Sunteți pe pagina 1din 1

DOSAR

pentru
înscriere în vederea obţinerii definitivării în învățământ
sesiunea 2021

Numele şi prenumele candidatului:_______________________________


(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie - cu majuscule)* *

___________________________________________________________________

Specialitatea în care este încadrat:______________________________________

Disciplina la care susține examenul de definitivare în învățământ*


___________________________________________________________________

Unitatea şcolară unde este încadrat:____________________________________

___________________________________________________________________

Judeţul:_____________________

Număr de telefon_______________, adresă de e-mail:______________________

Notă: * cadrele didactice care au două specializări pe aceeaşi diplomă, vor trece numai specializarea la care
susţin examenul de definitivare în învățământ
** Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex.
POPESCU V. MARIA căs. DUMITRU)