Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 15.01.2021
GRĂDINIȚA: Grădinița Nr.269
GRUPA: Grupa mare 1 ”Fluturași”
EDUCATOARE: Manciu Florentina

TEMA ANUALĂ: „Cine sunt/ suntem?”


TEMA PROIECTULUI: „Emoție de iarnă”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Povești la gura sobei”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe centre de interes
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi și deprinderi

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:


 C2 – Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
 C3 – Activare și manifestare a potențialului creativ.

COMPORTAMENTE VIZATE:
 C2.1 – Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
 C3.1 – Manifestă creativitate în activități diverse;

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Stimularea gândirii creatoare, a priceperii și a inteligenței prin intermediul
activităților propuse.

1
TEMA ACTIVITĂȚILOR:

ARTĂ: „Măști de carnaval” – confecționare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:

- Să enumere cel puțin două materiale de lucru aflate pe măsuță, utilizând un limbaj
specific;
- Să lipească elementele decorative în spațiul destinat acestora.

JOC DE MASĂ „Flori pentru bunicuța” – îmbinare piese

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:

- Să enumere cel puțin două materiale de lucru aflate pe măsuță, utilizând un limbaj
specific;
- Să îmbine piunezele colorate pentru a forma imaginea unor flori.

BIBLIOTECĂ „Personaje pozitive, personaje negative” – sortare imagini

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:

- Să enumere cel puțin două materiale de lucru aflate pe măsuță, utilizând un limbaj
specific;
- Să identifice imaginile cu personajele pozitive sau negative din poveștile cunoscute.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode și procedee: explicaţia, conversaţia, observația, exerciţiul.
 Mijloace didactice: măști, elemente decorative, lipici, carioci, piuneze colorate,
table, jetoane cu personaje din povești, castronele.

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: pe grupuri, individual.

DURATA: 30 minute.

2
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1.Tătaru, L., Glava, A., Chiş, O. (2014). Piramida cunoaşterii. Repere metodice în
aplicarea curriculum-ului preşcolar. Piteşti: Editura Diamant;

2.Borţeanu, S., Haiden, R., Grama, F., Răileanu, D., Brănişteanu, R., Breben, S., ...
Popescu, C. (2009). Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Bucureşti: Editura
Publishing House;

3
SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVALUARE


ACTIVITĂȚII DIDACTICĂ
1.Moment Voi asigura condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii:
organizatoric -aerisirea sălii de grupă;
-pregătirea materialului didactic pentru fiecare centru de interes;
-aranjarea meselor si a scaunelor sub formă de semicerc;
-asigurarea unei atmosfere propice desfăşurării activităţii.

2.Captarea O voi realiza prin descoperirea materialelor pregătite, stimulând interesul Conversația
atenţiei copiilor prin elementul surpriză, Bagheta fermecată cu semnal vocal. Bagheta
Se vor intui materialele cu ajutorul copiilor. fermecată

3.Anunţarea temei Se anunță tema activității.


și a obiectivelor Voi explica sarcinile pentru fiecare centru:
Explicația Orală
La centrul Artă având ca temă “Măști de carnaval”, copiii vor Masca model
confecționa măștile prin lipirea obiectelor decorative. Elem. decorative
Lipici, carioci

La centrul Joc de masă, cu tema „Flori pentru bunicuța”, copiii vor Explicația
îmbina piunezele colorate pentru a realiza flori. Table, piuneze
colorate
La centrul Bibliotecă, având ca temă ”Personaje pozitive, personaje
negative” copiii vor primi diferite imagini cu personaje, pe care le vor sorta în Explicația
funcție de calitățile lor. Jetoane
4
Castroane
4.Desfășurarea Voi apela la metoda “Ne amestecăm, suntem statui, formăm perechi!”
activității pentru a le oferi copiilor posibilitatea să decidă unde vor dori să lucreze. Conversația Orală
Pe parcursul activității, copiii își vor putea schimba locul la orice alt Explicația
sector de lucru, dar doar după ce au finalizat sarcina de la primul centru ales. Exercițiul
Voi urmări realizarea sarcinilor de către copii şi voi interveni cu
explicaţii suplimentare la nevoie.
Voi anunța cu 5 minute înainte de încheierea activității, pentru ca cei
mici să-și poata finaliza lucrările.

5.Evaluare Voi aprecia verbal activitatea, modul de lucru, lucrările copiilor. Conversația Orală
Voi așeza la expoziţia grupei lucrările copiilor de la centrele „Artă” şi
„Joc de masă”.
6.Încheierea Se vor face aprecieri generale și individuale asupra modului de Conversația Orală
activităţii desfășurare a activității și a comportamentului copiilor pe tot parcursul Frontală
activității.

S-ar putea să vă placă și