Sunteți pe pagina 1din 8

17.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE: ALIMENTARE CU APA RECE


1. SCOP
Procedura descrie activităţile şi responsabilităţile privind realizarea lucrărilor de alimentare cu apa
1. Resursele necesare:
Resursele Materiale: Utilaje si echipamente de Resurse umane:
constructii:
Tevi conducte, fitinguri, -masini taiat asfalt; - topometrist;
Armaturi si accesorii / -picamer; -deserventi echipamente si utilaje
Flanse -budozer; constructii;
Adaptoare si cuplaje -excavator; -laboranti;
Vane cu sertar -autogreder; -muncitori calificati
vane cu sertar cu -cilindri compactori si (sudori,mecanici)
flanse Vane cu sertar vibrocompactori; -muncitori instalatori, electricieni,
cu mufe Vane fluture -masina frezat asfalt; sanitari
Vane sferice -echipamente taiat autogen;
Clapete de reţinere -macara 7 tf;
Ventilele de -camioane;
aerisire- dezaerisire -autobascule;
Contoare de apa -incarcator frontal;
Hidranti -autocisterne
Capace si rame pentru -laborator incercari
cămine -etc
Traductorul de presiune
si de debit
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE este intocmita pe baza standardelor, prescripţiilor, prevederilor si
normativelor in vigoare si conţine proceduri minime pentru execuţia, montarea, repararea si verificarea
conductelor de distributie aferente investitiei. In sensul prezentelor prevederi, prin termenul de conducta
(linie) se intelege ansamblul format din elemente componente: tevi, fitinguri (coturi, teuri, reducţii, capace),
flanse, armaturi (inclusiv cişmele, hidranti), aparate de masura si control (montate pe conducta). Conducta
serveste la transportul apei intre doua echipamente, intre un echipament si o conducta, intre doua conducte.
Astfel, aceasta poate avea doua extremitati si este limitata la capete de către o alta conducta sau un
echipament..
Prezenta se aplica tuturor conductelor corespunzând reţelelor de aductiune distributie a apei potabile
proiectate.
Cerinţa de baza pe care trebuie sa o satisfaca proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si
verificarea conductelor sub presiune este asigurarea funcţionarii acestora in condiţii de siguranţa.
Execuţia, montarea si repararea conductelor vor fi făcute numai de firme specializate, care dispun de
mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie, montaj si verificare. Acestea răspund de alegerea corecta a
procedeelor tehnologice, de calitatea produselor si lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului de
execuţie.
Detinatorul instalatiei răspunde de exploatarea, intretinerea si repararea conductelor, in conformitate cu
cerinţele SR 4163-3 si ale prezentului proiect de execuţie.
In cazul unor abateri de la prevederile prezentelor instrucţiuni, firma de proiectare, respectiv firma de
execuţie sau reparatoare, cu avizul prealabil al proiectantului, vor putea stabili soluţii compensatoare,
motivate corespunzător din punct de vedere tehnic, care sa nu afecteze siguranţa in funcţionare a
conductelor sub presiune. Părţile care au stabilit aceste soluţii le vor supune avizarii principalilor factori
interesati (proiectant, executant, montor sau reparator, detinatorul instalatiei).
Problemele nereglementate prin prezentele instrucţiuni se vor rezolva prin proiectare, conform unor
normative de larga utilizare.
Prezentele instrucţiuni reprezintă condiţii minimale si completeaza SR 4163-1,3, precum si "Normativul
pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a reţelelor de alimentare cu apa si canalizare
ale localitatilor" I 22-99.

Fazele tehnologice de executie sunt:

1. Excavare şanţuri
2. Tehnologia de instalare "fara săpătură" a conductelor îmbinarea conductelor sudarea cap la cap
3. Îmbinarea prin electrofuziune îmbinări si fitinguri mecanice pozarea tuburilor in tranşee
realizarea umpluturilor
4. Confectii metalice ajutatoare
5. Refacerea terenului si aducerea lui la forma iniţiala traversarea cailor ferate, , a râurilor si a
drumurilor principale
6. Montarea echipamentelor de monitorizarea retelelor de apa
7. Testare
8. Spalare si clorare
9. Intretinere
10. Recepţia
11. Programul de control al calităţii, verificări şl încercări

MONTAREA CONDUCTELOR. CONDITII DE AMPLASARE CONDUCTE.


La punerea in lucru, tevile se curata la interior si exterior si se protejaza obligatoriu in timpul montajului
impotriva patrunderii de corpuri straine. Capetele tronsoanelor se protejaza cu capace.
Traseele conductelor de instalatii de gaz vor fi rectilinii, urmarind pe cat posibil elementele structurale.
Traseele de conducte vor respecta conditiile de siguranta in detrimentul esteticului. Traseele vor fi rectilinii si
plasate in spatii bine ventilate.
Conductele se monteaza aparent. Este interzisa ingroparea conductelor de gaz in pardoseala. Nu se vor
instala conducte in subsoluri sau canale tehnice. Se vor alege trasee cat mai scurte si usor accesibile
Montarea conductelor se face prin rezemare simpla , astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a
acestora. Sustinerea conductelor aparente pe elementele de constructie de realizeaza in functie de diametru
cu bratari sau console, la distante de :
 1,5 ….8,0 m intre punctele de sustinere;
 20……30 mm intre conducte ti elementele de constructii.
Fixarea elementelor de sustinere se face astfel incat sa asigure rezistenta necesara pentru toata perioada
de functionare.
Capetele conductelor instalatiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate de consum se inchid obligatoriu
cu dopuri chiar daca conductele respective sunt prevazute cu robinete.
Tuburile de protectie pentru instalatiile interioare se fixeaza rigid si etans de elementele de constructie si
depasesc fata finita a cestora cu :
 10 mm la pereti si plafoane;
 50 mm la pardoseli.
Distantele dintre tevile de alimentare cu apa si instalatiile electrice sunt prescrise in normativele de
proiectare si executie de instalatii electrice. Este interzisa amplasarea aparatelor electrice sau a altor
instalatiii in zona parterului peste tevile de alimentare cu apa. Trecerea conductelor prin pereti sau plansee
se face prin tuburi de protectie ; in tubul de protectie conducta va fi fara imbinari. Tuburile de protectie vor fi
fixate de elementele de rezistenta prin betonare sau montare in sapa, si vor iesi din aceste elemente cu cel
putin 3 cm.
Conductele orizontale din instalatiile de utilizare se monteaza :
 la partea superioara a peretilor, deasupra conductelor pentru alte instalatii;
 deasupra usilor si ferestrelor.
Imbinarea tevilor negre din otel montate aparent este admisa prin :
 fitinguri pana la diametre de 4”:
 sudura la diametre peste 4 ” la orice presiune , cu asigurarea caracteristicilor de
sudabilitate. Se acorda prioritate imbinarilor prin sudura la conductele montate aparent.
Montarea tevilor prin sudura se va executa doar de instalatori autorizati ISCIR. Se interzice racirea fortata a
sudurilor. Sudurile se vor executa, in general, cap la cap. Tevile sudate vor avea sudura vizibila dupa
montare. Imbinarea tevilor se va face in tronsoane cu lungime cat mai mare
Se va asigura posibilitatea desfacerii instalatiilor interioare fara demontarea lor integrala, prin folosirea la la
montaj a mufelor stanga – dreapta .
Sudurile se marcheaza conform reglementarilor in vigoare si a standardelor specifice (6726 ; 7084/4; 8183;
8299 ).
Tevile din otel se imbina astfel incat capetele sudurrilor eclicoidale sau logitudinale sa nu fie in prelungire ci
decalate alternativ. Decalajul este in functie de diametrul conductei si este cel putin 10 mm.
Imbinarile sudate la conducte din otel se executa :
 din punct de vedere al realizarii :
- cap la cap ;
- cu manson: la traversari de obstacole , in interiorul tuburilor de protectie.
 din punct de vedere al procedeului de sudura :
- cu flacara oxiacetilenica , pana la diametrul de 100 mm ;
- cu arc electric, pentru orice diametru.
Clasa de calitate a imbinarilor sudate se indica in proiectul de executie.
Controlul calitatii sudurilor se face vizual si prin metode nedistructive in conformitate cu prevederile
standardelor 6606; 8539; 10138; SR ISO 3059, etc. si prescriptiile tehnice CR 4 , CR 20 si I 27 sau alte
metode de control nedestructiv legal aprobate.

SANTURI PENTRU CONDUCTE SUBTERANE


Adancimea minima a santului pentru montajul conductelor subterane din polietilena masurate la nivelul
terenului pana la generartoare superioara a conductei , este 0,9 m si respectiv 0,5 m la capatul conductei de
bransament.
Latimea minima a santului trebuie sa fie diametrul conductei +0,2 m. Consolidarea peretilor se face in functie
de natura terenului si adancimea de pozare.
Saparea santului se face cu putin timp inainte de montarea conductelor. Fundul santurilor se executa fara
denivelari, se curate de pietre, iar peretii trebuie sa fie fara asperitati.
Fundul santului se acopera cu un strat de 10…..15 cm de nisip de granulatie 0.3 – 0,8 mm. Gropile pentru
sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni :
 latimea egal cu latimea santului +0,6 m
 lungimea egal cu 1,2 m
 adancimea egal cu 0,6 m sub partea inferioara a conductei.
Conductele din polietilena se asaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip de minmum 10 cm.
Pozarea conductei se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a imbinarilor sudate. Dupa stratul de
nisip acoperirea conductei din PE se efectueza in straturi subtiri, cu pamant maruntit , prin compactare dupa
fiecare strat. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei ) se efectueaza intr-o perioada
mai racoroasa a zilei, pe zone de 20 – 30 m, avansand intr-o singura directie pe cat posibil in urcare.
In dreptul rasuflatorilor peste conducta de polietilena care a fost acoperita pe toata lungimea cu un strat de
nisip gros de 10-15 cm se aduga un strat de piatra marunta gros de 15 cm peste care se asaza calota
rasuflatorii.

MONTAREA ARMATURILOR
Robinetii de inchidere pentru instalatiile de alimentare cu apa se monteaza la vedere, in locuri ventilate,
accesibile in urmatoarele locuri:
 inaintea fiecarui contor;
 pe fiecare ramura importanta;
 pe fiecare conducta care alimenteaza grupuri de arzatoare, mese de lucru, laboratoare;
 la baza fiecarei coloane montate in cladiri cu peste 5 nivele
 inaintea fiecarui arzator;
Daca plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face in conditii de siguranta se admite
montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimenteaza maximum 24 puncte de consum.
Robinetii nu se monteaza in: camere umede, grupuri sanitare, camere frigorifice sau incaperi care sunt
expuse deteriorarii.
Se vor folosi doar robineti conform prevederilor art. 9.6 in I6/98. Toti robinetii se vor testa inainte de montaj
la o presiune de 1,5x presiunea de lucru, in conformitate cu STAS 2250.

MONTAREA APARATELOR DE CONTORIZARE.


In cazul prevederii de aparate de masura volumetrice acestea se vor monta conform instructiunilor
producatorilor, standardelor de specialitate aplicabile si/sau a altor reglementari specifice tipului de aparat.
VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI ETANSEITATE A INSTALATIEI

IMBINAREA CONDUCTELOR DE POLIETILENA


Imbinarea conductelor ingropate de PE se face prin sudura (fuziune) sau cu fiftinguri mecanice
nedemontabile (etansare prin presare pe peretii tevilor).
Imbinarea tevilor si fitingurilor din polietilena se realizeaza cu aparate de sudura care sunt agrementate
tehnic in Romania de catre organismele agrementate. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor tehnice in
conformitate cu cartiel tehnice ale fiecaruia.
Imbinarile se realizeaza numai de sudori autorizati.
Imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilena, in functie de diemensiuni se realizeaza prin urmatoarele
procedee:
 imbinarea prin sudura cap la cap;
 imbinarea prin electrofuziune
 imbinarea cu fitinguri mecanice.
Imbinarile intre conductele de polietilena si conductele din metal se realizeaza cu fitinguri de trecere pentru
diametre nominale cuprinse intre 32 si 630 mm.
Controlul calitatii sudurilor are la baza prevederile prescriptiei tehnice CR 21.
Nu se admit nici un fel de interventii pentru corectarea oricaror tipuri de imbinari.
Pentru realizarea schimbarilor de directii , ramificatii si reductii la conductele din polietilena se pot utiliza:
 fitinguri uzinate
 curbarea la rece a conductelor dupa raza de curbura permisa de material in functie de diametrul
nominal. Raza minima de curbura pentru teava SDR 11 este 30 Dn.
Conductele sau fitingurile din polietilena nu se deformeza la cald in vederea montarii.
Conductele din polietilena se perforeaza dupa efectuarea sudurii teului de bransament cu bransamentul
propriu – zis. Perforarea conductelor se realizeaza cu freze specifice acestui scop.
Legatura bransamentelor din PE cu posturi de reglare sau instalatii de utilizare se face prin intermediul unui
dispozitiv special denumit capat de bransament care realizeaza trecerea de la polietilena la otel, avand
acelasi diametru cu teava din polietilena a bransamentului.

MONTAREA POMPELOR SUBMERSIBILE


La montajul pompelor submersibile de put se va in vedere :
- identificarea pompelor –se va face prin verificarea caracteristicilor-debit,presiune,putere electrica
- lansarea in put sevaface prin intermediul coloanei de refulare care se coboara in put cu ajutorul
trepiedului si ascripetelui pin la adincimea stabilita
- pe masura ce se coboara ansamblul (pompa ,coloana de refulare ) cablul de alimentare cu energie
electrica se fixeaza de coloana cu ajutorul unor saniere
- blocarea pompei la adincimea de montaj prin intermediul electrodului de nivel
La prima punere in functiune se va urmari :
- electropompa sa fie introdusa sub apa si sa aibe asigurata inecarea
- electrodul sa fie montat la cota necesara pentru blocaj
- functionarea electropompei la inceput sa se faca cu vana de refulare partial inchisa ,pentru ca acviferul
sa nu fie solicitat prea mult prin antrenarea nisipului .
Fiecare put este prevazut la partea superiora cu –cabina de protectie .
Cabina putului
- este o constructie semi ingropata din beton armat avind dimensiunile interioare in plan -1.8 x2.4 x2.0m-
vezi proiect de specialitate-rezistenta
MONTAREA GRUPULUI DE POMPARE
Utilajul de pompare se aprovizioneaza pe baza specificatiilor tehnice din proiect
. Fisa tehnica a utilajului se pune la dispozitie antreprenorului .
Montarea electropompelor implică parcurgerea următoarelor etape:
 organizarea lucrărilor de montaj, care cuprinde:
- amenajarea platformei de depozitare (destinată depozitării şi verificării părţilor componente ale
echipamentelor, precum şi deconservarea lor înaintea începerii montajului);
- accesul (care trebuie să asigure posibilitatea transportului echipamentelor de pe platforma de
depozitare până la locul de montaj precum şi condiţiile necesare pentru ajungerea personalului
la locul de montaj).
- locul de montaj (care trebuie să asigure condiţiile necesare realizării montajului în mod
corespunzător din punctul de vedere al calităţii lucrărilor executate, al normelor de protecţie a
muncii şi al condiţiilor de lucru).
 identificarea echipamentului (unitate pompa-motor, în conformitate cu documentaţia de montaj
si cărtea tehnic a echipamentului, verificarea stării de conservare (conform cărţii tehnice), verificarea
şi preluarea certificatelor de calitate şi întocmirea formelor de preluare la montaj
- pregătirea fundaţiei, curăţirea părţilor filetate a şuruburilor de fundaţie, a găurilor filetate şi
nefiletate din plăca de bază;
- trasarea axelor fundaţiei, a golurilor suruburilor de fundatie si a ghidajului şi verificarea cotelor
de nivel si de montaj ale suportului pompei si ghidajului (corelarea intre suportul popei si
ghidajul fixat la partea superioara de rama golului de montaj din planseul bazinelor)
- înaintea instalării, se va spăla echipamentul pentru a înlătura inhibitorul de coroziune sau alte
materiale străine ce s-ar fi putut acumula în timpul transportului, depozitării şi manipulării. Se va
utiliza o soluţie slab alcalină la 800 C sau un solvent petrolier eficace
- curăţirea suprafeţelor plăcii de bază ce vin în contact direct cu betonul. Nu se vor folosi solvenţi
deoarece reziduul poate împiedica aderenţa.
- premontarea plăcii de bază (cotului suport) si ghidajului, efectuându-se totodată controlul
planeităţii placii de baza (cu ajutorul nivelei) si verticalitatii ghidajului cu ajutorul firului cu plumb
Orizontalitatea se va realiza prin strângerea piuliţelor şuruburilor de fundaţie. Se verifică în
permanenţă orizontalitatea reajustând cât este necesar cu ajutorul unor by-lagare, până când piuliţele sunt
complet strânse şi placa de bază este orizontală.
- montarea unitatii pompa-motor pe cotul suport şi verificarea corectitudinii pozitiei de montaj a cotului
suport si ghidajului prin manevre de scoatere si introducere a pompei.
- intocmirea formelor de verificare a centrajului cot suport-ghidaj (cu beneficiarul şi asistenţa tehnică).
Alinierea precisă a cotului suport al pompei si ghidajului este indispensabilă pentru corecta
funcţionare si exploatare a pompei.
- conservarea echipamentelor, începând cu perioada de asamblare în instalaţie şi până la terminarea
montajului
Inainte de montare se verifica : postamentul –orizontalitatea sa -caracteristicile generale ale ,
Pentru situatii deosebite se va solicita asistenta din partea furnizorului .

MONTAREA CONDUCTELOR IN STATIA DE POMPARE


Traseele conductelor de legatură la utilajele din STATIA DE POMPARE vor fi astfel alese încât să
nu împiedice demontarea armăturilor şi diferitelor părţi ale aparatelor .
În caz de necesitate pe conducte se vor monta îmbinări demontabile .
La racordarea ţevilor cu diametre diferite se asigură:
– continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontală prin care circulă apa;
– coaxialitatea conductelor verticale.
La trasarea instalaţiei care se face pe baza planurilor de execuţie trebuie să se ţină seama de
posibilitatea montajului, de manevrarea cu uşurinţă a armăturilor, precum şi de amplasarea în
locuri accesibile a diverselor îmbinări demontabile.
De asemenea se va tine seama ca traseul conductelor să nu împiedice deschiderea ferestrelor
sau uşilor. La trasare se va urmări şi aspectul estetic al amplasării şi grupării conductelor.
La schimbările de direcţie ale fascicolelor de conducte montate în acelaşi plan curbele se
execută:
– cu aceeaşi rază de curbură (corespunzătoare ţevii cu diametrul cel mai mare) în cazul când schimbarea
de direcţie se face într-un plan perpendicular pe planul în care se găseşte fascicolul de ţevi;
– cu acelaşi centru în cazul în care schimbarea de direcţie se face în acelaşi plan în care se găseste
fascicolul de ţevi.
Legăturile la aparate se montează astfel încât să permită demontarea aparatelor sau a unora
din părţile lor componente.
EXECUTAREA CAMINELOR DE VANE DIN BETON ARMAT
- Se vor respecta : marca betoanelor, marca armaturilor(diametre, pozitie de montaj) normele de turnare
,de vibrarea betoanelor.
- Se vor respecta cotele prevazute in proiect pentru montarea vanelor in camine,a pieselor de trecere
prin pereti, a cosului de acces,a ramei si capacului din fonta la cotele terenului
- Treptele de acces in camin se vor realiza conform proiect
- Finisajele interioare si exterioarela camine se vor realiza conform prevederilordin proiect
- Se va verifica manevrabilitatea usoara a vanelor de inchidere.
- Toate piesele metalice din camin se vor vopsi
anticorosiv. PROBA DE PRESIUNE
Verificarea etanseitatii si rezistentei conductelor se face hidraulic.
La inceperea probei de presiune reteaua trebuie sa aibe montate toate armaturile.
Umplerea conductelor cu apa pentru proba se face cu apa potabila, din aval catre amonte,pentru aerisirea
retelei. Lungimea tronsoanelor de proba este de 500 m Presiunea de proba este de Pp=1.5 presiunea de
regim Pp=5 atm.
Presiunea de proba se realizeaza cu o pompa de mina cu piston care se amplaseaza in punctul cel mai de
jos al tronsonului supus probei
Durata probei este de =1 ora Pentru verificarea presiunilor de proba se monteaza manometre la capetele
tronsonului de proba (in camine)
Incercarea se considera reusita daca dupa trecerea intervalului de 1 ora de la realizarea presiunii de
incercare , scaderea presiunii in tronsonul incercat nu depaseste 5 % din presiunea de incercare si nu apar
scurgeri vizibile .Rezultatele probelor se inscriu intr-un proces verbal.pentru proba depresiune model ANEXA
IV 18 din NORMATIV C56/2002
DEZINFECTAREA SI SPALAREA RETELEI
Dupa reusita probelor se trece la spalarea conductei. Spalarea conductei se face cu apa curata, prin
trecerea, timp de minim 10minute a unui curent de apa potabila, cu o viteza de 1.5 m/s.
Durata spalarii este determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritati-lor din interiorul conductelor..
Dezinfectarea se face, cu clor sub forma de solutie –25-30mg./l apa .
Solutia se introduce prin hidranti.
Solutia se mentine in retea 24 ore, dupa care se evacueaza prin vanele de golire si se procedeaza la o
noua spalare .Spalarea se considera terminata in momentul in care mirosul clorului dispare.,iar clorul
rezidual se inscrie in limitele admise.
PUNEREA IN FUNCTIUNE A RETELEI
Punerea in functiune a retelei se face ,procedindu-se astfel:
- se deschid hidrantii dela extremitatea din aval
- se introduce apa in conducta prin deschiderea treptata a vanei de la extremitatea din amonte a portiunii
ce se pune in functiune
- dupa ce apa a umplut conducta si a iesit complet limpede prin hidrantul deschis,se mai asteapta inca 5
minute dupa care se inchide hidrantul
- se verifica functionareea unor puncte de consum- cismele in curti .
- Punerea in functiune se face numai cu avizul organelor sanitare locale care verifica potabilitatea apei
transportate prin reteaua respective
VERIFICARI, INCERCARI SI PROBE IN VEDEREA PUNERII IN FUNCTIUNE A CONDUCTELOR
DE ADUCTIUNE SI A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
Verificarile, incercarile si probele punerii in functiune se fac la conductele noi si la inlocuire de conducte.
Acestea se pot efectua la intreaga retea prevazuta in documentatia de investitie, sau pe tronsoane de
conducte ce pot fi puse in functiune.
Verificarile, incercarile si probele se executa conform Legii 10/1995, privind calitatea constructiilor,
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (HG nr.273/94), STAS
4163 si altor reglementari specifice.
Inainte de efectuarea probei de presiune se verifica:
• concordanta lucrarilor executate cu proiectul;
• caracteristicile robinetelor, hidrantiIor, golirilor, ventilelor de aerisire - dezaerisire, reductoarelor de
presiune, clapetelor, altor armaturi, etc.;
• pozitia hidrantilor si a vanelor ingropate;
• pozitiile si executia caminelor, echiparea acestora;
• protectia anticorosiva si termoizolatiile, unde este cazul;
• calitatea sudurilor si a imbinarilor;
• executia masivelor de ancoraj.
Proba de presiune, spalarea si dezinfectarea conductelor se executa conform STAS 4163-3, STAS 3051 si
caietelor de sarcini intocmite de proiectant in conformitate cu prevederile producatorului de materiale.
Verificari si probe dupa efectuarea probei de presiune:
Dupa efectuarea probei de presiune se vor efectua urmatoarele verificari si probe:
• intocmirea procesului-verbal a probei de presiune;
• umplerea transeei in zona imbinarilor;
• umplerea transeei;
• verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului;
• refacerea partii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect;
• refacerea trotuarelor;
• refacerea spatiilor verzi;
• executarea marcarii si reperarii retelelor conform STAS 9570/1.
Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 15
Editia : 1
Pag. 7/1 LUCRARI DE DRUMURI

Inainte de executia umpluturilor la cota finala se executa ridicarea topografica


detaliata a conductei (plan si profil in lung) cu precizarea robinetelor ingropate,
caminelor (echiparea acestora), hidrantilor, bransamentelor, etc.
Releveele retelelor se anexeaza Cartii Conductei si se introduc in Sistemul
Geografic Informational (acolo unde exista) detinut de unitatea de exploatare a
sistemului de alimentare cu apa al localitatii.
Inainte de punerea in functiune, se face spalarea si dezinfectarea retelei, conform
normelor specifice. Punerea in functiune a retelei se face de catre personalul
unitatii de exploatare a retelelor, asistat de constructor, conform prevederilor STAS
4163-3, art.4. 1.
1.1.1 Receptia lucrarilor
Receptia reprezinta actiunea prin care investitorul accepta si preia lucrarea,
aceasta putând fi data in functiune, certificându-se faptul ca executantul si-a
indeplinit obligatiile conform prevederilor contractuale si ale documentatiei de
executie.
Receptia conductelor pentru alimentare cu apa rece a consumatorilor din localitati
se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la inlocuiri sau devieri locale de conducte.
Receptia se face conform Legii nr.1Q/1995 privind calitatea in constructii,
“Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora” (HG nr 273 / 94) si altor reglementari specifice.
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA RECEPTIEI TEHNICE
Pentru instalatiile de utilizare se depune dosar definitiv care contine toate piesele din
dosarul preliminar, cu modificariele survenite pe parcursul efectuarii lucrarilor.
Receptia tehnica se face prin :
 verificarea documentelor de receptie ;
 verificarea calitatii lucrarilor si a concordantei acestora cu proiectul avizat ;
 efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate de catre executant in
prezenta delegatului operatorului licentiat a sistemului de distributie.
PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR
Punerea in functiune se face pe baza procesului verbal de receptie tehnica, dupa
incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
Racodarea bransamentelor la conductele in functiune se face de
operatorul licentiat al sistemului de distributie , la solicitarea scrisa a
instalatorului autorizat care a executat lucrarea.
Pentru receptie tehnica a conductelor de bransament se prezinta documentatie
completa la care se adauga fisa tehnica a conductei bransamentului
 certificat de calitate al tevilor;
 factura de procurare a tevilor si armaturilor
 buletin de calitate a protectiei ancorozirv eliberat de un laborator autorizat;
 proces verbal pentru lucrari ascunse, insotit si de buletinul de
verificare a calitatii izolatiei. Imbinarile care s-au executat dupa proba de presiune,
pentru cuplarea noilor instalatii la cele in functiune, se verifca la presiunea din
conducta sau din instalatie.
Inainte de de punerea a instalatiilor de utilizare, se face face refularea aerului
prin robinetele aparatelor de utilizare si a unui racord flexibil scos in exteriorul
cladirii.
Etapele de realizare a receptiei sunt:
• receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract;
• receplia finala - dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in proiect.
7. INREGISTRARI / Records
• PV trasare
• PV lucrari ascunse
• PV receptie luctrari
• PV receptie produse
• PV control, etc
• Certificate calitate
Formular 1 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 15
Editia : 1
Pag. 8/1 LUCRARI DE DRUMURI

• Declaratii conformitate
• Agremente tehnice

S-ar putea să vă placă și