Sunteți pe pagina 1din 13

PROF.

GRIGORE GHEORGHIŢA,
Şcoala “Gheorghe Magheru” Caracal, Olt
Poezii, rebusuri, teme- creaţie proprie
Desenele aparţin elevilor clasei a III-a B
2010
Copiii sunt ceva cu totul
special Totul ar fi o zi de vară fără
De n-ar fi ei ar fi numai soare,
tristeţe . . . O ploaie rece de suspine
Sunt zâmbete şi lacrimi de Fără copii în lumea asta mare
cristal Care aduc în jur numai iubire.
Ce-nseninează lunga Îns-ar fi neglijaţi şi maltrataţi
bătrâneţe. De oameni răi fără onoare
Nefiind ocrotiţi şi apăraţi
Prin drepturile următoare ...

(DREPTURILE COPILULUI
de Cristina Guriţă)
DREPTUL LA UN
NUME, O
CETĂŢENIE, O
FAMILIE
Cum te cheamă, imi poţi spune?
Toţi copiii au un nume.
Nu mai poţi să spui nimic,
Nu-l alegi, ţi-e dat de mic.
Doar o zi să ai şi gata:
Te numeşti cum spune tata!
Şi apoi, cu bucurie,
Eşti înscris la primărie!
Cetăţean român sadea
Eşti, cum ţi-e familia.
Ai şi un certificat,
De eşti fată sau băiat.
 Completează chipul cu elementele care te La fel e-n intreaga lume
definesc: Păr, culoarea ochilor, haine. Şi sunt mii şi mii de nume.
 Scrie numele si prenumele pe portretul Ion sau John de te numeşti
obşinut! Tu, prin acte, dovedeşti.
FAMILIA PĂRINŢII MEI
Dimineaţa, când mă scol, Mama mă tot sfătuieşte
Mama îmi zâmbeşte. Ce e rău şi ce e bine.
Mă întreabă cum mă simt Mă întreb de mă iubeşte
Şi mă sfătuieşte. Sau nu se încrede-n mine.
Tata mă duce la şcoală. Chiar şi tata, câteodată,
Cu el mă simt bine. Când greşesc, mă
Mereu mă simt apărat pedepseşte.
Când e lângă mine. Nu-i răspund, deşi, adesea,
Am un frăţior mai mic Chiar de-i mare, mai
Şi-i la grădiniţă. greşeşte.
E cuminte şi sfios, Eu ştiu că ei mă veghează,
Parcă-i o fetiţă. Nu mă lasă când mi-e greu
Ei sunt familia mea, Ei îmi ţin iubirea trează
Cu ei mă mândresc. Şi le-acord respectul meu.
Vreau să fim mereu uniţi,
Lângă ei să cresc.

Întrebări:
1. Care sunt membrii familiei din prima poezie? Dar ai familiei tale?
2. Ce activităţi fac diferiţi membri ai familiei?
3. Cum trebuie să ne comportăm în familie?
DREPTUL DE A SE EXPRIMA
LIBER
PĂREREA MEA  Explică termenii:
Părinţii mei sunt democraţi democraţi, consultaţi, persoană,
Şi-atunci când iau o hotărâre părere
 Întrebări:
Doresc să fie consultaţi
Cu toţii, fără deosebire. 1. Cum trebuie să ne exprimăm

Sunt şi eu o persoană-n casă, părerea în cadrul familiei?


2. Cum trebuie primită părerea
Aşa că...şi părerea mea
celorlalţi?
Pentru familie contează,
3. Părinţii tăi ţin seama de părerea
Chiar de e bună sau mai rea. ta?
Eu spun frumos dacă nu-mi place 4. Ce faci atunci când consideri
Cum sunt tratat sau ce doresc nedreaptă o părere?
Şi-atunci părinţii n-au ce face  Desenează chipul unor persoane
Şi se îndreaptă când greşesc. a. multumite b. nemulţumite
DREPTUL DE A I SE RESPECTA LIBERTATEA
DE GÂNDIRE, DE CONŞTIINŢĂ, DE RELIGIE
RELIGIA MEA
Şi părinţii, şi bunicii sunt creştini  Explică expresiile:
Ca ei, şi eu. curat la trup şi suflet
Sunt curat la trup şi suflet, ne împăcăm bine
Mă închin lui Dumnezeu. ne bucurăm de respect
Am crescut aşa-n credinţă
Cum de mic am învăţat.  Întrebări:
Fac aşa pentru că-mi place,
Nu pentru că m-au forţat. 1. Care este religia ta?
Tot în cartier la mine 2. Ce alte religii mai cunoşti?
Stă Ali. Crede-n Alah. 3. Cum îţi manifeşti respectul şi
Ne împăcăm foarte bine toleranţa faţă de religia altor
Chiar dacă e musulman. persoane?
Eu am învăţat la şcoală
Că aşa e înţelept:
Orice religie-alegem
Ne bucurăm de respect.
DREPTUL DE A SE BUCURA DE O BUNĂ STARE
DE SĂNĂTATE, DE A BENEFICIA DE SERVICII
MEDICALE
LA DOCTOR
 Explică proverbele:
Sunt şcolar, sunt sănătos,
Merg la şcoală bucuros, “ Sănătatea este cea mai de
preţ avuţie!”
Dar, când ma îmbolnăvesc, “Unde nu intră soarele pe
Sunt silit să mai lipsesc. fereastră intră doctorul pe
La doctor mă duce mama uşă”
Şi trebuie să-nving teama. “Este mai uşor să previi decât
Mă consultă, mă tratează să tratezi”
Gratuit, mă internează.
 Scrie pe caiet câteva
Eu ştiu că mă face bine ,
metode prin care statul
Că are grijă de mine respectă dreptul la sănătate
Şi... ca să mă-ntorc la şcoală, şi servicii mdicale
Trebuie să scap de boală.
LA ŞCOALĂ
Într-o toamnă, către şcoală
Zi de zi apoi, la şcoală,
Eu cu mama am plecat,
Multe eu am învăţat
Cu-n buchet de flori în mână,
Şi mă străduiesc, în viaţă
Eram chiar emoţionat.
Să fiu un om educat.
Mă-nvăţaseră de-acasă
Oricărui copil din lume
Cum să merg, cum să salut,
Acest drept i se cuvine:
Dar, când am intrat în clasă,
De la şcoală, lucruri bune
Dintr-odată ..eram mut.
Să invete, ca şi mine.
Cu blândeţe, ca şi mama,
Din păcate, mai există
„Doamna” m-a întâmpinat
Multe locuri pe Pământ
Şi, lăsând în urmă teama,
Unde tot nu se respectă
În bancă m-am aşezat.
. Al copiilor drept sfânt

•Despre ce drept este vorba în poezie?


Care sunt îndatoririle şcolarului?
Propuneţi reguli pentru codul de conduită al clasei!
DREPTUL LA ODIHNĂ ŞI TIMP LIBER, DE A SE
JUCA ŞI DE A PRACTICA ACTIVITĂŢI
RECREATIVE PROPRII VÂRSTEI
LA JOACĂ
După lecţii, totdeauna,
Timpul liber mi-l petrec
Între lectură şi jocuri,
Cu prietenii din bloc.
Când e vremea mai frumoasă
Ies în curte, mă distrez,
Ori cu jucării, în casă,  Cum îţi petreci timpul liber?
De e frig, mă relaxez.  Ce pasiuni ai?
Sunt copil şi joaca-mi place,  Cum îţi alegi prietenii?
Insă nu mă joc mereu.  Ce activităţi îţi plac cel mai mult?
Nimeni nu are ce-mi face,  Cât timp petreci la calculator?
Doar e dreptul meu! Dar la televizor?
 Cât timp petreci în aer liber?
DREPTUL DE A TRĂI ÎN PACE ŞI
SIGURANŢĂ
PACE
Ne bucurăm de soare
De aer şi de flori
Când ne jucăm în pace
Sub cerul fără nori.
Aşa cum zburdă veseli
Pe câmpuri mieluşeii
Noi vrem ca-n libertate
Să zboare porumbeii.
Simbolul alb al păcii
Să ne cuprindă gândul
Şi doar prietenia
Să-nconjure Pamântul!
Iar voi, mai marii lumii,
Copiii nu-i uitaţi
Şi dreptul lor la pace
Mereu să-l apăraţi!
Rebusuri
PROBĂ DE EVALUARE
 Scrie A (adevărat= sau F ) fals, pentru a arta valoarea de adevăr a enunţurilor:
 Toţi copiii au dreptul la viaţă.
 Copiii nu trebuie să spună liber ce gândesc.
 Şi tu ai dreptul la servicii de sănătate, medicale gratuite.
 In ţara noastră este respectat dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării şi de a
nu fi implicat in munci dăunătoare sănătăţii.
 Atunci cănd cuiva nu-i place ce ai făcut, acesta are dreptul să te supună la tortură, la
pedepse sau tratamente crude, care să dăuneye sănătăţii.
 Completează enunţurile:
 Inca de la naştere, avem dreptul la un nume, .................................., .................................
 In România, invăţământul primar este ......................................... şi ...................................
 Respectul faţă de părinţi este un drept, dar şi o ...................................................................
 Drepturile copilului, elaborate de către O.N.U ,
adică ............................................................,
 obligă toate ţările să-i ............................. şi să-i ................................. pe ........................ ,
pentru ca aceştia să se dezvolte normal şi să se bucure de copilăria lor.
 Alcătuieşte enunţuri cu cuvintele:
 drept, handicap, viaţă decentă, beneficiază, ocroteşte.
 ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tema pentru acasă
 Alcătuieşte un text în care să vorbeşti
despre încălcarea unui drept, pornind
de la o situaţie reală, aflată din presă
sau TV.
 Ilustrează prin desen compunerea ta!

S-ar putea să vă placă și