Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

SUBSTANTIVUL

1. Scrie formele de plural pentru următoarele substantive:


Copertă.........................................................................
Computer.....................................................................
Glonț............................................................................
Prim-ministru...............................................................
Vagon-cisternă.............................................................

2. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos . Dacă apreciezi că afirmația este corectă, încercuiește
DA, iar dacă crezi că este incorectă, încercuiește NU.

DA/NU Substantivul bunici aparține familiei lexicale bun.


DA/NU Substantivul cafea este articulat cu articolul hotărât a.
DA/NU Pluralul articulat al substantivului adaos este adaosurile.

3. Precizează cazul substantivelor din enunțurile:


a) Hotărârea lui este de a pleca.
b) Pe sora lui, Maria, am recunoscut-o la teatru.
c) N-am rezistat aromei de portocală.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

4. Transcrie din enunțul de mai jos substantivele, precizând funcția sintactică:

Noi ne-am scris sufletul


Pe frunze...
Codrule,
Dă-mi toate frunzele tale
Să cânt cu ele.
(Marin Sorescu, Foaie verde)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.....
5. Construiește enunțuri care să conțină:
a)substantiv comun, masculin, funcția de atribut substantival genitival

..................................................................................................................................................
.
b) substantiv în dativ, masculin, funcția de complement indirect

..................................................................................................................................................
.
c) substantiv propriu în vocativ

..................................................................................................................................................
.

d) substantiv defectiv de singular, articulat hotărât, funcția de subiect

..................................................................................................................................................
.
e) substantiv neutru, articulat nehotărât, funcția de nume predicativ.

..................................................................................................................................................
.

6. Imaginează-ți că trăiești în Țara Iubirii, în orașul Admirație. Prezintă, în cel puțin 150 de
cuvinte, o călătorie prin această țară.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................