Sunteți pe pagina 1din 1

Manopera infrastructura –“ Reabilitare strazi in comuna Turnu Rosu”

1. Montare bordura mare B5 la pretul de 18 lei/ml;


2. Montare bordure mica B1 la pretul de 12 lei/ml;
3. Montare rigola scafa la pretul de 18 lei/ml;
4. Montare capace camine apometu la pretul de 50 lei/buc;
5. Beton stabilizat la trotuare la pretul de 7 lei/mp;
6. Incarcare material grupa A-grele prin aruncare: 6.5 lei/to;
7. Descarcare material grupa A-grele prin transport pana la 10 m: 6.5 lei/to;
8. Spargerea si desfacerea betonului pe suprafete in trotuare : 45 lei/mc;
9. Balastare balast trotuare si borduri : 14 lei/mc;
10. Asternere strat nisip suport pavele: 2 lei/mp;
11. Montare pavaj la pretul de 20 lei/mp;
12. Montare rigola carosabila: 40 lei/buc;
13. Sapatura manuala in spatii greu accesibile: 45 lei/mc
14. Transport material cu roaba pe o lungime mai mare de 50 m: 6.52 lei/to.

Intocmit,