Sunteți pe pagina 1din 6

Concert de colinde 2020

Tropar la Naşterea Domnului Se bucur' copiii,


Copiii şi fetele!
Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul De dragul Mariei
nostru, răsărit-a lumii lumina Îşi piaptănă pletele.
cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau De dragul Mariei,
stelelor de la Stea s-au învăţat să se Şi-al Mântuitorului,
închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te Luceşte pe ceruri,
cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, O stea călătorului.
Doamne, Slavă Ţie!

1. ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS 3. SUS, BOIERI, NU MAI DORMIŢI

1. Sus boieri, nu mai dormiţi


1. Astăzi S-a născut Hristos,
R: Oleroi, Doamne
Mesia chip luminos
Vremea e să vă gătiţi, R:
R : Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi.
Casa să v-o măturaţi, R:
Masa să v-o încărcaţi, R:
2. Mititel înfăşeţel,
În scutec de bumbăcel
2. Nu dormiţi în astă seară,
R : Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi.
R: Oleroi, Doamne
3. Vântul bate nu-L răzbate, Ci şedeţi la privegheală,R:
Neaua ninge nu-L atinge S-aşteptăm pe Domnul Sfânt, R:
R : Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi. Ca să vie pe Pământ, R:

4. Şi de-acum până-n vecie 3. Tuturor ce sunt în casă,


Mila Domnului să fie R: Oleroi, Doamne
R : Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi. Şi se veselesc la masă, R:
Să le dea Hristos de toate, R:
Bucurie, sănătate! R:

2. COLINDE, COLINDE 4. MARE MINUNE

Colinde, colinde, 1. Mare minune s-arată,


E vremea colindelor! La Viflaim astă dată,
Căci gheaţa se-ntinde De îngeri şi de păstori
Asemeni oglinzilor. Ciobănaşii de la oi.
Şi tremură brazii,
Mişcând rămurelele, 2. Aude-se laudă multă
Căci noaptea de azi-i Lângă peştera cea sfântă
Când scânteie stelele. Strigau păstorii cântare
Laudă Domnului Prea Mare.

 
5. O, CE VESTE MINUNATĂ 7. MOŞ CRĂCIUN

1. O, ce veste minunată, 1.Moş Crăciun cu plete dalbe


În Viflaim ni se-arată, A sosit de prin nămeţi
Astăzi S-a Născut, Cel făr-de-nceput, Să aducă daruri multe
Cum au zis proorocii. La fetiţe şi băieţi
Moş Crăciun, Moş Crăciun !
2. Că la Viflaim, Maria,
Săvârşind călătoria, 2. Din bătrâni se povesteşte
Într-un mic sălaş, lâng-acel oraş, Că-n toţi anii negreşit
A născut pe Mesia. Moş Crăciun pribeag soseşte
Niciodată n-a lipsit
3. Pe Fiul în al Său nume Moş Crăciun,Moş Crăciun !
Tatăl l-a trimis în lume
Să se nască şi să crească, 3. Moş Crăciun cu plete dalbe
Să ne mântuiască. Încotro vrei s-o apuci ?
Ţi-aş cânta "Florile dalbe"
4. E Iisus Păstorul mare, De la noi să nu te duci
Turmă ca El nimeni n-are Moş Crăciun, Moş Crăciun !
Noi Îl lăudăm, şi ne inchinăm,
Călin – Crestinilor noi astăzi
Cu credinţă tare.

6. PRAZNIC LUMINOS 8. MĂRIRE-NTRU CELE ‘NALTE

1. Praznic luminos, strălucit frumos 1. Mărire-ntru cele-nalte


Astăzi ne-a sosit, şi ne-a-nveselit, Toate stelele să salte!
Că Mântuitorul şi Izbăvitorul Salte cerul şi pământul
Cu trup s-a născut, cu trup s-a născut. Şi să laude cuvântul!

2. Raiul cel închis, azi iar s-a deschis, 2. Întru cei de sus mărire
Şarpelui cumplit, capul s-a zdrobit Şi pe pământ păciuire
Şi strămoşii iară, prin Sfânta Fecioară La toţi oamenii să fie
Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit. De acum până-n vecie!

3. Îngerii cântau, Păstori fluierau, (Recitativ) 3. Această zi prea sfinţită


Magii se-nchinau, toţi se bucurau. Şi sărbătoare slăvită
Dar Irod era că se tulbura Urăm la toţi să vă fie
De naşterea Sa, de naşterea Sa. -ntru mulţi ani cu bucurie!

4. El îl căuta, voind morţii-a-L da, 4. Întru cei de sus mărire


Dar Pruncul Iisus, din ţara S-a dus. Şi pe pământ păciuire
Fie lăudat, binecuvântat, La toţi oamenii să fie
În veacuri amin, în veacuri amin. De acum până-n vecie!

 
Primele 2 strofe.

 
9. ÎNCHINAREA PĂSTORILOR 10. STEAUA SUS RĂSARE

1. Noi umblăm și colindăm 1. Steaua sus răsare


Florile dalbe Ca o taină mare
Pe Dumnezeu căutăm Steaua strălucește
Florile dalbe Și lumii vestește
Alergarăm și-L aflarăm
Florile dalbe 2. Că astăzi Curata
În iesle la boi, născut Preanevinovata
Florile dalbe. Fecioara Maria
Naște pe Mesia
2. Vântul dulce tragănă
Florile dalbe 3. Magii cum zăriră
Ploaia caldă, fiul scaldă Steaua și porniră
Florile dalbe Mergând după rază
Neaua ninge, nu-L atinge Pe Hristos sa-l vază
Florile dalbe.
4. Și dacă porniră
3. Pruncul mâinile-și întinde Îndată-L găsiră
Florile dalbe La Dansul intrară
Maica sfântă le sărută Și se închinară
Florile dalbe
La pământ plecându-le 5. Cu daruri gătite
Florile dalbe Lui Hristos menite
Și noi sărutându-le Ducând fiecare
Florile dalbe. Bucurie mare

4. Bucuroși să-L prăznuim 6. Care bucurie


Florile dalbe Și aici sa fie
Cu daruri, să-L dăruim De la tinerețe
Florile dalbe Pan-la bătrânețe
Cu stele albe de flori
Florile dalbe
Și-o oaie cu miel prior
Florile dalbe. Călin – O Holy Night

 
Jingle Bells
Prima strofă
Jingle Bells și gata.

 
11. Colindiţa

Colindiţa nu-i mai multă,


Să trăiască cine-ascultă!
Sus la ceruri o-nălţăm
Şi la gazde o-nchinăm.
O-nchinăm cu veselie
Şi cu mare bucurie,
C-am ajuns seara de-Ajun
A bătrânului Craciun.

Sus, mai sus vom înălţa,


Ce-am ştiut noi v-am cântat.
Să rămâneţi sănătoşi,
sănătoşi şi bucuroşi!
C-am ajuns ziua cea sfântă
Când colindele se cântă.
Sărbătoarea lui Cristos
Să vă fie de folos!

La anul și la mulți ani!

S-ar putea să vă placă și