Sunteți pe pagina 1din 2

APROB

Prim-prorector cu activitate didactică,


ORAR CONSTANT
Profesor universitar Facultatea „Relații Economice Internaționale”
__________________ A. Cotelnic Specialitatea „Economie mondială și Relații Economice Internaționale”
“____”____________ 2021 Anul de studii 2020 – 2021
Învăţământ cu frecvenţă, anul I, sem. II

EMREI 201 RO EMREI 202 RO


EMREI 203 - ENG EMREI 204 - ENG
20 st. 20 st.
23 st. 23 st.
1 2 3 4 5 6
8.00 – 9.30 Activitate individuală Activitate individuală Macroeconomie (sem) Activitate individuală
Conf. univ. Cimpoieș L. 602F
Negocierea și etica în Macroeconomie (sem) Bazele managementului Macroeconomie (sem)
9.40 – 11.10
afacerile internaționale (sem) Conf.univ. Barbăneagră O. internațional (sem) Conf. univ. Cimpoieș L.
conf. univ. Hachi M. 411 B 413 B prof. univ. Șișcan Z. 602F 603F
Macroeconomie (sem) Negocierea și etica în Statistica (sem) Bazele managementului
11.20 – 12.50
LUNI

Conf.univ. Barbăneagră O. afacerile internaționale (sem) lect.univ. Chicu O. 602 F internațional (sem)
411 B conf. univ. Hachi M. 413 B prof. univ. Șișcan Z. 603F
Limba de afaceri A2 (sem)
13.00 – 14.30
Hanganu A Mamaliga A. Diaconu L. Apachiță S. Pîrlog A.
Limba străină B2 (sem)
14.40 – 16.10
Hîrbu S. Panainte L.
Statistica (sem) Statistica (sem)
16.20 – 17.50
lect.univ. Hîncu L. 411B lect.univ. Chicu O. 603 F
Limba de afaceri A2 (sem) Activitate individuală
8.00 – 9.30
Hanganu A.
MARȚI

Economie mondială (curs)/Moodle Activitate individuală


9.40 – 11.10
conf.univ. Popa M.
Macroeconomie (curs)/Moodle Statistica (curs)/Moodle
11.20 – 12.50
Conf.univ. Barbăneagră O. Conf.univ. Berzan R.
8.00 – 9.30 Limba străină B2 (sem) Hîrbu S.
MIERCURI

MIERCURI

Negocierea și etica în afacerile internaționale (curs)/Moodle Bazele managementului internațional (curs)/Moodle


9.40 – 11.10 conf.univ. Hachi M. prof.univ. Șișcan Z.
11.20 – 12.50 Activitate individuală Economie mondială (curs)/Moodle
conf.univ. Benea-Popușoi E.
Bazele managementului internațional (curs)/Moodle Negocierea și etica în afacerile internaționale (curs)/Moodle
13.00 – 14.30
Conf.univ. Dodu-Gugea L. prof.univ. Șișcan Z.
8.00 – 9.30 Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală Activitate individuală

Economie mondială (sem) Bazele managementului Economie mondială (sem) Negocierea și etica în
9.40 – 11.10 conf. univ. Popa M. internațional (sem) conf. univ. Benea-Popușoi E. afacerile internaționale (sem)
411 B conf. univ. Dodu-Gugea L. 602 F prof. univ. Șișcan Z. 603 F
413 B
Bazele managementului Economie Mondială (sem) Negocierea și etica în Economie mondială (sem)
11.20 – 12.50 internațional (sem) conf. univ. Popa M. afacerile internaționale (sem) conf. univ. Benea-Popușoi E.
JOI

conf. univ. Dodu-Gugea L. 413 B prof. univ. Șișcan Z. 602 F 603 F


411 B
13.00 – 14.30 Limba străină B2 (sem)
Hîrbu S. Panainte L.
Limba de afaceri A2 (sem)
14.40 – 16.10 Mamaliga A. Diaconu L. Apachiță S. Pîrlog A.
Activitate individuală Statistica (sem) Activitate individuală
16.20 – 17.50 lect.univ. Hîncu L. 413B
Statistica (curs)/Moodle Activitate individuală Activitate individuală
8.00 – 9.30
Conf.univ. Verejan O.
VINERI

Educație fizică II Macroeconomie (curs)/Moodle


9.40 – 11.10
Moodle Conf.univ. Cimpoieș L.
Activitate individuală Educație fizică II
11.20 – 12.50
Moodle

Decan facultății „Relații Economice Internaționale”


Dr., conf. univ. R. CRUDU

Şeful SSDCMC
Dr., conf. univ. L. CEPRAGA