Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ

I. Alege varianta corectă: 2p


1. Plantele sunt producători deoarece:
a) sunt foarte variate b) eliberează oxigen c) produc substanțe organice
2. Peștera este un ecosistem:
a) Acvatic b) creat de om c) subteran
3. Între lup și căprioară se stabilește o relație de:
a) cooperare b) simbioză c) pradă-prădător
4. Melcul de livadă face parte din grupa consumatorilor :
a. primari b. secundari c. terțiari

II. Asociază noțiunile din cele două coloane: 1p


A B
.......1. Ecosistem terestru natural a) Lacul
.......2. Ecosistem terestru artificial b) Peștera
.......3. Ecosistem acvatic c) Parcul
.......4. Ecosistem subteran d) Tundra

III. Realizează 3 lanțuri trofice cu câte 4 verigi fiecare, după model: 2p

frunze lăcustă șopârlă uliul

1. .............................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................

IV. Completează tabelul cu câte 3 caracteristici pentru fiecare componentă a celor 2


ecosisteme, după model. 3p
ECOSISTEMU Pădurea de foioase Pădurea de conifere
L
- Temperatura medie anuală este de 100C - Temperatura medie anuală este de 50C
- .................................................................... - ....................................................................
BIOTOP
- .................................................................... - ....................................................................
- .................................................................... - ....................................................................

- .................................................................... - ....................................................................
BIOCENOZĂ - .................................................................... - ....................................................................
- .................................................................... - ....................................................................

OFICIU: 2p

S-ar putea să vă placă și