Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. ________ / _________________ Nr.

__________ / _______________

Aprobat, Aprobat,
Director (unitate de invatamant special) Director (unitate de invatamant de masa)
Prof. Orban Gabor Prof. _________________________________

Avizat,
Responsabil Comisie Metodica a profesorilor
itineranti si de sprijin
Prof. Gheorghiu Claudiu

ADAPTARE CURRICULARA
Numele si prenumele profesorului itinerant si de sprijin: Brodeală Ana-Maria
Numele si prenumele cadrului didactic de la clasa ________________________________________
Scoala ___________________________________________________________________________
Numele si prenumele elevului: _______________________________________________________
Clasa ____________
DISCIPLINA:_______________________________________________________________________
Perioada de implementare __________________________________________________________
1. COMPETENTE GENERALE

Competente Activitati de invatare Metode si Metode si Observatii


specifice mijloace de instrumente
realizare de evaluare

Intocmit,
Profesor itinerant si de sprijin
(Numele si prenumele): ___________________________
Semnatura: _______________
Cadru didactic (Functia): _____________________________________________
(Numele si prenumele: _______________________________________________
Semnatura: _____________________