Sunteți pe pagina 1din 4

Activitate 1.2.2.

Profilul de formare, prezentat părinților

Profilul de formare, prezentat părinților elevilor din gimnaziu

Stimați părinți,

 Pentru a avea o educație de calitate care să îi ajute pe elevi să se integeze într-o


lume în care schimbările se petrec rapid, a fost nevoie de elaborarea unui document ce
dezvăluie un profil de formare bazat pe opt competențe care să integreze școala în factorii
de maximă importață ce duc la dezvoltarea societății și a pieței muncii:
Comunicare în limba maternă;
Comunicare în limbi străine;
Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B);
Competenţă digitală;
A învăța să înveți;
Competenţe sociale şi civice;
Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat;
Sensibilizare şi exprimare culturală
Profilul de formare al absolventului are la bază îndeplinirea unor caracteristici
bazate pe ce trebuie să știe, ce trebuie să facă și cum să se manifeste la finalul unui nivel
de studiu. Exisă niște așteptări pe plan social de la absolvenții nivelelor de învățământ,
astfel că profilul de formare al absolventului stabilește competențele care urmează să fie
dobândite de către absolventul unui anumit nivel de învățământ.
Până la finalzarea ciclului gimnazial, copiii dumneavoastră vor dezvolta
competențele cheie astfel:

Comunicare în limba maternă

-elevii își vor dezvolta capacitatea de a observa și de a procesa informații specice


anumitor domenii, să fie capabil de ași exprima opiniile și setimentele în funcție de
participarea la acivțățile didactice.
-elevii vor iniția dialoguri și vor paticipa la expnerea unor anumite idei sub forma
dezbaterilor atâtîn mediul școlar câtși în comunitate.
 

Comunicare în limbi străine

-elevii vor avea capacitatea de a înțelege și de a transite mesaje orale și scrise într-o limbă
străină, dar și săparticipe la activițăți care să implice utilizarea mai multor limbi străine
învățate.

Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B)


-elevii vor participa la activițăți în care vor avea de rezolvat probleme utilizând temeni
specifici matematicii, atât în mediul școlar cât și în afara acestuia.
- interesul elevilor pentru o viață mai bună va crește și vor învăța să aplice reguli cu
privire la păstrarea igenei, diminuarea poluări, strategii de reciclare.

Competenţă digitală

- necesitatea utilizării resurselor digitale va crește, astfel că elevii vor utiliza în mod
frecvent dispozitive și aplicații digitale care îi vor ajuta și le vor facilita accesul la
informații.
-elevii vor învăța cum să respecte circulația datelor cu caracter personal pe internet, astfel
reușind să evite hacking-ul.

A învăţa să înveţi
- de-a lungul timpului, elevii vor dobândi capacitatea de a stabili obiective ce le vor
facilita rezolvarea anumitor sarcini de lucru și vor reuși să își gestioneze timpul în
favoarea lor.
- elevii vor atinge peformanța autoevaluării, fapt ce va duce la o ceștere a obiectivității
învățării.

Competenţe sociale şi civice


-elevii își vor dezvolta o relație pozitivă cu ceilalți atât în mediul școlar cât și în afara
acestuia.
-elevii vor participa la diferite actvități cu carater civic, respectând semenii cu valorile
diversităților etnice, culturale, lingvistice, religioase, etc.

Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat

-elevii vor manifesta inițiativă în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care fac
parte și vor fi capabili să identifice soluții în rezolvarea sarcinilor.
-elevii vor fi capabili să își autoevalueze cunoștințele, abilitațile și calitațile personale
-elevii vor manifesta creativitate, inovație, asumarea riscurilor.

Sensibilizare și exprimare culturală

-elevii vor aprecia tot ceea ce se regăsește în patrimoniul cultural al țării, dar și
internațional.
-elevii vor realiza o diversitate de lucrări originale utilizând calculatorul, dar și prin alte
mijloace inovative, atât în mediul școlar, cât și în afara acestuia.
Disciplina Religie ortodoxă contribuie semnificativ la dezvoltarea celor 8 competențe
cheie datorită activităților în context educativ la care participă atât cadrele didactice, cât
și elevii:

Comunicare în limba maternă

-lecturarea unor texte bibice și antrenarea elevilor în dezbateri pe marginea unui anumit
subiect din cele studiate

-implicarea elevilor în dialoguri pe teme diverse ce favorizează înțelegerea anumitor


informații și consolidarea acestora

-scrierea unor scurte compuneri pe anumite teme sau cu titlu dat respectând un plan de
idei întocmit pe anumite criterii.

Comunicare în limbi străine

-vizionarea unor materiale informative în limba franceză, dar și engleză, fapt care duce la
consolidarea acestor limbi străine, favorizând învățarea lor.

-stabilirea etimologiei cuvintelor întâlnite în textul biblic și îmbogățirea culturii generale


cu termeni lin limbile latină, ebraică.

Competențe matematice (A) și competențe de bază în științe și tehnologii (B)

-vizionarea unor documentare pe teme științifice, dar în care apar argumentări religioase

-corelarea informațiilor religioase cu cele primite de la discipline precum geografia,


istoria, chimia, fizica, biologia.

Competență digitală

-cu ajutorul dispozitivelor electronice precum video proiectorul, calculatorul, televizorul,


tableta, elevii pot viziona filme tematice

- utilizând internetul, elevii pot căuta informații despre anumite teme cu caracter religios.

A învăța să înveți

-întocmirea de materiale diverse ce pot asigura înțelegerea și fixarea informațiilor cu


caracter religios: hărți conceptuale, tabele cronologice, hărți, diagrame.

Competențe sociale și civice


- participarea la întâlniri formate din părinți, personal de cult care sunt invitați la
diverse activități desfășurate în clasă sau de anumite ocazii
- participarea la anumite proiecte pe teme diverse despre modul cum pot elevii să
contribuie la viața comunității, cum ar fi: acte caritabile, promovarea informațiilor
religioase.

Spirit de inițiativă și antreprenoriat

- realizare de materiale informative și distribuirea lor în comunitate sau la școlaă


- implicarea în acțiuni de voluntariat la nivelul comunității

Sensibilizare și exprimare culturală

- pictarea icoanelor de către elevi utilizând materiale diverse


- vizitarea lăcașurilor de cult și a diferitelor obiecte cu caracter religios

S-ar putea să vă placă și