Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: …………………………….

Subiectul
Fişă de consolidare
1. Recunoaşte subiectele din textul de mai jos şi spune prin ce sunt exprimate ele:
„ Împăratul avea doi fii: Olt şi Mureş. Ei trăiau într-o cetate, pe vârful unui munte.
Împăratul a plecat la război. El nu s-a mai întors. Băieţii au plecat în lume în căutarea lui.
Împărăteasa se bucura de vrednicia lor. Fiii, însă, se certau. Mureş a apucat spre
miazănoapte. Olt a apucat spre miazăzi.”
( după „Legenda Mureşului şi a Oltului”)
2. Scrie alăturat întrebarea potrivită pentru fiecare subiect:
Eleva scrie. ____________________
Soarele strălucitor a răsărit. _____________________
Astăzi merg eu cu voi. _____________________
Vin trei musafiri la noi. _____________________
3. Găseşte subiecte potrivite pentru a alcătui propoziţii:
……………….. a învăţat o poezie.
……………….. au înflorit în toată grădina.
Lângă sobă toarce ………………. .
Ieri, ……………. au plecat în excursie.
4. Fă schema simplă a propoziţiei: „ Ileana cântă.”

5. Alcătuieşte propoziţii după schemele de mai jos:


S + P P + S ___S + P
p. p. vb. vb. subst. com subst. propriu vb.
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________6.
Alcătuieşte propoziţii respectând cerinţele date:
a) subiectul este exprimat prin substantiv comun şi se află la începutul propoziţiei
__________________________________________________________________________
b) subiectul este exprimat prin pronume personal de politeţe şi se află în interiorul
propoziţiei
__________________________________________________________________________
c) subiectul este exprimat prin substantiv propriu şi se află la sfârşitul propoziţiei
__________________________________________________________________________
7. Uneşte predicatele de pe prima coloană cu subiectele potrivite de pe a doua coloană
pentru a forma propoziţii adevărate.
Zumzăie leul.
Rage găina.
Sare pasărea.
Zboară lăcusta.
Cotcodăceşte albina
Înoată peştele.
8. Formulează propoziţii despre primăvară; subliniază apoi subiectele cu două linii şi
predicatele cu o linie.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________