Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere pentru efectuarea inspecţiilor școlare de specialitate -DEFINITIVAT 2021

Cererea se depune doar electronic pe adresa pereanu.mariana@isjalba.ro

DOMNULE INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Subsemnatul/a...............................................................................absolvent(a) a...........................................................
................................................................cu diploma de licenta/absolvire in anul .................., având inscrisă pe
diploma SPECIALIZAREA......................................................................................................................., cu funcția
didactică de ................................................................................................................, titular/detașat/suplinitor in
unitatea de
invatamant.......................................................................................................................................................................,
vă rog să-mi aprobați, în vederea susținerii probelor pentru obținerea Examenului național de definitivare în
învătământ, sesiunea 2021, conform ART. 15 (1) din METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfășurare a
examenului național pentru definitivare în învăţământul preuniversitar , aprobată prin OMEC nr. 5434/31.08.2020,
publicată în MO nr. 852/17.09.2020 efectuarea :
 Inspectiei școlare de specialitate in semestrul I …...........................................................................
 Inspectiei școlare de specialitate și evaluarea portofoliului profesional personal în semestrul al II-lea
...............................................................
la specialitatea ............................................................................................................................................... .

Mentionez ca la 01.09.2020 am:


 Un stagiu de predare la catedra de ...........ani.

Data: Semnatura,

Pot fi contactat la nr. de tel.___________________________

DOMNULUI INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL


AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA

Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, Alba Iulia, 510009


Telefon: 0258 817255, Fax: 0258 817663
secretariat@isjalba.ro, www.isjalba.ro