Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

1. Citiți textul următor:


”De la gârlă-n pâlcuri dese
Zgomotoși copiii vin;
Satul e de vuiet plin;
Fumul alb alene iese
Din cămin.” (George Coșbuc, Noapte de vară”)

2. Încercuiți variantele corecte:


 Copiii vin : a) de la școală b) de la gârlă c) din pădure

 Cuvântul copiii are : a) 2 silabe b) o silabă c) 3 silabe


3. Despărțiți în silabe cuvintele:
pâlcuri ………………………………………….. zgomotoși ……………………………………….
copiii…………………………………………… vuiet ………………………………………..
4. Găsiți alte 3 adjective ( însușiri) potrivite pentru substantivele:
Copii zgomotoși , ………………………………………………………………………..
Fum alb, …………………………………………………………………………………
5. Găsiți cuvintele cu același înțeles ( sinonimele)pentru:
pâlcuri …………………………….. zgomotoși……………………………………..
vuiet……………………………….. alene ………………………………………….
6. Scrieți cuvintele cu sens opus( antonimele) pentru:
des ……………………… a veni ……………………………………..
zgomotos ……………………………. Plin …………………………………….
alene ……………………………….. a ieși ……………………………………..
7. Alcătuiți o propoziție în care cuvântul vin să aibă alt sens decât cel din poezie.
………………………………………………………………………………………………………

9 .Transcrieți ultima propoziție a textului . Indicați numărul de cuvinte din care e alcătuită.

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. Nr cuvinte : ………
10. Precizați ce părți de vorbire sunt cuvintele următoare din text:
gârlă - ……………………………….. alb - ……………………………………..
fumul- ……………………………….. vin - ……………………………………..
11. Identificați în text :
2 substantive la nr singular ………………………………………………………………………………..
2 verbe la timpul prezent …………………………………………………………………………………..
2 substantive însoțite de adjective…………………………………………………………………………..
12. Alcătuiți enunțuri cu următoarele cuvinte: fumul, vuiet, cămin.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și