Sunteți pe pagina 1din 4

Citește cu atențietextulurmător:

ACTUL II, SCENA I


(La ridicarea cortinei, aparatul radio e in funcţiune. Se transmite slujba de la biserica
DomniţaBălaşa. Instalată comod lângă aparat, Chiriachiţa, foarte cucernică ascultăslujba şi
dă, bineînţeles, în cărţi. Intră Dacia, într-o toaletă asemănătoare, ca lux şi lipsă de gust, cu a
mamei)
DACIA (aruncă o privire spre pendulă): Vai de mine… Zece, şi n-am făcut nimic până
acuma… Prost obicei şi ăsta, să faci baie în fiecare dimineaţă… Iţi trece timpul fără să bagi
de seamă.
CHIRIACHIŢA: Ssssst… Nu vorbi în timpul slujbei. A ieşit popa cu sfintele daruri… nu vezi?
(Gest către aparatul de radio).
DACIA: Parcă de popii dumitale îmi ardemie acuma?… (Urcă la balcon)
CHIRIACHIŢA: Nu e vorba d-ăştia… (Arată cărţile). Eu vorbesc de cei de la Domniţa
Bălaşa…
DACIA: Zău, mamă, de ce nu te duci la biserică, în oraş, dacă vrei să asculţi slujba… când
îmi crapă inima de treabă?
CHIRIACHIŢA: Ce nevoie am să stau în fum de lumânări, în miros de tămâie… să mă-
nghesui cu toate mitocăncile, când pot foarte bine să ascult slujba de aici…
DACIA: Făcând pasenţe…
CHIRICHITA (plină de mister): Dacă ai şti tu ce dau!
DACIA (dintr-o dată interesată): De ce dai?
CHIRIACHIŢA: Dau să vedem dacă se alege Spirache deputat…
DACIA (se aşază lângă masă): Prea te grăbeşti şi dumneata. Deocamdată nici nu e pus pe
listă… Acuma, la zece, la clubul partidului, se întruneşte comitetul care fixează
candidaturile… Cred ca Nercea o să izbutească să-l puie şi pe Spirache al patrulea pe
listă…
CHIRIACHIŢA: Aşa l-am pomenit… tot la coadă… Opreşte slujba, dragă, că e păcat să stăm
de vorbă în biserică (Dacia opreşte aparatul)…
*pasenţă – mod de a da încărţişi de a ghiciviitorulsautrecutulcuiva
(Tudor Muşatescu, „Titanic vals”)
Lumeacuvintelor
1.Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: pendulă, cucernică, a
băga de seamă, pasență.
2.Ce informații despre personajele textului oferă termenul bineînțeles?

3.Identifică în text cel puțin patru cuvinte cu formă neliterară. Precizează forma literară a
fiecăruia.

4. Explică necesitatea utilizării cratimei în structurile: dintr-o și n-am.


………………………………………………………………………………………………….

5.Scrie într-un enunț care este rolul virgulei în structurile: … Opreşte slujba, dragă, că..și
Acuma, la zece, la clubul partidului.
………………………………………………………………………………………………….

6. Alcătuiește cel puțin trei enunțuri în care să folosești verbul a trece cu alt sens decât cel
valorificat în textul-suport.
7. Desparte corect în silabe termenii: funcțiune, instalată, mă-nghesui, lumânări.
8. Precizează câte un alt sens decât cel din text al cuvintelor: prost și a asculta.

Înţelegerea textului. Universul lecturii.

1.Observă modul de constituire a textului propus. Ce particularități de realizare observi?


a………………………………………………………………………………………………
b………………………………………………………………………………………………
c………………………………………………………………………………………………
d………………………………………………………………………………………………

2.Care sunt personajele textului-suport?

4.Selectează din text patru indicații scenice:


a…………………………………………………………………………………………………
b…………………………………………………………………………………………………
c………………………………………………………………………………………………
d…………………………………………………………………………………………………

5. Reliefează, prin exemple din text, fiecare tip de informație oferit de didascalii, conform
următorului tabel:

Mișcarea scenică a
pers.
Atitudinea
Gesturi/comportamen
t
Mimica
Vestimentația
Portretul fizic

6. Selectează din prima secvență a indicațiilor scenice, comentariul autorului prin care acesta
exprimă o trăsătură de caracter comună celor două personaje. Numește această trăsătură.
a…………………………………………………………………………………………………
b…………………………………………………………………………………………………

7. Cele două personaje feminine au păreri diferite privind necesitatea ascultării slujbei.
Transcrie secvențele relevante pentru opinia fiecărui personaj despre importanța ascultării
slujbei de duminică.
a…………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………
b…………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………

8. Cum explici faptul că personajul Chiriachița găsește oportun să asculte slujba în zi de


sărbătoare în timp ce ”dă în cărți”. Formulează răspunsul tău într-un enunț.
..…………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………

9. Identifică trei replici relevante pentru evidențiera a două trăsături ale


personajuluiChiriachița.
Replica Trăsătură

S-ar putea să vă placă și