Sunteți pe pagina 1din 170

IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID 19 ASUPRA CONTABILITĂȚII:

TRATAMENTE ADAPTATE, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Lectori CECCAR
Bâtcă – Dumitru Corina
Calu Daniela
Irimescu Alina
Sahlian Daniela
Vuță Mihai
CONTEXTUL CURSULUI

DIFICULTATI
??? FISCALE, JURIDICE
???

PRESIUNI CONTABILITATE MANAGEMENTUL


FINANCIARE RISCURILOR

DIFICULTĂȚI
MANAGERIALE
AGENDA CURSULUI

⓿Managementul riscurilor și implicațiile asupra contabilității;

⓿Aplicarea raționamentului profesional:

➢ Provizioane sau datorii contingente?

➢ Recunoașterea ajustărilor pentru depreciere

⓿Alternative privind finanțarea unei afaceri;

⓿ Aspecte privind continuitatea;

⓿Facilități financiare în contextul pandemiei de COVID-19


MANAGEMENTUL RISCURILOR

⓿ Managementul riscurilor – parte integrantă în


gestiunea organizației;
⓿ Analiza riscului de (in)solvabilitate și faliment;
⓿ Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor
proprii
MANAGEMENTUL RISCURILOR

✓ Managementul riscurilor – parte integrantă în gestiunea


organizației

Întrebare

Sunt manager financiar la o firmă de turism. În perioada pandemiei, și


ulterior, gestionarea riscurilor a devenit o problemă stringentă pentru
societatea la care lucrez. Cum pot obține o abordare integrată privind
gestiunea riscurilor?
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns

Abordarea integrantă a gestiunii unei organizații, implică:

A. Organizațiile trebuie să se concentreze în principal pe stabilirea și


îndeplinirea obiectivelor lor în vederea creșterii și creării de valoare
sustenabilă: gestionarea riscurilor este parte integrantă a acestei
activități.
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns
B. Riscurile trebuie să fie întotdeauna identificate, evaluate, tratate, raportate,
monitorizate și revizuite în raport cu obiectivele pe care organizația dorește să
le îndeplinească, acordând în același timp atenția cuvenită contextului intern și
extern în continuă schimbare al organizației;
C. Deși gestionarea riscurilor reprezintă o serie de cunoștințe, cu cadre generale,
standarde și îndrumări globale, aplicarea gestionării riscurilor trebuie
adaptată organizației;
D. Cei responsabili de stabilirea și îndeplinirea obiectivelor organizației trebuie să
fie, de asemenea, responsabili de gestionarea eficientă a riscurilor aferente;
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns

E. Deciziile trebuie fundamentate pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor.

F. Informațiile de înaltă calitate sunt esențiale pentru un proces decizional bun,


deoarece reduc incertitudinile.

G. Gestionarea eficientă a riscurilor este la fel de importantă în toate etapele de


gestionare care urmează procesului decizional.

H. Organizațiile trebuie să rămână suficient de agile pentru a face modificările

necesare pentru a continua să creeze și să păstreze valoarea.


MANAGEMENTUL RISCURILOR

✓ Managementul riscurilor – parte integrantă în gestiunea


organizației

Întrebare

Sunt controlor de gestiune în cadrul unei societăți pe acțiuni. În perioada


pandemiei de COVID 19 dorim să realizăm diverse analize a riscurilor.
Care sunt etapele necesare pentru elaborarea unui model de gestionare a
riscurilor societății?
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns

Etapele necesare pentru elaborarea unui model de gestionare a


riscurilor societății:

A: Pregătirea anterioară luării unei decizii;


B: Luarea deciziilor;
C: Acțiuni ulterioare deciziei;
D: Monitorizarea și revizuirea;
E: Învățarea.
MANAGEMENTUL RISCURILOR

✓Analiza riscului de (in)solvabilitate si faliment


Întrebare
Suntem o societate de turism. În perioada pandemiei, activitatea
economică a firmei a scăzut foarte mult. S-au reziliat o serie de
contracte, atât cu turiștii cât și cu societățile de cazare, tour-operatorii
etc. Turiștii au solicitat restituirea sumelor acordate ca avans, societățile
furnizoare de servicii nu sunt de acord cu restituriea sumelor acordate.
Se dorește o analiză a societății pentru a se afla riscul de trecere în in
solvabilitate. Care sunt principalele metode/modele de estimare a
riscului de trecere în insolvabilitate?
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns

Detectarea riscului de (in)solvabilitate se realizează prin:

metoda scorului;

metode bancare de evaluare a riscului de trecere în stare de


insolvabilitate.
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Metoda scorului: Răspuns

 Urmărește predicția riscului de trecere în stare de insolvabilitate


pornind de la o serie de rate financiare strâns corelate cu starea de
sănătate/slăbiciune a întreprinderii;

Ratele financiare sunt identificate prin analiză discriminantă și apoi se


caută cea mai bună combinație liniară dintre ele care să diferențieze cât
mai clar posibil întreprinderile performante de cele cu risc ridicat de
faliment.
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns
Principalele modele de calcul a riscului de faliment sunt:
Modelul „Z” al lui Altman (1968);
Modelul Canon - Holder (1978);
Modelul Anghel (2002).
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns
MODELUL „Z” AL LUI ALTMAN
Z = 1,2 x X1 + 1,4 x X2 + 3,3 x X3+ 0,6 x X4 + 1 x X5

X1 = Activ circulant / Activ total;


X2 = Profit reinvestit / Activ total = Autofinanțare / Activ total;
X3 = Rezultat din exploatare / Activ total;
X4 = Capitalizare bursieră / Datorii totale;
X5 = Cifra de afaceri / Activ total.
Dacă Z ≥ 3 nu sunt probleme, întreprinderea prezintă încredere.
Dacă Z este cuprins între 1,8 și 3, acesta indică o stare de alertă, o situație
dificilă.
Dacă Z < 1,8, întreprinderea este în prag de faliment.
MANAGEMENTUL RISCURILOR
Răspuns
MODELUL CANON-HOLDER
Z= 0,24 X1 +0,22 X2 -0,16 X3 -0,87 X4 +0,10 X5

X1 = rezultatul brut al exploatării/ Datorii


X2 = Capital permanent/ Total active
X3= Valori realizabile și disponibile/ total active
X4 = Cheltuieli financiare/ Cifra de afaceri
X5 = Cheltuieli cu personalul /Cifra de afaceri
Dacă z > 9 atunci firma este solvabilă;
Dacă z ∈[ 9,4) atunci firma se află într-o zonă de incertitudine cu
posibilităţi de redresare;
Dacă z < 4 atunci falimentul firmei este iminent.
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns
MODELUL ANGHEL
A = 5,676 + 6,3718 X1 + 5,3932 X2 – 5,1427 X3 – 0,0105 X4

X1 = rata rentabilităţii veniturilor


X2 = rata de acoperire a datoriilor cu cash-flow
X3 = rata de îndatorare a activului
X4 = perioada de achitare a obligaţiilor

Dacă A < 0 Faliment/Eşec


Dacă 0 < A < 2,05 Zonă de incertitudine
Dacă A > 2,05 Situație bună
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns
Metodele bancare de evaluare a riscului de in(solvabilitate) au în
vedere:
Credibilitatea reprezintă suportul material şi moral, elementul esenţial
fără de care un credit nu poate fi acordat.
Bonitatea reprezintă performanţa financiară a agentului economic care
atestă încrederea pe care acesta o inspiră băncii în momentul
solicitării unui credit, de a restitui la scadenţă creditele contractate
împreună cu dobânzile aferente.
MANAGEMENTUL RISCURILOR
Grila de rating a unei bănci
MANAGEMENTUL RISCURILOR
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

⓿ Necesitatea constituirii de provizioane

⓿ Tipuri de provizioane

⓿ Provizioane sau datorii contingente?

⓿ Ajustări pentru depreciere


APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

UTILITATE:

• Recunoașterea provizioanelor – instrument util


pentru evitarea decapitalizării unei entități

• Datoriile contingente – barometru al riscului unei


afaceri
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
Întrebare
✓Necesitatea constituirii de provizioane
În contextul crizei determinate de COVID-19, societățile au fost puse în situația
de a-și întrerupe activitatea, de a-și reduce activitatea sau de a se restructura.

a) Ce condiții trebuie îndeplinite pentru constituirea de provizioane?

b) Reprezintă provizioanele un tratament de acoperire împotriva riscului


generat de pandemia COVID-19?

c) Care este raționamentul profesional specific pentru constituirea acestuia?

d) Care sunt înregistrările contabile aferente provizioanelor?

e) Este necesar să constitui provizioane dacă nu sunt deductibile fiscal?


APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
Răspuns

BAZA LEGALĂ: OMFP 1802


a)Ce condiții trebuie îndeplinite pentru constituirea de provizioane?
Toate aceste ipoteze se traduc în contabilitate prin constituirea de
provizioane.
Art 373:Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.
Art 374. - (1) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
▪ o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;
▪ este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora
obligaţia respectivă; şi
▪ poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
Răspuns

BAZA LEGALĂ: OMFP 1802

b) Reprezintă provizioanele un tratament de acoperire


împotriva riscului generat de pandemia COVID-19?

Provizioanele se constituie și se actualizează cel puţin la


fiecare dată de raportare a situațiilor financiare.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

c) Care este raționamentul profesional specific pentru


constituirea acestuia?
Răspuns

Constituirea provizioanelor este o consecință a aplicării


principiului prudenței.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

d) Care sunt înregistrările contabile aferente provizioanelor?

Răspuns
Constituirea provizioanelor/Majorarea provizioanelor

Anularea provizioanelor/Reducerea provizioanelor


APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

e) Este necesar să constitui provizioane dacă nu sunt deductibile fiscal?

Răspuns

Provizioanele sunt un instrument de gestiune a riscurilor la care se


expune o firmă;

Constituire de provizioane NU are nicio legătură cu deductibilitatea


acestora.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

✓Necesitatea constituirii de provizioane


Întrebare

Sunt contabilul unei firme care se ocupă cu


comercializarea de produse de artizanat. Activitatea
noastră a fost serios afectată. În vederea evitării
decapitalizării întreprinderii, care sunt categoriile de
provizioane pe care ar trebui să le am în vedere spre
constituire, în contextul pandemiei de COVID-19?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns

Provizioanele pentru litigii

Provizioanele pentru garanții acordate clienților

Provizioanele pentru restructurare

Provizioanele pentru contracte oneroase


APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

✓Necesitatea constituirii de provizioane;


Întrebare

Suntem acționați în instanță de către un client care ne cere despăgubiri


pentru neonorarea comenzilor la timp, survenită din cauza reducerii
timpului de lucru, în contextul pandemiei de COVID-19. Reprezintă
acesta un risc de care trebuie să ținem cont din punct de vedere
contabil?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns
Provizioanele pentru litigii sunt adecvate în situațiile în care societatea este
acționată în judecată și estimează o pierdere probabilă în urma acelui litigiu.

Este foarte probabil ca numărul de procese să crească semnificativ după


încetarea crizei, fie că este vorba despre litigii de muncă, comerciale sau fiscale.

Totuși, cheltuielile cu aceste pierderi probabile viitoare, se recunosc doar în


măsura în care societatea consideră că este probabil ca procesele respective să
fie pierdute și doar dacă sumele sau beneficiile care vor trebui transferate celor
cu care se judecă pot fi estimate credibil.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

✓Necesitatea constituirii de provizioane


Întrebare

Sunt contabil la o societate pe acțiuni care, din diverse motive, printre


care și pandemia de COVID 19, a fost nevoită să își schimbe o parte din
furnizorii tradiționali. Ca urmare a acestui aspect, aceasta a livrat
clienților câteva loturi de produse cu defecțiuni de calitate, ce au
generat prejudicii consumatorilor. Unul din motive este faptul că, la
rândul lor, furnizorii au livrat produse cu un grad de calitate îndoielnic.
Aceasta are 4 procese distincte pe rol A, B, C, D. În cazurile A și B
societatea la care sunt contabil a dat în judecată furnizorii pentru
sumele de 100.000 lei, respectiv 800.000 lei. În cazurile C și D societatea
este dată în judecată de clienți pentru sumele de 900.000 lei, respectiv
1.200.000 lei.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

✓Necesitatea constituirii de provizioane


Întrebare

În urma scrisorilor trimise avocaților firmei, prin care se solicită status-ul


proceselor, am primit următoarea situație:

Cum ar trebui să fie tratate aceste cazuri din punct de vedere contabil?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns

➢ Caz A: Nu se prezintă nimic în notele la situațiile financiare;

➢ Caz B: Se prezintă în note un activ contingent pentru suma de 800.000


lei;

➢ Caz C: Se constituie un provizion pentru suma de 900.000 lei;

➢ Caz D: Se constituie o datorie contingentă pentru suma de 1.200.000


lei.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

✓Necesitatea constituirii de provizioane


Întrebare

Suntem o societate care vinde ventilatoare mecanice utilizate în


pentru tratarea COVID-19. Aceste ventilatoare au o perioadă de
garanție de 5 ani. Care este raționamentul profesional utilizat
pentru estimarea valorii pentru care societatea va constitui
provizioane pentru garanții acordate clienților?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
Răspuns
Provizioanele pentru garanții acordate clienților se evaluează la
fiecare dată de raportare luându-se în considerare:
➢ vânzările efectuate în cursul perioadei (la marea majoritate a
companiilor, aceste vânzări s-au diminuat dramatic, așa cum se
întâmplă în cazul vânzărilor de electrocasnice etc.),
➢ valoarea reparațiilor efectuate în cursul perioadei pentru
produsele aflate în garanție, și
➢ valoarea garanțiilor aferente produselor care au ieșit din
perioada de garanție.
Pe baza tuturor informațiilor amintite se actualizează soldul
provizionului pentru garanții acordate clienților.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
✓Necesitatea constituirii de provizioane
Întrebare
Sunt contabil la o societate (Alfa) care are ca obiect de activitate achiziţia
mărfurilor în scopul revânzării. În luna martie 2020, perioadă în care exista o
criză accentuată de măști medicale, societatea mea a încheiat un contract ferm,
negociat în lei, cu o societatea din Indonezia. Contractul prevede următoarele:
• Perioada contractului 12 luni, din momentul semnării;
• Achiziţia a 3.000 cutii de măști medicale/lună la un cost de achiziţie de 150
lei/cutie.
• În caz de reziliere, societatea Alfa trebuie să plătească o penalitate de 100.000
lei.
La sfârșitul lunii septembrie, am constatat că ne confruntăm cu situația scăderii
prețului măștilor, prețul de vânzare practicat de concurență pentru produse
similare fiind în medie de 120 lei/cutie. Cum trebuie să procedez din punct de
vedere contabil?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns
Analiza contractului la sfârșitul lunii mai:
➢Beneficii economice estimate a se obţine din contract/lună =
3.000 cutii de măști medicale x 120 lei/cutie = 360.000 lei
➢Costuri implicate de îndeplinirea obligaţiilor contractuale = 3.000
cutii de măști medicale x 150 lei/cutie = 450.000 lei
➢Costurile, de 450.000 lei, fiind mai mari decât beneficiile
estimate, de 360.00 lei, contractul este oneros, deci trebuie
constituit un provizion.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns
Recunoaşterea provizionului:
➢ Pentru contractele oneroase, trebuie consituit un provizion.
➢ Costul îndeplinirii contractului = 450.000 lei – 360.000 lei =
90.000 lei
➢ Min (penalitate; costul îndeplinirii contractului) = min (90.000 lei;
100.000 lei) = 90.000 lei

În funcție de evoluția situației pe piață, trebuie să se recalculeze


lunar provizionul.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

✓Necesitatea constituirii de provizioane


Întrebare

În urmă cu 2 ani, societatea la care lucrez a încheiat cu Interlease SA un contract


de leasing pentru un utilaj complex, folosit pentru producția de sisteme de
ventilație industrială. Utilajul poate fi reconfigurat, astfel încât societatea să
poată produce ventilatoare medicale, costurile cu reconversia utilajului terbuit
suportate de utilizator (locatar). Contractul a fost semnat pentru o perioadă de
5 ani şi conţine o clauză prin care partea care reziliază contractul pentru alte
motive decât forţa majoră, va plăti celeilalte o penalitate al cărei cuantum este
dat de dublul ratelor care au rămas de plată. Costurile cu reconversia utilajului
ar fi de 150.000 lei. La 31 martie, din cauza pandemiei de COVID 19,
întreprinderea constată că exploatarea utilajului a devenit ineficientă şi sistează
producţia. Se va constitui un provizion în acest caz?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

• Codul Civil califică forța majoră drept orice eveniment extern,


imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

• operatorii economici ar putea invoca neexecutarea obligațiilor


contractuale pe motiv de forță majoră numai dacă demonstrează că
sunt efectiv afectați, în mod obiectiv, în îndeplinirea obligațiilor.

• În măsura în care debitorul face dovada forței majore, el este


exonerat de răspundere pe perioada afectată de forța majoră, dacă
părțile nu convin contrariul.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
Răspuns
În cazul în care nu se face dovada forței majore și avocații firmei
sugerează faptul că există probabilitatea să se ajungă la un proces
care ar putea fi pierdut, iar societatea nu ia în considerare
reconversia utilajului, trebuie constituit un provizion, contractul
fiind considerat unul oneros.
Raționamentul profesional pentru constituirea provizionului este
următorul:
Min (penalitate; costul îndeplinirii contractului)
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

✓Necesitatea constituirii de provizioane


Întrebare

În vremea pandemiei de COVID-19 societatea Lunaplină se află în


imposibilitatea să-și onoreze un contract din cauza costurilor
suplimentare care au apărut, aceasta repezentând un risc pentru
firmă. Cum pot, din punct de vedere contabil, contracara impactul
acestui risc asupra situației financiare a firmei?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns

Provizioanele pentru contracte oneroase apar în situația în care societatea


identifică anumite contracte din care nu poate ieși fără penalizări semnificative și
pentru care estimează costurile mai mari decât beneficiile generate de
finalizarea acestora conform înțelegerii inițiale.

Pierderile estimate se recunosc ca un cost al perioadei actuale prin actualizarea


pierderilor nete anticipate a fi suportate pe perioada contractului.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

✓Necesitatea constituirii de provizioane Întrebare

În luna septembrie 2019, întreprinderea A garantează 2 credite


contractate de întreprinderea B, a cărei situaţie financiară la acel
moment era solidă. Începând cu luna aprilie 2020, din cauza pandemiei
de COVID 19, poziţia financiară a întreprinderii B se deteriorează şi la 25
iunie 2020 întreprinderea B se declara în faliment. Ce trebuia prezentat
în situaţiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2019, respectiv
în cele raportarea semestrială întocmită la data de 30 iunie 2020 ?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns
➢La data de 31.12.2019 nu se prezintă nimic;

➢La data de 30.06.2020 se constituie un provizion pentru cea mai


bună estimare a ieşirilor de resurse pentru acoperirea garanţiei.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

✓Necesitatea constituirii de provizioane

Întrebare

Pe data de 27 decembrie 2019, Consiliul de Administraţie al societăţii


Delta S.A. decide să închidă una dintre fabricile sale din China, din
cauza știrilor apărute în presă despre o nouă epidemie asemănătoare
SARS ce a condus la bulversarea activităților economice în zona
respectivă. Înainte de data bilanţului (31.12.2019) decizia nu a fost
comunicată nici uneia din părţile afectate şi nu au fost luate alte măsuri
pentru implementarea deciziei. Trebuia recunoscut un provizion la
31.12.2019?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns

Nu a existat nici un eveniment care obligă;

Nu există nici o obligaţie;

Nu se poate constitui provizion.


APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

✓Necesitatea constituirii de provizioane


Întrebare

Pe data de 2 aprilie 2020, Consiliul de Administraţie al societăţii Gama


S.A. decide să închidă una dintre fabricile sale din Spania, din cauza
pandemiei de COVID 19. Pe data de 5 aprilie 2020 a fost aprobat de
către consiliu un plan detaliat pentru închidere, au fost trimise scrisori
clienţilor anunţându-i să caute o sursă alternativă pentru produs, iar
salariaţilor diviziei le-au fost înmânate preavize. Trebuia recunoscut un
provizion la 30.06.2020?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns

Comunicarea deciziei este evenimentul care obligă (obligaţie implicită);

O ieşire de beneficii la închidere este probabilă;

Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor


de închidere a diviziei.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
✓Constituire ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți

La data de 30.06.2020 creanța față de clientul


Amareto în valoare de 83.300 lei devine incertă și se
estimează gradul de recuperare al creanței de 60%.
Ce trebuie să întreprindă contabilul societății care
are de încasat creanța respectivă?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

Răspuns

• Transfer creanță la clienți incerți

• Înregistrare ajustare pentru depreciere pentru procentul de


neîncasare
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

✓Clienți incerți Întrebare

Pe perioada stării de urgență un client (restaurant și terasă) a fost închis.


Față de acest client aveam o creanță încă dinaintea pandemiei. Nu am
avut constituite ajustări pentru deprecieri la data de 31.12.2019. După
data de 01.06.2020 clientul nu își deschide terasa și ne-a comunicat că
din cauza pierderilor suferite intenționează să renunțe la afacere.
Considerăm că nu mai putem recupera creanța de la client și dorim să o
scoatem din evidență. Care ar fi tratamentul contabil?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

Răspuns

CONTABIL: OMFP 1802/2014

Pentru scoaterea din evidență a creanțelor neîncasate, entitatea


trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile
legale pentru decontarea acestora conform pct. 328 din OMFP nr.
1.802/2014.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

Răspuns
CONTABIL: OMFP 1802/2014
 În baza propunerilor comisiei de inventariere și deciziei
administratorului creanțele se scad din evidență.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
✓Clienți incerți
Întrebare

Pe perioada stării de urgență un client (restaurant și terasă) a fost închis.


Față de acest client aveam o creanță încă dinaintea pandemiei. Am avut
constituite ajustări pentru deprecieri la data de 31.12.2019. După data
de 01.06.2020 clientul nu își deschide terasa și ne-a comunicat că din
cauza pierderilor suferite intenționează să renunțe la afacere.
Considerăm că nu mai putem recupera creanța de la client și dorim să o
scoatem din evidență. Care ar fi tratamentul contabil?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
Răspuns
CONTABIL: OMFP 1802/2014
Pentru scoaterea din evidență a creanțelor neîncasate, entitatea
trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile
legale pentru decontarea acestora conform pct. 328 din OMFP nr.
1.802/2014.

 Ordinul nr. 1.802/2014 stipulează că sumele aferente creanțelor


incerte trebuie reflectate distinct în contabilitate. În acest sens se
utilizează contul 4118 „Clienți incerți sau în litigiu”, pentru a-i
înregistra separat de ceilalți clienți pe aceia aflați în dificultate, rău-
platnici, dubioși sau în litigiu.
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
Răspuns
CONTABIL: OMFP 1802/2014

(a) Trecerea pe cheltuieli a clienților incerți:

(b) Anularea ajustării pentru depreciere:


APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

✓Clienți în faliment
Întrebare

Pe perioada stării de urgență un client (restaurant și terasă) a fost închis.


Anul trecut clientul intrase în stare de faliment și în urma hotărârii
judecătorești de intrare în faliment constituisem o ajustare pentru
depreciere. Menționăm că nu suntem afiliați și că această creanță nu a
fost garantată. În momentul de față s-a încheiat procedura falimentului
clientului. Care ar fi tratamentul contabil?
APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

Răspuns
CONTABIL: OMFP 1802/2014

(a) Trecerea pe cheltuieli a clienților incerți:

(b)Ajustarea TVA:

(c) Anularea ajustării pentru depreciere:


ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

⓿ Contractele de leasing, lease-back, IMM


Leasing
⓿ Factoring, IMM Factor
⓿ Linia de credit
⓿ Scontarea
⓿ Forfetarea
⓿ Finanțarea prin programul IMM INVEST
⓿ Proiectele cu finanțare europeană
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

✓Contractele de lease-back

Întrebare

Sunt contabilul unei societăți care a cumpărat în anul 2019 un


număr de 50 autoturisme noi, pentru activitatea de taximetrie. În
ultimele luni, din cauza pandemiei de COVID 19, activitatea
noastră s-a redus considerabil și, în prezent, ne confruntăm cu o
criză de lichidități. Banca a respins orice solicitare de acordare a
unui credit bancar. Pentru a nu intra în faliment, am dori să
utilizăm autoturismele pentru efectuarea de servicii de curierat.
Ce soluție putem găsi pentru a ne îmbunătăți cash-flow-ul?
Cum se reflectă aceasta în contabilitate?
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
Pentru îmbunătățirea cash-flow-lui puteți încheia cu o
societate de leasing o tranzacție de lease-back (vânzarea
bunului și preluarea acestuia în regim de leasing financiar sau
operațional);

Potrivit OMFP 1802/2014, art. 219, o tranzacţie leaseback se


contabilizează în funcţie de clauzele contractului de leasing, diferit, dacă:
tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un
leasing financiar;
tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un
leasing operaţional.
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI
AFACERI
Răspuns
CAZUL 1: LEASEBACK (VÂNZARE + LEASING FINANCIAR)
CONTABIL: OMFP 1802/2014 (Art. 219 a)
Tranzacția reprezintă un mijloc prin care locatorul acordă o finanţare
locatarului, activul având rol de garanţie.

Entitatea beneficiară a finanţării (locatarul) nu va recunoaşte în


contabilitate operaţiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite
condiţiile de recunoaştere a veniturilor.

Activul rămâne înregistrat în continuare la valoarea existentă anterior


operaţiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI
AFACERI
Răspuns

CAZUL 1: LEASEBACK (VÂNZARE + LEASING FINANCIAR)

CONTABIL: OMFP 1802/2014 (Art. 219 a)

Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiată prin articolul contabil:


512 "Conturi curente la bănci" = 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate„

Dobânda şi alte costuri ale finanţării, potrivit contractelor încheiate, să fie


înregistrate conform prezentelor reglementări.

Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adăugată, au loc două


operaţiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuată de locatar, şi
operaţiunea de leasing, efectuată de locator, pentru care taxa pe valoarea
adăugată se evidenţiază potrivit legii.
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns

CAZUL 2: LEASEBACK (VÂNZARE + LEASING OPERAȚIONAL)


CONTABIL: OMFP 1802/2014 (Art. 219 a)

Entitatea vânzătoare contabilizează o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea


scoaterii din evidenţă a activului şi a sumelor încasate sau de încasat şi a
taxei pe valoarea adăugată pentru operaţiunile taxabile, conform
prevederilor legale;

Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se


contabilizează de utilizator conform prezentelor reglementări, respectiv pe
seama contului de profit şi pierdere.
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI
AFACERI

LEASE-BACK

ssSocietatea 1. Vinde imobilizarea Banca, Companie de


(vânzător – leasing, investitor
locator) (cumpărător –
locator)

2. Preia în leasing

Leasing Leasing
financiar operațional
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI
AFACERI

LEASE - BACK Versus CREDIT

Evaluarea activelor:
valoare mai mare
Mai scump, dar
Avantaje fiscal prezintă AVANTAJE
Mai ieftin

Varianta finanțării
alternative în cazul în
care îndatorarea la
bancă este prea mare
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

1. Deblochează o Dezvoltă afacerea


sumă mare de
lichidități

Consolidez afacerea

AVANTAJELE
2. Echilibrarea
SOCIETĂȚII
situației financiare a
VÂNZĂTOARE - societății FR pozitiv
LOCATAR

Cazul în care
3. Beneficiază de o îndatorarea la bancă
sursă de finanțare este foarte mare

Cazul când activele


sunt subevaluate
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI
AFACERI
✓IMM Leasing

Întrebare

Suntem o entitate afectată de pandemia COVID 19,


lichiditățile entității au avut de suferit și dorim să ne
înscriem în programul IMM Leasing în vederea achiziției unor
echipamente. Care sunt condițiile pe care trebuie să le
îndeplinim? Ce categorii de bunuri pot fi achiziționate? Care
sunt beneficiile societăților?
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI
AFACERI

Răspuns
Bunurile care pot fi achiziționate
• Echipamente IT / tehnologia informației
• Utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru
transport mărfuri și persoane, utilizate în scop
comercial

Bunuri NOI sau SECOND-HAND


ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI
Răspuns AFACERI
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
✓ Factoring-ul creanțelor

Întrebare

Pentru a face rost de lichidități în perioada pandemiei, am încheiat, în


calitate de aderent, un contract de factoring cu banca cu care lucrez.
Acest contract înseamnă că eu îmi cedez creanțele față de un client
către bancă. In momentul în care eu emit o factură către clientul
respectiv, care are ca termen de plata 45 de zile, duc o copie a facturii la
bancă, iar banca, în termen de 1 zi, îmi dă aproximativ 75% din valoarea
facturii. La scadenta, clientul virează banii într-un anumit cont al băncii
(nu al meu), banca își oprește cei 75% (virați deja), dobânzile și
comisioanele menționate în contract și îmi returnează restul. Cum ar
trebui să recunosc primirea avansului de 75%?
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns
LEGISLAȚIE
În România, contractele de factoring nu sunt reglementate în mod
detaliat, definiția contractului de factoring fiind prezentată succint în
cadrul Ordinului 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
aplicabile instituțiilor de credit.

Art. 75 : “Factoringul este operațiunea prin care clientul, denumit aderent,


transferă proprietatea creanțelor (facturilor) sale comerciale instituției de credit,
denumită factor, aceasta având obligația, conform contractului încheiat, de a
asigura încasarea creanțelor aderentului. Instituția de credit, pe baza
documentelor primite, plătește valoarea nominala a creanțelor, mai puțin agio,
fără a aștepta scadența acestora”.
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
TIPUL CONTRACTULU IDE FACTORING

În întrebare NU a fost precizat tipul de contract de factoring.


Ar putea fi:
Contract de factoring fără regres (fără recurs): riscul de neîncasare a
creanței revine factorului (băncii).

Contract de factoring cu regres (cu recurs): riscul de neîncasare a


creanței revine aderentului;
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
TIPUL CONTRACTULU IDE FACTORING

În întrebare NU a fost precizat tipul de contract de factoring.


Ar putea fi:
Contract de factoring fără regres (fără recurs): riscul de neîncasare a
creanței revine factorului (băncii sau IFN-ului – de regulă). În acest caz
primirea avansului se recunoaște astfel: 5121 = 461
Contract de factoring cu regres (cu recurs): riscul de neîncasare a
creanței revine aderentului. ). În acest caz primirea avansului se
recunoaște astfel: 5121 = 5191
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns FACTORING FĂRĂ REGRES

1.Am o creanță față de Y și doresc să o încasez înainte de


termen

Y nu poate plăti – RISCUL


ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns FACTORING CU REGRES

1.Am o creanță față de Y și doresc să o încasez înainte de


termen

2. decontez creanța 4. Preia datoria față de Y


FIRMA X 3. Încasez banii BANCA 5. Y plătețte datoria FIRMA Y

6. Y nu poate plăti – RISCUL


RĂSPUNDE
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

✓ Impactul factoringului asupra situațiilor financiare


Întrebare

O societate de turism a emis o factură către un beneficiar în sumă de


1.000.000 lei. Totodată înregistrează o datorie scadentă față de un
furnizor în sumă de 800.000 lei și o rată scadentă la bancă în sumă de
300.000 lei. Pentru a achita datoria la scadență realizează un factoring și
încasează 80% din valoarea facturii. Achită integral datoria la bancă și
parțial datoria față de furnizor. Care sunt implicațiile asupra situațiilor
financiare?
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
1. Implicații asupra situațiilor financiare
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
2. Implicații asupra rentabilității
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
✓IMM Factor

Întrebare

O societate se confruntă cu lipsa de lichidități. Contabilul societății


dorește să-i prezinte administratorului programul IMM Factor ca o
alternativă pentru a obține disponibilitățile necesare finanțării
afacerii.
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

✓IMM Factor

• Beneficii acordate de stat:

1. Sub formă de garanții pentru finanțările de tip factoring cu


regres-până la 31 decembrie 2020

2. Sub formă de grant


ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

1. Beneficiile acordate sub formă de garanții pentru finanțările de tip


factoring cu regres-până la 31 decembrie 2020:
✓Plafonul de garantare: max 5.000.000 lei/ beneficiar;
✓Valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring,
acordată beneficiarului pentru un debitor cedat: max 750.000 lei;
✓Servicii prestate vânzătorului de către bancă:
a) Plata înainte de scadență - 80% din valoarea facturii;
b) Colectarea amiabilă;
c) Administrarea de creanțe.
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

2. Beneficiile acordate sub formă de grant (MIN):


a) Comision de risc+
b) Comision de administrare + (aferent garanţiei acordate)+ 800.000
euro/
c) Dobânzi+
firmă
d) Comision de factoring

Condițiile de eligibilitate pentru IMM Factor sunt similare cu cele de la


IMM Leasing
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
✓ Linia de credit
Întrebare

O societate comercială se confruntă cu o lipsă acută de


lichidități. Dorește să apeleze la o linie de credit. În ce
constă linia de credit și pentru ce destinație se poate
folosi? Există limită la linia de credit? Care este
mecanismul liniei de credit? Cum se calculează dobânda
la o linie de credit?
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

• Înțelegerea dintre bancă și client, potrivit căreia banca acordă


clientului dreptul de a obține credite succesive după nevoile
clientului, într-o perioadă convenită (de regulă 1 an, după care
pentru prelungirea liniei de credit banca solicită din nou
documentația inițiala de la client) până la un total prestabilit.

• O facilitate de credit pe termen scurt atașată contului curent al


companiei, în vederea fluidizării fluxului de numerar sau pentru
acoperirea nevoilor curente de capital de lucru.
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

Destinația liniei de credit:


• Se acordă pentru finanţarea nevoilor curente ale firmei: plăţi către
furnizori, utilităţi, salarii, plata datoriilor către bugetul de stat
• Poate fi utilizată şi pentru refinanţarea creditelor pentru nevoi de
capital de lucru.

Limita liniei de credit:


• Este de tip REVOLVING - orice sumă folosită poate fi rambursată și,
ulterior, utilizată din nou, iar la scadență poate fi prelungită
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

Mecanismul liniei de credit


➢Plafonul maxim al creditului se împarte în mai multe tranșe
➢Prima tranșă se eliberează în momentul deschiderii liniei
➢Eliberarea celei de-a doua tranșe se face automat, cu condiția ca prima să fie
rambursată.

Dobânda se calculează zilnic NUMAI la suma utilizată


Rambursarea se face din încasările de numerar în contul curent
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

✓ Scontarea efectelor de comert

Întrebare

O societate comerciala ce activează în turism, emite o


factură, pentru care primește un Bilet la Ordin, cu
scadența de 120 zile. Întrucat are nevoie de lichidități,
scontează Biletul la Ordin către bancă. Care sunt
înregistrările contabile aferente?
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns

1.Am o creanță față de Y și doresc să scontez o factură neplătită

2. decontez creanta 4. Preia datoria fata de Y


FIRMA X 3. Incasez banii BANCA 5. Y plateste datoria FIRMA Y

7. Banca poate solicita lui X banii inapoi 6. Y nu poate platii – RISCUL

8. X preia creanța asupra lui Y


ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns
a)Primirea efectului de comerț de la client:

Valoare scontată = Valoare nominală creanță –Agio


Agio = Scont + Comision de andosare
Scont = (Valoare efect comercial x Taxa scontului percepută de bancă x numărul de
zile până la scadența efectului)/100 x 360 zile
Suma încasată de la bancă = Valoare efect comercial – Scont – Comision de
andosare
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
Cazul 1: Remiterea efectelor pentru încasare (decontate la scadență)
a)Remiterea efectelor spre încasare în luna N

b)Încasarea efectului comercial în luna N+1:


ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns
Cazul 2: Remiterea efectelor spre scontare (decontate înainte de scadență)
a)Remiterea efectelor spre scontare în luna N:

Și Debit 8037 Efecte scontate neajunse la scadență - Valoare efect comercial

b)Incasarea efectului:
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

✓ Forfetarea

Întrebare

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să-și vândă Institutului de


forfetare creanțele față de clienții externi.
Se pot forfeta toate creanțele externe?
Ce presupune forfetarea?
Care sunt elementele acestei operațiuni?
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns
Forfetarea constituie o formă de finanţare a exporturilor în cadrul
căreia Institutul de forfetare (Forfaiteur) preia creanţele din
export pe termen mediu şi lung ale exportatorului.
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

1. Încheiere contract
IMPORTATOR- EXPORTATOR
accept cambia 4. Livrare bun
2. Remite
8. Recuperare
cambia 3. Remite cambia acceptată 5. Forfetare
sume 6. Plată cash
pentru și garantată
avansate
garantare

Banca 2. Transmiterea cambiei


importatorului FORFAITEUR
în străinătate
7. Prezentarea cambiei la
plată
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
SCONTARE VS. FACTORING

Banca creditează posesorul unui document Instituţie financiară (sau bancă) care se
de încasare nescadent cu valoarea netă a angajează contra unui comision să preia
acestuia, reținând dobânda şi comisionul creanţele clienţilor şi să ţină evidenţa
(taxa scontului) aferente transferului contabilă a debitorilor societăților care i-au
creanţei. transferat creanţele lor.

Banca devine beneficiarul documentului de


încasare.

ACELAŞI SCOP:

Banca preia o creanţă nescadentă, cu dobândă şi


comision, până când aceasta se va stinge.

DIFERENŢA?

ASUMAREA RISCULUI
DE NEÎNCASARE

Banca poate restitui


documentul de încasare firmei
care solicită scontarea.
ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns FORFETARE VERSUS FACTORING


ALTERNATIVE PRIVIND
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Accesibil societăților cu o Banca analizează calitatea relației cu
bonitate mai slabă sau care debitorul cedat, NU indicatorii
activează într-un domeniu financiari ai firmei
mai riscantesibil
Linia de credit se aprobă după un
Accesibil și societăților nou număr de ani de existență a firmei
înființate

Asigură fluxul de lichidități pe termen


Soluție rapidă de finanțare scurt

AVANTAJE Aprobarea de către bancă


Mai rapidă și mai simplă
FACTORING
Evaluarea riscului pentru anumiți
Banca NU solicită garanții clienți
suplimentare
Evaluarea bonității pentru anumiți
clienți
Beneficiez de servicii furnizate
de bancă
Administrarea creanțelor

NU conduce la prezentarea de
datorii în bilanțul contabil NU afectează gradul de îndatorare
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI
✓Finanțarea prin programul IMM INVEST
Întrebare

Suntem o entitate afectată de pandemia COVID 19, lichiditățile firmei au avut de


suferit. Dorim să accesăm un credit din programul IMM Invest România și avem
o serie de nelămuriri:
a) În ce categorie ne încadrăm în acest program?
b) Care este suma maxima ce poate fi contractată prin IMM Invest Romania?
c) Pe ce perioadă putem contracta aceste credite?
d) În ce scop putem utiliza creditul contractat: putem finanța activitatea
curentă și/sau investițiile?
e) Cum se contabilizează creditele IMM Invest România?
f) Putem capitaliza dobânda aferentă unui credit IMM Invest România?
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

a) În ce categorie ne încadrăm în acest program?

Răspuns
Categoriile de entități pentru programul IMM Invest România:

microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri


anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri


anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în
lei;

întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de


afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin
active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI
b) Care este suma maxima ce poate fi contractată prin IMM Invest Romania?

Răspuns
Maximul dintre următoarele valori:

dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale


obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate
salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. Dacă întreprinderile sunt
înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate
depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate.

25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019; sau


ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns
Sau:
valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot
include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu
investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de
către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu
poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării
pentru următoarele 18 luni.

Printre criteriile de eligibilitate trebuie să-i acordăm o deosebită


atenție următorului aspect: obligativitatea să NU disponibilizăm
personalul existent la 4 aprilie 2020 până la 31 decembrie 2020.
Data de 4 aprilie este legată de data la care a intrat în vigoare
OUG 42/2020.
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

c) Pe ce perioadă putem contracta aceste credite?

Răspuns

MAX 72 luni - creditele pentru investiții - fără posibilitatea


de prelungire;
36 luni - creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru,
cu posibilitatea de a prelungi cu încă 36 de luni.
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

d) În ce scop putem utiliza creditul contractat: putem finanța


activitatea curentă și/sau investițiile?

Răspuns

Da, pot fi finanțate ambele tipuri de activități.


Caracteristicile creditelor pentru investiții :
Valoarea finanțării<=10.000.000 lei;

Costurile de acordare, monitorizare și administrare a


garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi
suportate de la bugetul de stat.
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

Caracteristicile creditelor pentru investiții:

Răspuns
Garanțiile de stat sunt în valoare de maxim 80% din valoarea
creditelor, exclusiv dobânzile, comisioanele, și spezele aferente;

Durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei


perioade de grație de max. 18 luni;

Rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5%/an este


subvenționată 100% de la bugetul de stat, până la data de
31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire.
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns
Caracteristicile creditelor pentru capitalul de lucru:
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns

Caracteristicile creditelor pentru capitalul de lucru:


Prelungirea perioadei de subvenționare a dobânzii de la
bugetul de stat se efectuează anual;

Din 2021 se prelungește această facilitate dacă creșterea


economică estimată de Comisia Națională de Strategie și
Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul
creșterii economice din anul 2020.
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

e) Cum se contabilizează creditele IMM Invest România?

Răspuns
• Primirea creditului pentru capitalul de lucru/ pentru investiții pe
termen scurt

• Înregistrarea dobânzii

• Subvenționarea dobânzii de către stat


ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

e) Cum se contabilizează creditele IMM Invest România?

Răspuns
• Primirea creditului pentru pentru investiții pe termen lung

• Înregistrarea dobânzii

• Subvenționarea dobânzii de către stat


ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

f) Putem capitaliza dobânda aferentă unui credit IMM Invest România?

Răspuns
Costurile îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumutul de
fonduri se includ în costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de
fabricaţie.

OMFP 1802 un activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care


solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai
mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau
pentru vânzare.

la costurile excedentare ale îndatorării conform Codului fiscal!


FONDURI EUROPENE

FONDURI EUROPENE
OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020:

• fonduri europene – reprezintă asistența financiară


nerambursabilă primită de România, în calitate de stat
membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului
european de dezvoltare regională, Fondului social european,
Fondului de coeziune și Fondului de ajutor european
destinat celor mai defavorizate persoane.
FONDURI EUROPENE

✓Proiecte cu finanțare europeană

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze


fonduri europene. De unde ne putem documenta despre
aceste fonduri?
FONDURI EUROPENE

Răspuns

• http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog

• Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru editează un buletin


informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabil,
active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul Romaniei.

• Catalogul surselor de finanțare conține patru secțiuni, adresate


societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor
neguvernamentale și universităților.
FONDURI EUROPENE

✓Proiecte cu finanțare europeană-etape

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze


fonduri europene. Ce etape trebuie să parcurgem pentru
accesarea acestora?
FONDURI EUROPENE
Răspuns
FONDURI EUROPENE

Răspuns
FONDURI EUROPENE

Răspuns
FONDURI EUROPENE

Răspuns
FONDURI EUROPENE

Răspuns
FONDURI EUROPENE

✓Proiecte cu finanțare europeană-documente

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze


fonduri europene. Care sunt documentele utilizate în
contabilitatea finanţărilor nerambursabile?
FONDURI EUROPENE
Răspuns
• Contractul de finanţare nerambursabilă - este documentul juridic prin
care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei
operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritate dintr-un
program operaţional şi prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile
părţilor (art. 1 alin. (4) lit b. din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din
programele operaţionale).

• Contractul de finanţare are mai multe anexe, cea mai importantă anexă
a acestuia fiind cererea de finanţare (proiectul depus de beneficiar şi
acceptat de finanţator).
FONDURI EUROPENE

• La depunerea cererii de finanţare, pentru dovedirea capacităţii si a


sursei de cofinanţare, este posibil ca Autoritatea de Management să
solicite şi documente care să ateste existenţa acestor surse:

• extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile
lucrătoare înainte de data depunerii, în cazul COFINANŢĂRII PRIN
SURSE PROPRII (autofinanţare), sau prin certificate de depozit
nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu
trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

• extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data
depunerii Cererii de Finanţare şi contractul de credit vizat de bancă, ÎN
CAZUL COFINANŢĂRII PRIN LINIE DE CREDIT, cu o valabilitate de un an
faţă de data lansării licitaţiei de proiecte.
FONDURI EUROPENE

✓Proiecte cu finanțare europeană-documente

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze


fonduri europene. Care sunt documentele utilizate în
contabilitatea finanţărilor nerambursabile?
FONDURI EUROPENE

În cadrul finanţărilor nerambursabile sunt reglementate trei


modalităţi prin care se face plata/rambursarea cheltuielilor
eligibile aferente proiectelor contractate:
➢ plata prin intermediul cererii de prefinanţare,

➢plata prin cereri de plată urmată de cereri de rambursare


aferente cererilor de plată,

➢plata (rambursarea cheltuielilor) prin intermediul cererilor


de rambursare.
FONDURI EUROPENE

✓Proiecte cu finanțare europeană-cererea de prefinanțare

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze


fonduri europene. Care este mecanismul cererii de
prefinanțare?
FONDURI EUROPENE

• Prefinanțarea – reprezintă sumele transferate de către finanțator


către beneficiari, la cererea acestora, la începerea proiectului
pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe
parcursul implementării acestora, încondiţiile prevăzute în
contractul de finanţare încheiat între un beneficiar şi finanțator

• Poate fi acordată:

• Anual: 30 - 35% - 40% din bugetul anului


• Global: 30 – 35 - 40% din bugetul proiectului
• Acordată în tranșe: 10% din bugetul proiectului inițial și ulterior 20% după ce 1/2 din
10% e consumat

• OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada


de programare 2014-2020.
FONDURI EUROPENE
FONDURI EUROPENE

✓Proiecte cu finanțare europeană-cererea de plată

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze


fonduri europene. Care este mecanismul decontării cererii de
plată?
FONDURI EUROPENE
FONDURI EUROPENE

✓Proiecte cu finanțare europeană-cererea de rambursare

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze


fonduri europene. Care este mecanismul cererii de
rambursare?
FONDURI EUROPENE

• În contractul de finanțare se poate prevedea:

✓ un număr minim de CR care să fie elaborate și un grafic


estimativ de depunere a CR.

✓ un număr maxim de luni de la începerea contractului în care


să se depună prima CR

✓ valoarea minimă a unei CR


FONDURI EUROPENE
GRANTURI PENTRU IMM-uri

Categorii de granturi:
• Microgranturi acordate sub formă de sumă forfetară –
maxim 2.000 euro;
• Capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în
procent din cifra de afaceri;
• Granturi pentru investiții acordate în baza proiectului de
investiții.
GRANTURI PENTRU IMM-uri

• Beneficiari:
✓Microîntreprinderi;
✓Întreprinderi mici și mijlocii;
✓PFA-uri;
✓CMI-uri;
✓ONG-uri cu activitate economică.
GRANTURI PENTRU IMM-uri: MICROGRANTURILE

• Au valoare de 2.000 euro;


• Se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.
GRANTURI PENTRU IMM-uri: MICROGRANTURILE

Condiții de acordare cumulative:


1) Au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel
puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de
finanțare;
2) Au obținut o cifră de afaceri în 2019 de cel puțin echivalentul în
lei a 5.000 euro la data depunerii cererii;
3) Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la
acordarea micrograntului.
GRANTURI PENTRU IMM-uri: MICROGRANTURILE
GRANTURI PENTRU IMM-uri: MICROGRANTURILE
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

• Capitalul de lucru = Active curente - Datorii curente


GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

• Cine beneficiază de aceste granturi?


• Societățile a căror activitatea a fost interzisă sau redusă prin
ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau de alertă:
✓Restaurante, hoteluri, cafenele
✓Industria alimentară și altele asimilate acesteia
✓Servicii transport
✓Agenții de turism
✓Edituri, librării, biblioteci
✓Organizări de evenimente
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

• Condiții de acordare cumulative:


1) Au obținut certificat pentru situații de urgență;
2) Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul din
ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii
(2018 și 2019)
3) Dispun de coparticipare
4) Mențin sau suplimentează numărul de salariați, față de data
depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data
acordării granturilor
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

• Etape în derulare:

• Idem microgranturi
Excepție: Beneficiarul depune raportul de progres privind cheltuielile
efectuate la bancă în termen de 180 zile de la data primirii banilor
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI
PENTRU INVESTIȚII
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU INVESTIȚII

Cine beneficiază de aceste granturi?


✓Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate
acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare
✓Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și
spălătorii auto și altele asemenea
✓Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
✓Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport
specifice, utilaje, tehnologii în construcții
✓Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional
✓Servicii de îngrijire și întreținere corporală
✓Servicii de reparații și întreținere
✓Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement,
inclusiv infrastructura specifică de agrement
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU INVESTIȚII

Cine beneficiază de aceste granturi?


✓Confecții metalice/lemn/mobilier
✓Confecții textile/pielărie
✓Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite
medicale pentru intervenții în situații de urgență
✓Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative
✓Servicii de educație: creșe și grădinițe, școli
✓Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale,
dispozitive medicale și altele asemenea;
✓Comerț
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU INVESTIȚII
Condiții de acordare cumulative:
1) Au avut activitate curentă desfășurată de minimum un an înaintea
depunerii cererii de finanțare
2) Au înregistrat profit operațional din activitatea de exploatare în unul
din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii
de finanțare (2018 și 2019)
3) Se angajează să asigure desfășurarea activității operaționale/curente
pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de
implementare a proiectului
4) Realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul
planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de
durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate
respectiv anul al treilea
5) Dispun de cofinanțare proprie
6) Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor
pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU INVESTIȚII
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU INVESTIȚII
GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI PENTRU INVESTIȚII
FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19

⓿ Bonificații la plata impozitului pe


venit/pe profit
⓿ Șomajul tehnic
FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19

✓Bonificații la plata impozitului pe venit/pe profit

Întrebare

Societatea Bonificația este o microîntreprindere care dorește să achite


impozitul pe venit până la data de 25 aprilie 2020. Beneficiază de
bonificație? Dacă da, în ce sumă?
FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19

Răspuns

Înregistrare impozit pe venit la 31.03.2020

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent


primului trimestru al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020
inclusiv, entitatile au beneficat de o bonificaţie de 10% calculată
asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.
FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19

✓Bonificații la plata impozitului pe venit/pe profit

Întrebare

Societatea Loialitatea este o societate plătitoare de impozit pe profit, ce


face parte din categoria contribuabili mijlocii. Dorește să achite
impozitul pe profit până la data de 25 aprilie 2020. Beneficiază de
bonificație? Dacă da, în ce sumă?
FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19
Răspuns
Înregistrare impozit pe venit la 31.03.2020

Conform OUG 33/2020, entitatile plătitoare de impozit pe profit care au platit


impozitul datorat pentru trimestrul l al anului 2020, până la termenul scadent
de 25 aprilie 2020 inclusiv, au beneficiat de o bonificaţie calculată asupra
impozitului pe profit datorat, astfel:
a) 5% pentru contribuabilii mari, stabiliţi prin OPANAF 3.609/2016 privind
organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili;

b) 10% pentru contribuabilii mijlocii, stabiliţi prin OPANAF 3.610/2016 privind


organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii;

c) 10% pentru ceilalţi contribuabili care nu se încadrează la lit. a) şi b).


FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19

Răspuns
De asemenea, aceste prevederi se aplică și entităților care datorează
impozit specific.

Legea 54/2020 extinde acordarea de bonificații pentru trimestrul II și III al


anului 2020 și modifică procentul de la 5% la 10% pentru contribuabilii
mari, stabiliţi prin OPANAF 3.609/2016

Baza legală:
OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte
normative prin care au fost introduse bonificații pentru plata impozitului
pe profit/venit aferent primului trimestru din 2020.
Legea 54/2020
FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19

✓Șomajul tehnic

Întrebare

Societatea Razasoarelui este o grădiniță privată care și-a întrerupt


activitatea din cauza pandemiei de COVID-19. Societatea și-a
trimis angajații în șomaj tehnic. Care sunt înregistrările contabile
legate de acesta?
FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19
Răspuns
✓Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa
angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității,
fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau similar. (art 52, alin (1), lit c) din Codul
muncii)

✓Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații


care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită
din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat.

✓Salariul de bază este în prezent 5.429 lei, potrivit Legii 6/2020 - Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

✓Limita maximă suportată de stat= 75% x 5.429 lei = 4.072 lei


FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19

Răspuns
Îndemnizația reprezentând șomajul tehnic este supusă impozitării și plății
contribuțiilor sociale obligatorii:
✓impozit pe venit 10%,
✓CAS 25% și
✓CASS 10%.

Pentru această îndemnizație NU se datorează de către angajator


contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25%.
FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19
Răspuns
Contabilizarea șomajului tehnic:
a) Înregistrare cheltuieli cu salariile la sfârșitul lunii:

b) Înregistrare creanță față de buget la sfârșitul lunii pentru suma ce


urmează să o încaseze luna următoare:

c) Luna următoare încasarea îndemnizației pentru șomaj tehnic:


FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19
Răspuns
Contabilizarea șomajului tehnic:

a) Reținerea contribuțiilor angajatului

b) Achitarea îndemnizației nete salariaților


FOARTE IMPORTANT!
RESURSE UTILE: https://covid-19.ceccar.ro/

SERIE DE GHIDURI FOLOSITOARE PENTRU PROFESIONIȘTII


CONTABILI ȘI PENTRU CLIENȚII ACESTORA.

TEMATICA ACOPERITĂ: Facilități fiscale disponibile, impactul


situației prezente asupra raportării, aspecte care țin de dreptul
muncii și altele

Ghidurile sunt actualizate permanent și, la fiecare modificare


semnificativă, sunt republicate
(pe site găsiți cea mai recentă variantă).

ARTICOLE UTILE: www.ceccarbusinessmagazine.ro


VĂ MULȚUMIM!