Sunteți pe pagina 1din 20

NERVII MEMBRULUI SUPERIOR

Inervaţia membrului superior este asigurată de ramurile colaterale şi ramurile terminale


ale plexului brahial.

PLEXUL BRAHIAL

Plexul brahial se formează prin anastomoza ramurilor anterioare ale nervilor spinali
cervicali C5, C6, C7 şi C8 şi a nervului spinal toracic T1. Ramura anterioară a nervului spinal C 5
primeşte o anastomoză de la ramura anterioară a nervului spinal C 4, iar ramura anterioară a
nervului spinal T1 primeşte o anastomoză de la ramura anterioară a nervului T2. Din aceste
ramuri iau naştere rădăcinile plexului brahial.
Plexul brahial prezintă două porţiuni: porţiunea supraclaviculară şi porţiunea
infraclaviculară.
Porţiunea supraclaviculară situată între muşchii scalen anterior şi scalen mijlociu, este
formată din trei trunchiuri:
- trunchiul superior este format din unirea ramurilor anterioare ale nervilor spinali
cervicali C5-C6;
- trunchiul mijlociu se formează numai din ramura anterioară a nervului spinal cervical
C7;
- trunchiul inferior este format din ramurile anterioare ale nervilor spinali cervical C 8 şi
toracic T1.
Cele trei trunchiuri, care au un traiect scurt, se împart într-o porţiune anterioară și o
porţiune posterioară. Acestea se anastomozează între ele şi formează fascicule.

Fig.l. Constituţia plexului brahial. VC - Vertebre cervicale; VT - Vertebre toracice; R - Ramuri anterioare ale
nervilor spinali; T - Trunchiuri; Ts - Trunchi superior; Tm - Trunchi mijlociu; Ti - Trunchi inferior; F - Fascicul; F1 -
Fasciculul lateral; Fp - Fasciculul posterior; Fm - Fasciculul medial; 1. N.dorsal al scapulei; 2.N.suprascapular;
3.N.subclavicular; 4.N.pectoral superior; 5.N.pectoral lateral; 6.A.axilară; 7.N.musculocutan; 8.N.median;
9.N.axilar; 10.N.radial; N.ulnar; 12.V.axilară; 13.N.pectoral medial; 14.N.subscapular superior; 15.N.toracodorsal;
16.N.subscapular inferior; 17.N.cutanat antebrahial medial; 18.N.cutanat brahial medial; 19.N.toracic lung.

1
Porţiunea infraclaviculară cuprinde cele trei fascicule:
- fasciculul lateral este format din porţiunea anterioară a trunchiului superior şi a
trunchiului mijlociu;
- fasciculul medial continuă porţiunea anterioară a trunchiului inferior;
- fasciculul posterior este format din porţiunile posterioare ale celor trei trunchiuri
(superior, mijlociu şi inferior).
Plexul brahial prezintă raporturi importante la nivelul gâtului şi în axilă. La gât, trece pe
faţa anterioară a proceselor transverse, între muşchii intertransversari. Apoi, pătrunde între
muşchiul scalen anterior şi muşchiul scalen mijlociu, sub el situându-se artera subclavie. Plexul
brahial este acoperit de fascia cervicală superficială, de muşchiul stemocleidomastoidian şi
muşchiul omohioidian.
La vârful axilei, plexul brahial este elementul situat cel mai lateral. Medial de el, se
găseşte artera şi vena subclavie. În axilă, este situat sub muşchii pectoral mare şi pectoral mic,
având raporturi intime cu artera axilară.
Din fasciculele plexului brahial iau naştere ramuri colaterale şi ramuri terminale destinate
membrului superior.

RAMURILE COLATERALE ALE PLEXULUI BRAHIAL

Nervul dorsal al scapulei se formează în apropierea trunchiului superior. Trece între


muşchiul scalen posterior şi muşchiul ridicător al scapulei, încrucişând muşchiul scalen mijlociu.
Inervează muşchiul ridicător al scapulei şi muşchii romboid mare şi romboid mic.
Nervul toracic lung este cunoscut ca ”nervul respirator al lui Charles Bell”. El ia naştere
la nivelul rădăcinii plexului, coboară în unghiul format de muşchiul subscapular şi muşchiul
dinţat anterior. Se distribuie muşchiului dinţat anterior.
Nervul subclavicular se formează din trunchiul superior al plexului brahial. Coboară
anterior de artera subclavie, la mușchiul subclavicular pe care-l inervează.
Nervul suprascapular ia naştere din trunchiul superior ca şi nervul subclavicular. Axe
un traiect inferior, lateral şi posterior, trece prin incizura scapulei şi ajunge sub muşchiul trapez,
în fosa supraspinoasă şi în fosa infraspinoasă. Nervul suprascapular inervează muşchiul
supraspinos şi muşchiul infraspinos.
Nervii subscapulari sunt doi, unul superior şi altul inferior. Primul are originea în
trunchiul superior, iar al doilea în porţiunea posterioară a trunchiurilor. Se găsesc la nivelul
peretelui posterior al axilei şi inervează muşchiul subscapular şi muşchiul rotund mare.
Nervul toracodorsal se formează din porţiunea posterioară a trunchiurilor şi coboară
spre muşchiul dorsal mare. Inervează muşchiul dorsal mare şi inconstant dă ramuri pentru
muşchiul rotund mare şi pentru articulaţia umărului.
Nervul pectoral medial are origine în trunchiul superior. Trece anterior de artera şi vena
subclavie, la muşchii pectorali. Se anastomozează cu nervul pectoral lateral şi inervează
muşchiul pectoral mic şi muşchiul pectoral mare.
Nervul pectoral lateral se formează din trunchiul inferior al plexului brahial. Trece între
artera şi vena subclavie. Se anastomozează cu nervul pectoral medial printr-o ansă cunoscută ca
”ansa pectoralilor”. Inervează muşchiul pectoral mare şi muşchiul pectoral mic.

Ramuri musculare sunt ramuri scurte, care au originea la rădăcina trunchiurilor plexului
brahial. Ele inervează muşchii scaleni şi muşchiul lung al gâtului.

2
RAMURILE TERMINALE ALE PLEXULUI BRAHIAL

Ramurile terminale ale plexului brahial sunt reprezentate de:


- Nervul musculocutanat
- Nervul cutanat brahial medial
- Nervul cutanat antebrahial medial
- Nervul median
- Nervul ulnar
- Nervul radial
- Nervul axilar.

Fig.2. Nervul musculocutan. l.N.musculocutan; 2.M.coracobralual; 3.M.brahial: 4.M.biceps brahial; 5.R.anterioară


a n.cutanat antebrahial lateral; 6.V. cefalică; 7.V.mediană a antebraţului; 8.V.bazilică

3
NERVUL MUSCULOCUTANAT
Nervul musculocutan cunoscut ca nervul perforant al lui Casserius, este un nerv mixt cu
originea în fasciculul lateral al plexului brahial. Are un traiect oblic, inferior şi lateral,
situându-se lateral de nervul median şi artera axilară. Perforează muşchiul coracobrahial şi trece
între muşchii biceps brahial şi brahial. În regiunea cubitală anterioară, trece între muşchii biceps
brahial şi brahial, situaţi medial şi muşchiul brahioradial, lateral, perforează fascia de la acest
nivel şi se continuă cu ramura sa terminală.
Ramurile colaterale sunt reprezentate de ramurile musculare destinate muşchiului
coracobrahial, muşchiului biceps brahial şi muşchiului brahial.
Ramura terminală. Nervul cutanat antebrahial lateral, ramura terminală a nervului
musculocutan, este o ramură senzitivă, care după ce traversează fascia brahială, se ataşează
traiectului venei cefalice.
Teritoriu motor: nervul musculocutan inervează muşchiul coracobrahial, muşchiul
biceps brahial şi muşchiul brahial. Nervul musculocutan este nervul flexiei antebraţului pe braţ.
Teritoriu senzitiv: nervul musculocutan inervează jumătatea laterală a feţei anterioare a
antebraţului, treimea laterală a feţei posterioare a antebraţului şi faţa laterală a eminenţei tenare.

NERVUL CUTANAT BRAHIAL MEDIAL


Nervul cutanat brahial medial este un nerv senzitiv cu originea în fasciculul medial al
plexului brahial. Străbate axila, fiind situat medial de artera şi vena axilară, unde se
anastomozează cu ramura comunicantă laterală a celui de-al doilea nerv intercostal. În treimea
superioară a braţului coboară medial de artera brahială, apoi perforează fascia brahială, devine
superficial şi se continuă pe faţa medială a braţului până în apropierea epicondilului medial al
humerusului. Participă la inervaţia feţei mediale a braţului şi a bazei axilei.
Teritoriu senzitiv. Nervul cutanat brahial medial inervează faţa medială a braţului şi
baza axilei.

Fig.3. Nervii cutanat brahial medial şi cutanat antebrahial medial.


l.M.coracobrahial; 2.M.brahial; 3.M.biceps brahial; 4.V.cefalică; 5.V. mediană a antebraţului; 6.V.bazilică;
7.N.cutanat antebrahial medial; 8.N.cutanat brahial medial

4
NERVUL CUTANAT ANTEBRAHIAL MEDIAL
Nervul cutanat antebrahial medial este un nerv senzitiv ce provine din fasciculul medial
al plexului brahial. În axilă este situat profund, medial de nervul cutanat brahial medial şi vena
axilară şi lateral de nervul musculocutan, nervul ulnar şi artera axilară. La nivelul braţului trece
prin ”canalul brahial”, împreună cu nervul median, nervul cutanat brahial medial, artera brahială
şi vena bazilică. în porţiunea inferioară a braţului, perforează fascia brahială, împreună cu vena
bazilică şi devine superficial. Coboară până în apropierea epicondilului medial al humerusului,
unde se termină prin două ramuri.
Ramuri. Nervul cutanat antebrahial medial dă naştere la două ramuri: o ramură
anterioară şi o ramură posterioară.
Ramura anterioară având traiectul alăturat venei bazilice, se distribuie tegumentului
feţei antero-mediale a antebraţului şi feţei anterioare a braţului.
Ramura posterioară se distribuie tegumentului feţei postero-mediale a antebraţului.
Teritoriu senzitiv: nervul cutanat antebrahial medial inervează tegumentul feţei
anterioare a braţului, a feţei antero-mediale a antebraţului, şi treimea medială a feţei posterioare a
antebraţului.

NERVUL MEDIAN
Nervul median este un nerv mixt ce ia naştere din plexul brahial prin două rădăcini:
- rădăcina medială a nervului median din fasciculul medial al plexului brahial;
- rădăcină laterală a nervului median din fasciculul lateral al plexului brahial.
Cele două rădăcini se unesc, anterior de artera axilară.

Fig.4. Nervul median. 1 .M.deltoid; 2.N.diafizar al humerusului; 3.M.brahial; 4.R.articulară; 5.N.interosos anterior;
6.R.tenariană; 7.Nn.digitali palmari comuni; 8.M.pectoral mic; 9.M.pectoral mare; 10.Rr.musculare

5
Fig.5. Regiunea anterioară a braţului. Partea dreaptă. Vedere anterioară. 1.Fasciculul medial; 2.A.axilară;
3.Fasciculul lateral; 4.Rr.musculare ale n.axilar; 5. Rr.musculare pentru m.coracobrahial;
6,10 şi 12.N.musculocutan; 7.Anastomoză între n.musculocutan şi n.median; 8 şi 9.Rr.musculare pentru m.biceps
brahial; 11.A.brahială; 13.Rr.musculare pentru m.rotund pronator; 14.Septul intermuscular medial; 15.Fascia
brahială; 16.N.median; 17.Rr.musculare pentru m.brahial; 18.Rr.musculare pentru m.triceps brahial; 19.N.ulnar;
20.N.cutanat brahial posterior; 21.N.radial; 22.N.axilar; 23.N.subscapular; 24.N.cutanat antebrahial medial;
25.N.cutanat brahial medial

Nervul median are un traiect lung, traversează axila, braţul, antebraţul şi se termină la
palma mâinii.
În axilă, nervul median cu traiect oblic, inferior şi lateral, este situat anterior de artera
axilară şi fasciculul posterior al plexului brahial şi lateral de nervul cutanat antebrahial medial,
nervul cutanat brahial medial, nervul ulnar şi vena axilară.
La braţ, nervul median trece prin ”canalul brahial” împreună cu artera brahială, pe care o
încrucişează dinspre lateral spre medial, venele brahiale, nervul cutanat antebrahial medial şi
nervul ulnar.
În fosa cubitală, repauzează pe faţa anterioară a muşchiului brahial, fiind acoperit de
aponevroza muşchiului biceps brahial. Trece printre cele două capete de inserţie ale muşchiului
rotund pronator şi încrucişează artera ulnară.
În treimea mijlocie a antebraţului, nervul median trece între muşchiul flexor superficial şi
muşchiul flexor profund al degetelor, plasându-se în axul median al antebraţului. În treimea
inferioară a antebraţului, nervul median devine superficial, situându-se între tendoanele
muşchiului flexor superficial al degetelor şi muşchiul palmar lung.
În regiunea carpiană anterioară, nervul median trece între tendoanele muşchilor flexor
radial al carpului şi palmar lung, apoi sub retinaculul flexorilor, prin ”canalul carpian” şi ajunge
la palma mâinii, unde se continuă cu ramurile sale terminale.

6
Ramurile nervului median

Nervul interosos antebrahial anterior provine din nervul median, în porţiunea


superioară a antebraţului. Coboară alături de artera interosoasă antebrahială anterioară, pe
membrana interosoasă, între muşchiul flexor lung al policelui şi muşchiul flexor profund al
degetelor, până la muşchiul pătrat pronator. Inervează muşchiul flexor lung al policelui, muşchiul
pătrat pronator şi muşchiul flexor profund al degetelor (cele două fascicule laterale).
Ramuri musculare se desprind din nervul median, la nivelul articulaţiei cotului.
Inervează muşchiul rotund pronator, muşchiul palmar lung, muşchiul flexor radial al carpului,
muşchiul flexor superficial al degetelor, muşchiul flexor lung al policelui şi muşchiul flexor
profund al degetelor.
Ramura palmară perforează fascia antebrahială superior de regiunea carpiană anterioară
şi se distribuie tegumentului eminenţei tenare.
Ramura comunicantă cu nervul ulnar situată în porţiunea superioară a regiunii
anterioare a antebraţului, realizează legătura dintre nervul median şi nervul ulnar.

Fig.6. Regiunea anterioară a cotului. Partea dreaptă. 1 .A.recurentă radială; 2.N.radial; 3.R.musculară pentru
m.brahioradial; 4.N.musculocutan; 5.R.musculară pentru m.lung extensor radial al carpului; 6.R.profundă n.radial;
7.R.musculară pentru m.scurt extensor radial al carpului; 8.R.superficială a n.radial; 9.M.rotund pronator;
10.Rr.musculare pentru m.rotund pronator; 11.A.recurentă ulnară; 12.A.ulnară; 13.A.brahială; 14.N.median;
15.A.colaterală ulnară superioară; 16.Septul intermuscular lateral al braţului

7
Fig.7. Nervii regiunii anterioare a antebraţului. Partea dreaptă. 1.N.radial; 2 şi 3.Rr.musculare pentru
m.brahioradial; 4. R.profundă a n.radial; 5.R.musculară pentru m.scurt extensor radial al carpului; 6.Rr.musculare
pentru m.flexor superficial al degetelor; 7. Rr.musculare pentru m.flexor lung al policelui; 8.R.superficială a
n.radial; 9.M.brahioradial; 10 şi 17.N.median; 11.N.ulnar; 12.M.flexor ulnar al carpului; 13.Rr.musculare pentru
fasciculele laterale ale m.flexor profund al degetelor; 14.Rr.musculare pentru m.palmar lung; 15.Rr.musculare pentru
m.flexor radial al carpului; 16.Rr.musculare pentru m.rotund pronator

Nervii digitali palmari comuni reprezintă ramurile terminale ale nervului median. Sunt
trei nervi digitali palmari comuni, situaţi sub aponevroza palmară, împreună cu arterele
omonime. Asigură inervaţia senzitivă a degetelor, prin nervii digitali palmari proprii.
- Primul nerv digital palmar comun dă naştere la o ramură destinată marginii laterale a
policelui, o ramură pentru marginea medială a policelui şi marginea laterală a indexului şi o
ramură pentru muşchii eminenţei tenare. Din primul nerv digital palmar ia naştere şi o ramură
pentru primul muşchi lombrical.
- Al doilea nerv digital palmar comun se împarte în două ramuri: o ramură destinată
marginii mediale a indexului şi o ramură pentru marginea laterală a mediusului. Inervează şi al
doilea muşchi lombrical.
- Al treilea nerv digital palmar comun dă naştere la o ramură pentru marginea medială
a mediusului şi o ramură pentru marginea laterală a inelarului.

8
Fig.8. Nervii şi arterele palmei mâinii. Partea dreaptă. l.M.abductor al policelui; 2. N.median; 3.A.radială;
4.R.palmară a n.median; 5, 9 şi 10.Nn.digitali palmari comuni; 6.N.digital palmar propriu pentru marginea laterală a
policelui; 7.N.digital palmar propriu pentru marginea medială a policelui; 8.N.digital palmar propriu pentru
marginea laterală a indexului; 11 .N.digital palmar propriu pentru marginea medială a degetului mic; 12.Originea
ramurii palmare profunde din a.ulnară; 13.Rr.musculare pentru m.abductor al degetului mic; 14.A.ulnară;
15.N.ulnar; 16.Tendonul m.flexor ulnar al carpului

Teritoriu motor. Nervul median inervează:


- muşchii pronatori, muşchii flexori ai mâinii şi degetelor (cu excepţia muşchiului flexor
ulnar al carpului şi fasciculelor mediale ale muşchiului flexor lung al degetelor);
- muşchii eminenţei tenare (cu excepţia muşchiului adductor al policelui şi a fasciculului
profund al muşchiului flexor scurt al policelui);
- muşchii lombricali laterali.
Teritoriu senzitiv. Nervul median inervează tegumentul:
- celor două treimi laterale ale palmei mâinii;
- feţei dorsale a ultimelor două falange ale indexului şi mediusului;
- jumătăţii laterale a feţei dorsale a ultimelor două falange ale indexului.

9
NERVUL ULNAR

Nervul ulnar este un nerv mixt. Ia naştere din fasciculul medial al plexului brahial.
În axilă, vine în raport lateral cu nervul median, nervul musculocutan Şi artera axilară,
medial cu nervul cutanat antebrahial medial, nervul cutanat brahial medial şi vena axilară.

Fig.9. Nervul ulnar. 1.N.median; 2.M.latissim; 3.N.ulnar; 4.M.brahial; 5.M.biceps brahial; 6.M.flexor profund al
degetelor; 7.R.superflcială a n.ulnar; 8.R.profundă a n.ulnar; 9.Septul intermuscular medial al braţului,
10.Rr.articulare; 11.M.flexor ulnar al carpului; 12.R.dorsală a n.ulnar; 13.R.superficială a n.ulnar; 14.M.opozant al
degetului mic; 15.M.abductor al degetului mic; 17.Mm.lombricali 3 şi 4; 18.Mm.interosoşi; 19.M.adductor al
policelui; 20.M.flexor scurt al policelui

La nivelul braţului, este situat pe faţa anterioară, trece prin ”canalul brahial” între nervul
median şi artera brahială, pe de o parte şi nervul cutanat antebrahial medial, nervul catanat
brahial medial şi vena bazilică pe de altă parte. În porţiunea inferioară a braţului, perforează
septul intermuscular brahial medial şi trece pe faţa posterioară, împreună cu artera colaterală
ulnară superioară.
De la braţ la antebraţ, trece prin şanţul nervului ulnar de la nivelul epicondilului medial al
humerusului şi ajunge între cele două capete de inserţie ale muşchiului flexor ulnar al carpului,
pe marginea medială a antebraţului. La antebraţ este situat medial de artera ulnară.
În regiunea carpiană anterioară, traversează retinaculul flexorilor, lateral de osul pisiform,
împreună cu artera ulnară, şi se împarte în ramurile sale terminale.

10
Ramurile nervului ulnar

Ramuri musculare iau naştere în regiunea cubitală anterioară şi sunt destinate


muşchiului flexor ulnar al carpului şi muşchiului flexor profund al degetelor (fasciculele
mediale).
Ramura dorsală este o ramură senzitivă a nervului ulnar, ce ia naştere superior de
regiunea carpiană anterioară, de la origine trece dorsal, între tendonul muşchiului flexor ulnar al
carpului şi ulnă şi se împarte tegumentului treimii mediale a feţei dorsale a mâinii şi porţiunii
corespunzătoare degetelor. Ramura dorsală dă naştere nervilor digitali dorsali ce asigură
inervaţia senzitivă a feţei posterioare a degetelor mic şi inelar şi a jumătăţii mediale a
mediusului. Sunt trei nervi digitali dorsali.
Primul nerv digital dorsal se distribuie marginii mediale a degetului mic şi marginii
mediale a feţei dorsale a mâinii.
Al doilea nerv digital dorsal, coboară de-a lungul celui de-al patrulea spaţiu interdigital,
şi se distribuie marginii laterale a degetului mic şi marginii mediale a inelarului, iar cel de-al
treilea nerv digital dorsal se distribuie marginii laterale a inelarului şi marginii mediale a
mediusului.
Ramura palmară trece între osul pisiform şi artera ulnară, asigurând inervaţia senzitivă
a porţiunii superioare a palmei mâinii.
Ramura superficială perforează fascia antebrahială, trece la palma mâinii între muşchiul
flexor ulnar al carpului şi muşchiul flexor superficial al degetelor şi se distribuie eminenţei
hipotenare. Dă naştere nervilor digitali palmari comuni care dau ramuri pentru marginea
medială a degetului mic şi marginea medială a inelarului şi marginea laterală a degetului mic.
Aceste ramuri colaterale sunt reprezentate de nervii digitali palmari proprii.
Ramura profundă împreună cu ramura profundă a arterei ulnare, pătrunde în eminenţa
hipotenară, între muşchii flexor scurt al degetului mic şi adductor al degetului mic (situaţi
superficial) şi muşchiul opozant al degetului mic (situat profund). Trece pe sub aponevroza
palmară profundă alături de arcada palmară profundă. Este o ramură motorie, ce participă la
inervaţia muşchilor palmei mâinii.

Fig.10. Nervul ulnar la nivelul cotului şi porţiunii proximale a antebraţului. Vedere medială. Partea dreaptă.
1 şi 5.M.flexor superficial al degetelor; 2.A.recurentă ulnară; 3.M.flexor ulnar al carpului; 4.A.radială; 6 şi
11.N.ulnar; 7.A.ulnară; 8.Rr.musculare pentru m.flexor profund al degetelor; 9.Rr.musculare pentru m.flexor ulnar al
carpului; 10.A.brahială; 12.A.colaterală ulnară inferioară; 13.Septul intermuscular medial al braţului

11
Teritoriu motor. Nervul ulnar inervează:
- muşchiul flexor ulnar al carpului şi muşchiul flexor profund al degetelor (fasciculele
mediale);
- muşchii eminenţei hipotenare;
- muşchiul adductor al policelui şi muşchiul flexor scurt al policelui (fasciculele
profunde);
- muşchii lombricali mediali;
- muşchii interosoşi palmari şi dorsali;
Teritoriu senzitiv. Inervează:
- treimea medială a palmei mâinii;
- jumătatea medială a feţei dorsale a mâinii.

Fig.11. Planurile profunde ale palmei mâinii.Partea dreaptă. l.A.radială; 2.R.palmară a n.median; 3.N.median;
4.Rr.musculare pentru m.abductor scurt al policelui; 5.Rr.musculare pentru m.opozant al policelui; 6.R.musculară
pentru fasciculul superficial a m.flexor scurt al policelui; 7.R.musculară pentru capul oblic al m.adductor al
policelui; 8.R.musculară pentru capul transvers al m.adductor al policelui; 9.R.musculară pentru al treilea
m.lombrical; 10.R.musculară pentru al patrulea m. lombrical; 11.R.musculară pentru mm.interosoşi ai spaţiului IV;
12.Arcul palmar profund; 13. R.musculară pentru m.flexor scurt al degetelui mic; 14.R.musculară pentru m.opozant
al degetelui mic; 15.R.musculară pentru m.abductor al degetului mic; 16.Tendonul m.flexor ulnar al carpului;
17.N.ulnar

12
Fig.12. Ramura profundă a nervului ulnar. Partea dreaptă. 1.R.profundă a n.ulnar; 2.R.musculară pentru primul
m.interosos palmar; 3.R.musculară pentru primul m.interosos dorsal; 4.R.musculară pentru m.adductor al policelui;
5.R.musculară pentru mm.lombricali 3, 4; 6.R.musculară pentru m.opozant al degetului mic; 7.N.ulnar.

NERVUL RADIAL

Nervul radial este un nerv mixt, care ia naştere din fasciculul posterior al plexului brahial,
împreună cu nervul axilar.
Trece prin axilă, unde are raporturi: anterior cu artera axilară şi nervul median şi posterior
de muşchii subscapular, rotund mare şi latissim. Trece la braţ, prin spaţiul humerorondotricipital,
împreună cu artera brahială profundă şi coboară oblic, inferior şi lateral, pe faţa posterioară a
humerusului, în şanţul nervului radial, între capul lateral şi capul medial al muşchiului triceps
brahial. în treimea inferioară a braţului, perforează septul intermuscular brahial lateral şi trece
anterior, la nivelul braţului.
În regiunea cubitală anterioară, străbate şanţul brahial lateral, între muşchiul biceps
brahial şi muşchiul brahioradial. La acest nivel este în contact cu capul radiusului, fiind acoperit
de muşchiul brahioradial şi vine în raport lateral, cu muşchii lung extensor radial al carpului şi
scurt extensor radial al carpului. Superior de capul radiusului, nervul radial se divide în ramurile
sale terminale.

13
Ramurile nervului radial

Nervul cutanat brahial posterior ia naştere din nervul radial, în axilă şi se distribuie
tegumentului feţei dorsale a braţului.

Fig.13. Nervul radial. 1.N.radial; 2.N.cutanat brahial posterior; 3.Capul lung al m.triceps brahial; 4.Capul lateral al
m.triceps brahial; 5.M.anconeu; 6.N.cutanat antebrahial posterior; 7.M.extensor lung al degetelor; 8.M.extensor al
indexului; 9.Capul medial al m.triceps brahial; 10. M.brahioradial; 11.M.lung extensor radial al carpului; 12.M.scurt
extensor radial al carpului; 13.R.profundă; 14.R.superficială; 15.M.supinator; 16.M.abductor al policelui;
17.M.extensor lung al policelui

Nervul cutanat brahial lateral inferior se desprinde din nervul radial, în regiunea
posterioară a braţului. El inervează tegumentul porţiunii inferioare a feţei laterale a braţului.
Nervul cutanat antebrahial posterior ia naştere la nivelul şanţului nervului radial,
perforează septul intermuscular brahial lateral şi ajunge în regiunea posterioară a antebraţului.
Inervează tegumentul regiunii postero-laterale a braţului, regiunii posterioare a antebraţului.

14
Fig.14. Regiunea deltoidiană şi regiunea posterioară a braţului. Partea dreaptă.
1.R.articulară a n.axilar; 2.R.musculară pentru m.rotund mic; 3.A.subscapulară; 4.N.cutanat brahial posterior;
5.R.musculară pentru capul lung al m.triceps brahial; 6.R.musculară pentru capul medial al m.triceps brahial;
7.N.radial; 8 şi 10.Rr.musculare pentru capul lateral al m.triceps brahial; 9.A.brahială profundă; 11.N.cutanat brahial
lateral superior; 12.A.circumflexă humerală posterioară; 13.N.axilar; 14.M.deltoid

Ramuri musculare iau naştere din nervul radial, atât la nivelul axilei, cât şi la nivelul
braţului. Inervează muşchii: triceps brahial, anconeu, brahioradial, extensor lung radial al
carpului şi scurt extensor radial al carpului.
Ramura profundă de la origine, se îndreaptă inferior şi lateral, trece printre capetele de
inserţie ale muşchiului supinator situându-se între muşchii extensori superficiali şi profunzi ai
antebraţului. La nivelul membranei interosoase antebrahiale se continuă cu nervul interosos
antebrahial posterior, care trece între membrană şi muşchii profunzi ai antebraţului. Ramura
profundă inervează muşchii regiunii posterioare a antebraţului.

15
Fig.15. Nervii radial şi median la nivelul regiunii anterioare a cotului. Partea dreaptă. 1.A.recurentă radială;
2.N.radial; 3.N.musculocutan; 4.R.profundă a n.radial; 5.A.interosoasă anterioară; 6.R.superficială a n.radial;
7.M.rotund pronator; 8.A.mediană; 9.A.recurentă ulnară; 10.A.ulnară; 11.A.brahială; 12.N.median; 13.A.colaterală
ulnară superioară; 14.Septul intermuscular lateral al braţului

Fig.16 .Nervul radial la nivelul cotului şi antebraţului. Vedere posterioară dreaptă. 1.Septul intermuscular
brahial lateral; 2.R.musculară pentru capul lateral al m.triceps brahial; 3.R.musculară pentru m.scurt extensor radial
al carpului; 4.R.musculară pentru m.extensor al degetelor; 5.R.musculară pentru m.extensor al degetului mic;
6.R.musculară pentru m.extensor lung al policelui; 7.R.musculară pentru m.extensor al indexului; 8.R.dorsală a
n.ulnar; 9 şi 11.N.interosos antebrahial dorsal; 10 şi 14.R.superficială a n.ulnar; 12.R.musculară pentru m.extensor
scurt al policelui; 13.R.musculară pentru m.abductor lung al policelui; 15.R.musculară pentru m.extensor ulnar al
carpului; 16.R.musculară pentru m.supinator; 17.R.profundă a n.radial; 18.R.musculară pentru m.lung extensor
radial al carpului; 19.N.radial; 20.N.cutanat antebrahial posterior

16
Fig.17. Nervul radial la nivelul cotului şi antebraţului. Vedere laterală dreaptă. 1.N.radial; 2.R.musculară
pentru m.brahioradial; 3.R.musculară pentru m.lung extensor radial al carpului; 4 şi 22.Rr.musculare pentru m.scurt
extensor radial al carpului; 5.R.musculară pentru m.supinator; 6.R.musculară pentru m.extensor al degetului mic;
7.R.musculară pentru m.extensor al degetelor; 8.R.musculară pentru m.extensor lung al policelui; 9.N.interosos
antebrahial dorsal; 10.Al doilea nerv digital dorsal; 11.Primul nerv digital dorsal; 12.N.digital propriu dorsal pentru
marginea laterală a feţei dorsale a primei falange a indexului; 13.N.digital propriu dorsal pentru marginea medială a
feţei dorsale a policelui; 15 şi 20.N.musculocutan; 16.Anastomoză între n.musculocutan şi n.radial; 17.R.musculară
pentru m.abductor al policelui; 18.R.musculară pentru m.extensor scurt al policelui; 19.R.superficială a n.radial;
21.R.profundă a n.radial

Ramura superficială trece, împreună cu artera radială, prin şanţul brahial lateral, medial
de muşchiul brahioradial şi de muşchii lung extensor radial al carpului şi scurt extensor radial al
carpului, în porţiunea inferioară a feţei posterioare a antebraţului dă naştere ramurii
comunicante ulnare ce se anastomozează cu ramura dorsală a nervului ulnar şi nervilor digitali
dorsali . Nervii digitali dorsali inervează policele, indexul şi marginea laterală a mediusului. La
nivelul indexului şi mediusului inervează numai primele două falange.
Teritoriu motor. Inervează muşchii:
- lojei posterioare a braţului;
- lojei posterioare a antebraţului;
- lojei laterale a antebraţului.
Teritoriu senzitiv. Inervează tegumentul:
- porţiunii portero-laterale a braţului;
- porţiunii postero-laterale a antebraţului;
- jumătăţii laterale a feţei dorsale a mâinii.

17
Fig.18. Nervii cutanaţi ai braţului. Vedere postero-medială. Partea dreaptă. 1.N.axilar; 2.N.cutanat brahial
lateral superior; 3.N.radial; 4.N.cutanat brahial lateral inferior; 5.N.cutanat brahial posterior; 6.N.cutanat posterior al
antebraţului; 7.R.a n.cutanat brahial medial; 8.R.a n.cutanat antebrahial medial

NERVUL AXILAR

Nervul axilar este un nerv mixt, ce ia naştere din fasciculul posterior al plexului brahial,
împreună cu nervul radial. De la origine, situat posterior de artera axilară, nervul axilar se
îndreaptă inferior şi lateral, trece prin patrulaterul humerobirondotricipital, împreună cu vasele
circumflexe humerale posterioare, înconjoară colul chirurgical al humerusului şi se termină sub
muşchiul deltoid.

Fig.19. Regiunea deltoidiană. Vedere posterioară. Partea dreaptă. l.M.deltoid reclinat; 2.N.axilar; 3.Spaţiul
axilar lateral; 4.N.radial; 5.Spaţiul axilar inferior; 6.M.infraspinos; 7.M.rotund mic; 8.Spaţiul axilar medial;
9.M.rotund mare; 10.Capul lung al m.triceps brahial; 11.M.latissim

18
Ramurile nervului axilar

Ramuri musculare iau naştere din porţiunea terminală a nervului, sunt numeroase şi se
răspândesc pe faţa profundă a muşchiului deltoid. Nervul axilar inervează şi muşchiul rotund mic
şi muşchiul subscapular.
Nervul cutanat brahial lateral posterior trece între capul lung al muşchiul triceps
brahial şi muşchiul deltoid, perforează fascia la nivelul marginii posterioare a muşchiului deltoid
şi se distribuie tegumentului umărului şi feţei supero- laterale a braţului.

Fig.20. Nervul axilar. 1.Fasciculul posterior al plexului brahial; 2.M.deltoid; 3.N.axilar; 4.N.radial

Teritoriu motor: nervul axilar inervează muşchiul deltoid, muşchiul rotund mic şi
muşchiul subscapular. El este nervul abducţiei braţului.
Teritoriu senzitiv: inervează tegumentul:
- umărului;
- porţiunii supero-laterale a braţu

19
20

S-ar putea să vă placă și