Sunteți pe pagina 1din 2

Moștenirea culturală

FIȘĂ DE LUCRU
1. Observați imaginile și descoperiți câteva dintre valorile autentice românești,
moștenite de secole pe pământul nostru. Scrieți ce reprezintă fiecare imagine.

.............................. ............................ ............................. ........................

.............................. ............................ ............................. ........................

.............................. ............................ ............................. .......................

.............................. ............................ ............................. .......................


2. Completează spațiile libere cu ajutorul cuvintelor din casetă:

demne, timpului, următoare, copiilor, trecut, aria, personale, moștenire


Moștenirea culturală se referă la valorile din ......... care au promovat testul
................ și pe care generațiile...............le consideră ............. de a fi păstrate și
transmise .................. lor. Ținând cont de ............de acoperire, se poate face
diferența dintre valorile ..............., familiale, comunitare sau naționale.
A recunoaște propria .................... culturală este datoria fiecăria dintre noi.
3. Imaginați-vă că sunteți parteneri într-un proiect european pentru
promovarea valorilor naționale. Selectați din următoarele imagini, șase
poze și redactați un text de 50-60 de cuvinte despre valorile autentice
românești.

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................