Sunteți pe pagina 1din 2

Complementul direct ( C.

D) CLASA a VIII- a

Complementul direct

1) ,,Nu putea să-i vadă chipul, dar îi auzise glasul”(M.Sadoveanu, Baltagul)


2) ,,Făcându-şi cruci repetate, îşi murmură gândul care o ardea.”(M.Sadoveanu,
Baltagul)
3) ,,Băgat-ai la cap vorbele mele?”(I.Creangă, Povestea lui Harap- Alb)
4) ,,Şi nici una, nici două, haţ! pe ied de gât...”(I.Creangă, Capra cu trei iezi)
5) Eu am reuşit a rezolva problema.

Definiţie: Complementul direct este partea secundară de propoziţie care arată obiectul
asupra căruia se exercită direct acţiunea.

Intrebări specifice: Pe cine? Ce?

Complementul direct determină:


a) un Verb – Ascult o melodie
d) o Interjecţie predicativă- Poftim o carte!

Complementul direct se exprimă prin:

1. Substantiv (în cazul acuzativ) :Ioana vrea un trandafir.


2. Locuţiune substantivală (în cazul acuzativ):Bunica are încă ţinere de minte.
3. Pronume (în cazul acuzativ- pron pers, pron reflexiv,pron de politețe, pron
demonstrativ, pron nehotărât, pron negativ, pron interogativ, pron relativ):
Pe acesta nu- l ştiu.
4. Numeral cu valoare substantivală (în cazul acuzativ):Citesc două dintre ele.
5. Verb la moduri nepersonale: infinitiv:Nu pot aştepta prea mult.
Gerunziu:Aud cântându- i în fiecare seară.
Supin:Ioana are de scris tema.
6. Locuţiune verbală la moduri nepersonale:Pot ţine seama de sfatul tău.
7. Interjecţie:De câte ori auzeam aoleu mergeam acolo.

Topică: De obicei complementul direct stă după cuvântul determinat, dar poate sta şi
înaintea lui.
Punctuaţie: Nu se desparte prin virgulă de cuvântul determinat.
Ortografie: Complementul direct poate fi reluat sau anticipat prin forme neaccentuate ale
pronumelui personal care, de obicei, se despart prin cratimă de cuvântul determinat

Ex 1 a, pag 188
Progresul---ce?pe cine? Iată – interj predicativă
Orice----ce?pe cine?Învață- verb predicativ
Butoane----ce?pe cine?Apasă- verb predicativ
Parole-ce?pe cine?Schimbă- verb predicativ
Informații----ce?pe cine?Caută- verb predicativ
Afla- ce?pe cine? Pot- verb predicativ
Ce---ce?pe cine? A făurit- verb predicativ

b) Complemente directe; cazul Acuzativ.

Ex 2, pag 189

Un măr- ce? Pe cine? C.D, expr prin subst com


Pe cine- ce?pe cine? C.D ,expr prin pron interogativ
O ( pe ea)-ce? Pe cine? C.D, expr prin pron personal
De rezolvat- ce?pe cine? C.D, expr prin verb la supin
Pe cealaltă- ce?pe cine?C.D, expr prin pron demonstrativ de diferențiere
-O ( pe ea)-ce? Pe cine? C.D, expr prin pron personal
A desface- ce?pe cine? C.D, expr verb la infinitiv
Pe toți- ce? Pe cine? C.D, expr prin pron nehotărât
I ( pe ei)- ce ?pe cine? C.D, expr prin pron personal

Ex 3, pag 189
Cartea pe care am citit- o este interesantă.
Toți elevii pe care i- am întâlnit zâmbeau.
Pe asta am aflat- o azi.
Pe care îl alegi?