Sunteți pe pagina 1din 4

Centrul de excelență al elevilor capabili de performanță

Timișoara 24.XI.2012
Clasa a XI-a , M2,3
Profesor: Rezmive Daniela-Florina
Limite de funcții
Partea I: Breviar Teoretic
Fie :  → ℝ o funcție reală și x0 un punct de acumulare pentru D.
Pentru a calcula limita funcției f în punctul x0 ( lim f ( x) ) procedăm astfel:
x→ x0

1. Înlocuim pe x cu x0 , obținând o succesiune de operații pe ℝ ;


 au sens, rezultatul final este limita funcției ( lim f ( x ) = f (x0 ) ).
2. Dacă toate operațiile obținute în ℝ
x → x0

∞ 0 
3. Dacă prin înlocuirea directă se obține o nedeterminare  , ∞ − ∞, , 0 ⋅ ∞ , 1∞  , aplicăm diverse metode pentru
∞ 0 
eliminarea nedeterminării :
• Limite speciale:
1) Dacă , ∶ ℝ → ℝ , P( x) = an x n + an −1 x n −1 + ... + a1 x + a0 , Q( x) = bm x m + bm −1x m −1 + ... + b1 x + b0
sunt funcții polinomiale unde ai , b j ∈ℝ, i ∈ {0,1,..., n} , j ∈ {0,1,.., m}, n, m ∈ ℕ∗ și grad ( P ) = n, grad (Q ) = m
atunci : - lim P( x) = lim an x n
x →∞ x →∞
0, dacă grad ( P) < grad (Q)

P( x)  an
- lim =  , dacă grad ( P ) = grad (Q )
x → ∞ Q ( x )  bm
± ∞, dacă grad ( P ) > grad (Q )

∞ , dacă a > 1
1 , dacă a = 1

lim a x =  ax
0 , dacă a ∈ (− 1,1)
P( x) P ( x) ln x
2) x →∞ 3) lim = 0 , lim = ±∞, a > 0, a ≠ 1. 4) lim = ±∞ , lim =0.
nu există dacă a ≤ −1
x →∞ ax x → ∞ P ( x) x →∞ ln x x → ∞ P ( x)

5) Criteriul ”Cleștelui” : Fie funcțiile ,  ,  ∶  → ℝ, x0 un punct de acumulare pentru D și  ∈  astfel încât
f1 ( x) ≤ f ( x) ≤ f 2 ( x), ∀x ∈ V ∩ (D − {x0 }) . Dacă lim f1 ( x ) = lim f 2 ( x ) = ℓ atunci lim f ( x ) = ℓ.
x → x0 x → x0 x → x0

• Limite remarcabile
1 1

1) lim (1 + x ) = e lim (1 + f ( x) )
x f ( x)
= e, cu lim f ( x) = 0
x →0 x → x0 x → x0
ln(1 + x) ln (1 + f ( x) )
2) lim =1 lim = 1, cu lim f ( x) = 0
x →0 x x → x0 f ( x) x → x0

a −1x
a f ( x)
−1
3) lim = ln a lim = ln a, cu lim f ( x) = 0, a > 0
x →0 x x → x0 f ( x ) x → x0
sin x sin( f ( x) )
4) lim =1 lim = 1, cu lim f ( x) = 0
x →0 x x → x0 f ( x) x → x0
arcsin x arcsin( f ( x) )
5) lim =1 lim = 1, cu lim f ( x) = 0
x→0 x x → x0 f ( x) x → x0
tgx tg ( f ( x ) )
6) lim =1 lim = 1, cu lim f ( x ) = 0
x →0 x x→ x0 f ( x ) x → x0
arctgx arctg ( f ( x ) )
7) lim =1 lim = 1, cu lim f ( x ) = 0
x →0 x x → x0 f ( x) x → x0
Recomandări la eliminarea nedeterminărilor :
0
1. La limitele cu radicali în cazurile , ∞ − ∞ se amplifică cu conjugata expresiei ce conţine radicali
0
0
2. În cazul se poate recurge și la simplificări sau formule speciale
0

3. În cazul se dă factor comun forţat și la numărător și la numitor termenul de putere maximă și apoi se face o

simplificare.
4. În cazul ∞ − ∞ se recurge la una din următoarele variante :
- se aduce la același numitor dacă limita conține diferențe de funcții raționale
- se dă factor comun forţat termenul cu exponent maxim al săderii.
a
- se aplică ln a − ln b = ln , a, b > 0 sau ln a + ln b = ln ab dacă limita conține sume sau diferențe de logaritmi
b
f g 0 ∞
5.În cazul 0 ⋅ ∞ se foloseste formula f ⋅ g = sau f ⋅ g = obţinând astfel cazul sau .
1 1 0 ∞
g f
6. În cazul 1∞ se foloseste limita remarcabilă 1 astfel : se adună și se scade 1 la bază și se forţează la exponent
expresia dorită.

Partea II: Aplicații :

0
Cazul de nedeterminare
0
1) Calculați următoarele limite :
x2 − 9 2 x 2 − 3x − 2 x9 − 1 x3 − 5x 2 + 8x − 4
a) lim b) lim c) lim d) lim
x →3 x 2 − 4x + 3 x→2 x3 − 8 x →1 x 8 −1 x →1 x 3 − 3x 2 + 3x − 1
2) Calculați următoarele limite cu radicali :
x2 + x + 3 − x2 + 5 x+4 −3 x + 3 + 2x − 1 − 3 x 2 − px + p − 1
a) lim b) lim c) lim d) lim ,  ∈ ℕ∗
x→2 x2 − 2x x →5 x 2 − 25 x →1 x2 − 1 x →1 px − p
2x2 + x + 1 − x2 + x + 2
e) lim
x →1 2x + 7 − x + 8

3) Calculați următoarele limite folosind limite remarcabile :


sin( x 2 − 100) 2 x + 3x + 4 x + 5x − 4 ln(1 + 2012x) x −1 ( )
tg x 2 − 3x + 2
(x − 1) arctg (x − 4)
a) lim b) lim c) lim d) lim e) lim
x →10 2 x − 20 x →0 x x →0 x + 9x
2 x →1 arcsin 2 x →2 2

 x  1 1
ln 1 + x +1 
e x − e x +1 3x − 4 x ln(1 + sin 2 x) e2x − e x
f) lim  e  g) lim h) lim i) lim j) lim
2x2 + 3 1  x2 x → 0 ln(1 + tgx ) x → 0 e3 x − ex
 3 − 4 
x→0 x x →∞ x →0 x2
x 
sin x + sin 2 x + ... + sin 2012x
k) lim (Etapa județeană 2010, enunț modificat)
x →0 1+ x −1

l) lim
( ) (
ln 1 + x + x 2 + ln 1 − x + x 2 ) (Etapa locală , Timiș 2005)
x →0 2
x

4) a) Calculați lim
(
ln e x + e 2 x − 1
;
) b) Determinați  ∈ ℕ∗ pentru care lim
(
ln e x + e 2 x + ... + e nx − n + 1 )
= 15 (Etapa
x →0 x x →0 x
locală, Sibiu, 2012)

Cazul de nedeterminare

5) Calculați următoarele limite:
3x3 − 6 x 2 + 4 x + 7 x a − 6x2 + 4x + 7
a) lim b) lim ,∈ℕ
x →∞ 6x3 + 1 x →∞ 6x3 + 1
6) Calculați următoarele limite ce conțin radicali:
4 x 2 + 3x + 2 + x 2 + x + 1 x2 + 1 + x
a) lim b) lim
x →∞ x+7 x →∞ x 2 + 2 + x

Cazul de nedeterminare ∞ − ∞

7) Calculați următoarele limite:


 2
x → −∞
2 
a) lim  x + 3x + 1 − x − x + 2  b) lim
 x→∞
( x + 1 + x + 2 + x + 3 + ... + x + n − n x ) ,  ∈ ℕ∗

x → ∞  x → ∞  x →∞
((
c) lim  3 x 3 + x 2 + 2 x + 1 − x  d) lim  9 x 2 + 15 x + 7 − 9 x 2 + 3 x − 5  e) lim ln 2 x 4 − x 2 + 1 − 2 ln x 2 + 2 ) ( ))
f) Să se determine constantele reale a şi b pentru care lim  4 x 2 + 3x + 2 − ax − b  =
11
x → ∞  4

 4 x 2 + 10 x + 7 
g) Să se determine constantele reale a şi b pentru care lim  − ax − b  = 10
x → ∞ x+5 
 

Cazul de nedeterminare 1∞

8) Calculați următoarele limite:


x +5
2 x +1 x
 2x − 1   x 2 + 5 x − 6  x −1  1 
a) lim 1 +  b) lim  2  c) lim 1 + x 
x →∞  x2 + 1  x →1 2 x + 3 x − 5  x → ∞ 2 
 

Cazul de nedeterminare 0 ⋅ ∞

9) Calculați limitele:
1 1
a) xlim x ⋅ sin b) xlim x 2 arcsin
→∞ x →∞ 3x + 4
2

Criteriul Cleștelui :

 1  x2 + 2x  
 unde [x] = partea întreagă a lui x
9
10) Calculați limitele: L1 = xlim x2  2  L2 = lim  2
→0 x  x → −2 3  x − x − 6
11) Fie : ℝ → ℝ,   ă f ( x) − x ≤ x 2 , ∀x ∈ ℝ . Să se calculeze lim f ( x) .
x→ 0

Existența limitei unei funcții într-un punct :


 − x 2 +5
 2011 x − 2 , x<2

 2 x 2 − 8
12) Fie numerele reale pozitive a , b şi funcţia f : ℝ \ {2} → ℝ , f ( x) =  , x ∈ ( 2, 4)
 x − 7 x + 10
2
 x2 +1
 − ax − b , x≥4
 x + 1
− x2 + 5
a) Calculaţi limita lim şi lim f ( x) .
x → −∞ x − 2 x → −∞
b) Verificaţi dacă există limita lim f ( x) .
x→ 2
c) Determinaţi numerele reale a şi b dacă lim f ( x) = −2011 ( Etapa locala Timis 2011)
x →∞
 ae x − a
 dacă x > 0
13) Se dă funcţia f : ℝ∗ → ℝ , f ( x) =  sin x 3 2 şi a un parametru real.
 ln(1 + x ) dacă x < 0
 3 x 3 + x 4
x x x
a) Scrieţi rezultatul următoarelor limite speciale lim x , lim , lim .
x → 0 e − 1 x → 0 sin x x → 0 ln(1 + x )

b) Calculaţi limitele laterale ale funcţiei f în punctul x0 = 0 .


c) Determinaţi parametrul real a astfel încât f admite limită în x0 = 0 .
 x +1 − 3 x2 +1
 ,x < 0

14) Să se determine a ∈ ℝ − {1} astfel încât funcţia f : ℝ → ℝ , f (x ) =  x să aibă limită în x=0.
1+ ax
 e − e1+ x
 ,x > 0
x