Sunteți pe pagina 1din 48

17.

145 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

5. Acte firma autorizatii, puncte de lucru, 11. ACTELE afacerii dumneavoastra au 19. Cenzorat profesionist, expertize con- 26. Contabilitate, servicii contabile com- 31. Infiintari firme,
cesiuni, recodificari, suspendare/ reluare
activitate, majorari, schimbari/ prelungiri
nevoie de un expert contabil CECCAR cu
experienta si educatie continua in domeni-
tabile pentru asociatii de proprietari asigu-
rate de expert contabil, firma contabilitate
plete, declaratii lunare, bilant, salarizare,
revisal, resurse umane, consultanta si
Bucuresti, Ilfov si in toata
tara, modificari acte, notifi-
Construc¡ii,
sedii, radieri, contabilitate. Infiintari firme: ul contabilitatii si fiscalitatii, 100 L; si expertiza, membra CECCAR;
SRL, PFA, SA, asociatii. Sediu social orice 0751.191.619/ 0745.250.305 market- expertiza contabila, semnatura electronica, cari acte, cesiuni, modifi-
sector Bucuresti si Ilfov, 1 an gazduire+ 1 an
gratuit, doar 111 euro (2 ani). 2 ani gaz-
0725.316.318 office@biroulcontabil.ro
www.biroulcontabil.ro ing@ettcenzorat.ro www.eugentugui.ro infiintari firme gratuit, servicii Reg. Com.,
100 L; 0722.384.543
cari de capital social, extin- amenajåri
duire+ 2 ani gratuit, doar 199 euro (4 ani). 20. Consultanta juridica part time, full leeafincont@yahoo.com dere obiect de activitate,
www.reinventconsulting.ro 021.318.69.60 12. Administrare imobile, intocmire liste, time, abonament lunar recuperare creante, punct de lucru, etc; 1. Accesibil amenajari interioare si exte-
caserie, depunere declaratii etc., precum si infiintari, modificari firme, PFA; rioare de la A la Z, echipa cu experienta
6. Acte firma, infiintari SRL, PFA si orice administrare apartamente, case, vile, seri- 27. Evaluare proprietati imobiliare si 0767.429.878
0720.738.663
Acte firmå, alte inregistrari la Registrul Comertului.
Gazduire sediu social, cesiuni firme,
ozitate, transparenta; 15 L;
0740.023.488 21. Contabil expert ofer servicii complete
bunuri mobile. Evaluator ANEVAR de pro-
prietati imobiliare si bunuri mobile, ofer ser- 32. Infiintari/ radieri societati comerciale
vasta in domeniu ex: zugraveli, tapet, foto-
tapet, zug-decorative, profile-decorative,
declarare punct de lucru, schimbare sediu vicii profesionale de evaluare pt impoz- si puncte de lucru, cesiuni, includeri si gips-carton, gresie-f marmura, etc, par-
de contabilitate, resurse umane, consultan- excluderi asociatii, schimbari sedii sociale,
avoca¡i, contabili social, radieri SRL, PFA, preturi avanta-
joase. Ma pot deplasa la biroul clientului 13. Asistenta si prezentare divorturi, par-
taje, executari, succesiuni, intabulare pro-
ta fiscala, semnatura digitala, bilant certifi-
cat CECCAR, declaratii fiscale, preturi
itare, inreg in contab, val de piata, litigii,
garantii bancare, patrimoniul SC, consul-
suspendari activitate, contabilitate, resurse chet, etc. Ne deplasam si in afara
Bucurestiului. Multumim 1 L;
300 L; 0721.285.593 avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; umane. www.birouconta.ro
prietati, penal, litigii comeciale, mediere tanta, 0769.429.627 0762.884.889 0730.468.264
1. ABILI in a va oferi cea mai buna solutie 7. Acte societati Efectuam orice oper- conflicte; 0729.793.311/ 0765.736.700 0722.657.989/ 0767.269.480 euroex-
perttotal@gmail.com mihaela_casapu_cordun@yahoo.com constructmarian@yahoo.com
in contabilitate Bucuresti. Oferim servicii atiune la Registrul Comertului (infiintari, 33. Sediu social pentru
complete de contabilitate si intocmirea situ- inregistrare/ radiere punct de lucru, schim- 14. Avocat asistenta si reprezentare, civil, 28. Evaluator ANEVAR, evaluez pentru
atiilor financiare, 100 L; 0725.316.318 bare administrator, cesiune parti sociale, penal, comercial, muncii, divorturi, consul-
22. Contabil expert ofer servicii de con- firme, se ofera gazduirea 2. Accesorii executam acoperise din
office@biroulcontabil.ro schimbare sediu, etc.). Documente in 3 tabilitate, consultanta fiscala, declaratii impozitare apartamente, terenuri, case, sediului firmei in sectorului tigla metalica tabla zincata tigla ceramica
tatii cabinet Drumul Taberei; lunare, revisal, resurse umane, semnatura hale industriale; 0724.134.741
www.biroulcontabil.ro zile, 0746.749.572 021.725.15.66/ 0744.271.251 2 din Bucuresti, plus toate dulgherie parazapezi vopsitori acoperise
acte.societati@yahoo.com digitala, bilant certificat CECCAR, preturi
2. Absolut accesibil firma autorizata avantajoase, 100 L; 0722.657.989/ 29. Evaluator titular ANEVAR case, modificarile actelor reparatii de urgenta deplasare gratuita in
8. Acte, accesibil, gazduire sediu firma 15. Avocat Cabinet de avocat ofera con- 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, firmelor; 0767.429.878 toata romania reducere15% www.repara-
CECCAR ofera servicii complete de con- apartamente, vile, hale, spatii comerciale,
tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- 300 L/6 luni- 500 L/an, infiintari firme 3 zile, sultanta si reprezentare juridica in domeni- euroexpertmng@gmail.com coperis.com 0761.777.733 repara-
suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ ul dreptului civil, drept penal, administrativ, hotel, pensiune, terenuri, masini, utilaje
cat, contracte de munca revisal, declaratii 34. Servicii contabilitate, ITM, coperis@gmail.com
fiscale lunare, semnatura digitala, refacere radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. procedura darii in plata, infiintari societati 23. Contabil, contabilitate de la A la Z la soc. comerciale, actiuni; 0762.599.829 declaratii, bilant, operatiuni Reg-
contabilitate, 100 L; 0722.657.989 Rapid, serios cu facturi; 0723.225.825 comerciale etc., onorarii corecte; tarife avantajoase pentru dumneavoastra, istrul Comertului inclusiv PFA si
avstanciumargareta@yahoo.com preluare documente, declarare online, 30. Expert contabil CECCAR intocmesc 3. Accesorii interioare zugraveli, faianta,
euroexpertmng@gmail.com, 0722.469.548 bilant, salarii, ITM, ANAF, consultanta. Pre- Ilfov, pret avantajos, prima luna
www.eucontabil.ro www.gazduirefirme.ro ivanescumarius@yahoo.com bilant, lichidare, expertize contabile, extra- gratuit, servicii contabile com- gresie, parchet, montaj usi, rigips, izolatii,
turi incepand de la, 100 L; instalatii electrice si sanitare. Lucrari mici,
9. Acte, accesibil, gazduire sediu firma 0724.056.881 clavercont@gmail.com judiciare; 0762.599.829 plete; 0734.599.929
3. Absolut accesibil, acorduri acte infi- 16. Avocat, divort, partaj, evacuari, gars. 5500.L, ap 2 cam. 6500L, seriozitate
intare firme/ PFA / intreprinderi/ asociatii/ 300 L/6 luni- 500 L/an, infiintari firme 3 zile,
suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ revendicari, legislatie rutiera, succesiuni, Contabilitate efectuata
24. maxima, transport moloz, ap 3 cam. 7500
puncte lucru. Gazduire sediu orice sector, radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. minori, procese penale, asistenta notariala
modificare sediu, activitate, capital etc. de societate de contabili- L, tapet, email cazi; 0766.846.197/
Rapid, serios cu facturi; 0723.225.825 etc. Onorarii minime; 0722.726.763 0724.261.804
Cesiune rapida, inchidere rapida firme, avstanciumargareta@yahoo.com tate inscrisa in Tabloul
inscriere RO- 3 zile; 0724.864.790/ www.gazduirefirme.ro 17. Avocata si mediator cu experienta, CECCAR. Birourile in zona
0766.408.676 actiuni civile, divorturi, partaje, uzucapiuni,
10. Acte, contabilitate completa, tarife
Doamna Ghica; www.conta-
4. Acte infiintari firme Oferim servicii com- mici. Experienta in: productie, comert, obtinere acte proprietate, imobile, cadas- conta.ro; 0767.429.878
plete in relatia cu Registrul Comertului: infi- prest. servicii, Pfa. Intocmim nir-uri, Jurnale tru, intabulare, constituiri societati comer-
intare S.R.L., PFA, II, S.A, cesiuni, radieri, Tva, Eori, Intrastat, Bilant. Dosare person- ciale; 0722.511.838/ 0762.639.391 25. Contabilitate PFA-uri, cabinete
recodificari, autorizatii, fiscalizare case de al, Revisal. Refacere contabilitate Cerem si medicale, societati comerciale. Ma
marcat si servicii de contabilitate. 200 L; oferim seriozitate, 100 L; 0761.147.698 18. Cadastru, intabulare, certificat ener- deplasez si la sediul clientului. 100 L;
0771.122.934 flory.contab@gmail.com getic si evaluari imobile; 0722.231.318 0728.319.750 conttabil_75@yahoo.com
Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

E-mail: redactia@anuntul.ro CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR
1. PRESTÅRI SERVICII
Acte firmå, avoca¡i, contabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Construc¡ii,
amenajåri
PRESTÅRI SERVICII
30. AMENAJARI, accesibil zugrav par-
ticular, varsta 45 de ani, execut glet,
lavabila, gresie, faianta, rigips, parchet
laminat, glafuri. Locuiesc in zona Bucur
Obor. Tel. dl. Vali; 0727.807.437
31. Amenajari, faianta, gresie, glet,
63. Execut sape, tencuieli, glet,
zugraveli, faianta, gresie, rog seri-
ozitate; 0722.244.080

64. Execut zidarie, tencuiala- glet,
zugraveala, faianta, gresie, rigips;
0729.790.526
Agen¡ii de Publicitate
lavabil, sapa, tinci, rigips, curatat, glafuri,
Construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, tencuiala, apartament la gata in tara si 65. Executam avantajos tencuieli, gle- ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67
Cursuri, medita¡ii, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jghe- afara; 0736.114.263 turi, zugraveli, polistiren, rigips, faianta, ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632
aburi, burlane, parazapezi, confectionat si pavele (gresie, zidarie, renovari), calitate,
Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 montat tubulatura ghena, protectii atic, 32. ARHITECT birou. Intocmim docu- seriozitate, profesionalism. ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923
Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 pervazuri geam, zugraveli scari de bloc; mentatii complete pentru obtinerea autor- 0755.125.452
0744.372.095 izatiei de construire (locuinte si extinderi). ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509
Transport, mutåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Arhitectura, instalatii, rezistenta, 3D, 66. Executam forare puturi apa mica si
5. Acoperis, tamplarie PVC Rehau, studiu geo si detalii de executie conform medie adancime, asiguram debit apa, la ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600
Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Salamander- Germania, Aluplast si Ram- legislatiatiei. 5 {; 0735.561.543 crist- cele mai mici preturi; 0763.181.900/ ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65
plast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare ian_isp@yahoo.com www.proiecte-pac.ro
2. LOCURI DE MUNCÅ  din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie
aluminiu- usi glisante 80- 100 euro/mp, 33. Arhitect proiecte de case la preturi
0729.782.533
67. Faiantari si zugravi, cautam lucrari,
● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02
Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele variabile dupa necesitati si posibilitati; seriozitate; 0745.862.135 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15
orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 0768.338.140 www.proiectesimple.ro
Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/ buca- 68. Finisaj interioare si exterioare. Firma ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36
Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ta, glafuri interioare/ exterioare, 10 34. Arhitect autorizat proiecte personal- de constructii execut?m finisaje interioare
izate, extinderi - mansardari, blocuri, hale, ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261
euro/m. Azi masuram, maine montam. si exterioare la preturi accesibile. 1 L;
Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Cautam colaboratori in constructii, imobil- avize, expertize, PUD - PUZ, autorizatie 0729.371.472/ 0763.641.499 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563
Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 iare, arhitectura; 0766.332.447/ construire; 0733.229.070 vasile.vatafu@yahoo.com
0724.678.252/ 021.434.42.80 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25
35. Arhitect autorizat si echipa de spe-
3. IMOBILIARE V¢NZÅRI  office@designperfect.ro;
perfect.design4u@yahoo.com
www.designperfect.ro
cialisti, realizam proiecte civile, industriale,
personalizate, adaptate la forma terenului.
69. Firma instalatii si renovari. SC Rad-
forma Instal SRL- renovari interioare si
mici reparatii,instalatii sanitare si termice,
● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91
Obtinem si avize; 0724.276.506/ ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 instalatii electrice, preturi discutabile la
6. Acoperisuri autorizatii, executam 021.778.58.60 fata locului, 50 L; 0760.085.603 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 tigla metalica, deszapeziri acoperisuri, tur- radunicu1990@gmail.com
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 36. Arhitectura Autorizatii de construc- ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00
turi, dulgherie, mansardari acoperisuri, tie, certificate urbanism, avize, proiecte,
orice fel de constructii, jgheaburi, burlane, 70. Instalator A-Z, montez obiecte san-
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 placari cu rigips, tabla zincata, vanzari orice aprobari, extinderi, modificari, itare, termice, robineti, boiler, baterii, ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 tigla metalica si materiale de constructii, recompartimentari, etajari case, hale, apometre, tevi cupru - ppr, masini spalat;
PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agri- ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10
Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 reduceri 20 % pentru pensionari, oferte de col, cadastre, orice zona; 0727.095.553
iarna, Catalian 0726.440.505 0721.695.945/ 0766.722.367 drafi- ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62
Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 mar@yahoo.com Instalator accesibil
71.
7. Acoperisuri cu tigla metalica - autorizat execut instalatii ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10
Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 zincata, accesorii, dezapeziri, 37. AUTORIZATII constructii, executie, sanitare - incalzire: apome- ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153
montari, parazapezi, renovari inte-
4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI  rioare; 0721.519.781
arhitectura, rezistenta, certificate de
urbanism, avize (ISU, Enel, Apa), exper-
tize MLPTL/ reamenajari case vechi/
tre, boilere, wc+rezervor,
cabine dus, centrale, robi-
● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 8. Acoperisuri tigla metalica, montaj spatii comerciale, reclame led, bannere si neti, tevi sparte, calorifere, ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00
orice tip de tabla, tigla ceramica, opritori steaguri stradale, 3 {; 0748.109.092 desfundari, scurgeri si
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 de zapada, jgheaburi, burlane si alte office@citymediagroup.ro www.citymedia-
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 accesorii, glafuri, placari polistiren, group.ro
coloane subsol;
0724.600.234/
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
hidroizolatii, restaurari monumente
istorice, reparatii de urgenta,garantie 5 ani 38. CADASTRU si intabulare + Certificat 0769.856.694 Oficii Po¿tale Bucure¿ti
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 la manopera, garantie 30 ani la materiale. energetic. PFA Aurora Marin, executa
Reducere 10%, mansardari, lucrari de cadastru si intabulare + certifi- 72. Instalator autorizat apometre, ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59
Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 0728.387.719 care energetica la cele mai mici preturi, in aragazuri - 80 L, centrale termice,
Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Bucuresti si Ilfov, 1 {; 0769.681.661/ calorifere - 100 L, robineti - 30 L, baterii - ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27
9. Acoperisuri, executam mansar- 0724.218.215 cadastrubuc@gmail.com 60 L, wc + bazin - 100 L, obiecte sanitare,
Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 dari asteriale, obisnuite si flu- senzori gaze; 0766.257.867
● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40
Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 viale, tigla metalica, lindab, 39. Cadastru si topografie in Bucuresti si ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81
reparatii de urgenta; Ilfov expert autorizat ANCPI execut lucrari 73. Instalator autorizat non-
0727.113.855 de cadastru si intabulare apartamente, ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03
5. AUTO, MOTO  10. ACOPERISURI, MONTATOR
terenuri, constructii, planuri de situatie,
intarusari, avize OCPI, servicii diverse,
stop execut: instalatii san-
itare, cazi, chiuvete, ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01
Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 consultanta. Seriozitate, 350 L; wc+rezervor, apometre, ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67
TABLA, ACOPERIS TABLA LINDAB 0730.580.379 boilere, robineti, tevi
Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14
CU MATERIALE SI FARA MATERI- ing.georgescu@gmail.com sparte, desfundari sifoane,
Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 ALE, TRANSPORT SI GARANTIE; ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80
40. Cadastru, intabulare (apartament scurgere - canale;
Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 0756.304.129 250 lei), terenuri, constructii noi, dezlipiri, 0733.722.294/
actualizari, energetic, siguranta, urgente;
● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39
Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 0724.427.666
11. Acoperisuri, reparam si jghe- 0722.278.432/ 0763.926.456 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40
6. MODÅ, FRUMUSEºE  aburi, burlane, parazapezi, deza-
pezire si orice fel de reparatie de 41. Cadastru, intabulare, topografie per-
soana fizica autorizata ANCPI execut
74. Instalator bun si ieftin, sanitare, ter-
mice, gaze, 0756.268.135/
● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90
urgenta, inlocuire acoperisuri
lucrari de cadastru, intabulare si 0733.245.280 wenemil3@yahoo.com ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96
Haine damå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 total; 0733.117.789
Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
topografie la preturi accesibile in timp cat 75. Instalator particular autorizat Mon- ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30
12. Acoperisuri, accesorii cu tigla mai scurt 250 L; 0740.070.683 tez si repar instalatii; sanitare, termice,
Parfumuri, cosmetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 metalica tip Lindab, tabla zincata, ionut@colpos.ro ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77
canalizari si gaze. Factura si garantie pen-
Accesorii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 dulgherie, reparatii de urgenta, 42. Case la rosu sau la cheie, material + tru lucrarile efectuate. 0722.883.229 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62
infiltratii acoperis parazapezi, dis- manopera sau numai manopera, variante catrinamariusdragos@gmail.com
locari turturi, reduceri intre 5- ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42
7. CASA ªI GRÅDINA  15%; 0733.345.157 regie proprie sau pe firma, preturi corecte
in functie de proiect, Bucuresti si in tara;
0786.290.639/ 0732.945.313 durable-
76. Instalatori, angajam 10 instalatori
calificati si pentru sanitare si termice. Con-
● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85
Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 13. Acoperisuri, sarpante, tigla
mansion@gmail.com constructii.durable- tract de munca. Relatii la tel. 2.000 L; ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95
metalica, ceramica. Mansardari la mansion.com 0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com
Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 cheie, mici reparatii, lucrari si in ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17
Termice, electrice, sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 provincie; 0721.610.022 43. Case la rosu, la cheie, renovari 77. INSTALATORI, executam lucrari de ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50
apartamente; 0733.795.166 instalatii termice-sanitare (subsoluri,
Textile, decora¡iuni interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 14. Alpinism execut deszapeziri, placari coloane, centrale termice, incalzire par- ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 polistiren, reparatii fatade, montare, 44. Constructie blocuri structura - fin- doseala, calorifere, obiecte sanitare,
reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, isaje, firma constructie bloc structura + fin- hidrofoare, canalizari) Montaj-cupru, ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08
burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de
8. ELECTRONICE  bloc, instalatii sanitare; 0744.372.095
isaje interioare manopera + materiale la
cheie 370 euro + tva calitate ireprosabila
termen executie foarte rapid. Garantia 2
polipropilena, polietilena, pex,
0721.507.109
● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58
● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85
Telefoane, tablete, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 15. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, ani. Informatii la telefon: 370 {; 78. Meserias zidar, zugrav, faiantar, par-
Salamander - Germania, Aluplast si Ram- 0769.076.165 office@petaluda.ro chetar Echipa completa formata din zidar, ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85
Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 plast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare zugrav, faiantar, parchetar, meserias,
din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie amenajari interioare. Executam lucrari de ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70
Tv, audio, jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 45. Constructii la rosu, finisaje la cheie,
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, executa echipa coordonata de inginer; amenajari si finisaje interioare la ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81
jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele 0758.770.294 cheie.0765.514.552 10 L;
orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior dgf_cardinal@yahoo.com 0765.514.552 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62
9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE  15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata,
glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi 46. Constructii si diverseitate 79. Meseriasi in constructii amenajam ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70
Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 masuram, maine montam. Cautam colab- ofera echipa profesionista, case, case la cheie; 0728.267.017 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41
oratori in constructii, imobiliare, arhitec- finisaje, placari, tencuieli, struc-
Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 tura; 0766.332.447/ 0724.678.252/ turi sanitare+ electrice; 80. Meseriasi constructori, amenajam ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54
021.434.42.80 office@designperfect.ro/ 0767.075.228 case la cheie; 0728.267.017 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41
10. AFACERI, DIVERSE  perfect.design4u@yahoo.com
16. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC
47. CONSTRUCTII, amenajari. Execu-
tam lucrari de amenajari interior exterior.
81. Mesteri seriosi, construim si amena-
jam case; 0745.862.135
● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25
Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Rehau, Salamander - Germania, Aluplast Preturi accesibile. Zugraveli, gresie, ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46
si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri faianta, polistiren, parchet, sape, rigips 82. Montaje usi interior simple 50 lei/
Echipamente, utilaje, scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, instalatii electrice. Poze reale. Rog serioz- buc., metalice 120 lei/ buc., parchet lami- ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92
Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 itate, 0733.541.169 nat, mobila, termopane, tamplarul Con- ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51
Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 iulian_20071@yahoo.com stantin 0736.590.172/ 0767.180.306
euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15
Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase 48. Demolari, Evacuari, Consolidari de 83. Montez, raschetez, paluxez toate
Orice Tip Demolari, consolidari si refaceri tipurile de parchet clasic, laminat si ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/
exterioare 10 euro/mp. Azi masuram, de lucrari si evacuari de orice tip, pret vari- dusumele, la preturi accesibile; ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60
maine montam. Cautam colaboratori in abil in functie de lucrare, valabil in toata 0745.858.495/ 0733.764.503
constructii, imobiliare, arhitectura; tara www.constructii.durablemansion.com ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75
ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . .47, 48 0766.332.447/ 0724.678.252/ 0732.945.313/ 0786.290.639 durable-
mansion@gmail.com
84. Parchetar, experienta 25 ani, mon-
tez parchet laminat, clasic, stratificat, ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44
021.434.42.80
repar parchet, sfaturi cumparare, trans- ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86
17. Amenajari gresie, faianta, rigips, 49. Devize pentru constructii Project port; 0762.271.242
parchet, sape, tencuieli, polistiren, vopsi- Manager cu experienta execut devize ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00
torii, tapet; 0720.806.022 pentru lucrari de constructii, instalatii, etc, 85. Persoana fizica autorizata montam,
grafice Gantt, participare licitatii, experien- raschetam, paluxam parchet clasic si ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69
ta de santier 20 ani, lucrari de con., modern. La cerere asiguram si materiale
18. AMENAJARI interioare la aparta-
0755.142.881 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05
mente, case, vile, birouri, scari de bloc, aferente; 0726.470.583
zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, alexandru.petricioiu@gmail.com ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95
faianta, inst. sanitare, particular; 86. Placi, soba teracota si caramida
50. Echipa de meseriasi executam con- intreaga, vand; 0720.294.432 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29
0768.555.370 structii si amenajari la cheie;
0723.264.311 87. Renovari apartamente Echipa for-
● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00
19. Amenajari apartamente, acoperisuri,
glet, vinarom, rigips, gresie, faianta, par- 51. Echipa profesionista executa repede
mata din oameni muncitori si care stiu ce ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35
chet, tencuieli, zidarii, instalatii sanitare. inseamna calitatea, cautam lucrari de
si ieftin zugraveli, gleturi, rigips, sape, ten- amenajari interioare. Pretul se face pe ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32
Rog seriozitate; 0764.154.065/ cuieli, parchet, instalatii sanitare si elec-
0720.489.458 lucrare in urma evaluarii cerintelor. Asigu- ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43
trice la cele mai inalte standarde. Oferim ram prezenta de l-s min 8h/zi.
garantie pentru fiecare lucrare; 0760.370.535 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02
20. Amenajari apartamente, tencuiala, 0753.110.018/ 0753.110.051 interactor-
glet, decopertari, rigips, lavabila, parchet, construct@gmail.com 88. Renovari apartamente, amenajari ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55
polistiren, faianta, instalatii electrice san-
itare; 0773.323.123/ 0746.552.690 52. Echipa zidari executam zidarie, ten-
apartamente Societatea noastra executa: ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92
cuiala, rigips, glet, zugraveala, faianta, renovari apartamente, zugraveli interioare,
21. Amenajari apartamente, tencuiala, gresie, parchet; 0799.418.471 glet, instalatii sanitare si electrice, montaj ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07
glet, rigips, lavabila, parchet, polistiren, faianta si gresie, montaj parchet, montaj
tapet, etc. Pentru mai multe detalii. 1 L; ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46
faianta, gresie, instalatii electrice sanitare; 53. Electrician acord asistenta tehnica
0740.011.249/ 0773.323.123 si executie instalatii electrice, schimbat 0727.214.333 masterconstructde- ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54
instalatii (cupru), reparatii, modificari, sign@yahoo.com
22. Amenajari interioare de calitate.
Seriozitate si integritate. Cele mai mici
montaj tablouri electrice, corpuri iluminat,
prize, urgente. Seriozitate, calitate, 89. Renovari apartamente, vile, hoteluri, Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov
preturi. 0724.203.209 mariancio- garantie, preturi bune, 50 L; puncte sanitare si bucatarii de la zero,
punem gresie, faianta, rigips, parchet lam- ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI
can67@gmail.com 0723.022.738
instalatii_electrice70@yahoo.ro inat, lavabila, glet si lucrari stucco ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA
23. Amenajari interioare Execut lucrari veneziano deosebit. 0726.545.422/ ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA
de amenajari interioare-gresie, faianta, 54. Electrician autorizat montez - 0734.941.655 mariapirvu@yahoo.com ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA
parchet, rigips, glet, tencuieli, zugraveli, inlocuiesc instalatii electrice, tablou sigu- ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI
instalatii electrice si sanitare. mOfer cali- rante, impamantari aparate electrice, 90. REPARATII ACOPERISURI,
case, apartamente, firme; ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI
tate si seriozitate la preturi rezonabile;
0746.243.411
JGHEABURI, BURLANE, TABLA
0728.924.374 danilie67@yahoo.com
55. Electrician autorizat execut lucrari
ZINCATA, DULGHERIE SI ORICE TIP Oficii Po¿tale din ¡arå
24. Amenajari interioare Executam pro-
complete. Schimbat instalatii noi pe cupru DE REPARATIE; 0731.565.883
fesional: zugraveli, glet, faianta, gresie, ● BRAªOV . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . .Str. N. Iorga nr. 1
parchet, gips-carton, slefuit, decopertari, la case, vile, apartamente, 380/ 220/ 24 91. Reparatii orice tip, reparatii urgente
tencuieli, vopsitorii, izolatii termice. Garan- volti si impamantari; 0720.137.382 tigla metalica, jgheaburi, burlane, indepar- ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . .Str. Corbului nr. 3;
tam calitate! Executiile se fac mecanizat tam turturi, gheata, aruncam zapada de . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . .Str. Soveja nr. 39
sau manual. 5 L; 0726.647.714/ 56. Electrician execut instalatii elec-
pe casa, tabla zincata; 0745.812.723
0747.691.761 baciudumitru@hotmail.com trice, tablouri 220-380 V, aplice, prize, ● CRAIOVA . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . .Str. Unirii nr. 54;
case vile, apartamente. Convenabil; 92. Servicii electrician, zugrav, instala- . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . .Calea Bucure¿ti nr. 46
25. Amenajari interioare, executam 0724.129.669 tor, parchetar, PFA sau PJ executam
repede si ieftin zugraveli, gleturi, rigips, instalatii electrice, sanitare, zugraveala, ● GIURGIU . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . .Str. Mircea cel Båtrân nr. 18;
57. Execut decopertare, faianta, gresie, . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . .ªos. Bucure¿ti Bl. 205;
sape, tencuieli, parchet, instalatii sanitare parchet, dem. ziduri, evacuare, mobila, termopane montare parchet, gresie,
si electrice la cele mai inalte standarde. faianta, alpinism utilitar la vile, aparta- . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10;
Oferim garantie pentru fiecare lucrare, moloz, electrocasnice, preturi acceptabile; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . .Str. Republicii 5A;
0720.294.432 mente, birouri, spatii comerciale si com-
0753.110.018/ 0753.110.051 interactor- plexe rezidentiale. 1 {; 0722.564.252/ . . . . . . . . . .- Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . .Comuna Cålugåreni;
construct@gmail.com 58. Execut gresie, faianta, plinta, insta- 0727.247.188 . . . . . . . . . . .- Oficiul Crevedia Mare, . . .Comuna Crevedia Mare;
latii sanitare-termice, reparatii capitale, cristian_toporan1407@yahoo.com . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i;
26. Amenajari interioare, gresie, faianta, glet, zugraveli, constatarea gratuita, nego- . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele;
marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, ciabil; 0737.193.111 93. Sobar specialist execut sobe, semi-
instalatii electrice si sanitare, termosistem, nee, reparatii, scuturat cosuri; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . .Comuna Izvoarele;
hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, 021.221.66.99/ 0745.991.298 . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . .Calea Bucure¿ti 70;
59. Execut gresie, faianta, zugraveli gle-
seriozitate si integritate; 0728.606.585 turi, parchet, tencuieli decorativa, rigips, . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Roata de Jos, . . . . . .Comuna Roata de Jos;
anto_7508@yahoo.com tapet decoratiuni, piatra pavaje, montat 94. Termopane Rehau, Salamander -
Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 ● IAªI . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . .Str. Cuza Vodå nr. 3;
usi, 0724.602.712/ 0768.923.422 . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . . . .Str. Costache Negri nr. 64
27. Amenajari interioare, gresie, faianta, euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu
parchet, instalatii electrice. Lavabil, rigips, 60. Execut poze ceramice alb, negru, de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8;
reparatii, tigla metalica, jgheaburi, burlane, color si sculptez cruci, placi marmura, glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verti- . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . .Sos. Nordului nr. 2;
polistiren; 0729.363.819 granit, mozaic, fier; 0720.294.432 cale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale
de la 15 euro/mp, rolete interior 15 . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . . . .Str. Postei nr. 75;
28. Amenajari interioare, tapet, rigips, 61. Execut reparatii felinare, lumanari si euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, ● PLOIEªTI . . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6;
gresie, faianta, renovari generale, deranj pun geamuri, vopsesc, cauciucuri, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . . .Bd. Republicii nr. 102;
minim, experienta si mentalitate occiden- felinare, noi avem vanzare; masuram, maine montam. Cautam colab- . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . . . .Aleea Chimiei nr. 6;
tala, garantie; 0732.523.255 0720.294.432 oratori in constructii, imobiliare, arhitec- . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 12, . . . . . . .Str. Malu Ro¿u, nr. 101;
tura. 0766.332.447/ 0724.678.252/ . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . . .Bd. Bucuresti nr. 24;
29. Amenajari interioare, zugraveli, par- 62. Execut sapaturi apa, haznale, 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 14, . . .P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2
chet, gresie, faianta, tencuieli, zidarii, cavouri inmormantari si orice fel sapaturi perfect.design4u@yahoo.com
rigips, montat; 0746.344.540 oriunde in tara; 0720.294.432 www.designperfect.ro ● TIMIªOARA .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . .B-dul Revolu¡iei nr. 2

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 ianuarie 2017 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 3
PRESTÅRI SERVICII 
95. Termopane Germania, la pret de 22. Matematica, orice nivel cu 21. Andra, Militari Residence, sunt micu- 45. Ceva nou, numele meu este Carmen, 73. Esti stresat si ti-ai dori sa termini ziua 105. Masaj, atingeri senzuale. Si sanii mi 135. Simona bruneta, atenta cu tine
fabrica, montaj si transport gratuit; predarea materiei de la zero la domiciliul ta, slabuta si finuta. Satena cu ochii am 19 ani, 50 kg, 1.70, bruneta cu ten alb. fericit si relaxat. Atunci te invit la mine se fac ghiare si-ti fura inima, bratele din locatie de lux, ofer masaj, garantez igiena
0721.511.311/ 0761.152.130 elevului, o meditatie gratis, pentru primul caprui, 168 cm, 48 kg, ofer masaj de ofer masaj de calitate domnilor. 80 L; (sau la tine) pentru a avea parte de un aripi se transforma-n nervuri de placere si seriozitate. Sunt o persoana sociabila,
zece la matematica; 0722.492.000 relaxare domnilor cu bun simt si bune 0731.842.641 masaj de vis. Ne desparte doar un tele- peste trupul tau, inchid ochii sa-mi strecor educata, ma adresez persoanelor cu bun
96. Termopane Rehau la pret de produ- maniere, la mine acasa sau la hotel. Poze fon. Te astept, 100 L; 0735.675.797 mai usor universul sufletului printre fasiile simt, poze reale Prelungirea Ghencea 50
cator, rulouri, jaluzele, plase insecte, mon- 23. Matematica, fizica, orice nivel, cori- reale si recente, din apartametul meu. 46. Clipe de vis Excess Massage va invi- de foc. 300 L; 0732.889.966/ L; 0730.484.052
taj/demontaj gratuit; 0727.881.274/ gente, evaluare nationala, bacalaureat, 100 L; 0742.551.369 ta sa va relaxati intr-un loc incantator, ele- 74. FAVORIT Drumul Taberei roscata sti- 021.316.88.38
0722.583.314/ 0765.815.592 admitere facultate, si la domiciliul elevului, gant, sigur si discret. Salonul nostru va lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domi- 136. Simona, 39 de ani. Doamna matura
pret 2 ore 50 L; 0769.390.864 ofera o gama variata a serviciilor de ciliul meu d-lor discreti si generosi. Locui- 106. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani, cu forme apetisante iti ofer masaj de
22. ANDREEA 27 ani ofer masaj de relaxare intr-un cadru discret si curat.
97. Tigla metalica, executam acoperise masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. esc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti
din tigla metalica tabla zincata tigla 24. MEDITATII engleza, franceza. Profe- relaxare. Mai multe detalii la tel., cer si oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu Titan Trapezului, 60 L; 0732.721.047
ofer discretie maxima. Zona Pantelimon 120 L; 0763.369.660 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc
ceramica dulgherie parazapezi vopsitori soara cu experienta, ofer meditatii limba de parcare, 60 L; 0731.784.820 sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux,
acoperise reparatii de urgenta deplasare engleza - franceza, copii si adulti, Mega Mall, 60 L; 0769.980.027 50 L; 0761.313.645 137. Studio Dominare Studio echipat cu
47. Cuplu tineri casatoriti, ea 25 de ani, el instrumente, discretie seriozitate. Locatie
gratuita in toata Romania reducere 15% bacalaureat, examene Cambridge. DELF, 30 de ani oferim masaj de relaxare celor 75. Favorit, Drumul Taberei, roscata sti-
www.reparacoperis.com 0761.777.733 DALF. Sedintele se bazeaza pe conversa- 23. Andreea te invit la mine pentru o ora lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domi- 107. Masajul perfect pentru pretentiosi. centrala. Detaliile pe larg,le discutam la
reparacoperis@gmail.com tie, gramatica, vocabular. Seriozitate 45 de relaxare prin tehnicile masajului erotic interesati. Mai multe detalii la tel. 150 L; Vino, te asteptam suntem 3 fete noi stiu fata locului.Bucuresti, Str. Nicolae Filipes-
0784.699.924 ciliul meu d-lor discreti si generosi. Locui- cu 57, punct de reper Hotel Intercontinen-
L; 0726.211.664 si de relaxare intr-o locatie centrala si de esc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, ca esti interesat de ceva ok si mai stiu ca
98. Zidari, zugravi, executam tencuieli, daciana_burloiu@yahoo.com lux 100 L; 0769.956.771 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc esti satul de poze false, de aceea eu sunt tal. 200 L; 0760.454.213
sape, rigips, gleturi, etc 0728.267.017 48. Cuplu masaj Unirii, casatoriti, maturi, alegerea ta perfecta pentru un masaj de stapana.andreea@yahoo.ro
discreti, singuri intr un ap. de lux, igiena si de parcare, 60 L; 0731.784.820
25. MEDITATII la limba engleza si limba 24. Andreea 20 ani, noua in Bucuresti, relaxare 80 L; 0737.197.355/
99. Zidari, zugravi, faiantari, executa franceza pentru copii, elevi, studenti. Pen- bruneta miniona tandra ?i pasionala, am discretie la max. Oferim masaj pe masa 0734.979.813 138. Sunt Cristina, o bruneta stilata
76. Garantez poze reale, alegerea per- calma si rabdatoare, te invit in locatia mea
lucrari rapid si ieftin; 0728.267.017 tru detalii suplimentare, va rog sa ma con- 1.68 cm, sani nr. 4, ofer masaj de relaxare de masaj domnilor, doamnelor, cuplurilor. fecta pentru masaj, doamna matura,
tactati telefonic; 0757.828.839 bian- Det. amanuntite la tel., 300 L; 108. Maseuza noua Universitate, tanara, unde igiena si discretia este maxima, ofer
totala la domiciliul meu 0728.707.213 manierata, calma, rabdatoare, atenta la servicii de calitate: masaj de relexare si
100. Zidari, faiantari, zugravi, executam caioana.buscu@gmail.com mirelamyry2014@yahoo.com 0785.077.708 dorintele tale, ma caracterizeaza domni joviala, manierata, pasionala prin esenta,
lucrari ieftin. Ionut; 0728.267.017 te astept pt un masaj de relaxare al trupu- terapeutic domnilor generosi 50 L;
manierati. Rond Alba Iulia. 100 L; lui si mintii. Apartament luxos, zona cen- 0735.269.139
26. Meditatii limba germana, tra- 25. ANDREEA, 27 ani ofer masaj de 49. Daniela, 25 ani, noua in zona astept 0748.405.863
101. Zidari, tencuieli, gleturi, faianta, duceri, cursuri intensive si prac- domni manierati la un masaj de relaxare trala, Intercontinental, Magheru. 150 L;
relaxare. Cer si ofer discretie maxima. Mai 0736.148.032 139. Sunt noua pe site, bruneta focoasa
zugraveli, demolari, renovari, izolatii, case tice, cu metode moderne, adap- multe detalii la tel .Zona Pantelimon Mega la domiciliul meu discret si curat. Unirii- 77. Hotel, la tine, 21 de ani, noua pe site, si pasionala, tandra si rabdatoare cu mult
la rosu, lemn, acoperisuri; tate pe profesii, nivel mediu si Zepter, 60 L; 0722.944.675 rusoaica frumoasa, ofer servicii de masaj bun simt, te astept in compania mea pen-
0721.688.568 avansat, la domiciliul profesorului Mall, 60 L; 0769.980.027 109. Maseuza tanara, cu mult bun simt,
sportiv, body si de relaxare, just call away, mereu cu zambetul pe buze, te astept intr- tru un masaj de vis. Detalii la tel. Drumul
ultracentral, pret sedinta 50 L; 50. Delia, bruneta, senzuala ofer masaj poze reale, i speak english, 150 L; Taberei. Andreea. 100 L;
102. Zugrav particular, efectuez lucrari 0741.236.049 26. Andreea, 35 de ani, educata, stilata, o locatie de lux pentru un masaj de
rabdatoare, cu experienta, ofer masaj de de relaxare domnilor generosi dornici de 0760.172.049 relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 0761.622.032
de calitate si ieftin. Sunati la tel: aventura, intr-un cadru discret, zona P-ta
0733.768.286 27. Meditatii matematica, limba romana, relaxare, intr-un cadru placut, curat, dis- Disponibilitate pana la ora 20:00, 150 L;
Muncii, nu raspund la numere private. 50 78. Izza clipe de vis, te invit sa te relaxezi 140. Sweet Girls masaj cel mai laudat
gramatica, recuperarea materiei, exam- cret, Piata Unirii, Universitate, Romana, 0760.070.924 salon pentru igiena, frumusetea fetelor,
103. Zugrav cu experienca si calificare ene, bacalaureat, facultate. Seriozitate, 150 L; 0720.146.730 L; 0730.206.659 intr-un loc incantator, elegant, sigur si dis-
cret. Iti voi oferi o gama variata a servici- 110. Maseuza tanara, cu mult bun simt, servicii si respect. Vila, parcare, cald,
execut lucrari gresie, faianta, zugraveli orice nivel; 0722.936.566/ 51. Delia, te invit la mine pentru o ora de ilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, curat, free bar, sauna, jacuzzi, abona-
decorative, parchet, polistiren si tencuiala 0722.199.039 27. Ania, ofer masaj de relaxare. Elegan- mereu cu zambetul pe buze, te astept intr- mente, programari online / tel. Intra pe
decorativa. Dependenti de calitate. ta, stil si rafinament. Daca esti in cautare masaj prin tehnicile masajului foarte bine erotic. 60 L; 0730.702.572 o locatie de lux pentru un masaj de
cunoscute de mine, mai multe detalii la relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. www.sweetgirls-masaj.ro 200 L;
0737.383.100 28. Meditatii, matematica pentru clasele de ceva original si corespunzator pozelor, 79. Jovial Place Masaje profesionale 0760.498.238/ 0727.282.178 con-
V-VIII, liceu, bacalaureat. 0724.481.247 te astept cu drag. Aspect fizic foarte pla- telefon, locatie centrala, discreta si curata, Disponibilitate pana la ora 20:00, 200 L;
100 L; 0764.105.190 incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa 0760.070.924 tact@sweetgirls-masaj.ro
104. Zugrav, amenajez apartamente: cut, 37 ani. Ofer seriozitate si discretie
gresie- faianta 20 L/mp, lavabila 4 L/mp, 29. Meditez matematica fizica orice experimentezi placerea unui masaj asa
maxima. 200 L; 0730.138.339 cum nu ai visat, 80 L; 0763.581.129 141. TANARA curata 21 de ani ofer
parchet laminat 9 L/mp, montaj usi, etc.; nivel, profesor cu deosebita experienta, 52. Deny, 23 ani Poze reale 100%, stilata 111. Maseuza tanara, 25 ani, 160 cm si masaj total de relaxare la domiciliul tau
0729.510.445 meditez matematica, fizica orice nivel, si selectiva te astept pe tine la un masaj 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt cali- poze reale, mai multe detalii la telefon 200
28. Atestat si calificat cu 11 de experien- 80. Julia, atingeri pasionale. Lasa-te pur- tatile care ma caracterizeaza. Va astept la
inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare de relaxare si intretinere corporala, la de Lei ora cu deplasarea inclusa. Non-
ta ofer masaj de intretinere si relaxare, domiciliul meu discret si curat, domnilor ce tat intr-o calatorie de rasfat si traieste o un masaj de relaxare 150 L;
105. Zugrav, glet 6 L, lavabil 5 L, faianta- nationala si studenti. La cerere lucrez si in reflexologie, drenaj linfatic si terapeutic, experienta unica, ce inseamna placere, stop . 200 L; 0764.200.721
gresie 15 L, rigips 15 L, parchet 10 L, week-end-uri + in toate vacantele stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea. 0725.458.291
curatat 5 L, tencuiala 10 L, apartament la 0766.405.650 ll632743@gmail.com cat si masaj anticelulitic, reductiv si ptr Unirii 200 L; 0726.169.003 evadare din rutina zilnica si lumea sim- 142. Tanya 30 ani, ofer servicii de cali-
gata 800 Euro; 0734.213.858 slabit prin maderoterapie pe masa de turilor si a placerilor, masaj relaxare. 60 112. Massage for ladies. Tanar foarte tate, masaj relaxare domnilor generosi,
30. Profesoara de romana-engleza I- masaj. WhatsApp 59 L; 0753.371.255 53. Doama matura 45 de ani, calda, L; 0730.716.381 prezentabil, 28/1.80/80, dotat fizic, psihic discretie si igiena maxima, detalii la tele-
emotional, atragator si carismatic. Ofer fon, Zona Obor Kaufland 60 L;
106. ZUGRAVELI, REPARATII, TEN- XII, pregatire intensiva, evaluare nation-
29. Atingeri pasionale Lasa-te purtat
pasionala si romantica, ofer masaj relax-
81. Karina, doamna stilata , cu bun simt masaj de calitate sexului frumos. Rog bar-
ala, bacalaureat, admitere, performante. ant domnilor generosi si cu bun simt. 0754.517.309
CUIELI, RIGIPS, GRESIE, FAIANTA, Meditez domiciliu elev 0745.271.605 intr-o calatorie de rasfat si traieste o expe- Zona O.Goga, 200 L; 0723.818.019 ofer masaj de relaxare domnilor manierati batii singuri sa se abtina, 200 L;
rienta unica, ce inseamna placere, si cu bun simt ce pun pret pe calitatea ser- 0724.962.115 143. tarie si finete Noptile geroase devin
ORICE TIP DE ZUGRAVELI, TRANS- 31. Profesoara meditez matematica cls. evadare din rutina zilnica si lumea sim- viciilor nu pe cantitate. Locatie curata si mult mai interesante cand descoperi
54. Doamna matura ofer masaj. Dis-
PORT MATERIALE GRATUIT; V-XII, metoda speciala, logica, multitest, turilor si a placerilor, masaj relaxare cu cretie maxima, 100 L; 0729.121.163 discreta. Decebal, 300 L; 113. Mihai Bravu, Kaufland, Alexandra, formele unei fete sexy si gustul rafina al
0734.504.862 bruneta reala, selectiva, 23 de ani, ofer unei buaturi exclusiviste. Te invitam sa
0765.749.735 P-ta Universitatii, sedinta 50 L; fete deosebite. 120 L; 0785.333.303/ diverse tipuri de masaj intru-un ambient
0730.157.497 0727.106.100 55. Doamna 39 ani, ofer masaj de
combini taria bauturii oficiale de la Kremlin
82. Karla, bruneta slim, 25 de ani, te placut si discret domnilor pretentiosi care cu finetea 200 L; 0726.409.360 con-
107. Zugraveli, amenajari. Meserias relaxare, cervical si intretinere corporala, aprecieaza calitatea, pentru mai multe
serios efectuez lucrari: zugraveli, faianta, 32. Profesor gr. II meditez limba 30. Baiat masaj de relaxare si astept in locatia mea pt. un masaj de tact@secret-massage.ro
zona Calea Vacaresti, p-ta Timpuri Noi. relaxare asa cum doresti. Pozele imi detalii, suna-m. 100 L; 0734.264.048
gresie, parchet laminat, tencuieli, reparatii, romana, bac si evaluare; 0741.313.920 anticelulitic. Pentru doamne, domni si Exclus sex. 50 L; 0784.516.093 apartin 100%. Zona Costin Georgian 70 144. Te astept ca sa ne relaxam impre-
finisaje, amenajari, glafuri etc. Rog seriozi- cupluri serioase, numai la domiciuliu dum- 114. Militari Residence noua in zona. una, salutari tuturor, Ma numesc Lilena,
tate; 0773.328.982 neavoastra. Intre orele 18:00 si 22:00. L; 0784.699.923
56. Doamna matura singura in locatie Tanara si rafinata te astept in locatia mea
108. Zugvrav execut zugraveli, glet, gre-
Masaj Seriozitate, incredere si respect. Nu
raspund la numar privat, 70 L;
ofer masaj erotic si de relaxare, zona cen- 83. Katy, bruneta, atenta cu tine locatie sa-ti ofer masaj de relaxare si terapeutic,
poze reale, 200 L; 0724.604.731
sunt o fata draguta solara si educata. Te
astept la un masaj relaxant 100 L;
sie, faianta, parchet, polistiren, reparatii
trala. Mai multe detalii la fel 100 L; de lux, ofer masaj complet, garantez 0746.964.382 lilena@yahoo.com
0724.101.787 0754.852.825 igiena si seriozitate. Sunt o persoana
glafuri; 0727.376.804 1. Acum bucura- te de un masaj profe- 115. Monica 34 de ani. maseuza cu 145. Te respecti, suna-ma, senzuala si
sional complex calitate, masaj total de sociabila, educata, ma adresez per-
31. Barbat ofer masaj pentru doamne si 57. Doamna matura, 50 de ani, eleganta, soanelor cu bun simt, 300 L; forme senzuale, comunicativa si foarte provocatoare, te pot purta intr-o lume a
relaxare, tonifiere, cervical, Shiatsu, pre- cupluri. Am 36 ani, curat, discret, manier- discreta si educata ofer masaj de relaxare 0736.137.686 atenta cu tine domn generos. Te astept fanteziei si a placerilor nebanuite dand
Cursuri, medita¡ii, sopunctura, reflexo, recuperare medicala,
sauna, ultrasunete, diode curent galvanic
at, cu experienta, detin locatie in sector 1.
Suna pentru detalii; 0762.453.689
intr-un ambient placut. Zona Dristor non-
stop, 200 L; 0784.093.657
katyblack2016@gmail.com intr-un ambient discret pentru a te relaxa.
Titan Auchan, 60 L; 0733.723.325
viata celor mai ascunse dorinte ale tale.
Senzualitate, discretie, pasiune, masaj,
laser. Nu ofer sex 100 L; 84. La hotel sau la tine. Buna ofer masaj 0774.003.517
traduceri 0721.346.571 de relaxare doar la domiciliu tau sau la
hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj,
116. Natty, poze reale din locatie, reala
100%, confirm cu tatuajele, bruneta 23 de 146. Tehnica speciala de masaj, bazata
2. Adina, 32 de ani, bruneta titrata, cu ani, sunt noua aici, si te astept sa te alint pe activarea punctelor si canalelor ener-
experienta, o fire placuta, calma si rabda- speak english. 300 L; 0760.594.595 cu un masaj erotic, body nud, cu uleiuri getice (chakre) util in ameliorarea dif afec-
1. Absolvent master, profesor meditez toare, ofer masaj de relaxare si terapeutic speciale, dupa o zi friguroasa, te voi tiuni. Exclus sex. Zona Timpuri Noi
matematica, informatica, fizica, engleza, 85. La mine la tine sau la hotel buna, pen- incalzi. Am si o colega, 0758.519.180 0762.725.283
in conditii de lux, Piata Alba Iulia, 200 L; tru un masaj de relaxare si terapeutic cu
domiciliul meu sau al elevului, 35 L; 0730.874.651
0729.854.524 cel mai bun rezultat te astept pentru a te 117. Nirvana Massage, sase dom- 147. Unirii, bruneta 26 de ani. 1,70 sani
face o alta persoana, simtindu-te excelent nisoare va astepta la Nirvana Massage sa nr. 2, 50 kg, iti ofer diferite tipuri de masaj
3. Adina, Unirii, bruneta, inalta, 1,82, invit 100 L; 0762.383.854
2. Afterschool individual pentru clasele domni manierati in compania mea intr-un va aduca pe culmile extazului. Fantezia, la domiciliul meu. Detalii la tel. 50 L;
1-8, program prelungit. 25 L; cadru adecvat unei ore de masaj de senzualitatea, arta masajului erotic si lim- 0736.290.195
0765.067.375 86. La multi ani 2017 Asa cum v-ati obis- bajul trupului maseuzelor va vor oferi o
relaxare si erotic, locatia mea se afla in nuit, fetele din salonul nostru va asteapta 148. Unirii, bruneta senzuala ofer diferite
zona centrala, asigur toate conditiile si experienta de neuitat. 170 L;
3. Agent de paza - 250 L, dispecer - 400 sa va rasfete si alinte, asa cum numai ele 0764.585.331/ 0721.904.419 masaj.nir- tipuri de masaj domnilor generosi. Mai
discretia, 200 L; 0765.869.290 stiu sa faca si in acest an, 2017, intr-o multe detalii la telefon 70 L;
L, tehnician sisteme DSVCA - 648 L. vana@yahoo.com
Diploma in trei zile de la examinare; 4. Alege calitatea, lasa-te condus pe
locatie de lux, discreta si curata. 15 fete 0720.705.590
0720.576.615/ 0760.128.554 superbe, 120 L; 0763.369.660/ 118. Noua pe site matura 40 ani ofer
taramurile placeri alaturi de doua dom- 0728.702.675 masaj sportiv si reflexogen, domnilor care 149. Universitate, Lamour, masaj ter-
nisoare rafinate, te asteptam pentru a te excessmassage@yahoo.com stiu sa aprecieze calitatea. Zona Tineretu- apeutic, body, terapie pentru trup si suflet,
4. Amenajam apartamente, lavabila, rasfata si a-ti oferi o experienta
glet, faianta, gresie, tapet, parchet, lam- lui, Cal. Vacaresti 0785.183.466 relaxare absoluta cu ulei cald si pietre vul-
unica.Masaj de calitate, body massage, 87. La tine sau la hotel, Alex, vin sa iti canice o multitudine de tehnici orientale.
briu, reparatii glafuri; 0723.342.507/ massage somatic ?i masaj cervical, 100 Bucuresti, 100 L; 0727.207.118/
0762.352.156 ofer un masaj relaxant. Suna-ma nu vei 119. Noua pe site, buna numele meu
L; 0725.142.500 regreta 200 L; 0762.677.757 este Andra si te astept la un masaj de 0754.898.163
5. Cadru didactic cu experienta, relaxare in locatia mea. Pentru mai multe lamourr_masagee@yahoo.com
5. Alege inteligent, petrece in compania 88. La tine sau la hotel. Craciunita sexy detalii astept telefonul tau. 100 L;
ofer ajutor scolar, elevi 6-10 ani, unei domnisoare pricepute in arta masaju- 150. Universitate, spitalul Coltea,
franceza, romana, matematica si vin la tine pentru a te rasfata cu o ora de 0745.418.130
lui de relexare, bucurandu-te de o experi- masaj de relaxare, pozele sunt reale, mai Andracristina252015@gmail.com relaxare totala. Numele meu este Maria,
ii insotesc pe micuti la eveni- enta memoralbila, 400 L; am 20 de ani, 1,68, 50 kg, te invit la mine
mente; 0726.254.817 multe detalii la telefon, 200 ron o ora cu pentru un masaj de relaxare totala. 50 L;
0726.820.838 taxi inclus fara alte costuri, fara graba, 120. Noua pe site, bruneta hot, poze
200 L; 0763.346.819 reale, te astept Bruneta cu fundulet bom- 0737.357.712
6. Cursuri acreditate recunoscute inter- 6. Alege un masaj adevarat, de calitate
national Cursuri recunoscute international bat, ofer domnilor clipe speciale de 151. Valeria Te astept la un masaj de
Alege calitatea la un masaj realizat de o 89. La tine sau la hotel. Masaj, la tine sau relaxare, masaj erotic, body cu uleiuri par-
in meseriile: bucatar, ospatar, barman, d-na tehnician maseur, prin relaxare, toni- fumate, intr-un cadru intim unde fanteziile relaxare la domiciliul meu discret si curat.
vanzator, instalator, resurse umane. Se la hotel. Daca te tenteaza un astfel de joc, Unirii, Zepter, 200 L; 0729.060.755
fiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, nu trebuie sa cauti in agenda de telefon si devin reale. Posibil si la tel. Intimitate,
asigura practica si locuri de munca pentru aparate recuperare medicala si slabit, 100 L; 0720.952.852
absolventi. www.cursuridecalificare.ro nici sa faci apel la imaginatie, suna-ma,
curatenie, Crangasi. Nu fac sex. 99 L;
490 L; 021.255.52.71/ 0721.646.765
eurodeal33@hotmail.com
0731.515.140
200 L; 0760.422.560
121. Nu ezita sa ma conctactezi ofer clipe
de rasfat intr-un cadru intim domnilor sti-
Repara¡ii, service
90. Larysa, 32 de ani, masaj terapeutic
7. Alexa 30 de ani, masaj, blonda inalta profesional de intretinere si relaxare. Poze lati, intr-o locatie centrala de lux unde
7. Cursuri actorie Din 14 ianuarie 2017, 176/56/30 ani, locuiesc singura in zona igiena si discretia ma reprezinta. Daca 1. 50 Lei instalare Windows, servicii pro-
sambata si duminica, incepe un workshop reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul fesionale, instalari Windows 10, 8.1, 8, 7,
foarte centrala. Ofer momente speciale, 32. Beatrice, maseoza, reala 100%, 58. Doamna matura, buna sunt Miki, ofer Doamnei aproape de Obor, 60 L; doresti ceva deosebit, masaj, 100 L;
prelungit de teatru pentru amatori care se masaj de relaxare intr-o atmosfera pri- 0774.003.517 XP 50 Lei, laptopuri, calculatoare, la domi-
va desfasura pe durata a doua luni orga- care iti poate oferi acel masaj de relaxare masaj de relaxare intr-o locatie discreta si 0753.582.782 ciliu in Bucuresti, configurare router wire-
etenoasa si calda. Sunt frumoasa, foto de care ai nevoie atunci cand vrei sa selecta, pentru mai multe detalii te astept
nizat de compania de teatru Don Imago, recente, 200 lei o ora, 200 L; 122. Ofer masaj de relaxare la domiciliul less 30 Lei, Cristi, 30 L; 0784.709.594
scapi de stresul acumulat sau de rutina sa ma contactezi. 100 L; 91. Mall Vitan ofer masaj de relaxare
600 L; 0751.176.117 andra.negules- 0721.950.521 domnilor generosi, mai multe detalii la tel., meu locul perfect pentru tine, domn serios
cu@gmail.com zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, 0737.338.502 si manierat discretia si igiena ne apartin in 2. Acoperisuri Reparatii
loc. sg 150 L; 0728.719.754 fru- 100 L; 0737.707.599 totalitate, pt. mai multe detalii, con-
8. Alexandra, roscata, ofer masaj de moasa_alina20@yahoo.com 59. Doamna matura, te astept pentru a orice tip, tigla ceramica,
8. Cursuri calificare 100 meserii: alimen- relaxare domnilor generosi. Mai multe tacteaza-ma. Poze reale 100% rond, 70
tatie, turism, constructii, auto, infru- petrece clipe fierbinti oferindu-ti masaj 92. Marra, selecta, open minded (1.70
L; 0732.052.236
sisteme pluviale, sarpanta,
detalii la telefon. Titan, 60 L; 33. Blonda deosebita Unirii, garantez pt. erotic si alte fantezii, det. la tel., 60 L; m/59 kg/35 ani), discretie, bun simt si ghene bloc, dezapeziri,
musetare, SSM, PSI, ANRE, certificate 0735.232.246 fotografii, ma poti gasi intre 10am-18pm, 0737.739.203 pasiune. Materializate intr-un masaj sweet
Ministerul Muncii. www.fundatiaapt.ro; doar la mine acasa, nu ma deplasez, touch memorabil. Pansament pt. trup si 123. Poftiti va rog la un masaj terapeutic, acoperisuri, terase curti,
0744.437.105/ 0784.238.728 9. Alexia, te astept la mine pentru o ora merg la sala, ingrijita, am fotografii recente 60. Doamna stilata ofer masaj de suflet (b-dul Magheru, Romana) 200 L; sportiv, vibromasaj si ventuzoterapie masini si turturi de gheata,
de relaxare prin arta masajului erotic si de din locatie, 170/53/26 ani, varsta reala, relaxare si terapeutic la domiciliul meu masa speciala, am diploma, dus opritori de zapada, aticuri.
0799.664.040 prosoape curate, companie placuta,
Cursuri calificare acredi-
9. relaxare, locatie centrala placuta cu o 200 L; 0720.131.473 domnilor generosi. Poze reale vezi tatua- 0721.610.022
tate, recunoscute UE: ambianta frumoasa, 70 L; jele, 150 L; 0762.899.426 93. Masaj Bruneta 21 de ani, ofer masaj
duduita draguta 40 ani, Plaza Taberei, Mil-
0763.322.884 34. Blonda finuta finuta, manierata, ofer itari, sect. 6 luni-sambata, de la 11/20, 110
coafor, frizerie, cosmetica, de relaxare, domnilor stilati, dornici de lei ora. 70 L; 0736.867.134 3. Aer conditionat - montari, demontari,
masaj de relaxare, corporal. Ma caracter- 61. Doamna, 38, eleganta, discreta, ofer relaxare si rasfat, intr-o locatie centrala de
masaj, machiaj profesional, 10. Alice Te astept intr-o locatie discreta masaj de relaxare, singura in locatie, poze service, la preturi avantajoase;
izeaza domni cu bun simt, pretind dis- lux unde igiena si discretia ma reprezinta. 124. Poze reale din locatie, new, bruneta 0724.240.274
manichiura - pedichiura. si curata pentru un masaj de relaxare si cretie, bd. Unirii, Vitan rond Alba Iulia, 100% reale. Bulevard Dimitrie Cantemir, Poze reale, 200 L; 0762.934.831 clipe relaxare, tandrete si pasiune, masaj
Unghii false. Practica din tonifiere a trupului si sufletului. Unirii, 200 L; 0736.645.038 Budapesta, Tineretului, nu rasp la nr pri-
vat. Program l-v: 10-20/21. S: 10-14/16, erotic de relaxare totala, surprize placute. 4. Aer conditionat, aragazuri, frigidere,
prima zi; 0763.606.638/ Zepter. 50 L; 0725.134.038 94. Masaj de exceptie. Buna, eu sunt Bruneta 22 de ani, te astept sa te congelatoare, masini de spalat, reparatii-
35. Blonda, poze reale, 1.70 m, 55 kg. 100 L; 0767.752.256/ 0730.967.399 Andreea si vreau sa-ti ofer niste momente
0736.938.407 Cu experienta, in arta masajului de incalzesc. Poze reale din locatie. Posibil si montaj. Meserias bun; 0722.796.411/
11. Alice, doresti sa petreci momente de de relaxare pe care nu o sa le uiti. Te 021.334.79.72
rasfat alaturi de o domnisoara dulce si fin- relaxare. Pretind discretie, totala si igiena 62. Doamna,39 ani ofer masaj de la tel. Seriozitate, 100 L;
10. Cursuri de calificare ca electrician, relaxare cervical si intretinere corporala. astept la mine acasa, dar ma deplasez si 0747.825.952
uta te astept pentru un masaj de neuitat. Detalii la tel. Rond Alba Iulia, Unirii, Vitan. la tine sau la hotel. Provoc dependenta! 5. Antene satelit, televizoare, electron-
sudor, instalator, coafor, cosmetician, Pentru mai multe detalii te astept la un Nu suna inutil. 70 L; 0764.359.908 Zona Cal.Vacaresti, P-ta Timpuri Noi.
bucatar, ospatar, etc., organizate de FEG Exclus sex, 50 L; 0784.516.093 60 L; 0723.521.720 125. Pustoaica, 20 de ani amabila si ice, montez, repar. Vand tv color;
telefon. Garantez momente unice, 100 L; sociabila, te invit in locatia mea sa iti ofer 0760.174.051
Education la sediul din Bucuresti, str. 0731.402.818 36. Bomba sexy new in Bucuresti rosca- 95. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna
Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ta draguta, 1.70, 56 kg, forme frumoase 63. Domnisoare, suntem 5 domnisoare un masaj special, bun, de calitate. Mai
dragute, cu experienta in domeniu, oferim Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept multe detalii la telefon. Drumul Taberei. 6. Calculatoare, configurari sisteme,
ASE. www.feg.ro 0756.876.091 12. Alice, blonda matura, eleganta ofer ofer masaj de relaxare la domiciliu meu la mine pentru un masaj de relaxare. Sin-
daca doresti mai multe detalii astept sa masaj de relaxare, te asteptam intr-un Oana 70 L; 0761.991.212 instalare Windows, antivirus, montaje
masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul cadru select si discret zona Unirii. Suntem gura in locatie, 50 L; 0762.172.734 componente, consultanta, analiza perfor-
11. Cursuri ISCIR, stivuitorist, fochist, meu. Discretie maxima, singura in locatie, ma contactezi, 0721.554.742
discrete, curate, elegante si cu bun simt, 126. Ramona, te invit la mine pentru o mante calculator, deplasare client;
macaragiu, masinist pod, operator GPL, poze reale 100%. Bulevard Dimitrie Can- 150 L; 0741.919.568 96. Masaj de relaxare total buna, numele
imbuteliator, prelungire autorizatii; 37. BRUNETA tandra, ofer masaj de de relaxare prin arta masajului erotic si 0762.905.791
temir, Budapesta, Tineretului, 100 L; relaxare la domiciliul meu, zona piata meu e Denisa am 1.70 cm sani nr 4 natu- prin tehnici bine cunoscute plus alte sur-
www.fundatiaapt.ro; 0784.238.728/ 0767.752.256/ 0730.967.399 64. Doua domnisoare finute, discrete, rali sunt foarte rabdatoare nu te grabesc prize in locatia mea centrala, 100 L; 7. CALCULATOARE, execut reparatii,
0744.437.105 Muncii, 100 L; 0735.184.035
sociabile, manierate atente la dorintele te astept o ora în compania mea sau mai 0764.501.255 instalari windows xp, 7, 8, antivirus, dri-
13. Alina, 20 de ani, ofer masaj de 38. Bruneta 29 ani, cu parul lung, iti ofer tale. Masaj de relaxare, corporal, detalii la multe sa petrecem clipe de neuitat kiss, vere, devirusez. Calculatorul sau laptopul
12. ENGLEZA meditez la domiciliul clien- relaxare domnilor interesati, te astept intr- tel., pretind discretie totala, igena, curate- 100 L; 0729.423.114 127. Rasfat si tandrete, seductie erotica
un masaj de relaxare dupa o zi obosi- tau se misca incet? Nu mai porneste? Eu
tului, Bucuresti. Rog seriozitate, 40 L; un ambient discret pentru a te relaxa asa nie, prosoape 100 L; 0774.003.517 cu domnisoare atragatoare intr-o atmos- sunt solutia. Rezolv absolut orice proble-
0727.977.058 toare, pt. mai multe detalii suna-ma, 100
cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; L; 0732.199.183 97. Masaj de relaxare totala la domiciliul fera relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de ma de laptop sau pc la domiciliul clientu-
0721.964.205 65. Draguta, Ana, noua in zona, 23 de meu, zona Tineretului, pentru mai multe catre o domnisoara experta in arta lui. (dupa ora 12) 0724.952.199/
13. Engleza, meditatii, eficient, conver- ani, finuta, draguta, ofer o ora masaj ter- detalii, suna-ma 60 L; 0760.839.801 masajului erotic, facut cu pasiune si tan-
satie, pentru adulti si copii la domiciliul 39. Bruneta simpatica cu ten alb cau-
apeutic si de relaxare intr-un ambient pla- 0765.476.970 marius_viloria@yahoo.com
14. Alina, bruneta, discreta, atenta la cer- cazian, 175 cm/ 58 kg/ 25 ani. Ofer dom- drete, 120 L; 0727.106.100/
elevului, pe luna: 37 L; 0720.460.526 intele tale, ofer domnilor manierati masaj nilor generosi masaj intr-un ambient intim cut, mai multe detalii la telefon, discretie, 98. Masaj Dristor, te astept la mine pen- 0785.333.303 8. Calculatoare. Instalez Windows 10,
tantric la domiciliul meu. Ofer si cer serioz- si discret, zona Titan, 150 L; igiena, locatie lux, 60 L; 0761.053.553 tru un masaj revigorant 100 L; massage.excess@yahoo.com 8, 7, drivere, office, antivirus, etc, depanez
14. FEG Education organizeaza cursuri itate maxima, igiena, 150 L; 0765.024.344/ 0784.691.818
de specializare: tehnician energetician/ 0799.966.053 66. Dristor 2, vino sa te relaxezi intr-un calculatoare, instalez imprimante, config-
0721.749.031 128. Rasfat total blonda 1.70 m, 55 kg, urez routere, la domiciliul clientului. Pretul
electrician, contabil, inspector resurse 40. Buna sunt Cristina Daca te-ai saturat
ambient placut, ofer masaj de relaxare, 99. Masaj erotic si placere, maseuze noi slim, ofer masaj de relaxare totala, detalii
detalii la telefon, 70 L; 0785.039.887 variaza in functie de cerintele clientului,
umane etc. la sediul din Bucuresti, str. 15. Alina, singura in locatie, senzuala si de poze false si sa tot fii grabit, te invit la Te invitam sa traiesti o experienta de care la tel: bulevardul Unirii, rond Alba Iulia 50 L; 0745.132.833
Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la provocatoare, te pot purta intr-o lume a mine pentru un masaj de relaxare fara nici nikodulce592@yahoo.com fiecare barbat merita sa aiba parte cel garantez revenirea 100 L;
ASE. www.feg.ro 0756.876.091 fanteziei si a placerilor nebanuite, dand un fel de stres sau graba, pretul este de 67. Dristor, bruneta, ochii verzi, par lung, putin o data in viata. Scopul nostru este 0735.392.073 9. Centrale termice, reparatii urgente,
viata celor mai ascunse cerinte ale tale. 50 lei, ma gasesti in Dristor, str. Racari vsv inaltime 1.70, 58 kg, masaj, 70 L; placerea si satisfactia ta. Te asteptam, instalatii sanitare, electrice, termice;
15. Fizica, profesor cu experienta medi- Discretie si pasiune. Pentr-u mai multe Kaufland. 50 L; 0757.450.852 150 L; 0731.398.991/ 0751.770.600 129. Roxy, blonda, ofer masaj de relaxare 0775.523.343/ 0764.285.335
tatii, pregatire Bac si admitere; 0785.039.887 domnilor, mai multe detalii la telefon, pro-
detali contacteaza-ma . 50 L; gaby_bacauanu@yahoo.com salonsweettouch@yahoo.com
0726.206.001 0720.368.711 68. Drumul Taberei, bruneta reala 30 ani
gram de la 9:00-20:00 numai deplasare. I 10. Centrale termice, instalare, reparatii,
Alinasenzuala@yahoo.com 41. Buna, sunt Cristina, daca te-ai satu- te astept in locatia mea pentru a oferi 100. Masaj erotic, masaj tantric si jacuzzi speak english. 250 L; 0799.657.558 service, oferim servicii rapide si de cali-
16. Franceza. Vrei sa inveti franceza rat de poze false si sa tot fi grabit te invit masaj de relaxare sau erotic, domnilor pentru domni ce stiu sa aprecieze cali- tate, instalare centrala termica, reparatii,
intr-un mod neconventional, plin de 16. Anabelle, Micky, Vicky, Emy, Ella, la mine pentru un masaj de relaxare fara tatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, 130. Rubin Masaj, daca esti in cautarea service, autorizare ISCIR, personal acred-
manierati si generosi. Este loc de parcare unui loc de relaxare, salonul nostru este
energie, memorabil sau sa o imbunatat- Sara, Raluca, Andra, Giulia, Corina, Izza, nici un fel de stres sau graba, ma gasesti mai multe detalii tel parcul Moghioros free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si itat, preturi de bun simt, in Bucuresti si
esti prin conversatie, jocuri interactive, 25 Ana sunt cateva din numele fetelor exis- in Dristor str. Racari vav Kaufland 50 L; noua in zona 60 L; 0744.893.103 programari sunati, zona Decebal, 150 L; alegerea perfecta. Aici gasesti tot ce Ilfov. telefon, 10 L; 0773.707.513 gre-
lei/ora. Neconventional, memorabil, efi- tente in salonul nostru de masaj, situat in 0757.450.852 0731.398.991/ 0751.770.600 salon- doresti, 80 L; 0765.505.383 curodica@yahoo.com
cace. Pt detalii: 0762.136.975 Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie gaby_bacauanu@yahoo.com 69. Drumul Taberei, Cristina, gingasa si sweettouch@yahoo.com
jucausa ofer masaj erotic si de relaxare 131. Rusoaica Masa doamna matura 39 11. Depanare acasa televizoare cu tub
de lux, situata la vila.Discretie 120 L; ani, ofer masaj de relaxare, body masaj,
17. Germana meditez, 20 L; 0728.702.675/ 0766.238.084 mas- 42. Cel mai erotic masaj din Bucuresti domnilor generosi si cu bun simt, igiena si 101. Masaj la domiciliu Tanar cu atestat si LCD, monitoare, DVD-playere, calcula-
0735.246.858 Attraction Club Massage inseamna ceva discretie maxima, ppoze 100% reale, con- si 10 ani de experienta in tara si afara ofer masaj erotic, te astept intr-o vila de lux, toare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari
sage.excess@yahoo.com nou, o experienta la care nu ai mai avut igiena si discretia ma caracterizeaza.
tacteaza-ma, 50 L; 0730.256.289 masaj clasic suedez, intretinere si Windows, devirusari etc. Deplasarea si
18. Matematica 8-12, asigur recuper- 17. Anaice, bruneta, senzuala, ofer acces pana acum. Numai aici ai parte de Cristina20@yahoo.com Baneasa, speak english, italiano, detalii constatarea gratuita. Garantie sase luni.
cel mai erotic masaj din Bucuresti, cu cele relaxare, anticelulitic si reductor, terapeu- tel., 100 L; 0756.397.656
area si insusirea temenica a cunostintelor; masaj de relaxare domnilor generosi dor- tic si drenaj limfatic, body massage erotic Seriozitate maxima; 0721.521.536
0744.218.761/ 0728.904.722 mai frumoase fete. 190 L; 70. Drumul Taberei, te-ai saturat de fitze
nici de aventura, intr-un cadru intim si dis- 0734.766.416 tantric, 99 L; 0772.734.011 132. Salon lux Baba Novac incita-ti imag- reparatiiladomiciliu@ymail.com
cret, zona Unirii, nu r?spund la numere si de poze false? La mine nu e cazul, ofer http://reparatiielectroniceacasa.blogspot.r
19. Matematica bacalaureat, admitere masaj de relaxare si terapeutic domnilor inatia alaturi de trupuri apetisante si mis-
private, 150 L; 0727.210.430 43. Cel mai nou salon de masaj din generosi si cu bun simt, igiena si discretie
102. Masaj la domiciliu. Terapeut cu cari lascive, pune in practica cele mai o
facultate, evaluare nationala V-XII si la Bucuresti, Royal Place Massage vine in experienta ofer servicii de masaj la domi- ascunse fantezii, renunta la inhibitii si
domiciliul elevului, profesoara cu experi- 18. Anca roscata, fara graba si cu bun maxima. Poze reale. Nu ezita, con- ciliul doamnelor si domnisoarelor, 70 L; 12. Depanare auto, mecanica,
intampinarea dumneavoastra cu cel mai tacteaza-ma, 50 L; 0730.484.673 alatura-te celor mai pasionale si jucause
enta; 0726.403.342 sunt, ofer masaj de relaxare domnilor exclusivist salon de masaj, absolut totul 0742.172.771 domnisoare experte in masaj, 120 L; tinichigerie usoara, ITP rapid, vopsitorie;
manierati, igiena si discretia ma reprezin- este nou, cele mai dragute domnisoare. 71. Eleganta, pasiune, erotism, te astept 0766.238.084/ 0728.702.675 mas- 0744.109.074
20. Matematica (sotul 48 ani), romana ta, cer si ofer seriozitate, locatie Calea Nu costa nimic sa ne faceti o vizita, 140 103. Masaj pentru doamne daca vrei sa sage.excess@yahoo.com
(sotia 45 ani), profesori clasele 5-12. ca in poze Doamna matura 46 ani, ele-
Victoriei. Non stop, 60 L; L; 0727.646.456/ 0721.565.234 roy- ganta, cu exp. ofer clipe incendiare, masaj te simti relaxata dupa o zi de munca 13. Depanez frigidere si con-
Rezultate deosebite, meditatii 16 ani. Nici- 0733.588.430 alplace.massage@gmail.com erotic, body cu uleiuri speciale, masaj astept sa ma suni, daca iti place sa fii 133. Satena matura ofer masaj de gelatoare, inclusiv sambata
un picat bac, sub nicio forma nu luam relaxant plus multe surprize placute. Posi- relaxata si rasfatata, anuntul este doar relaxare si mici surprize placute domnilor
banii degeaba, pe ora 20 L; 19. Anca, 27 ani, te astept la un masaj 44. Cel mai nou salon din Bucuresti daca pentru doamne discrete. 0736.833.768 civilizati minim 30 ani. Mai multe detalii la
si duminica;
bil si la telefon ptr. 15 min. Intimitate. 100 021.425.87.56/
0730.434.041 de relaxare si tonifiere la domiciliul meu esti in cautarea unui loc de relaxare, L; 0723.432.237 ruis.ruis@yahoo.com telefon. Poze recente, 100 L;
discret si curat. Unirii-Zepter, 60 L; salonul nostru este alegerea perfecta 0731.874.178 0744.517.905
21. Matematica si fizica profesoara 0731.349.200 deoarece calitatea este cuvantul care ne 72. Eroii Revolutiei bruneta frumusica si 104. Masaj, ma deplasez la tine sau la
grad I, meditez matematica gimnaziu si defineste. Cele mai frumoase si dulci plina de viata, te astept la un masaj de hotel sa iti fac un masaj complet si sa te 134. Satena matura, ofer masaj de 14. Electrician autorizat vin imediat,
fizica orice nivel. Sect 4, 5 sau 6. Tel. 20. Anca, te invit la mine pentru o ora de maseuze te asteapta. 120 L; relaxare deosebit, unde discretia si igiena duc pe culmile placerii. Numele meu este relaxare si mici surprize placute domnilor montez, repar tablouri, prize, lumina, lus-
0761.146.012 masaj de relaxare, body, atingeri usoare si 0720.525.253/ 0769.850.950 sunt foarte importante 100 L; Aylin am 19 ani si sunt noua in acest civilizati minim 30 ani. Poze recente. Zona tre, circuite defecte, seriozitate, promptitu-
gabriella_2508@yahoo.com tandre, 100 L; 0761.548.967 desiree.masaj@yahoo.com 0762.867.216 domeniu 200 L; 0737.650.007 Drumul Taberei. 100 L; 0731.874.178 dine; 0762.356.999

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
4 23 ianuarie 2017

PRESTÅRI SERVICII 
15. ELECTRICIAN, cu experienta, din Echipa de 4 baieti va aju-
24. 52. Transport orice tip de marfa, paleta- 22. Administrare imobile, consultanta 54. Alina 20 de ani, o craciunita supla si 90. Andreea, masaj noua in domeniu,
Bucuresti, ingrijit, execut orice tip de
lucrare, reparatie electrica, schimb, mon-
Transport, mutåri tam la manipularea si ta sau vrac, materiale de constructii, ob.
voluminoase precum piane, bancomate
tehnica Asigur administrare imobile, con-
sultanta tehnica, reparatii electrocasnice
foarte atenta cu tine, domn care stii ce
vrei. Te astept intr un cadru discret si curat
super draguta si tanara 173/56/24 ani
folosesc foto foarte recente si reale.
tez prize, intrerupatoare, tablouri, lumini,
montarea sau debarasarea sau echipamente IT de mari dimenisuni si prestari servicii in Bucuresti, permis ctg. pentru a iti oferi un masaj de buna cali- Locuiesc singura, central Mihai Bravu.
remediez orice defect electric. Esti pe 1. Abandonati cautarile, 24h/24h mobilierului cu auto cu oriunde in tara. Efectuam relocari com- B. 100 L; 0721.370.693 pasari- tate. Titan, Auchan, 60 L; Accept strict vizite serioase si punctuale,
intuneric? Prizele nu functioneaza? Eu mutam cu dube si camioane cu volum prelata, Iulia Bucur, plete atat pt. locuinte si companii, 1 L; cadaniela@yahoo.com 0721.964.205 200 L; 0723.805.421
sunt solutia, (dupa 12), 0724.952.199/ intre 12 si 24 mc la pret de criza mobila, 0720.287.821/ 0780.600.100 comenzi@bucuresti-
pianine, marfa, utilaje grele, electrocas- transport.ro www.bucuresti-transport.ro 23. Adriana, 32 de ani, atenta cu tine, iti 55. Alina 22, blonda cu bun simt, 1.55 m, 91. ANDREEA, maseuza blonda cu
0765.476.970 marius_viloria@yahoo.com
nice, diverse obiecte, asigur personal spe-
0762.676.751 ofer masaj antistres, reflexo, cervical, 43 kg, 22 de ani, te astept in ambianta poze reale 27 de ani te astept pe tine la
cializat pt. demontare, montare, 1 L; 53. Transport, particular fac transport garantez igiena si seriozitatea. Poze mea pt. a iti oferi un masaj de relaxare. un masaj ce te duce pe culmile fericiri,
16. Electricieni execut instalatii, modifi- 25. Efectuez transport cu masina Pentru mai multe detalii, ne desparte doar
0722.228.149 comenzi@transport- Renault Kango tonaj 800-1.000 kg;
de marfa in Bucuresti (papuc de la 50 reale. Astept o programare daca esti zona Mall Vitan, 40 L; 0761.002.526
cari, montez tablouri, campi, prize, boilere, duba de la 75) si provincie. Preturi accesi- interesat. Locatie centrala, 200 L; un telefon. Zona Militari, 60 L;
repar electrocasnice; 0799.776.809 orice-bucuresti.ro www.transport-orice- 0722.370.744/ 0765.242.672
bucuresti.ro bile avem si baieti pentru incarcat contra 0741.994.939 0723.285.168 92. ANDREEA, noua in domeniu, tanara
cost. Seriozitate maxima. Programari la 173/56/24 ani folosesc foto foarte recente
17. Frigidere casnice si comerciale, con- 26. Efectuez transport in Bucuresti si in tel. Daniel 50 L; 0730.077.540 Trans- 56. Alina 30 de ani, iar despre mine se
2. Abandonati cautarile, efectuam 24. Aisha Buna, sunt o tipa simpatica, si reale. Locuiesc singura, central Mihai
venabil, garantie, sambata - duminica, Romania, ieftin de marfa si mobila, baga- portacunoi@yahoo.com discreta, atenta cu tine, fara graba, 21 de poate spune ca sunt o fire vesela, non- Bravu 200 L; 0723.805.421
mutari complete si complexe, mutari je, piese mobilier, saci haine, flori, sau
vand frigider; 021.232.86.60/ mobilier obiecte fragile, piane, pianine in ani, 50 kg, 1. 67 m, te astept pentru a-ti conformista, hotarata sa te cunosc intr-un
orice alta marfa va asiguram un transport 54. Transport, Particular, transport, oferi un masaj placut ce te v-a relaxa total cadru intim, cald si placut. Masajul oferit 93. Andreea, o blonda cu poze reale, 27
0722.565.401/ 0728.247.631 Buc si in tara la pret mic, asigur incarcare optim si decent la preturi mici, 50 L;
descarcare, demontare, montare. Evac- papuc sau duba 3.5 t in Buc. si tara. Pret cer si ofer seriozitate, pentru mai multe de mine cu siguranta te va destinde, 150 de ani te astept la mine in apartament, la
0784.000.183 de la 50 L papuc/75 duba. Luni - sambata detalii nu ezita sa ma contactezi. 100 L; L; 0729.541.822 un masaj ce te duc pe culmile fericiri si
18. Frigidere Reparatii frigidere, com- uam moloz, tocarie veche, diverse ob., 1 mihaidum77@yahoo.com
bine frigorifice, congelatoare. Interventii L; 0737.609.609 asiguram_trans- 8-22. Ex. mobilier, bagaje, etc. Cel mai 0720.080.157 doua maine ce te ajuta sa iesi din stres,
bun pret buc. La cerere contra cost Cristinaalina746@gmail.com 57. Alina, 20 de ani, domnisoara supla, mai multe detali la telefon, zona Mal Vitan,
rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. port@yahoo.com 27. EVACUAM moloz, mobila de arun-
Inclusiv sambata, duminica. Tel; cat, geamuri, tocarie veche pamant, cren- manipulare. 50 L; 0728.851.823 manierata si stilata. Te astept pe tine cel 40 L; 0761.002.526
3. Abandonati cautarile, transport cu Transportatordubebucuresti@yahoo.com 25. Aky stil cu tehnici noi shiatsu, presop- interesat intr un ambient discret pentru a
0729.473.587/ 021.420.36.48/ gi, asigur personal incarcare, descarcare
unctura fara ace pe meridiane energetice, te relaxa cu un masaj de calitate. Titan 94. Andreea, o blonda cu poze reale, te
0762.988.567 dube - camion, marfa, mobilier din ap. 1, transport la groapa de gunoi, program non 55. Transport, servicii non-stop Trans- Auchan, 60 L; 0721.964.205
2, 3, 4 cam. transport bagaje pianine, stop, aduc la comanda: nisip, pietris, mar- no?iuni fiziologice. Reflexogen, dureri dor- astept pe tine, un domn generos, la mine,
port marfa de orice fel in orasul Bucuresti, sale, sportiv. Pietre calde, trat. faciale pentru mai multe detalii, suna-ma, zona
19. Frigidere, combine, congelatoare electrocasnice materiale. Evacuam din garitar, 0784.703.703 comenzi@trans- in judetul Ilfov si din orasul Bucuresti catre 58. Alina, 40 ani, noua in zona, masaj de
apartamente moloz, tocarie mobila veche portmoloz.ro www.transportmoloz.ro (preling, extrac?ii, masti). Decebal Dristor mall Vitan. 40 L; 0761.002.526
etc., reparatii la domiciliul clientului. orice oras al tarii. Preturile pentru trans- 0730.138.068 relaxare si intretinere fara graba, mai
Garantie; 0722.619.569 cu personal pt. incarcare, 50 L; port marfa si mobila pornesc de la 30 de multe detalii la telefon, zona Mosilor, nr. 95. ANDREEA, o maseuza blonda 27 cu
0755.276.968 comenzi@efectueztrans- 28. Evacuez mobila, moloz, pamant,
electrocasnice nefolosibile, asiguram ron. 30 L; 0765.494.621/ 26. Alba Iulia Rond, ofer masaj de 205 70 L; 0742.629.342 poze reale, te astept pe tine domn gen-
20. Inginer repar centrale termice, serv- port.ro www.efectueztransport.ro 0726.693.953 nitucosmin90@yahoo.com relaxare la domiciliul meu, discretia si eros la un masaj de vis, suna-ma, zona
maxina transport la cerere; 59. Alina, te astept la un masaj de
ice non stop, autorizat RSL, intretinere, 4. Abandonati cautarile, transport 0720.294.432 igiena ne apartin in totalitate. Pentru mai Mall Vitan, 40 L; 0761.002.526
montaj, avize orice combustibil, marca, 56. TRANSPORTATOR Tranansport multe detalii contacteaza-ma, 22 de ani, relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dis-
marfa, mutari profesionale de locuinte, ieftin de marfa, mobila, bagaje, electro- cretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L;
putere 800 kw experienta 20 ani expert sedii firma si birouri, transport materiale 29. Mercedes autoutilitara basculabila 1.68 m, 60 kg, 50 L; 0733.199.764 96. Andreea, o maseuza blonda cu
specializat, centrale in condensare de 7,5 t, pretabila pentru constructii, mobi- casnice, saci haine, flori si diverse obiecte 0758.279.994 poze reale, 27 de ani, te astept la un
de constructii, utilaje diverse obiecte, ofer- personale in Bucuresti si pe intreg teritori- 27. Alexa Buna sunt o bruneta reala, 21 masaj si clipe unice alaturi de mine, doar
www.termicecentrale.ro; 0726.209.005 im servicii de calitate, siguranta, seriozi- la; 0722.370.744/ 0765.242.672 ul Romaniei la preturi rezonabile, negocia- 60. ALINA, te astept la un masaj de
cristeapaulconstantin@yahoo.com tate, program non stop, 1 L; ani, mereu vesela si cu bun simt, ofer un telefon ne desparte, zona Mall Vitan,
30. Mutari Bucuresti, relocari aparta- bile cu dube si papuc, 50 L; masaj de relaxare si tonifiere domnilor relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dis- 40 L; 0761.002.526
0721.433.846 0748.682.232 manierati. Zona Dristor Kaufland, 60 L; cretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L;
21. Instalare Windows, devirusare, transport_ieftin_bucuresti@yahoo.com mente, case, vile, sedii de firma. Avem 0758.279.994
recuperare date, reparatii calculatoare, personal specializat in mutari si tamplari 0720.168.354 97. Andreea, poze reale, 25 de ani,
www.transport-ieftin-bucuresti.ro pentru montat, demontat mobila. Trans- 57. Transportator ieftin si rapid, marfa, noua in zona, tanara draguta, daca vrei sa
reparatii laptopuri, instalare Windows mobila, bagaje, in Bucuresti si in Romania 28. Alexa, bruneta reala noua, 19 ani, 61. Alina, 26 de ani, 1.70 m, 60 kg, buna, te relaxezi si doresti un masaj de calitate,
XP/7/8/10, reparatii monitoare lcd, pro- 5. ABILITATE 24h/24h pt transport portam in Bucuresti si in tara. 1 L; transport corect la pret corect. Ofer la te astept in locatia mea pentru a-ti oferi un
0730.757.880 50kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere te astept la domiciliul meu. Zona rond
grame, devirusare, resetare BIOS, recu- marfa mobila, pianine, orice cu autoutil- cerere personal incarcare, descarcare, domnilor manierati si cu bun simt. Zona masaj de relaxare cu surprize, zona Dris- Alba Iulia. Detalii la tel., 50 L;
perare date, probleme internet, wireless, itare 3.5 tone, carosate, cu volum util de 31. Particular, transport mobila si in manipulare mobilier etc. Sunati acum pt. Dristor, Kaufland. 80 L; 0736.933.649 tor Kaufland poze reale sunt o persoana 0763.120.059
configurare router. D. gratis, 50 L; 24 mc, dotate cu lift hidradulic ce poate weekend la preturi cuprinse intre 60-100 detalii, 50 L; 0725.131.703 intelegatoare si comunicativa 50 L;
0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanys- ridica pana la800 kg sau dube 3.5 tone cu lei. Optional, asigur servicii de manipulare. contact@mvdtrans.ro 29. ALEXANDRA 23 ani, te astept pe 0728.997.055 98. ANDREEA, sunt o maseuza blonda,
tul@yahoo.com http://www.reparatii-calcu- volum util 12mc-19mc-24mc, 50 L; Asigur transport de marfuri generale in tine domn generos la un masaj de cu poze reale, 27, te astept pe tine domn
0732.226.466 contact@camion24m3.ro 58. Vreti sa va mutati astazi si va faceti 62. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj ter-
latoare.16mb.com toata Romania. 50 L; 0735.493.750 griji ca nu veti gasi masina. Sunati si va
relaxare la domiciliul meu discret si curat. apeutic profesional de intretinere si generos la un masaj asa cum iti doresti,
www.camion24m3.ro Unirii, Zepter, 40 L; 0736.197.198 mai multe detalii iti ofer la telefon, zona
22. Instalator accesibil execut orice fel 32. Sofer protocol tanar 37 ani, studii uni- ajutam noi, transportam marfa, mobila relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la Mall Vitan, 40 L; 0761.002.526
6. Abilitate 24h/24h pt transport marfa versitare, lb engleza, prezenta agreabila, obiecte fragile in Bucuresti si in tara la pret 30. Alexandra 26. Bruneta ofer servicii tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor,
de lucrare. Preturi avantajoase. Disponibil sau transport mobila in regim de taxi in mic de criza, sunati si in maxim o ora sun- 60 L; 0753.363.922
si duminica; 0724.964.347/ imi ofer serviciile ca sofer protocol, prelu- de masaj la domiciliul meu pentru detalii 99. Andreea, bruneta cu mult bun simt,
Bucuresti. Astfel, in maxim 60 minute de are locatii, tara si strainatate. Experienta 4 tem la dvs. 1 L; 0766.291.575 con- suna-ma. Dristor. 50 L; 0762.323.821 calma si rabdatoare ofer masaj de
0769.166.692 la primirea solicitarii, va punem la dispozi- tact@mutarirapide.ro www.mutarirapide.ro 63. Ama 33 ani, noua in zona, poze
ani (diverse deplasari). 0742.827.755 reale, ofer masaj terapeutic de relaxare si relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la
tie dube de 3,5T cu personalul aferent, biroujuridic@yahoo.com 31. Alexandra buna, numele meu este tel., Drumul Taberei, 100 L;
23. Instalator autorizat, instalatii gaze, sunati program non stop, 100 L; 59. Vreti sa va mutati astazi si va faceti intretinere pe toata suprafata corpului,
apometre, aragazuri - 80 L, calorifere - griji ca nu veti gasi masina. Sunati si va Alexandra si iti pot oferi masaj de efectuat pe masa de masaj. Speak eng- 0761.622.032
0786.559.977 comenzi@transportba- 33. Tractari Auto Non stop, oferta spe- relaxare. Nu ezita sa ma suni. 50 L;
100 L, robineti - 30 L, baterii - 60 L, wc + gaje.ro www.transportbagaje.ro ciala pentru tractari remat - 100 lei, tractari ajutam noi, transportam marfa, mobila lish, italian, spanish. Zona Mosilor 70 L;
bazin - 100 L, senzori gaze; obiecte fragile, in Bucuresti si in tara la 0761.000.148 0742.450.521 100. Andreea, bruneta reala, selectiva,
non stop -Bucuresti, Centura, A1, A2, A3, Escorta1422@yahoo.com 27 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un
0720.992.196 7. Absolut transport ieftin zilnic si in avariate, numere expirate, defecte - ori- pret mic de criza, sunati si in maxim o ora ambient deosebit domnilor pretentiosi
weekend marfa, mobila, bagaje, haine, suntem la dvs, 1 L; 0766.291.575 con- 64. Amira noua in zona Militari, rafina-
unde in tara. Ofer seriozitate si ounctuali- 32. ALEXANDRA manechin, nefuma- ment, stil si eleganta dar fara prejudecati, care apreciaza calitatea, ofer conditii de
24. Instalator service centrale termice diverse obiecte personale in Bucuresti si tate; 0769.112.112 tact@mutarirapide.ro www.mutarirapide.ro toare, selectiva (putine vizite si de cali- lux, discretie. Zona centrala, 200 L;
orice model, garantie, instalatii termice in tara preturi in functie de volum- urgenteauto@gmail.com daca vrei sa te relaxezi cu un masaj de
tate), 1.74/56/28 de ani, poze reale (nu relaxare si terapeutic intr-o locatie intima 0721.956.329
sanitare si gaze 0722.162.379 Bucuresti 50-150 lei, tara 1-1,5 lei, 50 L; insista) si apartament frumos. Ofer masaj
0725.131.703
mereumotor@yahoo.com
34. TRANSPORT 24 h/7 marfa, mobila
de orice tip si volum, electrocasnice, avem
Servicii diverse terapeutic, fara graba. Sedinta pt. o ora,
si discreta atunci sunt alegerea perfecta,
70 L; 0726.612.034 101. Andreea, miniona matura, roscata,
25. INSTALATORI Bucuresti- Ilfov non- exclusiv 9-16, 200 L; 0726.994.769 ofer masaj de relaxare la domiciliul meu,
stop. Instalati termice si sanitare. Interven- personal calificat pt. incarcare, descar- 65. Ana, noua in zona, finuta si draguta ambient placut, discretie totala 120 L ora,
8. ACCES 100 % preturi normale la care, demontare, montare in Bucuresti si- 1. 1 Decembrie, Calea Mosilor, Fainari, 33. Alexandra manechin, nefumatoare, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50
ti-reparati- desfundari si montaje: fose 5 min M. Obor, cabinet privat (2003) mereu cu zambetul pe buze te astept pe
septice, stati de epurare, cazi, lavoare, transport marfa si mobilier, transportam n tara, debarasam moloz, apelati cu selectiva (putine vizite si de calitate), L; 0734.323.084/ 0767.823.794
incredere 1 L; 0755.276.968 con- masaj profesionist real garantat 100%: tine domn generos la un masaj de
wc-uri, calorifere, centrale termice/ lemne/ ieftin si rapid, mutari si relocari in 1.74/56/28 de ani, poze reale (nu insista) relaxare si tonifiere. Unirii, Zepter. 40 L;
Bucuresti si Romania, mobila, cutii, tact@efectueztransport.ro www.efectuez- terapeutic, relaxare, sportiv, etc. L-D 10- si apartament frumos/ fara colege. Ofer 102. Andreea, pozele imi apartin, din
peleti, 10 L; 0773.934.471/ ghivece cu flori electrocasnice sau orice transport.ro 22. Info suplimentare bonus, video pe 0731.787.525
0762.304.944 blog, rog cititi, 150 L; 0720.696.842 masaj terapeutic, fara graba. Sedinta pt. o locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare.
alta marfa, 50 L; 0725.131.703 ora, excusiv 9-16 200 L; 66. ANA, vino sa te relaxezi intr-un ambi- Mai multe detalii la telefon. Platesc deran-
instalatori_bucuresti@yahoo.com mereumotor@yahoo.com 35. TRANSPORT cu dube-camioane martamiron68@yahoo.com 0726.994.769 jul daca nu sunt fata din poze. Locatie
pianine, piane, aparate cafea seifuri trans- ent placut, ofer masaj de relaxare, detalii
26. Masini automate de spalat, 2. 1 Mai, transexuala zona Obor, Colenti- la telefon, zona Dristor 2, 70 L; curata si discreta 50 L; 0769.764.827
9. ACCES 100% transport marfa, mobila port marfa, mobila, diverse ob.cu personal 34. ALEXANDRA manechin, nefuma-
aragazuri, frigidere, ac, electrocasnice, la cerere pt. incarcare, descarcare na bun venit in lumea masajului. Aici poti 0785.039.887
mutari cu autoutilitara 3.5 t la cele mai toare, selectiva (putine vizite si de cali- nikodulce592@yahoo.com 103. Anemona si Cristina, te invitam la
electronice, tv, electrice orice tip, repar, mici preturi, transport orice tip de marfa, masinile sunt dotate cu lift hidraulic, aban- da frau liber imaginatiei in compania mea, tate), 1.74/56/28 de ani, poze reale (nu noi pentru un masaj de relaxare, terapeu-
instalez, programez, resetez; mobilier, electrocasnice, colete, cutii saci, donati grijile, 0724.500.100 profesionista in arta masajului. Non stop, insista) si apartament frumos/fara colege. tic prin tehnici bine invatate. 100 L;
numai pentru tine cele mai bun masaj; 67. ANA, vino sa te relaxezi intr-un ambi-
0727.279.319/ 021.444.14.17 bagaje, ob. sanitare, evacuam moloz, comenzi@echipademutari.ro Ofer masaj terapeutic, fara graba. Sedinta ent placut, ofer masaj de relaxare, detalii 0763.255.453
tocarie veche, 1 L; 0780.600.300 activ- www.echipademutari.ro 300 L; 0728.874.293/ 0765.018.213 pt. o ora, excusiv 9-16 200 L; la telefon, zona Dristor 2, 70 L;
27. Masini de spalat automate, repar, itate.transport@yahoo.com 0726.994.769 0785.039.887 104. ANIA, bruneta frumoasa, noua in
36. TRANSPORT ieftin in Bucuresti si 3. 13 Septembrie, langa benzinaria
montez orice marca, la domiciliu, piese din Bucuresti in toata Romania. Marfa Mol, pozele 100%, poze direct cu fata nikodulce592@yahoo.com zona, 25 de ani, ofer masaj terapeutic si
ieftine, garantie 1-3 ani, regim urgenta 10. Acces 98% in Bucuresti si provincie 35. ALEXANDRA nefumatoare, selecti- de relaxare la domiciliul meu intr-un cadru
montari, demontari mobilier vechi sau mobila bagaje electrocasnice diverse pentru ca imi apartin, bruneta finuta si va (putine vizite si de calitate), 1.74/ 56/ linistit, mai multe detalii la tel., zona Mall
Bucuresti-Ilfov, 1 L; 0767.445.850 obiecte. Ofer si rog seriozitate. La cerere educata, ofer masaj de relaxare domnilor 68. Ana, vino sa te relaxezi intr-un ambi-
nou, debarasari lucruri vechi la groapa de ofer personal manipulare si tamplar, 1 L; generosi si cu bun simt doar in locatia 28 de ani, poze reale (nu insista) si ent placut, ofer masaj de relaxare, detalii Vitan, 40 L; 0768.519.135
Mutari mobilier cu auto
28. gunoi. Avem masini de 1 t, 3 t, 5 t la cerin- 0748.682.232 mea cu creme si uleiuri parfumate, apartament frumos/ fara colege. Ofer la telefon, zona Dristor 2, 70 L;
ta clientului. Avem personal calificat, masaj relaxare, fara graba. Sedinta pt. o 0785.039.887 105. Anticarat Bucuresti cumparam
de 5 t cu prelata din aparta- 0760.070.793
George; 0722.724.103 37. TRANSPORT marfa in Bucuresti si ora, excusiv 9 - 17 200 L; carti noi si vechi, din orice domeniu si
mente si sedii firme, mon- in tara,evacuam mobila veche, tocarie usi, 4. Abate drumul tau spre o relaxare pla- 0726.994.769 69. Ana, noua in zona si in domeniu, orice calitate. Lichidam biblioteci sau
tat - demontat, Iulia Bucur; 11. Acces acum transport zi de zi marfa personal incarcare descarcare contra cuta cu fete profesioniste in arta masaju- mereu cu zambetul pe buze, te astept pe stocuri de depozit. Plata pe loc. Deplasare
si mobilier electrocasnice, diverse tocarie, cost, program inclusiv in weekend, preturi lui. Vino sa te detasezi putin de prob- 36. ALEXANDRA nefumatoare, selecti- tine la un masaj de relaxare la domiciliul gratuita; 0731.407.474/ 0740.088.443/
0720.287.821/ asigur la orice adresa din Bucuresti si-n va (putine vizite si de calitate), 1.74/56/28 meu discret si curat. Unirii, Zepter 40 L; 021.315.97.04
foarte avantajoase, 50 L; lemele cotidiene, intr-un cadru discret si
0762.676.751 tara in timp util si costuri reduse, ofer seri- 0761.021.127 curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aro- de ani, poze reale (nu insista) si aparta- 0731.787.525
ozitate si promptitudine, asigur personal ment frumos/ fara colege. Ofer masaj ter- 106. Anya Am revenit, o bruneta cu poze
mate, 120 L; 0766.238.084/ 70. Anca, 27 ani, finuta cu mult bun simt, reale, 25 de ani, ofer masaj la domiciliu
29. PC doctor cu profesionalism si preturi pt. incarcare, 100 L; 0722.762.732 38. Transport marfa mobila veche, 0728.702.675 apeutic, fara graba. Sedinta pt. o ora,
minime va face bine calculatorul sau lap- comenzi@07carmarfa.ro www.07carmar- transport marfa in Bucuresti si in tara, massage.excess@yahoo.com exclusiv 9-18 200 L; 0726.994.769 te astept la un masaj de relaxare al trupu- meu intr-un cadru linistit, mai multe detalii
topul chiar la domiciliul dvs; fa.ro evacuam mobila veche, materiale de con- www.excessmassage.ro lui si sufletului in domiciliul meu discret si la telefon, zona Mall Vitan, 40 L;
0727.820.491 structii, sapa usoara, personal incarcare 37. ALEXANDRA nefumatoare, selecti- curat. Unirii-Zepter, 60 L; 0768.519.135
12. Acces acum, transport marfa mobila, descarcare. Program inclusiv in weekend. 5. ACASA la mine Anca 30 de ani, noua va (putine vizite si de calitate), 1.74/56/28 0731.349.200
30. Repar masini spalat Ariston, obiecte fragile piane, pianine, diverse, 50 L; 0761.021.127 in zona, masaj terapeutic profesional de de ani, poze reale (nu insista) si aparta- 107. Anya, bruneta frumoasa noua in
asigur personal calificat pt. incarcarea, intretinere si relaxare, acasa la mine, zona ment frumos/ fara colege. Ofer masaj ter- 71. Anca, 36 de ani. Ofer masaj de zona, 25 de ani, ofer masaj de relaxare la
Whirlpool, Ardo, etc., garantie; apeutic, fara graba. Sedinta pt. o ora, relaxare domnilor manierati la domiciliul domiciliu meu intr-un cadru linistit, mai
0767.177.665/ 0722.327.483 descarcarea, demontarea, montarea 39. TRANSPORT marfa, mobila si baga- Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L;
mobilei, sunati si va mutam la pret de je. Doriti sa va mutati, doriti sa va schim- 0753.413.441 excusiv 9-16, 200 L; 0726.994.769 meu, discretie si igiena. Titan, Liviu multe detalii la tel, zona mall Vitan. 40 L;
criza pana la ultima valiza, 1 L; bati mobila, va stam la dispozitie cu duba Rebreanu, Lidl, 60 L; 0729.311.098 0768.519.135
31. REPARATII frigidere si masini 38. Alexandra, 26 bruneta dulce ofer
de spalat, instalatii sanitare, 0785.640.640 comenzi@activitatetrans- 3.5t. Pret negociabil cu factura. La cerere 6. Acasa la mine, Amalya 31 ani, noua in
72. Ancuta 27 ani, te astept la un masaj
port.ro www.activitatetransport.ro asigur si manipulanti, in Bucuresti si in zona masaj terapeutic profesional de servicii de masaj la domiciliul meu pentru 108. Aromaterapie, lasa-te purtat intr-o
deplasare si constatare gratuita tara, 0720.216.588 detalii suna-ma. Dristor, 50 L; de relaxare si tonifiere in locatia mea disc- calatorie de rasfat si traieste o experienta
la domiciliu, rapid. Seriozitate, intretinere si relaxare, zona Obor, poze reta si curata. Unirii-Zepter. 40 L;
13. Accesibil, oferim transport autotur- office@ideeatrans.ro www.ideeatrans.ro reale, 60 L; 0736.676.955 0762.323.821 unica, ce inseamna placere, evadare din
garantie, rapiditate; isme si marfa din Italia, Germania si Bel- 0723.921.487 rutina zilnica si lumea simturilor si a plac-
0724.330.228/ 0720.102.490 gia catre Romania. Asigurare 100.000; 1 40. TRANSPORT marfa, mobila, bagaje, 7. ACASA la mine, Aura 31 ani la mine, 39. ALEXANDRA, am revenit din vacan- erilor. Vila, lux, uleiuri aromatice, creme,
frigidere, canapele, saci cu haine, evac- ta, esti obosit, te astept la un masaj de 73. Andra 27 ani, masaj terapeutic profe- 120 L; 0785.333.303/ 0727.106.100
L; 0769.861.086 noua in zona, masaj terapeutic profesion- sional de intretinere si relaxare, zona Teiul
32. Reparatii masini casnice de cusut uam mobila veche. Pret 50-100 L. La al de intretinere si relaxare. Poze reale. relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dis- www.blondymassage.ro
orice tip la domiciliul clientului, deblocari, 14. Acum, transport ieftin la dispozitia cerere, asig. manipulare sau montare / Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doam- cretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L; Doamnei, aproape de Obor, poze reale
reglaje, inlocuiri piese; 0760.056.798 dumneavoastra. Marfa, mobila, bagaje, demontare, 50 L; 0733.158.506 nei aproape de Obor, 60 L; 0736.197.198 100 %, 60 L; 0754.750.173 109. Arta tehnici noi shiatsu presiune pe
electrocasnice sau diverse obiecte per- 0744.876.225 meridiane energetice (cervical, lombar)
33. Reparatii centrale la domiciliu, 41. Transport mobila, cu auto cu prela- 40. Alexandra, bruneta, 1.70 m, 58 kg, 74. Andra 27 ani, masaj terapeutic profe- reflexogen. Informa?ii nutritionale, pietre
sonale ieftin in Bucuresti si in toata tara la sional de intretinere si relaxare, acasa la
reparatii centrale termice, cazane, arza- preturi normale. Ofer si rog seriozitate 1 ta, montare/ demontare, lucram si in 8. Acum, bucura-te de un masaj profe- ma deplasez la tine acasa pentru masaj vulcanice. Dristorului Decebal,
weekend, Iulia Bucur; 0720.287.821/ sional, calitate, total de relaxare, tonifiere, terapeutic, de relaxare si tonifiere. Rog mine, zona Teiul Doamnei aproape de 0730.138.068
toare, electrice, condensare, autorizat L; 0748.682.232 seriozitate. I speak english, 200 L; Obor, poze reale, 60 L; 0754.750.173
ISCIR orice model automatizari, placi 0762.676.751 cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo,
electronice reparatie garantata, experienta 15. Asigur transport de marfa, mobila, recuperare medicala, sauna, ultrasunete, 0765.612.107 110. Arta, stil cu tehnici noi shiatsu, pe
42. Transport rapid, indiferent de timpul 75. ANDRA, 34 de ani maseuza, ofer meridiane energetice (elimina toxinele,
noua, 0768.517.859 moloz, brazi, saci. Asigur servicii de trans- radiofrecv, galvanic, curat, merita. Nu ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, Titan,
zilei sau de vremea de afara, lucram non sex. 99 L; 0721.346.571 41. Alexandra, esti stresat, atunci vino inlatura oboseala si stresul, dureri dor-
port marfa cu duba de 3.5T, mobila, stop, contactati-ne, transportam marfa, la mine, iti pot oferi masaj de relaxare la Faur Poarta 4, 60 L; 0725.091.404 sale). Trat. faciale (peeling, curatare,
34. Reparatii centrale la domiciliul obiecte fragile, mutari apartamente, sedii mobila, electrocasnice pianine, piane cu domiciliul meu. Mai multe detalii la telefon, masti hidratare). Pietre calde, nutritionale;
firma, electrocasnice, evacuari moloz. 9. ADE, maseuza cu atestat, masaj ter- 76. ANDRA, 34 de ani, maseuza, ofer
reparatii centrale termice, cazane, arza- personal adecvat, evacuam moloz, tocarie apeutic, cervical, lombar, reflexogen, Militari, 50 L; 0751.680.995 0730.138.068
toare, electrice, condensare, autorizat Personal calificat pentru incarcat si veche orice, 1 L; 0733.688.274 masaj de relaxare la domiciliul meu, Titan,
descarcat marfa, non stop, 1 L; detalii la telefon, zona Baba Novac, 50 L/ Faur Poarta 4, 60 L; 0725.091.404
ISCIR orice model automatizari, placi comenzi@transport-mutari-bucuresti.ro 30 de min., 100 L, 100 L; 42. Alexandra, manechin, nefumatoare, 111. Atestat masaj terapeutic profesion-
electronice reparatie garantata, experienta 0762.113.393 www.transport-mutari-bucuresti.ro selectiva (am putine vizite si de calitate), al, general, reechilibrant, de relaxare pe
transportmarfa_buc@yahoo.com 0736.682.267 77. Andra, locatie noua si discreta Te
noua, 0768.517.859/ 0729.112.062 1.75/56/28 de ani, poze reale (nu insista)
astept la un masaj de relaxare intr-un
masa masaj, lombar, cervical drenaj lim-
servis.centrale@yahoo.com 43. Transport marfa Getax - Servicii 10. ADE, maseuza cu atestat, masaj ter- si apartament frumos/ fara colege. Ofer fatic, presopunctura 100, reflexotererapie,
16. Asigur transport marfa, mobila, transport efectueaza mutari de marfa si masaj de relaxare. Bd. M. Bravu, 200 L; cadru discret si curat. Unirii, Zepter, 60 L; 1h 30/150 L, se executa pe masa masaj,
mutari mobilier, bagaje, colete, intern - apeutic, cervical, lombar, reflexogen, 0766.533.794
35. Reparatii centrale termice orice tip mutari mobilier orinde in Bucuresti, in tara detalii la telefon, zona Baba Novac, 50 L/ 0726.994.769 10-21, ac, Mosilor, Eminescu,
international, debarasam moloz, mobila si Europa cu furgonete de 3,5 tone la pre- 0724.898.065
orice model cu gpl sau gaz natural. Se pot veche; 0722.936.566 30 de min., 100 L, 100 L; 78. Andreea 38 de ani. Masaj terapeutic
rezolva pe loc 90% din cazuri, 10 L; turi foarte acesibile. 70 L; 0736.682.267 43. Alexandra, masaj de relaxare la
0763.673.941/ 0744.489.541 raduraz- domiciliul meu. Pentru detalii ma puteti de relaxare si intretinere, fara graba. Mai 112. Atestat masaj terapeutic profesion-
0765.747.358 17.Asiguram transport cu vansimion@gmail.com contacta la numarul 70 L; multe detalii la telefon. Zona Obor Mosilor, al, general reechilibrant de relaxare pe
Bolocancristi@yahoo.com 11. ADE, maseuza cu atestat, masaj ter- 100 L; 0722.941.197
auto cu prelata pentru apeutic, cervical, lombar, reflexogen, 0761.000.148 masa masaj, lombar, cervical, drenaj lim-
44. Transport marfa Servicii de trans- Escorta1422@yahoo.com fatic, presopunctura 100L+reflexoterapie
36. Reparatii frigidere, combine frigori- firme si persoane fizice, port marfa si mobila in Bucuresti si toata detalii la telefon, zona Baba Novac, 50 L/ 79. ANDREEA Drumul Taberei, iti doresti
Iulia Bucur; 0720.287.821/ 30 de min., 100 L, 100 L; o zi plina de energie, te astept la mine pt se executa pe masa de masaj 10-21 aer
fice, congelatoare. Interventii rapide. Cali- tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu 44. Alexandra, ofer masaj de relaxare, condit, loc. Mosilor Eminescu, 150 L;
tate. Garantie. Piese originale. Inclusiv 0762.676.751 lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, 0736.682.267 un masaj de relaxare, body masaj la
curatenie si discretie 40 L; domiciliul meu, bruneta 30 de ani, mai 0724.898.065
Sambata, Duminica. Tel.; sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; 12. Adela, doamna matura, te astept intr- 0732.584.979
0729.473.587/ 021.420.36.48/ 18. Asiguram transport de marfa mobila, 0727.244.420 office@transportmarfaru- multe detalii la tel. 50 L; 0768.578.692 113. Atestat profesional, pe masa de
o locatie curata, ofer igiena si discretie,
0762.988.567 obiecte fragile piane, pianine, diverse, tier.ro www.transportmarfarutier.ro masaj relaxant cu uleiuri speciale, con- 45. Alexandra, roscata, ofer masaj de masaj din poze, civilizat, in Vitan colt cu
asigur personal calificat pt. incarcarea, 80. Andreea finuta cu mult bun simt te
tacteaza-ma pentru mai multe detalii, relaxare domnilor generosi. Mai multe astept sa petrecem clipe unice relaxare si Mihai Bravu, va puteti incarca energetic si
37. Reparatii frigidere, masini de descarcarea, demontarea, montarea 45. Transport marfa si mobila, ieftin in detalii la telefon. Titan. 60 L; alunga micile neplaceri. Un loc unde ele-
Bucuresti si provincie. Efectuam zona Unirii, 50 L; 0737.620.665 tonifiere, la domiciliul meu discret si curat.
spalat, deplasare gratuita, oferim mobilei, sunati si va mutam la pret de 0735.232.246 ganta, caldura si bunul simnt fac diferenta.
criza pana la ultima valiza, 1 L; mutari/relocari, evacuam mobila veche, Unirii. Zepter 50 L; 0732.260.367 Nu ofer sex, 150 L; 0752.521.730/
garantie; 0766.973.424/ moluz pus in saci, transportam diverse 13. Adelina blonda, noua in zona, 30 de
0720.102.490 0785.640.640 comenzi@activitatetrans- ani ofer diferite tipuri de masaj domnilor la 46. Alexandra, 23 ani, te astept la un 81. Andreea o maseuza blonda cu poze 0752.521.730
port.ro www.activitatetransport.ro marfuri. Avem si personal pentru incar- domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si
care. Detinem dube cu volum util 11- creme speciale, intr-o locatie discreta si reale 27 de ani iti ofer un masaj de vis, iti 114. Baiat ofer masaj de relaxare pentru
38. Reparatii montaje centrale termice, 24mc. 50 L; 0723.797.579 Titan Trapezului, 60 L; 0720.649.896 voi indeplini toate dorintele, mai multe
19. Avem masini libere pt. transport la curata. Unirii - Zepter, 40 L; doamne si cupluri. Am 36 ani, curat, dis-
aragaze, cuptoare, grill-uri, instanturi detalii la tel., zona Mall Vitan 40 L;
ACM, instalatii sanitare termice- electrice, preturi minime in Bucuresti si in tara cu
46. Transport marfa si mobila, ieftin. 14. ADELINA fosta Catalina, 41 ani 0736.197.198 0761.002.526 cret, manierat, cu experienta, detin locatie
autoutilitare (dube + camioane) diferit draguta ofer masaj domnilor generosi, in sector 1. Suna pentru detalii, ma pot
gaze, non stop; 0730.447.644 tonaj si volum, mobila, marfuri diverse, Transportam mobila, bagaje, canapele, 47. Alexandra, 33 ani, garantez ca sunt deplasa; 0763.453.689
frigidere, saci cu haine. Efectuam mutari seriosi care doresc discretie, va asteapta 82. Andreea te- ai saturat de poze false,
materiale, bagaje, electrocasnice, colete, de la A-Z cu echipa de incarcatori si tam- o doamna care stie ce vrea, locatie Mili- reala, bruneta eleganta, corp frumos inalta ofer masaj de relaxare pt mai multe detali
39. Reparatii montaje centrale termice, evacuam moloz, 1 L; 0722.228.149 si ofer masaj de relaxare d-lor care vor sa 115. Barbu Vacarescu, doamna
plari. Lucram in Bucuresti si in tara cu ple- tari, piata Veteranilor, 50 L; nu ezita sa ma suni 0761.429.841
instanturi ACM, aragaze, cuptoare, grill- comenzi@transport-ieftin.ro www.trans- 0760.382.239/ 0724.605.269 se relaxeze. Am locatie centrala, singura prezentabila, educata, cu experienta,
uri, masini spalat, hidrofoare, intretineri port-ieftin.ro care din Bucuresti, 50 L; 0737.178.195 in locatie. Speak english, zona P-ta Alba masaj de relaxare, servicii complete dom-
83. ANDREEA, 30 de ani, 56 kg, 1.68 m.
vile, restaurante, hoteluri; 0741.734.952 15. Adelina 30 ani ofer diferite tipuri de Iulia, 200 L; 0720.647.764 Am poze reale, ofer masaj de cea mai nilor civilizati, manierati. Locuiesc singura.
47. Transport mobila si alte marfuri.
20. Aveti mobila, bagaje sau marfa de Mutari apartamente, garsoniere, sedii masaj domnilor la domiciliul meu. Mai buna calitate, te astept Pt. mai multe Zona Floreasca. I speak english. Exclus
40. Reparatii service centrale termice transportat? Noi suntem solutia pentru multe detalii la tel. Titan Trapezului, 60 L; 48. Alexandra, manechin, nefumatoare, detalii contacteaza-ma, este loc de par- sms, nr priv, prog non-stop, 75 L;
firma bagaje debarasari mobila, baruri etc.
orice tip la domiciliu dumneavoastra. Se dvs., preturi neg., se emite factura, toata cu dube de 3,5 t cu diferite volume, cu 0720.649.896 selectiva (am putine vizite si de calitate), care, 60 L; 0754.964.282 0723.864.988
pot rezolva 90% din cazuri pe loc. Orice tara cu plecare din Bucuresti. Se asigura personal la cerere pt. incarcare - descar- 1.74/ 56/ 28 de ani, poze reale (nu insista)
problema electronica sau mecanica a manipulanti la cerere, asigurare CMR. Nu 16. Adelina, buna, am 25 de ani si ma si apartament frumos/ fara colege. Ofer 84. Andreea, 35 de ani, draguta, socia- 116. Beatrice, sunt o maseuza reala
care, 1 L; 0764.166.166
centralei dvs., 50 L; 0765.747.358 ezitati sa sunati; 0773.363.466 costin- comenzi@transportorice.ro www.trans- adresez domnilor generosi pt masaj de masaj de relaxare. Sedinta pt. o ora. Veri- bila, te astept sa te rasfat cu un masaj de 100%, care iti poate oferi acel masaj de
Bolocancristi@yahoo.com floarea@gmail.com portorice.ro relaxare si body. Zona: rond Alba Iulia, fica adresa, 200 L; 0726.994.769 calitate intr-o locatie discreta, intimitatea relaxare de care ai nevoie atunci cand
mai multe detalii la tel. 200 L; garantata, zona Octavian Goga, 50 L; vrei sa scapi de stresul acumulat sau de
41. Reparatii tv, lcd, led, masini de 21. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu 48. Transport mobila, marfa, relocari 0763.120.343 49. Alexia, bruneta, 24 ani, finuta si 0730.754.260 rutina zilnica, locatia este centrala, 150
spalat, centrale termice, sisteme audio dimensiuni L 4,80m, l 2,20 m, h 2,30 m, la sedii firme in Bucuresti cat si-n restul tarii draguta, ofer masaj de relaxare la domicil- L; 0728.719.754
video, sisteme supraveghere, laptopuri si pret avantajos, avem personal specializat la cele mai mici preturi. Autoutilitarele 17. Adelina, buna, am 25 de ani si ofer iul meu curat si discret din zona Unirii, 85. Andreea, blonda 27 cu poze reale te
pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. noastre sunt dotate special astfel incat masaj de relaxare pt domni pretentiosi. Zepter, 50 L; 0768.709.050/ astept sa te rasfat cu un masaj de calitate 117. Bella, matura, selectiva ofer masaj
calculatoare la domiciliul clientului sau la Zona rond Alba Iulia. Mai multe detalii la 0775.102.234 terapeutic de relaxare la domiciliu meu.
laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; demontare, montare, noi va mutam toata putem efectua orice tip de transport, rapid, intr-o locatie discreta, zona Mall Vitan, 40
casa intr-un transport, 50 L; 1 L; 0742.118.118 diverse- tel., 100 L; 0763.120.343 L; 0761.002.526 100 L; 0737.207.792
0764.881.906 0732.226.466 transport@yahoo.com 50. Alexxa, buna, sunt o fata manierata
hristuciprian@yahoo.com comenzi@camion24m3.ro 18. Adi, tanar maseur efectuez masaj in arta masajului de relaxare si terapeutic, 86. ANDREEA, blonda reala 27 de ani 118. BERCENI, doamna blonda, 29 de
www.camion24m3.ro 49. Transport mobila, moloz veche general pe tot corpul fata spate, inghinal, pentru mai multe detalii contacteaza-ma, vino sa te rasfat cu un masaj de relaxare ani, blonda finuta, manierata, ofer masaj
42. Schimb pielea imitatie la coltare, nefolosibila, electrocasnice, asiguram reflexo, sunt curat, educat, agreabil, 100 L; 0763.304.660 alaturi de mine te vei lasa purtat de simturi terapeutic domnilor manierati. Liniste dis-
canapele fixe/extensibile, cap-coada, 22. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu oameni la cererea clientului sau doar uleiuri bune, locatie curata, convenabil, si armonie zona mall, Vitan, 40 L; cretie si igiena, 100 L; 0735.629.209
servesc si defectiuni canapele, paturi dimensiuni L 4,80m, l 2,20m, h 2,30m, la masina; 0720.294.432 non stop, suna-ma oricand tel., Adrian 50 51. ALICE, blonda, matura, eleganta, 0761.002.526
masaje, cafenele, coafor etc. Schimbari pret avantajos, avem personal specializat L; 0723.784.039 ofer masaj de relaxare si tonifiere la domi- 119. Berceni, Kamy blonda slim, ofer
cap-coada material; 0734.939.970 pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. 50. Transport mobila, Vrei sa te muti si ciliul meu, servicii de calitate, singura in 87. Andreea, bruneta, 24 ani, cu bun masaj de relaxare prin diferite tehnici ale
demontare, montare, noi va mutam toata nu ai masina? Este sambata sau dumini- 19. Adina, ofer masaj de relaxare dom- locatie, poze reale. Bd. Dimitrie Cantemir - simt, ofer masaj de relaxare si body masaj masajului, seriozitatea si discretia ma car-
43. Tapiter execut reparatii de canapele, casa intr-un transport, 50 L; ca si nu gasesti pe nimeni sa te ajute? Ai nilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; Budapesta - Tineretului, 100 L; la domiciliul meu curat si discret. Unirii, acterizeaza, poze reale personale din
fotolii, scaune, coltare, capitonaj, huse si 0732.226.466 cumparat materiale de constructii sau 0785.355.791 0767.752.256/ 0730.967.399 Zepter, 50 L; 0723.980.979 locatie, mai detalii la tel., 80 L;
umbrele la domiciliul clientului, firme; comenzi@camion24m3.ro obiecte voluminoase pe care nu le poti 0767.404.212
www.camion24m3.ro cara? Noi suntem solutia, 1 L; 20. Adina, finuta manierata 22 de ani, 52. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer 88. Andreea, bruneta, 27 de ani, ofer
0745.989.296 ofer domnilor generosi masaj de terapeu- masaj de relaxare totala si tonifiere la 120. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52
0723.254.319 catalincdd@yahoo.com masaj de relaxare. Mai multe detalii la tel.
44. Tapiter autorizat, lucrez la domiciliul Debarasam mobilier
23. tic de relaxare igiena si discretie 50 ron, domiciliul meu, servicii de calitate, singura Zona Pantelimon, Mega Mall. Cer si ofer kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata
51. Transport non-stop, ieftin cu zona Unirii, Camera de Comert, 50 L; in locatie, poze reale 100%. Bd. Dimitrie discretie maxima, 60 L; 0769.980.027 ofer masaj de relaxare domnilor educati.
clientilor canapele, fotolii, scaune, paturi vechi din apartamente si autoutilitare de 3,5t (camioane-dube) 0761.415.534 Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; Locatie curata si discreta. Zona Alexandru
mijloc, lucrez si pentru restaurante, sedii firme, tocarie veche, transport marfa ob. sanitare, bagaje, 0767.752.256/ 0730.967.399 89. ANDREEA, Drumul Taberei, iti Obregia, 200 L /ora, 100 L;
cluburi, Pop, 0729.226.701 moloz din renovari cu auto mutari ap. 1-5 cam. cu personal incarcare/ 21. Adina, finuta, manierata, 22 ani, ofer doresti o zi plina de energie, te astept la 0799.343.582
descarcare, demontare/ montare. Evac- domniilor generosi masaj terapeutic de 53. Alina 20 de ani, maseuza foarte aten- mine pt. un masaj de relaxare, body
45. Tapiter particular execut reparatii la cu prelata, Iulia Bucur; uam moloz, tocarie, mobilier uzat, 1 L; relaxare, zona Unirii, Budapesta nr. 13, ta cu tine domn generos, vino pentru a te masaj, la domiciliul meu, bruneta 30 de 121. Berceni, str. Huedin, servicii de cali-
domiciliul clientului, ieftin, rapid si de cali- 0720.287.821/ 0786.465.541 vis-a-vis de Hotel Cantemir. 50 L; relaxa cu un masaj, Titan, Auchan. 60 L; ani, mai multe detalii la tel., 50 L; tate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o
tate; 0761.904.272/ 0774.689.510 0762.676.751 transport.nonstop@yahoo.com 0761.415.534 0721.964.205 0768.578.692 locatie discreta, 50 L; 0762.823.671

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 ianuarie 2017 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 5
PRESTÅRI SERVICII 
122. Betty, doamna matura, ofer masaj 156. Buna, Alexandra, draguta 24 ani, 187. Cuplu real, igiena si discretia ne 221. Doamna 55 ani, ofera masaj per- 255. DYANA si Valy oferim servicii de 289. Ivona, doar la hotel sau la tine, 21 320. Marra, selecta, open minded, (35
de relaxare si terapeutic domnilor seriosi ofer masaj de relaxare si terapeutic dom- descriu pe deplin. Singuri intr-un ap de soanelor de varsta apropiata. masaj, o blonda si o bruneta oferim masaj de ani, noua pe site, rusoaica frumoasa, de ani, 1.70 m, 59 kg,) discretie, bun simt,
si generosi, mai multe detalii la telefon. nilor generosi. Zona Dristor, Kaufland 60 lux, Unirii, oferim masaj de relaxare 0730.515.750 de relaxare body intr-o ambianta deosebi- ofer servicii de masaj sportiv, body si de igiena si pasiune materializate intr-un
Zona Obor, Mosilor. Program 12-22. Pret L; 0729.597.648 cuplurilor, doamnelor, domnilor, daca ta si discreta, scapa de stresul cotidian si relaxare, just call away, 150 L; masaj sweet- touch memorabil. In rest, te
200 Ron ora. 100 L; 0736.597.499 apreciati calitatea, luxul, discretia va 222. Doamna matura Mihaela putem rasfata-ti trupul cu un masaj de calitate, cu 0760.172.049 las sa descoperi singur, ( B-dul Magheru,
157. Buna, blonda, 34 de ani, finuta, asteptam, 300 L; 0785.077.708 petrece impreuna momente deosebite pt uleiuri aromate, poze reale, 60 L; Romana,) 200 L; 0799.664.040
123. Bety, 42 de ani, masaj terapeutic de curata, draguta, ofer domnilor draguti o ora masaj de relaxare, in conditii mai 0722.778.013/ 0760.472.427 290. Karina, Doamna stilata si cu bun
relaxare si intretinere, pe toata suprafata masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Sin- 188. Curatenie cu Kirby, iti aspiram: mult decat civilizate: singura, intim, zona simt ofer masaj de relaxare, body masaj, 321. MARY 29 ani, ofer servicii de cali-
corpului, efectuat pe masa de masaj. gura in locatie, poze reale. saltelele, canapelele, fotoliile, covoare, sector 3, 100 L; 0737.338.502 256. Ela si Alexa. Buna suntem 2 fete va domnilor cu bun simt ce stiu sa aprecieze tate, masaj relaxare domnilor generosi,
Detalii la telefon, Zona Mosilor nr 205 70 0726.974.363 Mireluta@gmeil.com spalat, tapiterie auto, cu doar 100 L; asteptam intr-o locatie noua va oferim calitatea serviciilor. Locatie discreta si discretie si igiena maxima, detalii la tele-
L; 0746.588.018 0784.006.814/ 0760.011.698 223. Doamna matura, 38 de ani, cu bun masaj de relaxare, mai multe detalii la tel. curata. Decebal, Unirii, 300 L; fon, zona Teiul Doamnei aproape de
158. Buna, ofer sedinte de masaj de simt, rabdatoare, atenta la detalii, ofer zona Piata Muncii 100 L; 0734.504.862 Obor, 60 L; 0758.877.130
124. Bianca blonda finuta, manierata cu relaxare intr-un ambient intim si discret, 189. Daniela 25 ani, noua in zona, astept masaj profesional de calitate la domiciliul 0725.365.923
bun simt, atenta la doritele tale, ofer prin diferite tehnici complexe de masaj la domni pretentiosi la un masaj de relaxare meu intr-un cadru discret. Cer si ofer seri- 291. Karla si Andreea, doua maseuze cu 322. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer
masaj de relaxare corporala. Pozele imi domiciliul meu sau la hotel. Imi rezerv la domiciliul meu discret si curat. Unirii, ozitate, zona Dristor, 70 L; 257. Elisa, iti ofer masaj de relaxare, ter- bun simt elegante si zambitoare te invitam masaj de relaxare. Pentru mai multe
apar?in in totalitate. Bulevardu Unirii - dreptul de selectie. Multumesc si va Zepter 60 L; 0722.944.675 0722.990.821 apeutic, prin tehnici bine cunoscute, te intr-un cadru discret pentru a te rasfata cu detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L
Zepter, 100 L; 0774.003.517 astept, poze reale. 150 L; astept in locatia mea din zona Bd. Bure- un masaj de cea mai buna calitate facut 2 sedinte, 60 L 1 sedinta;
0732.512.010/ 0722.737.685 190. Daniela, 35 de ani, noua in zona, 224. Doamna matura, 42 de ani, ofer bista, 100 L; 0784.426.892 cu uleiuri speciale. Locatie de lux, Unirii, 0760.839.801/ 0737.231.889
125. Bianca Buna sunt o bruneta reala, masaj terapeutic de intretinere si relaxare masaj terapeutic, zona Unirea, ambient
deschisa 19 ani, ofer masaj de relaxare si 300 L; 0731.226.825 323. MASAJ de relaxare persoanelor
159. Burebista, Unirii, superba, 100% pe toata suprafata corpului efectuat pe foarte placut, mai multe detalii la telefon, 258. Eliza 21 de ani, craciunita draguta si
tonifiere domnilor manierati si cu bun reala masaj corporal, de relaxare, execu- masa de masaj, detalii la tel., zona 100 L ora, singura in locatie, ac, parcare comunicativa. Te astept pe tine domn 292. Karla, domnisoara 22 de ani, obosite si stresate, 41, 67, 65. Mall Vitan,
simt.Zona Dristor, Kaufland. Mai multe tat prin diferite tehnici ale masajului, uleiuri Mosilor, nr. 205 70 L; 0754.386.093 la scara, 50 L, 50 L; 0720.158.933 generos intr-un ambient discret pentru a iti draguta si cu bun simt, fara fite, te astept 100 L; 0764.152.740
detalii la tel. 60 L; 0736.933.532 aromatice, mai multe detalii despre ser- oferii un masaj de relaxare. Titan, Auchan, la mine in locatie sa te rasfat cu un masaj
191. Daniela, 25 ani, noua in zona 225. Doamna rafinata, blonda, Ana, 60 L; 0723.860.526 324. Masaj de relaxare, Marilena, blon-
126. BIANCA ofer masaj de relaxare, viciile mele la telefon, 150 L; de inalta calitate. Daca pui pret pe calitate da, 46 ani, parul lung, te astept la mine,
0734.594.995 astept domni pretentiosi la un masaj de manierata, matura, stilata, te invit in si pe bunul simt, astept tel tau. Dristor. 70
zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, locatie curata si discreta pentru companie 259. Eliza, 21 de ani, maseuza, comu- Berceni; 0763.664.061
0723.498.992 L; 0763.125.278
160. CADASTRU + intabulare la super 60 L; 0722.944.675 selecta de calitate masaj terapeutic.Zona nicativa si foarte atenta cu tine domn gen-
Sos Mihai Bravu intersectia cu Vatra eros. Te astept intr-un ambient discret 325. Masaj de relaxare. Buna Ana ma
127. Bianca, 26 de ani, am revenit, pret, rezolvarea problemelor juridice in cel 293. KATY, bruneta, atenta cu tine locatie numesc. Am 24 de ani si te astept la mine
192. Delia maseuza, arat foarte bine la Luminoasa, 80 L; 0784.476.850/ pentru a te relaxa cu un masaj. Titan,
relaxare totala masaj terapeutic, mai scurt timp. Asistenta juridica; 150 L; corp, fotografii din dormitor (nu insista) de lux, ofer masaj complet, garantez pt un masaj de relaxare si tonifiere. In
calmeaza durerile, tensiunea, reflexoter- 0786.207.692 0721.853.409 Auchan, 60 L; 0723.860.526 igiena si seriozitate. Sunt o persoana locatie sunt singura. 50 L;
ofer dnilor manierati masaj de relaxare ptr sociabila, educata, ma adresez per-
apeutic, masaj pt. coloana, cervical, lom- costin.prezident@yahoo.com circa o ora fara nici o graba din partea 226. Doamna satena ofer masaj de 260. Eliza, 21 de ani, maseuza draguta 0762.172.734
bosciatic, detalii la telefon, zona Colenti- mea. Locuiesc singura, ac, dus si soanelor cu bun simt, poze reale, 300 L;
na, Doamna Ghica 30 L; 161. Cadastru, intabulare, intarusare relaxare si tonifiere, detalii la telefon zona cu bun simt si foarte atenta cu tine domn 0736.137.686 326. Masaj la mine acasa, Katy, 36 de
Firma de cadastru oferim servicii la preturi relaxare, 150 L; 0720.131.417 Obor, 50 L; 0762.440.720 generos te astept pentru a te relaxa cu un
0720.420.246 masaj, Titan Auchan, 60 L;
katyblack2016@gmail.com ani. Masaj terapeutic de relaxare si
avantajoase. Cadastru, alipiri, dezmem- 193. Delia, 27 de ani, bruneta inalta, ofer intretinere, efectuat pe masa de masaj,
128. Bianca, bruneta, 21 de ani, 1.65 m, brari, apartamentari, planuri de situatie, 227. Doamna singura, blonda, sociabila 0723.860.526 294. LA tine sau la hotel, Larisa 24 de ani, discretie si curatenie, detalii la telefon,
masaj terapeutic, de relaxare, body fizic placut o fire linistita discreta si rabda-
50 kg, curata, vin la tine sau la hotel. Ofer intarusari terenuri, trasari santier, studiul masaj, domnilor manierati intr-un cadru sunt finuta si eleganta. Ofer masaj de sos. Mosilor Eminescu, 100 L;
toare cu experienta in masaj terapeutic 261. Ella si Alexa va asteptam intr-o
masaj de relaxare. Igiena si discretie. Nu tasari comportarii cladiri, 100 L; discret. Zona Alba Iulia 50 L; depun pasiune in ceea ce fac d-lor locatie noua, va oferim clipe de neuitat.
relaxare si tonifiere domnilor care se 0748.569.097
am locatie. Poze reale. Non stop, cu taxi 0724.943.293 ioanadinu@customsur- 0730.206.659 manierati si educati, detalii la telefon, Mili- Masaj de relaxare, mai multe detalii la tel.
respecta. Garantez poza si servicii de cali-
inclus, 150 L; 0764.200.723 vey.ro tate. Pentru mai multe detalii contacteaza- 327. Masaj maseur relaxare terapeutic si
tari, 50 L; 0737.218.736 Zona Piata Muncii, poze reale, mergem si ma. I Speak English, 300 L; sportiv si toate tipurile de masaj, curate-
194. Delia, maseuza, arat foarte bine la la hotel, 100 L; 0725.365.923
129. Bianca, d-na matura, ofer masaj de 162. Cami, 35 de ani. Noua in zona, poza corp, fotografii din dormitor (nu insista) 0762.449.006 nie, discretie, 100 L; 0741.173.547
relaxare la domiciliul meu. Zona Pante- 228. Doamna, 38 de ani, 1.75 m, 60 kg,
reala 100%, masaj terapeutic de relaxare ofer dnilor manierati masaj de relaxare ptr ofer masaj de relaxare la domiciliul meu 262. Ella si Alexa. Buna suntem 2 fete va
limon, Delfinului 40 L; 0723.498.992 si intretinere, efectuat pe masa de masaj circa o ora fara nici o graba din partea 295. La hotel sau la mine Emma 25, ofer 328. Masaj Maseuza, Monica, 34 de ani,
pe toata suprafata corpului. Fara graba, sau deplasare in sectorul 3. Tarif 200 L/30 asteptam intr-o locatie noua, va oferim masaj total d-lor care stiu ce vor. Pentru 1.70 m, 65 kg, bruneta inalta ofer masaj
130. Bianca, d-na matura, ofer masaj de
mea. Locuiesc singura, ac, dus si relaxare m. Mall Vitan, Dristor, 200 L; clipe de neuitat prin masaj de relaxare. de relaxare domnilor intr-o locatie usor
detalii la telefon. Zona Obor, Mosilor, 70 150 L; 0720.131.417 mai multe detalii contacteaza-ma, 100 L;
relaxare la domiciliul meu. Zona Pante- L; 0756.493.570 0735.395.398 Mai multe detalii la tel., zona Piata Muncii,
0752.865.011 acesibila, discreta mai multe la tel. Dristor,
limon, Delfinului. 40 L; 0723.498.992 poze 100% reale, 100 L; 50 L; 0736.342.435/ 0736.342.435
195. Denisa, ofer masaj de relaxare, cer- 229. Doamna, 41 de ani, stilata si edu- 0725.365.923
163. CARMEN, 40 ANI. Masaj terapeutic vical, capilar, lombar, reflexogen de toni- 296. La mine la tine sau la hotel Buna, am
131. Bianca, ofer masaj de relaxare la cata, ofer masaj de relaxare autentic, 20 de ani, sunt o fata manierata, experta 329. MASAJ profi, 40 de ani, 1.65 m, 67
de relaxare si intretinere efectuat pe masa fiere. Zona: Dristor, Baba Novac, Mihai deconectant cu ulei sau crema pentru cei 263. Erica, 19 ani, studenta caut sa acu-
domicilul meu. Cer si ofer seriozitate max. de masaj, fara graba. Zona Mosilor, detalii Bravu. 100 L; 0731.771.721/ in arta masajului de relaxare si terapeutic, kg. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii.
Locuiesc singura. Zona Iancului, 50 L; ce-si doresc un plus de placere, 10-21. mulez experiente, sa aflu cat mai multe Am atestat. Durata sedintei este de o ora
la telefon, 70 L; 0757.527.155 0731.771.721 0728.779.739 despre viata. Sunt blonda, slim, cu un trup pentru mai multe detalii te rog con-
0721.912.543 tacteaza-ma. 100 L; 0762.383.854 sau in functie de tipul masajului personal-
tonifiat. Ofer doar masaj d-lor discreti. Mai izat. Zona Alba IuliaMall Vitan. Singura 70
164. Casatorit, fac masaj relaxare gratu- 196. Deplasare la hotel 250, am 19 ani 230. Doamna, 45 de ani, discreta, atenta multe poze pe www.discrete.ro, 150 L;
132. Bianca, doamna matura ofer masaj it, cuplurilor si doamnelor peste 40 ani; Buna, bruneta simpatica, te astept in loca- 297. La mine la tine sau la hotel buna, L; 0764.152.740
de relaxare la domiciliul meu, discretie, la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, 0721.115.450
zona Delfinului, Pantelimon, 40 L; 0761.550.309 tia mea, 80 de lei sedinta de masaj, fac profesional de relaxare, cervical, lombar. sunt o fata manierata, experta in arta
330. MASAJ rond Alba Iulia, bruneta te
deplasari la hotel, te astept sa ma suni Zona Mosilor, Obor. Program 14-22. Dis- 264. EROII Revolutiei. Bruneta dulcica si masajului de relaxare si terapeutic, poze
0723.498.992 165. Cel mai nou salon de masaj din pentru a-ti oferi mai multe tipuri de masaj, reale, pentru mai multe detalii con- astept într-o relatie discreta si curata pen-
cretie si igiena, 100 L ora, 50 L; mereu cu zambetul pe buze, te astept sa tru momente de relaxare, 100% reale
133. Blonda Masaj de relaxare total prin Bucuresti Royal Place Massage vine in poze reale 100%, Budapesta, 80 L; 0727.483.225 iti ofer un masaj de relaxare. Nu ezita sa tacteaza-ma, 100 L; 0762.383.854 pozele, 100 L; 0730.646.969 Rose-
proceduri de alinare a starilor de discom- intampinarea dumneavoastra cu cel mai 0762.488.837 ma suni. Ne desparte doar un telefon, marie@yahoo.com
exclusivist salon de masaj, absolut totul 231. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de 100 L; 0722.483.119 298. La mine sau hotel Anais bruneta, 23
fort pe punctele reflexogene de pe
suprafata corpului in stadii incipiente. Dis- este nou, cele mai dragute domnisoare. 197. Dessiree Masaj a creat pentru tine relaxare la domiciliul meu, alte detalii la de ani, ofer masaj terapeutic de relaxare 331. Masaj somatic, de relaxare,
cretie/igiena. Zona Obor, Calea Mosilor. Free bar 140 L; 0727.646.456 roy- un loc incantator, curat, sigur si discret. telefon, 60 L; 0737.196.390 265. ESTERA, peste 50 ani. Masaj ter- la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate intretinere, sportiv si terapeutic pe masa
150 lei ora. 100 L; 0726.508.066 alplace.massage@gmail.com Salonul cu cele mai frumoase fete din apeutic si de relaxare. Garantez eficienta maxima, igiena garantata. Relatii supli- de masaj. Cer si ofer conditii deosebite de
Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla- 232. DOAMNA, 46, discreta, cu multa si igiena. Locatie de lux. Discretie, intimi- mentare la telefon. I speak english, 100 igena. Exclus sex, 0733.293.542
134. Blonda cu experienta in arta 166. Certificate energetice efectuam, cuta sa descoperi arta masajului de experienta, ofer relaxare, masaj deconec- tate. Doamna stilata, rafinata, selectiva. L; 0762.342.118
masajului de relaxare, poze reale, locatie necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. relaxare, 120 L; 0769.994.064/ tant pentru un plus de sanatate si placere, Amanunte pe google, 0724.184.287 332. Masaj Tanar curat, atletic,serios, cu
lux, ofer si rog discretie, seriozitate, detalii Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com english, ferench speaking 10-22, 299. La noi sau hotel multe maseuze atestat si experienta efectuez masaj ter-
la tel. Dristor metrou, 50 L; 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA www.dessireemasaj.ro Dorobanti; 0735.249.423 266. Evelyn, 43 de ani, masaj terapeutic, dragute si permisive, cu experienta in apeutic de relaxare, intretinere corporala
0733.526.538 inclus; 0740.032.092/ 0731.032.092 de relaxare si intretinere, efectuat pe domeniu, oferim masaj de relaxare, ser- la domicilu dvs sau al meu. Cer si ofer
contact@vreauenergetic.ro www.vreauen- 198. Dessiree Masaj a creat pentru tine 233. Doamna, 32 de ani, nefumatoare, masa de masaj. Discretie maxima, detalii vicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa seriozitate, program zilnic, locatia Alba
135. Blonda miniona te astept in locatia ergetic.ro un loc incantator, curat, sigur si discret. selectiva (putine vizite si de calitate) zona la tel., zona Mosilor, 100 L; suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal. Iulia; 0729.433.215
mea pt. a iti oferi un masaj de relaxare de Salonul cu cele mai frumoase fete din P-ta Alba Iulia, 1.73 m, 58 kg, poze reale 0756.268.394 150 L; 0731.398.991/ 0751.770.600
neuitat. Pentru mai multe detalii, con- 167. Certificate energetice, Auditor Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla- (nu insista) si apartament frumos, ofer salonsweettouch@yahoo.com 333. MASAJ terapeutic, nu te grabesc,
tacteaza-ma. Zona Militari, 60 L; energetic gr. I. Certificate de Performanta cuta sa descoperi arta masajului de masaj terapeutic, 150 L; 267. Execut funerare complete construc- www.sweettouch.ro Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda
0721.872.492 Energetica (certificate energetice) pentru relaxare, 120 L; 0769.994.064/ 0727.292.817 tii funerare, marmura, granit, mozaic, gar- fara fite. Te astept la mine. Platesc deran-
Irina69blondina@yahoo.com toate tipurile de cladiri. Audit energetic 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com dumitru.laura79@yahoo.com duri, cruci, fier sculptare placi, oriunde; 300. La tine sau la hotel Larisa, 24 de ani, jul daca nu sunt fata din poze. Mai multe
pentru cladiri. Inspectii termografice (in www.dessireemasaj.ro 0720.294.432 sunt finuta si eleganta. Ofer masaj de detalii la telefon, 50 L; 0766.604.793
136. Blonda ofer masaj de relaxare pe infrarosu) pentru cladiri si echipamente, 234. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la relaxare si tonifiere domnilor care se
tot corpul fara fite si fara graba intr-o 100 L; 0726.701.499 bogdan.iablon- 199. Diana 33 de ani, o doamna in ade- dorintele tale, ofer masaj terapeutic, pro- 268. Fabia ofer masaj de relaxare totala respecta. Garantez poza si servicii de cali- 334. MASAJ terapeutic, nu te grabesc,
locatie curata si discreta situata pe Teiul schi@certificate-energ.ro varatul sens al cuvantului, o maseuza cu fesional de relaxare, cervical, lombar. la domiciliul meu.Pentru detalii contactati- tate. Pentru mai multe detalii contacteaza- Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda
Doamnei aproape Obor, Mosilor, Colenti- bun simt ofer servicii ireposabile de masaj Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si ma. 50 {; 0725.835.447 Escor- ma. I speak English, 300 L; fara fite. Te astept la mine. Platesc deran-
na, Stefan cel Mare, 50 L; 168. CONFORMATIE sportiva, blonda, si bady masaj domnilor manierati ce vor igiena. Pret 100 L ora, 50 L; ta777@yahoo.com 0762.449.006 jul daca nu sunt fata din poze. Mai multe
0724.188.831 masaj fizioterapeutic ce-ti va revigora sa fie tratati ca atare. Nu deranja 0727.483.225 detalii la telefon, 50 L; 0762.172.734
trupul si spiritul. Frumusetea si experienta inutil.Zepter 150 L; 0760.394.323 269. Fabia, buna, Ofer masaj de relaxare 301. La tine sau la hotel noua pe site, ofer
137. Blonda ofer masaj de relaxare Pt mea iti vor oferi relaxare totala. Garantez 235. Doamna, 46 ani, intr-o forma de totala la domiciliul meu. Pt. detalii suna- masaj de relaxare de calitate la domnilor 335. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-
detalii suna-ma. Piata Muncii, 70 L; 200. Diana, 38 de ani, noua venita in na cu experienta, zona Mosilor, 100 L;
revenirea domnilor educati si discretie,
zona, masaj terapeutic de relaxare si
invidiat, eleganta si nonconformista, sunt ma. 50 L; 0725.835.447 Escor- generosi detalii la tel., 150 L;
0725.624.649 150 L; 0724.406.652 o femeie frumoasa, inteligenta si spon- ta777@yahoo.com 0743.240.926 0733.148.658
intretinere, efectuat pe masa de masaj, tana. Ofer masaj de relaxare domnilor
138. Blonda si bruneta, te asteptam la 169. Coposu, Unirii, vizavi de Zara, detalii la tel., Calea Mosilor, 70 L; amatori de evadari din cotidian, doar la 270. Fabia, iti ofer masaj de relaxare 302. La tine sau la hotel, 100% reala 336. Masaj de calitate Buna te astept sa
noi pt un masaj de relaxare, nu vei regre- bruneta, atenta cu tine locatie de lux, ofer 0754.285.656 domiciliul meu, 150 L; 0720.433.015 totala la domiciliul meu. Pentru mai multe blonda ofer momente de neuitat domnilor impartasim impreuna un moment de maxi-
ta, te asteptam sa ne contactezi, 120 L; masaj, garantez igiena si seriozitate. Sunt detalii ma puteti contacta la tel. 100 L; generosi, masaj de relaxare si masaj ter- ma intensitate masaj de relaxare si multe
0720.947.580 Daninico14@email.com 201. Diana, esti stresat, atunci vino la alte surprize intr-o locatie discreta si cura-
o persoana sociabila, ma adresez per- mine, te astept la mine in locatie pt. un
236. Domn matur execut masaj de 0762.162.117 Escorta777@yahoo.com apeutic. Am dreptul de a-mi selecta clien-
ta. Pozele sunt 100% reale parcare. Fara
soanelor cu bun simt, poze reale. Impor- relaxare in conditii deosebite, persoanelor tii. I speak english, 200 L;
139. Blonda, manechin, nefumatoare,
tant, sunt singura in locatie. 100 L; masaj de calitate si multe alte surprize, serioase; 0722.143.697 271. Fabia, te astept in locatia mea pen- 0763.282.810 privat nr., 100 L; 0749.961.509
selectiva (putine vizite si de calitate), 1.74/ ma gasesti in zona Bulevardul Uverturii,
56/ 29 de ani, poze reale (nu insista) si 0728.608.762 Militari, 60 L; 0730.450.210
tru un masaj de calitate. Cer si ofer dis- 337. Masaj de relaxare Dristor , poze
apartament frumos, fara colege. Ofer
237. Domnisoare oferim masaj de cretie, 100 L; 0725.835.447 303. La tine sau la hotel, Ana 22 ani .1.75
reale, noi, servicii de masaj si alte surprize
masaj de relaxare. Sedinta pt. o ora. Veri- 170. Corina 30 ani, doamna matura, 202. DJ. si M.C. sonorizari nunti, botezuri,
relaxare, sportiv si terapeutic la noi in m inalta, roscata. Ofer masaj de relaxare placute, te astept intr-o garsoniera discre-
experimentata, cu chef de viata, dornica locatie, zona Domenii, 100 L; 272. Fabiola, Ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt. Poze
fica adresa harta, 200 L; party-uri DJ. si M.C. profesionist asiguram ta, curata, sunt singura, pt. detalii com-
0726.994.769 sa cunosc persoane noi, maseuza, ofer sonorizari pt evenimente nunti, botezuri, 0765.533.828/ 0731.728.813 totala la domiciliul me.Pentru detalii con- reale, 0725.811.917 plete despre anunt, suna-ma, 50 L;
diverse tipuri de masaj numai in locatia majorate petreceri de firma, onomastici, www.exclusivemasaj.ro tactati-ma. 100 L; 0762.162.117 0736.665.372
140. Blonda, masaj de relaxare prin pro- mea, o vila de lux situata in zona P-ta cu aparatura de lumini si fum profesion- Escorta777@yahoo.com 304. La tine sau la hotel, Ana 22 de ani,
ceduri de alinare a starilor de disconfort Unirii. Foto reale. 150 L; 0731.255.233 238. Doresc sa fac masaj de relaxare 1.75 m, pasionala si dulce ofer masaj 338. Masaj de relaxare Dulce si linistita,
iste, indiferent de locatie, 500 L; doamnelor, preferabil doamnelor trecute 273. Fabiola, Ofer masaj de relaxare
pe punctele reflexogene de pe suprafata 0720.002.793 domnilor manierati si cu bun simt. Poze te astept sa iti ofer un masaj de neuitat.
corpului in stadii incipiente. Manevrele 171. Corina masaj Blonda ofer si masaj varsta a doua; 0766.228.688 totala la domiciliul meu. 100 L; reale; 0725.811.917 Garantez discretia si igiena. Pozele sunt
efectuate bland, 100 L; 0726.508.066 domnilor generosi, nu raspund la nr. pri- 203. DOAMNA 45 de ani, Dorobanti, ofer 0762.162.117 reale. Eroii Revolutiei, 100 L;
vate si sms, 150 L; 0761.216.700 239. Dristor Buna sunt Ioana, 19 ani, Escorta1422@yahoo.com 305. La tine, la hotel, buna, sunt Sonya,
masaj autentic si delicat pentru o perfecta masaj de relaxare domnilor generosi si cu 0720.014.661
141. Bona doamna careia ii plac copiii, cu Robertvlaf8@gmail.com relaxare fizica si psihica, atmosfera placu- jumatate romanca, jumatate chinezoaica.
experienta in ingrijirea copiilor care sa bune maniere, igiena si discretie maxima. 274. Finuta draguta, fara fite, te astept Daca vrei un masaj pe cinste, cu creme si 339. Masaj de relaxare, blondy te astept
ta, calda, intima, english speaking, 10-24 Nu ezita poze 100% reale, 60 L; pe tine, domn generos, la un masaj de
aiba grija de un baietel de 3 ani in zona 172. Corina, roscata reala cu bun simt, h, 0760.144.808 uleiuri parfumate nu ezita sa ma con- la mine pentru un masaj de relaxare si
Crangasi. Program de luni pana vineri, zambioare si rabdatoare, te astept intr-un 0734.841.425 relaxare si tonifiere a trupului si al sufletu- tactezi. Te pot rasfata cu cel mai bun tonifiere. Nu sunt fitoasa. Nu te grabesc,
8.30-18.30 0745.613.684/ cadru discret pentru a te destinde cu un 204. Doamna 47 ani, ofer masaj de lui, la domiciliul meu discret si curat. Unirii- masaj, 100 L; 0735.220.096/ singura in locatie, platesc deranjul daca
0745.613.684 masaj benefic trupului si sufletului. Unirii relaxare, placuta, rabdatoare, igiena, dis- 240. Dristor, Alexia, noua in orasu tau si Zepter. 60 L; 0725.473.852 0722.144.763 adyalexandra5@gmail.com nu sunt eu, 50 L; 0761.313.645
simona.ghebarau@yahoo.com Zepter, 40 L; 0775.108.219 cretie, garantez revenirea, Berceni; in zona, bruneta slim, ofer masaj de
relaxare domnilor generosi si cu bunul 275. Firma Mondo Pro Vit ofera servicii 306. Larisa, 30 ani, te astept in compa- 340. Masaj de relaxare, buna, sunt o
0761.904.816 simt, am 23 de ani, 1,60, 50 kg, pentru de curatenie pentru persoane fizice sau
142. Bruneta 31 ani ofer masaj de 173. Cosmeticiana independenta, nia mea pentru un masaj discret de domnisoara in varsta de 27 de ani si te
relaxare la domiciliul meu. Zona Piata rabdatoare, atenta, ofer epilare inghinala 205. Doamna blonda, 1.60 m, 50 kg, mai multe detalii, suna-ma. 70 L; societati comerciale in Bucuresti. Program relaxare, zona Lizeanu cu Stefan cel astept la locatia mea din sectorul 1 pentru
Muncii 100 L; 0737.184.035 cu hidratare speciala pt. barbati. Te rog ochi verzi, 35 de ani, discreta, te astept la 0726.911.365 dupa timpul liber al clientului; Mare, suna-ma, 60 L; 0761.024.566 a te rasfata cu o sedinta de masaj de
citeste detaliile pe blog, nu ofer informatii mine acasa pt. un masaj relaxant si revig- 0733.272.367 relaxare profesionala. Pentru detalii te rog
143. BRUNETA draguta, ofer masaj de la telefon, orant. Astept telefonul tau pt. mai multe 241. Dristor, Ana, noua in zona, 1.70, 50 307. Larisa, 38 de ani, poze reale, masaj sa suni la nr afisat, 100 L;
relaxare la domiciliul meu, zona Piata http://epilareinghinalapentruel.blogspot.co detalii, zona Zepter, 70 L; kg, 19 ani ofer masaj de relaxare si toni- 276. Floreasca, manierata si cu bun terapeutic de relaxare si intretinere efectu- 0727.590.074
Muncii, 100 L; 0737.184.035 m 150 L; 0758.609.361 irinaruxan- 0737.128.618 fiere, discretie maxima si igiena, mai simt, masaj de relaxare numai la domiciliul at pe masa de masaj. Detalii la telefon,
dra24@yahoo.com http://totuldespreran- multe detalii tel., 60 L; 0742.773.895 meu, apropiere Aviatiei, Dorobanti, Calea Mosilor, Eminescu, 70 L; 341. Masaj de relaxare, Marilena blonda,
144. Bruneta frumusica si plina de viata, dunica.blogspot.com 206. Doamna blonda, 39 de ani, cu Baneasa, Herastrau, ambient placut, 0799.634.865 46 ani, parul lung, te astept la mine,
22 ani, te astept la un masaj de relaxare experienta, discreta, ofer masaj de 242. Dristor, blonda, reala, ofer masaj igiena, discretie, program 8-22, 70 L; Berceni; 0763.664.061
deosebit, unde discretia si igiena sunt 174. Crina, 36 ani Poze noi din locatie, relaxare, zona Titan Auchan, 1 Decem- de relaxare doar la mine, pozele imi 0775.169.265 308. Lavinia, 25 de ani, ofer masaj de
foarte importante. Eroii Revolutiei 100 L; masaj de relaxare si intretinere, pe toata brie; 0737.201.773 apartin, 60 L; 0734.393.196 relaxare si terapeutic, prin diferite tehnici 342. Masaj de relaxare, Marilena, blon-
0762.867.216 suprafata corpului efectuat pe masa de 277. Flori, sunt o fata experta in arta ale masajului. Uleiuri aromatice si un da, 46 ani, parul lung, te astept la mine,
masaj, detalii la tel., zona Mosilor Emines- 207. DOAMNA blonda, 40 ani, noua in 243. Dristor, Buna, sunt Denisa, 19 ani, masajului de relaxare si terapeutic, poze ambient placut, poze reale, 200 L/ h; Berceni; 0763.664.061
145. Bruneta cu experienta, 32 de ani, cu, 70 L; 0758.348.802 domeniu, ofer masaj de relaxare la locatia ofer masaj de relaxare domnilor generosi reale 100%. Te astept in locatia mea, 0761.391.968
ofer masaj de relaxare, body masaj, intr-o mea. Rog seriozitate; 0722.779.946 cu bun simt, igiena si discre?ie maxi- Rond Baba Novac McDonald's Dristor. Nu 343. Masaj de relaxare, singura in
ambianta deosebita, discreta si curata, 175. Cristina 30 ani, ofer masaj de ma...poze 100% reale.. nu ezita! 60 L; vei regreta. Nu rasp. la nr. privat, 100 L; 309. Lory, Unirii, noua in zona. Bruneta locatie, ofer masaj de relaxare si tonifiere.
masaj de calitate cu uleiuri aromate, poze relaxare la domiciliul meu. Zona piata 208. DOAMNA casatorita, stilata, masaj 0761.906.533 0720.980.541 23 ani, ofer domnilor generosi si educati in Locatie de lux, 50 L; 0769.764.827
reale, program 8/17, zona Calea Vitan, 60 Muncii. 100 L; 0737.184.035 de relaxare la domiciliul meu. Mai multe locatia mea, masaj de relaxare, masaj ter-
L; 0722.778.013/ 0760.472.427 detalii la tel.; 0722.966.960 244. Dristor, Madalina noua pe site, 278. Flory, 42 ani, noua in zona, masaj apeutic si masaj cervical. Mai multe detalii 344. Masaj de relaxare, tanara educata,
176. Cristina blonda inalta, locuiesc cen- 1.70, 50 kg, 20 ani te invit la mine pentru terapeutic de relaxare si intretinere, efec- la tel. 0737.497.054 19 ani, sociabila, draguta, rabdatoare si
146. Bruneta draguta, 13 Septembrie 209. Doamna fac masaj terapeutic; un masaj de vis, discretie si igiena maxi- tuat pe masa de masaj fara graba, detalii tandra ofer masaj de relaxare domnilor
fara fite, ofer masaj de relaxare intr-o tral cu loc parcare la bloc, ofer celor pre- ma, poze reale, mai multe detalii tel., 100 mai multe la telefon. Zona Mosilor, 70 L; manierati, generosi si seriosi la domiciliul
tentiosi si cuceritori masaj de relaxare de 0735.670.953 310. Luciana, ofer masaj terapeutic
locatie curata si discreta. Locuiesc singu- L; 0763.537.206 0744.154.722 relaxant, sportiv, la mine in locatie. Zona meu, in zona Dristor. 50 L;
ra, la mine sau la hotel, 13 Septembrie, calitate, fara graba 200 L; 0736.665.372
0720.131.473 210. DOAMNA matura, 42 de ani, ofer Tineretului, 150 L; 0761.928.528
0760.123.431 masaj terapeutic, zona Unirea, ambient 245. Dristor, noua in zona, bruneta cu 279. Foto-video nunta si botez. Opreste-
foarte placut, mai multe detalii la telefon, bun simt, te astept la mine in locatie sa te te din cautare. Pe www.luxfotovideo.ro 345. Masaj fara graba, buna, sunt aici pt.
147. Bruneta, 19 de ani, ofer masaj ter- 177. Cristina, bruneta slim, 30 de ani, 311. Madalina Mall Vitan noua pe site, tine sa uiti de probleme, vino sa-ti ofer un
foto recente, ofer masaj de relaxare, zona 100 L ora, singura in locatie, ac, parcare rasfat cu un masaj de relaxare, intr-un gasesti cea mai buna oferta de servicii masaj de relaxare si uleiuri aromatice,
apeutic de relaxare, ma deplasez la tine la scara, 50 L, 50 L; 0720.158.933 cadru discret, ofer si cer seriozitate, 50 L; foto-video pentru nunta, botez si alte masaj corporal; pentru mai multe detali
sau la hotel. Sunt foarte eleganta, finuta si 1 Mai, Victoriei, 100 L; 0733.257.218 0784.137.967 evenimente. 0751.011.001 luxfo- locatie discreta, curata, seriozitate, toate suna-ma la nr. tel., nu vei regreta, reduc-
cu bun simt. Rog si ofer seriozitate, 200 mikimihaela194@yahoo.ro doar pentru tine, nu ezita sa ma con- ere 30%, 70 L; 0760.061.751
211. Doamna matura, 42 de ani, ofer tovideo@yahoo.com tactezi, poze sunt 100% reala,
L; 0737.650.007 masaj terapeutic, zona Unirea, ambient 246. Dristor, ofer masaj terapeutic. Vino
lorettlorett1000@yahoo.com 178. Cristina, garantez pt. fotografii. Ma
sa te convingi: sunt fata din poze. Brune- 280. Gabriela, ofer masaj de relaxare 0733.572.947 346. Masaj la mine, Ana, noua in zona,
poti gasi intre 10am-18pm, doar la mine foarte placut, mai multe detalii la telefon, 23 de ani, finuta, draguta, ofer o ora
100 L ora, singura in locatie, ac, parcare ta, slim, discretie totala. Astept sa ne domnilor intre varsta minim 24-28. Aleea 312. Maia, Buna, am 25 de ani, tanara
148. Bruneta, garantez revenirea, te-ai acasa, nu ma deplasez (merg la sala, cunoastem, 60 L; 0733.406.565 Visana, nr. 5, bl. 43, pret 70 lei 25 min si masaj terapeutic si de relaxare intr-un
saturat de maseuze grabite sau indis- ingrijita, am fotografii recente din locatie, la scara, 50 L, 50 L; 0720.158.933 draguta si jucausa sunt doar cateva ambient placut, mai multe detalii la tele-
50 min 100 lei. Accept ulei. 60 L; cuvinte care ma caracterizeaza. Daca
crete, poze false, nu si in cazul meu, te 170, 53, 26ani varsta reala, 200 L; 247. Dristor, Patricia, doamna matura 40 0746.587.654 fon, discretie, igiena, locatie lux, zona Mili-
212. DOAMNA matura, blonda, stilata,
astept sa iti ofer cel mai bun masaj pentru 0720.131.473 ofer masaj terapeutic, de relaxare, la ani, ofer masaj de relaxare, Kaufland, tel. doresti un masaj mai special, te astept sa tari, 60 L; 0761.053.553
trupul tau, singura. Nu suna inutil, 100 L; 50 L; 0736.760.098 281. Geanina 25 ani, te astept cu mare ne cunoastem. Zona Rond Alba Iulia, 70
0737.127.090 179. Cristina, 30 ani, ofer masaj de mine. Zona Iancului; 0724.159.915 L; 0763.233.055 347. Masaj la tine sau hotel, Andreea 21
aliromania@yahoo.com drag in locatia mea, masaj de relaxare,
relaxare la domiciliul meu. Zona Piata 248. Dristor, buna sunt Claudia, am 1,67 discretie maxima, igiena garantata, 100 de ani sunt noua pe site, in oras, daca
149. Bruneta, poze reale 100%, vino la Muncii, 100 L; 0737.184.035 213. Doamna matura, Mariana, ofer m 52 kg si sunt o fata dupa cum bine vezi, L; 0763.972.730 313. MAMA si fiica, finute si dragute te doresti un masaj de relaxare cu cele mai
un masaj de relaxare de cea mai buna masaj de relaxare, placuta, rabdatoare, masaj, 100 L; 0784.691.818 asteptam sa te relaxezi cu un masaj de bune creme si uleiuri nu ezita sa ma con-
calitate unde te poti rasfata intr-un ambi- 180. Cristina, 39 ani, blonda finuta, 282. Geanina Buna, sunt Geanina. Ofer relaxare la patru maini cu uleiuri si creme tactezi, mai multe detalii la tel.,
ent placut, 60 L; 0734.429.787 Bom- noua, masaj terapeutic de relaxare si igiena, discretie, garantez revenirea, speciale. Respectul si bunul simt ne car- 0722.116.386
Berceni; 0733.145.064 249. Dristor, noua pe site, 1.75, 55 kg, masaj de relaxare la domiciliul meu. 100
bonika.thaaaa@yahoo.com intretinere, pe toata suprafata corpului, 20 ani ofer masaj terapeutic si relaxare, L; 0763.972.730 acterizeaza. Unirii, Zepter, 200 L; andreeacristina220@gmail.com
efectuat pe masa de masaj, detalii la tel. 214. DOAMNA matura, ofer masaj profe- discretie si intimitate maxima, mai multe geanina25_25@yahoo.com 0723.733.144
150. BRUNETA, te astept intr-o locatie Zona Calea Mosilor, 100 L; detalii la tel., poze reale. 100 L; 348. Masaj profesional de relaxare pen-
curata si discreta pentru a-ti oferi masaj sional de relaxare, ambianta placuta, dis- tru doamne si domnisoare in Bucuresti si
0732.172.425 cretie maxima. Zona Timpuri Noi, 0762.478.045 283. Gina, 38 ani, blonda draguta si finu- 314. Mama si fiica, finute si dragute te
de relaxare. Pentru mai multe detalii suna- asteptam sa te relaxezi cu un masaj de in Brasov; 0746.616.991
ma. Zona Colentina, 50 L; 181. Cristina, masaj relaxare, frumoasa,
Vacaresti; 0763.674.058 ta, ofer masaj terapeutic de relaxare si
relaxare la patru maini cu uleiuri si creme
250. DRUMUL Taberei, ofer masaj de intretinere, pe toata suprafata corpului,
0799.417.773 vesela, high class, putem petrece impre- 215. Doamna ofer masaj de relaxare relaxare fara graba, la domiciliul meu efectuat pe masa de masaj. Detali la tele- speciale. Respectul si bunul simt ne car- 349. Masaj pt. doamne doamna efectuez
una momente deosebite pt. o ora, masaj Romancierilor, 60 L; 0734.941.005 acterizeaza. Unirii, Zepter, 200 L; masaj de relaxare sau erotic numai pt.
151. Bruneta, 27 de ani, daca doresti domnilor seriosi si cu bun simt la domicili- fon. Zona Calea Mosilor, UPC, 70 L; doamne 0731.032.605
de relaxare, terapeutic, in conditii mai mult ul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 0731.298.062 0723.733.144
cateva clipe de masaj de relaxare te decat civilizate: singura, intim, nu te 251. Drumul Taberei, te-ai saturat de
astept la mine, lasa-te invaluit de arta L; 0723.709.726 350. Masaj relaxare doamna rafinata, cu
grabesc, 200 L; 0720.131.473 fitze si de poze false, la mine nu e cazul, 284. Ileana, italianca draguta si educata 315. Mari 43 ani, masaj terapeutic de
masajului, te vei simti revigorat si cu multa relaxare si intretinere, pe toata suprafata experienta in domeniu ofer masaj de
energie, zona Drumul Taberei, 50 L; 216. Doamna reala si carismatica, te singura in locatie, gingasa si jucausa, pentru tine, bruneta, 29 ani, 1,65, 47 kg. relaxare intr-o ambianta placuta, locatie
182. Cristina, masaj, blonda inalta, locui- astept la mine sau la tine, sa te rasfat cum atenta cu cerintele tale, te invit in locatia Te astept in locatia mea pentru un masaj corpului, efectuat pe masa de masaj,
0734.531.946 esc central cu loc parcare la bloc, ofer mea unde igiena ma reprezinta, poze detalii la tel., zona Calea Mosilor, 70 L; proprie, zona Titan- Billa. Nu raspund la
stiu eu mai bine, maestra in arta masajului relaxant. Locatia este in strada Radului sms-uri sau numere private. 150 L;
152. Bruneta, miniona, 31 ani, noua in
celor pretentiosi si cuceritori masaj de ofer masaj terapeutic si relaxare, 100 L; 100% reale 50 L; 0730.484.673 Ali- 45, Bucuresti, zona Tineretului. Primesc 0740.805.036 0720.714.566
zona, ofer masaj de relaxare domnilor relaxare de calitate, fara nici o graba din 0722.144.278 nasenzuala@yahoo.com fara programare de la ora 12.00-20.00.,
care stiu sa aprecieze calitatea. Discretia partea mea. 200 L; 0720.131.473 100 L; 316. Maria, 43 de ani, masaj de relaxare
351. Masaj relaxare terapeutic intr-un
si igiena maxima. Zona Piata Timpuri Noi, 217. Doamna zona Dorobanti-Floreasca, 252. Drumul Taberei. Te-ai saturat de fite si intretinere, efectuat pe masa de masaj. cadru intim, discret si foarte curat langa
183. Cristina, masaj, frumoasa, putem masaj de calitate numai la domiciliul meu, si de poze false? La mine nu e cazul, ofer 285. Infirmiera si asistenta cu experien- Discretie maxima, detalii la tel. Mosilor-
Univ. Titu Maiorescu, 50 L; Piata Victoriei. Detalii suplimentare la tele-
0748.851.377 petrece impreuna momente deosebite ptr ambient placut, igiena, discretie, program masaj de relaxare si terapeutic domnilor ta. Camin privat de batrani angajeaza Eminescu, 100 L; 0755.932.589 fon. L-v 11-20. Ac, parcare. 150 L;
o ora (masaj de relaxare, terapeutic) in 8-22, 70 L; 0775.169.265 generosi si cu bun simt, igiena si discretie infirmiera si asistenta cu experienta. Daca 0747.411.080/ 0721.973.827
153. Brunetica 20 ani. Vino sa petreci conditii mai mult decat civilizate: singura, maxima. Poze 100% reale contacteaza- esti o persoana serioasa, responsabila si 317. Mariana, masaj de relaxare, te
clipe de neuitat alaturi mine. Pozele sunt intim, nu te grababesc si te astept pe la 218. Doamna 35 ani, finuta ofer masaj ma, 50 L; 0735.269.139 amabila, echipa noastra te asteapta cu astept intr-o companie placuta, rabda- 352. Masaj terapeutic, nu te grabesc,
reale si imi apartin. Alaturi de mine te vei mine, 200 L; 0720.131.473 de relaxare si terapeutic domnilor seriosi drag; 0726.845.758/ 0724.372.843 toare, igiena, discretie, garantez Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda
relaxa complet 60 L; 0736.085.739 si discreti, mai multe detalii la telefon, 253. Drumul Taberei. Te-ai saturat de fite revenirea, 47 ani, Berceni; fara fite. Te astept la mine. Platesc deran-
184. Cristina- masaj. Frumoasa, am cei igiena si curatenie. Zona Obor-Mosilor. si de poze false? la mine nu e cazul. Gin- 286. Inna, noua pe site ofer servicii de 0732.963.998 jul daca nu sunt fata din poze. Mai multe
154. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de sapte ani si putem petrece impreuna Program 12-21. Pret 120 ora, 60 L; gase si jucause te invit în locatia mea masaj de relaxare. Mai multe detalii tele- detalii la telefon, 50 L; 0761.313.645
ani, ofer masaj de relaxare domnilor momente deosebite (masaj de relaxare, 0736.597.231 unde igiena si discretia ma reprezinta, fonic. Drumul Taberei, 70 L; 318. Mariana, masaj de relaxare, te
manierati. Discretie maxima, pentru mai terapeutic ) in conditii mai mult decat civi- fara graba si atenta cu tine, singura în +40763063596 astept intr-o companie placuta, rabda- 353. Masaj Unirii, blonda si bruneta, sin-
multe detalii contactati-ma telefonic. Zona lizate: singura, intim, nu te grababesc si te 219. Doamna 35 ani, finuta ofer masaj locatie. Alina, 50 L; 0720.368.711 Ali- toare, igiena, discretie, garantez gure intr-un ap. de lux, igiena si discretie,
Obor, 50 L; 0764.738.593 voiculescu- astept pe Unirii, 200 L; 0720.131.473 de relaxare si terapeutic domnilor discreti, nasenzuala@yahoo.com 287. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de revenirea, 47 ani, Berceni; oferim masaj de relaxare chiar si pe masa
sonya@yahoo.ro mai multe detalii la telefon. Zona Obor- relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, 0732.963.998 de masaj, impreuna sau separat. Detalii
185. CUPLU casatorit, masaj de relaxare, Calea Mosilor. Program 12-22. Pret 120 L 254. Duduita draguta 40 ani, special pt Zepter. 40 L; 0733.347.650 amanuntite la tel., program, 9:00-20:00,
155. Buna sunt Camy Pozele reale 100% ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; ora, 60 L; 0736.597.231 iubitori de masaj terapeutic, sportiv cu 319. Marra, open minded (35 de ani/1,70 100 L; 0734.354.705
facute in locatie. Buna vino la mine sa-ti 0723.424.793 presiune pe muschi masa speciala, am 288. IULIA, blonda, ofer masaj de m/ 59 kg,) discretie,(singura), seriozitate si
ofer un masaj de calitate fara graba. Ofer 220. Doamna 35, ofer masaj de relaxare diploma, dus, prosoape curate, companie relaxare pe tot corpul pentru mai multe pasiune, materializate intr-un masaj 354. Masaj, Ada, ofera domnilor
igiena si discretie totala, pentru mai multe 186. Cuplu casatorit oferim masaj de totala, creme si uleiuri parfumate, igiena, placuta si tot necesarul. Plaza, Taberei, detalii suna-ma. Zona Teiul Doamnei sweet-touch memorabil. In rest, te las sa manierati masaj terapeutic, igiena, dis-
detali suna-ma, 100 L; 0731.842.049/ relaxare, ambient placut, pentru doamne, discretie, locatie rond Alba Iulia. 60 L; Militari, sectorul 6, l/s de la 11/20. 70 L; (Lacul Tei) aproape Obor Colentina, descoperi singur,(B-dul Magheru, P-ta cretie. Titan, orele 8-17, 50 L;
0731.842.049 domnisoare; 0722.136.619 0764.105.282 0736.867.134 Mosilor, 50 L; 0724.188.831 Romana) 200 L; 0799.664.040 0735.366.510

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
6 23 ianuarie 2017

PRESTÅRI SERVICII LOCURI DE MUNCÅ 


355. Masaj, ador barbatii care stiu cum 388. MATURITATE si rabdare. Maseuza 419. Ofer masaj de relaxare intr-un ambi- 450. Satena matura ofer masaj de 483. Zona Drumul Taberei, noua, bruneta 18. AGENT paza cu sau fara atestat, 35. Agent securitate angajam pentru un
sa trateze o femeie. Daca esti un ade- matura, 39 ani, ofer masaj de relaxare, d- ent placut, mai multe detalii la tel., 70 L; relaxare ?i mici surprize placute domnilor draguta, curata, cer si ofer igiena si dis- 1.000 L in mana fara intarzieri. Obiectiv: important hotel de 5 stele din
varat gentleman, totul vine de la sine. lor care stiu sa aprecieze calitatea. 0761.350.092 civilizati minim 30 ani. Detalii la telefon. cretie. Ofer servicii de calitate domnilor DGASPC sector 4, carte de munca pe Bucuresti.Locatie: Calea Victoriei. Pro-
Impreuna ne vom simti cu adevarat bine. Locatie decenta, zona P-ta Timpuri Noi, Poze recente. Zona Drumul Taberei, 100 generosi masaj de relaxare, pt. detalii perioada nedeterminata, 1.000 L; gram: 3 schimburi. Cerinte: limba engleza
Sunt manierata si dulce, astept telefonul 0784.516.035 420. Ofer masaj de relaxare, sedinta de L; 0731.874.178 contacteaza-ma, 60 L; 0729.872.336 0758.111.018/ 0729.991.555 la nivel conversational, bune abilitati de
tau. Tania, 100 L; 0734.866.913 50 min., zona Drumul Taberei - Militari si relationare. 1.500 L; 0720.534.815
389. Maturitate si rabdare. Maseuza costa 70 L; 0729.795.745/ 451. Satena matura ofer masaj terapeu- 484. Zona Obor Colentina. Transexuala paza.magic@yahoo.ro
356. Masaj, Berceni, doamna draguta si matura39 ani, ofer masaj de relaxare 0730.481.739/ 0723.655.592 tic, relaxare si mici surprize placute dom- reala, fara implant de silicon. Par natural ionut.dragoi@passion4work.ro
discreta, ofer masaj de relaxare, terapeu- domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. nilor civilizati minim 30 ani. Detalii pentru ofer masaj de relaxare combinat per- 19. AGENT paza, Best Guard angajeaza
tic body, masaj pt. mai multe detalii con- Locatie decenta, zona Piata Timpuri Noi; 421. Oferim masaj de calitate la noi sau programare la telefon. Zona Drumul soanelor care stiu ce vor. Non stop, poze in conditii avantajoase agenti paza cu 36. Agent securitate pentru un hotel de
tacteaza-ma, 150 L; 0769.498.620 0784.516.035 la hotel domnilor care se respecta si care Taberei, 100 L; 0731.874.178 reale, 0728.874.293/ 0765.018.213 contract de munca, se ofera salariu atrac- 5 stele din Bucuresti, sector 1. Program:
stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, tiv, bonuri de masa, abonament Ratb, 3 schimburi. Cerinte: studii medii/ supe-
357. Masaj, Berceni, doamna draguta si 390. Maturitate si experienta. Maseuza oferte hotel, petreceri, free bar, pentru 452. Satena matura, nonconformista, scolarizare pentru obtinerea atestatului; rioare, limba engleza nivel conversation-
discreta, ofer masaj de relaxare, terapeu- matura, 39 ani, inalta, supla, ofer masaj detalii si programari sunati, zona Decebal, experta in arta masajului, te astept la o 0724.225.723 al, bune abilitati de relationare si de orga-
tic body, masaj, pt. mai multe detalii, con- de relaxare d-lor care stiu sa aprecieze 150 L; 0731.398.991/ 0751.770.600 ora de deconectare si relaxare. Poze nizare, 1.500 L; 0720.534.815
tacteaza-ma, 150 L; 0769.498.620 calitatea. Locatie decenta, zona P-ta Tim- salonsweettouch@yahoo.com reale, 150 L; 0732.512.010/ 20. AGENT securitate cu atestat pentru ionut.dragoi@passion4work.ro
puri Noi 0784.516.035 www.sweettouch.ro 0722.737.685 hotel. Responsabilitati principale:cunos-
358. Masaj, bruneta reala, 21 de ani. 37. Agent securitate pt. locatie Auchan
Ofer masaj de relaxare, prin diferite tehni- 391. Maturitate si rabdare. Maseuza 422. Oferta, doar azi masaj la patru 453. Servicii foto-video pentru eveni- tinte PC/monitorizare video; patrula; con-
matura, ofer masaj de relaxare domnilor maini alaturi de doua doamne cu experi- trol acces personal. Se asigura masa in Drumul Taberei cu atestat-paza, program
ci ale masajului, uleiuri aromatice si un mente pret pachet standard, de la 1.400 lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu
ambient placut. Pentru mai multe detalii care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie enta in arta masajului. Te asteptam alaturi L, ce include: aprox. video 4h, 1500 cadre hotel, 0745.340.084
despre serviciile mele, suna-ma, 150 L; decenta, p-ta Timpuri Noi 0784.516.035 de noi sa te relaxezi. Zona Colentina foto. Materialele pe suport DVD personal- fix, tichete masa, prima vacanta, prime;
0784.720.497
392. Medic Stomatolog ofer servicii
Obor, Lacul Tei, 80 L; 0748.782.236 izate. Contact tel., 0732.532.541
savi95studio@gmail.com
Oferte full time 21. AGENT vanzari Ploiesti. Digi Mobil
angajeaza agent vanzari se ofera: veni-
0374.409.880 arogojina@auchan.ro
auchan.ro
359. Masaj, buna, sunt Adelinna, blonda, stomatologice la domiciliu. Posed 423. Organizam petrecere privata, disc- turi formate din parte fixa + comisioane
18 ani, draguta, slim. Pozele sunt reale si aparatura dentara mobila; reta si cocheta intre cupluri cizelate, rafi- 454. Simona, 39 de ani, masaj de extrem de motivante, bonusuri in functie 38. Agent securitate inarmat Securitas
imi apartin 100%. Ma deplasez doar la 0723.419.207 nat si manierate, intr-un duplex luxos, Bl. relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så Romania angajeaza agenti de securitate
Unirii, Atractia: aproprierea si socializarea acorde tuturor ¿ansa de a de performanta, posibilitate de avansare
tine sau hotel. Cer si ofer igiena si dis- kanafanimarta@yahoo.com rutina zilnica. Te invit intr-un ambient pla- 3.000 L; 0770.926.472 inarmati (barbati) pentru insotire transport
cretie maxima. Mai multe detalii la telefon. intre persoane cu aceleasi gusturi, 100 {; cut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, participa la ocuparea unui valori. Domiciliul in Bucuresti, obligatoriu
100 {; 0726.575.144 393. Melissa ucraineanca frumoasa si 0730.755.301 Trapezului, 60 L; 0732.721.047 post, indiferent de: raså, ionut.voicu@rcs-rds.ro
atestat agent securitate, minim 10 clase,
draguta, 39 de ani, 1.63, 57 kg, ofer masaj etnie, na¡ionalitate, limbå, 0747.225.916/ 0743.162.009
360. MASAJ, Cristina, 27 de ani, ofer de relaxare domnilor generosi si 424. Organizam petrecere privata, invi- 455. Simona, lasa-te purtat intr-o calato- religie, convingeri, categorie 22. Agent comercial angajeaz?
manierati, locatia Zepter Uniri, poze 100% tati din Rusia si Suedia. Locatie discreta VALCOSHOES. Oferim salariu iulian.draganete@securitas.com.ro
masaj de relaxare. Pentru mai multe rie de rasfat si traieste o experienta unica socialå, categorie defavoriza-
detalii contacteaza-ma, Tineretului, 60 L; reale, 100 L; 0735.225.265 (vila) dispune de piscina acoperita, sauna, ce inseamna placere. Detalii suplimentare tå, vîrstå, sex,orientare decent +bonuri mas?.
jacuzzi. Prog de zi 13-19. Prog de noapte 39. Agent securitate, hotel de 4 stele,
0760.841.042/ 0737.231.889 melisa69@mail.com la tel. Titan Trapezului, 60 L; sexualå, cf. Legii 48/2002 0722.322.671 RIN Grand Hotel angajeaza agent de
21-06. Super show la miezul noptii, 300 0732.721.047
361. Masaj, doamna 53, stilata, educata 394. Mihai Bravu Kaufland, Ana noua an L; 0762.969.052 23. Agent curatenie. Candidatul ideal securitate. Cerinte: calificare in domeniu,
ofer masaj terapeutic si relaxare, discretie zona te astept la mine sa te rasfat cu un 456. SIMONA, reala, ofer masaj de 1. Absolvente, fete, baieti, cupluri, disponibilitate de lucru in picioare, limba
425. Organizam petrecere privata, invi- este persoana cu calitati si deprinderi in
maxima, orele 12.00-20.00, zona metrou masaj de relaxare de neuitat ma adresez relaxare la domiciliul meu intr-un ambient cunostinte de lb. engleza minime, cu/ fara engleza, nivel conversational, abilitati
domnilor manerati si cu bunul simt 1,67si tati din Rusia si Suedia. Locatie discreta experienta, comision atractiv, bonus meseria de Agent curatenie/ resposabil
Titan, 100 L; 0737.825.760 placut si discret, detalii la telefon, Bd. ingrijire cladiri, serioasa, punctuala, orga- bune de relationare, fara antecedente.
58 kg 25 ani mai multe detali la telefon, (vila) dispune de piscina acoperita, sauna, Nerva Traian, 100 L; 0761.912.955 angajare 300$, plata la zi/ bilunara, 0731.111.250 resurseumane@rinho-
362. Masaj, Dristor, noua in zona, brune- 100 L; 0733.169.730 jacuzzi. Super show la miezul noptii. Pro- locatie centrala, make-up, training. nizata, cu o integritate fizica si psihica
gram de noapte 21-06. Locuri limitate, foarte buna, 0730.400.400 tels.ro
ta si blonda la alegere, cu bun simt, te 457. Sofia 43 ani, noua. Masaj terapeutic Schimbarea incepe cu noi, 3.500 {;
astept la mine in locatie sa te rasfat cu un 395. Mihai Bravu, Kaufland, Alexandra 300 L; 0762.969.052 de relaxare si intretinere, efectuat fara 0760.096.860 h.izabel@ifantis.ro 40. Agent telesales contract de munca,
masaj de relaxare, intr-un cadru discret, noua in zona, bruneta reala, selectiva, 23 graba pe masa de masaj. Detalii mai beststudios2016@yahoo.com salariu motivant, conditii bune de lucru.
ofer si cer seriozitate, pozele reale, 50 L; de ani, ofer diverse tipuri de masaj ter- 426. Organizam petrecere privata, invi- multe la telefon. Zona Calea Mosilor, 70 24. Agent de paza pt. Fox, fabrica de
apeutic intr-un un ambient deosebit, dom- tati din Rusia si Suedia. Locatie discreta Detalii la tel. 0731.520.081
0736.665.372 L; 0743.809.294 2. Absolvente, fete, baieti, cupluri, mezeluri, atestat, dinamism, vigilenta,
nilor pretentiosi care apreciaza calitatea, (vila) dispune de piscina acoperita, sauna, viteza de reactie si responsabilitate,
jacuzzi. Super show la miezul noptii. Pro- cunostinte de lb. engleza minime, cu/fara 41. Agent turism extern, intern, incom-
363. Masaj, Karla, masaj de relaxare si pentru mai multe detalii suna-ma. 100 L; 458. Sonia, dintr-o singura intalnire, te experienta, comision atractiv, bonus 1.350 lei net. Durata nedeterminata. Pro-
intretinere corporala realizat de o doamna 0734.264.048 gram de noapte 21-06. Locuri limitate, vei convinge ca eu sunt maseuza ce o ing, ticketing, studii superioare economie
300 L; 0762.969.052 angajare 300 $, plata la zi/ bilunara, gram 12/24 -12/48. Sector 4. Telefon intre / turism, experienta in turism min 3 ani/
matura, atenta la dorintele dvs., detalii la cauti, pozele reale, din locatie. Masaj de locatie centrala, make-up, training. 9-17, L-V. 1.350 L; 0726.718.768
tel. Tineretului, Cantemir, Budapesta, 396. Mihai Bravu, Kaufland, Flori, blonda relaxare. Bd. Unirii, intersectia cu Bd. sisteme rezervari, engleza, abilitati comu-
reala, selectiva, 26 de ani, ofer diverse 427. ORGANIZAM petrecere privata, Schimbarea incepe cu noi, 3.500 {; nicare, utilizare avansata PC, disponibili-
Unirii, Sincai, Berceni, poze reale, 50 L; invitati din Rusia si Suedia. Locatie discre- Nerva Traian, vino la masaj de relaxare, 0760.096.860 25. Agent de paza securitate cu atestat
0734.781.401/ 0732.998.470 tipuri de masaj, intr-un ambinent placut si 100 L; 0799.532.947 tate program flexibil, deplasari,
discret domnilor cu bunul simt, nu ezita ta, vila dispune de piscina acoperita, beststudios2016@yahoo.com calificati pentru obiectiv intersectie pod 0723.663.029 loredana.gana@viptrav-
364. Masaj, la tine sau hotel, Georgiana, vino sa ne cunoastem, pentru mai multe sauna, jacuzzi. Prog. de zi 13-19. Prog. 459. Special pt. iubitorii de masaj ter- Constanta zona Chitilei 0732.673.743
de noapte 21-06. Super show la miezul 3. Absolventi angajam fete, baieti pen- els.ro
23 de ani, sunt noua pe site, in oras, daca detalii astept tel. tau. 50 L; apeutic, masa speciala. Am diploma, secretariat@pop-i.ro
doresti un masaj de relaxare cu cele mai 0732.764.585 noptii, 300 L; 0762.969.052 doamna draguta, 40 ani, selectiva, exclus tru conversatii online, cu sau fara experi- 42. Agent vanzari Digi mobil/RCS
bune creme si uleiuri, nu ezita sa-ma con- nespalati si inhaimurati. Dramul Taberei, enta, contract de munca, colaborare, 26. Agent de teren. Recrutam agenti de responsabilitati: prezentarea si pro-
397. Militari, ai incercat sute de metode 428. Organizam petrecere privata, invi- salarizare zilnica, bilunara, salarizare
tactezi, mai multe detalii suna-ma, 100 L; tati din Rusia si Suedia. Locatie discreta, Militari Plaza, 70L/110L H, cand ajungeti teren orientati spre performanta pentru o movarea serviciilor companiei catre per-
0730.001.945 pentru a te relaxa si toate au dat gres, Sti- in zona sunati-ma, nu ma deranja inutil. pana la 4.000 lei, zona Regie. 4.000 L; campanie promotionala desfasurata in
lata, manierata si eleganta, ofer masaj de vila, dispune de piscina acoperita, sauna, 0763.707.076/ 0731.922.166 videocon- soanele fizice, prospectarea pietei si
cristinuca446@gmail.com jacuzzi. Super show la miezul noptii. Pro- 110 L; 0736.867.134 domeniul sanatatii. Plata saptamanala identificarea de noi clienti, 4.000 L;
relaxare intr-un ambient creat special pen- ferinte@yahoo.ro
tru tine. Poze reale, pt. detalii,suna-ma, gram de noapte 21-06. Locuri limitate, avantajoasa. Suna acum la numarul de 0771.100.556 ionut.voicu@rcs-rds.ro
365. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, 300 L; 0762.969.052 460. Sunt Alexandra, noua pe site, noua
70 L; 0733.742.273 4. Admin trainer, Studio 27 angajeaza
telefon si programeaza-te la interviu;
masaj de relaxare si terapeutic, pentru in Bucuresti. Sunt aici pentru a te face sa
mai multe detalii suna-ma, 150 L; te simti bine cu masajele mele de buna personal feminin cu experienta pentru 0733.606.584 43. Agent vanzari outbound - program
398. MIRELA, cosmeticiana profesion- 429. Organizam petrecere privata, invi- noapte Companie de telecomunicatii,
0763.366.696 ista, ofer servicii de cosmetica si masaj tati din Rusia si Suedia. Locatie discreta, calitate, ofer igiena si discretie maxima. postul de trainer. Cerinte: limba engleza
Pentru mai multe detalii suna-ma, 70 L; 27. Agent distributie marfa studii medii, cauta vorbitori de lb. engleza la un nivel
general, mai multe detalii la telefon. Dru- vila, dispune de piscina acoperita, sauna, avansat, sociabila, punctuala 8 h/zi, et.
366. Masaj, te astept in locatia mea pen- 0760.061.751/ 0760.061.751 5/7. Posibilitate de avansare, sistem de permis B, experienta auto 3.5 t min. 2 ani. avansat. Se ofera: training platit, carte de
mul Taberei, 09:00- 21:00, 100 L/ h, 100 jacuzzi. Super show la miezul noptii. Pro- Experienta ca agent distributie. Fara
tru un rasfat de neuitat foarte discret, gram de noapte 21-06. Locuri limitate, bonusare; 2.000 L; 0765.640.271 munca, salariu atractiv, program de
locatie de lux, ofer clipe de neuitat dom- L; 0745.028.362 461. Sunt noua in domeniu Buna, sunt o cazier judiciar. Cunostinte minime de noapte. CV-urile la email, 2.000 L;
300 L; 0762.969.052 hr@studio-27.ro
nilor manierati, rond Alba Iulia, 40 L; bruneta draguta si fara fite, te astept in mecanica auto. 021.434.22.35 0756.013.935 hr@icarustel.com
399. Mirela, cosmeticiana profesionista,
0733.214.078 ofer servicii de cosmetica si masaj gener- 430. Parc Moghioros, Drumul Taberei, locatia mea pentru a-ti oferi un masaj de 5. Admin se cauta pentru studio Accep- office@gamahygiene.ro
andreeastoian90@yahoo.ro tanara, 29 de ani, 1.69 m, 54 kg, sociabi- relaxare. Mai multe detalii la telefon, zona tam persoane vorbitoare de limba 44. Agent vanzari showroom parchet si
al, mai multe detalii la telefon. Drumul Universitate, 100 L; 0721.516.193
Taberei, 09:00- 21:00, 100 L/ h; la, te astept la mine pt. masaj de relaxare, engleza, cunostinte PC, aptitudini de 28. Agent Imobiliar pentru secorul 6, usi zona Obor. Activitate vanzare parchet
367. Masaj, uneori dupa atat de mult pozele imi apartin, contacteaza-ma pt mai sediile din Drumul Taberei, Militari, depar-
stres avem nevoie sa ne relaxam si cum 0745.028.362 462. Tanar licentiat execut masaj dom- socializare si de lucru cu persoane de si usi de interior atat in showroom cat si
multe detalii, Piata Drumul Taberei, 60 L; varste diferite. Se ofera salariu motivant, tamentul vanzari, publicitate agresiva, pe teren, zona Bucuresti, Ilfov. 1.500 L;
altfel daca nu printr-o sedinta de masaj de 400. MIRELA, masaj de relaxare. Esti 0754.964.282 nisoarelorsi doamnelor de orice varsta, la
relaxare si/ sau terapeutic. Sedintele se orice ora din zi sau din noapte; 1 {; 0769.835.569 experienta constituie un avantaj, seriozi- 0740.229.920/ 0740.229.920 bogdan-
fac la domiciliul meu din Unirii - Calea stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te 0761.880.804 videoconferinte@yahoo.ro tate. 0760.654.540 constantinescu25@gmail.com
invit intr-un ambient placut. Detalii supli- 431. Pentru pretentiosi. Doamna sau
Vitan, 100 L; 0731.765.247 mentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 tanara, 1,85, blonda, 32 ani, super ok ,cu
toate calitatile unei adevarate doamne 463. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de
368. Masaj, Georgiana ofer masaj de L; 0736.549.922 relaxare profesional, masaj terapeutic,
ofer diferite tipuri de masaj intr-o locatie
relaxare, la domiciliul meu, locul perfect 401. Mirela, masaj de relaxare. Esti stre- de lux centrala domnilor care stiu ce vor, masaj cervical, lombar, capilar, experien-
pentru tine, clipe de liniste, relaxare, abso- 100 L; 0721.554.759 ta, atestat, masa de masaj, locatie cen-
luta si atmosfera placuta, poze reale. sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te trala, discretie, conditii excelente, foto
Berceni, Turnu Magurele, 50 L; invit intr-un ambient placut. Detalii supli- 432. POZE reale, te astept in locatia mea reale, 100 L; 0733.529.054
0724.757.800 mentare la telefon. Titan, Trapezului, 60
L; 0736.549.922 pt un masaj de relaxare, despre mine
1,69, 50 kg, forme generoase. Locatie 464. Tanara, 34 de ani, experienta, ates-
369. Masaj, la mine, Magda, calma si discreta, curata, singura. Pt detalii despre tat, ofer masaj de relaxare profesional,
rabdatoare te astept pentru un masaj de 402. Mirela, 28 ani Esti satul de poze masaj lombar, cervical, capilar, terapeutic,
false? Eu sunt alegerea ta. Calitatea este anunt, suna-ma. Gura de metrou Dristor
relaxare si intretinere, efectuat pe masa 2, 50 L; 0761.979.124 masajul de face pe masa de masaj,
de masaj, detalii mai multe la tel., Calea cuvantul ce ma defineste. Scopul meu locatie centrala, foto reale din locatie, 100
Mosilor 100 L; 0755.450.726 este placerea si satisfactia ta. Detalii supli- 433. Poze reale. Te astept in locatia mea L; 0732.937.889
mentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; pt. un masaj de relaxare totala, despre
370. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de 0736.549.922 mine 1,69, 50 kg, bust generos, natural. 465. Tanya, 32 de ani, domnisoara finu-
relaxare si terapeutic, pentru mai multe 403. Miruna, buna, ofer masaj de Locatie discreta, curata, singura, fara ta, poze reale facute in locatie, ofer masaj
detalii suna-ma, 150 L; 0760.170.526 relaxare la domiciliul meu. Numele meu colega care sa te deranjeze. Despre de intretinere si relaxare efectuat pe masa
este Miruna, bruneta, 1.68 m, aprox. 70 detalii, suna-ma, 50 L; 0761.979.124 de masaj. Speak english, zona Mosilor,
371. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
kg, 20 de ani. Locatia b-dul Dimitrie Can- 70 L; 0746.963.545
masaj de relaxare si terapeutic, pentru 434. Poze reale, noi servicii de masaj intr-
mai multe detalii suna-ma, 150 L; temir. 100 L; 0761.439.438 o locatie discreta, curata, sunt singura. Te 466. TE astept intr-o locatie discreta,
0760.170.526 miruna19_19@yahoo.com astept pt un masaj de relaxare totala. Pt curata, singura, fara colega care sa te
404. Moldoveanca, 20 de ani. Bruneta detalii suna-ma, 50 L; 0760.471.442 deranjeze, pt un masaj de relaxare si alte
372. Masaj, noua pe site, Anna, dom- surprize placute. Locatie situata la gura de
nisoara draguta, 22 de ani, te astept in cu mult bun simt, calma si rabdatoare, 435. Pustoaica, 20 ani, amabila si metrou Dristor 2. Pt detalii suna-ma, 50
ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai sociabila, te invit in locatia mea pentru a-ti
compania mea pentru a-ti oferii masaj de multe detalii la telefon. Zona Tineretului, L; 0761.979.124
relaxare si body, 80 L; 0762.036.159 150 L; 0761.415.702
oferi un masaj bun, de calitate. Mai multe
anaaania28@yahoo.com detalii la telefon. Drumul Taberei. Delia, 467. Te astept in locatia mea din rond
405. Monica 34 de ani. Maseuza
70 L; 0785.099.936 Alba Iulia, noua in zona, ofer servicii de
373. Masajul perfect pentru pretentiosi, calitate domnilor pretentiosi care apre-
suntem 3 fete noi, stiu ca esti interesat de draguta, comunicativa si experta in arta 436. Ralu, tanara draguta, ofer masaj de
masajului. Te astept intr-un ambient dis- cieaza calitatea. Intr-un ambient f. placut,
ceva ok si mai stiu ca esti satul de poze relaxare intr-o ambianta placuta, la domi- 50 L; 0799.435.982 andreeast-
false, de aceea eu sunt alegerea ta per- cret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 ciliul meu, astept domni seriosi si
L; 0733.723.325 oian90@yahoo.ro
fecta pentru un masaj de relaxare, detalii manierati, poza reala, 100 L;
la telefon, 80 L; 0737.197.355/ 406. Monica 42 ani, blonda matura,
0733.375.254 468. Tina, 42 de ani, doamna matura,
0734.979.813 foarte discreta, nonconformista, maseuza, discreta si rabdatoare iti ofer masaj de
437. Raluca, noua pe site, Dr. Taberei, relaxare si intretinere corporala, cer si ofer
374. Maseuza cu atestat. Dintre toate
ofer diverse tipuri de masaj numai in loca- stil si eleganta, te invit in compania mea, 6. Admin/ trainer pt. studio in 29. Agent imobiliar Dion Imobiliare 45. Agent vanzari Uniplay sector 2. Uni-
tia mea dlor discreti si generosi. Fotografii discretie, zona sos. Pantelimon, Cimitirul
anunturie doua sau trei persoane fac la mine acasa intr-o atmosfera de iarna la Armenesc, 60 L; 0721.980.503 Bucuresti. Cerinte: limba engleza Alatura-te echipei Dion imobiliare. Iti play show, difuzat in fiecare duminica,
masaj clasic, civilizat. Ma numar si eu reale, mai multe cu mine gasiti pe un masaj de relaxare, cu ulei aromathera- avansat, cunostinte PC, seriozi- incepand cu ora 20:00, pe Antena 1, cu
www.discrete.ro 150 L; 0735.339.916 doresti o cariera in domeniul imobiliar?
printre ele. Am atestat, experienta si miini py, dus discretie si igiena max, 150/H fara 469. Tina, 42 de ani, doamna matura, tate, spirit de echipa. Experienta Vrei sa iti organizezi timpul cum vrei tu? puncte de lucru in toata tara, cauta agenti
de aur, muncitoare. Va astept la mine pe graba. Detalii la telefon, 70 L; discreta si rabdatoare iti ofer masaj de in domeniu constituie un avantaj. de vanzari, in Bucuresti, 0759.202.447
407. Monica, draguta, 43 de ani, ofer 0735.596.314 Poti sa lucrezi in echipa ? Iti doresti sa
Burebista, parcare, dus, 70 L; masaj relaxare, discretie, Sos. Pante- relaxare, discretie si igiena, zona sos Pan- Program 5/ 7, 8 h/zi; sector2@uniplay.ro
0764.152.740 telimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; 0768.660.088 contact@no2stu- lucrezi in centrul capitalei?
limon, Cimitirul Armenesc, 60 L; 438. Raluka, 35 de ani, masaj terapeutic 0723.511.816 office@dionimobiliare.ro
0726.566.223 0721.980.503 dio.ro 46. Agent vanzari Uniplay, sector 1 Uni-
375. MASEUZA ofer masaj de relaxare, de relaxare si intretinere, fara graba. Mai play Show, difuzata in fiecare duminica
cervical, capilar, tonifiere, reflexo, lombar. multe detalii la telefon. Zona Obor Mosilor, 470. Tineretului, te invit la o ora de 7. ADMINISTRATOR site. SC Voluntari 30. Agent imobiliar pentru sediul din incepand cu ora 20:00, la Antena 1, cu
408. Nemtoaica, blonda, finuta si fru- 70 L; 0720.205.946
Baba Novac, 100 L; 0731.771.721 moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer relaxare la domiciul meu, intr-un cadru angajeaza admin IT (administrare site-uri Calea Dorobanti. Evaluarea si vizionarea puncte de lucru in toata tara, cauta agenti
masaj de neuitat domnilor manierati in discret si un ambient placut. Masajul de Joomla, Wordpress, Adwords), sisteme proprietatilor imobiliare, actualizarea si de vanzari, in Bucuresti pentru vanzarea
376. MASEUZA ofer masaj de relaxare, 439. Rasfat, cinci fete oferim masaj de relaxare te va ajuta sa uiti pentru un
locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai relaxare in incinta salonului nostru situat supraveg. transp asigurat, seriozitate, introducerea ofertelor/clientilor in baza de de bilete Bingo, 0759.202.445
cervical, lombar, reflexo, de tonifiere, 50 L multe detalii la tel., 100 L; moment de problemele de zi cu zi. Nu eventual student, part time cv email, date a companiei. Salariu fix, ctr de Ilfov@uniplay.ro
30 min. Baba Novac, 100 L; in zona Stefan cel Mare. Te asteptam pe ofer companie intima, 100 L;
0765.763.308 tine si prietenii tai pentru a va relaxa in salariu motivant; 0724.311.437 comen- munca, comision. CV-ul pe adresa de
0731.771.721 0761.190.624 zi@usi-porta.ro www.usi-porta.ro 47. Agent vanzari, full time, salariu
cele mai bune conditii, 120 L; mail, 1 L; 021.317.20.92/
409. NEMTOAICA, blonda, finuta si fru- 0728.623.454 atractiv, comision din vanzari,
377. Maseuza blonda, 23 de ani, 1.75 m, moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer 471. Titan, blonda, ofer masaj de 8. Administrator casier Firma Scomet 0725.445.510
65 kg, zona Unirii, reala, masaj terapeutic, relaxare domnilor manierati intr-o locatie bonusuri.Se cere experienta minim un an,
masaj de neuitat domnilor manierati in 440. Relaxare totala, Bruneta 19 ani. administrare imobile angajam administra- contact@houseproviders.ro masina personala constituie un avantaj.
maseuza experimentata, suna-ma pt. locatia mea. Zona Vitan. Poze reale, mai discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; tor tehnic care sa indeplineasca si functia
masaj de relaxare, terapeutic si masaj Ofer masaj de cea mai buna calitate. Fara 0799.182.770 31. Agent moderare discutii online, cu
0736.988.954
multe detalii la tel., 100 L; fite si fara graba. Poze reale din locatie. de casier. Conditii obligatorii: permis, office@reformofbeauty.ro
minune, la mine, atentie la mine nu ai mai 0765.763.308 masina. Program 13.00-21.00, 1.900 L; sau fara experienta, limba engleza nivel
fost, 150 L; 0740.562.102 Suna-ma si nu vei regreta, 50 L; 472. Transport marfa non stop, orice
0731.051.573 ora cu papuc sau duba in Bucuresti si 0372.979.797/ 0786.290.654 mediu, aspect fizic placut. Oferim castig- 48. Agent vanzari, Rubin 2000 anga-
410. NEW 1.75,19 ani. Terapeutic, nu te office@scomet.ro uri substantiale, training, suport tehnic,
378. Maseuza, 25 ani, 1.60 m si 48 kg. grabesc, Diana ma numesc, am 19 de provincie la preturi incepand cu 50 L cursa jeaza agent vanzari activitate birou pentru
Feminitatea si bunul simt sunt calitatile 441. Relaxare, discretie, singura doam- plata la timp. Programeaza-ti un interviu; departamentul distributie. Rugam seriozi-
ani. Bruneta fara fite. Te astept la mine. na blonda draguta rabdatoare si tandra cu Papuc sau de la 75 L duba (preturi vala- 9. Administrator parc logistic Soci-
care ma caracterizeaza. Va astept la un Platesc deranjul daca nu sunt fata din bile luni sambata). Seriozitate maxima. 0746.847.466 contact@teamvisionstu- tate. Telefon 0744.974.572/
masaj de relaxare, 150 L; experienta ofer masaj de relaxare d-lor Daniel 50 L; 0724.478.342 etatea Green Vest Product SRL, anga- 021.423.22.45
poze. Mai multe detalii la telefon 150 L; educati si manierati. Sigur vei reveni. jeaza administrator pentru parc-ul logistic dio.ro www.teamvisionstudio.ro
0725.458.291 0727.282.650 Detalii la telefon. Militari 50 L; magda.trusca@rubin2000.ro
473. Unirii, Bruneta 28 de ani ofer diferite situat pe soseaua de centura Bucuresti
0736.254.283 intre Tunari si Otopeni. greenvestprod- 32. Agent paza cu sau fara atestat,
379. Maseuza, efectuez masaj de cali- 411. New blonda, 19 ani, 1.75 m, 65 kg, tipuri de masaj domnilor generosi. Igiena 49. Agenti angajam agenti securi-
uct@yahoo.ro 1.050 lei in mana fara intarzieri. Obiectiv:
tate, body, relaxare, terapeutic, lombar si zona p-ta Alba Iulia reala, masaj terapeu- 442. Rita, 38 de ani. Masaj de relaxare si si discretie maxima. Detalii la tel., 50 L; tate. Telefon: 021.335.03.11
cervical, igiena maxima, central, 300 L; 0736.290.195 ADPP sector 1 si 1.000 lei la DGASPC
tic, maseuza experimentata, suna-ma pt. intretinere, efectuat pe masa de masaj, cu 10. Administrator. Asociatie Proprietari sector 4, carte de munca pe perioada
0734.013.158 masaj de relaxare, terapeutic si masaj uleiuri si creme, calma si rabdatoare, 50. AGENTI curatenie. Firma de curate-
minune, la mine, atentie la mine nu ai mai 474. Unirii, discreta, manierata si simpat- Sector 1- Piata Romana cauta pentru nedeterminata, 1.050 L; nie cautam agenti curatenie, oferim
380. MATURA, 40 ani, calma si rabda- curatenie si discretie maxima. Detalii la angajare administrator, 0762.267.950
fost, 150 L; 0740.562.102 tel. zona Mosilor, 70 L; 0751.996.381 ica, iti pot oferi un masaj exceptional. Fara 0758.111.018/ 0758.115.605 salariu 1.250 brut +bonuri de masa.
toare, ofer masaj de relaxare d-lor maturi poze false, cuiburi sau alte etnii. Detalii la paza.magic@yahoo.ro Solicitam seriozitate, punctualitate si
care stiu sa aprecieze calitatea. Zona P-ta 412. Nicoleta, am 23 de ani, 1,70 m, tel. 50 L; 0736.290.195 11. Adpp4 angajeaza soferi profesionisti. corectitudine, 1.250 L; 0727.747.615
443. Rond Alba Iulia, Kamy si Alexa. Sun-
Timpuri Noi, 70 L; 0765.357.883 ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele tem doua tinere cu chef de viata care te A.D.P.4 S.A. angajeaza soferi profesion- 33. Agent paza, pensionar, pentru asoci- danielamihai@framinor.com
sunt reale 100%. Zona Dristor Mc Don- asteapta sa experimentezi arta unui 475. Unirii, ofer masaj de relaxare de isti categoriile B, C E. cu experienta de
381. MATURA, bruneta, 40 de ani, calma calitate domnilor generosi numai la domi- minim 3 ani, fara cazier. Detalii: Sos. atie de proprietari zona Dristor, urgent,
ald's, 60 L; 0724.375.432 masaj bine facut. Mai multe detalii la tele- program in ture 12 cu 24 si 12 cu 48; 51. Agenti de interventie si agenti secu-
si rabdatoare,ofer masaj de relaxare si nini_8624@yahoo.com fon. Poze reale din locatie, 100 L; ciliul meu. Discretie si igiena maxima. Oltenitei nr. 9, Sector 4, Serviciul Resurse ritate pentru hoteluri si cladiri de birouri,
intretinere corporala,dlor care stiu sa 0761.049.966 Pentru mai multe detalii, suna-ma si nu o Umane, 021.332.24.16 0734.345.435 spatii comerciale. Conditii avantajoase;
aprecie calitatea. Zona Pta Timpuri Noi, 413. Nicoleta, am 23 de ani, 1,70 m. sa regreti, 150 L; 0767.151.523 sru.adpp4@gmail.com 0751.147.293
Calea Vacaresti, 70 L; 0765.357.883 Ofer masaj de relaxare si tonifiere. Ma si 444. Rond Alba Iulia Buna, te-ai saturat 34. Agent paza, securitate. Firma de
deplasez. Pozele sunt reale 100%. Ma de poze false, de fete care te grabesc, te 476. Unirii, bruneta 26 de ani ofer diferite 12. AEK Security Division angajeaza paza angajeaza agenti de securitate doar
382. Matura, buna bruneta 35 ani cu bun 52. Agenti de securitate cu sau fara cali-
gasesti in zona Dristor McDonald's. 60 L; astept sa petrecem o ora de vis. Sa tipuri de masaj domnilor generosi. Detalii agenti de securitate, servanti pompieri, cu atestat de paza, obiective aflate in
simt si experienta ofer masaj de relaxare la tel., 50 L; 0736.290.195 ficare, posibilitate de calificare, pt. soci-
0724.375.432 nini_8624@yahoo.com experimentam arta masajului bine facut, receptioniste, sefi de tura si dispeceri. Bucurestii Noi, Soseaua Chitila, Baneasa, etate paza, salariul, asigurat la timp. Pen-
domnilor generosi. Zona Dristor Kaufland 150 ora, 70 L; 0763.388.866 Salariu peste medie, plata ore supli-
100 L; 0731.178.523 414. Noua in Bucuresti, la mine sau la 477. Universitate, buna, sunt o tipa Gara de Nord, tinuta gratuita, salariu platit tru zona Bucuresti, 0720.339.158
mentare, bonusuri, servicii medicale gra- la timp, 0751.143.961 george.carloveschi@gmail.com
hotel, buna sunt Alexandra vino la mine 445. Rond Alba Iulia, ofer masaj de draguta si fara fite. Te astept in locatia tuite. Contract de munca cu norma intrea-
383. Matura, feminina, deosebita prin stil sa-ti ofer un masaj de calitate buna fara relaxare la domiciul meu, locul perfect mea pentru a-ti oferi un masaj de ga. Relatii tel. email; 021.335.05.05/
si calitate, ofer masaj terapeutic prin pro- graba,ofer discretie maxima. Pt. mai multe pentru tine domn serios, pentru mai multe relaxare. Poze reale 100%. Mai multe 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro
ceduri specifice terapiei, benefice organis- detalii suna-ma 70 L; 0760.061.751/ detalii, contacteaza-ma, garantez poze detalii la telefon, 100 L; 0799.559.060
mului cu imbunatatirea tonusului necesar 0760.061.751 reale 100% 50 L; 0720.995.101 13. Agent Angajam agent vanzari loto.
vietii cotidiene, de l-v, 9-20. 200 L; 478. Universitate, suntem doua tipe
0722.338.325
0732.993.704 415. Noua in zona Obor, Ema 30 ani. 446. Rond Alba Iulia, ofer masaj total de dragute si fara fite, atente la dorintele tale,
Blonda ofer masaj de relaxare domnilor relaxare fara graba, sunt sociabila, placu- oferim masaj de relaxare, mai multe detalii 14. AGENT DDD. Societate comerciala
384. MATURA, poze reala, singura, ofer generosi locatie stradal Obor, aprope ta intr-un stil diferit. Ofer discretie totala. la telefon, 100 L; 0737.056.687 angajeaza agent DDD (dezinsectie, dez-
servicii de masaj de relaxare de calitate, Colentina, Mosilor, Stefan cel Mare, 150 Pozele sunt reale. Locatie curata si cen- infectie si deratizare). Rugam seriozitate;
zona Titan 1, Decembrie, Circa 13; ora, 80 L; 0729.744.903 trala la Rond Alba Iulia, Decebal, speak 479. Valeria si Andreea, doua surori
0737.201.773 nebunatice si pline de viata, te asteptam 0733.127.777
english, 150 L; 0735.870.391
416. Oana, 30 de ani. Masaj terapeutic la un masaj de relaxare si tonifiere la 15. Agent de rent a car, predarea, prelu-
385. Matura, bruneta, par lung, 1.70 m, de relaxare si intretinere, Profesional efec- 447. Rond Alba Iulia,Yasmine Yasmine, domiciliul nostru discret si curat. Unirii,
56 kg, ochi negri, ten alb, ofer masaj de tuat pe masa de masaj, pe toata suprafata Zepter, 300 L; 0729.842.322 area masinilor catre clienti. Program flexi-
20 de ani ofer domnilor generosi si bil, carte de munca, trimiteti CV la adresa
relaxare domnilor manierati. Zona Unirii, corpului. Detalii mai multe la telefon, zona manierati masaj de relaxare intr-un cadru
50 L; 0736.254.326 Mosilor, 70 L; 0751.816.977 discret si civilizat. Ofer si pretind seriozi- 480. Valeria, noua in zona, te astept pe de email, office@aresrentacar.ro
tate. Nu raspund la nr private si mesaje tine domn generos la un masaj de
386. Matura, feminina, deosebita prin stil 417. Oana, pustoaica manierata, discreta relaxare si tonifiere al trupului si sufletului. 16. AGENT interventie cu permis cate-
70 L; 0760.431.479 goria B, experienta si atestat;
si calitate, ofer masaj terapeutic prin pro- si sociabila, te astept pe tine domn serios Unirii-Zeptar, 200 L; 0729.060.755
ceduri specifice terapiei, benefice organis- si manierat sa iti ofer cele mai bune ser- 448. Rond Alba Iulia. Ana, 18 ani, te 021.335.84.20/ 0722.307.333 anga-
mului cu imbunatatirea tonusului necesar vicii de masaj, intr-o locatie curata si disc- astept pentru un masaj de relaxare, 60 L; 481. Vitan Mall, ofer masaj de relaxare jari@aba.ro www.abasecurity.ro
vietii cotidiene, poze reale, de v-d 9-23 nu reta. Mai multe detalii la tel. Drumul 0737.427.413 domniilor generosi, mai multe detalii la
lucrez noaptea 250 L; 0730.369.218 Taberei, 70 L; +40761991212 telefon. 100 L; 0737.707.599 17. Agent livrator (sofer) cu experienta
449. ROSCATA, invit domni discreti si in distributie produse de curatenie. Domi-
387. Mature and discreet. Elegant lady, 418. OBOR, doamna bruneta, 30 de ani, generosi in compania mea pentru un 482. Viviana, draguta, finuta, selectiva, ciliu obligatoriu in Bucuresti, trimiteti CV
only at the hotel, I offer relaxing massage, draguta si cu bun simt, ofer masaj ter- masaj terapeutic de calitate facut cu pasi- astept domni generosi care apreciaza cal- pe mail: adrian.stancu@intercomserv.ro
for gentelmans who appreciate quality. apeutic si masaj corporal de intretinere. une. Fara graba. Discretie si igiena. Obor, itatea nu cantitatea, pentru a te relaxa si 0728.870.117/ 021.311.70.01
Real photos. 100 {; 0721.455.142 Prosoape curate, igiena. Pt. detalii in plus Mosilor. Program 12-22. Pret: 100/150 binedispune. Unirii-Zepter, 300 L; adrian.stancu@intercomserv.ro www.pro-
masajanticelulitic38@yahoo.com suna-ma, 50 L; 0721.024.339 Ron. 150 L; 0732.834.936 0743.610.899 dusedecuratenie.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 ianuarie 2017 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 7
LOCURI DE MUNCÅ 
94. Agenti de paza, Civis angajeaza 107. Agenti de securitate, plata salariu- 126. Agenti paza din Bucuresti, salariu
agenti paza atestati profesional pentru lui la termen, conditii bune de lucru, foarte atractiv platit la timp, conditii exce-
reprezentanta auto, intrare autostrada echipament. Obiective zona: Militari, Pan- lente; 0721.296.652/ 0762.603.405/
Bucuresti - Constanta, se ofera salariu telimon, Baneasa, Tei, Otopeni, Balotesti, 0755.162.034
minim 1200 L net, program in ture, salariu Se ofera salariul minim pe economie, ore
si taxe la zi, 1.200 L; 0723.602.909/ suplimente. 0786.138.000 office@dab- 127. Agenti paza control acces pentru
0735.235.650 traian.pirvan@civis.ro security.ro www.dabsecurity.ro hotel situat in centru. Persoane deosebite
pentru salarii deosebite. Se cere fermitate,
95. Agenti de securitate Civitas, furnizor 108. Agenti de securitate, barbati si bun simt si pregatire sportiva. Postul este
de top in domeniul serviciilor de securi- femei, salariu motivant; 0722.558.551 de control acces. Venit net 1700 lei/180
tate angajeaza in conditii avantajoase ore. Interviu stabilit telefonic, 1.700 L;
pentru obiective din Iasi; 109. Agenti de vanzari cu sau fara 0730.500.645/ 0730.500.600
0799.007.443/ 0743.817.377 experienta, oferim salariu 1.600 office@townsecurity.ro
petronel.apostol@civitasgroup.ro lei, posibilitatea de avansare si
sansa unei cariere; 128. Agenti paza control acces si dis-
www.civitasgroup.ro peceri pentru obiectiv important zona
0728.650.079
Theodor Pallady (Anghel Saligny), femei
96. Agenti de securitate cu sau fara ate- si barbati. Salariul mereu la timp, contract
stat pentru institutii de invatamant din 110. Agenti de vanzari pentru Bucuresti
si jud. limitrofe, pt. firma de distributie. de munca legal, incinta incalzita. Atestat
sectorul 6 si pentru Spitalul Urgenta Flo- necesar. Stabilire interviu telefonic 1.400
reasca; 0724.201.336/ 0732.016.412 Oferim salariu motivant si bonus auto,
telefon. CV-urile se pot trimite pe adresa L; 0720.262.461/ 0730.500.645
de e-mail. Relatii la telefon: office@townsecurity.ro
97. Agenti de securitate fete si baieti pt.
hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. 0744.499.802 vanzari.bucuresti@asil- 129. Agenti paza, angajam zona Pipera
Cunoasterea limbii engleze la nivel group.ro metrou si Baneasa, agent paza ansamblu
mediu. CV-urile se pot depune personal rezidential: 1.300 L, agent paza cladiri
la receptia hotelului sau la adresa de 111. Agenti de vanzari pentru
birou: 1.350 L, sef tura: 1.400 L, angajam
email mentionata, 0742.081.807 Bucuresti si judetele limitrofe personal din Bucuresti si provincie, se
hr@sheratonbucharest.com www.shera- pentru firma de distributie. Oferim lucreaza in ture, plata la termen, contact:
salariu motivant si bonus, auto, 0786.410.128/ 0769.075.995
tonbucharest.com telefon etc. Rog CV la adresa de
98. Agenti de securitate Firma de paza e-mail: vanzare.bucuresti@asil- 130.Agenti paza, sef obiectiv
angajeaza agenti pentru farmacii Sensi- group.ro
si agent marketing pentru
blu din zonele: Mega Mall, Regina Elisa- 112. Agenti imobiliari agentia, DGL Imo- zona Berceni. Tel:
beta, Mall Baneasa, Mall Park Lake.
1.100 L; 0728.207.513/
biliare, angajeaza persoane dinamice si 021.332.05.44
motivante, cu/fara experienta in domeniu,
0773.767.091 grigore85@gmail.com fara limita de varsta, carte de munca, tele- 
99. Agenti de securitate inclusiv pen- fon mobil, plublicitate agresiva, oferim
sionari, femei si barbati, conditii de seriozitate 0723.331.614 delectusi- 131. AGENTI PAZA, 20,
mob@gmail.com
munca bune, salariu atractiv, pentru zona
Militari 0767.980.339
URGENT, CU/ FARA ATESTAT,
53. Agenti de securitate posturi
interior, program 8 ore, salariu
73. Agenti curatenie, angajam urgent,
program full-time, zi/ noapte, zona Liviu florinbeja@gmail.com
113. Agenti imobiliari Agentie imobiliara
cu sediul in Sectorul 3 angajeaza agenti
ASIGURAM SCOLARIZARE, 143. Agenti securitate, companie de
paza angajeaza agenti in zona Vidra/Jila-
164. AJUTOR de bucatar pentru mancar-
ea asiatica. Suntem o firma care face
motivant, conditii foarte bune de Rebreanu. Beneficii: contract de munca,
100. Agenti de securitate pentru com-
imobiliari cu experienta comision 40-50%, ZONA INML- IRA, SECTOR 4, va, se asigura transport de la metro livrarea de mancarea asiatica cu concept
salariu motivant. Relatii la: Berceni, soseaua de centura Jilava,
munca, pentru firma de paza;
021.337.44.77/ 0747.221.397 0744.650.965 plexuri rezidentiale angajeaza societate
Se ofera carte de munca, telefon;
0763.836.939 office@sedmagimobil-
SALARIU 1.250- 1.450 LEI; Magurele, comuna Berceni 1.100 L;
nou in piata si dormi sa angajam ajutor de
bucatar cu experianta cel putin 2 ani,
de paza. Salariu net: 1.100- 1.200 /luna.
iare.ro 0768.444.434 0772.168.105 office@aslseurity.ro 1.800 L; 0758.068.542
54. AGENTI de vanzari prin telefon cu 74. Agenti curatenie, birouri/ spatii Asiguram scolarizare. Nu sunt intarzieri la http://www.aslsecurity.ro
comune full-time/ part-time, zi/ noapte, plata salariului; 0760.650.245 wvh88@yahoo.com
abilitati de comunicare, experienta consti- 114. Agenti imobiliari cu experienta pen- 
tuie un avantaj. Asteptam CV pe email. zona Petrache Poenaru. Relatii la tru ag. imobiliara cu vechime de 25 ani in 144. Agenti securitate, cunostinte 165. AJUTOR de pizzar pentru restau-
Salariu fix + comision din vanzari 1.700 0731.178.581 101. Agenti de securitate pentru obiec-
zona Teiul Doamnei, program flexibil, 132. Agenti paza. Magic Star Security minime limba engleza, zona rant Speed Pizza cu sau fara experienta,
L; 0773.975.727 tive Bucuresti - BGS Divizia de Securi- abonament telefon; 0722.625.665 angajeaza agenti de securitate: salarii metrou Aurel Vlaicu, salariul net activ si motivat, scolarizare, salariu avan-
75. Agenti curatenie, birouri/ spatii tate, salariu atractiv care se plateste la atractive, 1.400-1.600 L in mana, cu sau minim, 1.100 L; 0745.324.833/
ghid.medical@gmail.com comune full-time/part-time, zi/ noapte, tajos si bonuri de masa; 0734.989.958
timp, contract de munca integral, sarba- 115. Agenti imobiliari cu experienta. fara atestat, cu varsta de minim 18 ani, 0745.368.411
zona Universitate, Floreasca. Relatii la biank_08@yahoo.com
55. Agenti interventie Dab Security, tori legale platite dublu, prime lunare, Oferim conditii de exceptie, sediul Gara salariu la zi (fara intarzieri), cim nedeter-
diferite zone Bucuresti, program 12/24 cu 0756.206.655 bonusuri, servicii medicale gratuite, con- minat, 1.600 L; 0758.111.018/ 145. Agenti securitate. Angajam agenti
de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te securitate pentru obiective camine de 166. Ajutor preparare pizza. Dominos
12/48, experienta, atestat, permis B, fara 76. Agenti curatenie, birouri/ spatii ditii placute de munca, excursii gratuite asteptam la interviu; 0730.993.333/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro Pizza angajeaja ajutor preparare pizza.
cazier, conditie fizica buna, cunostinte munte/ mare, asiguram calificare profe- batrani in zona Bucurestii Noi, Straulesti,
comune/ spatii comerciale, full-time/ part- 021.222.01.25/ 0720.009.999 tentantimo- 133. Agenti pentru obiective in Bucuresti 0720.077.418 sef.zona.b5@tiger.ro Program flexibil, contract de munca, nu se
intretinere auto, salariu net la 180 ore. time, zi/ noapte, Relatii la tel., salariu sionala gratuita. Interviurile: str. Calea biliare@yahoo.com www.tentantimobil- cere experienta, 1.250 L;
1.350 L; 0219769/ 0769.030.322 incepand cu 1.200 L; 0768.396.900 Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri: 09.00- si Ilfov, angajeaza societate de paza.
iare.ro Salariu 1.100- 1.300 /luna. Asiguram sco- 146. Agenti securitate. Societate de 0722.899.253 titan@pizzadnord.eu
office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro 16.00. Mijloace de transport: 124, 202, paza angajeaza agenti de securitate cu
77. Agenti curatenie, birouri/spatii 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de larizare. Nu stunt intarzieri la plata salariu- 167. AJUTOR shaormar fara experienta
116. Agenti imobiliari lui; 0760.650.245 atestat pentru obiective comerciale (mag-
56. Agenti paza pentru Bucuresti, zona comune full-time/ part-time, zi, zona Targul Auto Vitan. Relatii la tel./ e-mail; pentru fast food, zona Berceni, sector 4.
Obor, 1.100-1.400 Ron 0799.376.272 imobservicecenter.ro - Unirii, vila, CM, azine) din Bucuresti. Salariul 1.450 lei,
Pipera. Relatii la tel., salariu 1.200 L; 0757.094.437/ 0749.062.295/ telefon, mare publicitate, birou individual, 1.450 L; 0732.330.909 CM perioada nedeterminata, 1 masa zil-
0753.312.262 021.330.51.20 recrutari@bgs.ro masina, colectiv deosebit, bonusuri, fara 134.AGENTI SECURITATE CU/FARA so_berceni@gipest.ro nic, training gratuit, 2.000 L;
57. AGENTI paza. Firma de securitate
angajeaza agenti pentru obiective spatii 78. Agenti curatenie, spatii comerciale restrictii varsta/ sex avansat/ incepator EXPERIENTA PAZA MAGAZINE. 147. Agenti vanzari apartamente, case-
0770.573.286
102. Agenti de securitate pentru zona Bucuresti/ Ilfov, vanzari/ inchirieri, ban-
comerciale, posturi interioare, program in full-time, part-time, zi/ noapte, zona
Balotesti- Ilfov angajeaza societate de nere, exclusivitati; 0758.323.323
SALARIU 1.400-1.900 NET. ATES- vile in ansambluri rezidentiale noi din Bra- 168. Ajutor barman Restaurant din Calea
ture, drepturi salariale la timp. Valabil atat Baneasa. Relatii la 0743.182.360 TAT, MEDICINA MUNICII SI UNI- gadiru, Cartier Independentei, Leroy Mer- Floreasca angajeaza ajutor barman cu
pentru barbati cat si pentru femei. paza; 0722.579.389 office@imobservicecenter.ro www.imob- lin. Conditii de lucru occidentale. Rugam sau fara experienta, va rugam trimiteti CV
0762.828.457 79. Agenti curatenie, spatii comerciale
103. Agenti de securitate preferabil din
servicecenter.ro FORMA GRATUIT; 0725.500.510 seriozitate. Cv la email. 1 {; pe adresa de email. Relatii la tel.,
cosminvladescu@gmail.com full-time/ part-time, zi/ noapte, zona 0762.438.069 office@bragadiruresi-
Baneasa. Relatii la 0743.182.360 zonele: Bucuresti, Glina, Catelu, Popesti 117. Agenti imobiliari pentru agen- 135. Agenti securitate pentru insti- 021.313.45.85 office@vacamuuu.com
Leordeni, pentru complex rezidential, tie zona Stefan cel Mare - Dinamo, tutii bancare in Bucuresti. Oferim dence.ro
58. Agenti pentru munca de teren,
training la locul de munca si 80. Agenti curatenie, spatii comerciale angajeaza societate de paza. Salariu net, cu sau fara experienta, abilitati in gratuit echipament, medicina 169. Ajutor bucatar cu experienta pentru
148. Agenti vanzari pentru zona Pitesti- cantina, conditii legale, sanse reale de
bonusuri zilnice, salariu 1.700 L; full-time/ part-time, zi/ noapte, zona 1.350 L; 021.315.21.84/ comunicare, seriozitate; muncii, salarizare atractiva la Valcea; 0735.408.163
0784.863.430 Rahova. Relatii la: 0786.102.011 0760.650.245 0731.144.155 timp; 0786.189.306 afirmare, mediu de lucru placut, salariu fix,
elena@arthursteel.ro tichete de masa si mancarea asigurata.
59. Agenti securitate cu atestat, urgent 81. Agenti curatenie, spatii comerciale,
149. Agenti vanzari B2B, contract de Zona metrou Pipera. 0753.103.779
angajam, salariu 1.065- 1.400 Lei; 1.400 tura zi/ noapte, zona Lujerului. Relatii la
0753.312.264 munca perioada nedetermianta, salariu
L; 0737.039.536 motivant, conditii bune de lucru. Detalii la; 170. AJUTOR BUCATAR CU EXPERI-
82. Agenti de curatenie, salariu peste 0733.000.662 ENTA; 031.432.85.65/
60. Agenti securitate obiectiv Centru
Spa Therme Balotesti. Plata salariului la medie, platit la timp, servicii medicale gra- 0764.788.373
tuite, bonusuri+ plata orelor suplimentare. 150. Agenti vanzari cu contract de
termen, conditii bune de lucru, echipa Program L-V, orele 9-18; munca (8h/zi) in Bucuresti pt. furnizori de
tanara si dinamica, echipament sport. energie electrica la nivel national. Salariul 171. Ajutor bucatar femeie, pentru
021.335.00.11/ 0784.290.182
0786.138.000 office@dabsecurity.ro va fi compus din parte fixa + parte variabi- restaurant p-ta Sudului, zona Berceni,
www.dabsecurity.ro 83. Agenti de interventie angajam, in la. Alege schimbarea 2.000 L; Salariu fix program 2 zile cu 2 libere;
conditiile Legii 333/2003, Pheonix Securi- 0722.403.603/ 0724.330.684 1.800 L; 0721.329.164/ 0728.968.316
61. Agenti curatenie Agenti servicii de ty, monitorizare si interventie; izabela.dantis@mercury360.ro
curatenie pentru birouri, program de 6 ore 021.434.00.52/ 0769.283.938 172. Ajutor bucatar Firma de catering
de luni pana vineri, de la 14.00-20.00. 151. Agenti vanzari pt retail. Angajam angajam ajutor bucatar pentru salate si
Contract de munca, salariu atractiv. 84. Agenti de interventie pentru ture de agenti pentru vanzari retail. Segment ambalat comenzi. Program de lucru: luni -
Birourile se afla in zona Piata Muncii. 24, angajeaza societate de paza. Salariu food. Bucuresti tel., 0724.307.554 vineri 06:00 - 17:00.Zona Gara de Nord.
0720.211.913 net: 1.600- 1.800/ luna. Nu sunt intarzieri office.globalmanagement@gmail.com 1.700 L; 0723.793.620 office@bun-
office@cristemcleaning.ro la plata salariului; 0760.650.245 bun.ro
152. Agenti vanzari, prezentarea, pro-
62. Agenti curatenie angajam urgent 85. Agenti de interventie si securitate movarea si vanzarea produselor in confor- 173. Ajutor bucatar minima experienta
pentru centru comercial, zona Rahova, Romanian Security Systems, angajeaza mitate cu standardele si politicile comer- pt. cantina, numai cu cu forme legale de
program 8 h/zi. Relatii la 0760.014.788 agenti de interventie si securitate barbati ciale ale companiei; participarea la munca, program de l-v. Pt detalii sunati
si femei, cu sau fara atestat, din Bucuresti negocieri, intocmirea contractelor si dupa ora 15, 1.700 L; 0735.780.844
63. Agenti curatenie pentru echipa sau provincie. Salariu intre 1.500 - 2.500 finalizarea lor. 0773.779.286 maiosis-
mobila cu sau fara experienta in curate- L. Contract de munca, 0761.245.540 tem@yahoo.com 174. Ajutor bucatar pentru restaurant in
nie, atenti la detalii, responsabili, seriosi. office@eurocityestate.ro Piata Alba Iulia, BISTRO ROOM, program
Executa activitati de curatenie la sediile 153. Agenti vanzari. Angajam agenti
86. Agenti de paza barbati cu sau fara vanzari directe pentru Bucuresti, experien- 2/2, salariu atractiv, conditii bune de
clientilor. Pachet salarial atractiv, munca. Detalii la tel intre orele 10:00 -
0722.263.639 atestat, pentru zonele Big-Berceni, Dris- ta nu este necesara; 0744.830.996
tor-Bobocica si Dorobanti, programul 12h 19:00 zilnic, asteptam CV pe adresa de
curateniepad@gmail.com L-V ziua salariul 1.350 L net, ture de 154. Agenti, fabrica de mezeluri mail. 1.500 L; 0735.725.630
64. Agenti curatenie pentru sediu de noapte 12 h/36 h salariul 1.200 L net. angajeaza agenti de paza (femei neacsu.raluca89@yahoo.com
birouri. Program part - time, full - time, cu Salariul la termen 1.350 L; si barbati) pentru obiectivul situat
0786.410.128/ 0769.075.995 anga- in Sectorul 3, in zona Republica. 175. Ajutor bucatar pentru restaurant
conditii avantajoase, 0724.455.316/ jari@carpatguard.ro Relatii intre 09 - 15 de Luni - Karamna, zona Calea Dudesti;
0766.443.227 Vineri la telefon: 0752.225.419 0742.230.602
87. Agenti de paza cu sau fara experi- office@medaprod .ro
65. Agenti curatenie, angajam personal enta, pentru cladire de birouri in zonele 176. Ajutor bucatar pentru restaurant
curatenie hypermarket Colentina, con- Floreasca, Dorobanti, Dristor, Bobocica, 155. Agenti, agente de paza, cu/fara ate- Speed Pizza din sectorul 6, Cora Lujeru-
tract de munca, plata ore suplimentare; programul 12h l-v ziua, salariul 1.400 L stat, pentru obiective in Bucuresti; lui, cu sau fara experienta, program de
0748.292.030 net, ture de noapte, 12 h/36 h, salariul 0774.630.438 lucru in ture, salariu fix si bonuri de masa;
1.200 L net. 1.400 L; 0769.075.995/ 0768.103.111
66. Agenti curatenie, angajam personal 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro 156. Agenti, sefi de tura magazine
curatenie hypermarket Militari, contract speedpizza1@yahoo.com
Mega-Image 1.400-1.600 lei in mana. Cu
de munca, plata ore suplimentare; 88. Agenti de paza de preferat din sau fara atestat. CIM pe perioada nede- 177. Ajutor bucatar pt. cantina/restau-
0740.695.432 Bucuresti sau comune limitrofe anga- terminata. Plata salariului fara intarzieri. rant, conditii legale de munca, mediu pla-
jeaza urgent Societate de paza. Relatii la 104. Agenti de securitate barbati 118. Agenti imobiliari cu/ fara experienta 136. Agenti securitate pentru patrulare 1.600 L; 0758.111.018/ 0758.115.605
67. Agenti curatenie, angajam personal tel. 0751.279.777/ 0774.012.866 cut, reale sanse de afirmare. Salariu fix,
si femei pentru obiective in toate pentru sediu stradal Stefan cel Mare, ecvestra. Conditii angajare: absolventi de paza.magic@yahoo.ro tichete de masa, masa asigurata. Zona
curatenie hypermarket Vulcan, contract zonele din Bucuresti. Se ofera metrou. Se asigura pregatire profesionala liceu cu diploma de bacalaureat, atestat
de munca, plata ore suplimentare; 89. Agenti de paza pentru Bucuresti, 157. Agenti. Angajam urgent 40 agenti Pipera, vis-a-vis statia de metrou.
gratuit echipament si medicina gratuita, garantam venituri de peste 2.000 paza sau fosti angajati MAI, Politia Comu-
0736.620.724 urgent, salariu atractiv; 0728.877.450/ Lei/ luna din comisionul acordat. Multiple paza, salariu 1.450 L; 0766.091.230/ 0753.103.779
0737.520.137 muncii, salarizarea se face la nitara, Jandarmeria Calare. 1.500 L;
timp; 0786.189.306 avantaje. CV pe e-mail, programari intervi- 0731.884.969/ 0764.003.300 iordanpe- 0786.325.283 178. Ajutor bucatar Restaurant Casa
68. Agenti curatenie, angajam personal uri la telefon; 0784.276.027 totalimo-
pentru curatenie scari de bloc, zona Sala- 90. Agenti de paza SC Fibro Metals bile@yahoo.com tre@yahoo.com 158. Agenti. Firma paza angajeaza 30 Zarazei, str, Iulius Barasch 15, zona Unirii,
jan, oferim 700 cu contract de munca, SRL angajeaza pentru paza obiectiv Hala 105. Agenti de securitate, inclusiv pen- agenti paza, asiguram scolarizare, salariu langa teatrul evreiesc, angajeaza ajutor
program 4 ore de L-V; 0732.981.727 Industriala Mogosoaia,salariu atractiv, cu sionari, pentru obiective in Bucuresti; 137. Agenti securitate Romguard Securi- 1.450 L; 0786.325.283/ 0766.091.230 bucatar, program zilnic 12-22, duminica
carte de munca, 021.224.01.17 021.335.44.91/ 0723.346.264
Agenti imobiliari cu/ fara
119.
ty angajeaza urgent personal zona Scant- liber, carte munca, masa, 2000 lei,
ddanut533@yahoo.com experienta, minim studii
info@fibrometals.ro eia, salarizare incepand cu 1.440 L net, 159. Agenti. Urgent, 30 agenti paza 0723.643.838/ 0722.675.380 mihaiale-
69. Agenti curatenie, birouri/ spatii 106. Agenti de securitate, dispeceri, sefi medii, comision 50%, echipament gratuit, deconatre transport, cu/fara atestat, salariu 1.450 L; cu99@yahoo.com
91. Agenti de paza cu atestat, anga- tura. Securitas Romania este o companie decontare abonament Ratb 0786.325.283/ 0766.091.230
comune full-time/ part-time, zi, zona
jeaza pentru paza obiectiv, posturi fixe si 1.440 L; 0720.548.975
Pipera, sal. incepand cu 1200 Ron. care ofera salarii corecte, conform con- si telefon. Relatii supli- secretariat@romguardsecurity.com 179. Ajutor bucatar Restaurant cu specif-
Relatii la 0786.102.013 mobile, sector 2, Bucuresti, in apropierea tractului de munca, preocupandu-se de 160. AirbnbSupoort selecteaza opera- ic romanesc angajeaza ajutor bucatar cu
garii Obor, salariu atractiv, cu carte de mentare la: 0734.499.600/ toare PC si customer service, salariul fix experienta salariu 2.200-2.500 lei. Zona
munca, program de lucru intreg. viitorul angajarilor sai. Priveste in perspec- 0766.694.917 
70. Agenti curatenie, angajam urgent
0726.205.947/ 0773.984.101 tiva alaturi de noi. Indiferent daca esti stu- plus bonusuri de performanta, 1.800 L; Parcul Tineretului. 0729.391.429
pentru centre comerciale ,zona Vitan, 0725.988.889 hr@airbnbsupport.ro Casaoprescu@yahoo.com
program 8h/ zi. Relatii la: 92. Agenti de paza cu sau fara atestat
dent sau nu ai reusit sa treci de examentul
de bacalaureat, daca ai 30, 40 sau 50 (+)
120. Agenti imobiliari, Esti o persoana AGENTI SECURITATE - 50.
138.
pozitiva, motivata si dinamica? Te astep- 161. AJUTOR bucatar pt. trattorie si
0753.312.260 pentru obiectivele din Bucuresti. Bronec de ani, noi te asteptam pentru o noua tam in echipa CBCimobiliare. Recrutam SOCIETATE PAZA ANGA- salon nunti in Saftica, dupa aeroportul
180. Ajutor bucatar Restaurant in Zona
Unirii (Centrul Vechi), angajeaza ajutor
International Company. Adresa: str.
71. Agenti curatenie, angajam urgent Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1,
provocare. Program de recrutare: luni
pana vineri ora 9.00- 16.00, bd. Timisoara
agenti imobiliari, punct de lucru in zona
Cartier Militari, vanzari/ inchirieri. Mediu JEAZA IN CONDITII AVANTA- Otopeni. Oferim cazare pentru cei din bucatar pentru mic dejun. Contract de
provincie. Stabilitate si salariu pe masura.
pentru centru comercial, zona Targ
Autovit/ Vitan, program 8 h/ zi. Relatii la
ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti;
021.323.54.69 bronec@bronec.ro
nr. 26, et. 8, sector 6, cladirea Anchor, de lucru placut, echipa cu experienta, JOASE 50 AGENTI SECURI- Conditii: istet, dornic de munca. Sunati
munca, masa asigurata, salariu atractiv,
mediu placut de lucru. Programare la
posibilitati de castiguri substantiale.
0763.414.316 www.bronec.ro
(langa Mall Plaza Romania) metrou
Lujerului. Atunci cand beneficiezi de sigu- http://www.cbcimobiliare.ro. TATE CONFORM PREVEDER- dupa ora 12:00 0742.665.590 con-
tact@salondumariage.ro www.salondu-
interviu telefonic; 0746.160.492/
72. Agenti curatenie, angajam urgent 93. Agenti de paza si soferi interventie, ranta si stabilitatea unui loc de munca, 0722.302.080
cristi.bucur_imobiliare@yahoo.com
ILOR LEGII 333/2003; mariage.ro 0726.174.905 ioana@micaelvetie.ro
pentru cladire/ spatiu birouri, zona Lujeru- societate de paza, angajeaza pentru poti oferi la randul tau celor dragi siguran- www.cbcimobiliare.ro 021.327.14.18 162. AJUTOR BUCATAR, restaurantul
181. Ajutor bucatar Restaurant Piata
lui, program 8 h/ zi. Relatii la: obiective din Bucuresti, sectoarele 3 si 6 ta si stabilitate. Tel. de contract; Romana angajeaza ajutor bucatar cu/ fara
0753.312.263 0755.808.050/ 0731.200.520 0743.162.009/ 0744.634.424 Aria Gourmet Burger, zona Universitate,
121. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara  angajeaza ajutor de bucatar. Ai oportuni- experienta. Persoan? serioasa, curata,
zona Dristor, angajeaza agenti imobiliari tatea de a studia alaturi de profesionisti. organizata. Program in ture, 2 cu 2,
cu sau fara experienta, salariu si comi- 139. Agenti securitate cu/fara atestat, Contract de munca; 0751.242.660 cis- salariu+tips; 0721.299.044
sion, cerem seriozitate. Va asteptam in pentru societate de paza, urgent, din mas_dan@yahoo.com www.ariaburger.ro
echipa noastra; 0722.338.326 Bucuresti, pentru magazine Altex. 182. Ajutor bucatar cu experienta pt.
Salariu 7 Lei/ora, platit la timp, program 163. AJUTOR de bucatar cu sau fara restaurant specific romanesc, zona Unirii,
122. Agenti interventie Bronec anga- experienta pentru lucru la fripteuze, pentru cu carte de munca Program zilnic, 11:30 -
jeaza in conditii avantajoase agenti inter- 10.00-22.00 alternativ 1 zi cu 1 zi,
1.400 L; 0731.700.668 shaormerie, salariu 1.800 lei (fara experi- 22:00, duminica liber. Oferim 2.000 L si
ventie pentru insotire transport marfa pe enta), 2.000 lei (cu experienta), training masa 0728.182.325
caile ferate, 021.323.54.69/ gratuit, 2.000 L; 0770.573.286 alecuiulia@yahoo.com
0730.583.840 bronec@bronec.ro 140. Agenti securitate pentru magazine -
Bucuresti. Salariu incepand de la 1.650
123. Agenti interventie diferite Zone Lei net, care se plateste la timp, contract
Bucuresti, program ture zi sau noapte, de munca integral, sarbatori legale platite
experienta, atestat, permis B, fara cazier, dublu, prime, bonusuri, servicii medicale
conditie fizica buna, cunostinte intretinere gratuite, conditii placute de munca, excur-
auto, salariu net la 180 ore este 1.350 L; sii gratuite munte/ mare, asiguram califi-
0760.669.602 office@dabsecurity.ro care profesionala gratuita. Interviurile: Str.
www.dabsecurity.ro Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri,
09:00-16:00. Mijloace de transport: 124,
124.AGENTI INTERVENTIE CU EXPE- 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis
RIENTA ATESTAT SI PERMIS CON- de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.:
DUCERE CATEGORIA B, ANGAJAM 0749.062.295
IN CONDITIILE LEGII PENTRU 141. Agenti securitate si dispeceri Soci-
ZONA BUCURESTI. PROGRAM etate serioasa de paza angajam urgent
agenti paza si dispeceri pentru Metro
FLEXIBIL, SALARIU ATRACTIV. Constanta, oferim salariu atractiv, conditii
DETALII DE LUNI PANA VINERI de munca avantajoase si program flexibil,
INTRE ORELE 9- 16, LA TELEFON; 1 L; 0731.125.555 oficestaffcompa-
0734.664.669/ 021.316.72.74 ny@gmail.com

125. Agenti interventie pentru 142. Agenti securitate si sefi tura urgent
Bucuresti, se cere permis cat. B pentru centre comerciale. Se ofera con-
minim 2 ani si atestat. Salarizare tract de munca, salariu fix si bonuri de
atractiva, program flexibil in ture; masa. Cerem si oferim seriozitate;
0786.189.306 0725.050.648

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
8 23 ianuarie 2017

LOCURI DE MUNCÅ 
235. Ambalatoare, picker, salariu net 251. Asistent farmacie si asistent med-
1.300-1.700 L. Program 8 ore. Perioada ical. Clinica medicala din Ilfov cauta
nedeterminata. Zona sectorului 1/ Chitila. urgent colaboratori -asistent farmacie,
Detalii la telefon 1.700 L; asistent medical cu experienta min. 2 ani
0736.326.435 si personal receptie. Pentru detalii si CV:
office@libertymedicalcenter.ro 1 L;
236. Ambalator Firma angajeaza 0726.652.099 mihaela.radu@liber-
ambalator manual (femei sau barbati). tymedicalcenter.ro
Punct de lucru: Popesti-Leordeni, 252. Asistent manager cu experienta de
0766.308.726 minim 1 an intr-o companie cu acelasi
profil de activitate pt. firma de productie
237. AMBALATOR manual, pentru publicitara. Se cere experienta in operare
punctele de lucru: Bariera Catelu (zona cutter-ploter, router mecanic, laser, 1.600
fabrica mezeluri Meda) si Gara Pasarea L; 0723.626.977 hr.amg.ro@gmail.com
(zona fabrica Dialust). Salariu 1.000 L net.
Asteptam CV la adresa de e-mail sau 253. Asistent manager societate imobil-
telefonic; 0737.001.405 iara cautam persoana carismatica,
george.berechet@globalplast.com.ro prezentabila, cunoscator limba engleza.
Oferim salariu fix plus comision, pregatire
238. AMBALATOR post in Militari. Fabri- profesionala gratuita 0749.604.235
ca de lumanari angajeaza fete si baieti f.ciuca@tecnocasa.com.ro
pentru lucru in atelier: ambalare, 254. Asistent manager , contabil la firma
etichetare, confectionare etc. Candidatul de productie alimentara in zona Crangasi,
ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid la experienta program flexibil, salariu
lucru, 1.450 L; 0769.837.990 incepand de la 1.700 L, CV la:
admin@aliweb.ro 021.220.53.21/ 0725.328.292/
021.220.53.21 info@frenchbakery.ro
239. Ambalator manual Companie prod
mase plastice angajam: muncitoare necal- 255. Asistent manager de proiect in
ificate pt postul de ambalator manual. cadrul ansamblului Metropolitan Resi-
dence, conditii avantajoase. Asteptam CV 271. Asistenta medicala Camin de 290. BAIETI cu sau fara studii, aspect
Cerinte: seriozitate, responsabilitate,
punctualitate. Zona Pantelimon, Ilfov, la mail; batrani, sect. 5, Bucuresti, angajeaza fizic placut, limba engleza nivel mediu,
gabriela@metropolitanresidence.ro asistenta medicala cu experienta min. 6 pentru moderare discutii online. Locatie
asiguram transport, 0725.566.763 best- luni pentru program full-time. Oferim ultramoderna, castiguri substantiale, put-
pack.ro@gmail.com 256. Asistent manager productie Labo- salariu motivant, contract de munca. ere, independenta. Dezvolta-ti cariera ala-
rator de prestigiu din domeniul cofetariei Detalii la tel. Virgil Patulea. turi de noi, 0746.847.466
240. Ambalator manual. SC Mag angajeaza asistent manager productie. 0722.266.143 contact@teamvisionstudio.ro
Comimpex 94 SRL este o fabrica produ- Cerinte: contabilitate primara si gestiune colosseum.camin@yahoo.com
catoare de produse din cacao,ciocolata si stocuri. Foarte bune cunostinte de uti- 291. Baieti - sofer cu experienta
produse zaharoase, care angajeaza lizare a pachetului MS Office, 272. Asistenta medicala cu experienta minim 3 ani, nefumatori, pe Skoda
ambalator manual, program de 8 ore, de 0743.501.155 pt camin de batrani privat cu medici spe- Oct. pentru patiserie din zona
183. Ajutor bucatar pentru restaurant in 201. Ajutor de bucatar femeie cu sau 220. Ajutor de ospatar, ospatar, Berarie luni-vineri, 0751.209.233/ laborator@chocolat.com.ro cialisti full-time, zona Baneasa-Pipera. Bucur Obor, Voluntari, (sofer per-
zona Dristor, program 10-22, 2 cu 2. fara experienta in bucataria calda. Pro- germana in zona Pipera, angajam ajutor 021.221.95.11 Ture de 12 ore, cca 20 ture/ luna, plata sonal), cu aspect placut;
Salate si Pane. Doar cu experienta. gram: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si de ospatar si ospatar, ospatarita. 257. Asistent manager corecta si la timp, masa asigurata, carte 0724.808.509
Salariu motivant. Contract de munca pe 8 duminica liber. Salariu: 1.600L, masa. 0723.321.293 n.marin@tecadra.ro 241. Ambalator si legator manual proiect in cadrul ansamblu- de munca; 0726.081.666/
ore. Mai multe detalii la tel., Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, muncitori necalificati. Se cer studii medii. lui Metropolitan Residence, 0760.800.711 camineden@gmail.com 292. Baieti si fete pentru shaormerie
0734.601.600 1.600 L; 0742.266.859 221. Ajutor de pizzar, bucatar pentru pub Puteti suna la numarul de telefon sau sa conditii avantajoase. Astep- restaurant tip fast-food, salariul atractiv.
pizza.venetia@yahoo.com in zona Drumul Taberei Razoare, program trimiteti CV-ul pe adresa de mail 273. Asistenta medicala pentru cabinet Zona Dristor 0766.056.038
http://www.pizza-venetia.ro 202. Ajutor de bucatar Restaurant din 2/2 zile, se asigura contract de munca, tam CV la mail; stomatologic, zona Piata Unirii, norma
zona Berceni angajeaza ajutor de bucatar transport, masa asigurata, tips. Dorim per- 0758.012.886 office@angels-d.ro gabriela@metropolitanresi- intreaga; 0723.371.148 293. Barbati Firma Galimex angajeaza
184. Ajutor bucatar si spalator vase sau bucatar cu experienta, femeia la vase soana serioasa, 1.425 L; dence.ro personal curatenie barbati pentru lucru in
Restaurantul Capricciosa situat in zona 242. Ambalator/ lucrator peste proaspat
si ospatari sau ospatarite. Rog seriozitate. 0720.797.927 274. Asistenta medicala radiologie, echipe de interventie si pe scara si schele.
Baneasa angajaza personal pentru postul 0722.250.382 Adrianlzrsc@yahoo.com manipuleaza, spala si pozitioneaza 258. Asistent manager restaurant pentru relatii la tel. CV la adresa de email
de ajutor bucatar si spalator vase. Detalii pestele in caserole, utilizeaza masina de Constituie avantaj permisul auto categoria
222. Ajutor de shaormar, picol si intampinare si acomodare clienti, preluare 021.326.55.96 B. 021.330.17.96 rmc@galimex.ro
telefonic. 0726.694.334 203. Ajutor de bucatar Restaurant Speed preparator sosuri angajam, langa metrou ambalat si eticheteaza produse. Cerinte: si predare comenzi la pachet, intocmire fmmedident@hotmail.com
Capricciosa_restaurant@yahoo.com Pizza angajeaza ajutor de bucatar Lujerului. Salariu avantajos, ajutor shaor- studii medii, experienta, rezistenta la frig facturi, bonuri fiscal, preluare rezervari. 294. Barbati si femei cu/ fara expe-
(femeie) cu sau fara experienta, respons- mar 1.600 net, picol 1.200 net, masa asig- (4-8 gr. C). Oferim tichete si masa Cunostinte operare PC, lb. engleza, 275. Asistenta medicala si ingrijitoare rienta, pentru postul de distribu-
185. Ajutor bucatar, bistro anga- abila si organizata, program de lucru full
jeaza ajutor bucatar. Salariu urata zilnic, echipament de lucru. Detalii la 0746.259.025 florentina.radu@rom- aspect placut. Tinuta business, pentru gradinita provata sector 3. Pro- tie, salariul net 1.650 L;
atractiv plus bonus. time in ture, salariu fix si bonuri de masa; telefon 0725.514.931 food.ro 0723.333.773 contact@four-seasons.ro gram full-time; 0749.607.276 0733.380.388
021.411.00.40/ 0728.673.825 0734.989.958
276. Asistenta online salariu 3000- 295. Barbati necalificati urgent pentru
204. Ajutor de bucatar Restaurant zona 5.000 L plus comision 50-85%. Bonus fabrica productie. Salariu brut: 1600-1800
Ajutor bucatar, bucatar,
186. Tineretului angajeaza ajutor de bucatar: angajare 2200 L. Program optional 5-8
spalator vase, pentru firma L, bonuri, naveta decontata. Program in
minim 1 an de experienta, contract de h/zi. Promovare pe postul de manager ture. Perioada nedeterminata. Zona sec-
catering, zona Iancului; munca 8 ore, transport platit seara, salariu intr-o luna. Locatii: Unirii, Obor, Universi- tor 6 Militari 1.800 L; 0737.814.574
0731.317.381 1.800 lei, 1.800 L; 031.444.43.65 con- tate, Romana, Crangasi. 5.000 L; resurseumane.cosmin@gmail.com
bacon.vasilica@gmail.com tact@restaurantulbohemia.ro 0767.887.888 birou2014@yahoo.com
www.okpsk.ro 296. Barbati necalificati la fabrica de pro-
205. Ajutor de bucatar White Lion Pub &
187. Ajutor bucatar, femeie la vase pen-
Grill , str. Lujerului nr 40 (langa Plaza duse sanitare sector 6, urgent, transportul
tru restaurant Casa Tineretului Program 277. Asistenta pentru clinica stomato- decontat. Salariul net: 1.400-1.600 L. Pro-
flexibil; 0766.499.652 Romania) angajeaza ajutor de bucatar, logica, exp. minim 2 ani. Rog seriozitate; gramul: 12/24 12/48. Pentru mai multe
conditii avantajoase, 1.700 L; 021.313.40.82/ 0721.842.904
0726.209.540 informatii sunati la numarul de telefon
188. Ajutor bucatar, Restaurant 1.600 L; 0734.427.249
romanesc zona Berceni, 0769.399.555 home.mariobadescu@gmail.com 278. Asistenta personala cu studii
Casaluica@gmail.com juridice Managera contabila de succes 297. Barbati si femei pentru firma curate-
206. Ajutor de bucatar (doamna) cu (detin firma de contabilitate) angajez
experienta fast food sectorul 1, sunati nie, nu conteaza experienta. Se ofera
189. Ajutor bucatar, Restaurantul urgent asistenta personala cu studii salariu motivant, bonusuri, decontare,
Cetatea Berarilor, zona Matei Ambrozie, dupa ora 16; 0769.194.319 juridice. Rog o persoana open minded, transport, contract de munca, salariu se
metrou N. Grigorescu (sector 3) anga- prezentabila. Se poate si fara experienta plateste la timp; 0753.514.329
jeaza ajutor bucatar (femeie) cu experien- 207. Ajutor de bucatar (femeie) cu expe- (studente), 2.000 L;
ta. Pentru detalii va rugam sunati la rienta pt. Friends Pub. Program de lucru 2 mihaela.jurist@yahoo.com
zile cu 2 libere. Se asigura transportul, 298. Barman pt. restaurant situat in zona
numarul de telefon din anunt. Dorobanti. Oferim salariul net 1.200 L,
0723.383.637 2.000 L; 0728.197.287/ 0724.955.558 279. Asistenta, Clinica stomatologica
pub.friends@yahoo.com contract de munca permanent, asiguram
angajeaza asistenta cu experienta in masa si transportul la plecare. Program 2
190. Ajutor bucatar, taietor salate pt. domeniu. Responsabilitatile si beneficiile
shaormeria Mister Kebab. Cerem indem- 208. Ajutor de bucatar (preferabil femeie) zile lucratoare cu 2 zile libere 1.200 L;
vor fi discutate la interviu. Rugam cv, 0729.660.781
anare si seriozitate. Program de lucru l-v. pentru Pensiunea Agnes, zona Popesti insotit de poza la adresa de email.
Oerim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Leordeni; 0723.428.566 0799.303.202/ 0754.336.847
alexandra.saioc@yahoo.com
Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; office@identis.ro
0721.303.303 209. Ajutor de bucatar cu experienta 299. Barman Restaurant "Cherhanaua
(femeie), cu experienta in bucataria calda. 280. Asistenti medicali si kinetoterapeut
Ancora" din Parcul Herastrau angajeaza
Ajutor bucatar, zona
191. Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sam- pentru centru de recuperare Bucuresti. barman. 0722.240.338
rece, salate, firma catering bata si duminica liber. Salariu 1.800 L + Posibilitate cazare; 0724.384.753/
masa.Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gor- 300. Barman, ospatar, pentru restaurant,
angajeaza, disponibilitate; jeanca 1.800 L; 0742.266.859 0773.866.998 zona Lacul Tei; 0764.803.017
0744.503.621/
281. Asociatia de proprietari Ibiza
0731.317.381 210. Ajutor de bucatar cu experienta 301. Barman, barista. Angajam barista
(femeie), cu experienta in bucataria calda. Sol angajeaza in conditii avanta-
joase electrician autorizat ANRE in conditii bune pentru locatie nou
192. Ajutor bucatar, Piata Victoriei Bistro Program:luni-vineri, 06:30-18:30, sambata grad II joasa tensiune. Salariu deschisa la Semapark - Atrium. Asiguram
restaurant situat in zona Piata Victoriei si duminica liber. Salariu: 1800L, atractiv. Program de lucru Luni- pregatire pentru barista, mediu linistit si
angajeaza ajutor bucatar. Program flexibil. masa.Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gor- placut. Cautam persoane interesate de un
Pachet salarial motivant. Detalii la telefon, jeanca, 1.800 L; 0742.266.859 Vineri, orele 8-16, carte de
munca, zona Pipera; job pe termen lung, 1.600 L;
0756.141.688 office@atelieruldetarte.ro 0731.065.207/ 0731.065.207
211. Ajutor de bucatar duminica - joi 0720.565.771
stefan@contego-coffee.com
Ajutor Bucatar. Compa-
193. femeie cu sau fara experienta in bucataria
282. Asociatie de proprietari antgajam
nia Farmexim angajeaza calda. Program duminica - joi, 05:30- 302. Barman, ospatar Cafenea din sect.
17:30, vineri si sambata liber. Salariu femeie de servicu cu acte. Relatii:
pentru cantina proprie din 0726.143.010 2 angajeaza barman, ospatar cu sau fara
1.600 L + masa. Institutul Clinic Fundeni, diploma. 0785.931.020
Balotesti -Ajutor bucatar- Bufet Gorjeanca 1.600 L;
persoana harnica si 283. Assistant manager. O companie
0742.266.859 303. Barman, ospatar, ospatarita
serioasa, care va ajuta la lider in inchiriere de masini si transferuri la
aeroport in Bucuresti angajeaza: assistant Restaurant, bar, terasa, catering angajam
prepararea meniului zilnic 212. Ajutor de bucatar duminica- joi barman, ospatar/ita, si personal linie
Femeie cu sau fara experienta in manager. Cerinte: bune cunostine de
si la pastrarea ordinii si limba engleza; cunsotinte PC, carnet de catering, full time, conditii avantajoase,
bucataria calda. Program: duminica - joi, pachet salarial atractiv. Bucuresti, Sector
curateniei. Se asigura 05:30-17:30, vineri si sambata liber. conducere, reservation@davidintercar.ro
3. 0769.292.291/ 0769.292.291
transport din Bucuresti, Salariu: 1600L, masa. Institutul Clinic Fun-
284. Assistant Project Manager, Junior robert_sabou@yahoo.com
conditii foarte bune de deni, Bufet Gorjeanca, 1.600 L;
0742.266.859 Estimator. RoMAAS, Inc. is an established
munca si salarizare. Infor- and growing General Contractor, located 304. Barmani pentru restaurant italian
223. Ajutor electrician santier, muncitor 243. Ambalatori (barbati si femei) pen- 259. Asistent manager, cerinte: cunos-
matii la telefon: 213. Ajutor de bucatar sectie rece necalificat, pentru cablarea si punerea in tru Pantelimon, salariu in mana, program in Glen Ellyn, IL, USA, looking for Assis- Piata Amzei.Detalii la nr. de tel. dupa ora
tinte operare PC, limba engleza, permis 10; 0733.333.021
021.308.26.51 Restaurant Vlamar (Pantelimon) anga- functiune a instalatiilor electrice (220 8 pre/zi, carte de munca, conditii exce- auto categoria B. 0744.344.402 tant Project Managers/Junior Estimators,
jeaza ajutor de bucatar pentru sectia rece. v/380 v). Salariu atractiv, posibilitati de lente, 1.250 L; 0767.056.551/ office@spalatorii-textile.ro 031.810.75.89/ 6304.327.368 con-
tact@romaas.com 305. Barmani Restaurantele La Mama
194. Ajutor bucatar. Hotel restau- Program de doua zile lucratoare cu doua promovare, CV pe email, info la tel., 0732.035.647/ 0721.296.652
rant angajam ajutor bucatar libere. Salariu motivant plus bonusuri. 0722.100.042/ 021.321.47.83 angajeaza barmani cu experienta de
260. Asistent manager, contabil anga- 285. Astra Nova Security angajeaza minim 6 luni pe un post similar. Ne dorim
(fete), personal curatenie, picol- Oferim seriozitate si cerem seriozitate, hr@krenic.ro www.krenic.ro 244. Ambalatori depozit Angajam per-
ite, relatii la tel.; 0721.259.439 sonal (fete si baieti) pentru ambalare pro- jam la firma de productie alimentara in agenti securitate barbati si femei, program in echipa persoane serioase, implicate si
0725.523.279/ 0767.766.912 dornice sa invete tot ce tine de meseria de
224. Ajutor gestionar, cunostinte operare duse. Depozitul e in Aricestii-Rahtivani. zona Crangasi, experienta program flexi- in ture de zi, scolarizare si analize med-
195. Ajutor bucatar. Personal restaurant 214. Ajutor de bucatar si personal la PC Depozit electrocasnice situat in Cor- Asiuram transport din Ploiesti. 6 lei pe ora. bil, salariu incepand de la 1.700, CV la icale gratuite. Agenti interventie; barman; 0721.102.101 cv@lamama.ro
toate posturile. Muncitori necalificati si salate, pentru restaurant cu specific ital- netu, sos. Alexandriei, nr. 220, Ilfov anga- Program 07:00-16:00 si 13:00-22:00. email, 021.220.53.21/ 0725.328.292 0725.989.708
livratori auto. Zona Unirii sector 4. Salarii ienesc; 0748.288.628 jam ajutor gestionar, obligatoriu cunostinte Sunati la, 1.050 L; 0734.893.911 306. Barmanita pentru bar si pariuri
info@frenchbakery.ro
intre 1.400 si 2.000 lei. 0764.590.596/ operare PC, avantaj permis cat. B. 286. Atelier croitorie angajeaza croitore- sportive, zona Giurgiului, Piata Progresul;
0724.124.240 viorelpor@gmail.com 215. Ajutor de bucatar, femeie cu sau 0722.393.475 george.petrila@chris- 245. Angajez cosmeticiana, oferim 261. Asistent manager, cu experi- asa cu experienta in retusuri. 0726.652.115
fara experienta in bucataria calda. Pro- exim.ro salariu fix 2100 + carte de munca, enta, pentru domeniul constructii Locatie:sec3, Theodor Pallady 21. Pro-
196. Ajutor bucatar. Restaurant din zona gram: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si nu se opresc bani pe materiale si gram 9-17, salariu: 1.200ron. Detalii la 307. Barmanite. Cafenea angajeaza
Dorobanti angajeaza ajutor bucatar. Con- dezvoltare imobiliara, conditii barmanite si oapatarite si incepatoare cu
duminica liber. Salariu 1.600 L + masa. 225. Ajutor manager de proiect, proiecte nici pt cartea de munca.
avantajoase. CV la email; telefon: 0720.215.626
ditii excelente de lucru, salariu atractiv, Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca rezidentiale. Program de interviuri de la www.salonhema.ro aspect fizic placut 0720.223.112
tips, asiguram masa, decontam trans- 1.600 L; 0742.266.859 ora 11:00-17:00 de luni pana vineri la 0766.663.406 0731.738.248 gabriela@metro- 287. Atelier de mobila angajam person-
portul la plecare, o zi lucrata - o zi libera, biroul din Pallady, strada Victor Brauner politanresidence.ro al. Angajam urgent maistru tamplar, tam- 308. BelHer Studio angajeaza hairstylist,
0729.660.781 216. Ajutor de bucatar, hai sa lucram nr. 34-38, sector 3. CV la mail; 246. Arhitect desenator Cunostinte plari universali, strungar in lemn si sculp- coafeza cu experienta in domeniu. Spe-
impreuna in cel mai nou si mai inalt 0731.738.248 gabriela@metropolitan- necesare: Archicad, Autocad, Photoshop, 262. Asistent medical cu program full tori, pentru atelier situat in Soseaua Fun- cializarea in montarea extensiilor de par
197. Ajutor bucatar. Restaurantul Da Word, 3dsMax. Avantaj are cel care stie este un avantaj. Salariu avantajos. Pro-
restaurant din Bucuresti. In familia SHC, residence.ro time, experienta nu este necesara, munca deni nr.200. Contact tel. Diana Stoain,
Giulio situat in str. Popa Stoica din Farcas sa faca un DTAC complet.Program flexibil. gram flexibil. Locatie deosebita. Detalii la
nr. 29, sect. 3(Calea Dudesti-Mall Vitan) grupul din care fac parte Stadio si social de teren, 1.500 L; 0737.489.667 anu- 0729.515.409 atelierele_mircea_mari-
1, vei gasi siguranta, seriozitate ?i 226. Ajutor masinist offset pt. tipografie 1.200 L; 0735.561.543 birou.arhi- bita.medical@yahoo.com an@yahoo.com tel. 0721.210.990
angajeaza personal feminin pentru postul 0721.933.500 tect@yahoo.com
de ajutor bucatarInterviu zilnic 17.00- sustinere permanenta 0731.322.472 sabinastoica5@gmail.com
roxana@stadio.ro tipografie@cardnovel.com 263. Asistent organizari evenimente cat. 288. Auchan Cotroceni recruteaza pen-
20.00, 021.323.52.40/ 0723.617.966 247. ARHIVAR, arhivisti, legator manual, 309. Bellboy, angajeaza Hotelul Capsa.
da_giulio@yahoo.com B, prezentabil, flexibil cu programul de tru urmatoarele posturi: agent paza, lucra-
217. Ajutor de bucatar. Ramayana 227. Ajutor ospatar cu experienta. mai multe posturi disponibile, nu este tor comercial, casier, receptioner marfa, Telefon: 0757.645.737
Catering cauta doua ajutoare de bucatar, Restaurant cu specific Italian angajeaza necesara experienta. Salariu atractiv, munca serios si harnic. Fisa postului tehnician intretinere. Va asteptam sa va
198. Ajutor bucatar/ femeie la vase bonuri de masa, decont transport, cuprinde: achizitii materie prima, distribu-
Restaurant sector. 2 angajeaza unul pe tura de zi L-V 06:00-14:00 si unul ajutor ospatar cu experienta. Program depuneti CV-ul la Serviciul Clienti din 310. BGS Divizia de Securitate, angajam
din zona, femei de serviciu la pe tura de noapte 22:00-06:00. Salariu flexibil, salariu atractiv, posibilitate bonusuri in functie de performante. Sunati tie, organizare si asistenta evenimente punctul de lucru Bld. Vasilea Milea, Nr. 4, agenti de securitate. Salariu atractiv+
vase si ajutor bucatar cu experi- competitiv. Contact: tel/ email, avansare, 0730.822.085 isoletta@iso- la tel. 031.410.09.82 hr@abactiv.ro catering in Bucuresti si Ilfov sau ne puteti trimite pe adresa de e-mail. prime; 0757.094.437/ 0749.062.295
enta. 0725.129.998 0746.029.209 letta.ro 0733.811.097 office@royalcatering.ro Va asteptam sa faceti parte din echipa
florentina.avram@ramayana.ro 248. Artificier Angajez urgent artificier, 311. Big Daddy livrator cu autoturism per-
Auchan Cotroceni; cvasilache@auchan.ro
199. Ajutor cofetar cu/ fara experienta pt. 228. Ajutor patiser urgent. Cautam colegi cu carnet vizat ITM in ultimii 4 ani (indifer- 264. Asistenta personala draguta, 100 sonal sau scuter conditii avantajoase de
Tucano Coffee. Salariu fix + bonuri de 218. Ajutor de croitoreasa Casa de sa ni se alature echipei noastre Crazy ent de domiciliu) cu permis categoria B. 289. Austrian Bio Cleaning caut person- lucuru, detalii la interviu. Zona Piata Mat-
Donut, Bucuresti. 0740.871.800 crazy- Activitatea presupune deplasari in tara. euro zilnic. Raspund numai la sms cu
masa 0724.643.421 georgianachisali- moda angajeaza ajutor de croitoreasa. descriere; 0762.288.088 al de curatenie calificat, barbat si femeie ache, 2.000 L; 0727.969.696 alexan-
ta9@gmail.com Program full time/part time, salariu atractiv donutbucuresti@gmail.com Relatii la; 0747.375.888 de L-V 08.00- 14.00; 0736.393.114 dru.ilau@gmail.com
plus bonusuri. Experienta constituie un 265. Asistenta personala. Afacerist,
200. Ajutor de bucatar cu experienta, avantaj. 0724.390.150 valenti- 229. Ajutor pizzar, salariu atractiv, con- 249. Asietente domiciliare/ingrijitor
fast-food Unirii, program 07:00-15:00, luni- na_1492@yahoo.com tract de munca, mancare asigurata, condi- batrani. Suntem o organizatie non profit caut tanara peste 18 ani cu aspect placut,
vineri, pt. interviu sunati la tel., sau CV la tii avantajoase. Rog seriozitate. Urgent; cu experienta de peste 10 ani in sectorul carnet cat. B, ofer salariu bun plus
email, salariu 1400 lei. 1.400 L; 219. Ajutor de macelar Carmagerie 0736.418.923 serviciilor de asistenta domiciliara in bonusuri, cazare si training. Colaborare
0730.764.818 marius.tirdei@grillmas- angajeaza ajutor de macelar. Nu necesita strainatate. Cerinte: Interes / predispozitie pe termen lung; 0763.070.180
terchef.ro experienta. 0761.243.474 230. Ajutor Pizzer pentru sector 1. sa lucreze cu persoane varstnice si
Rugam seriozitate. Conditii moderne de invalide. Rabdare, caracter bun, empatic. cert81@yahoo.ro
lucru. Program flexibil. Salariu, bonuri de Aspect ingrijit, stare buna de sanatate.
masa , transport asigurat. Tips, Disponibilitate la asistenta zilnica sau 24 h 266. Asistenta S.C Tarell distribuitor
0733.200.012 cu cazare si masa. Permis de conducere bere, bauturi, angajeaza asistenta vanzari
(nu este obligatoriu). Oferta: Formare pro- pentru birou sector 6.
231. Alpinist utilitar Stral Big SRL anga- fesionala gratuita si obligatorie cu temati- administrativ@tarell.ro 35 L;
jeaza pt. constructii/ montaj si curatat ca relativa la asistenta. Sustinere, super- office@tarell.ro
fatade. Disponibilitate pentru deplasari. vizare continua in familie. Garantia conti-
Oferim transport, cazare si diurna. Salariul nuitatii locului de munca. Contract de 267. Asistenta sau asistent
se negociaza la interviu; 021.313.39.63 munca legal inregistrat la ITM. Candiata/ul intern(a) pentru camin de batrani
office@stralbig.ro ideal este o persoana cu principii etice in zona Pipera. Masa de pranz si
solide, ordonata si ingrijita, predispusa sa
232. ALPINISTI Telecom, firma de tele- relationeze, cu o buna capacitate de a-si cazarea asigurate;
comunicatii angajeaza alpinisti in dome- organiza activitatea. Persoana trebuie sa 0754.523.372
niu. Full time. Salariu motivant. Permis se ocupe de: necesitatile primare (igiena,
categoria B reprezinta un avantaj alimentatie, etc.), bunastarea generala, 268. Asistenta de farmacie pentru
0770.705.617 ionut.gheorghe@insta- respectand stilul de viata al persoanei. Sa drogherie, zona P-ta Alba Iulia;
tel.ro garanteze siguranta asistatului (inauntru si 0727.699.696
in afara locuintei). Sa semnaleze respons-
233. Amanetar. Societate Comerciala abilului direct schimbarile suferite de catre 269. Asistenta educatoare pt. gradinita
angajeaza amanetar cu sau fara experi- persoana asistata. Sa mentina capaci- particulara in zona Baneasa, conditii
enta. Detalii 0724.092.388 tatea reziduala functionala a persoanei extrem de avantajoase 1.800 L;
asistate .Trimite CV la: / tel: 800460465
234. Ambalatoare Firma productie miuhas@everyservice.eu 0734.357.910
sandwich-uri angajeaza personal necalifi- angajarigradi@yahoo.com
cat pentru productie si ambalare. Program 250. Asistent medical. Camin de batrani
duminica-joi. Sector 6, 1.400 L; particular angajeaza asistente. Relatii la 270. Asistenta medicala angajez, pentru
0761.340.526 mati.stan@fabrica-sand- telefon; 0722.621.462 cabinet stomatologic, comuna Berceni,
wichuri.ro caminprivat@gmail.com jud. Ilfov; 0722.454.708/ 0733.527.013

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 ianuarie 2017 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 9
LOCURI DE MUNCÅ 
383. Bucatar si ajutor bucatar. Restau- 407. Bucatar, ajutor de bucatar Restau-
rant Calea Floreasca isi mareste
echipa,avem nevoie de bucatar si ajutor
rantul Gedi angajeaza bucatar si ajutor de
bucatar. Oferim mediu de lucru placut,
COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET
contract de munca pe perioada nedeter-
bucatar. Daca doresti sa te alaturi echipei,
trimite un cv pe adresa de email, nr. con- minata. Restaurantul se afla in zona Titan, BUCURESTI ORGANIZEAZA
tact, intre 10-12.00, 021.313.45.85 031.424.61.34/ 0735.530.533
office@vacamuuu.com office@restaurantgedi.ro CURSURI DE CALIFICARE PENTRU
384. Bucatar si ajutor de bucatar 408. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie
la bucatarie (vase) pentru restaurant in
URMATOARELE MESERII:
Restaurant, angajam bucatar si ajutor de
Magurele Ilfov. Seara asiguram transport;
bucatar cu experienta. Salariu motivant, o
masa pe zi, contract de munca, duminica 0723.580.658 coafor stilist, cosmetician, tehnician-maseur,
liber. 0724.049.219
doru.lambe@gmail.com
409. Bucatar, ajutor de bucatar. Restau- coafor, ospatar, bucatar, optician, bijutier,
rant Casa Dragomirilor angajeaza bucatar
385. Bucatar si ajutor de bucatar. si ajutor de bucatar. Mai multe informatii la
tel: 0737.638.242
mecanic auto, tinichigiu, vopsitor auto, frizer,
Caminul de batrani din sectorul 5,
Bucuresti, angajeaza bucatar cu calificare
si ajutor de bucatar. Oferim salariu moti-
410. Bucatar, bucatareasa. Loc de joaca manichiurist-pedichiurist, stilist, protezist
angajeaza bucatar/bucatareasa nivel
vant, program in ture. Detalii la tel. Virgil
Patulea. 0722.266.143
mediu. Program flexibil, cue exceptia unghii, croitor imbracaminte dupa comanda,
zilelor de Sambata si Duminica. Zona Pre-
colosseum.camin@yahoo.com lungirea Ghencea, 1 L; 0742.111.113
contact@fancykidsevents.ro
tehnician depanator aparatura radio tv si video.
386. Bucatar si ajutor de bucatar. Cau-
312. Bijutier cu experienta SC Koson 338. Bona zona mall Vitan Familie cauta 367. Bucatar bucatarie italiana. Pizzeria tam Bucatareasa si ajutor bucatar cu 411. Bucatar, cofetar, ajutor bucatar, La absolvirea cursurilor, la cerere
Junior Grup, angajeaza bijutier cu experi- bona pentru baietel de 1 an si 7 luni. Volare isi mareste echipa. Avem nevoie experienta pentru cantina in Strada Pre- Grand Cafe Van Gogh, cafenea situata in
enta pentru punct de lucru in Bucuresti, Activitati strict legate de copil, jucat, pre- un bucatar cu experienta si foarte pasion- ciziei nr. 30, rugam seriozitate. centru istoric (Smardan nr. 9) care se va asigura loc de munca.
sector 3. Relatii la nr. telefon: gatit, servit masa, culcat, iesit in parc. Pro- at de bucataria italiana. Masa si transport 0724.165.452 activeaza in HoReCa de 7ani doreste sa-
0724.070.265 kosonjunior@yahoo.com gram 9:00 - 17:30, l-v. Salariu 1.300 lei.
1.300 L; 0726.251.442
asigurat, bonus 3% din vanzare. Echipa
tinara si dinamica. Salariu 2.500 L; 387. Bucatar si shaormar pentru fast-
si mareasca echipa. Bucatarie internation-
ala. Salariu atractiv + Tips, Tel: 021.316.61.95/ 021.316.61.96
313. BMC Truck&Bus SA cu sediul 0766.572.341 food in Otopeni. Contract de munca, 0758.119.320 info@vangogh.ro
in Ciorogarla, Ilfov. angajeaza per- 339. Bona zona Rahova Caut doamna julian.manescu@gmail.com salariu atractiv; 0721.462.315
soane pentru posturile: sudor MIg- blanda, calma, cu multa rabdare. Atributii: 412. Bucatar, femeie la vase, om la
Mag, Tig-Wig pt. inox si aluminiu, ingrijeste copil de 1 an, menaj 2 camere si 388. BUCATAR, ajutor de bucatar, pen- curatat legume, ospatar, barman si picol
lacatus mecanic, strungar; calcat rufe. Salariul de inceput 1.300 lei. BUCATAR CALD, RECE, FEMEIE
368. tru restaurant in Magurele Ilfov; angajam pentru restaurant zona Drumul
432. Bucatari pentru restaurant cu 456. Camerista Hotel Boutique &
LA VASE, BARMAN OSPATARITE, servire rapida, contract de munca, pro- Restaurant Cherie (12 camere) angajeaza
0213503671/77/87 0744.248.346 0722.636.364 0723.580.658 Taberei; 0729.977.250 gram de lucru in ture: 08:00 - 16:00, 16:00 camerista. Program atractiv, salariu moti-
office@bmcromania.ro
340. Bona, copil 1 an, Aviatiei, LUCRATOR DEPOZIT 8 ORE, 5 389. BUCATAR, ajutor de bucatar, 413. Bucatar, grataragiu, personal linie,
- 24:30, salariu 2000 lei net cu bonuri de vant. Trimiteti CV-ul pe adresa de mail;
314. BMC Truck&Bus SA cu sediul in urgent, 1.900 L; 021.310.74.03 ZILE/ 2 ZILE LIBERE, SALARIU masa, spor de weekend, decont transport, 0724.262.626 rezervari@cherie-
femeie la bucatarie, vase, pentru restau- femeie spalat vase pentru autoservire 2.000 L; 0743.155.016
Ciorogarla, Ilfov. angajeaza persoane restaurant; 0743.189.187 hotel.ro
pentru posturile: sudor MIg-Mag, Tig-Wig 341. Bona, experienta copil 11 luni, ATRACTIV +CARTE DE MUNCA+ rant in Magurele Ilfov. 0723.580.658 ioana.ciuca@scandia.ro
pt. inox si aluminiu, lacatus mecanic, Dorobanti, urgent, 2.000 L; BONURI DE MASA+PRIME, OFER- 390. Bucatar, Arges/ Bucuresti. Parc de 414. Bucatar, meniu traditional, salariu 433. Bucatari, angajeaza Casa Capsa.
457. Camerista menajera, serioasa, pt.
pensiune in Predeal, urgent,cazare si
strungar; 0213503671/77/87 021.310.74.03 IM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI- distractii Jud Arges, angajeaza bucatar cu atractiv, transport asigurat din Telefon: 0757.645.737 masa asigurate, salariu 1.000 L/luna. Nu
0744.248.346 office@bmcromania.ro experienta. Se asigura cazare si masa, Bucuresti.Pentru detalii sunati sau trimiteti
342. Bona, experienta copil 2 ani, PLATINUM CASINO, CV la adresa: 021.344.77.32 fabiolatur- CV la email, 0721.551.608/ 434. Bucatari, cu experienta salariu
este necesara experienta in domeniu
Pipera, urgent, 2.000 L; 1.000 L; 0722.525.707/ 0766.298.515
315. Bobinatori cu experienta pentru 0726.141.233 ism@gmail.com 0766.357.020 Pantaleis@gmail.com oferit, 2.000 L; 021.780.31.50
motoare electrice angajeaza sociatate 0726.256.070 nicubratulescu@mayahouse.ro
comerciala cu sediul in Chiajna- Ilfovl office@hotelgiuliano.ro
369. Bucatar calificat, program 12 391. BUCATAR, catering, firma de cater- 415. Bucatar, ospatar, barman. Agajam
0722.209.461 343. Bona, baiat 5 ani, 4 h/zi, Timpuri 458. Camerista hotel Hotel de 3 stele
cu 24, pentru Asezamantul Social ing, linie calda, mancare gatita, in cantitati personal pentru terasa/ restaurant in zona 435. Bucatari, local Bragadiru ultracen- angajeaza cameriste si echipieri pentru
Noi, 700 lei. Bona, copil de 5 luni, 10 h/zi, (camin de batrani) al Parohiei Pre- Chiajna-Militari Residence. Posturi
316. Bona - menajera, Bucuresti, Gorjului, 1.800 lei. Guvernanta (cu studii), mari, angajeaza bucatar, cu experienta. tral, angajeaza bucatari si ospatari cu cele doua locatii din Bucuresti, cu sau fara
baiat 2 ani, 10 h/zi, Baneasa, 1.800 lei. cupetii Vechi-anunt valabil numai Salariu atractiv, transport si masa asigu- disponibile: bucatar, barman, ospatar, experienta. 0768.734.834
2.400 L; 021.310.74.03 pentru Bucuresti. 0723.911.161/ femeie la curatenie. Oferim contract cu experienta in domeniu. Relatii la telefon.
0764.185.105/ 0764.949.335 rate, contract de munca; 0736.689.060/ 0374.130.034 H3302-HK@accor.com
021.211.76.26 0722.525.255 carte de munca, 0744.351.595 pavel- 436. Bucatari, ajutor bucatari, ospatari,
317. Bona din provincie pentru 2 copii
gemeni de 7 ani, interna; 0761.318.999 344. Bona, copil 1 an si 3 luni, 9 h/zi, laz@gmail.com ajutor ospatari; 0749.202.000 459. Camerista pt. hotel Parliament 4
Rahova 1.600 lei. Bona (engleza avansat) 370. Bucatar cu experienta pt. restau-
rant in sector 3, salariu atractiv
392. Bucatar, picol, ospatar si salatiera
416. Bucatar, ospatari Restaurant Cen- 437. Bucatari, ajutori bucatari cu experi-
stele, 0730.602.074 www.parliament-
318. BONA pentru copil 1 an, zona Oras copil 3 ani, altul de 4, 8 h/zi, Piata pentru restaurant situat in Piata Rosetti, hotel.ro
Pantelimon - Selgros. Se doreste o per- Romana, 1.700 lei. Bona, copil 1 an 8-10 0730.007.660 cu experienta; 021.313.16.07
trul Istoric angajeaza bucatar, ajutor enta preparate calde pentru restaurant
h/zi, Bereni, 1.600 lei; 0764.185.105/ bucatar, ospatari, picoli, spalator vase, international. Program 2 zile/ 2 zile. Se 460. Camerista, receptionerala JR
soana activa, serioasa, nefumatoare, cu 371. Bucatar de Sushi. Suntem o firma bucatar bufet rece, grataragiu. ofera salariu motivant, CIM 8 ore/zi. Ofer-
experienta in cresterea si educarea copi- 0764.949.335 393. Bucatar, Ramayana catering anga- Motel Otopeni, cu sau fara experienta,
ilor. Salariu se discuta cu ocazia interviului
care face livrarea de mancarea asiatica
jeaza bucatar, program L-V 06:00-14:00, 0723.341.174 im si dorim seriozitate. 0735.234.836/ program in ture, salariu net 1.400, urgent,
345. Bona, in zona Grozavesti, program cu concept nou in piata, si dorim sa anga- 0735.234.838 resurseumane@eka-devel-
0741.205.594/ 0736.858.541 jam bucatari de Sushi cu experianta. bucataria se afla in Sema Park, sector 6. 417. Bucatar, pizzar Restaurant Sos. opment.ro tel. contact: 1.400 L; 0731.545.657
dragos.vladuca@gmail.com intern, salariu neg., de 2.300 L; Contact: tel., mail: ristea.ion@gmail.com
0765.310.011 3.500 L; 0758.068.542 Nordului, angajam bucatar si pizzar,
wvh88@yahoo.com florentina.avram@ramayana.ro restaurant cu specific italian. Asteptam 438. Bucatari, barmani, ospatari Brase-
319. Bona pentru copil de 5 ani, cartier 0746.029.209 461. Camerista, receptionera, la Jr.
Vitan. Cerinte: persoana ordonata, flexibi- 346. Bona, menajera, ingrijitoare batrani, CV-urile pe adresa de e-mail: ria Dines angajeaza bucatari, barmani,
372. Bucatar desert hai sa lucram florentina.avram@ramayana.ro ospatari si personal bucatarie. Asteptam Motel in Otopeni, cu sau fara experienta,
la, calma, nefumatoare, de preferat pen- Bucuresti, pentru familii. Salariul lunar: 0726.731.662 program in ture, salariu net. 1.400, contact
sionara, interesata de colaborare de lunga 1600-2500 lei in functie de experienta. impreuna in cel mai nou si mai inalt luminita.rombel@gmail.com cu drag sa te alaturi echipei noastre.
restaurant din Bucuresti. In familia SHC, 394. BUCATAR, restaurant La mami 0765.348.876 ALEXAN- la tel. 1.400 L; 0731.545.657
durata. Program: l-v 13.00-19.00; Programari interviu la tel. sau CV la email. ristea.ion@gmail.com
2.500 L; 0735.179.929/ grupul din care fac parte Stadio si Social acasa angajeaza bucatar si ajutor de 418. Bucatar. Alege sa fi bucatar DRABRASERIE@YAHOO.COM
0726.392.686 1, vei gasi siguranta, seriozitate si bucatar in Popesti-Leordeni, contract de intr-un restaurant cu specific ital- www.braseriecosbuc.ro
021.223.23.59 office@profiles.ro 462. Cameriste hotel. Hotel Zenix 3
320. Bona pentru sector 2 sau 4, sustinere permanenta, 0731.322.472 munca, conditii avantajoase, rugam seri- ian aproape statia de metrou Dim-
347. Bona, Perla Dorobanti, Mamica roxana@stadio.ro ozitate; 0765.851.559/ 0723.538.729 itrie Leonida; 0724.969.833 439. Bucatari, ospatari Restaurant stele angajeaza cameriste hotel. Experi-
sau 6, program scurt sau lung, cu enta nu este necesara. Cautam si oferim
sau fara experienta. Conditii (stau acasa) caut doamna afectuoasa si cochet sector 3 angajeaza bucatari specif-
energica pentru ajutor in cresterea copi- ic romanesc, ospatari cu experienta; seriozitate. Hotelul este situat in Bucuresti
foarte bune; 0746.157.070 pe sos. Giurgiului, vis-a-vis de Pta Progre-
ilor: 2 ani si nou-nascut. Job pe termen 0744.494.099 fivacom@yahoo.com
lung. Luni-vineri, 9-17,flexibil. Sunati dupa sul, 0722.612.792
321. Bona 2 copii Saftica fetita 1,6 ani,
ora 19 sau mesaj si va sun, 440. Bucatari. Restaurant angajez
baiatul 3 ani. 8-9 ore /zi, luni-vineri. Expe- 463. Cameriste pentru hotel Angajam 3
rienta este binevenita, disponibilitate ridi- 0761.137.818 raluk.baciu@gmail.com bucatari, ospatari, picoli, barman si femeie
serviciu; 0722.611.920/ 0723.506.518 cameriste cu salariu 1.300L, 8 ore, 1 zi lib-
cata, nefumatoare, curata, educata. era pe saptamana. Hotelul FunnyTime
Salariu 2.200 ron. 2.200 L; 348. Bona, Prelungirea Ghencea, cu
experienta pentru un bebelus de 1 luna 441. Bufetier, ambalator Firma de cater- este situat in Calea Vitan nr. 275 (50 m
0722.136.136 ing angajam bufetier, ambalator, Auchan Vitan) cerem si oferim seriozitate,
jumatate, program 8 ore pe zi, salariu
322. Bona 2 copii, zona Mall Vitan Cer- atractiv. 0785.893.521 preparare salate si deserturi, ambalare 1.300 L; 0720.313.151 Hotelfunny-
inte: sanatoasa, energica, apta fizic, comenzi. Program de lucru: luni - vineri time2009@yahoo.com
absolventa minim liceu, nefumatoare, 349. Bona, zona Berceni, program 9 06:00-17:00. Zona Gara de Nord. Experi-
ore/zi, de L-V, salariu neg., de 1.800 L; enta minima obligatorie. 1.700 L; 464. CAMERISTE, hotelul de 5 stele
iubitoare de copii. Luni-vineri 14-21 si
sambata 9-14, total 40 ore pe saptamana. 0765.310.011 0723.793.620 office@bunbun.ro Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste
Oferim si solicitam seriozitate. si personal curatenie, cu sau fara experi-
350. Bona, zona Iancului, program de 5 442. Buldoescavatorist si instalator enta. CV-urile se pot depune personal la
0723.916.926 ore/zi, de luni pana vineri, salariu neg. de gaze, cu permis de conducere. Relatii la: receptia hotelului sau la adresa de email
323. Bona 8 ore Floreasca. Angajez 1.200 L; 0765.310.011 0745.069.814 mentionata; 0743.145.333 hr@shera-
bona 8 ore pt bebelus fetita in varsta de 9 tonbucharest.com www.sheraton-
351. Bona, zona Piata Unirii, program de 443. Buldoexcavatorist, macaragiu, bucharest.com
luni. Caut o persoana responsabila, ones-
ta, in putere, cu experienta si referinte, 10 ore/ zi, de L-V, salariu de 1.800 L; angajam operator buldoexcavator cu per-
fara cazier, iubitoare de copii. Salariu 0765.310.011 mis cat C sau TR si automacaragiu per- 465. Camin de batrani angajeaza asis-
negociabil. 0773.943.963 monica_reve- mis cat. C, asiguram diurna pentru tente medicale cu experienta;
352. Bona- menajera, persoana deplasari in afara Bucurestiului. Salariul 0722.624.264
cu@yahoo.com curata, harnica, credincioasa, raportat la nr. de ore lucrate,
324. Bona 8-10 ore sau 1 sapt. cu 1
isteata, apartament 3 camere, 031.439.71.31/ 0722.259.653 466. Camin de batrani angajeaza femei
central, salariu/ luna, 1.800 L; de serviciu; 0722.624.264
sapt., cu experienta la nou nascut. Accep- 0735.651.325 444. C.T. Media scoate la concurs urma-
tam orice program: 8-10 ore, de noapte,
interna cu 2 wd. libere/luna, interna 1 toarele posturi: ingrijitor, muncitor Casa Rusu angajeaja
467.
353. Bone in Bucuresti in sectoarele 1, 3, bucatarie, muncitor intretinere, relatii la
sapt. cu 1 sapt. Conditii excelente. si 6. Program 8-10 ore sau intern. Salarii menajera pentru Vitantis si
Bucuresti. 2.000 lei. 2.000 L; telefon: 021.667.55.85
1.600-2.500 L 2.500 L; 0760.018.337 gestionar pentru depozitul
021.313.59.59/ 0721.796.468 car- ro.probona@gmail.com 445. C.T. Media, scoate la concurs urma-
men@1hr.ro de langa Poarta Faur 4. CV
toarele posturi: ingrijitor, muncitor la email: 0757.076.765
354. BONE, menajere, ingrijitoare varstni- bucatarie, muncitor intretinere, relatii la
325. Bona experienta, copil 5 luni, ci recruteaza si in regim intern Agentia alexandra.rachisan@mobila-
Universitate, pe luna 1.800 L; telefon: 021.667.55.85
Family Help; www.familyhelp.ro 80 L; casarusu.ro
0726.256.070 0726.198.429/ 021.340.94.45 446. Cablor sisteme securitate cu experi-
326. Bona fetita 2 ani 2 luni, Pipera, am enta, angajam; 0745.669.955 468. CASIER A B C Asigurari-reasigurari
355. Brodeza Coolibri Textile SRL anga- office@securitysistems.ro angajeaza casier, contabilitate primara,
dori o doamna blanda, rabdatoare, nefu- jeaza brodeza. Postul necesita experien-
matoare. Programul initial ar fi de 10 ore registru casa, inventariere polite
ta. Se lucreaza in serie uniforme si 447. Calcator final si interfazic, atelier de 0758.251.190
(8.30-19.00), urmand ca dupa cateva luni echipamente de lucru. Punct de lucru
sa devina part-time (dupa ce fetita merge mostre zona Cotroceni, reprezentanta ioanfeodorenco@yahoo.com
zona Piata Sudului, la 4 min. de metrou. engleza, angajeaza doar pentru mostre,
la gradinita). Pipera-primul Mega; Salariu motivant. 0727.094.844
0723.944.009 mediu placut, salariu atractiv, fara stres, 469. Casier angajeaza SC Colos Cater-
crina.dumitrescu@coolibri.ro nu se lucreaza sambata, bonuri de masa, ing SRL. Relatii la: 0722.402.441
327. Bona in Crangasi Caut o doamna 0733.591.847
356. Broker imobiliar, agent imobiliar 373. Bucatar in aeroportul Otopeni, 395. Bucatar, SC Delarte Food SRL, cu 419. Bucatar. Restaurant Centru 470. Casier Cantina angajeaza casiera
careia ii plac copiii, cu experienta in ingri- Reian Imobiliare Bucuresti, www.reian- angajam in bucatarie: sef bucatar, sediul in sectorul 5, angajeaza bucatar pe Vechi angajeaza bucatar, salariu
jirea copiilor care sa aiba grija de un baiat 448. Calcator textile. Calcator-curatator cu sau fara experienta. Conditii legale,
imobiliare.ro. Venituri bazate pe comision, bucatar, ajutor bucatarie, femeie la vase, sectia cald specific romanesc si interna- avantajos, negociabil dupa textile cu/ fara experienta, program lejer, 8 mediu placut. Se ofera salariu fix, bonuri
de 3 ani, in Crangasi. Activitati strict legate oportunitati de dezvoltare tional. Transport asigurat la terminarea primele 3 luni. Program 8 ore/ zi, 5
de copil, program l-v, 8-10 ore/zi. 1.400 mediu placut de munca, salariu ore/zi, Bucuresti, salariu motivant, 1.500 de masa si masa asigurata.
profesionala,asistenta juridica si financia- atractiv,program luni - vineri / 8 - 16. Va turei, program 2/2, carte de munca. zile/ saptamana, asiguram trans- lei net/luna, angajam si din provincie cu 0753.103.779
L; 0745.613.684/ 0745.613.684 ra, masina de serviciu, aparat foto profe- 2.000 L; 0767.650.770
asteptam sa va alaturati echipei noastre port. Contact: 0773.742.480 cazare asigurata in Bucuresti, 1.500 L;
sional. 1.000 {; 0731.301.900 imobil- 0728.386.999 irinacgs@gmail.com 471. Casier Issa Kebap angajeaza casier
328. Bona intern / extern, copil 7 iare@reian.ro 0735.102.010/ 0734.727.777 con- 396. Bucatar, ajutor bucatar pentru 420. Bucatareasa Friends Pub anga-
luni, Pipera, 2.700 L; tact@arome.work cu experienta in locatia Bd. Lacul Tei nr.
restaurantul Club IDM, full time, contract jeaza bucatareasa cu experienta. Pro- 449. Calcatoreasa cu experienta 113 sector 2. Depuneti CV-ul la adresa
021.310.74.03 357. Brutar Brutarie, patiserie angajam de munca; 021.316.09.62 hr@idm.ro
374. Bucatar la cald Hai s? lucram gram de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigu- (calandru si fier de calcat), pentru spalato- sau pe adresa de email; 021.242.00.54
brutar, modelator si vanzatoare la brutarie, ra transportul. 2.500 L; 0728.197.287/ rie haine in sector 4. Program de lucru o zi
329. Bona interna nefumatoare. Otopeni patiserie situata in Piata Delfinului, sector impreuna in cel mai nou si mai inalt 397. Bucatar, ajutor bucatar sorin.issasupermarket@gmail.com
zona case. Avem o fetita de 2 ani care 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com da (12 ore), o zi nu; 0723.143.502
2, 35 L; 0722.404.622 coltulbrutar- restaurant din Bucuresti. In familia SHC, (femeie), pizzar pentru restaurant office@sifonot.ro
merge la cresa si bebe 4 luni. Ingrijirea 472. Casier benzinarie OMV Electro
ilor@gmail.com grupul din care fac parte Stadio si Social in sector 4. Relatii la tel.; 421. Bucatareasa pentru cantina unui
bebelusului, menaj usor. Colaborare pe 0723.691.608 MegaMall Pantelimon personal cu con-
termen lung, minim 3 ani. Salariu moti- 1, vei gasi siguranta, seriozitate si centru de recuperare Bucuresti; 450. Calcatoreasa interfazic si final, tract munca, nu este obligatorie experien-
358. Brutar si patiser cu experienta pen-
vant, 1.700 L; 0768.543.121/ sustinere permanenta. 0731.322.472 0724.384.753/ 0773.866.998 confectionere cap-coada produse usoare, ta, program avantajos, avantaje (sporuri/
tru a se alatura echipei "La Moldoveanca". 398. Bucatar, ajutor bucatar, cu experi- salariu atractiv, zona Oncologic Fundeni,
0723.155.479 cbarba-rasa@kepler.ro Dorim implicare si seriozitate. Salariu roxana@stadio.ro enta in bucatarie, impinge tava, zona Ste- bon masa, etc.), loc de munca sigur. CV/
422. Bucatareasa cu experienta pentru bip; 0720.267.528 programare interviu la email
motivant; 0763.226.393 375. Bucatar la gratar libanez cu experi- fan cel Mare; 0768.053.009
330. Bona interna Bucuresti, urgent. camin de batrani; 0722.624.264 0745.348.557
Angajam bona interna pt o fetita de 2 ani enta de lucru foarte buna, pt restaurant de 451. Calcatoreasa, calcatorie profe-
359. BUCATAR ajutor bucatar fast food 399. Bucatar, ajutor bucatar, cu/ fara sionala angajeaza calcatoreasa statie/ fier fs5090693mgmt@omv.com
in zona Pta. Muncii.Cautam o persoana angajeaza Mister Kebab. Salariu lux Four Seasons Dorobanti. Cunoastere experienta, zona Banul Manta, sector 1. 423. Bucatareasa gradinita sector 4.
activa, calma, disponibila pentru deplasari Cerinte: organizata, responsabila, sa cu experienta (minim 1 an), Bucuresti sec- 473. Casier cu experienta, pachet salari-
2.000/1.400 si program de lucru foarte mod de lucru profesionist si retete pt sish Detalii la telefon dupa ora 16:00; tor 6. Oferim conditii decente de lucru,
in strainatate. Salariul oferit: intre 2300 si atractiv, masa gratuita, tips. bd. Aerogarii tauk, sish-kebab, kafta, arayes. Salariu 0765.270.047 cunoasca conditiile igienico-sanitare si al motivant, bonusuri in functie de perfor-
3000 in functie de experienta, eventual program flexibil, rugam seriozi-
17a, zona Baneasa; 2.000 L; 4000 lei, 4.000 L; 0722.216.666 fluxul alimentelor, curata, experienta in tate, 1.200 L; 0721.276.145 manta. Pentru detalii; 0731.808.021
0721.129.288 0744.648.379 400. Bucatar, ajutor bucatar, femeie la gradinita minim 3 ani. Pentru programare
376. Bucatar la rece cu experienta pen- vase, ospatar, ospatarita, sofer pentru la interviu, sunati la tel. 1.400 L; 452. Calcatorese. Curatatorie chimica 474. Casier cu pregatire corespunza-
331. Bona interna cu experienta, baietel 360. BUCATAR ajutor bucatar, casier, toare in domeniu si experienta peste 5 ani
3 ani Bucuresti Drumul Taberei, telefon tru restaurant cu specific international situ- livrare la domiciliu, pentru restaurant Casa 0720.702.910 info@gradinitaiilo.ro angajeaza calcatorese femei, la fier se
picol, spalator-vase, salariu atractiv intre at in centru. 0721.200.762/ Diham; 0722.555.245/ 0784.420.072 poate si pensionare 0788.683.683 pentru societate comerciala. Relatii la tel.
0723.388.505 f.nastasie@heineken.ro 1.300-2.500 L, program luni-vineri 08-17. 424. Bucatareasa pentru o CV-urile se pot trimite pe adresa de e-
Sarbatori legale liber. Firma catering. 0730.708.105 cristina.raducu@restauran- 401. Bucatar, ajutor bucatar, femeie la mail; 0746.254.010
332. Bona interna, copil 3 luni, central,
shaormerie, program de 8 ore, 453. Calificat si necalificat, angajez la
Echipa tanara, rugam seriozitate telisabeta.ro vase bucatar pentru bucatarie romaneas- herbariumregia@yahoo.com
2.500 lei. Menajera 8 h/zi, in Dorobanti si 1.200 L; 0770.903.987 haine, 8 ore pe zi, salariu 1.400- 1.200
0741.541.460 ca ciorbe, mancare gatita. Se ofera carte ron, Lujerului; 0729.409.331
Berceni, L-V, 1.800 lei. Bona copil 2 ani si marco.pavel@essgroup.ro 377. Bucatar la rece si cofetar Restau- de munca, program flexibil, salariu nego- 475. Casier in zonele Baneasa,
425. Bucatareasa, cautam femeie pri-
2 luni, 9 h/zi, Dobroiesti, 1.600 lei. Bona rant cu specific international angajeaza ciabil. Cerinte: seriozitate, punctualitate, Cotroceni, Dristor, Cerinte: nu este nece-
copil 4 luni, 6 h/zi, Militari, 1.200 lei. ceputa la gatit si menaj usor in Pipera. 454. Calificati si necalificati, SC anga-
361. Bucatar in bucatarie internationala/ bucatar la rece cu experienta. Laborator organizare. Sector 4 zona Rin Grand, Salariu atractiv si conditii excelente. sara experienta, diploma Bac, program
0764.185.105/ 0764.949.335 jeaza cu forme legale, pentru Bucuresti.
romaneasca, rugam seriozitate la interviu; cofetarie angajeaza cofetar cu experienta, 0724.248.428 contact@restaurantben- 6/8 ore. Beneficii: schimburile sunt facute
0786.223.663/ 0766.798.857 0723.182.719 Salariu motivant, cazare asigurata.
333. Bona interna, 10 posturi, pentru
0721.200.762 cristina.raducu@restau- jamins.ro www.restaurantbenjamins.ro Mihaela; 0785.386.150 in functie de disponibilitatea ta, 1.300 net,
familii deosebite din Bucuresti. Cazare, rantelisabeta.ro 426. Bucatareasa, aj. bucatar, pizzar, bonuri de masa, decont taxi (tura de
362. Bucatar pt. restaurant situat in sec- 402. Bucatar, ajutor bucatar, seara). 1.500 L; 0720.026.156
hrana, transport asigurate de angajator. ospatar, ospatarita, zona Salaj, sector 5. 455. Call center. Cautam operator call
torul 6 . In prezent cautam persoane pt. 378. Bucatar personal pentru bucatarie
Salariul: 2500-3000 Lei. Programari la tel. postul de bucatar si ajutor bucatar. Salariu pizzar, ospatar, picol pentru Cerinte: harnica, amabila, curata. Conditii center, cu sau fara experienta, pentru o
cu/ fara experienta calificare si la locul de companie multinationala. Pachet salarial 476. Casier schimb valutar, conditii avan-
sau CV la mail. 3.000 L; motivant, posibilitate de promovare, Restaurant Casa Anca, Bvd bune, contract de munca si o masa pe zi.
tajoase, cu sau fara experienta, Bucuresti.
0735.179.929/ 021.223.23.59 bonusuri, 0763.717.485 munca, programari interviu luni-vineri, Program luni-vineri 10-18. motivant+ bonusuri de performanta. Fara
sunati la nr de tel.din anunt, sau trimiteti
1 Decembrie 1918, sector limita de varsta. Pentru detalii suna la; Contact tel.: 0726.706.119
office@profiles.ro 3. Relatii la telefon. 0723.219.119
363. BUCATAR Restaurant Bolta Rece, CV la email. 0741.277.755/ 0733.606.584 0726.706.119
334. Bona interna, 12 posturi libere zona Aviatorilor, sector 1 angajeaza 021.346.56.00 info1@ruby.ro http://www.casaanca72.ro/ 427. Bucatari bucatarese pentru restau-
Famileto cauta bone si menajere interne bucatar/ bufetiera experienta min. 3 ani, 0721.333.344 rant cu livrare la domiciliu;
pentru familii din Bucuresti. Se ofera bucatarie rece, salate, deserturi, seriozi- 379. Bucatar salate, hai sa lucram 0737.484.827
masa, cazare, salarii atractive 2000-3000 tate, carte munca, tip zilnic; impreuna in cel mai nou si mai inalt 403. Bucatar, ajutor bucatar. Program o
lei. Comision mic, doar 20 % din primul 0722.527.077 boltarece@gmail.com restaurant din Bucuresti. In familia SHC, zi da una nu. Se asigura o masa pe zi si 428. Bucatari Firma de catering sector 4
salariu. Angajare imediata, 3.000 L; www.boltarece.ro grupul din care fac parte Stadio si Social cafea. Carte de munca pe 8 ore. Salariu angajeaza bucatari, ajutor de bucatar, per-
07246176662 office@famileto.ro 1, vei gasi siguranta, seriozitate si
motivant + tips. Angajam cu sau fara sonal vase. Program de luni - vineri 09 -
364. Bucatar Restaurant cu specific experienta, barman, ospatarite, femeie la 18, 1.800 L; 0727.870.867/
335. Bona iubitoare de bebei cu experi- Romanesc angajeaza bucatar cu experi- sustinere permanenta 0731.322.472 vase, 0770.840.375
roxana@stadio.ro 0765.454.103
enta in domeniu, pentru bebelusul meu de enta salariu 3.000 lei, iar in functie de cali- Panik.pub@gmail.com
11 luni, program luni-vineri, zona Romana ficare si experienta salariul poate creste. 429. Bucatari pentru restaurant italian
(Gradina Icoanei), 0729.850.683 Zona Parcul Tineretului. 0729.391.429 380. Bucatar sau personal bucatarie, 404. Bucatar, ajutor de bucatar Bistro Piata Amzei. Detalii la nr. de tel. dupa ora
ddita5@yahoo.com Casaoprescu@yahoo.com angajez pt. fast-food impinge tava, Volun- Atelier Gourmanderie Pipera, angajam 10. 0733.333.021
tari- Complex Smart Flora; bucatar/ajutor bucatar. 0786.330.880/
336. Bona sector 1 langa parc Herastrau, 365. Bucatar sector 3. Restaurant Alle- 0773.972.356 0723.364.006 430. Bucatari pentru restaurant-catering.
educatoare/ cadru didactic/ studii peda- gro angajeaza bucatar, in Bucuresti, sec- info@ateliergourmanderie.ro Experienta min. 5 ani, seriozitate, cm,
gogice baiat 4 ani. Program 16.30-21.30 torul 3, bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, 381. Bucatar sef si bucatar rece-cald,
cu posibilitate de a ramane peste noapte zona Titan. Experienta in domeniu minim 405. Bucatar, ajutor de bucatar Restau- salariu decent, zona Intercontinental,
ajutor pt. restaurant Excellence. Salariu la Batistei, langa Facultatea de Farmacie, l-v
la cerere. Cerinte: flexibilitate program, 3 ani; 0744.649.177 timp. Oferim si solicitam seriozitate. Zona rant in Parcul Herastrau angajeaza
recomandare, calma, curata etc allegrotitan@gmail.com http://www.restau- bucatar cu experienta si ajutor de bucatar. 06.00-15.30; 0722.288.988
Ghencea, 13 Septembrie, Drumul Sarii; Salarii atractive; 0768.822.926 angajari@qzine-catering.ro
0728.877.290 rant-allegro.ro
0722.506.068 office@excellence.ro
337. Bona urgent, Iancului, copil 1 an, 8 366. Bucatar asiatic si international Sun- www.excellence.ro 406. Bucatar, ajutor de bucatar Restau- 431. Bucatari cu experienta, fie in
ore, 1500 lei. Bona Pipera, 10 ore, copil tem o firma care livrezea mancare asiati- rantul Cucina da Pietro, angajeaza bucataria asiatica, fie in cea internationala
10 luni, 2.000 L. Bona, Aviatei, copil 8 luni, ca cu concept nou si dorim sa angajam 382. Bucatar si ajutor bucatar cu bucatar/ ajutor de bucatar cu experienta in pt. firma de catering vegana. Salariu
10 ore, 2.000 L. Bona, Victoriei, copil 11 bucatar cu experienta minim 3 ani la man- experienta pentru restaurant zona industria alimentara. Trimite-ne CV-ul tau incepand de la 1.500 L, program de lucru
luni, 10 ore, 1.600 L. Angajare imediata. acare asiatica si international. 3.000 L; Piata Muncii, rugam seriozitate; la adresa de email; 0736.140.673 flexibil, echipa tanara si unita,
2.000 L; 0724.617.662 0758.068.542 wvh88@yahoo.com 072903794 office@cucinadapietro.ro 0747.208.080

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
10 23 ianuarie 2017

LOCURI DE MUNCÅ 
511. Casieri, casiere si ospatarita pt. 536. Coafeza Salon infrumusetare anga- 564. Colator-decorator Thor Concept
benzinaria Mol Timpuri Noi, salariu fix, jam coafeza pentru locatiile din zonele angajeaza colator - decorator. Experienta
tichete de masa, bonusuri de performanta Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet in lucrul cu autocolante si materiale pub-
si extra performanta, posibilitate de dezv. salarial motivant si seminarii de perfec- licitare minim 3 ani. Cunostinte de oper-
profesionala. CV la adresa de email. tionare profesionala. 0723.383.315 are PC, cutter ploter, operare laser, CNC.
0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro Zona sector 4, 0730.186.618
512. CDI transport persoane Bucuresti,
537.COAFEZA SI FRIZER PENTRU andreea@thorconcept.ro; adrian@thor-
concept.ro
sector 2, angajeaza soferi pentru curse SALON INFRUMUSETARE ZONA
regulate si ocazionale cu experienta mini- DOROBANTI, SALARIU 1800 - 565. Colegiul UCECOM Spiru Haret
Bucuresti organizeaza cursuri de califi-
ma de 5 ani, soferi pentru microbuz;
0730.333.453 hr@cdy.ro 1500 RONI. SALARIU POATE care pentru urmatoarele meserii: coafor
CRESTE. 0773.893.325 stilist, cosmetician, tehnician-maseur,
513. Chatter, castiguri de peste 1.000 $. coafor, ospatar, bucatar, optician, bijutier,
Program flexibil, abonament gratuit la 538.COAFEZA SI FRIZER PENTRU mecanic auto, tinichigiu, vopsitor auto,
sala. Comunicare in limba engleza, plat- frizer, manichiurist-pedichiurist, stilist, pro-
forme online din strainatate, aspect fizic SALON INFRUMUSETARE ZONA tezist unghii, croitor imbracaminte dupa
placut, 0746.847.466 contact@teamvi- RAHOVA, DRUMUL TABEREI, comanda, tehnician depanator aparatura
sionstudio.ro radio tv si video. La absolvirea cursurilor,
SALARIU 1800 SI 1700 LEI. la cerere se va asigura loc de munca;
514. Chimisti Arcalux.ro angajeaza SALARIUL POATE CRESTE. 021.316.61.95/ 021.316.61.96
chimisti, cunostinte licitatii+SEAP, relatii 0774.043.685
clienti, curierat, facturare, office pc, con- Compania de paza R.O
566.
tabilitate primara. Salarizare foarte buna. SRL, angajeaza agenti de
0723.666.441 arcalux@yahoo.com 539.COAFEZA SI FRIZER PENTRU securitate barbati si femei,
515. CIOBANI, SC Elagro Gostilele
SALON INFRUMUSETARE ZONA cu sau fara experienta,
angajeaza ciobani, ingrijitori animale. TITAN, INACULUI, SALARIU 1800 pentru obiective situate in
Carte de munca si cazare, salariu atrac- LEI SI 1500 LEI. SALARIU POATE zonele: comuna Pantelimon 582. Confectioner incaltaminte Firma
incaltaminte, angajeaza personal pentru
601. Confectionere cu experienta pen-
tiv, 2.000 L; 0722.694.300/ (mai sus de Fabrica tru liniara si calcatorese in zona Delfinu-
0735.129.266 elagrogostilele@gmail.com CRESTE 0724.133.585 prestarea serviciilor de: cusatoare, pre- lui; 0742.032.849
Tuborg), comuna Floresti, gatitoare masa. Sector 4. Nr. de telefon. Gaby.nicolae@gmail.com
540. Coafeza - frizerita, Salon, vad for- Chitila, Otopeni, Bulevardul 0726.158.451
516. CIRCULARIST ajutor circular, tam-
plar universal, salariu intre 1600 - 2500 L mat, sect. 3, angajeaza coafeza-frizerita, Theodor Pallady, Piata Gor- mirea.shoes@yahoo.com 602. Confectionere la masina
in functie de experienta (carte de munca), salariu fix plus comision, C.M., liniara/triplock croitor la curis. Toate pos-
0745.186.925/ 0720.605.668 jului, cartier 23 August, 583. Confectioner textil / croitor /
rog seriozitate, 0763.692.398/ statia de Metrou Tineretu- turile necesita experienta. Punct de lucru
0773.887.548 croitoreasa cu experinta, cu cunostinte in la 4 minute de metrou Piata Sudului.
541. Coafeza / frizerita pentru salon Dru- lui. 0734.444.411 anga- realizarea produsului cap ? coada, pentru
bajenarumarian08@gmail.com mul Taberei. Ofer 50% + carte de munca. productie de confectii textile (dama, bar- Detalii la 0727094844. 0727.094.844
Rog seriozitate. Urgent; 0722.325.546
jare@companiadepaza.ro bati, copii). Contact atelier; crina.dumitrescu@coolibri.ro
477. Casier si personal bucatarie Park- 495. Casiera draguta pt. magazin GSM 517. Circularist atelier mobila Atelier de
tanara fara experienta, prezenta obligato- mobila la comanda din pal melaminat 567.Compania de paza R.O 0730.170.475
Lake Cautam si angajam colegi harnici si 542. COAFEZA, hairstylist cu experien- art.broderie01@gmail.com 603. Confectionere masina liniara per-
entuziasti pentru locatia Uncle John din rie placuta. Magazinul nostru GSM din cauta circularist si montatori. Candidatul ta, pt. coafor Cosmopolitan Spa Beauty SRL, angajeaza operatori manent sau colaboare, conditii bune de
ParkLake (Parc IOR) pentru bucatarie si Jiului Nr. 9 sector 1, 2 luni pregatire 600 ideal trebuie sa aibe experienta in dome- Center sector 3, se lucreaza o zi da una dispeceri (monitorizare 584. Confectioner textil brand renumit munca, sector 2. Nu trebuie mare experi-
casierie. Program flexibil full si part time, L,apoi 1.200 L, 1.200 L; niul mobilierului la comanda. nu, duminica liber, se ofera salariu fix sau Angajam confectioner textil in sectie de enta; 0726.322.062
salariu, bonusuri si masa inclusa, 0736.431.400 office.johnspho- 0723.248.684 video), pentru obiective productie confectii dama, brand
comision; 0768.410.983 office@cos- cladiri de birouri situate in
0742.219.021 office@unclejohn.ro negsm@gmail.com mopolitanspa.ro www.comopolitanspa.ro romanesc renumit, in Bucuresti, zona 604. Confectionere masina simpla,
518. CIRCULARIST, montator PAL, zonele, Pipera, statia de Rahova, Electromagnetica. Salariu si triplok, calcat, sala croit, maistru sef cu
478. Casier, casiera pentru magazin non 496. Casiera magazin alimentar sector tamplar, full time, carte de munca, 2.800 conditii atractive. 2.000 L;
3. Angajam casiera in zona metrou Tim-
543. Coafeza, frizer, manichiurista, cos- metrou Eroii Revolutiei, experienta, urgent, salariu 1.500 - 2.000
stop, zona Piata Victoriei, loc de munca L; 0721.693.400 meticiana pt. salon zona Piata Ramnicu statia de metrou Aurel 07999101999 office@styland.ro Lei, bonuri transport, CM;
stabil; 0768.961.983 puri Noi (str. Nerva Traian), program 8 ore
pe zi, 1.400 L; 0723.191.877/ Sarat; 0721.555.354 Vlaicu, strada Avrig (Bucur 0770.629.057/ 0729.977.356
mmemarket6@yahoo.com 519. Circularist, salariul 2.500-2.800, 585. Confectioner textile Agentie de
0724.602.909 danisichitiu@gmail.com angajam facturista in domeniul de pal 544. Coafeza, manichiurista, cosmeti- Obor). Va rugam trimiteti publicitate cauta persoane dornice sa se 605. Confectionere masini liniare,
479. CASIER, descrierea postului: va melaminat si accesorii de mobila, salariul ciana pentru salon cu vechime 13 ani, cv-uri pe adresa de mail afirme in domeniul productiei de textile triplock, cu experienta, si calca-
497. Casiera si vanzatoare Ambrozie 1.500-1.800, angajam operator masina personalizate la atelierul din cartierul
interactiona direct cu clientul, va da detalii Angajam vanzatoare pentru magazin. conditii avantajoase, zona Salajan; sau contactare telefonica: torese. Zona Viilor;
despre meniu, va marca pe casa, incasa cant abs, salariu 1.700-2.000, angajam 0766.662.966 Berceni (Bd. Brancoveanu). Relatii la; 0767.469.026/ 0722.598.934
Program in doua ture 8 ore, salariu 1.400 muncitor necalificat, salariu 1.300-1.500, 0734.444.411 0724.901.749 office@okydoky.ro
bani si da rest. Calitati: rezistenta la stres, lei, magazin situat in zona Camil Ressu
sociabil, comunicativ, bun executant 68, sector 3. tel: luni - vineri intre 09.00- angajam vanzatoare, 1.300-1.500; 545. Coafeza, stilist cu experienta, angajare@companiade- 606. Confectionere si modeliere Firma
0720.228.877 salariu 2.500 si comision in functie de paza.ro 586. Confectioner textile si croitor con-
0730.637.368 recrutare@simtop.ro 18.00. 1.400 L; 0727.461.353 iza- fectioner. Atelier in Tunari angajam con- confectii zona Vitan, angajeaza confec-
ymel@yahoo.com performanta, salonul este in sector 1; tionere si modeliere. Se acorda salariu,
480. CASIER, vanzator restaurant, 520. CIRCULARISTI pentru productie 0732.416.777 568. Compania Romprest Service S.A. fectioner textile salariu 1.700 ron si croitor
mobilier la comanda din pal melaminat. confectioner salariu 2.500 ron program bonuri de masa. Relatii la telefon;
asigura gestionarea incasarii banilor, 498. Casiera, Supermarket Oval anga- angajeaza: tractoristi si soferi profesionisti 0723.642.453
Experienta constituie un avantaj in sta- 546. COAFEZA. Angajez coafeza sa stie cu atestat si cartela tahograf pentru punc- flexibil, multiple avantaje, 2.500 L;
respecta timpii de servire, sugereaza pro- jeaza casiere, experienta in mag alimen- 0751.189.169/ 0757.029.287 Ioanaca-
duse. Asigura si pastreaza curatenia in tar, dinamice, apte de munca, serioase si bilirea salariului. Progr L-V de la 8-18. In si frizerie, cu experienta pentru salon, tul de lucru din Chitila-Ilfov, informatii la 607. Confectionere, confectioneri,
Incinta Faur sect 3. Carte munca, zona Brancoveanu, vad format. Ofer con- tel. 021/490.20.10 si la sediul societatii pustinschi@yahoo.com
zona de servire, raspunde de aspectul punctuale. CM, prime, bonusuri, prog: 2 calcatori, calcatorese, persoana
produselor. 1.700 L; 0743.155.016 zile: 6-20 si 2 zile liber, pt. mag. Crangasi 0766.638.967 tract de munca. Rog seriozitate; din str. Fortului nr. 31, Chitila-Rudeni, jud. 587. CONFECTIONER, masina sim- sala croit, tehnolog cu experiem-
ioana.ciuca@scandia.ro sector 6, 1.500 L; 0771.415.022 0734.548.871 Ilfov; muncitori necalificati - salubrizori pla, triplock, masa croit, munci- ta, salariu atractiv;
521. Cizmar, cu experienta (nu talpuitor) pentru oras Chitila; sef echipa salubritate tor necalificat, bonuri de masa;
pt. atelier reparatii incaltaminte,zona 547. COAFOR, Salon infrumusetare stradala pentru sectorul 1 si 5, informatii 0771.562.365
481. Casier, casiera pentru spalatorie 499. Casiera, bucatar la rece, barman 0727.387.435
auto, salariu fix, contract de munca. Teatru independent angajeaza casiera. Piata Sudului- Sun Plaza, zona Sebastian angajeaza coafeza cu la tel. 021.668.10.50 si la sediul societatii 608. Confectionere, croitoreasa si
Relatii la nr. de tel. 0773.725.957 mag- Restaurant cu specific international anga- 0721.986.466 experienta. Conditii avantajoase. Tel., din str. Izbiceni nr. 117-119, sector 1, 588. Confectioner, calcator, muncitor
jeaza bucatar la rece si barman, 021.430.21.75 Bucuresti. Persoanele interesate pot muncitoare necalificate, pentru atelier,
icwash04@yahoo.com necalificat pentru dat semne. Oferim con- croitorie; 0730.820.120
0721.200.762 cristina.raducu@restau- 522. Clienta falsa, SophistiCat face transmite CV-ul la adresa de e-mail; tract de munca, salariul 1.000 -1.400 lei,
482. Casier, casiera Shop & Go din rantelisabeta.ro ultimele angajari: mai sunt 10 posturi 548. Coafor, frizer cosmetica, masaj cor- 021.668.10.50 recrutare@romprest.ro bonuri de masa. Zona Militari, sector 6.
disponibile pentru cliente false. Atributii: poral unghii false inchiriez sau procent 609. Confectionere, muncitori necalifi-
zona Baneasa. Asteptari: seriozitate, 0729.025.741 cati pentru pliaj si masa de croit, personal
determinare, responsabilitate. 1.400 L; 500. Casiera, vanzatoare Aviatiei Avem intretinerea atmosferei in club. Se 50% Calea Victoriei vad format; 569. Compania Romprest Service S.A.
nevoie de persoane serioase, dornice de oferasalariu fix plus bonusuri, contract de 0728.832.539/ 0744.272.515 angajeaza: mecanic auto; masinist utilaje 589. Confectioner, croitoreasa cu pentru munca la domiciliu pt. atelier de
0742.602.602 s.mantarau@gmail.com confectii in Prelungirea Ghencea, con-
munca si de un loc de munca stabil. Con- munca 0726.502.515 cale si terasamente. Informatii la tel. si la experienta pt. atelier creatie vestimentara
483. Casier, lucrator comercial pt. lant ditii civilizate, program 8-9 ore/zi. Necesar 549. COFETAR ajutor de cofetar, vanza- sediul societatii din Str. Fortului nr.31, 1.800 L; 0724.970.248/ tract munca, tichete masa, 07.00-15.30
magazine non-stop de proximitate, 2 minim de experienta. Nu se lucreaza in 523. Club Stefan cel Mare Melodia tor si persoana pentru curatenie pt. cofe- Chitila-Rudeni, jud. Ilfov. Persoanele 0722.377.256 0786.036.868/ 0786.374.524 creast-
magazine zona Dorobanti si 2 magazine weekend si de sarbatori, 1.500 L; angajeaza manager club cu expe- tarie, ne marim echipa. Se asigura carte interesate pot transmite CV-ul la adresa yle_romania@yahoo.com
zona Aviatiei. Program 12 ore in ture de 0769.001.040 catalin.scarlat@clicmar- rienta in domeniu, rugam seriozi- de munca 021.324.95.54/ de e-mail 021.490.20.10 590. Confectionera croitorie dama-
ket.ro tate; 0724.903.794 0722.459.539 angelinacofe@yahoo.com recrutare@romprest.ro atelier Laura Olteanu Atelier Laura 610. Confectionere. Atelier confectii
zi si de noapte sau doar zi/ noapte. Olteanu angajam incepand cu 1 februarie textile angajeaza confectionere. Program
Salariu 1500 net + 50/luna prima, 1.500 501. Casiere pentru hotelul de 5 stele confectionera si modeliera pentru rochii 8.00 - 16.00 L-V. Relatii 0721.688.875
L; 0799.808.899 Sheraton Bucuresti, 2 posturi. Experienta de seara si mireasa. Program 7.30-16.00
office.cmd@yahoo.com si cunoasterea limbii engleze este obliga- L-V, concediu 21 zile, salariu functie de 611. Confectionere. Firma confec-
torie. CV-urile se pot depune personal la experienta, 0722.742.049 office@lau- tii textile tehnice Apaca sectorul
484. Casier, vanzatoare linie calda receptia hotelului sau la adresa de email raolteanu.ro 6, Bucuresti, anagajeaza confec-
salariu de la 1.600, bonusuri. Angajam mentionata; 0742.081.800 hr@shera- tionere textile/ pielarie cu experi-
ajutor bucatar salariu de la 1600, tonbucharest.com www.sheraton- 591. Confectionera pentru masina de enta. Se apreciaza folosirea
bonusuri. Angajam femeie vase /legume bucharest.com cusut industriala, lucram saci, huse, pe masinilor speciale (2 ace,
de la 1200. Asiguram transport seara si operatii si la norma. Solicitam experienta
masa, 0726.337.470/ 0732.116.116 502. CASIERE pt. spalatorie auto zona si rapiditate la lucru. Oferim carte de uberdeck, cusatura frantuzeas-
Office@la-piatza.ro D-na Ghica, angajam in conditii avanta- munca, bonuri de masa, cadura si aer ca). Program de lucru: 8 h/zi de
joase, programul si salariul se discuta la condit. 0722.411.446/ 0722.232.852 luni pana vineri; - contract de
485. Casier. Alege sa fi casier intr- interviu 0760.734.773/ 0727.440.913 office@asined.ro munca pe perioada nedetermina-
un restaurant cu specific ital- ta, norma intreaga; salariu net
ienesc, aproape statia de metrou 503. Casiere si fete la servire. Restau- 592. Confectionera, croitoreasa, cal- incepand de la 1.350 Lei pana la
Dimitrie Leonida; 0724.969.833 rant din Mall Baneasa angajam casiere si catoreasa in atelier confectii dama, pro- 1.800 Lei, in functie de experien-
fete la servire. Salariu 1500 lei, transport duse la comanda si in serie mica, cu ta; - tichete de masa garantate in
486. Casier. Epiesa.ro angajeaza casier/ asigurat si masa zilnica. Program 15 zile experienta in domeniu de minim 5 ani. valoare de 200 Lei; - tichete
operator introducere, prelucrare si vali- pa luna. Detalii la tel.: 0724.456.545 Salariu excelent. Metrou Aurel Vlaicu. cadou/ prime acordate pentru
dare date cu experienta in domeniu. 0724.580.742 modadora@yahoo.com ocazii speciale: Craciun, 8 Mar-
Salariu atractiv, in functie de experienta. 504. Casiere, salariu 1.500 Ron, o tie, Paste; - conditii deosebite de
Asteptam CV-urile pe adresa de email, zi cu o zi; shaormari cu experien-  munca, ambient, sala de mese,
ta- 2.000 Ron; personal bucatarie vestiare; 0763.629.862 confec-
office@epiesa.ro pentru fast food; 0734.225.024 593. CONFECTIONERE tii.tehnice@yahoo.com
487. Casier. Teatru independent anga-
jeaza casier pentru casa de bilete;
505. Casieri angajam pentru Bucuresti, (CROITORESE) CU EXPERI- 612. Confectioneri in masina simpla
zona Lujerului. Program: L-V- 8h/zi. Nu ENTA PENTRU MASINA
0721.200.762 necesita experienta in domeniu. Cerinta: de cusut, triplok, stafir, butoniere, nasturi
488. Casiera angajam, sofer - deliveri,
diploma de bacalaureat 1.200 L; LINIARA, TRIPLOK, pentru fabrica de confectii textile. Salariu
si tichete de masa, mediu de lucru placut,
0725.132.217
personal bucatarie cu experienta, pentru ionut.dragoi@passion4work.ro 524. Coafez, frizer Inchiriere scaun. 550. Cofetar angajez pentru preparatie. 570. Companie internationala
UBERDEK, SE APRECIAZA zona Viilor; 021.424.62.93
fast-food; 0721.525.315 FOLOSIREA MASINILOR SPE-
506. CASIERI part-time angajam pentru Salon YO, zona Militari, ofera spre Relatii la numarul de telefon angajeaza agent de vanzari pen- 613. Confectioneri 60, imbracaminte
489. Casiera pentru spalatorie-vul- un important din Bucuresti, zona Lujeru- inchiriere post de lucru pentru coafor/friz-
er. Conditii avantajoase. Pentru informatii
0722.400.481 tru promovarea si vanzarea car- CIALE (2 ACE, ELASTIC, pe operatii, 1 spanuitor sala croit si 6
tilor editoriale, salariul incepand
canizare, zona Drumul Taberei;
0744.377.851/ 0766.980.218
lui. Program: L-V, 18-22. S-D, 10 h/zi.
1.200 L; 0720.534.815 suplimentare la tel. 0723.438.964/ 551. Cofetar cu experienta pentru cofe- de la 1.500 L; 0784.863.430 NASTURI, CHEITA, modelieri (produse cap-coada), 3 ani
experienta. Salarii 1325 - 2000 lei, plata
ionut.dragoi@passion4work.ro 0769.693.992/ 02143405992 tarie sector 4, zona Big Berceni, carte de
munca, salariu negociabil in functie de
BUTONIERA, ZIG ZAG) ZONA in acord individual., acordam tichete
490. Casiera responsabila pentru 571. Companie austriaca angajeaza
restaurant, Stirbei Voda, rugam seriozi- 507. Casieri pentru salile de jocuri Admi-  experienta; 0753.866.080 agenti securitate pentru Bucuresti, salariu PIATA DELFINULUI SECTOR masa, ab. transport. 0722.430.831/
021.337.15.13 personal@conflux.ro
tate, interviu intre orele 10-17; ral si Tip&Cash. Cerinte: persoana activa,
552. Cofetar cu experienta, si ajutor
motivant, seriozitate, punctualitate, con- 2; 0784.444.888
0723.344.228 amabila si sociabila, cunostinte operare 525. COAFEZA (COAFOR)- cedii platite si contract legal pe perioada 614. Confectioneri imbra-
calculator, studii medii. Oferim: salariu cofetar, femeie la curatenie, in laborator nedeterminata; 0761.237.609/ 
491. Casiera solar sector 3. Angajam competitiv, bonusuri, bonuri de masa, ANGAJEAZA ACS- BEAUTY modern cofetarie, zona Dristor, si vanza-
0770.318.697 office@royalservicesecuri- caminte lucratori sala
toare cofetarie, sect. 2. Salariu atractiv.
receptionere pt studio bronzare, varsta
pana in 30 ani, aspect fizic placut, comu-
posibilitati reale de avansare. Nu este
necesara experienta. Detalii la tel. sau
EXPERT PENTRU SALON SIT- Program 6.00-14.00, 0725.579.564/ ty.ro 594. CONFECTIONERE (croitorese)
cu experienta pt triplok si uberdek, pro-
croit, calcatori interfazic si
CV la adresa de e-mail: 0749.056.492/ UAT IN SECTOR 2. SE ASIGU- 0733.060.234 gram de 8 ore, zona Pantelimon sector final, angajeaza Passo
nicative, energice, amabile, sa respecte 572. Companie catering multinationala Company, firma fondata in
2. Urgent; 0784.444.888
sarcinile impuse de fisa postului. Cv cu
poza la email. 0763.643.015 Solarvip-
0799.600.358 hr@admiral.ro RA CONTRACT DE MUNCA. 553. Cofetar pentru preparative, decor angajeaza in Otopeni : bucatarii, ajutor
1994, specializata in pro-
bucatar, spalator vase, personal curate-
studio@gmail.com 508. Casieri si lucratori comerciali, 2 TELEFON SAU FACEBOOK: si martipan in sectorul 3. 0722.167.070
nie, gestionar/ subgestionar, incarcator/
595.Confectionere angajam ductia de costume de cali-
casieri si 2 lucratori comerciali pt. maga- confectionere textile,
492. Casiera cu experienta pentru zin Shop&Go (Mega Image) zona Militari, ZOOM ACS; 021.242.04.26/ 554. Cofetar pentru un laborator de descarcator.Detalii la: 0786.553.636/
masiniste cu experienta,
tate pentru barbati, sos.
restaurant Speed Pizza din Cora Pante- sector 6, experienta constituie un avantaj.
Salariu avantajos 0749.010.773
0763.100.030 cofetarie din zona Pipera, langa statia de
metrou Pipera. Cerinta: calificare in
0729.866.645 evenimente@ansamble.ro
modelier, personal pentru Morarilor nr. 1, sector 2,
limon, fire comunicativa si spirit de 573. Complex rezidential Park Resi- ambalat. Decont transport incinta Postavaria Romana,
danarov@yahoo.com  domeniu. Contract pe perioada nedeter-
echipa, program full time in ture, salariu
minata de timp. 2.500 L; dence 5, (Sos. Straulesti) angajeaza + bonuri masa. Zona Mili- metrou Costin Georgian,
fix si bonuri de masa; 0734.989.958 509. CASIERI, casiere pentru un impor- supraveghetor/ antrenor sala de fitness. contract munca nedetermi-
526. Coafeza angajeaza salon mod- 0720.534.815 tari. 0734.522.529
493. Casiera cu experienta, ne marim
tant hipermarket din zona Berceni. Nu ern, cu vad, in sectorul 3, zona Piata ionut.dragoi@passion4work.ro Pachet de beneficii atractiv. Va rugam sa nat, salariu atractiv,
necesita experienta in domeniu. Program: Trapezului, metrou, mediu de lucru pla- trimiteti CV-ul la adresa email. Pentru 596. Confectionere Brandul Kokitime tichete de masa;
echipa, salariu motivant, bonusuri in func- 8h/zi. Cerinta: diploma de bacalaureat, 555. Cofetar (bombonier) angajeaza
tie de realizari, service-ul se afla in sec- cut, carte de munca, 0761.434.582 detalii, sunati la: 021.407.52.35/ isi mareste echipa cautam confectionere
1.100 L; 0735.311.531 Cofetaria Capsa. Telefon: cu experienta/personal masa de croit 0722.645.115/
torul 2, salariu minim 1.400 L; 0752.119.935
0765.691.589
recrutare@passion4work.ro 527. Coafeza care sa cunoasca si friz- 0757.645.737 resurse.umane@ramadanorth.ro salarii atractive mediu de lucru profesion- 021.255.51.10
erie, cu experienta de minimum 3 ani, ist, locatia in incinta IOR 2, Theodor Pal-
510. Casieri, benzinarie statie Mol sec- 556. Cofetar cu experienta in realizarea lady nr. 287, et 1, 0760.086.115/ 615. Confectioneri incaltaminte Soci-
494. Casiera cu experienta, operator pc pentru salon situat in zona Drumul 574. CONDUCATOR Bobcat, pentru
tor 6 salariu fix + tichete de masa + prajiturilor, torturilor pentru evenimente si 0769.249.680 etate Comerciala angajam confectioneri
pt. Sienna int. cu sediul in piata de gross bonusuri de performanta, posibilitate de Taberei. 0745.775.511 Mar- statia de sortare a deseurilor Glina. Califi-
ius33_2004@yahoo.com in realizarea de candy bar, carea de stivuitorist constituie un avantaj. incaltaminte, salariu atractiv, program de
Berceni, programul este L-V 7-16, S 7-14. dezvoltare profesionala. Solicitam seriozi- 0721.200.762 cristina.raducu@restau- 597. Confectionere masina liniara cal-
Rog CV 1.300 L; 0721.271.046 vic- tate. Se lucreaza 12 ore pe zi/ 3 zile cu 3 Relatii zilnic numai intre orele 08-17 de L- lucru flexibil; 0722.269.718 gindescrist-
528. Coafeza cu experienta in zona Bra- rantelisabeta.ro V. Oferim bonuri de masa, 2.000 L; cat pentru atelier confectii imbracaminte ian@gmail.com
torgrigoras67@gmail.com zile, 0769.220.414/ 0747.924.794 dama zona Militari. Salariu motivant
gadiru. Salon nou exclusivist. 0744.324.268 comagrab@yahoo.com
0766.447.538 557. Cofetar pentru un lant de cofetarii 021.434.88.48/ 0747.501.279 616. Consilier imobiliare Agentia Imobil-
din Bucuresti. Program 2 schimburi, 575. Conducator auto cu atestat iara Real Media, cu sediul in Bucuresti,
529. Coafeza cu experienta minim 1 an, necesita calificare in domeniu, 2.000 L; 598. Confectionere masina simpla, Drumul Taberei, strada Sibiu nr. 18, anga-
transport marfa si muncitor incar- triploc, calcat, cu experienta;
salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 0720.534.815 cator pentru firma de salubrizare, jeaza consilier imobiliare cu sau fara
ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, ionut.dragoi@passion4work.ro 0722.355.673/ 0770.775.910 experienta. Se ofera telefon, laptop, masi-
tel. intre orele 8.30-15.30;
una nu. Weekend da, unu nu, zona 599. Confectionere pentru atelier mic na pentru deplasari. 0722.200.209
metrou Gorjului, 0724.357.422 558. Cofetar, ajutor cofetar in cofetaria 0799.465.421
de confectii. Oferim salariu, bonuri si catalintanase50@yahoo.com
noastra din Urziceni. Laboratorul nostru
functioneaza de 20 ani cu servicii si pro- 576. Conducator auto 3,5 to si livrator transport. Zona Crangasi;
530. Coafeza cu experienta. Postul 617. Consilier juridic pt. dezvolta-
duse apreciate in intreg judetul si totodata pe mica distributie cu experienta 0720.999.375
disponibil are un program flexibil intr-un tor imobiliar. Conditii de munca si
mediu placut. 0732.987.568 salondi- Bucuresti. Tel., 0728.320.573/ si domiciliul in Bucuresti pentru fabrica
600. Confectionere triplock si liniara salarizare avantajoase. CV la
vin@yahoo.com 0728.320.573 producatoare inghetata; 0746.206.451/
croitorie Pantelimon - Mega Mall; email; 0731.738.248
elmirani.impex@yahoo.com 0746.149.406 0788.197.260 gabriela@metropolitanresidence.ro
531. Coafeza pentru salon cu vechime 7
ani, vad bun, clientela formata; 559. Cofetari Cofetaria Alice, zona Piata 577. Conducator auto pentru auto-
0766.442.951 Iancului, angajeaza cofetari. Asteptam camion cu macara, zona Bucuresti. Alte
CV-urile dvs. la adresa de mail; bonificatii in functie de performante,
532.COAFEZA PENTRU SALON DE 0752.318.103/ 0723.704.357 resurseu- salariu 2.500 L; 0728.773.608
mane@cofetariaalice.ro
INFRUMUSETARE ZONA OBOR, 578. Conducator auto si muncitor
SALARIU 1800 LEI. SALARIU 560. Cofetari-patiseri cu experien- incarcator pentru firma de salu-
ta si modelator in martipan pen- brizare. Tel. contact intre orele
POATE CRESTE. 0773.893.325 tru cofetarie cu renume, salariu 8,30 - 15,30; 021.450.00.24/
foarte atractiv+bonuri de masa. 021.450.00.26
533. COAFEZA PENTRU SALON Relatii la tel.; 0732.672.654
INFRUMUSETARE ZONA PROGRE- 561. Colaboratori Uber Societate
579. Conducator auto. Angajez sofer
profesionist, categoria C + E, cu atestat
SUL- BERCENI, SALARIU 1800 partenera Uber ofera colaborare cu soferi profesional valabil si experienta, transport
RON. SALARIU POATE CRESTE si detinatori de masina proprie. intern, 0724.252.013/ 0723.770.877
0769.767.026
0761.647.108 Nicolaemihai1988@yahoo.com 580. Conducatori auto. Angajez soferi
534. Coafeza Regal Salon, Sector 3, 562. Colaboratori, Atelier confectii cat C + E pt trafic intern, extern( tur-retur)
Zona Vitan, angajeaza coafeza cu experi- dama cauta colaboratori pentru sau pe comunitate.. 0723.753.231
enta. Program 1 zi / zi, salariu fix + CM. executie produse Lonh sau
Tel: 0764.430.800 intern. Zona Bucuresti; 581. Confectii Textile. Angajam 4 con-
0766.070.010 fectionere pentru Triplok, Liniara,
535. Coafeza Salon aflat in sectorul 5, Uberdek. Calcat. Adresa: Bd. Ghencea
zona Prosper, angajeaza coafeza cu 563. Colator publicitar, operator Nr.134, Sector.6 Bucuresti (vis-a-vis de
experienta. Oferim salariu fix plus comi- imprimanta si cutter ploter pen- stadionul Steaua). Program Luni - Vineri
sion, program o zi cu o zi. Detalii la tel. tru firma productie publicitara; 07:00 -15:30 0726.995.462/
0724.961.074/ 0726.841.139 0723.294.972 0785.888.850 office.lazo@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 ianuarie 2017 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 11
LOCURI DE MUNCÅ 
658. Cony Instal expert in instalatii indus- 681. Croitoreasa Atelier cu vechime de
triale, angajeaza instalatori, sudori, laca- 7 ani, zona Piata Romana, angajam
tusi, salariu motivant 0728.837.774/ croitoreasa pentru produs cap coada si
0737.123.789 serii mici. Program: luni - vineri: 8.30 -
17.00, salariu si carte de munca.
 0748.119.171

659. COSMETICIAN ANGA- 682. Croitoreasa haine de dama serie


mica, trebuie sa stie sa lucreze un produs
JEAZA ACS- BEAUTY EXPERT cap-coada (fara taiat). Atelierul este in
PENTRU SALON SITUAT IN Prelungirea Ghencea, salariu 2.000 L,
program flexibil, 0733.979.726
SECTORUL 2. SE ASIGURA
CONTRACT DE MUNCA. TELE- 683. Croitoreasa lucrator masina. Miss-
Grey.ro angajeaza modelier, lucrator in
FON SAU FACEBOOK: ZOOM masina, croitoreasa care sa faca produs
ACS; 021.242.04.26/ cap coada articole de dama. Carte de
munca, program 8 ore, luni-vineri, conditii
0763.100.030 frumoase de lucru; 0726.299.833 con-
tact@missgrey.ro

684. CROITOREASA modelier pt. atel-
618. Consilier vanzari magazin alimen- 637. Contabil Restaurant international 660. Cosmeticiana (ceara tradition-
ala) si manichiurista pedichiurista cu ier de creatie. Oferim conditii ideale si
tar, bauturi, crama. Cautam colegi si zona Aviatiei angajeaza contabil cu expe- experienta minim 3 ani, pentru Salon placute desfasurarii activitatii de croitorie.
colege, pentru 3 magazine: magazin mic rienta, norma intreaga pentru contabilitate Piata Romana, vad format. Program in Salariu atractiv, sambetele si orele supli-
alimentara, magazin de bauturi si pentru primara, retete, sa stie sa lucreze intr-un ture, carte de munca; 0722.237.209/ mentare platite corespunzator + bonusuri; 703. CURIER - livrator. Angajam curier 730.DOAMNA PENTRU CURATENIE, 751. Educatoare calificata debutanta
cramele Murfatlar.Experienta minima in soft gestiune. Salariu motivant; 0723.614.861 0761.499.385 (livrator) restaurant sushi. Angajam sofer pt. gradinita particulara, zona Carrefour
domeniu. Asteptam CV-urile la adresa de 0735.234.838 resurse.umane@legre- Alexandru.badea91@yahoo.ro cu experienta, permis categoria B, studii SALON INFRUMUSETARE ZONA Orhideea. Salariu net 1.700 L. Va rog
mail. Informatii la tel: 0746.203.752 nierapain.com.ro 661. Cosmeticiana cu experienta si in medii, pentru servicii de curierat in TITAN, INACULUI 0724.133.585 trimiteti CV la adresa de email, 1.700 L;
liana.scarlat@cru.ro www.legrenierapain.com.ro masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita 685. CROITOREASA pentru atelier Bucuresti, Restaurant Chico Chillout, 0722.750.759
program 1 zi da una nu, 1 weekend da retusuri, zona Gara Basarab, carte de 1.400 L; 0733.324.426 chill- 731. Doamna foarte serioasa pentru office@gradinitasmiley.ro
619. Consilier vanzari magazin rochii de 638. Contabil SC Primosal SRL anga- unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou munca, program bun. Salariu, 2.500 L; outchico@gmail.com menaj, indiferent zona in care locuieste
mireasa Descrierea postului: vanzarea si jeaza contabil, cunostinte contabilitate pri- Gorjului; 0724.357.422 0763.643.407 www.chicochillout.ro (preferabil sa nu aiba locuinta); 752. Educatoare gradinita particulara,
promovarea produselor (consiliere dinam- mara si facturare. Se ofera salariu avan- office@cmstill.ro 0729.778.702 zona Trapezului, 1 Decembrie 1918:
ica), atributii legate de gestiunea magaz- tajos si bonusuri. Va rugam trimiteti CV-ul 686. Croitoreasa pentru retus, program 704. Curier pentru livrare si ridi- angajam educatoare pentru grupa de
inului, atributii legate de curatenia la locul dumneavoastra pe adresa noastra de 662. Cosmeticiana cu experienta in flexibil, contract de munca, salariu avan- care colete in sector 3. Detinator 732. Doamna pentru ingrijire batrana copii cu varsta intre 2 ani si 4 ani full time,
de munca. 0730.403.275 office@calin- email; 0371.341.244 epilare definitiva pt. centru de infru- tajos; 0736.134.925 permis cat. B, minim 2 ani. Put- Mizil Se cauta o doamna disponibila 2 studii de specialitate finalizate, peda-
office@primosal.ro musetare BettyBlue pentru ipl, spl, epilare ere de munca. Rezistenta la pro-
events.com gram prelungit. Salariu 1.300 lei saptamani pe luna pentru a avea grija de gogie, psihologie, 1 L; 0751.171.629
traditionala, tratamente faciale. Salariu fix/ 687. Croitoreasa Stada Boutique anga- o persoana in Mizil, Prahova. Persoana manager@diamondkids.ro
620. Consilier vanzari piese auto online. 639. CONTABIL societatea Fabiol SA, procent 2.000 L; 0733.319.447 Betty- jeaza croitoreasa pentru lucrul in serie si net primele 3 luni, apoi 1.500 lei. merge sustinuta la baie, se deplaseaza
Epiesa.ro angajeaza consilier vanzari sector 6, angajeaza. Trimiteti CV la mail: bluevictoriei@yahoo.com cap coada, om la masa de croit. Conditii Auto acasa. 1.300 L;
0745.744.436 cu ajutor. Deasemenea va ajuta si cu 753. EDUCATOARE, gradinita privata,
piese auto online cu experienta in dome- contact@fabiol.ro de lucru avantajoase, posibilitatea acu- menaj zilnic. 0744.493.371 sector 3, zona Piata Salajan, angajeaza
663. Cosmeticiana cu experienta. nicu.enache@bookurier.ro
niul auto. Salariul atractiv, mediu de lucru 640. Contabil absolvent de ASE cu mularii de noi cunostinte in domeniu, www.bookurier.ro educatoare. Va rog CV la adresa de mail,
Abrra Salon Militari angajeaza cosmeti- salariu 2.000 L; 0754.073.715/ 733. Doamna pentru menaj Familie
placut intr-o echipa tanara si dinamica, experienta in domeniu de minimum 5 ani, ciana cu experienta. Salonul este situat in informatii la telefon. 0744.709.237 ste-
office@epiesa.ro 0723.743.718 705. Curier auto Bucuresti Livrare tanara angajam doamna pentru menaj fania_preoteasa@yahoo.com
cunoscator al programului Ciel, pentru zona Gorjului. Oferim salariu atractiv, (curatenie, gatit, calcat, toate cele nece-
SC. Relatii la tel. CV-urile se pot trimite carte de munca, conditii de munca exce- georgianastavrositu@yahoo.com plicuri, colete conform regula-
621. Consilier vanzari piese auto. ment. Pachet salarial foarte sare unei case). Vila Snagov, interna 754. Educatoare, ingrijitoare, psiholog,
pe adresa de mail; 0746.254.010 lente, echipa tanara si prietenoasa, (care sa locuiasca la noi) cu 2 week-
Econet Auto angajeaza consilier vanzari 688. Croitoreasa cu experienta Colab- atractiv; 0745.772.258 directoare, profesori colaboratori anga-
piese auto cu experienta de minim 1 an in
herbariumregia@yahoo.com 0737.409.983 http://www.abrra.ro enduri libere pe luna, 1.500 L;
orare/ angajare croitoreasa cu experienta office@fastius.ro www.fastius.ro jeaza gradinita Gifted International -Par-
vanzari piese auto si in utilizarea pro- 641. Contabil absolvent de ASE cu 664. Cosmeticiana salon infrumusetare pt. atelier creatie vestimentara la coman- 0724.212.040 denisa@salonimperial.ro cul Carol. 0722.277.090
gramelor de identificare piese auto. experienta in domeniu de minimum 5 ani, zona Titan, conditii deosebite, program 1 da si serii mici. Experienta in croit, pro- 706. Curier livrator. Pizzicato angajeaza petre.robitu@dai.ro
Pachet salarial atractiv, bonusuri din va duse cap-coada. Sector 2, Bucuresti, pentru zonele: Dorobanti, Ion Mihalache, 734. Doamna pentru menaj, fami-
cunoscator al programului Ciel, pentru zi/1 zi, carte de munca, se ofera salariu lie, apartament, zona metrou
0731.900.700 SC. Relatii la tel. CV-urile se pot trimite sau comision. Experienta minima 1 an de 0756.094.916 Salajan, livratori pe masina/ scuter, 755. EDUCATOARE. Gradinita particu-
alecsandruro@yahoo.com alive.events@yahoo.com salariu motivant + bonusuri in functie de Izvor, curatenie, spalat, calcat, lara din cartierul Militari angajeaza educa-
pe adresa de mail; 0746.254.010 lucru. Persoana de contact Flori ajutor bucatarie. Experienta,
herbariumregia@yahoo.com 0766.621.638 numarul de comenzi livrate, toare cu studii de specialitate. Relatii la
622. Consilier vanzari SC Mobexpert 689. Croitoreasa cu experienta produs 0726.555.686 www.pizzicato.ro nefumatoare, curata, serioasa. tel.; 0720.777.221 magicworldeduca-
Militari SRL Persoanele interesate sunt 642. Contabil cu experienta Cei intere- 665. COSMETICIANA, cu experienta, cap- coada, salariu 1.800 lei, zona Program 10.00-18.30, sambata tion@gmail.com
rugate sa trimita CV-ul la adresade email. salon modern, cu vad, zona Crangasi, Dorobanti. Cerem seriozitate si experien- 707. Curier scuter Bucuresti, livrare pli- 9.00-14.00. Salariu 1.500 L;
sati pot trimite CV la email; office@gama- 0721.283.599
Pentru detalii suplimentare puteti suna la admin.ro foarte urgent, salariu plus comision; ta, oferim un mediu de lucru placut, curi, colete in Bucuresti conform regula- 756. Educator puericultor Gradinita par-
tel. 0720.333.732 021.315.01.43/ 0760.342.240 salariu la zi plus bonusuri in functie de ment. Pachet salarial foarte atractiv; ticulara sector 1 angajeaza educator
0745.772.258 735. Doamna serioasa, pentru gospo-
militari@mobexpert.ro 643. Contabil cu experienta pt. firma de realizari; 0737.444.444 darie si ingrijire persoana in varsta (sana- puericultor. Experienta si studiile reprezin-
contabilitate. Program luni-vineri 8-12.30 666. Cosmeticiana, coafeza Vogue ta un avantaj, trimiteti CV la adresa de
623. Consilier vanzari. Angajam consili- si 13.00-18.00. Se ofera salariu intere- Beauty Center, fondat 1998, recruteaza 690. Croitoreasa cu experienta in 708. Curier, pentru Sector 2. Detinator toasa) in zona Pipera, program 9-18.30,
permis cat. B de minim 2 ani. Rezistenta cu disponibilitate ocazional prgram pre- email, 2.200 net plus transport decontat.
er vanzari pentru magazin haine dama, sant. Adresa: Sos. Fundeni nr. 39. personal cu experienta minim 2 ani, pen- realizarea tiparului, realizarea produsului Se cere seriozitate, 2.200 L;
zona Militari. Program avantajos (15 zile Aspteptam CV-ul pe adresa de mail tru urmatoarele pozitii: cosmeticiana, stilist la stres, salariu pentru inceput este 1.400 lungit sau ramas peste noapte, de prefer-
cap-coada. Interviul si proba practica vor L/net luna. Auto acasa. Program l-v. inta din zona; 0771.038.109 0734.357.910
pe luna). Abilitati de comunicare, gandire 0724.550.185 marketing@italinvest.ro unghii-manichiurista, hairstilist-coafeza, avea loc in sediul nostru din Drumul angajarigradi@yahoo.com
asistent stilist, 0749.102.251 Depozit in Soseaua Alexandriei 99A, Bra-
pozitiva, organizare, pasiune pentru fru- Taberei. Detalii la tel. (L-V 10-18) gadiru. 1.400 L; 786050363 736. Doamna vase restaurant chinezesc
mos si moda; 0722.638.183 radu- 644. Contabil in firma de contabilitate vogue_lah@yahoo.com 0724.488.713 757. Electrician angajeaza Hotelul
Firma de contabilitate angajeaza contabil nicu.enache@bookurier.ro www.bookuri- Din Fu angajeaza: ospatar, doamna vase,
miu2008@yahoo.com 667. Cosmeticiana, coafeza, manichi- er.ro ajutor bucatar. Adresa: str. Alexandru Capsa; 0757.645.737
cu experienta de minin 3 ani, studii supe- 691. Croitoreasa cu experienta, pro- Moruzzi nr. 78, sect 3, zona Mall Vitan.
624. Consilier, identificator piese auto rioare, cunostinte de contabilitate si de urista. Angajez manichiurista, cosmeti-
cian?, coafeza, 1 L; 0737.023.011 gram 8 h, zona Aviatiei, angajez; 709. Cusatoare, fata cu experienta la Relatii la tel. dupa ora 10. Electrician intretinere
758.
Ne marim echipa. Cautam consilier, iden- operare softuri din domeniu. Locatie: Vol- 0734.191.697 pregatit si cusut fete de incaltaminte pt. pentru fabrica din Afumati.
untari, bdul Voluntari 85, Ilfov, 0728.192.277
tificator piese auto cu experienta, salariu 668. Cosmeticiana, manichiurista, atelier incaltaminte in sectorul 5. Si doam-
motivant, identificare piese noi si sh dupa 0747.595.595/ 0747.595.595 692. Croitoreasa fara experienta. Ate- nele iesite la pensie pot aplica. Pachet 737. Doamna, caut cu aspect ingrijit,
Salariu motivant, bonuri de
office@alcont.ro pedichiurista, coafeza/frizer, pentru salon masa si transport asigurat
coduri sau seria de caroserie, bonusuri in infrumusetare nou, zona Colentina (Fun- lier de creatie vestimentara angajeaza salarial atractiv, plata la saptamana. 1 L; harnica pentru menaj; 0799.776.809
functie de realizari; 0765.691.589 deni); 0732.474.776/ 0728.669.682 tinere fara experienta. Cerinte: tanara, 0723.296.296 contact@etienne.ro la locatie. Calipso.
645. Contabil Junior (gestiune-pro- ambitioasa, dornica sa invete meserie. 738. Doamna. BarbaT paralizat caut 0729.072.584
625. Consilieri imobiliari Miramar Office, ductie); 0799.799.525 669. Cosmeticiene si coafeze cu expe- Posibilitate avansare in companie. 710. Cusatoare, masiniste 1ac si 2 ace, doamna pentru ingrijire, program intern,
cu sediul in soseaua Colentina stradal, rienta, pentru salon cu vad. Salariu fix + Salariu atractiv. Program 8h/zi, confectioneri incaltaminte pt. firma pro- doamna fara obligatii familiale; 759. Electrician SC Terra Dinamic SRL
646. Contabil junior pentru o importanta ductie incaltaminte din piele si inlocuitori
anagajeaza consilieri imobiliari cu sau
institutie din domeniul transporturilor. comision; 0722.873.494 0735.251.116 0722.635.507 angajeaza electrician pentru cartierul rezi-
fara experienta, conditii avantajoase, pro- 0723.370.826/ 021.256.04.15 nicole- dential Greenfild (zona pod Otopeni).
gram flexibil, carte de munca; Experienta minima de 6 luni in domeniu. ta@zoldo.ro 739. Doamne si domnisoare cu sau fara
Locatie: zona Piata Unirii. CV-ul la email; Pentru informatii si angajari va rugam sa
0734.399.903 0735.311.531
experienta, aspectul fizic nu conteaza. Iti sunati la: 0745.632.451/ 031.426.00.30
711. Cusutorese confectii textile. Anga- oferim 300 $ la angajare. Activitate legala
recrutare@passion4work.ro jam cusutorese salariu 1.500 lei la 1700 nicoletaiordan.terradinamic@gmail.com
626. Consilieri vanzari termopane cu cu contract de munca. Procent comision
experienta in domeniul termopanelor. lei cunoastere produs cap coada, croitor pana la 80%. Bonusuri mari oferite lunar.
647. Contabil junior. SC 2.200lei cunoastere si confectionari tipare 760. Electrician autorizat ANRE
Zona Ghencea. Salariu 1650 lei + comi- Vrei sa ai castiguri nelimitate si un pro- Exploatare si intretinere echipamente de
sion. Pentru angajari suna acum pentru Juguar Imp SRL, Voluntari pe hirtie, in zona Baicului, cu contract de gram ales de tine? Vino sa castigi bani
munca program 07.00-15.30, 1.700 L; medie tensiune.Supraveghere si control
ca locurile sunt limitate. 1.650 L; nr. 80, Ilfov, angajam con- 0751.208.868
din videoconversatii. Detalii la tel., site: echipamente de medie tensiune.Revizii
0740.365.272 tabil junior, tanar absolvent www.blissstudio.ro; 0767.640.565/ tehnice ale tuturor echipamentelor de
recrutarepersona10@gmail.com de facultate sau cu studii 712. Cyber Security angajeaza agenti de 0726.567.433 medie tensiune, 0744.325.196
medii. Program full time. interventie, salariu motivant. Relatii la 740. Doamne si domnisoare, Empire petrealexandru@gmail.com
627. Constructor tipare Inginer confec- telefon 0758.035.517
tii textile pt proiectare, gradare tipare. Salariu motivant. Va rugam Studio cauta personal feminin pentru pos- 761. Electrician cu experienta pentru
Cerinte: cunostinte operare in sistem Lec- sa trimiteti CV-ul la adresa 713. Decomar Logistic angajeaza con- tul de trainer. Cerinte: limba engleza
avansat, experienta in domeniu, sociabi- instalare sisteme de detectie si automati-
tra. Oferim salariu atractiv, tichete masa, de e-mail; 0740.708.720 trolori calitate. CV-urile se trimit la adresa: zari, capabil de munca la inaltime si
ab. trasnport, locuinta de servici. Astep- cristi.branzan@d-log.ro 0748.170.409 la, serioasa, cu dorinta de afirmare. Se
ram@juguar.ro ofera salariu+ bonusuri, 0769.839.200 deplasari in tara. Pachet salarial
tam CV. 0722.430.831/ 021.337.15.13 cristi.branzan@d-log.ro incepand de la 3000 Ron + bonusuri.
personal@conflux.ro 648. Contabil pentru firma SC Andru 94 741. Doi soferi cu domiciliul in apropiere 3.000 L; 0742.979.632
714. Decorator floral cu experienta,
628. Consultant call center, operator
Prod; 0722.269.741 pentru spatiu comercial, salarizare moti- de Bragadiru si auto propriu: 1 pentru dis- office@achro.ro
interviu Call Center angajeaza consultant/ vanta in raport cu performantele. tributie cu dubita firmei, salariu 1.600 ron.
649. Contabil primar, secretara cu 1 pentru transportul personalului cu masi- 762. Electrician electronist auto cu
operator interviu, zona Dristor, program 9- atributii de contabilitate. greenvestprod- 0755.367.896 experienta, ne marim echipa, salariu
17, salariu 1.200 ron. Trimiteti CV la email na proprie, salariu 1.200 ron.
uct@yahoo.ro 715. Decoratori florari Angajam decora- 0720.131.340 motivant, posibilitate dobandire diploma
si veti fi contactat in vederea unui interviu, de calificare, bonusuri in functie de
1.200 L; 0725.932.779 office@call- tori florari cu experienta pentru reteaua moroianu.cristi@gmail.com
650. Contabil si expert contabil Grama realizari, salariu minim 2.000 L;
centerservices.ro accounting SRL angajaza expert contabil noastra din Bucuresti. Cerinte: experienta
1 an minim. Salariu de la 1.600 lei net pe 742. Domn receptie Societate comer- 0765.691.589
si contabil, 0736.366.976 alin.grama- cm. In cazul unui decorator de top ciala angajeaza un sofer protocol, o
629. Consultant Financiar in domeniul conta@gmail.com 763. Electrician industrial pt. intretinere
negocierea se face la interviu. 1.600 L; doamna pentru curatenie si un portar,
bancar New Credit cauta oameni salariu atractiv +CM, zona Grozavesti; si reparatii utilaje, fabrica in Popesti Leor-
deschisi, cu viziune. Vii in echipa daca iti 651. Contabil, experienta minim 5 ani in 0751.136.426 ciprian@trias.ro
0734.825.197 deni, jud. Ilfov; 0736.222.999
doresti sa inveti, sa cresti profesional si domeniul financiar contabil; 716. Demontator, montator auto SC
sa te implici in proiecte. Beneficii: parte 0733.777.028 office@pdgroup.ro ASL Autogroup SRL, cu sediul in strada 743. Dulgheri cu experienta din 764. Electrician pe termen lung cu
fixa, comision si program flexibil. Fabrica de Chibrituri nr. 48, sector 5, Bucuresti, salariu neg. carte de munca, carte de munca. Nu oferim salariu la
0735.388.486/ 0753.057.896 652. Contabil- sef. Asociatia
punct de reper Autogara Filaret, anga- nu ofer cazare. Mai multe detalii la tel. negru. Oferim seriozitate si cerem seriozi-
Office@newcredit.ro Nationala a Surzilor din Romania jeaza de/montator auto. 0758.383.383 Rog seriozitate. 3.500 L; tate la locul de munca. Salariul cuprinde
angajeaza persoana cu experien- 0765.834.293/ 0724.479.783 si bonuri de masa, 5 posturi disponibile,
630. Consultant vanzari Seb Groupe, ta de minim 3 ani si cunostinte de 717. Depanator cu experienta in Niku_nik101@yahoo.com 0726.809.256
recrutam consultanti cu experienta in contabilitate bugetara. Pentru reparatii elecrocasnice mici.
vanzari, spontani, punctuali, care se mai multe informatii, ne puteti Intrare Mogosoaia. Asiguram 744. Dulgheri Firma constructii anga- 765. Electrician santier, cu experienta
ocupa cu promovarea si vanzarea pro- contacta la nr. de telefon; transport; 0745.123.018/ jeaza dulgheri. Rog seriozitate. Relatii la in cablarea si punerea in functiune insta-
duselor din portofoliu, raportare sapta- 0768.105.704 0740.103.625 telefon. 0734.937.259 latiilor electrice (220 V/ 380 V). Salariu
manala, program 8 ore/ zi, miercuri- atractiv, posibilitati de promovare, astep-
duminica 0722.403.603 izabela.dan- 653. Contabil. Fabrica de confectii met- 718. Depanator cu experienta in 745. Dulgheri fierari, contract de munca, tam CV pe adresa de email sau la tel.;
tis@mercury360.ro alice angajeaza contabil pentru contabili- reparatii masini automate cafea/ 2.901 lei brut, 2.000 lei net + bonuri de
tate primara, Popesti Leordeni; 0722.100.042/ 021.321.47.83
automate mancare. Intrare 200 de lei + bonus, program lucru luni- hr@krenic.ro www.krenic.ro
631. Contabil cu experienta in productie 0725.757.139 office@confidentsteel.ro 670. Covrigar, femeie de serviciu si van- 693. Croitoreasa modelier confec- Mogosoaia. Asiguram transport; vineri 8-18, o ora pauza, la capat Ratb
angajez. Relatii telefon: 0751.036.094 zator patiserie angajam, relatii la telefon: tii dama pt. atelier creatie zona 0745.123.018/ 0740.103.625 178 Militari, 2.200 L; 0733.822.822 766. Electrician, ajutor electrician pen-
654. Contabila cu experienta, per- 0737.154.900 Piata Romana. Contact tel. contact@transparentresidence.com
soana serioasa pt. facturare, 0745.306.624 719. Designer floral pentru florarie;
tru executie instalatii electrice cladiri civile
632. Contabil cu experienta, cunoscator (apartamente) in Bucuresti
limba engleza si Excel. Exclus colaborari achizitii, etc. dezvoltator imobil- 671. Creativ Art angajeaza rigipsari cu 0721.212.941 746. Echipa de meseriasi pentru inte-
iar, urgent, conditii deosebite. CV experienta, ofer cazare celor din provin- 694. Croitoreasa modelista confectii 0722.278.330
firme de contabilitate sau pfa. Trimiteti cv rioare, cauta societate zona Piata Rosetti. magnuminstal@gmail.com
la email; 800 {; 031.424.43.59 dan- la email; 0731.738.248 cie - 2.500-3.000 lei; ajutor de rigipsar si textile cu experienta in constructii tipare si 720. Director la firma de paza si Rugam seriozitate; 0744.646.019
gabriela@metropolitanresidence.ro zidari - 1.600-2.000 lei; zugravi - 2.000- executie prototipuri cu contract de colab- protectie, cu experienta minim 5
taxauditsolutions@gmail.com www.taxau- orare sau de munca 0763.660.895/ ani. CV la email; 0721.422.659 767. Electrician, ajutor electrician
ditsolutions.com 2.500 lei; 0733.981.422 747. Economist pentru o companie din
655. Contabila gestionara Dorally Aqua- 0767.410.819 cezar@metropolitanresidence.ro curenti slabi Electro Service angajeaza
zona Soseaua Alexandriei. Experienta in personal pentru montare sisteme de
633. Contabil expert pentru evi- Planet Company Cauta sa angajeze con- 672. Cristim angajeaza contabil domeniu minim 2 ani. Contract pe perioa-
tabila gestionara, magazin sediu central gestiune, sectia catering; 695. Croitoreasa, modelista 721. Dispecer centru de alarma, cu sau interfonie, supraveghere video, detectie
denta contabila completa a da nedeterminata.CV la email. 2.500 L; efractie, control acces.CV la
Dorally, Afumati, Ilfov. Salariu foarte atrac- 0758.078.945 confectii textile cu experi- fara experienta, absolvent/a liceu, cunos- 0735.311.531
firmei, part-time sau full-time, la tiv, cautam persoana din zona. Gama tiinte pc. Program in ture. angajari@genway.ro 021.627.00.34
sediul firmei. CV la adresa de enta in constructii tipare si recrutare@passion4work.ro
restransa de produse, 0721.281.988 673. Croitoese cu experienta si 021.311.18.88 office@immsecurity.ro alexandru.popa@genway.ro
mail 0788.237.042 office@sena- ghenu.mihai@aquaplanet.eu cusatorese manual, zona Banu Manta, executie prototipuri cu
torwine.ro 748. Economist operare date contabili-
0726.840.302 contract de colaborare sau 722. DISPECER pt. centru de alarma. 768. Electrician, sectie productie,
Se solicita aptitudini de lucru la pc, abili- tate primara Gia Sistem Microsoft Regis-
656. Contabila pentru contabilitate mitricclaudia@gmail.com de munca; 0726.685.293 tered Refurbisher are 2 magazine in Slati- asigura interventii pe profil electric asupra
634. Contabil Firma contabila anga- primara care sa se ocupe de evi- tati de comunicare si studii minime 12 utilajelor din sectia de productie si a
jeaza contabil cu experienta. clase; 021.335.84.20/ 0722.307.333 na. Angajam economist operare date
dente facturi, plati, furnizori, cen- 674. Croitor cu experienta, masinisti 696. Croitoreasa, sa aiba experienta in contablitate primara. Trimiteti CV pe email echipamentelor auxiliare. Salariu 2.000
0721.604.879 tralizatoare. CV la email. pentru firma de confectii, zona Giulesti- angajari@aba.ro www.abasecurity.ro ron + beneficii, bonuri de masa, etc. Per-
power_translation@yahoo.com retusarea produselor vestimentare. Sa sau sunati, 0723.493.852
0721.422.659 recrutare@metro- Pod Grant. Salariu atractiv, carte de aiba deschidere spre a invata lucruri noi. recrutare@giasistem.ro mis categ. B, disp. interventii. 2.000 L;
politanresidence.ro munca, bonuri masa. 0723.326.835/ 723. Dispecera autogara, se 0745.031.031
635. Contabil Firma Pantelimon IF Carte de munca, concediu anual platit,
0722.318.459 mediu de lucru placut. Zona Vitan, Alba lucreaza 2 ture (2 zile cu 2 749. Editura Compania angajeaza
angajam acreditat CECCAR pentru con- Contabila pt evidenta
657. zile), program 06.00-19.30, 769. Electrician/ Ajutor electrician cu
tabilitate la sediul firmei, declaratii, bilant Iulia, 0752.077.188 responsabil de vanzari. Postul implica:
completa, program full 675. Croitor modelier cu experienta pen- salariul 1.000 lei, carte de gestionarea vanzarilor, facturare, experienta in domeniul instalatiilor elec-
etc. CV la e-mail. 0754.054.103 tru croit dupa tipar in atelierul de creatie 697. Croitorese cu experienta in exe- rapoarte diverse, administrarea si dez- trice industriale. Pentru detalii;
vlcerv75@gmail.com time, pentru societate com- Alina Cernatescu, salariu atractiv, mediu munca, zona Basarab. 0731.808.024
erciala cu sediul in Volun- cutarea produsului croit - cusut. Cunos- voltarea portofoliului de clien?i.
de lucru placut, fara norma, contract tinte in domeniu, abilitati de comunicare, 0721.331.269 editura.compania@gmail.com
636. Contabil pentru o companie din tari, conditii, experienta munca, program L-V, 8 h, zona Universi- 770. Electricieni Firma angajeaza 30
domeniul comercial de pe Soseaua sinceritate, bunele maniere, aspect profe-
minim 5 ani, cunoscatoare tate 0752.013.011 elena@alinacer- sional, flexibilitate, seriozitate; 724. Dispecera Autogara, zona 750. Educatoare in cadrul gradinitei de electricieni cu experienta pentru insta-
Alexandriei. Experienta in domeniu: natescu.fashion www.alinacernatescu.ro 0723.256.616/ 0766.531.452 Basarab, nu sunt necesare studii supe- Rose Mary, sediul Prelungirea Ghencea latii electrice de interior, activitate si pro-
minim 2 ani.Cv la adresa de email, Winmentor. CV la email; rioare sau cunostinte in domeniu. Se gram de santier, bonuri de masa, plata
0728.120.049 iulian.chirca@gmail.com si Baneasa. Avantaje: experienta, studii,
0735.311.531 676. Croitor manual si marochineri la www.poshlove.com lucreaza in doua ture, 2 zile cu 2 zile, calificari. CV pe mail pentru selectie inter- orelor suplimentare, proiecte de lunga
recrutare@passion4work.ro office@serex.com.ro masa, cu experienta pt. firma de marochi- carte de munca, salariul 1.050 L; viu, conditii deosebite; 0747.179.897 durata, 2.000 L; 021.321.12.12/
narie, salariul 1.500-2.000 L 698. Croitorese pe triploc si liniare pen- 0721.331.269 gradinitarosemary@yahoo.ro www.gra- 0741.003.300 office@neotronix.ro
0730.434.609 office@intdesignfash- tru confectii haine de copii si haine bar- dinitarosemary.ro www.neotronix.ro
ion.ro 725. DISPECERI /operator CCTV. Anga-
bati. Zona Voluntari, 1.400 L; jam operatori cctv pentru supraveghere
0763.515.425/ 0763.515.425 stancu- spatii comerciale, program in ture, con-
677. Croitor, croitoreasa. Candidatul tre- catalin00@gmail.com www.hainemi-
buie sa fie responsabil, indemanatic. tract de munca, drepturi salariale la timp.
nikids.ro Oferim si cautam seriozitate. Atestatul
Ajusteaza produse si executa operatiuni
de coasere. Program de L-V. Salariu 699. Croitorese si calcatorese. Angajez
reprezinta un avantaj; 0740.042.277
1600-1800 lei, 0737.855.912 cristi- croitorese cu experienta pentru masini cosminvladescu@gmail.com
naciu@ro.inditex.com simple si speciale. Angajez calcatorese 726. Dispeceri centru alarma si
pentru calcat interfazic si final.Conditii dispeceri video cu sau fara expe-
678. Croitor/ croitoreasa realizare pro- avantajoase. Zona Militari Drumul rienta pentru obiective in
dus cap- coada pt. atelier croitorie. Taberei, 0722.323.855/ 021.311.57.10 Bucuresti. Salarizare atractiva;
Salariu 1.500- 3.000 lei; 0721.075.348 hazardfashion@yahoo.com 0786.189.306
679. Croitoreasa Angajam confectioner 700. Croitorese, atelier comanda si 727. DISTRIBUITOR pliante. Agentie
imbracaminte, cu experienta pentru serie export angajam croitorese zona publicitate cauta colaboratori pentru dis-
comanda si serie mica. Produsele se Banu Manta, 0726.840.302 mitricclau- tributie pliante la cutiile postale sau
executa pe operatii sau in intregime. Ate- dia@gmail.com stradal. Relatii la; 021.322.87.84
lier cu experienta de 10 ani, carte de
munca. Urgent, 0745.158.818/ 701. Croitori manuali, masiniste, per- 728. Distribuitori fara limita de
0744.641.930 contact@zazaboutique.ro sonal pentru pregatit cusut, cizmari varsta, salariul incepand de la
http://www.zazaboutique.ro talpuitori; 0727.612.113/ 0727.612.172 1.550 L; 0784.863.430
680. Croitoreasa Atelier croitorie serie 702. CSC Trans Metal angajeaza respon- 729. Doamna accesorii croitorie copii.
mica si medie angajeaza 5 croitorese cu sabil de ofertare, sediul in Rudeni, dome- Angajam doamna serioasa cu experienta
experienta de lucru in atelier sau fabrica niul confectii metalice. Cerinte cunostinte in croitorie pentru accesorizare haine si
mica. Zona Herastrau, metrou Aurel de desen tehnic. Pentru mai multe detalii accesorii de botez pentru copii. Personal
Vlaicu. S1. L-v, 8.00-16.30. 2.000 L; contactati-ne la nr de telefon/ mail cu experienta in masina liniara si triploc.
0799.523.278 0730.094.441 alin.it@csc- 1 L; 0726.221.274/ 0722.284.442
irina.popescu1@yahoo.com transmetal.com office@annebebe.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
12 23 ianuarie 2017

LOCURI DE MUNCÅ 
830. Femeie cu experienta in bucatarie 857. Femeie de serviciu, firma de com-
pt. firma catering sect. 2; ert angajeaza persoana serioasa, agre-
021.210.53.98/ 031.103.10.42 abila, spirit organizatoric pentru activitati
de curatenie. Se ofera contact de munca
831. Femeie curatenie Firma de curate- pe durata nedeterminata, salariul moti-
nie angajeaza personal curatenie birouri, vant si tichete de masa 0723.768.494
program de 6 ore/8 ore. 0724.386.660
office@curatenielions.ro 858. Femeie de serviciu, la vase si
curatenie, pt. restaurant, Piata Victoriei,
832. Femeie curatenie laborator cofe- cu mentiunea ca adresa de domiciliu sa
tarie sector 5 Salariu fix 1400 L. Forme fie in Bucuresti 1.500 L;
legale. Program lucru de luni pana sam- 0786.372.861
bata. Experienta in alimentata publica
este un avantaj, 1.400 L; 859. Femeie de serviciu. Program
0773.967.527 full time de 8 ore pe zi, tura de
petre.gheorghita@gmail.com noapte (22-06), de luni pana
vineri. Salariu 1065 lei bani pe
833. Femeie curatenie si vase, chiar fara card. Zona Piata Romana, intrare
experienta, angajam la catering in zona bulevardul Magheru. Contract de
Giulesti/ Crangasi, salariu super atractiv, munca perioada nedeterminata,
bonusuri, program flexibil, CV la email; 1.065 L; 0785.284.574/
021.312.20.97 hr@standardstu-
021.220.53.21 info@frenchbakery.ro dio.ro
834. Femeie curatenie si vase, chiar fara 860. Femeie de serviciu. Restaurant
experienta, angajam la catering in zona Vanity, situat in zona Grozavesti/Regie,
Giulesti/ Crangasi, salariu super atractiv, angajeaza femeie de serviciu pentru
bonusuri, program flexibil, tel., CV la salon. Relatii la tel., 1.200 L;
email 021.220.53.21/ 0725.328.292 0734.104.004
info@frenchbakery.ro Argentino1st@gmail.com
835. Femeie curatenie, camerista pt. 861. Femeie interna, fara obligatii, sana-
pensiune din Otopeni, program de lucru 8 toasa, cu scoala profesionala sau liceu 887. Fete la curatenie scari de bloc, 908. Florar cautam o persoana, nu cu
ore de luni-vineri, muncitoare, cu forta de pentru lucru manual, menaj si ingrijire angajeaza firma de curatenie, Sos. Fun- multa experienta dar care sa isi puna in
munca, punctuala. Asigura igiena si batrani. Asigur casa si masa; deni, program l-s, salariu 1.500 L; practica ideile si creativitatea. Floraria se
curatenia zilnica a camerelor, holurilor, 0724.582.570 0787.597.035 afla in complex Cosmopolis, oferim trans-
toaletelor, casa scarilor, etc. 1.400 L;
port, salariu atractiv si bonusuri;
0746.200.408 862. Femeie la bucatarie, cu experienta, 888. Fete la fast-food in Auchan Militari,
771. ELECTRICIENI Firma instalatii 790. Expert recrutare LTV Network 810. Fata la vase Restaurant italian
la restaurantul "A la turca" din str. Lizeanu pentru servire clienti. Salariu de inceput 0764.763.434
electrice angajeaza electrician si ajutor angajeaza expert recrutare, 1 post angajeaza fata la vase, program de lucru 836. Femeie curatenie, muncitori necali- nr. 5; 0726.062.533 1.300 L, mancare si bonusuri, program o raducanualex1990@yahoo.com
de electrician. Program 8 ore l-v, salariu+ disponibil, venit peste 3.000 lei lunar. Cer- 1 zi cu 1 zi . Adresa este str. Nerva Traian ficati si portar pentru un ansamblu rezi- zi (9-22) cu una libera. Cerem harnicie si
bonuri de masa (CV la adresa mail); inte: experienta in vanzari, abilitati de nr. 23, zona metrou Timpuri Noi, 1.200 dential. Pachet salarial avantajos. Rog 863. Femeie la vase cu sau fara experi- seriozitate, chiar fara experienta, 1.300 909. Florareasa, angajam cu sau fara
0733.969.963/ 0766.288.387 comunicare, dorinta de a-si creste castig- L; 0757.976.618 trattoriapaneevi- seriozitate. Mai multe detalii la nr. de tele- enta, pentru bufet/ restaurant. Program: L; 0723.705.385 experienta, zona Drumul Taberei, salariu
marian.palici@cems.ro urile lunar. 3.000 L; 0748.589.879/ no2010@yahoo.com fo 0786.700.904 office@globalcityresi- luni -vineri, 06:30 -18:30, sambata si stimulant. Cerem si oferim seriozitate;
0761.913.179 contact@luxurystudio.ro duminica liber. Salariu: 1300L, masa. 889. Fete linie pentru servire, bucatar, 0763.596.242/ 0721.678.767
772. Electricieni Producator Bucuresti 811. Fata la vase Trattoria Pane e Vino dence.ro
791. Fabrica cu activitate din anul 1991
Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, grataragiu, angajam pentru autoservire
angajeaza electricieni, muncitori, automa- angajeaza fata la vase. Program de lucru 837. Femeie de serviciu angajam pentru 1.300 L; 0742.266.859 linie calda. Rog experienta; 910. Fluffy Studio Fluffy Studio anga-
tisti, operatori chimisti. Chimisti (nivel angajam personal necalificat cat si califi- 1 si cu 1 zi. Adresa strada Nerva Traian 0764.552.554
avansat, engleza si internet). Salarizare cat pentru productie de termopane cu firma situata in sectorul 3, 8 ore/ zi. Relatii jeaza fete indiferent de aspectul fizic, cer-
25 (zona metrou Timpuri Noi, vis a vis de la: 0774.433.242 864. Femeie la vase Restaurant zona p- inte: limba engleza la nivel mediu, varsta
foarte buna. 0723.666.441 salariu motivant. Detalii la tel. scoala nr 81), 1.300 L; 0757.976.618 ta Domenii, salariu avantajos, bonuri de 890. Fete linie servire, grataragiu cu
arcalux@yahoo.com 0728.853.092 trattoriapanevino2010@yahoo.com minima 18. Oferim bonusuri lunare si
838. Femeie de serviciu Asociatie de masa, transport asigurat. 0749.114.667 experienta, angajam pentru autoservire. salarii motivante 0785.481.134
proprietari zona B-dul Decebal angajeaza barka.saffron@gmail.com Rog seriozitate; 0764.552.554
773. Electricieni pt. Firma instalatii 792. Fabrica de biscuiti Ro Star anga- 812. Fata pentru curatenie, angajeaza
electrice in constructii; 0722.951.570 jeaza electrician de intretinere si reparatii; magazin tesaturi textile pe Colentina. Pro- femeie de serviciu preferabil pensionara. 891. Fete minim 18 ani, cu/ fara experi- 911. Fochist, statie tratare Autorizatie
Program 4 ore/zi. Rugam seriozitate. 865. Femeie la vase si curatenie pt.
0372.312.100/ 0723.202.021 gram: L-V 8.30-19.00, Sambata 9.00- DelArte Catering, carte de munca, pro- enta, salon masaj cu clientela formata, recenta pentru activitatea de fochist.Per-
774. Electricieni cu experienta in 17.00, salariu 1.500 L; 0758.228.653 0730.294.632/ 0762.243.931 program flexibil, carte de munca si suport mis auto categ B. Salariu 2.000 ron +
793. Fabrica de confectii angajeaza
gram flexibil, masa asigurata. Detalii la
intretinere cladiri. Salariu moti- telefon 1.200 L; 0765.489.624 in pregatire. Rog si ofer seriozitate; beneficii, bonuri de masa, o masa asigu-
vant la 2 saptamani, contract de muncitor necalificat, baiat, pentru maga- 839. Femeie de serviciu Centru educa-
813. Fata pt magazin termopane. Anga-
tional cauta femeie de serviciu. Program 0732.512.082 rata, transport asigurat/decontare, etc.
munca si bonuri de masa, punct zia import. Salariul atractiv in valoare de jam fata cu experienta in domeniu pt 866. Femeie la vase, restaurant anga- 2.000 L; 0745.031.031
de lucru: sector 2 si 3; 1.800 lei brut plus, bonuri de masa. magazin de termopane. Rugam seriozi- in ture. Cautam o persoana serioasa, 892. Fete pentru asamblare ?i
rabdatoare, obisnuita cu copiii. Locatie: jeaza; 0764.687.270
0766.590.968 0728.220.016 office@alphaomega.ro tate maxima. Nu sunati daca nu aveti ambalarea. Angajam 2 fete pentru asam- 912. Fochisti Hotel Premium Wellness,