a capitalurilor
Active totale
dr= ⋅360
Cifra de afaceri
37412416
d r 2014 = ⋅360=1333 , 0077
10103820
37276638
d r 2015 = ⋅360=2149 , 9626
6241778
Cifra de afaceri
kr=
Active totale
10103820
k r 2014= =0 ,27
37412416
6241778
k r 2015 = =0 , 167
37276638
 Rotatia capitalului circulant
Cifra de afaceri
Rotatia capitalului circulant=
Active circulante - Datorii curente
10103820
Rotatia capitalului circulant 2014 = =−7 , 5477 %
2095352-3434009
6241778
Rotatia capitalului circulant 2015 = =−5 , 93 %
1954967-3007480
 Rata de rotatie a stocurilor
Cifra de afaceri
Rata de rotatie a stocurilor=
Stocuri
10103820
Rata de rotatie a stocurilor 2014 = =8 , 1336
1242219
6241778
Rata de rotatie a stocurilor 2015 = =4 ,6706
1336387
 Rata de rotatie a creantelor
Cifra de afaceri
Rata de rotatie a creantelor=
Creante
10103820
Rata de rotatie a creantelor 2014 = =12 , 2999
821455
6241778
Rata de rotatie a creantelor 2015= =10 , 4789
595652
g) Rate ale valorii de piata
 Profitul pe actiune
Profit net
Profitul pe actiune=
Numarul actiunilor emise
2014: Profitul pe actiune → nu se poate calcula (nu exista date)
2015: Profitul pe actiune → nu se poate calcula (nu exista date)
 Dividend pe actiune
Dividende
Dividend pe actiune=
Numarul actiunilor emise
2014: Dividend pe actiune → nu se poate calcula (nu exista date)
2015: Dividend pe actiune → nu se poate calcula (nu exista date)
Randamentul unei actiuni
D+ C1 −C 0
Randamentul unei actiuni=
C0
Randamentul unei actiuni → nu se poate calcula (nu exista date)

Rata marjei comerciale este pozitiva si crescatoare in cei doi ani analizati. Insa valorile
mici pe care aceasta le are au semnificatia unor castiguri mici si a unor cheltuieli mari.
Rata rentabilitatii comerciale este pozitiva in ambii ani, dar in scadere. Se doreste
cresterea acesteia, pentru a creste rentabilitatea activitatii comerciale.
Rata de rentabilitate economica neta inregistreaza o usoara crestere in anul 2015
concomitent cu cresterea rezultatului din exploatare si scaderea activele totale. Rata de
rentabilitate financiara exprima masura in care proprietarii intreprinderii sunt remunerati prin
acordarea unor dividende. Aceasta a avut o valoare de 0,0116% in anul 2014 si de 0,0572% in
anul 2015.
Trezoreria netă este rezultatul întregului echilibru financiar al întreprinderii. Dacă aceasta
este negativa (FRF<NFR), atunci întreprinderea nu dispune de lichidităţi care sa îi permita
rambursarea datoriilor financiare pe termen scurt.
Fondul de rulment negativ in ambii ani indica faptul ca intreprinderea nu are capitaluri
permanente suficiente pentru a finanta integral nevoile permanente si nu dispune de lichiditati
excedentare care permit acoperirea riscurilor pe termen scurt.
Valoarea negativa a necesarului de fond de rulment are semnificatia unui surplus de
resurse financiare, in raport cu nevoile temporare.
Rata de lichiditate generala are valori subunitare in ambii ani analizati, ceea ce exprima
faptul ca datoriile fata de terti nu se regasesc in activele circulante ale intreprinderii. Rata de
lichiditate redusa reflecta capacitatea firmei de a degaja lichiditate numai pe baza creantelor si a
disponibilitatilor de numerar, iar cea imediata compara activele circulante cele mai lichide cu
datoriile pe termen scurt.
Valorile ratei solvabilitatii globale (10,845 in 2014 si 11,3152 in 2015) semnifica faptul
ca intreprinderea are capacitatea de a-si achita obligatiile banesti imediate sau indepartate fata de
terti. Rata solvabilitatii partiale are o valoare mai mare de 0,5 in ambii ani analizati si astfel
situatia este considerata normala.
Rata autonomiei financiare stabileste ponderea detinuta de capitalurile proprii in totalul
capitalurilor permanente. Valorile de 0,9995, respectiv 0,9916 inregistrate in cei doi ani indica
faptul ca ponderea surselor proprii in finantarea mijloacelor economice ale intreprinderii este
mare.
Ratele privind managementul datoriei (levierul, rata dobanzii efective, rata datoriei
financiare precum si rata capacitatii de rambursare) au rolul de a masura efectul indatorarii asupra
gestiunii financiare. Valorile acestor rate indica faptul ca intreprinderea nu are probleme de
indatorare si nu va depinde de capitaluri imprumutate.
Rata activelor imobilizate înregistrează o usoara crestere de la 94,287% la 94,533%.
Aceasta reflectă ponderea elementelor aflate permanent în patrimoniu şi în cazul de faţă are un
nivel mare. Rata imobilizarilor corporale reprezinta majoritatea valorii ratei activelor imobilizate
(87,6077% in anul 2014, respectiv 87,8352% in anul 2015).
Activele circulante deţin o pondere mult mai mica decat cele imobilizate în perioada
analizată, înregistrând o usoara scadere de la 5,6006% la 5,2444%%. Dintre activele circulante,
stocurile, cele care au ponderea cea mai mare in formarea activelor circulante înregistrează o
crestere de la 3,3203% la 3,585%. Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea
disponibilităţilor băneşti în cadrul patrimoniului, iar în cazul de faţă are un nivel foarte scăzut.
Inregistreaza si o scadere de la 0,0846% la 0,0614%
Din analiza ratelor de structură ale pasivului, reiese faptul că în anul 2014 firma prezintă o
stabilitate financiară buna, ponderea capitalurilor permanente în totalul pasivului fiind de
90,821% in anul 2014, aceasta crescand in anul 2015 la 91,932%.
Dacă în 2014 sursele datoriilor totale aveau valoarea de 9,221%, în 2015 aceasta valoare a
scazut la 8,837%).
Evolutia ratei rentabilitatii comerciale este prezentata in urmatorul grafic.

Rata rentabilitatii comerciale


0
0
0

0
Rata rentabilitatii comerciale

0 0

0
2014 2015

Disponibilitatile monetare sunt elementele cele mai lichide, ceea ce le face indispensabile
in orice activitate economica. Evolutia ratei disponibilitatilor este prezentata in graficul urmator.

Evolutia ratei disponibilitatilor


0.09 0.08
0.08

0.07
0.06
0.06

0.05 Rata disponibilitatilor


0.04

0.03

0.02

0.01

0
2014 2015

Evolutia ratei datoriilor pe termen scurt este prezentata in urmatorul grafic.


Evolutia ratei datoriilor pe termen scurt
9.4
9.18
9.2
9
8.8
8.6
Rata datoriilor pe termen scurt
8.4
8.2 8.07
8
7.8
7.6
7.4
2014 2015

6. Determinarea riscului de faliment


Modelul J. Conan si M. Holder are următoarea formă:
Z=0,24R1+0,22R2+0,16R3-0,87R4-0,10R5
în care
Excedent brut de exploatare
R1 =
Datorii totale
Capitaluri permanente
R2 =
Total activ
Activ circulant - Stocuri
R3 =
Total activ
Cheltuieli financiare
R4 =
Cifra de afaceri
Cheltuieli cu personalul
R5 =
Valoare adaugata
99520
R1 = =0 , 0288
2014 3449767
95096
R1 = =0 , 0288
2015 3294370
33978407
R2 = =0 ,9082
2014 37412416
34269158
R2 = =0 , 9193
2015 37276638
2095352-1242219
R3 = =0 ,0228
2014 37412416
1954967-1336387
R3 = =0 , 0166
2015 37276638
74565
R4 = =0 , 0074
2014 10103820
70919
R4 = =0 , 0113
2015 6241778
686394
R5 = =0 , 798
2014 860110
575072
R5 = =0 , 7853
2015 732327
Z2014=0,24∙0,0288+0,22∙0,9082+0,16∙0,0228-0,87∙0,0074-0,10∙0,798
Z2014=0,1241
Z2015=0,24∙0,0288+0,22∙0,9193+0,16∙0,0166-0,87∙0,0113-0,10∙0,7853
Z2015=0,1234
Nivelul funcţiei SCOR trebuie sa fie cât mai mare, deoarece cu cât valoarea lui Z este mai
mică, cu atât mai mult întreprinderea este mai vulnerabilă.
Atat in anul 2014, cat si in anul 2015 situaţia întreprinderii era buna, riscul de faliment
fiind intre 10% si 30%.
Valoarea lui Z este in scadere de la un an la altul; se doreste imbunatatirea acesteia.
Evolutia functiei Scor este reprezentata in urmatorul grafic:

Evolutia functiei Scor


0.12
0.12

0.12

0.12

Z
0.12

0.12
0.12

0.12

0.12
2014 2015
7. Determinarea necesarului de finanţare pe termen scurt

Indicatori 2013 2014 2015

Active circulante 3399421 2095352 1954967

Cifra de afaceri 12385407 10103820 6241778

Datorii pe termen scurt 4750036 3434009 3007480

CA trim
NFE trim= ⋅Rc
90
AC
Rc =( )CA
⋅360

3399421
=(
12385407 )
Rc 2013 ⋅360=98 , 81
zile
2095352
=(
10103820 )
Rc 2014 ⋅360=74 , 66
zile
CA 2014 10103820
CA trim 2014 = = =2525955
4 4 lei
CA2015 6241778
CA trim 2015= = =1560444
4 4 lei
2525955
NFE trim1 2014= ⋅98 , 81=2773218
90 lei
1560444
NFE trim1 2015= ⋅74 , 66=12 94475
90 lei
NFE2014 > Datorii pe termen scurt2014
NFE2015 > Datorii pe termen scurt2015
Evolutia necesarului de finantare trimestrial
3000000 2773218

2500000

2000000
Necesar de finantare
1500000 1294475 trimestrial

1000000

500000

0
2014 2015

In urma calculelor efectuate se constata ca NFE este in scadere in anul 2015 fata de anul
2014, dar in ambii ani analizati este mai mare decat datoriile pe termen scurt.
De asemenea, rata cinetica specifica pentru activele circulante este in scadere si ea, ceea
ce semnifica faptul ca ritmul de rotatie al activelor circulante creste.

8. Finanţarea întreprinderii pe termen mediu si lung


Finantarea activitatii intreprinderii se poate realiza din surse proprii sau surse imprumutate.
 Surse proprii de finantare:
Autofinanţarea, reprezentând acumularea de capital degajată în cursul exerciţiului
contabil încheiat, este cea mai sigura soluţie de finanţare a nevoilor permanente.
CAF2014= 21054 lei
CAF2015= 60957 lei
Se observă că în cazul acestei întreprinderi capacitatea de autofinanţare atât în anul 2014,
cât şi în anul 2015 este pozitivă, ceea ce arată că întreprinderea are un potenţial financiar din care
va autofinanţa politica de investiţii a întreprinderii.
CAF a înregistrat o crestere semnificativă în anul 2015, cu aproximativ 300%, aspect
pozitiv.
Vanzarea de active fizice sau financiare
Pentru finantarea unor posibile activitati (sau plata datoriilor existente), firma poate
recurge la vanzarea unor active din patrimoniu. Activele intreprinderii sunt prezentate in tabelul
urmator:
Active 2014 2015

Active imobilizate 35275065 35238583

- Imobilizări necorporale 9007 5147

- Imobilizări corporale 32776066 32741834

- Imobilizări financiare 2489992 2491602

Active circulante 2095352 1954967

- Stocuri 1242219 1336387

- Creanţe 821455 595652

- Titluri de plasament 0 0

- Disponibilitati 31678 22928

Aporturile noi de capital ale actionarilor


Situatia actiunilor intreprinderii este prezentata in urmatorul tabel:
Actionar Actiuni Procent
CARABULEA ILIE 609486 59,8896%
CARPATICA ASIG loc. SIBIU
250000 24,5656%
jud. SIBIU
S.C. ATLASSIB S.R.L. loc.
132546 13,0243
SIBIU jud. SIBIU
Alti actionari 25651 2,5205%
Total 1017683 100%
Capitalizarea rezervelor, o alta sursa proprie interna de finantare are situatia prezentata
in tabelul urmator:
Rezerve 2014 2015
Rezerve legale 47690 47690
Rezerve statutare sau contractuale
Alte rezerve 120217 120217
Total 167907 167907

Conversia datoriilor
Situatia datoriilor firmei este prezentata in tabelul urmator:

Datorii 2014 2015

Datorii pe termen scurt 3434009 3007480


- Sume datorate institutiilor de credit 551713 719706
- Avansuri incasate in contul comenzilor 18769 1755
- Datorii comerciale 1839172 1445506
- Efecte de comert de platit
- Sume datorate entitatilor afiliate
- Alte datorii 1024355 840513
Datorii pe termen mediu si lung 15758 286890
- Sume datorate institutiilor de credit 286890
- Alte datorii 15758

Capitalul social are o valoare de 2544208 lei, atat la inceputul anului 2015, cat si la
sfarsitul acestuia si este impartit in 1017683 de actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
Numarul actiunilor a ramas constant din anul 2000 pana in prezent, doar numarul
actiunilor detinute de fiecare actionar s-a schimbat, astfel incat in prezent procentul cel mai mare
de actiuni il detine Carabulea Ilie.

Situatia capitalului social este prezentata in urmatorul grafic:


Capitalul social
3000000

2500000

2000000
Capital social
1500000

1000000

500000

0
2014 2015

Situatia actiunilor intreprinderii este prezentata in urmatorul grafic:

Situatia actiunilor intreprinderii


600000%
400000%
200000%
0%
Situatia actiunilor
intreprinderii

Societatea a contractat un credit pe termen lung in perioada 2014-2015 in valoare de


286890 lei.
9. Stabilirea oportunităţii şi eficienţei unei investiţii directe
Nu se gasesc suficiente date.

10. Investiţie pe piaţa monetară


La tema 7 s-a calculat necesarul de finantare al ciclului de exploatare, iar valoarea acestuia s-a
dovedit a fi mai mare comparativ cu datoriile pe termen scurt ale anului 2015. Diferenta dintre cei 2
indicatori este de 2170420 lei si va fi acoperita prin contractarea unui credit bancar.
Oferta bancara cea mai avantajoasa se va alege cu ajutorul unei analize multicriteriale.
Se considera un număr de 5 bănci care oferă acest împrumut.
Criteriile de selectie sunt: rata dobanzii, tipul dobanzii, garantii solicitate si termenul
maxim de rambursare. Acestora li s-a atribuit o anumita pondere, precum si note de la 1 la 3,
unde 1 reprezinta nota minima, iar 3 maxima.
Criteriu Valoare Nota
10%-12% 3
Rata dobânzii
12,01%-13% 2
>13% 1
fixa 3
Tipul dobanzii
variabila 2
Garantii fara garantii 3
cu garantii 2
>120 luni 3
Termen de
60÷120 luni 2
rambursare
≤60 luni 1

Termen maxim de
Rata dobânzii Tipul Garantii
Numele bancii rambursare
[%] dobanzii
[luni]
Ipoteca, gaj pe
Alpha Bank 11,5 fixa masini si 60
echipamente
Banca Romaneasca 15,5 variabila Fara garantii 120
BCR 10,5 fixa Fara garantii 60
BRD 12% fixa Ipoteca 120
CEC Bank 10,85 variabila Fara garantii 60

Rata Termen maxim


Tipul Garantii
Numele bancii dobânzii de rambursare Nota
dobanzii
[%] [luni]
Alpha Bank 3 3 2 1 2,25
Banca Romaneasca 1 2 3 2 1,95
BCR 3 3 3 1 2,5
BRD 2 3 2 2 2,2
CEC Bank 3 2 3 1 2,3
Kj 0,3 0,2 0,25 0,25

În urma calculelor s-a concluzionat faptul că banca BCR este cea mai potrivită pentru
acordarea acestui credit, deoarece rata dobânzii are valoarea cea mai scazută dintre cele 5. De
altfel, în fundamentarea deciziei de alegere a acestei banci au contribuit si alti factori, cum ar fi
dobanda fixa. In raport cu celelalte banci este cea mai buna alegere pentru firma.
Comisioanele practicate de aceasta banca sunt prezentate in urmatorul tabel:
Nr. crt. Denumire cost Valoare [lei]
1. Comision de analiză 120
2. Comision de acordare 8900
3. Comision de evaluare 1000
4. Alte comisioane 100
Total: 10120

Notele obtinute in urma analizei ofertelor bancilor sunt prezentate in urmatorul grafic:

3 2.5
2.5 2.25 2.2 2.3
1.95
2
1.5
1
0.5
0

11. Investiţie pe piaţa de capital


a) Cumpărarea de acţiuni
In continuare se vor compara 3 firme, determinand astfel societatea potrivita pentru a
cumpara acţiuni.
1. S.C. GENERALCOM S.A. BUCURESTI
Preturi
Bid / Ask 0,4810 / 0,4850
Bid / Ask Vol. 10 / 90
Data/ora 14.09.2016 18:00:00
 
Ultimul pret 0,4850
Var -0,0050
Var (%) -1,02
Pret deschidere 0,4850
Pret maxim 0,4850
Pret minim 0,4850
Pret mediu 0,4850
Data/ora 09.09.2016 12:30:00
 
Max. 52 saptamani 0,5000
Min. 52 saptamani 0,3300
Indicatori bursieri
Capitalizare (09.09.2016) 156.502.851,62
PER 45,00
P/BV 1,53
EPS 0,01
DIVY 2,06
Dividend (2015) 0,010000
Informatii emisiune
Numar total actiuni 322.686.292
Valoare Nominala 0,1000
Capital social 32.268.629,20

Pe baza acestora se pot calcula urmatorii indicatori financiari:


Pn
Pa =
a) N
Pa - profit net pe acţiune;
Pn - profit net;
N - numărul total de acţiuni existente pe piaţă.
3478211
Pa = =0,0108
322686292 lei/ acţiune
Dn
d= ⋅100
b) Pn
d - rata de distribuire a dividendului;
Dn - dividendele nete, calculate după plata impozitului asupra dividendelor;
Pn - profitul net.
2710565
d= ⋅100=77 , 93 %
3478211
P nr
Da =
c) N
Da - dividend pe acţiune;
Pnr - profit net repartizat acţionarilor;
N - numărul total de acţiuni existente pe piaţă.
3478211
Da= =0,0108
322686292 lei/ acţiune
D+C 1−C 0
R= ⋅100
d) C0
R - randamentul unei actiuni
C1 – cursul la revanzarea actiunii
C0 – cursul la cumpararea actiunii
0,01+0,485−0,485
R= ⋅100=2 , 062 %
0,485
e) PER, coeficientul multiplicator al capitalizării este un indicator adoptat de pe site-ul
Bursei de Valori Bucureşti
PER=45
Evolutia in ultimele 12 luni
2. S.C. IAMU S.A. BLAJ

Preturi
Bid / Ask 3,6100 / 3,8000
Bid / Ask Vol. 55 / 3.215
Data/ora 14.09.2016 18:00:00
 
Ultimul pret 3,7500
Var -0,0500
Var (%) -1,32
Pret deschidere 3,7500
Pret maxim 3,7500
Pret minim 3,7500
Pret mediu 3,7500
Data/ora 02.09.2016 13:03:23
 
Max. 52 saptamani 4,3800
Min. 52 saptamani 2,8000
Indicatori bursieri
Capitalizare (02.09.2016) 35.625.558,75
PER 6,01
P/BV 0,86
EPS 0,62
DIVY 4,43
Dividend (2015) 0,166200
Informatii emisiune
Numar total actiuni 9.500.149
Valoare Nominala 2,5000
Capital social 23.750.372,50

5931484
Pa = =0 , 624
a) 9500149 lei/ acţiune
1326297
d= ⋅100=22, 36 %
b) 5931484

5931484
Da= =0 , 624
c) 9500149 lei/ acţiune

0 , 1662+3 ,75−3 , 75
R= ⋅100=4 , 432 %
d) 3,75

e) PER=6,01
Evolutia in ultimele 12 luni

3. S.C. DELIVERY SOLUTIONS S.A.


Preturi
Bid / Ask 8,6600 / 9,4000
Bid / Ask Vol. 10 / 465
Data/ora 14.09.2016 18:00:00
 
Ultimul pret 9,5000
Var 0,0000
Var (%) 0,00
Pret deschidere 9,5000
Pret maxim 9,5000
Pret minim 9,5000
Pret mediu 9,5000
Data/ora 13.09.2016 17:28:21
 
Max. 52 saptamani 9,5000
Min. 52 saptamani 6,5200
Indicatori bursieri
Capitalizare (13.09.2016) 9.500.000,00
PER 20,65
P/BV 16,38
EPS 0,46
DIVY 4,83
Dividend (2015) 0,459000
Informatii emisiune
Numar total actiuni 1.000.000
Valoare Nominala 0,1000
Capital social 100.000,00

459944
Pa = =0 , 46
a) 1000000 lei/ acţiune

385560
d= ⋅100=83 , 83 %
b) 459944

459944
Da = =0 , 46
c) 1000000 lei/ acţiune

0,459+9,5−9,5
R= ⋅100=4 ,83 %
d) 9,5

e) PER=20,65
Evolutia in ultimele 12 luni

Indicatorii financiari calculati s-au sintetizat in urmatorul tabel:


Pa d Da R PER
Societăţi
[lei] [%] [lei] [%]
GENERALCOM S.A. 0,0108 77,93 0,0108 2,062 45
IAMU S.A. 0,624 22,36 0,624 4,432 6,01
DELIVERY SOLUTIONS SA 0,46 83,83 0,46 4,83 20,65

Societatea va cumpara acţiuni la firma IAMU S.A., deoarece profitul net pe actiune este
mai mare decât al celorlalte firme. Profitul pe acţiune reprezintă pentru emitent un element
important al valorizării unei acţiuni.
Valoarea de 83,83% a ratei de distribuire a dividendului semnifica preocuparea
emitentului pentru asigurarea autofintarii prin reinvestirea profitului, dar totodata nu neglijeaza
distribuirea dividendelor.
Dividendul pe acţiune reprezintă, pentru posesorul acţiunii, venitul produs de investiţia sa.
Dividendul pe acţiune trebuie sa fie cât mai mare, această condiţie fiind îndeplinită şi de
societatea aleasa. Dintre cele 3 firme această firmă are cea mai mare valoare a dividendului, şi
anume 0,624 lei
Randamentul unei actiuni evidentiaza castigul obtinut din detinerea unei actiuni,
comparativ cu momentul cumpararii acesteia. Valoarea de 4,432% nu este cea mai mare dintre
cele 3 analizate, dar este, totusi, o valoare buna.
In concluzie, societatea va folosi o parte din capacitatea de autofinantare pentru investirea
pe piata de capital astfel: va cumpara 2500 de actiuni la S.C. IAMU S.A. cu o valoare nominala
de 0,1 lei/acţiune la un pret de 9,5 lei/ acţiune.

Valorile indicatorilor financiari sunt reprezentati in urmatorul grafic:


83.83
90

77.93
80

70

60

50 ROMPETROL WELL

45
SERVICES S.A.
40 ZENTIVA S.A.
STIROM S.A.
22.36

30

20.65
20

6.01
4.83
4.43
10
2.06
0.62

0.62
0.46
0.46
0.01

0.01

0
Pa d Da R PER

12. Modelarea portofoliului de valori constituit


Pentru modelarea unui portofoliu de investiţii S.C. BRICOMAT S.A. va folosi 6000 lei
pentru a investi în fondul de acţiuni, fondul de obligaţiuni si fondul monetar.
Se vor investi sume egale in fiecare dintre aceste fonduri.
a) Investiţia a 2000 lei în fondul de acţiuni
În urma comparaţiei se trage concluzia că varianta optimă de investiţie este cea a
societăţii BT Asset Management. Dintre cele trei societăţi aceasta înregistrează câştigul cel
mai mare. La investirea a 2000 de lei se pot obţine 2177,33 lei, iar profitul net, după
deducerea impozitului, este de 2149 lei.

b) Investiţia a 2000 lei în fondul de obligaţiuni


Se constată că varianta cea mai avantajoasă de investire in fondul de obligaţiuni este
reprezentată de Pioneer Asset Management. Aceasta poate înregistra un câştig de 69,54 lei. La
suma de 2000 lei investita este posibilă obţinerea sumei de 2069,54 (brut).

c) Investiţia a 3000 lei în fondul monetar


În urma comparaţiei se concluzioneză ca Aviva Investors este varianta cea mai profitabilă
de investire în fondul monetar. Oferă un câştig brut de 115,6 lei.
Dintre cele trei posibilităţi cea mai bună variantă de investire o reprezintă investiţia în
fondul de actiuni. Câştigul net poate atinge valoarea de 149 lei.
13. Concluzii
SC Bricomat SA face parte din Holdingul ATLASSIB din Sibiu. Acest centru comercial
infiintat in 2002 face parte din categoria retailului constructiilor si amenajarilor interioare.
În ultimii ani aceasta a înregistrat atat crestere a indicatorilor de echilibru (situatia neta),
cat si scăderi financiare (fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta).
Rezultatul din exploatare exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare, iar in
anul 2015 acesta a inregistrat o crestere, aspect interpretat ca fiind pozitiv. Valoarea rezultatului
exerciţiului are valori pozitive in ambii ani analizati si inregistreaza o crestere semnificativa, fapt
considerat pozitiv.
In urma calculelor efectuate se constata ca NFE este in scadere in anul 2015 fata de anul
2014 si in ambii ani analizati este mai mare decat datoriile pe termen scurt.
Rata autonomiei financiare stabileste ponderea detinuta de capitalurile proprii in totalul
capitalurilor permanente. Valorile de 0,9995, respectiv 0,9916 inregistrate in cei doi ani indica
faptul ca ponderea surselor proprii in finantarea mijloacelor economice ale intreprinderii este
mare.
Capacitatea de autofinantare este un indicator al profitabilitatii firmei, iar aceasta crescand
cu aproximativ 300% indica faptul ca firma si-a imbunatatit capacitatea de a-si finanta
dezvoltarea si activitatile de exploatare viitoare din surse proprii.
Societatea va folosi o parte din capacitatea de autofinantare pentru investirea pe piata de
capital astfel: va cumpara 2500 de actiuni la S.C. IAMU S.A. BLAJ cu o valoare nominala de 0,1
lei/ acţiune la un pret de 9,5 lei/ acţiune.
In plus, pentru finantarea pe termen lung, intreprinderea dispunde de urmatoarele variante:
vanzarea de active fizice sau financiare, aporturile noi de capital ale actionarilor, capitalizarea
rezervelor sau conversia datoriilor
Rata marjei comerciale este pozitiva si crescatoare in cei doi ani analizati. Insa valorile
mici pe care aceasta le are au semnificatia unor castiguri mici si a unor cheltuieli mari.
Atat in anul 2014, cat si in anul 2015 situaţia întreprinderii era foarte buna, riscul de
faliment fiind cuprins intre 10% si 30%.
O anumita parte din capacitatea de autofinanţare, mai exact 6000 de lei, se va investi în
fondul de acţiuni. Câştigul poate atinge valoarea de 149 lei. Nu este o valoare foarte mare, dar este
cea mai buna la momentul actual.
Bibliografie
1. Gheorghe, C.: Management financiar şi analiza activităţii economice – curs 2015
2. Gheorghe, C.: Analiza economico financiara a întreprinderii. Editura Universităţii
Transilvania, Brasov, 2008
3. http://www.conso.ro/compara/credite-imm/da
4. http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=GECM
5. http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=IAMU
6. http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SDAY
7. http://www.conso.ro/compara/fonduri-investitii/inceput

S-ar putea să vă placă și