Sunteți pe pagina 1din 4

PLANUL DE ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2021

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Nr. Obiectul achiziției Cod Suma Procedura de Perioada


d/o CPV plani- achiziție desfășurării
ficată aplicabilă procedurii de
cu TVA, achiziție
mii lei
1. Energie electrică - 4000,0 Licitație publică Decembrie-ianuarie
2. Gaze - 2600,0 - Decembrie-ianuarie

3. Energie termică - 25,0 - Decembrie-ianuarie

4. Servicii de apă și canalizare - 300,0 - Decembrie-ianuarie

5. Servicii de salubritate - 60,0 - Decembrie-ianuarie

6. Combustibil 09100000-0 1032,0 Licitație publică Decembrie-ianuarie


7. Servicii telefonie IP telefonie 64215000-6 100,0 Contract de Decembrie-ianuarie
(STISC) valoare mică
8. Servicii de telefonie fixă 64211000-8 6,2 Contract de Decembrie-ianuarie
(Moldtelecom) valoare mică
9. Servicii televiziune digitală 64228100-1 8,0 Contract de Decembrie-ianuarie
IPTV valoare mică
10. Cafea, ceai, frișcă 15860000-4 32,2 Contract de Decembrie-ianuarie
valoare mică
11. Flori și compoziții floristice 03121200-7 59,8 Contract de Decembrie-ianuarie
valoare mică
12. Antivirus corporativ 48300000-1 150,0 Contract de Decembrie-ianuarie
TeamViewer Gov valoare mică
13. Buletin informativ al 22100000-1 100,0 Contract de Decembrie-ianuarie
Parlamentului „Parlament valoare mică
INFO”
14. Ediții periodice 79980000-7 25,0 Contract de Decembrie-ianuarie
valoare mică
15. Monitorul Oficial 22211100-3 25,0 Contract de Decembrie-ianuarie
valoare mică
16. Monitorul fiscal 22211000-2 10,0 Contract de Decembrie-ianuarie
valoare mică
17. Servicii telefonie mobilă și 64212000-5 100,0 Contract de Decembrie-ianuarie
roaming valoare mică
18. Servicii de distribuire a apei 41110000-3 50,4 Contract de Decembrie-ianuarie
valoare mică
19. Apă potabilă îmbuteliată 41110000-3 276,0 Cererea ofertei Decembrie-ianuarie
de preț
20. Servicii pază de stat MAI 79713000-5 365,0 Negociere fără Decembrie-ianuarie
publicare
21. Servicii de recepționare, 64110000-0 35,0 Contract de Decembrie-ianuarie
francare, sortare, livrare a valoare mică
corespondenței
22. Servicii internet 72400000-4 Contract de Decembrie-ianuarie
60,0 valoare mică
23. Servicii internet 50 Gb lunar 72400000-4 Contract de Decembrie-ianuarie
10,0 valoare mică
24. Pahare de carton 39222120-1 Contract de Decembrie-ianuarie
35,0 valoare mică
25. Produse igienice 33710000-0 150,0 Contract de Decembrie-ianuarie
valoare mică
26. Detergenți. Produse chimice 39800000-0 200,0 Contract de Decembrie-ianuarie
de curățat valoare mică
27. Materiale pentru construcții 44000000-0 50,0 Contract de Decembrie-ianuarie
valoare mică
28. Mărfuri de uz casnic și 42100000-0 110,0 Cererea ofertei Ianuarie-februarie
gospodăresc de preț
29. Servicii de transport aerian de 60400000-2 500,0 Cererea ofertei Ianuarie-februarie
pasageri de preț
30. Rechizite de birou. 30192000-1 291,0 Cererea ofertei Ianuarie-februarie
de preț
31. Servicii ce locațiune OTIP - 120,0 Contract de Ianuarie-februarie
locațiune
32. Servicii de cazare a 55110000-4 110,0 Contract de Ianuarie-februarie
delegațiilor oficiale valoare mică
33. Servicii medicale Direcția 85100000-0 21,0 Contract de Ianuarie-februarie
Transport valoare mică
34. Servicii de deservire a mașinii 71356200-0 70,0 Contract de Ianuarie-Februarie
frigorifice valoare mică
35. Servicii de deservire a 71356200-0 50,0 Contract de Ianuarie-Februarie
cazangeriei valoare mică
36. Servicii de deservire, 50740000-4 150,0 Contract de Ianuarie-februarie
verificare tehnică, reparație a valoare mică
ascensoarelor.
37. Servicii de spălătorie a fețelor 98310000-9 10,0 Contract de Ianuarie -februarie
de masă, prosoapelor valoare mică
38. Servicii de mentenanță 72150000-1 1895,0 Licitație publică Ianuarie -februarie
echipament IT

39. Servicii de mentenanță 72150000-1 191,0 Contract de Ianuarie-februarie


programe valoare mică

40. Servicii de reparație a 50100000-6 300,0 Cererea ofertei Ianuarie-februarie


automobilelor de preț
41. Piese de schimb pentru 34300000-0 156,0 Contract de Ianuarie-februarie
reparația automobilelor valoare mică
42. Servicii de asigurare a 66514100-7 280,0 Cererea ofertei Ianuarie-februarie
transportului (RCA, CASCO) de preț
43. Servicii de deservire a 55300000-3 225,0 Contract de Ianuarie-februarie
delegațiilor oficiale. Ecxursii valoare mică
44. Legitimații de serviciu 22456000-1 Contract de Ianuarie-februarie
18,5 valoare mică
45. Dispozitive GPS 32500000-8 Contract de Ianuarie-februarie
18,0 valoare mică
46. Suvenire 18530000-3 127,5 Contract de Februarie-martie
valoare mică
47. Echipament foto-video 38650000-6 161,0 Contract de Februarie-martie
valoare mică
48. Servicii de pază antiincendiară 50413200-5 30,0 Contract de Ianuarie-februarie
valoare mică
49. Servicii de instruire 80500000-9 100,0 Contract de Februarie-martie
valoare mică
50. Broșuri 22150000-6 25,0 Contract de Februarie-martie
valoare mică
51. Instalație de distribuție a 45223110-2 200,0 Contract de Februarie-martie
energiei termice valoare mică
52. Servicii de catering 55300000-3 30,0 Contract de Februarie-martie
valoare mică
53. Servicii de deservire și 71356200-0 39,0 Contract de Martie-aprilie
reparație a utilajui Karcher. valoare mică
Piese de schimb.
54. Servicii de spălătorie uscată, 98310000-9 25,0 Contract de Martie-aprilie
umbrire geamuri valoare mică
55. Servicii de deservire a 50310000-1 195,0 Contract de Martie-aprilie
imprimantelor, copiatoarelor. 95,0 valoare mică
Servicii de deservire a 100,0
scanerelor
56. Mărfuri electrice 31000000-6 50,0 Contract de Martie-aprilie
valoare mică
57. Albume: 22100000-1 34,9 Contract de Martie-aprilie
1.,,Republica Moldova Patrimonial”, valoare mică
2.,,Patrimonial Cultural al RM”,
3.,,Moldova” ,
4. ,, Icoane Vechi”, 5. ”Mănăstiri și
Schituri Basarabene”
58. Accesorii, consumabile, piese 30200000-1 595,0 Cererea ofertei Martie –
pentru computere, aparate de preț aprilie
multiplicare. SD/DVD arhivă
59. Jaluzele 39515400-9 10,0 Contract de Martie-aprilie
valoare mică
60. Mobilier 39100000-3 65,0 Contract de Martie-aprilie
valoare mică
61. Foi cu antet, plicuri, cărți 22100000-2 87,0 Contract de Martie-aprilie
vizită, blanchete valoare mică
62. Servicii de deservire a 71356200-0 170,0 Contract de Martie -aprilie
sistemului de condiționare valoare mică

63. Servicii de mentenanță 72150000-1 120,0 Contract de Martie-aprilie


echipament condiționare și valoare mică
UPS
64. Echipament IT 30200000-1 1666,5 Licitațe publică Martie-aprilie

65. Instalație frigorifică 45223110-0 1300,0 Licitație publică Martie-aprilie


66. Servicii de transport auto de 60000000-8 20,0 Contract de Martie-aprilie
pasageri valoare mică
67. Echipament de lucru, accesorii 18000000-9 8,7 Contract de Martie-aprilie
valoare mică
68. Servicii de deservire a 71314000-2 349,5 Cererea ofertei Martie-aprilie
sistemului energetic de preț

69. Felicitări 22300000-3 15,0 Contract de Martie-aprilie


valoare mică
70. Lucrări de reparație încăperi 45200000-9 50,0 Cererea ofertei Martie-aprilie
de preț
71. Licențe pentru produse 48300000-1 1650,0 Licitație publică Martie-aprilie
Microsoft, Adobe photoshop.
72. Electrocasnice 39700000-9 60,0 Contract de Aprilie -mai
valoare mică
73. 09211100-2 84,0 Contract de Mai-iunie
Uleiuri pentru mașini valoare mică
74. Anvelope, acumulatoare 31400000-0 111,0 Contract de Mai-iunie
valoare mică
75. Safeu metalic 44421000-7 10,5 Contract de Mai-iunie
valoare mică
76. Servicii de curățătorie a 98310000-9 50,0 Contract de Mai-iunie
inventarului moale valoare mică
77. Publicații de specilitate. 22100000-1 33,0 Contract de Iunie-iulie
Dicționare valoare mică
78. Veselă 39221110-1 4,8 Contract de Iunie-iulie
valoare mică
79. Simboluri de stat 35821000-5 43,0 Contract de Iunie-iulie
Panglică tricolor valoare mică

80. Suporturi pentru drapele 35821100-6 20,0 Contract de Iunie-iulie


valoare mică
81. Servicii de dezinfecție, 90923000-3 13,0 Contract de August-septembrie
deratizare valoare mică
82. Servicii de spălare a 98341130-5 60,0 Contract de August-septembrie
geamurilor valoare mică
83. Servicii de analiză pentru 50310000-1 4,5 Contract de Septembrie-
obținerea certificatelor SSL valoare mică octombrie
84. Decorațiuni de Anul Nou 39298900-6 10,0 Contract de Noiembrie-decembrie
valoare mică