Sunteți pe pagina 1din 6

ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.

ws/logic-club

Vizibilitate (Range)
Înnegreşte anumite pătrăţele din grilă, pentru a limita vizibilitatea pe
care o ai din fiecare căsuţă ce conţine o cifră. De exemplu, un
pătrăţel ce conţine cifra 4 are exact încă trei pătrăţele albe conectate,
în cele patru direcţii (sus, jos, stânga, dreapta). Pătratele negre nu se
pot învecina orizontal sau vertical (pe o latură), ci cel mult diagonal
(într-un punct). Nu sunt permise zone albe izolate de rest, astfel încât
pornind, orizontal sau vertical, dintr-un pătrăţel alb să poţi ajunge în
oricare altul similar din diagramă. Căsuţele ce conţin cifre nu se pot
înnegri.

59 Săptămâna 25-31 ianuarie 2021 - JOCURI LOGICE


ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.ws/logic-club

Kenken
Pe fiecare linie şi coloană introduceţi cifrele de la 1 la 6 astfel încât
nici o cifră să se repete. În fiecare zonă delimitată din grilă este
indicată o anumită operaţie matematică (adunare, scădere, înmulţire
sau împărţire). Aplicându-se respectiva operaţie matematică cifrelor
din zona delimitată, indiferent de ordine, trebuie să se obţină numărul
indicat în faţa semnului matematic corespunzător zonei. Cifrele se pot
repeta în interiorul unei zone delimitate dacă nu sunt plasate pe
aceeaşi linie sau coloană.

59 Săptămâna 25-31 ianuarie 2021 - JOCURI LOGICE


ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.ws/logic-club

Vecini (Neighbours)
Grila trebuie completată cu cifre de la 1 la 5, astfel încât acestea să
nu se repete sau să nu se omită pe fiecare rând şi coloană. În cazul
în care între cifrele din două căsuţe direct învecinate există simbolul
>< cifrele sunt direct învecinate (de exemplu: 1><2, 4><3, 2><3 etc.).
În caz contrar, cifrele nu sunt vecine în şirul 1 - 5.

59 Săptămâna 25-31 ianuarie 2021 - JOCURI LOGICE


ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.ws/logic-club

Blocuri (Skyscrapers)
Diagrama acestui joc trebuie înţeleasă ca un ansamblu de blocuri
(paralelipipedice) cu baze pătrate egale şi diverse înălţimi, dispuse
într-un perimetru, de asemenea, pătrat. Numerele notate pe
marginile diagramei arată câte muchii se disting în linia orizontală sau
verticală respectivă, privind către interiorul diagramei (aceste numere
nu includ muchia comună de la baza blocurilor). Se cere ca, prin
deducţie din aproape în aproape, să se stabilească distribuţia
înălţimilor (de la 1 la 6 etaje), ştiind că în nicio linie orizontală sau
verticală nu se produc omisiuni sau dublări în acest interval numeric.

59 Săptămâna 25-31 ianuarie 2021 - JOCURI LOGICE


ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.ws/logic-club

Apropieri (Suguru)
Fiecare pătrăţel ce face parte dintr-un bloc unitar de celule trebuie să
conţină o cifră. Un bloc format, de pildă, din două pătrăţele conţine
cifrele 1 şi 2; un bloc de trei celule conţine cifrele 1, 2 şi 3; un bloc de
patru pătrate conţine cifrele 1, 2, 3 şi 4, şi aşa mai departe.
Completaţi pătratele goale în aşa fel încât două pătrăţele ce se
învecinează nemijlocit orizontal, vertical sau diagonal (într-un punct)
nu au voie să conţină cifre identice. Câteva cifre sunt deja trecute în
grilă.

59 Săptămâna 25-31 ianuarie 2021 - JOCURI LOGICE


ASOCIAȚIA “LOGIC CLUB” ROMÂNIA - www.geocities.ws/logic-club

Garduri (Sliterlink)
Trasaţi un traseu închis, nesuprapus şi neintersectat, care să lege
prin segmente orizontale şi verticale punctele figurate în diagramă.
Fiecare dintre numerele date arată câte linii elementare (unind două
puncte vecine) sunt materializate în jurul său.

59 Săptămâna 25-31 ianuarie 2021 - JOCURI LOGICE

S-ar putea să vă placă și