Sunteți pe pagina 1din 20

5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.

com

ORGANI ZAREA M ESEL OR F ESTI VE


1.  Respectă conduita profesională în relaţia cu consumatorii  

Ca în orice domeniu de activitate şi în special în acelea în care se manifestă relaţii cu


oamenii, cum sunt cele ce se creează în unităţile publice de alimentaţie, care, pe lîngă rolul social
şi economic, constituie un exponent al gradului de cultură şi civilizaţie umană, întreaga
atmosferă şi toate acţiu-nile ce se întreprind trebuie să se încadreze în reguli şi norme bine
definite şi respectate cu stricteţe. 
Aceste reguli, care au un caracter de etică şi de comportament interuman, prezintă şi
aspecte pur tehnice, generate pe de o parte de modul exact şi unitar de executare a unor operaţii
mecanice sau psiho-fizice, cât şi justificate din punct de vedere ergonometric şi de management. 
De modul cum sunt aplicate aceste reguli, în condiţiile unei economii de piaţă, cu un caracter
concurenţional pronunţat, depinde reuşita sau insuccesul agentului economic întreprinzâtor.  
Plecându-se de la aceste s uccinte consideraţii, se apreciază că regulile de etică şi de
tehnică a servirii clienţilor într -o unitate publică de alimentaţie, indiferent de forma de
 proprietate sau organizatorică, trebuie cunoscute, însuşite şi respectate. 
Pe lângă operaţiile tehnice ce se efectuează de personalul din unităţi până la începerea
activităţii de servire propriu-zise, arătate, se desprind operaţiile ce se realizează pe tot parcursul
 programului de funcţionare al fiecărei unităţi cuprinse in următoarele grupe: primirea clienţilor,
 prezentarea preparatelor şi băuturilor, primirea comenzilor de la clienţi, transmiterea comenzilor
la secţii aducerea preparatelor şi băuturilor de la secţii, servirea preparatelor şi băuturilor,
debarasarea meselor, întocmirea şi prezentarea notei de plată, încasarea banilor, despărţirea de
clienţi. Înainte de a fi prezentată partea tehnică a servirii este necesar să se enumere regulile
legate de comportarea personalului şi a celor de protocol pe toată perioada de funcţionare a
unităţii.

Din momentul cand consumatorii incep sa intre in salon si in timpul serviciului,


 personalul inceteaza orice fel de discutie, glumes au certuri. Daca membrii colectivului au de
comunicat anumite problem in legatura cu serviciul, trebuie sa vorbeasca incet. Ordinele se dau
discret, fara sa fie observate de consumatori . Se evita gesturile ample, vizibile, repetate,
deoarece produc ilaritate.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 1/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

In timpul cand se efectueaza operatiile de servire, trebuie sa se tina seama de anumite


reguli:
-  Politetea se exprima prin atitudine, corectitudine, si sinceritate, prin atentia si
 promptitudinea cu careconsumatorii sunt serviti;
-  Un serviciu rapid se obtine lucrandu-se metodic, organizat, bine gandit;
-  Un bun serviciu se face in liniste, cu gesture precise si rapide, creand o atmosfera si o
ambianta placuta, care fac ca orice consummator sa se simta bine;
-  Crearea unui climat de destindere si ambianta impune sa se evite exprimarea pe figura a
enervarii, mirarii, nemultumirii, oboselii;
-  Asigurarea discretiei, fara sa se arate insa dezinteres. Discutiile purtate, informatiile date,
intreaga conversatie purtatacu consumatorii trebuie sa fie facuta cu calm, competent, in
limitele bunei cuviinte;
-   Nu este permis ca personalul sa-si aranjeze tinuta vestimentara sau corporala in fata
consumatorilor;
-  Relatiile dintre chelner si consummator se efectueaza prin dialog sau prin operatii de
manipulare a obiectelor de servire sau a preparatelor;
-  Servirea se face in urmatoarea ordine: femei mai in varsta, femei tinere, barbatii in varsta,
 barbatii tineri, adolescentii si apoi copiii;

-  Inainte de inceperea servirii se anunta consumatorul respective, folosindu-se formula:


”Imi permiteti sa va servesc?” ; 
-  Preparatele nu sunt atinse sau prinse cu degetele, ci numai cu obiectele de servire
adecvate;
-  Consumatorul sa nu fie deranjat prea mult;
-  Se evita patarea fetei de masa sau a imbracamintei clientului;
-  Evitarea umplerii farfuriilor cu prea multa mancare;
-   Nu se lasa prea mult timp intre servirea a doua preparate;
-  In cazul in care pentru pregatirea preparatului comandat este necesar un timp mai
indelungat, se anunta acest fapt, o data cu primirea comenzii;
-  Obiectele de servire care s-au murdarit sau au cazut pe jos se inlocuiesc imediat;
-  Dupa terminarea servirii fiecarui preparat, se ureaz a “Pofta buna”, ir la terminarea servirii
intregului meniu se foloseste formula “ Sa va fie de bine”. 

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 2/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

2.  Caracterizează principalele funcţii din restaurante.  

Directorul restaurantului:

Coordonează activitatea din întreaga unitate, organizează şi desfăşoară selecţii în vederea


angajării personalului, se ocupă de: 
-  aprovizionarea cu mărfuri alimentare şi băuturi;  
-  aprovizionarea cu mărfuri nealimentare;  
-  dotarea cu utilaje şi inventar de serviciu  
-  instruirea personalului pe linie de protecţia muncii şi P.S.I.. 
Deoarece unitatea este un capital privat această funcţie este ocupată de patron.  

Şeful de sală (maître d’htel):  


Răspunde de întreaga activitate din saloanele restaurantului. Înlocuieşte directorul când ac esta
lipseşte. Se ocupă în principal de: 
-  organizarea brigăzilor de servire în saloane întocmind grafice de lucru pentru
chelneri şi ajutorii acestora;  
-  întocmeşte grafice pentru activitatea de curăţenie şi întreţinere, urmărind şi
verificând corecta realizare a acestora;
-  organizează şi urmăreşte operaţiunile de aranjare a salonului (mise-en place-ului);
-   primeşte clienţii (sarcină prioritară), îi conduce la masă, ia comanda şi o transmite
chelnerului;
-  efectuează operaţiuni de tranşare, flambare, porţionare, pregătire în saloanele
restaurantului;
-   participă împreună cu patronul, la careul personalului de servire; 
-  se preocupă ca listele de preparate şi băuturi să conţină denumirile corecte ale

acestora, cu preţurile reale, completate la zi, fără ştersături sau adăugări; 


-  întocmeşte împreună cu beneficiarii meniurile pentru diverse acţiuni;  
-  urmăreşte serviciul efectuat de chelneri şi ajutorii acestora, intervenind ori de câte
ori este necesar.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 3/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

Maître d’hotel ’: 


Răspunde de organizarea şi efectuarea serviciilor în 2-3 raioane; preia o serie de sarcini ale
şefului de sală, în special cele referitoare la efectuarea serviciilor. 
Somelierul (chelner pentru servirea vinurilor):
Se ocupă în special de servirea vinurilor şi a altor băuturi. Această profesie este una din cele
mai vechi din lume, de fapt este mai mult o vocaţie decât o profesie”. 
Toţi somelierii buni au un lucru în comun: dragostea lor pentru vin. Cunoştinţele sale despre
acest subiect trebuie să fie extinse, de la noţiunea simplă de viticultură până la arta preparării vinului,
distilare şi istoria acestuia. 
Somelierul cunoaşte toate vinurile ţărilor producătoare, care vin poate fi învechit, când este
momentul ca acesta să fie consumat.  
Ustensilele specifice activităţii practice a somelierului sunt puţine, dar esenţiale: coşuleţ de vin,
tirbuşon, decantoare, pahare, pâlnie, ancăr, lista de vinuri (băuturi), frapiere, foarfece de trabuc şi o
cutie de chibrituri.
Trebuie să cunoască toate detaliile vinurilor din listă şi să fie pregătit să răspundă oricând
oricăror întrebări în legătură cu acestea.  
În afară de vinuri, alte băuturi alcoolice şi nealcoolice, somelierul se poate ocupa şi de trabucuri
şi ţigări. 

Una din îndatoririle  –   distinsă şi importantă a somelierului –   este degustarea. El poate să
deguste vinuri de mai multe ori pe zi şi să rămână lucid deoarece nu înghite lichidul ci doar degustă;
ştie când să se oprească şi să mănânce ceva. 

Barmanul:
Barmanul din barul de zi sau de noapte asigură prepararea băuturilor în amestec, pregă -tirea
celor care se servesc ca atare şi servirea clienţilor de la tejgheaua -  bar, în anumite situaţii, de la
mese.
Răspunde gestionar de băuturile şi celelalte mărfuri pe care le are în unitate (secţie), pre-cum şi
a ambalajelor.
Trebuie să cunoască bine tehnica preparării amestecurilor de bar, băuturile alcoolice şi celelalte
mărfuri cu care lucrează. 
Calităţile fizice, morale şi intelectuale necesare sunt aceleaşi ca la chelner. 

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 4/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

De asemenea, trebuie să cunoască regulile de servire şi să le aplice corect.  


Barmanul din barul de serviciu livrează băuturile solicitate de chelner. Are aceleaşi răs-punderi
gestionare ca şi cel din barul de zi. 

Chelner de rang (şef de rang):  


Asigură serviciul în raionul repartizat, respectând regulile de primire şi servire a clienţi -lor;
 participă cu întreaga brigadă la activitatea de curăţenie şi întreţinere şi la aranjarea saloanelor din
restaurant; trebuie să cunoască conţinutul listelor de preparate şi băuturi, să poată da relaţii clienţilor
când aceştia le solicită; să efectueze corect operaţiile de servire şi debarasare, confor m regulilor
consacrate; să respecte permanent regulile igienico - sanitare, precum şi cele referitoare la P.S.I.;
 participă cu întreaga brigadă la careul personalului de servire. 

Demi- şef de rang: 


Aspirant la funcţia de şef de rang, efectuează serviciul la un raion cu un număr redus de mese
(în general la jumătate). 

Ajutor de chelner (comis de rang):


Ajută la efectuarea serviciului pe şeful de rang, asigurând legătura dintre oficiu şi salon.  

Ajutor de somelier (comis de vinuri):


Transportă sticlele cu băuturi din oficiu în salon şi ajută somelierul la servirea acestora. 

Comis debarasor:
Transportă obiectele de inventar de la masa de serviciu la oficiu; este la începutul activităţii
 profesionale.

3.  Identifică tipurile de mese festive 


În funcţie de timpul în care se desfăşoară , de forma de organizare şi servire, mesele festive
 pot fi:
   banchete,

  recepţii,

  cocktail,

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 5/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

  dineuri.
  Revelionul.
Banchetul
Este masa festiva organizata pentru sarbatorirea sau marcarea unui eveniment, la care
 participa cel putin 10-15 invitati, care servesc in comun acelasi meniu si aceleasi bauturi, la o
masa comuna sau la mese separate in acelasi salon.
Receptia
Se organizeaza cu ocazia unor evenimente deosebite:
•  Ziua nationala a unui stat,
•  Prezenta unei delegatii straine la nivel inalt,
•  Participarea la un congres sau seminar.
Receptia fara scaune este considerata ca masa protocolara , se organizeaza seara la orele
19.00; 20.00 si dureaza maxim 3 ore.
Invitatii la aceasta masa se servesc singuri cu preparatele montate pe platouri sau alte
obiecte
aranjatede
in inventar si cu bauturile portionate in pahare,cupe,baloane care se gasesc pe mesele
acest sens.
Pentru consumarea lor se folosesc obiecte de inventar asezate printre platourile cu
 preparate.
Dineurile
Se organizeaza in imprejurari diferite generate de vizite oficiale sau particulare,
aniversarea unor evenimente deosebite la care participa anumite personalitati marcante din viaţa
socială, oameni de afaceri, de artă etc. 
Dineul se organizeaza de regula, intre orele 19 - 21 , durata fiind in medie de doua ore.
Or gani zarea un ei mese festi ve
Elemente:
  data şi ora la care urmează să se primească consumatorii; 
  gradul ierarhic sau rolul pe care îl au persoanele participante în cadrul mesei festive;
  evenimentul pentru care se organizează masa;  
   preferinţele culinare ale persoanelor participante (orientativ); 
  valoarea la care pot fi asigurate serviciile şi forma de d econtare;
  opţiuni în ce priveşte asigurarea cadrului de destindere: folosirea formaţiei orchestrale, a
aparaturii muzicale, program artistic, dans etc.
 Măsuri organizatorice  
 
 
stabilirea meniului;
asigurarea aprovizionării cu materii prime şi băuturi; 
  inventarierea obiectelor necesare pregătirii şi servirii preparatelor şi băuturilor,
completarea acestora;
   stabilirea formei de amenajare a sălii cu mese, scaune, decoraţiuni etc.; 
   selecţionarea formaţiei de lucru şi a ţinutei vestimentare a personalului.  

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 6/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

Mesele festive se organizează in unitățile de alimentație publice sau în anumite spații


rezervate din cadrul instituțiilor, întreprinderilor, saloanelor speciale.  
La aceste mese festive pot participa un grup mai mic sau mai mare de consumatori.
Mesele se completează după preferințele invitaților la propunerea șefului de unitate sau
 personalului care asigură servirea. 
a. Banchetul: masa or ganizată cu caracter festiv la finalizarea diferitelor   forme de
învățământ (gimnazial, liceal, profesional, universal). 
b.  Masa de receptie: are caracter oficial care se acordă la primirea sau finalizarea vizitelor  
oficiale înainte de masa principală.  
c.  Receptia: se organizează prin prezentarea unui sortiment bogat de gustări calde si 
reci, dulciuri montate cu aspect pe platouri și expuse pentru autoservire pe feleuri de mese
comune tip Bufet suedez cu farfurii, tacâmuri, șervețele si separate barul de prezent are. 
d.  Cocktailurile:  se desfașoară sub aceleași acțiuni de protocol fiind aplicate de gazdă sau 
de invitați în saloane de restaurante, cofee -uri sau in saloane speciale din instituții la începerea
acțiunii. 
e.  Dineu: se organizează într -un cadru oficial cu respectarea tuturor regulilor de protocol,
de prezentare a invitaților la ora planificată, așezarea fiecărui invitat cartea de vizită, fiind o masă
 principală a zilei organizată după-amiază(orele 14-15).

Se întocmesc meniuri speciale cu această ocazie, serviciul prin personal de înalta


ținuta profesională. Odată cu așezarea invitaților la masă oficialitațile prezintă importanța
evenimentului prin „„TOAST‟‟(alocuțiune). 
Ceremonialul dineului își propune să asocieze cele mai mari raționamente sociale si
culturale cu satisfacerea celor mai importante norme protocolare având ca scop masa sa faciliteze
comunicarea între comoseni, înțelegerea sensului acestuia ca eveniment al vieții active  pe plan
național sau intenațional.La un dineu trebuie să se țina seama de statusul personal al invitaților
astfel încat vor fi plasați la masă in ordinea alfabetică a țarilor reprezentate, vor fi plasați mai
întai șefii de delegații, șefii de stat și apoi   miniștrii. In dreptul fiecărei delegații se așează
stegulețul țării respective. 
f.  Revelionul
Mesele de Anul Nou pot fi organizate de unități care aparțin la diferite societați  

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 7/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

comerciale. Organizatorii trebuie să țina seama de amploarea participării   consumatorilor,


structura si de diversificarea meniurilor, de durata de desfășurare, de condițiile de producție și
servire, de cadrul ambiant și de distracțiile oferite. 
Unitățile care organizează masa de revelion, sărbătoare tradițională pertrecută  
într-un cadru festiv, trebuie să acorde o deosebită atenție serviciilor prestate, pentru că în acest
moment abundența de mâncare și băuturi este întregită de atmosfera generală:pomul de iarnă,
 jocurile de lumini, cadourile, șampania etc. 
4.  Planifică acţiunile de protocol & Contractează acţiunile de protocol  
Serviciul la recepție 
Recepția se organizează cu ocazia unor evenimente deosebite: ziua națională a unui stat,
 prezența unei delegații străine la nivel înalt în cinstea participării unor personalități sau a
 participanților la o aniversare, congres, seminar etc.Recepția se organizează seara la orele 19 -20,
având o durată de circa 2 ore sau mai mult. 
 Numărul invitaților se stabilește de organizatori în funcție de importanța acestora și
interesul manifestat pentru contactele ce pot avea loc în timpul recepției.Scopul organizării unor
astfel de acțiuni il reprezintă asigurarea condițiilor de folosire judicioasă a întâlnirii de adâncire a
relațiilor de informare reciprocă cu anumite probleme ce interesează participanții și nu consumul
 preparatelor și băuturilor, de aceea este necesar să se calculeze rațional gramajul alimentelor și al

 băuturilor pentru fiecare persoană și al baremurilor alocate. 


Aranjarea salonului pentru desfașurarea recepțiilor se face in funcție de solicitările
organizatorilor.Se pot aranja mese bufet cu mese pentru retragere sau mese în diferite forme cu
 plasament sau tacâmuri fixe la care invitații rămân de obicei in picioare.In cazul organizării
meselor bufet invitații se servesc singuri sau ajutați de chelneri care circulă printre invitați cu
 platourile de preparate și băuturi.Lucrătorii care asigură serviciile vor avea ținuta deosebit de
ingrijită: smooching sau vrac, mănuși albe, pantofi negri, cămăș i albe cu papion adecvat,
tunsoare ingrijită. 
Mesele de recepție pot fi organizate și cu plasament la mese cu scaune, în saloane
alăturate salonului principal avându-se in vedere tipografia si dimensiunile saloanelor în care se
organizează recepția.Sunt folosite mese de formă pătrată sau dreptunghiulară pentru a fi ușor de
ansamblat,mai înalte și late decât mesele obișnuite.Acestea se acoperă cu fețe de masă speciale,

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 8/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

confecționate din material întreg, lungi în funcție de lungimea mesei, cu lațimea laturilor până la
 pardoseală pe ambele părți ale mesei. 
Preparatele montate pe platouri și băuturile porționate în pahare aflate pe tăvi sunt
așezate pe blatul mesei intercalate dând posibilitatea invitaților să se servească singuri fără a se
deplasa.Obiectele necesare consumării preparatelor(farfurii întinse mijlocii, tacâmuri, oloviere,
 presărătoare cu sare si piper, zaharnițe) sunt așezate direct pe blatul mesei intercalate cu
 platourile de preparate.
Sticlele cu băuturi care se consumă în stare rece sunt păstrate în frigidere lânga masă,
iar cele care se consumă la temperatura camerii se asează pe tăvi pe blatul mesei.Pentru răcirea
 băuturilor se vor servi cuburi de gheață in boluri sau cupe.Băuturile porționate în pahare sunt
așezate pe tăvi acoperite cu șervet.  
Țigările se prezintă în pachete desfacute și se asează pe blatul mesei,pe farfurioare
suport sau tăvi speciale împreună cu chibrite, brichete si scrumuiere. 
Serviciul la banchet 
Banchetul este o masă festivă organizată pentru sărbătorirea sau marcarea unui
eveniment la care participă cel putin 10 -15 invitați, care servesc în comun același meniu și
aceleași băuturi la o masă comună sau la mese separate in același salon.  
Banchetul se organizeaza în anumite spații rezervate din cadrul instituțiilor,

restaurantelor.Se pot aranja mese sub forma de I care este cea mai ușoara de aranjat sau sub
forma pătrată.Se folosesc mesele obisnuite din sala de consumatie sau mese speciale demontabile
de dimensiuni diferite.Acestea vor fi acoperite cu fețe de masă care trebuie să aibă lungimea și
lătimea corespunzatoare laturilor meselor.Alinierea și fixarea se face cu ajutorul unor pufere sau
cauciuc, puse sub picioarele mai scurte.
După obținerea formei dorite a meselor se trece la așezarea moltoanelor pe tablia mesei
si a fețelor de masă obișnuite sau speciale.Fețele de masă obișnuite se vor intinde incepând de la
un capat al mesei suprapunându-se 10-15 pe fiecare latura in același sens.După această operație
se așeaza farfuriile întinse mari, începând de la un capăt al mesei și se așează într -o aliniere
 perfectă cu aceiași distantă între ele.După ce s -au așezat farfuriile pe una din laturi ale mesei, se
trece la aranjarea identica pe cealaltă latură a mesei astfel încât ambele farfurii(ambii
consumatori) să fie fața-n fața.După amplasarea lor se numără pentru a corespunde numărului
 prevazut, lăsând în toate ocaziile o rezervă de locuri. 

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 9/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

Celelalte obiecte de inventar de bază sau auxiliare, necesare servirii si consumării


 preparatelor si băuturilor se aranjează pe blatul meselor cu respectarea regulilor privind
manipularea acestora și de aranjare a meselor.  
O atenție deosebită se va acorda măsurilor organizatonrice ce trebuie luate pentru
 procurarea f lorilor, aranjarea vazelor, suporturilor de lumânări și a altor elemente decorative
 precum și de efectuarea operatiunilor de decorare a meselor.Se recomandă să se evite folosirea
de flori sau vase înalte.La decorarea meselor pot contribui și șervețelele îm paturite în forme
diferite:con, val, evantai, plic etc.
Scaunele se așează paralel cu laturile mesei pe o parte și de alta a acesteia sau numai pe
o singură parte lăsându-se o distanța 10-15cm între ele pentru a se da posibilitatea circulației
consumatorilor cât și personalului pentru servirea preparatelor, băuturilor și a debarasării
meselor.
Servirea se face de către lucratorii ospătari în același timp respectând și prioritatea
invitaților la masă.În cazul în care se toastează la masă înainte de servirea gustărilor, lucratorii nu
vor mai face nici o mișcare, timp în care se vor retrage în apropiere intervenind în cazul în care
sunt solicitați.În aceste cazuri băutura aperitiv v-a fi servită înainte. 

Serviciul la cocktail-uri

La cocktail se folosesc mese  joase de formă dreptunghiulară cu blaturile mici, latura de


40-50cm, lungime 50-70cm, păstrate cu laturile intre 50 -70cm sau rotunde cu un diametru de 60-
80cm.Nu se folosesc fețe de masă și uneori la cererea organizatorului se poate folosi napron.
Mesele sunt aranjate in fața canapelelor, fotoililor sau scaunelor tapițate la o distanță cât mai
accesibilă consumatorilor. 

Serviciul la dineuri 
Dineurile se organizează înîimprejurări diferite generate de vizite oficiale sau particulare,
aniversarea unor evenimente deosebite la care participă sau nu anumite personalitați.Invitații se
aleg de către organizatori după regulile de protocol. 
Dineul se organizează intre orele 19:00-21:00 durata fiind în medie de 2 ore având loc în
saloane speciale sau în sălile marilor restaurante, plasamentul la masă facându -se după ordinea
indicată de organizatori.Deoarece la astfel de mese invitații participă din rațiuni de ordin

10

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 10/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

 protocolar, se impune o atenție deosebită pentru calitatea preparatelor, băuturilor și a serviciilor


 prestate.Se vor selecta preparate rafinate, aspectuase, gustoase,bineînțeles cu respectarea
riguroasă a regulilor cunoscute pentru alcătuirea meniurilor, neforțându-se nota pentru consum
exagerat de preparate si băuturi. 
Ținuta personalului va fi deosebit de îngrijită.Lucrătorii vor purta smoching sau frac cu
mănusi albe la care se adaugă accesoriile cunoscute.La aceste mese servirea se realizeaza prin
folosirea metodelor adecvate, în funcție de numărul invitațiilor, mărimea sălii, felul preparatelor
servite.

Serviciul la revelion
Oferta si publicitatea pentru revelion au o deosebită importanță în bună desfașurare a
acțiunii.Informarea consumatorilor în legatură cu unitațile organizatoare, prețul, posibilitațile de
rezervă a locurilor condiționează calitatea prestațiilor.Pentru publicitate se vor folosi mijloacele
clasice cunoscute:afișe, fluturași, anunțuri în presă, la radio, la TV.  
O atenție deosebită se acordă unui cadru ambient sărbătoresc, caracteristic momentului
cât și amenajării corespunzătoare a saloanelor pentru a se asigura confortul necesar servirii,
vizibilitatea către orchestră, condiții de dans. 
Aranjarea saloanelor se face conform schemei stabilite, ținând seamă și de structura

meniurilor, dar desigur cu respectarea stricta a tehnologiei specifice, astfel încât salonul în
general și fiecare masă să lase impresia unei atenții deosebite.Asigurarea personalului pentru
 producție, servire si activitați auxiliare este de asemenea o problema de o deosebita
importanța.Numărul lucrătorilor va fi stabilit in funcție de necesități.Ținuta personalului v -a fi
impecabilă.Decorațiunea specifică pentru revelion trebuie să fie adecvată sezonului și
momentului:pomul de iarnă, ghirlandele de brad, gaspourile, lumânările de pe mese, jucăriile,
mastile, meniurile si felicitările pentru fiecare mesean, fructierele, vascul etc.O garoafă sau altă
floare ori petale de flori la tacâmul fiecarei femei constituie o atenție. 

5.  Participă la alcătuirea meniurilor pentru mesele festive 

Având în vedere particularitățile și caracteristicile mesei pentru sărbătorirea revelionului, meniul va


avea o componența mai consistentă cu o gamă mai variată de sortimente, cu preparate de calitate si cu un
aspect deosebit.

11

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 11/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

La gustări se vor include, in general, cele din categoria care se  servesc și se consuma în stare rece,
cum ar fi: tartine cu icre, sardele; preparate din carne tradiționale: leber, caltaboș, cârnăciori, tobă,
 pastramă de curcan sau de gâscă; preparate în aspic: ouă cu șuncă, pateu de ficat de gâscă, tartine de
iepure sau căprioară; răcituri din carne de pasăre (piftie), buscuri cu ciuperci, măsline umplute, legume
 proaspete. Gustarile calde se pot oferi la mesele organizate pentru un număr mai redus de consumatori sau
cu un caracter familial.
Ca preparate din pește se pot oferi cele ce se pregătesc din pește mare, dezosat, filetat ca: nisetru,
somn, morun, șalău, pregătite la grătar sau rasol,cu sosuri deosebite. 

Ca preparate de bază se vor oferi cele tradiționale: friptură din carne de curcan, miel, purcel de
lapte, căprioară, iepure; rulade din carne de porc si pasăre, insoțite de garnituri: varză călită, cartofi șip
sau pai, soteuri din ciperci, morcovi și alte legume, și salate: murături asortate, gogoșari, salată verde,
andive.

Desertul poate fi format din mai multe sortimente: inghețate de fruvte, parfe, produse de cofetărie
și patiserie: torturi, prăjituri, baclava, placintă cu brânză și răvașe, precum și cafea.  

În completarea meniului se pot servi: brânzeturi superioare într- o gamă variată, alune, migdale,
arahide.

La închiderea mesei se mai poate oferi ciorbă de potroace. 

Ca băuturi se recomandă la începutul mesei băuturi alcoolice cu tărie alcoolică mai mare și
amestecuri de băuturi. La ora 24 se va servi vin, șampanie. 

La preparatele din pește se vor oferi vinuri albe, la friptură vinuri roșii, iar la cafea coniac sau
lichior.

Datorită volumului mare de muncă necesar aranjării meselor pentru sărbătorirea revelionului,
operațiunile de pregătire a salonului, înainte de sosirea consumatorilor, se efectuează pe o durată mai
mare de timp, circa 5-6 ore și de către o formație de lucrători mai numeroasă. 

La amenajarea sălii se va ține seama de numărul de persoane care participă la masă, pe grupe,
 pentru ca fiecare masă să aibă un număr corespunzător de cuvere (locuri la masă) egal cu numărul de
 persoane pe grupele stabilite, o dată cu rezervarea lucrătorilor și comandarea meniurilor. 

Aranjarea mesei (mise-en-place-ul) se efectuează în forma completă, pentru un meniu comandat.


În dreptul fiecărui scaun (loc la masă) se asează: 

-  farfurie intinsă mare ca suport, cu emblema spre mijlocul blatului mesei; 


-  în dreapta farfuriei-sport se așează cuțitul mare, cuțitul pentru pește și, mai îndepărtat
de farfurie, cuțitul pentru gustare cu vârfurile spre mijlocul blatului mesei,  tăișul spre
farfurie și mânerele spre marginea blatului mesei; 

12

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 12/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

-  in stânga farfuriei-suport se așează: furculița in următoarea ordine:furculița mare,


furculița pentru pește, furculița pentru gustare, cu dinții în sus îndreptați spre mijlocul
 blatului mesei și cu mânerele spre marginea blatului mesei, farfrioara cu produse de
 panificație în stânga furculiței pentru gustare, acoperite cu un șervetel in formă de
con;
-  în dreptul emblemei farfuriei-sport se așează cuțitul pentru fructe cu vârful spre
stânga, tăișul spre farfuria-suport și mânerul spre dreapta, furculița pentru fructe cu
dinții sus îndreptată spre dreapta si mânerul spre stânga, lingurița pentru înghețată, cu
căușul în sus îndreptat spre stânga și mânerul spre dreapta; 
-  în stânga tacâmurilor pentru fructe și înghețată se așează farfurioare pentru oase, cu
 partea concavă în apropierea marginii farfuriei-suport;
-  spre mijlocul blatului mesei se așează: paharul pentru apă în dreptul emblemei
farfuriei-suport, paharul pentru vin alb în dreapta paharului p entru vin roșu; 
-   presărătoarele cu sare si piper (serviciu) se așează în mijlocul blatului mesei la o
distanța accesibilă mai multor persoane; 
-  gaspoul cu flori, pe mijlocul blatului mesei.
Această aranjare a mesei a devenit clasică, dar poate fi și alte for me de aranjare, cu alte obiecte de
inventar, in funcție de meniul comandat. La alegerea modului de aranjare a meselor se va ține seama însă
să se așeze pe blatul mesei un număr cât mai mare de obiecte de inventar ce urmează să fie folosite la
consumarea pr eparatelor și băuturilor prevăzute în meniu, fără însă să se încalce regulile privind numărul

maxim de obiecte ce pot fi așezate pe masă deodata. În acest fel, se asigură o servire mai rapidă, cu
operațiuni mai puține necesare aducerii obiectelor pentru consum obținânduse astfel mai mult timp pentru
efectuarea operațiunilor pentru transportarea, prezentarea și servirea preparatelor și a băuturilor, precum si
 pentru debarasarea meselor de obiectele folosite. Totodata, aranjarea mesei creează un cadru decorat iv al
sălii pentru servirea consumatorilor. 

Pentru banchete , meniul poate fi constituit din:


  gustări reci sau calde,
   preparate din peşte,
   preparate din legume cu carne sau fripturi cu diverse garnituri şi salate,
  sortimente de îngheţată,
  dulciuri de cofetărie sau produse de cofetărie,
   băuturi calde nealcoolice, băuturi alcoolice aperitive,
  vinuri albe şi roşii, vinuri spumante (şampanie), vinars (coniac) şi lichioruri,
  sucuri răcoritoare, apă minerală.

13

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 13/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

La dineuri se vor selecta preparate rafinate , aspectuoase, gustoase, cu respectarea regulilor


 pentru alcatuirea meniurilor.
La un cocktail sau receptie, oferta de preparate si bauturi se face in functie de dorinta clientilor,
astfel:
  Tartine cu icre, preparate din carne de calitate superioara ( salam de iarna, pastrama de

 porc, rulada de pasare, fileu de porc afumat),


  Produse de patiserie cu carne si branza, Crenvusti in foietaj,

  Gustari calde( ficatei de pasare sote, produse in aspic),


  Preparate pe baza de oua ( oua umplute cu pate de ficat , cu pasta de sardele,cu


maioneza),
  Preparate din peste, fripturi dezosate din carne de vaca, porc, pasare sau vanat,

  Branzeturi asortate,

  Produse de cofetarie si delicatese ( bomboane si batoane de ciocolata,miez de nuca tras in


ciocolata),

  Bauturi aperitive, vinuri albe, roze, spumante,bere,
  Bauturi racoritoare ,
  Ceai de masa si medicale, cafea ( la filtru, expresso).
Ar anj area meselor
Mesele pentru banchet, receptii, cocktail si dineuri se aranjează în mod diferit în funcţie de :  
   cerinţele consumatorilor,
   meniul comandat,
   spaţiu şi forma sălii în care se organizează.
Se pot aranja mesele sub formă de I, E, F, L, T, U sau formă pătrată, pieptene, evantai simplu,
evantai dublu, careu, rotundă, ovală etc.  
Reguli:
   Mesele vor fi acoperite cu molton care trebuie să aibă lungimea şi lăţimea
corespunzătoare blaturilor meselor.
   Alinierea şi fixarea se face cu ajutorul unor pufere sau cauciuc puse sub picioarele mai
scurte.
   Peste molton se aşează feţele de masă lungi de  10 –  12 m (fileuri).
   Se marchează locul pentru fiecare persoană folosindu-se dimensiunile scaunelor de la
mesele respective.
   Scaunele se aşează paralel cu laturile mesei pe o parte şi pe alta a acesteia sau numai pe o
-  15 cm între ele, pentru a se da posibilitatea
singură parte
circulaţiei lăsându se ocât
consumatorilor distanţă de 10 –  pentru servirea preparatelor, băuturilor şi
şi a personalului,
a debarasării meselor.
Ser virea meni ur il or
La servirea preparatelor şi a băuturilor, în cadrul meselor fe stive se vor respecta regulile privind
transportul, prezentarea şi servirea acestora precum şi succesiunea operaţiilor. Se vor folosi
sistemele de servire directe: cu ajutorul cleştelui sau luşului şi la farfurie.

14

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 14/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

Fiecărui chelner i se repartizează grupu ri de maximum 14-16 consumatori care pot fi


serviţi, indiferent de sex, vârstă etc.
Se organizează deplasarea chelnerilor în şir indian” la ieşirea din oficiu şi prezentarea la
mese.
In oficiu fiecare chelner preia platourile cu preparatele sau tăvile cu băuturi, aşezate pe
antebraţul şi palma stângă acoperite cu ancărul împăturit. 
Ser vir ea pentr u r ecepti e
Preparatele se preiau de pe platouri, boluri, salatiere etc. direct de catre consumatori folosindu-
se clestele, lusul sau alte obiecte de servire.
Bauturile, de obicei, sunt portionate in pahare asezate pe tavi, acestea se gasesc pe blatul
meselor sau sunt transportate de chelneri pe antebratul si palma stanga acoperite cu ancarul
impaturit si oferite consumatorilor, deplasandu-se in sala printre acestia.
Cafeaua se monteaza in cesti care impreuna cu farfuriute suport sunt asezate pe tava de
serviciu, acoperita cu un servet.
Ser virea pentr u cocktail ur i
Preparatele sunt montate pe platouri sau tavi, cat mai estetic si intr-o paleta de culori deosebita.
Pe un platou sau tava se aseaza mai multe feluri de preparate, dar cu o structura si caracteristici
cat mai apropiate.
Bauturile alcoolice, vinurile berea, sucurile racoritoare, apa minerala,se portioneaza la
sectie, in pahare, boluri, sonde sau cupe si se transporta in sala de servire , de catre chelner
asezand tava pe palma si antebratul stang acoperite cu ancarul impaturit.
Preparatele si paharele cu bauturi sunt preluate direct de catre clienti, de pe platourile
asezate pe mese sau de la chelner.
Cafeaua si ceaiul se ofera direct de catre chelner asezand farfurioara suport cu ceasca pe
 blatul mesei in dreptul consumatorului servit, folosind un loc cat mai accesibil , fara a deranja
 participantii la cocktail. Se va avea in vedere ca farfurioarele sa aiba emblema in fata , iar ceasca
cu cafea sau ceai sa aiba toarta indreptata in partea dreapta a consumatorului servit. In cazul in
care se serveste cafea filtru, se va adduce la masa concomitant zaharnita cu zahar cubic sau
 preambalat, insotit de lingurita.
Debarasarea meselor
Debarasarea meselor de obiecte de inventar folosite la consumarea preparatelor şi băuturilor   se
efectuează cu respectarea regulilor cunoscute. În condiţiile în care servirea se efectuează în şir
indian”, operaţiunile de debarasare se efectuează în acelaşi mod, folosit la prezentarea şi servirea
 
 preparatelor şi băuturilor.
Var ian te de meni u
Meniu 1 
1. Gustare rece: Salam de Sibiu , Muschi file , Rulou de sunca cu salata a la rus, Ou umplut,
Gujon de pui, Rosie cu pasta de branza, Castravete, Masline, Rulada de cascaval, Chiftelute ;
2. Garnitura: Cartofi nature si legume sote;
3. Sarmalute Cu mamaliguta si ardei iute ;

15

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 15/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

4. Friptura De porc cu 1/2 pulpa de pui si carnaciori oltenesti,Cartofi taranesti, Salata asortata
de sezon,
5. Paine
6. Cafea 1, bauturi alcoolice si racoritoare.
Meniu 2
1. Gustare rece: Icre de Manciuria, Creveţi cu crudităţi, Somon afumat, Piept de raţă
afumat, Ruladă de pui Doboş ;
2. Gustare calda: Cârnăciori de casă, Ficăţei sote, Ciuperci pane, Cascaval pane, Gujon din
 piept de pui ;
3. Somon la gratar cu legume proaspete si brocoli
4. Rulada de curcan la cuptor , Cotlet de porc haiducesc , Cartofi la cuptor , Salata asortata de
sezon
5. La alegere : Wisky, Martini, Gin Tonic, Campari Orange Vodca - 100ml/pers
6. Sampanie o cupa
7. OpenMuscat
alb:Dry bar: vinde
rosu: Feteasca
Jidvei Neagra
- 750ml de Tohani
, Francusa - 750ml
de cotnari , Pinot Noir
- 750ml, GrasadedeMurfatlar
Cotnari -- 750ml,
750ml; apa
vin
minerala, apa plata, Coca-Cola, Fanta, Sprite, bere Tuborg draft, cafea espresso
8. Desert Tort, Fructe, Saratele, Alune
M eniu pentru p 
entru dineu de gală: 
1.  cocktail din fructe de mare;
2.  consomme cu profiterol;
3.  morun la grătar cu cartofi nature;
4.  vol au vent  cu ficăţei de pasăre;
5.  muşchi de vită la frigare cu cartofi chips şi salată asortată;
6.  caşcaval;
7.   parfait de praline, tort Mareşal;
8.  fructe proaspete;
9.  migdale, fistic;
10. gin, bitter, vodcă;
11. suc de portocale;
12. vin ( Muscat , Cabernet sauvignon);
13. şampanie;
14. cafea filtru şi coniac;
15. 
apa minerală şi apă plată.

16

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 16/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

Reguli de asociere a preparat elor şi a băuturilor  


CRITERIU  REGULI GENERALE DE ASOCIERE 
Alegerea preparatelor si  - Ocazia/prilejul cu care se oferă meniul (masă pentru
 băuturilor în funcţie de aniversare, de afaceri, între prieteni, de protocol, etc.)
meniu şi consumator   - Importanţa mesei pentru cel care o oferă;  
- Posibilităţile de pregătire şi de servire a meniului. 
Condiţii de asociere corectă - Asigurarea componentelor şi varietăţii meniului, prin
folosirea tuturor categoriilor de alimente, în vederea oferirii
necesarului de elemente nutritive, stimulative pentru apetit,
digestive, etc.
- Oferirea de preparate diversificate din punct de vedere
tehnologic;
- Oferirea de băuturi în concordanţă cu preparatul şi locul
acestuia în meniu;
- Posibilităţile de aprovizionare şi producţie ale unităţii; 
- Preferinţele consumatorilor, obiceiurile, timpul de care
dispune şi posibilităţile financiare; 
- Asigurarea succesiunii gusturilor: amar/acru; sărat; dulce.  
- Asigurarea fineţii şi calităţii preparatelor şi băuturilor la
mesele intime.
Interdicţii de asociere  - Evitarea servirii preparatelor grele, conservelor şi băuturilor
alcoolice în sezonul cald;
- Evitarea servirii preparatelor greu digerabile la cină;  
- Un meniu nu va conţine în mod repetat aceeaşi materie primă
n structura preparatelor (ex. garnituri, tocătură, carne, etc.);  
- Meniul pentru cină care conţine preparat lichid, nu va conţine
şi gustări; 
- O carne roşie sau un sos roşu nu vor fi servite după o carne
albă, respectiv un sos alb; 
- Când se serveşte îngheţată, nu se mai oferă şi fructe;  
 Asocierea preparatelor culinare cu băuturi  
PREPARATE  BĂUTURI 
Gustări sau înaintea gustărilor   Băuturi aperitiv (cu excepţii: şampanie seacă, vinuri albe seci, etc.) 
Preparate lichide  Nu, cu excepţia preparatelor din peşte sau crustacee la care se serveşte
alb, sec, concentrat alcoolic.
Preparate din peşte şi Vinuri albe seci; la peştele mai gras, vinul să fie mai acid.  
crustacee
Antreuri Vinuri albe demiseci şi vinuri roze. 
Preparate de baza –   Vinuri roşii –  la cărnurile albe, uşoare –  buchetoase; la cărnurile roşii,
mâncăruri şi fripturi   pline –  puternice; la vânat –  vinuri seci superioare.
Brânzeturi Se continuă cu vinul de bază (roşu) sau vinuri roze conform zonei de
 provenienţă. 
Dulciuri Vinuri dulci, licoroase, demidulci, parfumate;

17

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 17/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

La fructe şi dulciuri din ciocolată nu se recomandă. 


Cafea Băuturi digestive: coniac, lichior, rachiuri fine de fructe.  

 
RETINE! 
Vinul uşor se oferă înaintea celui consistent –  la preparate uşoare;
Vinul sec se oferă înaintea celui demisec şi dulce;
Vinul roşu se serveşte după vinul alb sec şi demisec;
Vinurile dulci, licoroase se servesc după vinurile roşii;
Vinurile noi se servesc înaintea celor vechi;
Vinurile unei zone sau ţări se vor servi la  preparatele specifice zonei/ţării. 
Vinurile consistente se folosesc la preparate picante şi sos concentrate. 

L I STA M E N I U  
 
a.  FUNCŢII: 
  instrument de promovare a ofertei de preparate şi băuturi;
  oferta de vânzare de produse şi băuturi;
  oferta de servicii;
  sursa de informaţii pentru –  sortimente de
preparate şi băuturi; –  preţ/ U.M.;
  instrument de stimulare a alimentaţiei.

 b.  PRINCIPII DE REDACTARE A LISTEI MENIU: 


  suportul –  hârtie obişnuită sau plastifiată;
  dimensiuni, format, grafică inserată cu material vizual –  foto:
 băuturi/preparate;
  structura (ordinea preparatelor în funcţie de locul în meniu);
  corectitudinea denumirilor şi preţurilor (ortografia);
  traducerea diverselor preparate;
  aspect general: accesibilă pentru consultare, colorată, completă, curată,
etc;
  existenţă datelor de identificare (denumirea unităţii, adresa, etc.);
  corelarea între oferta şi cererea pieţei privind sortimentele.

c.  VARIANTE: 
  liste meniu pentru mic dejun;
  liste meniu pentru preparate;
  liste de băuturi;
  liste meniu pentru preparate şi băuturi (conform principiilor asocierii şi
rolul acestora);
  lista de bar;
  lista pentru room service;
  lista de vinuri.

18

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 18/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

 
Structu r a de ansamblu a meniu r il or, pe gru pe de prepar ate 
  gustări reci /calde;
  preparate lichide;
  antreu;
   preparat de bază şi garnitură;


 
  salată;
 brânzeturi;
  dulciuri;
   băuturi, cafea, coş de fructe, friandise.

Primul serviciu Gustări reci sau calde Primul serviciu 


Supe – crème –ciorbe
 Al doilea serviciu Peşte 
 Antreuri
 Al treilea serviciu Preparate de bază Al doilea serviciu  
Legume – salate

 Al patrulea serviciu Brânzeturi Al treilea serviciu


Dulciuri de bucatarie

Fructe

PRINCIPALELE TIPURI DE MENIURI IN UNITATILE DE ALIMENTATIE PUBLICA

   Mic dejun continental   este o masă mai uşoară şi are în general umătoarele componente,
la alegere: o băutură caldă nealcoolică, unt, dulceaţă, gem sau miere, produse de
 panificaţie- patiserie şi, de la caz la caz, un suc de legume-fructe, un ou, etc.
   Mic dejun englezesc  cuprinde pe lângă componentele celui complet sau continental unul
sau mai multe preparate, la alegere, din următoarele grupe: preparate din ouă, preparate
din carne, legume şi fructe proaspete, lapte şi derivate din lapte, cereale, sucuri şi băuturi

 
răcoritoare, etc. 
 Lista de preparate  cuprinde totalitatea preparatelor de bucătărie, produselor de cofetărie-
 patiserie şi alte produse pe care o unitate de alimentaţie publică le pune la dispoziţia
clienţilor pentru a-ţi alege meniurile dorite. 
   Lista de băuturi  cuprinde totalitatea băuturilor alcoolice şi nealcoolice, simple sau în

amestec pe care o unitate de alimentaţie publică le oferă clienţilor. 

19

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 19/20
5/23/2018 SuportdeCurs-AlimentatieClasaa10-A-slidepdf.com

  Listele de băuturi se întocmesc respectându-se regulile (cerinţele) generale arătate


anterior, cu precizarea că băuturile se înscriu cu denumirea lor comercială completă, din
care trebuie să rezulte originea sortimentului respectiv. 
   Lista de preparate şi băuturi  se întocmeşte şi de către unităţile modeste, pentru a

 prezenta totaliatatea sortimentelor pe care acestea le pun la dispoziţia clienţilor.


   Lista pentru serviciul de etaj (room-.service) cuprinde un număr resrâns din preparatele

ce se servesc la micul dejun, precum şi o selecţie a preparatelor şi băuturilor prevăzute în


listele unităţilor din hotel. 
   Listele speciale  cuprind între 10 şi 25 de sortimente de preparate şi băuturi oferite

copiilor sau altor categorii de clienţi, atunci când sunt organizate anumite acţiuni
gastronomice, precum şi în unităţi cu specific, rotiserii, etc. 
   Listele pentru copii  trebuie întocmite cu grijă pentru a place deopotrivă copiilor şi

 părinţilor.

20

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-alimentatie-clasa-a-10-a 20/20

S-ar putea să vă placă și