Sunteți pe pagina 1din 2

Data:17.12.

2020
Apele stătătoare. Marea Neagră

Apele stătătoare(bălți, iazuri, lacuri, mări,


oceane) sunt acele ape care provin din ploi, topirea
zăpezii, de la izvoare și afluenți, adunată în
adâncurile suprafeței Pământului.
După forma de relief unde sunt situate, lacurile
pot fi: de munte, de deal și podiș, de câmpie.
După modul de formare pot fi: lacuri artificiale
și lacuri naturale.
Lacurile naturale pot fi:
- Lacuri formate prin topirea unor vechi ghețari( l.
Bâlea)
- Lacuri formate în craterele vulcanilor stinși(l. Sf.
Ana)
- Lacuri formate prin prăbușirea unui versant al
muntelui si stăvilirea apelor unui râu(l.Roșu)
- Lacuri sărate, formate în adâncituri din vechi
mine de sare
- Lacuri cu apă sărată(limane marine) , dulce sau
amară, create de baraje de aluviuni aduse de
mare
Lacurile artificiale au fost construite pe cursul
rapid al unor râuri, pentru producerea energiei
electrice în hidrocentrale.
Mările sunt ape stătătoare mai mari decât
lacurile, dar mai mici decât oceanele.
Marea Neagră se află în sud-estul României ce
comunică cu Marea Mediterană prin strâmtoarea
Bosfor-Dardanele. Are o adâncime de 2.000 de
metri. În ea trăiesc : sturioni, rechini, delfini,
meduze, melci, alge etc. Țărmul este populat de
păsări marine(pescăruși, chire, furtunari ș.a.).
Marea Neagră are resurse importante de petrol si
de gaze naturale.