Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Subliniați variantele acceptate de normele în vigoare (atenție, în exemplele date


există și cuvinte aflate în variație liberă).
Conclusiv / concluziv dârzi / dârji
Ad-hoc / adhoc fizico-chimic / fizicochimic
Bunicică / bunicea mofluji / mofluzi
Corosiv / coroziv obeji / obezi
Sangvin / sanguin
Minioană / minionă
Israelian / izraelian
Filosofic / filozofic
Analogă / analoagă
Omoloagă / omologă
Mediteraneean / mediteranean
2. Evidențiați seria în care toate adjectivele apar scrise corect. Cuvintele necunoscute
le scrieți în caietul de cuvinte.
a. grizonat, inopinat, extravertit, introvertit;
b. grizonant, inopinant, extrovertit, intravertit;
c. grizonat, inopinant, extrovertit, introvertit.
3. Actualizați în contexte selectate din literatura beletristică valoarea de substantiv și
cea de adjectiv a următoarelor cuvinte:
Tânăr, înțelept, ipocrit, sărac.
Eram tânăr cu speranțe.
M-am întâlnit cu un tânăr foarte plăcut.

Un înțelept este cel ce știe carte.


Omul înțelept trece peste toate.

Ești un om ipocrit.
Un ipocrit n-are-n el nici o credință.

4. Selectați / alcătuiți exemple în care cuvintele urât, încet, adânc, iute, tare, ascuțit să
fie actualizate și ca adjective și ca adverbe.
Omul urât nimănui nu-i place.
Este urât ceia ce face.

Încet,încet se apropie de fereastră.


Mersul încet îl au melcii.

Am oftat adânc.
În lacul adânc se ascund mulți pești.

Fuge iute spre casă.


Gustul iute îmi place la nebunie.

Bate tare cu piciorul în podea.


Lemnul tare arde mult.

Are un glas ascuțit.


Este ascuțit prea tare.

5. Repartizați adjectivele în tabel conform cerințelor


Adjective calitative Adjectiv relative
locuința comodă, largă, curată și cafeaua de Mocca
luminoasă, imperativele zilei
vinuri de calitate superioară neguri îmbrăcate
apă curată. negurile sure
strania mea rudele mele
ani ai copilăriei
aere grave, plictisite, grăbite,
preocupate, indiferente, curioase,
adormite, exaltate

1. În timpul pe care l-am petrecut la Viena, el ținea mult să aibă locuința comodă, largă,
curată și luminoasă, să se îmbrace curat și bine, să-și aleagă mâncările după plac, să fumeze
țigări fine, să-și gătească el însuși cafeaua de Mocca și să bea numai vinuri de calitate superioară
ori apă curată. (I. Slavici) 2. Poezia „Limba noastră” este o expresie, una din cele mai adecvate,
ale sufletului întregii Basarabii, rănite și deșteptate, îndurerate și dornică de izbăvire. 3. Oratorul
Isocrate nu rămâne nici el de imperativele zilei, menționând că „Orfeu, care s-a atașat cel mai
mult de aceste povești, a sfârșit din viață sfâșiat de femei.” (N. Dabija) 4. N-am putut niciodată
să-mi lămuresc, convingător pentru mine însumi, strania mea detașare de „logos” în cei dintâi
patru ani ai copilăriei. 5. Și-s cu neguri îmbrăcate / Lac, dumbravă și pădure. / Stele palid
tremurânde / Ard pe negurile sure. (M. Eminescu) 6. Am fost de câteva ori la gară, dar n-am
bănuit niciodată că toată lumea asta, care stă cu săptămânile pe peron, toți căscăunii ăștia cu aere
grave, plictisite, grăbite, preocupate, indiferente, curioase, adormite, exaltate – toată gloata asta
pestriță sunt rudele mele. (A. Busuioc)

6. Stabiliți din context valorile morfologice ale lexemelor vie, vii, vânătă, roșie, gol,
mare, roză.
1. Cade mărul / De pe ram / Și pe ram rămâne un loc gol(adjectiv) / Cât mărul de mare.
(locuțiune adjectivală) / Cade omul /
Din picioare / Și pe pământ rămâne un loc gol (adjectiv) / Cât omul de mare(locuțiune
adjectivală). (N. Esinencu) 2. Trec printre vii(adverb) / Tulburat de lumină! / Suntem o viță de
vie(adjectiv)! (N. Esinencu) 3. Corpul unei femei tinere – elasticitatea lui, rotunjimile calde,
finețea și luminozitatea epidermei – este realizarea formală și structurală cea mai desăvârșită a
materiei vii(adjectiv). (G. Ibrăileanu) 4. Lumina se-mprăștie în pânza luminoasă / Pe merii plini
cu floare-n grădinile adânci - / Și eu, la trunchiul unui, visez la ea deștept, / În ploaia de flori
roze(adjectiv) pe dânsa o aștept. 5. Dar lemnul, fostul lemn, se despică în două, apoi în patru; și,
biruit, răpus de tăria focului, sub pale de lumini vinete(adjectiv) și roșii(adjectiv), se sfarmă și el.
(Al. Vlahuță) 6. Călătorii străini, care-au străbătut văile României pe drumuri hrentuite, cu greu
ar mai cunoaște astăzi locurile pe unde-au umblat, li s-ar părea că altă țară s-a pus între Carpați și
Mare. (Al. Vlahuță)

7. Stabiliți și evidențiați seria care conține doar adjective invariabile:


a. rapace, lila, cumsecade;
b. sagace, mov, cool;
c. vivace, roz, tenace.

8. Precizați în care dintre serii acordul adjectivului s-a realizat corect:


a. omului cel bun, datorită prietenei mele cea bună;
b. omului celui bun, datorită prietenei mele celei mai bune;

9. Precizați care din adjectivele compuse sunt scrise corect.


a. bine-venit (oportun, agreat)
b. bine-cunoscut (celebru)
c. bine-dezvoltat (crescut bine)
d. bine-crescut (educat)
e. bine-credincios (cucernic, cuvios, evlavios)
f. bine-meritat (care este meritat cu prisosință)
g. rău-făcător (persoană care aduce rău altora)
h. rău-voitor (care vrea răul cuiva)

10. Deschideți parantezele și scrieți corect adjectivele:


Alb-gălbui, așa-zis, greco-latin, propriuzis, atotvăzător, nemaiauzit, nou-născut, tehnico-
științific, gri-închis, sus pus, atotputernic, semiobscur, binefăcător, multstimat, monosilabic,
nemaiîntâlnit, româno-italian, medico-legal, pseudoștiințific, nord-dunărean, muzicalcoregrafic.

11. În care dintre seriile de mai jos figurează numai adjective care nu pot avea grade
de comparație:
a. principal, teribil, elegant;
b. nevinovat, național, benefic;
c. triunghiular, optim, minor?

12. Indicați gradele de comparație ale adjectivelor în spațiul rezervat:


la fel de discret (de egalitate), extraplat ( superlativ ), hipersensibil ( superlativ absolut ), mai
bine ( comparativ de superioritate ), maaaaare (pozitiv), frumos-frumos ( pozitiv ), gol ( pozitiv
), complet ( pozitiv), întreg ( pozitiv).

13. Găsiți echivalente următoarelor locuțiuni adjectivale:


de frunte –primul cu scaun la cap –înțelept
de seamă –stăruitor în doi peri –însurit
de vază – deosebit la locul lui –educat
de bună credință – credincios ca lumea –omenește
de treabă –muncitor fel de fel – diferite
de geniu – deștept în floarea vârstei –tânăr
din topor – stângaci în etate –în vârstă
dus cu pluta –nesocotit tot una și una –la fel

14. Alegeți adjectivul corect cu care substantivul creează o sintagmă:


Cămașă pepită / pepit
Marele/ marile sacrificii
Sportivi tenace / tenaci
Discurs contradictoriu / contradictor
Cu propriii ochi / cu proprii ochi

15. Precizați cazul adjectivelor din următoarele propoziții:


a. Din cauza ceții dense(c.Ac.), pot avea loc multe(c.Ac) accidente.
b. Fiecărui accident rutier i se acordă o atenție sporită.(c.Ac)
c. Pentru orice accident rutier (c.Ac.), există o pedeapsă.
d. Un accident rutier(c.N) este întotdeauna un eveniment neplăcut. .(c.Ac)
16. Faceți analiza morfologică a adjectivelor din textul de mai jos.
Dar nu e vreme de discuții filologice: sosește trenul și nu stă mult. Trenul este plin… Dar cu
multă bunăvoință din partea unor tineri politicoși, care merg până la o stație apropiată, se fac
jocuri pentru dame. (I. L. Caragiale, D-l Goe)

Algoritmul de analiză morfologică a adjectivului

Adjectiv, forma inițială (masculin, singular, gradul pozitiv), propriu-zis (calitativ/ relativ)/
pronominal/ numeral, variabil (cu 4 / 3 / 2 forme) / invariabil, gen, număr, caz, grad de
comparație, funcție sintactică.
Model:
Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile.
vicleană – adjectiv, viclean, calitativ, variabil, cu 4 forme, feminin, singular, N., gradul
pozitiv, atribut.

discuții filologice- adjectiv, filologic, calitativ, variabil, cu 2 forme, feminin, plural, Ac.,
gradul pozitiv, atribut.
tineri politicoși- adjectiv, politicos, relativ, variabil, cu 4 forme, masculin, plural, D.,
gradul pozitiv, atribut.
stație apropiată- adjectiv, apropiat, calitativ, variabil, cu 4 forme, feminin, singular Ac.,
gradul pozitiv, compl.circ.de.loc.

S-ar putea să vă placă și