Sunteți pe pagina 1din 5

1. Data: 23.01.

2008
2. Nivel II, Grupa Mare „Mămăruţele”
3. Educatoare: Sucală Lucia Ioana
4. Activitatea: Educarea limbajului
5. Tema: „Poveşti amestecate” – joc didactic
6. Tipul de activitate: verificarea cunoştinţelor
7. Forma de organizare: frontal, în echipe, individual
8. Scop:
 Verificarea însuşirii conţinutului poveştilor învăţate;
 Dezvoltarea atenţiei voluntare şi a gândirii logice;
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală corectă;
9. Obiective operaţionale:
 Să sesizeze ce acţiuni sau personaje au fost intercalate greşit în poveste;
 Să redea cât mai corect textul poveştii aşa cum este prezentat în varianta
autorului;
 Să corecteze propoziţiile redate de educatoare asociind nume,
caracteristicile sau faptele reale ale personajelor;
 Să răspundă la ghicitori pentru a putea aranja bârlogul ursului;
 Să răspundă corect la setul de întrebări referitor la poveşti;
 Să coloreze personaje din poveşti;
10. Strategii didactice:
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, munca în
echipă/ individual,

MIJLOACE DIDACTICE: flipchart, tablouri cu imagini din poveştile cunoscute, siluete


cu personaje ce aparţin poveştilor, softuri educaţionale, calculator, marionetă-
broscuţă, clown cu buzunare, fişe de lucru, creioane colorate, culegere de ghicitori
11. Durata: 30 – 35 minute
12. Elemente de joc: competiţia, surpriza, aplauze, mânuirea materialelor
13. Material bibliografic:
o Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii;
o Metodica activităţilor de dezvoltarea vorbirii”,E.D.P.,Buc.2000
o Antonovici, Ş., Nicu G., „Jocuri interdisciplinare” (2004), Editura Aramis,
Bucureşti
EVENIMENT STRATEGII
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Momentul - Aerisirea sălii de grupă;
organizatoric - aranjarea măsuţelor
pentru munca în grupe;
- pregătirea materialelor
didactice pentru optima
desfăşurare a activităţii;
- intrarea ordonată a
copiilor în sala de grupă;
2. Captarea atenţiei Invitat la activitate este clownul Hapciu care vine însoţit de - conversaţia -Sesizarea
un prieten, broscuţa Oacky. El le spune copiilor că broscuţa e - explicaţia atenţiei copiilor
supărată că a învăţat nişte poveşti pe care nu şi le mai - surpriza (marioneta-
aminteşte bine şi cam încurcă personajele. De aceea el a adus-o broscuţă)
la grupa mare ca să îi dăm o mână de ajutor. - elementul surpriză

3. Anunţarea temei Pentru a o putea ajuta pe broscuţă clownul Hapciu propune - conversaţia -observarea
copiilor jocul „Poveşti amestecate”. - explicaţia comportamentului
verbal şi
nonverbal al
copiilor
4. Dirijarea jocului Împart copiii în două grupe (grupa peştişorilor aurii şi grupa - intuirea materialelor - aprecierea
„Poveşti puişorilor) punând în pieptul fiecărui copil semnul specific grupei necesare desfăşurării răspunsurilor
amestecate” din care face parte. jocului- planşele; corecte
Descopăr pe flipchart pe rând cele trei tablouri specifice - conversaţia; acordate;
poveştilor „Capra cu trei iezi”, „Ursul păcălit de vulpe” şi - jocul didactic;
„Punguţa cu doi bani” şi cer copiilor să numească poveştile din
care fac parte acestea.
Oacky cere copiilor să închidă ochişorii, timp în care aşează
greşit siluetele personajelor din poveşti în tablouri. Apoi începe
să spună câte un fragment pentru fiecare poveste şi cere - numirea poveştilor; - aprecierea
copiilor să îl întrerupă zicând „Ai încurcat poveştile!” în cazul în cunoştinţelor
care se încurcă. copiilor cu privire
# Tabloul cu cocoşul în faţa casei boiereşti: la conţinutul
„ ... apoi iese teafăr şi de acolo, fuga la fereastra boierului şi - plasarea siluetelor la poveştilor;
începe a trânti cu ciocul în geam şi a zice: povestea corectă;
- Trei iezi cucuieţi/ Mamei uşa descuieţi/ Că mama v-aduce
vouă/ Drob de sare în spinare...”;
# Tabloul cu baba şi moşul: - corectarea propoziţiilor
„Moşul: - Dă-mi şi mie. măi babă, nişte ouă că tare mi-i poftă! greşite din punct de
Baba: - Ia mai pune-ţi pofta-n cui! Dacă vrei ouă...du-te şi-ţi vedere al conţinutului
moaie coada-n baltă şi ai să vezi ce de peşte ai să prinzi!” poveştii;
# Tabloul cu vulpea şi ursul:
„ Ursul: - Bună masa, cumătră? Tiii, da’ ce mai de peşte! Dă-mi şi
mie că tare mi-e poftă!
Vulpea: - Dacă ţi-e aşa poftă de peşte...ia poftim cumetre –luând
scăunelul şi punându-l deasupra groapei cu pricina – şezi colea să
te ospătezi oleacă din ce ne-a dat Dumnezeu!”
Pentru a-i demonstra broscuţei că a aşezat greşit personajele - competiţia; - aprecierea
şi încurcă poveştile, copiii răspund la un set de întrebări legate - acordarea unor răspunsurilor
de poveştile „Capra cu trei iezi” şi „Punguţa cu doi bani” răspunsuri la întrebări corecte acordate
(întrebări ce rulează pe softuri educaţionale). legate de poveşti; la întrebări;
Când broscuţa află că ursul a rămas fără coadă, ea propune - amenajarea bârlogului
copiilor să îi amenajeze acestuia bârlogul ca să fie mai primitor, ursului după răspunsul la
însă îi atenţionează că trebuie să răspundă la nişte ghicitori fiecare ghicitoare
pregătite chiar de urs (amenajarea bârlogului presupune pregătită de urs;
utilizarea unui al soft educaţional).
5. Verificarea Copiii primesc câte o fişă cu mai multe personaje din poveşti, - fişe de lucru - aprecierea
cunoştinţelor dar ei trebuie să coloreze acele personaje care reprezintă individuale; răspunsurilor
răspunsul a două ghicitori: - conversaţia; corecte acordate
1. Pe mama capră o ascult - explicaţia; ghicitorilor;
Uşa eu nu o deschid - colorarea personajelor; - aprecierea
Ghiciţi, oare, cine sunt? modului de
(iedul cel mic) colorare a
personajelor;
2. Eu sunt sprinten, pintenat
Bogăţii am adunat.
(cocoşul)
6. Încheierea Oacky şi Hapciu mulţumesc copiilor pentru participarea la -conversaţia; - acordarea
activităţii jocul propus de ei şi le oferă drept recompensă câte o steluţă recompenselor şi
şi o bombonică. a aprecierilor
verbale, colective
stimulative.