Sunteți pe pagina 1din 3

Școala: EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE Director

Prof.
Clasa Pregătitoare Semestrul I 2020-2021 Responsabil Comisie Metodică
luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie
Unitatea de învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
lecţia 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Elemente Poziții: drepți, pe loc repaus, șezând X X X ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~
de Formaţii de adunare: în cerc, în semicerc, în linie pe un rând X X X ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~
organizare
X X X ~~
a Formaţii de deplasare: în cerc, în coloană câte unul ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~
activităților X X X
motrice Întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~
Elemente Cerinţele specifice şi regulile participării la activităţile de ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
educaţie psiho-motrică, în interior şi în aer liber
~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~
ale
dezvoltării Băi de aer şi de soare ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~

Lecție teoretica, prezentarea normelor de protecție a muncii


fizice Exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ x x x ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~
armonioase Educarea actului respirator ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~
Forţa dinamică a membrelor inferioare, a spatelui şi a x x x
abdomenului
… … …
Dezvoltarea rezistenţei la eforturi aerobe
Capacități Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor singulare, la x x x
motrice semnale acustice, vizuale şi tactile
Viteza de deplasare pe distanţe scurte (10-15m) X X X

Vacanță
Viteza de execuţie a unor mişcări repetate şi cunoscute ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Mobilitate şi stabilitate articulară ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Variante de mers: obişnuit, pe vârfuri, ghemuit ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Variante de alergare: în tempo uniform moderat, accelerată, cu x x ~~ ~~ ~~ ~~
ocolire de obstacole, cu schimbare de direcţie
~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Sărituri: pe loc, de pe loc în lungime, peste obstacole ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică X X X
Tracţiuni pe banca de gimnastică, cu ajutorul braţelor şi
picioarelor
Deprinderi Târâre pe genunchi şi coate ... ... ...
motrice Manevrarea obiectelor (mingi de tenis, volei, fotbal etc.) ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări şi de la X X X X
partener
Specifice atletismului: startul de sus, alergarea de viteză
Specifice j sportive: unu-două proc de prindere şi pasare a
mingii
Ştafete simple şi jocuri dinamice X X X X X X X X X X X X X X X X
Măsuri igienice minimale după lecţia de educaţie fizică şi ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Igienă și
sport
protecție
Măsuri de protejare individuală şi a colegilor/ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
individuală partenerilor
~
Școala: EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE Director

Prof.

Clasa Pregătitoare Semestrul II 2020-2021 Responsabil Comisie Metodice

luna Februarie Martie Aprilie Mai Iunie


Unitatea de învăţare

Vacanță

Vacanță
săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Scoala altfel
lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Elemente Poziții: drepți, pe loc repaus, șezând ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
de Formaţii de adunare: în cerc, în semicerc, în linie pe un
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
organizare rând
a Formaţii de deplasare: în cerc, în coloană câte unul ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
activităților
motrice Întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~

Elemente Cerinţele specifice şi regulile participării la activităţile de


~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
ale educaţie psiho-motrică, în interior şi în aer liber
dezvoltării Băi de aer şi de soare ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
fizice Exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
armonioase Educarea actului respirator ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Forţa dinamică a membrelor inferioare, a spatelui şi a
abdomenului
X X X
Dezvoltarea rezistenţei la eforturi aerobe
Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor singulare, la X X X
Capacități
motrice semnale acustice, vizuale şi tactile
X X
Viteza de deplasare pe distanţe scurte (10-15m)
X X X
Viteza de execuţie a unor mişcări repetate şi cunoscute ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Mobilitate şi stabilitate articulară ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Deprinderi Variante de mers: obişnuit, pe vârfuri, ghemuit ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
motrice Variante de alergare: în tempo uniform moderat, accelerată,
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
cu ocolire de obstacole, cu schimbare de direcţie
X X X X X X
Sărituri: pe loc, de pe loc în lungime, peste obstacole ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică
Tracţiuni pe banca de gimnastică, cu ajutorul braţelor şi X X X
picioarelor
Târâre pe genunchi şi coate
Manevrarea obiectelor (mingi de tenis, volei, fotbal etc.) ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări şi de la X X X
partener
X X X
Specifice atletismului: startul de sus, alergarea de viteză
Specifice jocurilor sportive: unu-două procedee de prindere X X X X X X
şi pasare a mingii
Ştafete simple şi jocuri dinamice X X X X X X X X X X X X X X X X
Măsuri igienice minimale după lecţia de educaţie fizică şi
Igienă și ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
sport
protecție
Măsuri de protejare individuală şi a colegilor/
individuală ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
partenerilor

Legenda:
X: temă principală
…: temă secundară
~ : temă cu caracter permanent

S-ar putea să vă placă și